ติดต่อพลังงานจังหวัด

จังหวัด ตำแหน่ง ชื่อ รูป ที่อยู่หน่วยงาน มือถือ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล
สุราษฎร์ธานี พลังงานจังหวัด นายทองรัตน์ วรรณนุช
104 หมู่ที่ 3 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 0811747933 077405031 077405030 Suratthani@energy.go.th
พะเยา พลังงานจังหวัด นางศศิธร สรณถาวรกุล
53 ม.3 ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 08-1881-4556 / 08-1174-7915 0-5448-0850 0-5448-0849 phayao@energy.go.th
แพร่ พลังงานจังหวัด นายอรรถพล อ่างคำ
ศาลากลางจังหวัดแพร่ 0818750638 054620251 054620251 phrae@energy.go.th
ภูเก็ต พลังงานจังหวัดกระบี่ รักษาราชการแทน พลังงานจังหวัดภูเก็ต นายไพโรจน์ แก้วสวน
38/365 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 076-210178 076-210178 076-210179 phuket@energy.go.th
ชุมพร พลังงานจังหวัด นายเกรียงไกร บัวมี
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร ศูนย์ราชการชั้น3 0863953845 077658356 077-658356 chumporn@energy.go.th
ชัยนาท พลังงานจังหวัด นายอำพร วายลม
64 หมู่ 6 ถนนชัยนาท-เขื่อนเจ้าพระยา ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000 0614151528 056416165 056416166 chainat@energy.go.th
สมุทรสาคร พลังงานจังหวัด นายนรินทร์ สุวรรณโณ
1600/46 ถนนท่าปรง ตำบลมหาชัย อเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 081-174-7892 034-413-857 034-413-857 samutsakhon@energy.go.th
สิงห์บุรี พลังงานจังหวัดสิงห์บุรี นายเกษมศิษฐ์ วัฒนหิรัญเจริญ
ศูนย์ราชการ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000 0871217617 036507350 036507351 saraban_singburi@energy.go.th
ปัตตานี พลังงานจังหวัด นางสมนึก สิทธิการณา
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี (อาคาร 1) ชั้น 1 ถนนเดชา ต. สะบารัง อ. เมือง จ. ปัตตานี 94000 081-1747935 073348988 073348988 somnueksi@energy.go.th
เพชรบูรณ์ พลังงานจังหวัด นายอำนวย คงกระพันธ์
ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 3 เลขที่ 999 หมู่ 5 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 0811747914 056729775 056729776 phetchabun@energy.mail.go.th
สุโขทัย พลังงานจังหวัด นายวรชาติ พวงเงิน
อาคารพานิชย์ 18/6 หมู่ 4 ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 081-8866974 055-612410 055-612426 sukhothai@energy.go.th
นครปฐม พลังงานจังหวัด นายทรรศชล พุทธรัตนา
111/1 หมู่ที่ 6 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 093 323 9539 0 3434 0355 0 3434 0356 nakhonpathom@energy.go.th
ประจวบคีรีขันธ์ พลังงานจังหวัด นายนพดล สรวงประดิษฐ์
ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 3 ถนนสละชีพ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000 095 926 5652 0 3261 1384 0 3261 1384 prachuapkhirikhan@energy.go.th
ชลบุรี พลังงานจังหวัด นายธิติ สุขนิยม
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี 17/20 ม.7 ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี 20000 061-4151277 038-057241-2 0380577243 thitis@energy.go.th
เชียงราย พลังงานจังหวัด นางสายธาร ประสงค์ความดี
ศูนย์ราชการโยธาธิการ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 08-1174-7929 053-751-109 053-751-110 chiangrai@energy.go.th
กาญจนบุรี พลังงานจังหวัด นายวาทินทร์ ทองแก้ว
ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี (หลังเก่า) ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 0811747880 034564489 034514778 kanchanaburi@energy.go.th
อุดรธานี พลังงานจังหวัด นายยงยศ วุฒิโกวิทย์
ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ชั้น 2 ถนน อธิบดี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 08 4639 1525 042249461 04249021 udonthani@energy.go.th
พัทลุง พลังงานจังหวัด นายอรุณ อินทสะระ
208 ม.9 ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง 0862787144 074673764 074673765 phatthalung@energy.go.th
อุตรดิตถ์ พลังงานจังหวัด นางสาวพัฒน์นรี กมลสุรเชษฐ์
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 0817001732 055444157 055444157 uttaradit@energy.go.th
สงขลา พลังงานจังหวัด นายสุทธิชัย สุขสีเสน
ศาลากลางจังหวัดสงขลา 0811747946 074307062 074307062 songkhla@energy.go.th
มหาสารคาม พลังงานจังหวัด นางจันทร์ทิพย์ แสนเขียววงศ์
ห้อง 312 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ถนนเลี่ยงเมือง ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 0969359889 043777720 043777720 mahasarakham@energy.go.th
หนองคาย พลังงานจังหวัดหนองคาย นางรัตนา สังข์เจริญ
195/1 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 0922649096 042990896 042990896 saraban_nongkhai@energy.go.th
เพชรบุรี พลังงานจังหวัด เอกศักดิ์ ญาโณทัย
2/100-102 หมู่ที่ 1 ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 0818166465 032 400242 032 400242 ต่อ 18 phetchaburi@energy.go.th
ตรัง พลังงานจังหวัดตรัง นายธนาศักดิ์ สระทอง
103​ ​หมู่ที่6​ ถ.ตรัง-ปะเหลียน​ ต.บ้านควน​ อ.เมือง​ จ.ตรัง​ 0980102362 075501131 075501131 Trang@energy.go.th
อ่างทอง พลังงานจังหวัดอ่างทอง นายจิรพงค์ ใจคะจัด
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000 081-1747917 035-612019 035-612019 angthong@energy.go.th
พิจิตร พลังงานจังหวัด น.ส.วันวิสาข์ แก้วทอง
ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ต.ท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 0854845089 056612600 056612600 phichit@energy.go.th
บึงกาฬ พลังงานจังหวัดบึงกาฬ นายเสถียร ดวงจำปา
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น3 0844002126 042492481 042492484 bungkan@energy.go.th
กาฬสินธุ์ พลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์ นางดวงเดือน จักรปล้อง
ศาลากลางจัวหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่ 9 ชั้น 3 ถ.เลี่ยงเมืองหัวคู ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 098-069-5743 & 081-830-8974 043815745 043815745 kalasin@energy.go.th
บุรีรัมย์ พลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ นายวิทยา ทองสัมฤทธิ์
1159 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 2 เขากระโดง ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 085-486-8684 044-666-520-1 044-666-519 wittaya@energy.go.th
สระแก้ว พลังงานจังหวัด นาย ศราวุธ แก้ววิเชียร
ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น3 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000 0813849565 037425496 037425496 sakaeo@energy.go.th
อุบลราชธานี พลังงานจังหวัด นายธนกร สอนอาจ
199 ม.1 ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34310 0811747904 045855304-5 045855304-5 ubonratchathani@energy.go.th
สตูล พลังงานจังหวัด นายวิชาญกรณ์ ประภาวิทย์
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล 552 ม.2 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 081-1747941 074-724142 074-724142 satun@energy.go.th
พิษณุโลก พลังงานจังหวัด นายณัทกร ยุทธทัตพล
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 5 ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 08-1174-7918 055-258475-6 055-258475-6 pitsanulok@energy.go.th
ระนอง พลังงานจังหวัด นายวิชาญกรณ์ ประภาวิทย์
55/12 หมู่ 3 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 081-1747941 077-800053 077-800053 saraban_ranong@energy.go.th
นครพนม พลังงานจังหวัด นางสาวมัณฑนา ฟูกุล
330/1 ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 0838159943 042511084 042511084 nakhonphanom@energy.go.th
อำนาจเจริญ ว่าง ว่าง
ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ 0811747867 045523173 045523173 amnatcharoen@energy.go.th
ลพบุรี พลังงานจังหวัดลพบุรี ว่าง
ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 - 036426949 036414725 saraban_lopburi@energy.go.th
ตาก พลังงานจังหวัด นายวรชาติ พวงเงิน
ศาลากลางจังหวัดตาก (หลังเดิม) ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 081-8866974 055-516857-9 055-516859 tak_energy@energy.go.th
นราธิวาส พลังงานจังหวัด นายสมนึก ทริทอง
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ชั้น 5 ถ.ศูนย์ราชการ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 0622298181 073642623 073642623 saraban_narathiwat@energy.go.th
ปทุมธานี พลังงานจังหวัด นายจักรพันธ์ กิ่งแก้ว
14/86 :ซอยจารุศร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 082--4949-400 02-5295138-9 02-5295138 pathumthani@energy.go.th
นครราชสีมา พลังงานจังหวัด นายสุรินทร์ แสงไทยทวีพร
234 หมู่ 4 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 0811747902 044244130 044244132 nakhonratchasima@energy.go.th
ยโสธร พลังงานจังหวัดยโสธร นายสุกิตติ เจดีย์วุฒิ
176 ม.13 ถ.อรุณประเสริฐ ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร 0819235366 045-773198 045-773199 yasothon@energy.go.th
ศรีสะเกษ นายช่างเทคนิคอาวุโส รักษาราชการแทนพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ นายเจษฎาพร สืบก่ำ
เลขที่ 108 หมู่ 8 ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000 0819614515 045-643-953 045-643-954 sisaket@energy.go.th
ฉะเชิงเทรา พลังงานจังหวัด นายวชิรวิชญ์ บุญสม
184 อาคาร อบจ.3 (หลังเก่า) ถนนยุทธดำเนิน ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 0818330917 038516943-4 03851693-4 chachoengsao@energy.go.th
นครศรีธรรมราช พลังงานจังหวัด นายสุรเชษฐ์ หรดี
ศูนย์ราชการนาสาร 198 ม.3 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 0811747940 075355445 075355446 nakhonsithammarat@energy.go.th
พระนครศรีอยุธยา พลังงานจังหวัด นางสุชานันท์ ศุภราช
ถนนพหลโยธิน กม. 48 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0629514719 035351292 035351292 saraban_ayutthaya@energy.go.th
ร้อยเอ็ด พลังงานจังหวัด นายสุรชัย สินประกอบ
อาคารศาลากลางชั้น ๕ ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 0639490348 043514995 043519409 roiet@energy.mail.go.th
หนองบัวลำภู พลังงานจังหวัด นายสุรเดช เหลาพันนา
สำนักงานพลังงานจังหวัด ศาลากลางชั้นที่ 3 จังหวัดหนองบัวลำภู 0817089539 042 316 716 042 316 717 nongbualamphu@energy.go.th
ขอนแก่น พลังงานจังหวัด นายชัยรัตน์ พงค์พีระ
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น(หลังเดิม) ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 0973286267 043238707-9 043238707 khonkaen@energy.go.th
มุกดาหาร พลังงานจังหวัด นายกานต์ สุวรรณพันธ์
ศาลากลางชั้น 2 อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 0811747906 042611779 042611779 mukdahan@energy.go.th
สุพรรณบุรี พลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวอิสรีย์ เลาหโชติโรจน์
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารอาชาสีหมอก ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000 08-5484-5165 035535616 035535616 suphanburi@energy.go.th
เชียงใหม่ พลังงานจังหวัด นายชำนาญ กายประสิทธิ์
บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 0811747927 053112034 053112033 chiangmai@energy.go.th
นครนายก พลังงานจังหวัดนครนายก นางประภาเพ็ญ ศุภราช
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก 66/24-25 หมู่ 13 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 0918914959 037314525 037314515 nakhonnayok@energy.go.th
สมุทรสงคราม พลังงานจังหวัด นายนรินทร์ สุวรรณโณ
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม 209 ม.3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 081-1747892 034-711784 034-711784 samutsongkhram@energy.go.th
สมุทรปราการ พลังงานจังหวัด นายวรพจน์ ทันดร
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น2 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 0811747855 021831002 021831003 samutprakan@energy.go.th
นครสวรรค์ พลังงานจังหวัด นายณัฐกิตติ์ รัฐศิลป์โภคิน
สำนักงานพลังานจังหวัดนครสวรรค์ 99/5 หมู่8 ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 0813789560 056267558-9 056267009 nakhonsawan@energy.go.th
สกลนคร พลังงานจังหวัดสกลนคร นางสาววันวิสาข์ แก้วทอง
ศาลากลางชั้น 4 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 0854845089 042-714756 042-714760 sakonnakhon@energy.go.th
อุทัยธานี วิศวกรชำนาญการ รักษาการแทนพลังงานจังหวัดอุทัยธานี นางสาวนิศากานต์ สุพรรณกุล
ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี(หลังเดิม) ชั้น 1 ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 0892293966 056571351 056571351 uthaithani@energy.go.th
ลำปาง พลังงานจังหวัด จารุเกียรติ ปัญญาดี
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 0811747926 054265159 054265075 lampang@enegy.go.th
นนทบุรี พลังงานจังหวัดนนทบุรี นายกฤษดา เชยคาน
อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น 4 ถ.รัตนาธิเบศร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 081-874-7449 02-589-8682 02-589-8682 nonthaburi@energy.go.th
พังงา พลังงานจังหวัดพังงา นพดล อุสาหะ
73/7 หมู่ที่3 ถนนเทศบาลบำรุง ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000 098-749-2614 07-646-0727 07-646-0728 phangnga@energy.go.th
ยะลา พลังงานจังหวัดยะลา นายถาวร บุญศรี
ศาลากลางจังหวัดยะลา (ส่วนขยาย) อาคาร 2 ชั้น 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 093-7399997 073-203541 073-203541 thavonbo@energy.go.th
สระบุรี พลังงานจังหวัด นายฐิติพงศ์ ถึงคุณ
113 หมู่ 9 ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี 0627535559 036225471-4 036225475 saraburi@energy.go.th
กำแพงเพชร พลังงานจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวเกยูร ช่ออัญชัญ
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 1 ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000 0811747912 055705136 055705137 kamphaengphet@energy.go.th
สุรินทร์ พลังงานจังหวัดสุรินทร์ นายชัชชน ทองสมบูรณ์
350 ม. 20 ถ. สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 098-0435907 044-558390 044-558391 surin@energy.go.th
ลำพูน พลังงานจังหวัดลำพูน นายทรงพล หาญศิริมีชัย
275 หมู่ 2 ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 081-174-79125 053-553-425 053-553-358 lamphun@energy.go.th
ระยอง พลังงานจังหวัด นายธงชัย แก้วประเสริฐศรี
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150 0949241789 038694013 038694013 rayong@energy.go.th
น่าน พลังงานจังหวัด นายสุรกฤษฎฺิ์ วงศ์วราภัทร์
ถนนน่าน-พะเยา ต.ถืมตอง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 0818236654 054716028 054785598 nan_energy@energy.go.th
แม่ฮ่องสอน พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางสังวาล มัลลานู
369 ม.2 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 0934935459 053-611276 053-611276 maehongson@energy.go.th
ชัยภูมิ พลังงานจังหวัด นายพินิจ ช่างไม้
ถนน อบจ.สาย 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 081-1747898 044-812388 044-812388 chaiyaphum@energy.go.th
จันทบุรี พลังงานจังหวัด นายรัฐกร กลิ่นจันทร์
ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 2) ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 0815379414 039301309 039301309 chanthaburi@energy.go.th
ตราด พลังงานจังหวัด นายวิทยา ทองสัมฤทธิ์
383 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000 08 5486 8684 0 3952 3814 0 3952 3814 trat@energy.go.th
เลย พลังงานจังหวัดขอนแก่น รักษาราชการแทน พลังงานจังหวัดเลย นายศิวเรศ ธรรมวิเศษ
ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังเก่า) ชั้น 2 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 0811747892 042862090 042862092 loei@energy.go.th
กระบี่ พลังงานจังหวัด นายไพโรจน์ แก้วสวน
9/10 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ชั้น 3 ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 0899732787 075623727 075623728 Krabi@energy.go.th
ราชบุรี พลังงานจังหวัด ว่าที่ร้อยเอกศตวรรธน์ ดุษฎีเสนีย์
178 ม.1 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 0811747903 032-334866-7 032-334866-7 ratchaburi@energy.go.th
ปราจีนบุรี พลังงานจังหวัดปราจีนบุรี นายอัศวิน อัศวุตมางกุร
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 2 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25230 0818445069 037454466 037454466 prachinburi@energy.go.th