สรุปข้อมูลพลังงาน

จังหวัดกระบี่ ปี 2566

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูล ณ สิ้นปี: 2564

พื้นที่ (ตร.กม.):

0

จํานวนประชากร (คน):

0

GPP (ล้านบาท) (ข้อมูล ณ สิ้นปี 2564 )

0

จํานวน อส.พน. ในจังหวัด (คน)

-

จํานวนครัวเรือนในจังหวัด (ครัวเรือน)

0

จํานวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ (ครัวเรือน)

0

พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เรื่อง

-

การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ ปี 2566

ข้อมูล ณ สิ้นปี: 2564

อยู่ในระหว่างการประมวลผลข้อมูล

ปริมาณการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุด ปี 2566

ข้อมูล ณ สิ้นปี: 2562

-

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า รายสาขา ปี 2566

ข้อมูล ณ สิ้นปี: 2562

จํานวนอาคารควบคุม ปี 2566 (ตามกฎกระทรวง กําหนดอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ.ศ. 2552) - ระบุที่มีทั้งหมดในจังหวัด

ข้อมูล ณ สิ้นปี: 2561

จำนวนโรงงานควบคุม ปี 2566 (ตามประเภทโรงงาน ของ พ.ร.บ. โรงงาน 2535) - ระบุที่มีทั้งหมดในจังหวัด

ข้อมูล ณ สิ้นปี: 2561

โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ปี 2566

ข้อมูล ณ สิ้นปี: 2562

ประเภทโรงไฟฟ้า จำนวน(แห่ง) กำลังผลิตติดตั้ง (MW)
กฟผ. 0 0.00
IMPORT 0 0.00
IPP 0 0.00
กฟภ. 0 0.00
SPP 0 0.00
VSPP 0 0.00
รวม 0 0.00

ท่อก๊าซ :

0 เส้น

ความยาวรวม :

0 กิโลเมตร

คลังน้ำมัน:

0 แห่ง

0 ลิตร

พื้นที่สัมปทานปิโตรเลียม:

0 แปลง

แปลง:

-

โรงกลั่น:

0 แห่ง

กำลังการผลิต :

0 บาร์เรล/วัน

สถานีไฟฟ้าย่อยของ กฟผ.:

0 แห่ง

ศักยภาพระบบส่งไฟฟ้า (Grid capacity):

0 MW

จำนวนสถานีบริการเชื้อเพลิง (มาตรา 11):

0 แห่ง

จำนวนสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) (มาตรา 11):

0 แห่ง

จำนวนสถานีบริการก๊าซ (LPG) (มาตรา 11):

0 แห่ง

หมายเหตุ:

โรงไฟฟ้าแยกรายเชื้อเพลิง

ข้อมูล ณ สิ้นปี: 2562

0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
ประเภทเชื้อเพลิง จำนวน(แห่ง) กำลังผลิตติดตั้ง (MW)
ก๊าซธรรมชาติ 0 0.00
ถ่านหิน 0 0.00
น้ำมัน 0 0.00
แสงอาทิตย์ 0 0.00
พลังงานน้ำ 0 0.00
พลังงานลม 0 0.00
ก๊าซชีวภาพ 0 0.00
ชีวมวล 0 0.00
ขยะ 0 0.00
ความร้อนใต้พิภพ 0 0.00
Total 0.00 0.00

off grid (แสงอาทิตย์):

0 kW

0 kWh

off grid (อื่น ๆ):

0 kW

0 kWh

ศักยภาพพลังงานทดแทน ปี 2566

ข้อมูล ณ สิ้นปี: 2563

ศักยภาพอนุรักษ์พลังงาน ปี 2566

ข้อมูล ณ สิ้นปี: 2560

วิสาหกิจชุมชน ปี 2566

ชื่อกลุ่ม (ประเภทอุตสาหกรรม) ปริมาณการใช้พลังงาน (เฉลี่ยต่อแห่ง)
ไฟฟ้า (toe) ความร้อน (toe) รวม (toe)
ไม่มีข้อมูล

SMEs ปี 2566

ชื่อกลุ่ม (ประเภทอุตสาหกรรม) ปริมาณการใช้พลังงาน (เฉลี่ยต่อแห่ง)
ไฟฟ้า (toe) ความร้อน (toe) รวม (toe)
ไม่มีข้อมูล

โครงการด้านพลังงานทดแทน ปี 2566

โครงการด้านพลังงานทดแทน จำนวนโครงการ ปริมาณการใช้พลังงาน (toe/ปี)
ไม่มีข้อมูล

โครงการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2566

โครงการอนุรักษ์พลังงาน จำนวนโครงการ ปริมาณการลดใช้ใช้พลังงาน (toe/ปี)
ไม่มีข้อมูล
https://silasa.sarolangunkab.go.id/swal/https://perijinan.blitarkota.go.id/assets/demo/https://sipirus.sukabumikab.go.id/storage/uploads/-/sthai/https://sipirus.sukabumikab.go.id/storage/uploads/-/stoto/https://ube.edu.ec/depo10k/https://e-ulta.sarolangunkab.go.id/slot777/https://dianasari.padangpanjang.go.id/public/assets/reze/https://tpid.morbis.id/custom/demo/https://tpid.morbis.id/css/mahjong-ways-2/https://stidar.ac.id/scatter-hitam/https://sip3dkp.sumutprov.go.id/korn/https://dianasari.padangpanjang.go.id/xdemo/https://dianasari.padangpanjang.go.id/css/88s/https://siak.ust.ac.id/js/demo/https://ahoj.stikesalifah.ac.id/pages/slot-depo-5000/http://ahoj.stikesalifah.ac.id/dana-resmi/https://alwasilahlilhasanah.ac.id/starlight-princess-1000/https://www.sa-ijas.org/sweet-bonanza/https://www.remap.ugto.mx/pages/slot-luar-negeri-winrate-tertinggi/https://bumdesjanjimanahansil.padanglawasutarakab.go.id/products/mpo/https://setwan.katingankab.go.id/asset/slot-dana/https://perizinan.jambikota.go.id/frontend/web/situs-pulsa/https://bumdesjanjimanahansil.padanglawasutarakab.go.id/Assets/https://link-sigmaslot.com/https://waper.serdangbedagaikab.go.id/public/images/qrcode/slot-dana/https://waper.serdangbedagaikab.go.id/storage/sgacor/https://waper.serdangbedagaikab.go.id/public/images/qrcode/slot-dana/https://neurotarget.com/slot-dana/https://bumdesjanjimanahansil.padanglawasutarakab.go.id/dist/https://bumdesjanjimanahansil.padanglawasutarakab.go.id/CSS/https://appv2.tanahlautkab.go.id/demo/https://appv2.tanahlautkab.go.id/doc/https://siipbang.katingankab.go.id/storage_old/maxwin/https://csr.katingankab.go.id/asset/auto-maxwin/https://kla.katingankab.go.id/asset/scss/https://siipbang.katingankab.go.id/storage_old/android/http://cac.kalbis.ac.id/frontend/jepang/https://simetal.donggala.go.id/cue/https://simetal.donggala.go.id/site/depo-10k/https://perizinan.jambikota.go.id/frontend/web/situs-gacor/https://siipbang.katingankab.go.id/storage_old/data_rab/https://csr.katingankab.go.id/asset/scss/https://tpid.katingankab.go.id/js/https://setwan.katingankab.go.id/assets/uploadpublikasi/https://setwan.katingankab.go.id/assets/tinymce/https://bakesbangpol.katingankab.go.id/assets/demo-pg/https://simetal.donggala.go.id/pear/demo/https://apiv2.umkendari.ac.id/takeru-10k/https://apiv2.umkendari.ac.id/brand/https://dedikasi.lp4mstikeskhg.org/sdy-tercepat/https://siak.ust.ac.id/situs-toto/https://siak.ust.ac.id/scss/