ติดต่อพลังงานจังหวัด

จังหวัด ตำแหน่ง ชื่อ รูป ที่อยู่หน่วยงาน มือถือ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล
นครศรีธรรมราช พลังงานจังหวัด นายสุรเชษฐ์ หรดี
ศูนย์ราชการนาสาร 198 หมู่ที่ 3 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 0980852093 075355445 075355446 Saraban_nakhonsithammarat@energy.go.th
ปัตตานี พลังงานจังหวัด นายสมนึก ทริทอง
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ถนน เดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000 081-1747935 073-348988 073-348988 Saraban_pattani@energy.go.th
ชัยภูมิ พลังงานจังหวัด นายพินิจ ช่างไม้
ถนน อบจ.สาย 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 081-1747898 044-812388 044-812388 chaiyaphum@energy.go.th
แพร่ พลังงานจังหวัด นายอรรถพล อ่างคำ
ศาลากลางจังหวัดแพร่ 0818750638 054620251 054620251 phrae@energy.go.th
ประจวบคีรีขันธ์ พลังงานจังหวัด นายนพดล สรวงประดิษฐ์
ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 3 ถนนสละชีพ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000 095 926 5652 0 3261 1384 0 3261 1384 prachuapkhirikhan@energy.go.th
ชลบุรี พลังงานจังหวัด นายธิติ สุขนิยม
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี 17/20 ม.7 ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี 20000 061-4151277 038-057241-2 0380577243 thitis@energy.go.th
เพชรบุรี พลังงานจังหวัด เอกศักดิ์ ญาโณทัย
2/100-102 หมู่ที่ 1 ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 0818166465 032 400242 032 400242 ต่อ 18 phetchaburi@energy.go.th
บุรีรัมย์ พลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ นายวิทยา ทองสัมฤทธิ์
1159 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 2 เขากระโดง ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 085-486-8684 044-666-520 044-666-519 wittaya@energy.go.th
ระนอง พลังงานจังหวัด นายวิชาญกรณ์ ประภาวิทย์
55/12 หมู่ 3 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 081-1747941 077-800053 077-800053 saraban_ranong@energy.go.th
พระนครศรีอยุธยา พลังงานจังหวัด นางสุชานันท์ ศุภราช
ถนนพหลโยธิน กม. 48 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0629514719 035351292 035351292 saraban_ayutthaya@energy.go.th
เชียงใหม่ พลังงานจังหวัด นายชำนาญ กายประสิทธิ์
บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 0811747927 053112034 053112033 chiangmai@energy.go.th
นครนายก พลังงานจังหวัดนครนายก นางประภาเพ็ญ ศุภราช
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก 66/24-25 หมู่ 13 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 0918914959 037314525 037314515 nakhonnayok@energy.go.th
สกลนคร พลังงานจังหวัดสกลนคร นางสาววันวิสาข์ แก้วทอง
ศาลากลางชั้น 4 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 0854845089 042-714756 042-714760 sakonnakhon@energy.go.th
นนทบุรี พลังงานจังหวัดนนทบุรี นายกฤษดา เชยคาน
อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น 4 ถ.รัตนาธิเบศร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 081-874-7449 02-589-8682 02-589-8682 nonthaburi@energy.go.th
เชียงราย พลังงานจังหวัด นางสายธาร ประสงค์ความดี
ศูนย์ราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100 081-746-8862 053-751-109-10 053-751-109-10 chiangrai@energy.go.th
กำแพงเพชร พลังงานจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวเกยูร ช่ออัญชัญ
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 1 ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000 0811747912 055705136 055705137 kamphaengphet@energy.go.th
สุรินทร์ พลังงานจังหวัดสุรินทร์ นายชัชชน ทองสมบูรณ์
350 ม. 20 ถ. สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 098-0435907 044-558390 044-558391 surin@energy.go.th