ติดต่อพลังงานจังหวัด

จังหวัด ตำแหน่ง ชื่อ รูป ที่อยู่หน่วยงาน มือถือ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล
กาญจนบุรี พลังงานจังหวัด นายวาทินทร์ ทองแก้ว
ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี (หลังเก่า) ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 0811747880 034564489 034514778 kanchanaburi@energy.go.th
อุดรธานี พลังงานจังหวัด นายยงยศ วุฑฒิโกวิทย์
ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ชั้น 2 ถนน อธิบดี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 0846391525 042249461 04249021 udonthani@energy.go.th
พัทลุง พลังงานจังหวัด นายอรุณ อินทสะระ
208 ม.9 ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง 0862787144 074673764 074673765 phatthalung@energy.go.th
อุตรดิตถ์ พลังงานจังหวัด นางสาวพัฒน์นรี กมลสุรเชษฐ์
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 0817001732 055444157 055444157 uttaradit@energy.go.th
สงขลา พลังงานจังหวัด นายสุทธิชัย สุขสีเสน
ศาลากลางจังหวัดสงขลา 0811747946 074307062 074307062 songkhla@energy.go.th
มหาสารคาม พลังงานจังหวัด นายสุรเดช เหลาพันนา
ห้อง 312 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 0817089539 043777720 043777720 mahasarakham@energy.go.th
แพร่ พลังงานจังหวัด นายนพดล สรวงประดิษฐ์
ศาลากลางจังหวัดแพร่ ชั้น 1 ถ.ไชยบรูณ์ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 0876710558 054620251 054620251 phrae@energy.go.th
หนองคาย พลังงานจังหวัดเลย รักษาราชการแทน พลังงานจังหวัดหนองคาย นายนรินทร์ สุวรรณโณ
195/1 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 0811747892 042990896 042 990 896 nongkhai@energy.go.th
เพชรบุรี พลังงานจังหวัด อำนวย คงกระพันธ์
2/100-102 หมู่ที่ 1 ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 0922789780 032 400242 032 400242 ต่อ 18 phetchaburi@energy.go.th
ตรัง นักวิชาการพลังงานชำนาญการ​ รักษาการพลังงานจังหวัดตรัง นายกิตติพงศ์​ เพทาย
103​ ​หมู่ที่6​ ถ.ตรัง-ปะเหลียน​ ต.บ้านควน​ อ.เมือง​ จ.ตรัง​ 0813435265 075224319 075224319 kit.kops@gmail.com
อ่างทอง พลังงานจังหวัดอ่างทอง นางประภาเพ็ญ ศุภราช
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000 087-1030671 035-612019 035-612019 angthong@energy.go.th
พิจิตร พลังงานจังหวัด น.ส.วันวิสาข์ แก้วทอง
ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ต.ท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 0854845089 056612600 056612600 phichit@energy.go.th
บึงกาฬ พลังงานจังหวัดบึงกาฬ นายเสถียร ดวงจำปา
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น3 0844002126 042492481 042492484 bungkan@energy.go.th
กาฬสินธุ์ พลังงานจังหวัด ว่าที่ร้อยเอกศตวรรษธน์ ดุษฎีเสนีย์
ศาลากลางจัวหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่ ๙ ชั้น ๓ ถ.เลี่ยงเมืองหัวคู ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 0811747903 043815745 043815745 kalasin@energy.go.th
กระบี่ พลังงานจังหวัด นายศิวเรศ ธรรมวิเศษ
ศาลากลางจังหวัดกระบี่ 0934419669 075623727 075623728 krabi@energy.go.th
ชุมพร พลังงานจังหวัด นายทองรัตน์ วรรณนุช
ศาลากลางจังหวัดขุมพร 0800000000 077658356 077658356 chumporn@energy.go.th
บุรีรัมย์ พลังงานจังหวัด นายอัศวิน อัศวุตมางกุร
1159 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น2 อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 0818445069 044666520 044666519 buriram@energy.go.th
สระแก้ว พลังงานจังหวัด นาย ศราวุธ แก้ววิเชียร
ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น3 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000 0813849565 037425496 037425496 sakaeo@energy.go.th
อุบลราชธานี พลังงานจังหวัด นายทรงพล หาญศิริมีชัย
199 ม.1 ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34310 0811747871 045855305 045855305 ubonratchathani@energy.go.th
สตูล พลังงานจังหวัด นายวิชาญกรณ์ ประภาวิทย์
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล 552 ม.2 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 081-1747941 074-724142 074-724142 satun@energy.go.th
พิษณุโลก พลังงานจังหวัด นายณัทกร ยุทธทัตพล
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 5 ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 08-1174-7918 055-258475-6 055-258475-6 pitsanulok@energy.go.th
ระนอง พลังงานจังหวัด นายเฉลิมพร ทองประดู่
55/12 หมู่ 3 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 081-1747934 077-800053 077-800053 ranong@energy.go.th
นครพนม พลังงานจังหวัด นางสาวมัณฑนา ฟูกุล
330/1 ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 0838159943 042511084 042511084 nakhonphanom@energy.go.th
อำนาจเจริญ พลังงานจังหวัด นายวีรวิชญ์ ภมรสมิต
ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ 0811747867 045523173 045523173 amnatcharoen@energy.go.th
ลพบุรี พลังงานจังหวัดปทุมธานี รักษาราชการแทน พลังงานจังหวัด นายธิติ สุขนิยม
ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 0824949400 036426949 036414725 lopburi@energy.go.th
ตาก พลังงานจังหวัด นายยงยศ วุฑฒิโกวิทย์
ศาลากลางจังหวัดตาก (หลังเดิม) ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 081-1747925 055-516857-9 055-516859 tak_energy@energy.go.th
นราธิวาส นายช่างเทคนิคอาวุโส รักษาราชการแทนพลังงานจังหวัด นายสมนึก ทริทอง
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ชั้น 5 ถ.ศูนย์ราชการ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 0622298181 073642623 073642623 narathiwat@energy.go.th
ปทุมธานี พลังงานจังหวัด นายธิติ สุขนิยม
14/86 :ซอยจารุศร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 082--4949-400 02-5295138--9 02-5295138 pathumthani@energy.go.th
นครราชสีมา พลังงานจังหวัด นายสุรินทร์ แสงไทยทวีพร
234 หมู่ 4 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 0811747902 044244130 044244132 nakhonratchasima@energy.go.th
ยโสธร พลังงานจังหวัด นายธนกร สอนอาจ
176 ม.13 ถ.อรุณประเสริฐ ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร 081-1747909 045-773198 045-773199 yasothon@energy.go.th
ศรีสะเกษ พลังงานจังหวัด นายสุรชัย สินประกอบ
เลขที่ 123 หมู่ 8 ถนนศรีสะเกษ-ยางชุมน้อย ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000 063-949-0348 045-643-953 045-643-954 sisaket@energy.go.th
ฉะเชิงเทรา พลังงานจังหวัด นางสุชานันท์ ศุภราช
184 อาคาร อบจ.3 (หลังเก่า) ถนนยุทธดำเนิน ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 0629514719 038516943-4 03851693-4 chachoengsao@energy.go.th
นครศรีธรรมราช พลังงานจังหวัด นายสุรเชษฐ์ หรดี
ศูนย์ราชการนาสาร 198 ม.3 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 0811747940 075355445 075355446 nakhonsithammarat@energy.go.th
พระนครศรีอยุธยา พลังงานจังหวัด นายพงษ์ธร มิลินทบุณย์
กม. 43 ถนนพหลโยธิน ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0863276145 035351292 035351292 ayutthaya@energy.go.th
ชลบุรี พลังงานจังหวัด นายนิยม วัฒนประภากร
17/20 หมู่ที่ 7 ต. หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 081-1747875 038057241-2 038-057243 chonburi@energy.go.th
หนองคาย พลังงานจังหวัด วิทยา ทองสัมฤทธิ์
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 0854868684 042990896 042990896 wittayapom@hotmail.com
ร้อยเอ็ด พลังงานจังหวัด นายสมชาย ปิ่นประเสริฐ
อาคารศาลากลางชั้น ๕ ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 0811747908 043514995 043519409 roiet@energy.mail.go.th
หนองบัวลำภู พลังงานจังหวัด อนุรักษ์ หอสูงเนิน
สำนักงานพลังงานจังหวัด ศาลากลางชชั้นที่ 3 จังหวัดหนองบัวลำภู 0867146562 042 316 716 042 316 717 anurak.energy@gmail.com
ขอนแก่น พลังงานจังหวัด นายศิวเรศ ธรรมวิเศษ
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 0934419669 043238709 043238707 khonkaen@energy.go.th
มุกดาหาร พลังงานจังหวัด นายกานต์ สุวรรณพันธ์
ศาลากลางชั้น 2 อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 0811747906 042611779 042611779 mukdahan@energy.go.th
สุพรรณบุรี พลังงานจังหวัด นายอรุณ ยิ้มประเสริฐ
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารอาชาสีหมอก ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง สุพรรณบุรี 72000 0641519659 035535616 035535616 suphanburi@energy.go.th
เชียงใหม่ พลังงานจังหวัด นายชำนาญ กายประสิทธิ์
บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 0811747927 053112034 053112033 chiangmai@energy.go.th
นครนายก พลังงานจังหวัดนครนายก นายธีรชัย พงศ์ติณบุตร
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก 66/24-25 หมู่ 13 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 0899133910 037314525 037314515 nakhonnayok@energy.go.th
สมุทรสงคราม พลังงานจังหวัด นายสุนทร อุษาบริสุทธิ์
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม 209 ม.3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 0841390439 034-711748 034-711784 samutsongkram@energy.go.th
สิงห์บุรี พลังงานจังหวัด นายปณต สังข์สมบูรณ์
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี 08 1944 3226 0 3650 7350 0 3650 7351 singburi@energy.go.th
สมุทรปราการ พลังงานจังหวัด นายวรพจน์ ทันดร
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น2 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 0811747855 021831002 021831003 samutprakan@energy.go.th
นครสวรรค์ พลังงานจังหวัด นางรัชนี นครสันติภาพ
สำนักงานพลังานจังหวัดนครสวรรค์ 99/5 หมู่8 ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 0818370345 056267558-9 056267009 nakhonsawan@energy.go.th
สกลนคร พลังงานจังหวัด นายรังสิทธิ์ จันทร์สมวงศ์
ศาลากลางชั้น 4 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 089-8461005 042-714756 042-714760 sakonnakhon@energy.go.th
อุดรธานี พลังงานจังหวัด ทรรศชล พุทธรัตนา
ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ชั้น2 ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 0649979519 042249015 042249021 udonthani@energy.go.th
อุทัยธานี พลังงานจังหวัด นายวีรวิชญ์ ภมรสมิต
ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี(หลังเดิม) ชั้น 1 ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 0811747913 056571351 056571351 uthaithani@energy.go.th
ลำปาง พลังงานจังหวัด จารุเกียรติ ปัญญาดี
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 0811747926 054265159 054265075 lampang@enegy.go.th
นนทบุรี พลังงานจังหวัดนนทบุรี นายณัฐกิตติ์ รัฐศิลป์โภคิน
อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น 4 ถ.รัตนาธิเบศร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 0811748757 025898682 025898682 nonthaburi@energy.go.th
เชียงราย พลังงานจังหวัด นางสายธาร ประสงค์ความดี
ศูนย์ราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100 081-746-8862 053-751-109-10 053-751-109-10 chiangrai@energy.go.th
ภูเก็ต พลังงานจังหวัด นายวิโรจน์ ดำคง
38/365 ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.ตลาดเหนือ อ เมือง จ.ภูเก็ต 0819630383 076210178 076210179 wirot@energy.go.th
อุตรดิตถ์ พลังงานจังหวัด นางสาวพัฒน์นรี กลมสุรเชษฐ์
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง 53000 081-7001732 055-444157 055-444157 uttaradit@energy.go.th
พังงา พลังงานจังหวัด กฤษดา เชยคาน
73/7 หมู่ที่3 ถนนเทศบาลบำรุง ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000 081-874-7449 07-646-0727 07-646-0728 phagnga@energy.go.th
สุโขทัย พลังงานจังหวัด นายวรชาติ พวงเงิน
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางหลังเก่า อาคาร 1 ถ.นิกรเกษม ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 0818866974 055612426 055612426 sukhothai@energy.go.th
ตรัง พลังงานจังหวัด นายสุรกฤษฎิ์ วงศ์วราภัทร์
103 ม. 6 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.บ้านควน อ.เมือง - 075501131 075501131 Trang@energy.go.th
ยะลา พลังงานจังหวัด นายไพโรจน์ แก้วสวน
ศาลากลางจังหวัดยะลา (ส่วนขยาย) อาคาร 2 ชั้น 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 081-1747944 073-203541 073-203541 yala@energy.go.th
สระบุรี พลังงานจังหวัด นายฐิติพงศ์ ถึงคุณ
113 หมู่ 9 ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี 0627535559 036225471-4 036225475 saraburi@energy.go.th
ปัตตานี พลังงานจังหวัด สมปอง ขวัญเกื้อ
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี หลังเก่า ชั้น 2 ถนนเดชา ต. สะบารัง อ. เมือง จ. ปัตตานี 94000 0811747935 073348988 073348988 pattani@energy.go.th
กำแพงเพชร พลังงานจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวเกยูร ช่ออัญชัญ
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 1 ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000 0811747912 055705136 055705137 kamphaengphet@energy.go.th
สุรินทร์ พลังงานจังหวัดสุรินทร์ นายชัยรัตน์ พงค์พีระ
350 ม. 20 ถ. สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 0973286267 044-558390 044-558391 surin@energy.go.th
ลำพูน พลังงานจังหวัด นางศศิธร สรณถาวรกุล
275 หมู่ 2 ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 081-174-7915 053-553-425 053-553-358 lamphun@energy.go.th
ระยอง พลังงานจังหวัด นายวรพจน์ ทันดร
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150 0811747855 038694013 038694013 rayong@energy.go.th
น่าน พลังงานจังหวัด นายนพดล อุสาหะ
ถนนน่าน-พะเยา ต.ถืมตอง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 0987492614 054716028 054785598 nan_energy@energy.go.th
แม่ฮ่องสอน พลังงานจังหวัด นายทินกรณ์ พรหมคุณ
369 ม.2 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 0811747924 053-611276 053-611276 maehongson@energy.go.th
ชัยภูมิ พลังงานจังหวัด นายพินิจ ช่างไม้
ถนน อบจ.สาย 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 081-1747898 044-812388 044-812388 chaiyaphum@energy.go.th
จันทบุรี พลังงานจังหวัด นายชัชชน ทองสมบูรณ์
ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 2) ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 0870489991 039301309 039301309 chanthaburi@energy.go.th
ตราด พลังงานจังหวัดตราด นายวิทยา ทองสัมฤทธิ์
383 ม.2 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 0844002126 039523814 039523814 trat@energy.go.th
เลย พลังงานจังหวัด นายนรินทร์ สุวรรณโณ
ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังเก่า) ชั้น 2 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 0811747892 042862090 042862092 loei@energy.go.th
พะเยา พลังงานจังหวัด นายสมหมาย ฤกษ์ถลาง
53 ม.3 ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 0856222940 054480850 054480849 phayao@energy.go.th
ชุมพร พลังงานจังหวัด ทองรัตน์ วรรณนุช
ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 3 ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอ เมือง จังหวัดชุมพร 86000 08-1174-7933 077-658356 077-658356 chumporn.energy@gmail.com
กระบี่ พลังงานจังหวัด นายศิวเรศ ธรรมวิเศษ
9/10 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ชั้น 3 ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 0934419669 075623727 075623728 Krabi@energy.go.th
ราชบุรี พลังงานจังหวัด นายปรีชา ขวัญเมือง
178 ม.1 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 0811747895 032-334866-7 032-334866-7 ratchaburi@energy.go.th
ปราจีนบุรี พลังงานจังหวัดปราจีนบุรี นายธนาศักดิ์ สระทอง
พลังงานจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการชั้น2 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี 0892442771 037454466 037454466 prachinburi@energy.go.th