ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน


ภาค จังหวัด ชื่อสถานประกอบการ ประเภทโครงการ ประเภทอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ ผลรวมการใช้พลังงาน(ktoe)
ภาคกลาง อ่างทอง กลุ่มผลิตถั่วงอกอินทรีย์ตัดราก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ถั่วงอก 0.0697478673
ภาคกลาง อ่างทอง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชาสมุนไพรไทยแท้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ 0899003474 0.5342562085
ภาคกลาง อ่างทอง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลไม้เมล่อน , มะเขือเทศราชินี 9.34123E-5
ภาคกลาง อ่างทอง กลุ่มสตรีพัฒนาหน้าวัดหลวง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำมันสมุนไพร น้ำมันเขียว น้ำมันเหลือง 3.071E-7
ภาคกลาง อ่างทอง กลุ่มแม่บ้านเกษตรไผ่ดำ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกมะพร้าว นาข้าว สวนมะนาว 0.0001152085
ภาคกลาง อ่างทอง กลุ่มแปรรูปสมุนไพร 3 ม. 3 ต.ไชโย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สมุนไพรเชื่อมและแช่อิ่ม 0.0926445498
ภาคกลาง อ่างทอง กลุ่มอาชีพการผลิตกิ่งมะม่วงเพื่อส่งออก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ กิ่งมะม่วงพันธุ์ดี 0.0515482464
ภาคกลาง อ่างทอง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรแปรรูป วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ แปรรูปสมุนไพร 0.0282511211
ภาคกลาง อ่างทอง กลุ่มบ้านแม่บุญจงสมุนไพรเชื่อมแช่อิ่ม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สมุนไพรเชื่อมแช่อิ่ม 0.0108981043
ภาคกลาง อ่างทอง กลุ่มอาชีพขนมไทยนิมิต วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมไทย 0.011284676
ภาคกลาง อ่างทอง กลุ่มอาชีพขนมไทยนิรมิต (ทรงนิมิตร) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมไทย 567.7235946154
ภาคกลาง อ่างทอง กลุ่มแม่บ้านเกษตรสามขาว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมไทย 0.0146610427
ภาคกลาง อ่างทอง กลุ่มแม่บ้านเกษตรบางระกำ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมทองม้วนสด , ขนมสด 0.3438210199
ภาคกลาง อ่างทอง กลุ่มขนมไทยโบราณบ้านทองหลวง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมสด ขนมใส่ไส้ 0.0265956398
ภาคกลาง อ่างทอง กลุ่มขนมไทยโบราณบ้านชัยฤทธิ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมไทย ทองหยด ฝอยทอง 0.0022941043
ภาคกลาง อ่างทอง กลุ่มบ้านขนมไทยหัวทองดี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมฝอยทอง ขนมทองหยอด ขนมเม็ดขนุน ขนมสาลี่ 0.0068921198
ภาคกลาง อ่างทอง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนใหม่ป่าโมก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมไทย ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง 0.4475090047
ภาคกลาง อ่างทอง กลุ่มอาชีพ สตรีบ้านกะเร้นใหญ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมปัง 0.1226434555
ภาคกลาง อ่างทอง วิสาหกิจชุมชนช้างยิ้มเกษตรอินทรีย์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวหอมปทุม ข้าวหอมมะลิ 0.0024077346
ภาคกลาง อ่างทอง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพทอผ้ามัดหมี่บ้านดอนบ่อ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้ามัดหมี่ทอมือ
ภาคกลาง อ่างทอง วิสาหกิจชุมชนขนมหวานบ้านสีบัวทอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยตาก กล้วยฉาบ 0.1329781991
ภาคกลาง อ่างทอง วิสาหกิจชุมชนชาสมุนไพรไทยแท้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ลูกประคบสมุนไพร 0.0933861156
ภาคกลาง อ่างทอง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีบ้านไร่ หมู่ 8 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ตัดเย็บเสื้อผ้า 0.0253939223
ภาคกลาง อ่างทอง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัมนาขนมหวานตำบลวังน้ำเย็น วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมหวานต่างๆ 0.0191636019
ภาคกลาง อ่างทอง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มขนมไทยบ้านหัวทองดี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมชั้น ขนมต่างๆ 0.0197778199
ภาคกลาง อ่างทอง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพวงหรีด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ พวงหรีดดอกไม้แห้ง ดอกไม้สด (ขายส่ง) 0.0044268657
ภาคกลาง อ่างทอง วิสาหกิจชุมชนขนมเปี๊ยะพิมจำปา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมเปี๊ยะ 0.0004183507
ภาคกลาง อ่างทอง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีอาชีพศิลปะประดิษฐ์ หมู่ที่ 1 ต.ตลาดใหม่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ นกประดิษฐ์จากสำลี 0.0757126066
ภาคกลาง อ่างทอง วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่กล้วยตำบลรำมะสัก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลูกกล้วยและปลูกผักผสมผสาน
ภาคกลาง อ่างทอง วิสาหกิจกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านองครักษ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมกระดาษ ดอกไม้ประดิฐ์จากผ้าและกระดาษสาเคลือบยางพารา 0.1014813043
ภาคกลาง อ่างทอง วิสาหกิจขุมชนทุ่งวิเศษ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลูกช้าว
ภาคกลาง อ่างทอง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวภูชิญาร่วมใจ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลูกข้าว ทำนา
ภาคกลาง อ่างทอง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปกล้วยน้ำว้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยปรุงรสต่างๆ
ภาคกลาง อ่างทอง วิสาหกิจชุมชนกล้วยไข่หมู่ตาล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ทำสวนกล้วย
ภาคกลาง อ่างทอง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตไผ่หวาน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ไผ่หวานแปรรูป
ภาคกลาง อ่างทอง วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดบ้านโผงเผง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เพาะเห็ดฟาง 0.0059497251
ภาคกลาง อ่างทอง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตชาสมุนไพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ชาอบสมุนไพร 0.1382040478
ภาคกลาง อ่างทอง วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่ตำบลบ้านรี หมู่ 1 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เกษตรกรผสมผสาน แตงกวา มะระ ข้าวโพดหวาน 0.170872891
ภาคกลาง อ่างทอง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเตาเหล็ก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปเห็ดนางฟ้า 0.022521327
ภาคกลาง อ่างทอง วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาทอดมันเจ้าพระยาตำบลศาลาแดง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาทอดมัน 0.1071230758
ภาคกลาง อ่างทอง วิสาหกิจกลุ่มเกษตรเพื่อสุขภาพ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ทำสวน 0.0343654976
ภาคกลาง อ่างทอง วิสาหกิจกลุ่มแม่บ้านเกษตรแปรรูปตำบลโผงเผง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาหวาน 0.0163825592
ภาคกลาง อ่างทอง วิสาหกิจชุมชนช้างยิ้มเกษตรอินทรีย์ป่าโมกตำบลโรงช้าง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ทำสวน ทำไร่ 0.0190407583
ภาคกลาง อ่างทอง วิสาหกิจชุมชนปลาแดดเดียวแม่สำลี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาแดดเดียว 0.280492891
ภาคกลาง อ่างทอง วิสาหกิจชุมชนการผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออกอำเภอแสวงหา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ตอนกิ่งพันธุ์มะม่วง 0.1603723223
ภาคกลาง อ่างทอง วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวปลอดสารพิษตำบลย่านซื่อ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกข้าว 0.5301196209
ภาคกลาง อ่างทอง วิสาหกิจชุมชนผลิตเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรบ้านโพธิ์ทอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำกระเจี๊ยบ นำใบบัวบก น้ำสมุนไพร 0.0334748815
ภาคกลาง อ่างทอง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านพิจารณ์โสภณ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริกนรกปลาย่าง 0.0076777251
ภาคกลาง อ่างทอง วิสาหกิจชุมชนจักสานไม้ไผ่ ม.10 สีบัวทอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ จักสานตะกร้า 0.0118079727
ภาคกลาง อ่างทอง วิสาหกิจชุมชนข้าวหมากสมใจขนมสด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวหมาก 0.0007370616
ภาคกลาง อ่างทอง วิสาหกิจชุมชน ม.1 บ้านดอนแจง ตำบลสีบัวทอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร พริกแกงต่างๆ 0.032103128
ภาคกลาง อ่างทอง วิสาหกิจชุมชนเรือนไทยจักสานพลาสติก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ กล่องเอนกประสงค์ 0.0058964929
ภาคกลาง อ่างทอง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตน้ำพริกบ้านลำสนุ่นใต้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร พริกแกง 0.0076777251
ภาคกลาง อ่างทอง วิสาหกิจกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหงษ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ลูกประคบสมุนไพร
ภาคกลาง อ่างทอง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ หมู่5 ลานตะแบก SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 9.21327E-5
ภาคกลาง อ่างทอง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมบ้านดอน SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ กระถางต้นไม้
ภาคกลาง อ่างทอง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำอิฐตำบลนรสิงห์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ทำอิฐมอญ
ภาคกลาง อ่างทอง วิสาหกิจชุมขนโรงสีเศรษฐกิจพอเพียงนรสิงห์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ โรงสีข้าว 1.0914227488
ภาคเหนือ ตาก กลุ่มหัตถกรรมงานผ้า ม.5 วังหิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ สินค้าอุตสาหกรรม 0.0929516718
ภาคเหนือ ตาก แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร บ้านวังหิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค 0.452705545
ภาคเหนือ ตาก กองทุนออมเพิ่มทรัพย์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ออมเงิน และดอกไม้จันทน์ 0.0037357374
ภาคเหนือ ตาก กลุ่มทอผ้าเช็ดเท้าบ้านวังหิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ สินค้าอุตสาหกรรม ทอผ้าเช็ดเท้า 2.44E-8
ภาคเหนือ ตาก กลุ่มแม่บ้านประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์บ้านวังหิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สินค้าอุตสาหกรรม ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 0.0491374538
ภาคเหนือ ตาก กลุ่มแปรรูปและถนอมอาหารบ้านประจำรักษ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค 0.0288198328
ภาคเหนือ ตาก กลุ่มส่งเสริมอาชีพและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบ้านประจำรักษ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 0.0047280315
ภาคเหนือ ตาก ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่บ้านพุสะแก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ 9.4E-8
ภาคเหนือ ตาก กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ หมู่ 3 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี สินค้าอุปโภคบริโภค น้ำยาทำความสะอาดในครัวเรือน 2.0E-10
ภาคเหนือ ตาก ปลูกผักปลอดสารบ้านไหล่ท่า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผักปลอดสารพิษ 0.0137004739
ภาคเหนือ ตาก แปรรูปผลผลิตเกษตรบ้านโฮ้ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค แปรรูปกล้วยอบน้ำผึ้ง 0.0004301608
ภาคกลาง สมุทรสงคราม บริษัท อัมพวา ผลิตภัณฑ์มะพร้าว SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำมะพร้าว น้ำกะทิ บรรจุขวดและกล่อง 810.2952255924
ภาคกลาง สมุทรสงคราม บริษัท เอเชียติค อุตสาหกรรมเกษตร จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำมะพร้าว น้ำกะทิบรรจุกระป๋อง 244.6092023886
ภาคกลาง สมุทรสงคราม บริษัท บุญประเสริฐ คอนเฟ็คชั่นเนอรี่ จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ลูกอม 456.7772132701
ภาคกลาง สมุทรสงคราม บริษัท โชคชัยทิพรัตน์ คอนกรีต จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ เสาเข็มอัดแรง/เสาเข็มรูปตัวไอ/คานสะพานคอนกรีต/เสาเข็มพืดคอนกรีตอัดแรง 164.4074820853
ภาคกลาง สมุทรสงคราม บจก. โฃคฃัยทิพรัตน์ คอนกรีต SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เสาเข็มอัดแรง/คานสะพานอัดแรง 163.1985781991
ภาคกลาง สมุทรสงคราม บริษัท จรรยารักษ์ ซิเมน จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ คอนกรีตผสมเสร็จ 132.6354654028
ภาคกลาง สมุทรสงคราม บ หมงฮวดเฮง จำกัด (โรงงานหมงฮวดเฮง) SMEs อุตสาหกรรมไม้ ผลิตวงกบประตู หน้าต่าง จากไม้ 4.8845151469
ภาคกลาง สมุทรสงคราม บริษัท สยามสตีลเวอร์คส์จำกัด SMEs อุตสาหกรรมโลหะ ท่อประปาจากเหล็กเหนียว 56.0003033175
ภาคกลาง สมุทรสงคราม บ ปิ่นเบญจรงค์ จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตเครื่องเบญจรงค์ (เครื่องกระเบื้อง) 1926.1876777251
ภาคกลาง สมุทรสงคราม บริษัท สตีล แอดวานซ์ จำกัด SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ เหล็กรูปพรรณ 117.5233167687
ภาคกลาง สมุทรสงคราม บริษัท พีเอส ช๊อป จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ไฟเบอร์กลาส และ โฟม 7.8867435071
ภาคกลาง สมุทรสงคราม บ เชี่ยวชาญชัยค้าไม้จำกัด SMEs อุตสาหกรรมไม้ ไม้แปรรูป 184.7148056872
ภาคกลาง สมุทรสงคราม อินฟินิตี้ เมทัล SMEs อุตสาหกรรมโลหะ ผลิตและจำหน่ายเหล็กแปรรูป 103.1886255924
ภาคกลาง สมุทรสงคราม บจ ซีเควู้ดโปรดิวส์ SMEs อุตสาหกรรมไม้ ไม้แปรรูป วงกบ ประตูหน้าต่างๆ 11.5801592417
ภาคกลาง สมุทรสงคราม สหชับซีฟู้ด จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหารทะเลแช่แข็ง 112.3528362313
ภาคกลาง สมุทรสงคราม บริษัทเอเอ็มที ฟู้ด จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว อบแห้ง 246.6351328791
ภาคกลาง สมุทรสงคราม บริษัท พีเอสทีเอนเนอร์ยี่ 2 จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร โรงไฟฟ้า โซล่าเซลล์ 8.9910492432
ภาคกลาง สมุทรสงคราม บริษัทมะพร้าวไทย ออร์แกนิค จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 0.25123859
ภาคกลาง สมุทรสงคราม บริษัท ทริลเลียน สตีล จำกัด SMEs อุตสาหกรรมโลหะ เหล็กรูปพรรณ 176.0116965611
ภาคกลาง สมุทรสงคราม บริษัทโซล่าโกกรีน จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ โรงไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 0.7709775765
ภาคกลาง สมุทรสงคราม บริษัท พีไอเอฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด SMEs อุตสาหกรรมโลหะ โลหะ 1300.3008723981
ภาคกลาง สมุทรสงคราม ซิตี้ฟาร์ม อินเตอร์ฟู้ด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ไม่มีข้อมูล 52199.134834123
ภาคกลาง สมุทรสงคราม สหชัยซีฟู้ด จำกัด (สาขา 1) SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหารทะเลแช่แข็ง 112.5463886104
ภาคกลาง สมุทรสงคราม บริษัท สมุทรสงครามคอนกรีต จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ
ภาคกลาง สมุทรสงคราม บริษัท รวมมิตรด๊อคยาร์ด จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ท่าเทียบเรือ 7352.6865028436
ภาคกลาง สมุทรสงคราม มหาดุสิต 2 คอนกรีต SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 4.7963175355
ภาคกลาง สมุทรสงคราม บริษัทกิตติค้าไม้สมุทรสงคราม จำกัด SMEs อุตสาหกรรมไม้ วงกบ ไม้ ประตู หน้าต่าง 122.7438904265
ภาคกลาง สมุทรสงคราม บจก โชคชัยทิพรัตน์ คอนกรีต SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ เสาเข็มอัดแรง คานสะพานอัดแรง 163.1985781991
ภาคกลาง สมุทรสงคราม บจก ไทยจินเจิง ซิลิก้า แซนด์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ทรายเรซิ่นทำแบบหล่อโลหะ 12.5748443602
ภาคกลาง สมุทรสงคราม วิสาหกิจชุมชนกล้าเกษตร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะพร้าวเกล็ดขาวอบแห้ง 1.1243941506
ภาคกลาง สมุทรสงคราม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตร หมู่ 3 บ้านปรก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำหมักชีวภาพ 0.1255640154
ภาคกลาง สมุทรสงคราม วิสาหกิจชุมชนพัฒนาเกลือสมุทรสงคราม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เกลือ 0.0122843602
ภาคกลาง สมุทรสงคราม วิสาหกิจชุมชนเบอร์เกอร์ปลาทูไทย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เบอร์เกอร์ปลาทู ไส้อั่ว จ้อปลาทู 1.78543E-5
ภาคกลาง สมุทรสงคราม วิสาหกิจชุมชนตะโหนดรวมใจพัฒนาวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ กระทงใบตองแห้ง 0.0002456872
ภาคกลาง สมุทรสงคราม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาตลาดน้ำบางนกแขวก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนม
ภาคกลาง สมุทรสงคราม วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผักสวนครัวปลอดสารพิษ มะพร้าว น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น เครื่องสำอาง 0.4383429021
ภาคกลาง สมุทรสงคราม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านแสงตะวัน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตก้อนเห็ด 0.0029937085
ภาคกลาง สมุทรสงคราม วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชุมชนตำบลแพรกหนามแดง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร Rice berry สังยศ เหลืองประทิว 1.2294088394
ภาคกลาง สมุทรสงคราม วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบางจะเกร็ง ซ 3 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร จ้อปลาทู จ้อปู จ้อกุ้ง อาหารทะเลแปรรูป 0.0070035321
ภาคกลาง สมุทรสงคราม วิสาหกิจชุมชนพรหมน๊ะจ๊ะ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ พรมเช็ดเท้า 0.1228436019
ภาคกลาง สมุทรสงคราม วิสาหกิจชุมชนหอยดองกำไลทอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร หอยดอง ปลาร้า
ภาคกลาง สมุทรสงคราม วิสาหกิจชุมชนบ้านเกื้อกูล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปุ๋ยหมักชีวภาพ ไม้กวาดทางมะพร้าว 0.0158849062
ภาคกลาง สมุทรสงคราม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรชุมชนบ้านโพธิ์งาม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปทางการเกษตร ของใช้แปรรูป 3.57085E-5
ภาคกลาง สมุทรสงคราม วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตกล้วยบ้านบางคนที วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยเบรคแตก 0.0346723649
ภาคกลาง สมุทรสงคราม วิสาหกิจชุมชนน้ำพริกแม่กลอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริก 0.0103885841
ภาคกลาง สมุทรสงคราม วิสาหกิจชุมชนผลิตรองเท้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ รองเท้า รองเท้ากะลา 0.0076777251
ภาคกลาง สมุทรสงคราม วิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์ตลาดท่าคา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผ้ามัดย้อม จักรสานก้านมะพร้าว 0.3486200474
ภาคกลาง สมุทรสงคราม วิสาหกิจชุมชนบ้านสบายใจ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยอบ กล้วยตาก 1.8682464455
ภาคกลาง สมุทรสงคราม วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิต วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ไม่ทราบ 0.0607227706
ภาคกลาง สมุทรสงคราม วิสาหกิจชุมชนบ้านสวนคลองเขิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยอบ 0.0747298578
ภาคกลาง สมุทรสงคราม วิสาหกิจชุมชนเกษตรสายหวาน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะพร้าวแก้ว ทองม้วนน้ำตาลมะพร้าว น้ำตาลมะพร้าว 0.0004285024
ภาคกลาง สมุทรสงคราม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบางขุนชัย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ไข่เค็มสูตรใบเตย ผงอินทรีย์ ทอดมันสูตรสมุนไพร 6.2904E-5
ภาคกลาง สมุทรสงคราม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรี และเยาวชนสหกรณ์ประมงบางจะเกร้ง บางแก้ว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลากระพงแดดเดียว จ้อปู อาหารทะเลแแปรรูป 5.81275E-5
ภาคกลาง สมุทรสงคราม วิสาหกิจชุมชนบ้านสวนนุกูล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ถ่านชีวมวลจากกะลามะพร้าว ปุ๋ยมูลไส้เดือน น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 0.1008958666
ภาคกลาง สมุทรสงคราม วิสาหกิจชุมชนเรือนสมุทร 2 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี ครีม โลชั่น น้ำมันมะพร้าว 2.2495641256
ภาคกลาง สมุทรสงคราม วิสาหกิจชุมชนเครือทอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยม้วน 0.0408147441
ภาคกลาง สมุทรสงคราม วิสาหกิจชุมชนชมรมคนรักตลาดน่ะปากคลองบางน้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ไม่ทราบ 1.78543E-5
ภาคกลาง สมุทรสงคราม วิสาหกิจชุมชนแดงอาหารทะเล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหารทะเลปิ้งย่าง 0.0013159962
ภาคกลาง สมุทรสงคราม วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรฟ้าแดนดิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำตาลมะพร้าว น้ำพริกสมุนไพร 0.0280379801
ภาคกลาง สมุทรสงคราม วิสาหกิจจักรสานก้านมะพร้าว น้ำตาลท่าคา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ก้านมะพร้าว 0.0028023697
ภาคกลาง สมุทรสงคราม วิสาหกิจชุมชนเติ้ล และต้มปลาทุโป๊ะ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาทูนึ่ง ปลาทูซาเตี๊ยะ 0.0065168069
ภาคกลาง สมุทรสงคราม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำตาลปลอดสารพิษบ้านคลองเก่า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำยาล้างจาน น้ำตาลมะพร้าว น้ำจิ้มลูกชิ้นมะขาม 0.0818957346
ภาคกลาง สมุทรสงคราม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพบางช้างตาย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ไข่เค็มใบเตย 0.0001071256
ภาคกลาง สมุทรสงคราม วิสาหกิจชุมชนเกษตรสร้างสรรค์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เห็ด 2.6654006374
ภาคกลาง สมุทรสงคราม วิสาหกิจชุมชนเกษตรสร้างสรรค์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เห็ด 2.6654006374
ภาคกลาง สมุทรสงคราม วิสาหกิจชุมชนเกษตรสร้างสรรค์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เห็ด 2.6654006374
ภาคกลาง สมุทรสงคราม วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรม ต นางตะเคียน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ จักรสานและโครงลวด 0.0326943128
ภาคกลาง สมุทรสงคราม วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพื่อชีวิต วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลูกผักขาย 0.0076383046
ภาคกลาง สมุทรสงคราม วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพื่อชีวิต วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลูกผักขาย 0.0076383046
ภาคกลาง สมุทรสงคราม วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรวัดศรี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โมจิ บ้าบิ่น ข้าวตู คุ๊กกี้สิงคโปร์ 8.92713E-5
ภาคกลาง สมุทรสงคราม วิสาหกิจชุมชนเรือนไม้หอม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เครื่องสำอางสมุนไพร
ภาคกลาง สมุทรสงคราม วิสาหกิจชุมชนจันทร์เจริญสุข วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร หมี่กรอบ 0.0567223081
ภาคกลาง สมุทรสงคราม วืสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมเสตย์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำตาลมะพร้าว น้ำหวานดอกมะพร้าว น้ำตาลมะะพร้าวผง 1.2964826332
ภาคกลาง สมุทรสงคราม วิสาหกิจชุมชนสตรีคลองเขิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำตาลมะพร้าว น้ำตาลมะพร้าวไซรัป 0.0018945498
ภาคกลาง สมุทรสงคราม วิสาหกิจชุมชนบ้านจันเจ้ามะพร้าวแปรรูป วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 0.000178987
ภาคกลาง สมุทรสงคราม วิสาหกิจชุมชนผ้ามัดย้อม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผ้ามัดย้อม 0.1556934313
ภาคกลาง สมุทรสงคราม อนุรักษ์ฟื้นฟูมะพร้าวครบวงจร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วย 0.0012027227
ภาคกลาง สมุทรสงคราม วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรตลาดน้ำท่าคา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำตาลมะพร้าว 0.0931320853
ภาคกลาง สมุทรสงคราม วิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ำตาลมะพร้าวบ้านคลองโคน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำตาลมะพร้าวแแปรรูป 1.81877E-5
ภาคกลาง สมุทรสงคราม วิสาหกิจชุมชนเรือนอินจัน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำตาลมะพร้าว ไข่เค็ม 0.0921327014
ภาคกลาง สมุทรสงคราม กลุ่มน้องแชมป์น้ำหว้าทอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหารแปรรูป 0.2858256307
ภาคกลาง สมุทรสงคราม วิสาหกิจชุมชนศรีกุญชรเบญจรงค์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ชุดเบญจรงค์ 0.0003685308
ภาคกลาง สมุทรสงคราม วิสาหกิจชุมชนเพียรหยดตาล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำตาลมะพร้าวอินทรีย์ 0.0306392417
ภาคกลาง สมุทรสงคราม วิสาหกิจชุมชนบ้านเบญจรงค์สวนหลวง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เขียนถ้วยเบญจรงค์
ภาคกลาง สมุทรสงคราม กลุ่มวชิรคาม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริก 0.0001785427
ภาคกลาง สมุทรสงคราม วิสาหกิจชุมชนบ้านกะลาทิพย์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ไอศกรีมมะพร้าวอ่อน 0.5860160687
ภาคกลาง สมุทรสงคราม วิสาหกิจชุมชนบ้านบางหัวกรวด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ไข่เค็มพอกใบเตย 0.0094221043
ภาคกลาง สมุทรสงคราม วิสาหกิจชุมชนพรหมนิมิตร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ท๊อฟฟี่โบราณทำจากน้ำตาลมะพร้าว 0.0002695362
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านม่วงงาม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยฉาบ,กล้วยเชื่อม 0.0001250977
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชคุณภาพท่าเมือง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวกล้องงอก 3 สี 0.1388811071
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนดกษตรอินทรีย์เพื่อแปรรูปทุ่งเดิ่น วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ไส้กรอกปลา 0.9739194313
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนบ้านกระโสบ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ยาหม่อง 0.0234081924
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาร้าสมุนไพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาร้าสมุนไพร 0.3457962839
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะม่วงหิมานต์ 0.5456030815
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาบ้านด่านใหม่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาส้ม,แจ่วบอง 0.588038818
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องงอกร่องมาลี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวกล้องงอก 0.0003850934
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาร้าเพื่อการผลิตแปรรูปอาหารจากปลา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาร้า 0.0332339758
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนถั่วลิสงนายชั่ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ถั่วอบ 0.0175102607
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตสินค้าเกษตรและแปรรูป วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าว 0.1178713834
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนบ้านไร่จันทกานต์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เม็ดมะม่วงหิมพานต์ 0.3199053515
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนมะพร้าวแก้วบ้านตาแหลว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะพร้าวแก้ว 0.0160755355
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินค้าตำบลคอนสาย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ถั่วลิสง,กล้วยฉาบ 2.5865378147
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านนาสตัง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ไส้กรอก 0.024091564
ภาคกลาง สมุทรสงคราม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบางขุนชัย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ไข่เค็มสูตรใบเตย 0.1034469277
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนหมอนสมุนไพรบ้านจิกเทิง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ หมอนสมุนไพร เสื่อจากผือ 0.0030895166
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสมุนไพรอินทรีย์เครือข่ายโรงพยาบาลตระการพืชผล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สมุนไพร 0.0639810427
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนทีองเที่ยวเชิงเกษตรและแปรรูปผักผลไม้อินทรีย์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ชาสมุนไพร 0.1741120146
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 0.0023746927
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านสานหวดบ้านเเสงอุดม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ หวด 7.60095E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนสถานีพลังงานชุมชนอำเภอสิรินธร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ หวดดริปกาแฟ 0.0230331754
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานบ้านนาโดม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ 4.42646E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนจักสานกระติ๊บข้าวบ้านเเก่งโพธิ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ กระติีบข้าว 6.01422E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรแม่ใบศรีบ้านหนองสะเดา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ลูกประคบสมุนไพร 0.0082043147
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านม่วง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำมันเหลือง ลูกประคบ 0.0369943614
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนแพทย์แผนไทยตำบลนาพิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ลูกประคบ สมุนไพรต่างๆ 0.0092268136
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบ้านทุ่งนาใน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ กระเป๋าสานจากพลาสติก 0.0184412815
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี เทียนหอมปภาวดี SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ เทียนหอม 0.3892409376
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานกระติ๊บข้าวบ้านเเมด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กระติ๊บข้าว 0.0384254787
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี กลุ่มผลิตภัณฑ์เทียนหอมเดชอุดม SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ เทียนหอม 0.3638809436
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานตระกร้าพลาสติกบ้านสมสะอาด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ กระเป๋าพลาสติก 6.08076E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรบ้านดงยาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำมันหอมเหลือง ลูกประคบ 0.0001477099
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่โพนเมืองหมู่15 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กระติ๊บข้าว 5.38976E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเเม่บ้านเกษตรจักสานบ้านหลักป้าย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ กระติ๊บข้าว ตระกร้า 4.15749E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำมันหอมระเหยแม่พร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำมันหอมระเหย 0.0068991675
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนสตรีจักสานไม้ไผ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ตระกร้า ลอบ ไซ 5.4128E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำเครื่องหอมน้ำมันระเหยจากพันธุ์ไม้ไทยลูกประคบ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ลูกประคบ น้ำมันหอมระเหย 8.30258E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานตะกร้าทางมะพร้าวบ้านโนนกลาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ตระกร้าทางมะพร้าว 6.01422E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสถานีพลังงานชุมชนอำเถอสิรินธร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สบู่แหลว แชมพู ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ฯลฯ 0.2902835892
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านโนนอนามัย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เปลไม้ไผ 0.0320212322
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตุ๊กตาสัตว์จากเชือกปอ ม.6 บ้านก่อ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ตุ๊กตา 0.0307403829
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานกระติ๊บข้าวจากต้นคล้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ กระติ๊บข้าว กระบุง 0.0336158445
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มธูปเทียนหอม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เทียนหอม ธูป 0.0443853589
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานบ้านนาดอกไม้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ กระติ๊บข้าว 7.46275E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านสำโรง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าไหม ผ้ากาบบัว 9.45282E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีจักสานหนองคู วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ กระติ๊บข้าว 0.0215841039
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนทอผ้าฝ้ายและผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายพื้นเมืองบ้านกุ่ม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อผ้าฝ้าย, กระเป๋าผ้า 9.2188E-6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานเส้นพลาสติกใบหม่อน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ตระกร้าสาน 0.0147553592
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนสตรีทอเสื่อพัฒนาบ้านคำนางรวย หมู่ที่10 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื่อ 5.15943E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานบ้านกุดเรือ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ กระติ๊บข้าวจากต้นคล้า 0.0702255924
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนภูพิงโขงผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อผ้าฝ้าย 3.42734E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี กลุ่มทอผ้าไหมไทย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ งานประดิษฐ์จากผ้า 0.0016379368
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนทอผ้าฝ้ายสีธรรมชาติบ้านหนามแท่งน้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าคลุมไหล่ 2.70256E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านทอผ้าบ้านจานเขื่อง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อผ้าไหม 2.23575E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหมี่บ้านนานวน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าพันคอ , ผ้าฝ้ายทอมือ 1.38199E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเรือนผมสมุนไพรเพ็ญศิริ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ แชมพูสมุนไพร ครีมนวด เจลแต่งผม 2.9940902957
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านคำสง่า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอ , เสื้อผ้าจากผ้าฝ้าย 2.94825E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรทอเสื่อกกบ้านโนนบก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื่อกก 1.97778E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนทอผ้าลายกาบบัว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อลายกาบบัว 3.45498E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนทอเสื่อ หมู่ 3 บ้านโนนสวรรค์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผลิตภัณฑ์จากกก 6.1422E-6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนทอเสื่อเตยหนองอะลาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื่อ 1.49255E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนทอผ้าหนองผือ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อ , กระเป๋าผ้า 1.1793E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหนองดุมตะวันออก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อผ้าไหม 7.4627E-6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนทอผ้าฝ้ายด้วยที่กระตุก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อผ้าฝ้าย 1.84265E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนผลิตไม้กวาดทางมะพร้าวบ้านทุ่งเจริญ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ไม้กวาดทางมะพร้าว 0.0640853673
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนรากไม้ตอไม้ประดิษฐ์บ้านหินสูง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ตอไม้ประดิษฐ์ 0.2047662085
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้น้ำบ้านคีรีเขต วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ เฟอร์นิเจอร์จากไม้น้ำ 0.3071537915
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำไม้กวาดหมู่ 7 ต.ระเว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ไม้กวาด 0.0460732607
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนไม้กวาดบ้านศรีไค วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ไม้กวาด 0.2047554597
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้บ้านดอนติ้ว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ เครื่องไม้ เฟอร์นิเจอร์ 0.2943358294
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี กลุ่มจักสานทอเสื่อกก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ไม้กวาดทางมะพร้าว 0.0002791777
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี กลุ่มกระติบข้าวบ้านแก่งโพธิ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ จักสานไม้ไผ่ 0.0001273578
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตจากไม้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องไม้ 0.1342042358
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่โพนเมือง ม.15 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ เตียง ขั้นวางของ เก้าอี้ ม้านั่ง 0.10620855
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนการแกะสลักไม้บ้านกุดสมบูรณ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ แกะสลักไม้ 0.2586966978
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนแปรรูปไม้ไผ่โนนสวรรค์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ เตียง โต๊ะ ชั้นวางของ 0.1792255628
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนผลิตไม้กวาดบ้านห้วยดู่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ไม้กวาดแข็ง 0.0693057031
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนเฟอร์นิเจอร์ไม้น้ำบ้านหัวสะพาน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ เฟอร์นิเจอร์ 0.0665564076
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนผลิตไม้กวาดบ้านหัวสะพาน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ไม้กวาด 0.0411183952
ภาคเหนือ ลำปาง ครีมสมุนไพร SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ครีมสมุทรไพร 1.0365E-6
ภาคเหนือ ลำปาง กลุ่มน้ำยาชาววัง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ครีมอาบน้ำ 1.024E-7
ภาคเหนือ ลำปาง BBBมะพร้าวน้ำหอม SMEs อุตสาหกรรมอาหาร วุ้นมะพร้าวน้ำหอม 1.91943E-5
ภาคเหนือ ลำปาง ขนมทองพับแม่สมจิตร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนม 0.0079869839
ภาคเหนือ ลำปาง สวนภูคำ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร หน่อไม้สด ,แปรรูป 9.71488E-5
ภาคเหนือ ลำปาง ธูปสมุนไพรไล่ยุง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ธูปสมุนไพรไล่ยุง 0.0076209714
ภาคเหนือ ลำปาง กลุ่มพัฒนาอาชีพไม้แกะสลัก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ไม้แกะสลัก 0.0127085801
ภาคเหนือ ลำปาง กรชนกการพาณิชย์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ชา 6.2929E-6
ภาคเหนือ ลำปาง กลุ่มอาชีพข้าวเกรียบบ้านทุ่งตุ่นแม่ติว SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเกรียบฟักทอง,กุ้ง 0.0015870711
ภาคเหนือ ลำปาง กลุ่มเพาะเห็ดบ้านน้ำจำ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เพาะเห็ดสด 9.2E-9
ภาคเหนือ ลำปาง การแปรรูปใหญ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ แปรรูป 0.4201257327
ภาคเหนือ ลำปาง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอประดิษฐ์บ้านผาช่อ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอ 15.6683713991
ภาคเหนือ ลำปาง ฮักทอ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อผ้าและกระเป๋า 0
ภาคเหนือ ลำปาง ผลิตดอกไม้กระดาษสา SMEs อุตสาหกรรมกระดาษ ดอกไม้จากกระดาษสา 2.9482E-6
ภาคเหนือ ลำปาง กลุ่มขนมทองม้วน SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ขนมทองม้วน 0
ภาคเหนือ ลำปาง โต๊ะเหล็กดัดเซรามิค SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ โต๊ะเหล็กดัด 0.0884480076
ภาคเหนือ ลำปาง บ้านดอกไม้เซรามิค วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เซรามิค 0.034552254
ภาคเหนือ ลำปาง กลุ่มจั๊กจั่นน้ำแร่แจ้ซ้อนเฟอร์นิเจอร์ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำแร่
ภาคเหนือ ลำปาง กลุ่มทอผ้านาบอน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ทอผ้า 3.19393E-5
ภาคเหนือ ลำปาง ดอกไม้ดินทิพย์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ดอกไม้ดิน
ภาคเหนือ ลำปาง น้ำพริกลาบมะลิวัลย์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริกลาบ 0.001844036
ภาคเหนือ ลำปาง ไข่เค็มแบ่งปัน SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ไช่เค็ม
ภาคเหนือ ลำปาง กะลาดีไซน์ SMEs อุตสาหกรรมไม้ ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 3.07109E-5
ภาคเหนือ ลำปาง กลุ่มขนมหัวเราะ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ขนม
ภาคเหนือ ลำปาง ข้าวไรเบอร์รี่บ้านสบลี SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวสาร 4.6919E-6
ภาคเหนือ ลำปาง กลุ่มกาแฟป่าคาสันติสุข SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เมล็ดกาแฟ 0.0307172986
ภาคเหนือ ลำปาง จักรสานใบตาลใยแก้ว SMEs อุตสาหกรรมไม้ ตะกร้า,หมวกจากใบตาล 1.706E-7
ภาคเหนือ ลำปาง กัญญาภัคผ้าฝ้าย SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย 7.54976E-5
ภาคเหนือ ลำปาง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นน้ำวัง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ดอกไม้ตากแห้ง 0
ภาคเหนือ ลำปาง กลุ่มเย็บปักถักร้อยไหมพรม SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 1.1261E-6
ภาคเหนือ ลำปาง กระเป๋าผ้า SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ กระเป๋าผ้า 7.72891E-5
ภาคเหนือ ลำปาง กลุ่มผางประทีป SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ผางประทีป 2.3033E-6
ภาคเหนือ ลำปาง ตุงพญายอ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ตุง 4.607E-7
ภาคเหนือ ลำปาง โคมไฟ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ โคมไฟฟ้า 1.38199E-5
ภาคเหนือ ลำปาง ไส้กรอกมณีโรจน์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ไส้กรอก 0.0042677062
ภาคเหนือ ลำปาง น้ำพริกครูปุ๊ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริก 0.0061421801
ภาคเหนือ ลำปาง ทุ่งฝายกล้วยฉาบ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยฉาบ 1.9194E-6
ภาคเหนือ ลำปาง ข้าวแต๋นบุญทวี SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวแต๋น 1.382E-6
ภาคเหนือ ลำปาง ข้าวแต๋นแม่อำไพ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวแต๋น 1.6584E-6
ภาคเหนือ ลำปาง ้ข้าวแต๋นน้ำแตงโมสุมาลี SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวแต๋น 1.7062E-6
ภาคเหนือ ลำปาง หจก.ทองอำไพควอลิตี้ฟู้ด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวแต๋น 3.412E-7
ภาคเหนือ ลำปาง จักรสานเส้นพลาสติกเทียมใจ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ตะกร้าพลาสติก
ภาคเหนือ ลำปาง รัตน์ป่ายะเซรามิค SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ตุ๊กตาเซรามิคแต่งสวน 0.0085341668
ภาคเหนือ ลำปาง หัตถกรรมต้นเงินต้นทองไวยธารี SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ พวงมาลัยดอกดาวเรือง,ทำบายสี,สุ่มหมากสุ่มพลู 5.332E-7
ภาคเหนือ ลำปาง กลุ่มไม้กวาดบ้านหลวง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ไม้กวาด
ภาคเหนือ ลำปาง กลุ่มจักสานลาหู่ป่าคา SMEs อุตสาหกรรมไม้ ตระกร้าไม้ไผ่
ภาคเหนือ ลำปาง ผลิตภัณฑืแปรรูปอาหาร SMEs อุตสาหกรรมอาหาร หมูเส้นพร้อมทาน 0.0076778019
ภาคเหนือ ลำปาง แหนม SMEs อุตสาหกรรมอาหาร แหนมใบตอง 0.0009994863
ภาคเหนือ ลำปาง กิติยากระเป๋าผ้า SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ กระเป๋าผ้า 0.0872226427
ภาคเหนือ ลำปาง วิภาวรรณพานิชเฟอร์นิเจอร์ SMEs อุตสาหกรรมไม้ เฟอร์นิเจอร์ไม้ 7.4857819905
ภาคเหนือ ลำปาง ป้าเภาขนมไทย SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ขนมไทย 2.0474E-6
ภาคเหนือ ลำปาง กระเป๋าผ้าแฮนด์เมด SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ กระเป๋าผ้า 8.8037915716
ภาคเหนือ ลำปาง กลุ่มผลิตภัณฑ์ใบชา กาแฟบ้านป่าเมี้ยง SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ใบชาคั่วสำเร็จ 1.7275E-6
ภาคเหนือ ลำปาง เมล็ดกาแฟคั่วเลียบโลก SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เมล็ดกาแฟคั่ว 1.1517E-6
ภาคเหนือ ลำปาง กลุ่มแปรรูปน้ำพริก SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริกแกง 8.5E-9
ภาคเหนือ ลำปาง แคบหมูยายนงค์ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร แคบหมู 63.9810434333
ภาคเหนือ ลำปาง ทอผ้าบ้านฉลองราช SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ ทอผ้า (ถุงย่าม ผ้าถุง) 1.28E-7
ภาคเหนือ ลำปาง กลุ่มถักตะกร้าจากเชือกร่ม SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ ตะกร้าเชือกร่ม
ภาคเหนือ ลำปาง กลุ่มจักสาน SMEs อุตสาหกรรมไม้ ตะกร้า ไม้กวาด
ภาคเหนือ ลำปาง กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยมง SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอ 2.559E-7
ภาคเหนือ ลำปาง กลุ่มกระดาษใยพืชธรรมชาติแจ้ซ้อน SMEs อุตสาหกรรมกระดาษ กระดาษ
ภาคเหนือ ลำปาง กลุ่มข้าวทิพย์ร่มโพธิ์ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าว 3.455E-6
ภาคเหนือ ลำปาง ชมรมแพทย์แผนไทยนครลำปาง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ยาสมุนไพร 1.1517E-6
ภาคเหนือ ลำปาง กลุ่มแปรรูปหมูกัลยา SMEs อุตสาหกรรมอาหาร แคมหมูกระจก 6.1422E-6
ภาคเหนือ ลำปาง กลุ่มจักสานตะกร้า SMEs อุตสาหกรรมไม้ ตะกร้าไม้
ภาคเหนือ ลำปาง โมบายอลูมิเนียมและงานไม้นวดเพื่อสุขภาพ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ไม้นวดจากไม้และโมบายอลูมิเนียม 1.1517E-6
ภาคเหนือ ลำปาง ข้าวหลามกำพล SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวหลาม 8.2919E-6
ภาคเหนือ ลำปาง ผลิตภัณฑ์กล่องใบบัว SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ กล่องใบบัว 3.0711E-6
ภาคเหนือ ลำปาง กระเป๋าผ้านากวาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ กระเป๋าผ้า 0.2101990521
ภาคเหนือ ลำปาง น้ำพริกบ้านวังผู วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริก 0.0639810427
ภาคเหนือ ลำปาง กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านวังผู SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริก 0.0025597024
ภาคเหนือ ลำปาง บ้านไร่ธรรมรักษา SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูป 0.0767785308
ภาคเหนือ ลำปาง กลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรและขนมไทย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหาร 1.1465553839
ภาคเหนือ ลำปาง น้ำพริกลาบมะลิวัลย์ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริกลาบ 0.064492891
ภาคเหนือ ลำปาง น้ำฉี่ไส้เดือนบ้านครูไต่ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ไส้เดือน /มูล /ฉี่ 0.0057582938
ภาคเหนือ ลำปาง แหนมจินดา SMEs อุตสาหกรรมอาหาร แหนม 0.0002355628
ภาคเหนือ ลำปาง ไส้อั่วอั่วยองแม่คำพรรณ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ไส้อั่ว 5.33282E-5
ภาคเหนือ ลำปาง ดอกไม้ประดิษฐ์ SMEs อุตสาหกรรมกระดาษ ดอกไม้ประดิษฐ์ 9.8275E-6
ภาคเหนือ ลำปาง ครีมสมุนไพรขัดผิวมะขามน้ำผึ้งนมขมิ้น SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ เครื่องสำอาง ครีมสมุนไพร 0.0255925194
ภาคเหนือ ลำปาง เกษตรปลอดภัยบ้านฮ่องไฮ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ชาผัก 6.0718E-5
ภาคเหนือ ลำปาง น้ำมันสมุนไพร SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำมันสมุนไพร 5.528E-7
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม 9 หัตถศิลป์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ดอกไม้จันทร์ พวงหรีด 0.0037364929
ภาคกลาง กาญจนบุรี วิสาหกิจชุมชนทองพันชั่ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สมุนไพรอบแห้ง 0.0091641327
ภาคกลาง กาญจนบุรี วิสาหกิจชุมชนร้านค้าประชารัฐและศูนย์กระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์แก่งเสี้ยน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยตาก 0.0190919431
ภาคกลาง กาญจนบุรี วิสาหกิจชุมชนคนรักเกษตรสีทอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยตาก,แป้งกล้วย,พืชสมุนไพร 0.0183282654
ภาคกลาง กาญจนบุรี วิสาหกิจชุมชนลูกสาวปู่ชีวกนวดไทย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยตาก, กล้วยฉาบ, ชาสมุนไพร, ลูกประคบ 0.0481137441
ภาคกลาง กาญจนบุรี วิสาหกิจชุมชนกาแฟอำเภอทองผาภูมิ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เมล็ดกาแฟ 0.0259507109
ภาคกลาง กาญจนบุรี วิสาหกิจชุมชนคนรักษ์เกษตรอินทรีย์ลุ่มสุ่ม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยตาก , สมุนไพรอบแห้ง 0.000921327
ภาคกลาง กาญจนบุรี วิสาหกิจชุมชนแคปหมูไร้ไขมันเจมส์-จูน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แคปหมู 0.0799978922
ภาคกลาง กาญจนบุรี วิสาหกิจชุมชนพืชผักผลไม้อินทรีย์วังกระแจะ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะขามป้อม , กล้วยตาก 0.0022521327
ภาคกลาง กาญจนบุรี วิสาหกิจชุมชนสวนเกษตร ส.บุญมีฤทธิ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปสินค้าเกษตร 1558.0013050237
ภาคกลาง กาญจนบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มนวดแผนไทยตำบลท่าล้อ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สมุนไพร นวดแผนไทย 0.0192423651
ภาคกลาง กาญจนบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมทอผ้าบ้านใหม่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอ 0.0798722957
ภาคกลาง กาญจนบุรี วิสาหกิจชุมชนสถาบันการเงินชุมชนหนองฝ้าย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ - 7.66544E-5
ภาคกลาง กาญจนบุรี วิสาหกิจชุมชนตนทำปุ๋ย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปุ๋ยอินทรีย์ 0.0005060337
ภาคกลาง กาญจนบุรี วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพเย็บผ้าแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองแดง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อผ้า 0.1796844728
ภาคกลาง กาญจนบุรี วิสาหกิจชุมชนการแพทย์แผนไทย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สมุนไพรไทย 0.0009572252
ภาคกลาง กาญจนบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้รวก-ไม้ไผ่บ้านหนองสามพราน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ไม้ไผ่ เครื่องไม้ไผ่ 0.1778333583
ภาคกลาง กาญจนบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าตำบลรางหวาย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อผ้า 0.0675805649
ภาคกลาง กาญจนบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ดอกไม้ประดิษฐ์ 1.86569E-5
ภาคกลาง กาญจนบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบึงหัวแหวน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอ 1.59697E-5
ภาคกลาง กาญจนบุรี วิสาหกิจชุมชนศูนย์ศิลปหัตกรรมผ้าไหมบาติก อำเภอบ่อพลอย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าไหมบาติก 3.59318E-5
ภาคกลาง กาญจนบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตยาหม่องยี่ห้อโยคีหมู่ 11 ต.ท่ามะกา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ยาหม่อง 0.0002264127
ภาคกลาง กาญจนบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านหนองเจริญ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ เครื่องจักรสานไม้ไผ่ 2.4E-8
ภาคกลาง กาญจนบุรี วิสาหกิจชุมชนน้ำตาลทรายแดง บ้านวังหิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำตาล 1.8427E-6
ภาคกลาง กาญจนบุรี วิสาหกิจชุมชนคนนาสวน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร พริก งาดำ ขมิ้น กล้วย 0.0242725052
ภาคกลาง กาญจนบุรี วิสาหกิจชุมชน กลุ่มปลูกพืชพื้นบ้าน บ้านบ้องตี้บน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร หมากตากแห้ง กล้วย มะม่วงกวน มะขามเปียก มะเขือเทศอบ 0.0004515355
ภาคกลาง กาญจนบุรี วิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลูกรัก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เห็ดนางฟ้า เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดยานางิ 0.0170351676
ภาคกลาง กาญจนบุรี วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงวัวไร่ทุ่งบ้านโป่งพรหมตำบลหนองโสน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร วัวไร่ทุ่ง 0.0098082938
ภาคกลาง กาญจนบุรี วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อแม่พันธุ์บ้านขุนด่าน ม.14 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โคเนื้ิอ 1.34514E-5
ภาคกลาง กาญจนบุรี วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อแม่พันธุ์บ้านน้ำทรัพย์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โคเนื้อ 7.9712E-6
ภาคกลาง กาญจนบุรี วิสาหกิจชุมชนโคเนื้อทวีทรัพย์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โคเนื้อ 2.2419E-5
ภาคกลาง กาญจนบุรี วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนแก้วกานดากาญจนบุรี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ สบู่ แชมพู ครีมนวดผม ผงสมุนไพรพอกหน้า โลชั่นสมุนไพร มะเฟืองสามรส มะขามสามรส ขนมไทย ศิลปหัตถกรรม กระเป๋าถัก เสื้อถัก 0.0802578199
ภาคกลาง กาญจนบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำตาลมะพร้าวน้ำหอม 100% ไผ่ริมแคว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำตาลมะพร้าวบรรจุปี๊บ น้ำตาลสด 0.184425327
ภาคกลาง กาญจนบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวซ้อมมือ จมูกข้าวซ้อมมือ 0.0306251374
ภาคกลาง กาญจนบุรี วิสาหกิจชุมชนบ้านศูนย์รวมทรัพย์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สับปะรด สับปะรดกวน 0.174213981
ภาคกลาง กาญจนบุรี วิสาหกิจชุมชนหนองสาหร่าย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปุ๋ยอินทรีย์ 0.0003637536
ภาคกลาง กาญจนบุรี วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกเมล่อนหนองนางเลิ้ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แยมเมล่อน 0.2299508104
ภาคกลาง กาญจนบุรี วิสาหกิจชุมชนพิมพ์กัญญา(ฟาร์มเห็ดเพื่อสุขภาพ) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สลัดเห็ด น้ำสลัดเห็ด เห็ดสวรรค์ เค้กเห็ด เห็ดสด น้ำเห็ดสมุนไพร 0.0127128626
ภาคกลาง กาญจนบุรี วิสาหกิจชุมชนเต็มอิ่ม@ริมน้ำ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เบเกอรี่ น้ำสมุนไพร 0.0584735545
ภาคกลาง กาญจนบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองสามพราน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าว ผักอินทรีย์ 0.116142654
ภาคกลาง กาญจนบุรี วิสาหกิจชุมชนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพคุณภาพสูงบ้านพุถ่อง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปุ๋ยอินทรีย์ 0.0001919431
ภาคกลาง กาญจนบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคพื้นเมืองพอเพียง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ วัว 1.12095E-5
ภาคกลาง กาญจนบุรี วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงวัวไร่ทุ่งบ้านหนองจิกน้ำดำ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ โค 0.0134513744
ภาคเหนือ เชียงราย สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำดื่ม 21.1137440758
ภาคเหนือ เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิต แอนด์ นา SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ขวดพลาสติก 5.6303317536
ภาคกลาง กาญจนบุรี วิสาหกิจชุมชนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพคุณภาพสูงบ้านพุถ่อง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปุ๋ยอินทรีย์ 0.0463673175
ภาคเหนือ เชียงราย ไทยทวีรีไซเคิล 2 SMEs อุตสาหกรรมอาหาร บดอัดพลาสติก 0.6193364929
ภาคกลาง กาญจนบุรี วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรกระเทียมดำ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สมุนไพรกระเทียมดำ 23.6043981043
ภาคเหนือ เชียงราย บริษัท ชวี่ เฉวียน ฟูดส์ จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ผักและผลไม้แปรรูป เช่น ขิงดอง 3.1721777062
ภาคกลาง กาญจนบุรี วิสาหกิจชุมชนฟาร์มเห็ดดอนเจดีย์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เห็ดแปรรูป 0.4327596785
ภาคกลาง กาญจนบุรี วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรไทรโยคน้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะตูม,ใบเตย,อัญชัน,ตะไคร้ และอื่นๆ 0.0549847962
ภาคกลาง กาญจนบุรี วิสาหกิจชุมชนสตรีแปรรูปพืชผักและสมุนไพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร พืชผักและสมุนไพร พุทรา ดีปลี มะตูม 0.0073706161
ภาคกลาง กาญจนบุรี วิสาหกิจชุมชนบ้านหินงามพุพลู ม.11 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ดีปรี,มะตูม 0.0244376872
ภาคกลาง กาญจนบุรี วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตชาเขียวใบหม่อนถ้ำมังกรทอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ดอกอัญชัน กระเจี๊ยบ ตะไคร ใบเตย ใบหม่อน 0.0309394351
ภาคกลาง กาญจนบุรี วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปบ้านตอไม้แดง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยตาก 0.0577800478
ภาคเหนือ เชียงราย จิราพรรณการเกษตร SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อบพืชผลทางการเกษตร 5.350521327
ภาคเหนือ เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรัณย์พัฒน์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำแข็ง น้ำดื่ม 5.4115165877
ภาคเหนือ เชียงราย ร้านประยงค์เครื่องสีข้าวและอุปกรณ์ SMEs อุตสาหกรรมโลหะ กลึง เชื่อมโลหะ 0.7187364171
ภาคเหนือ เชียงราย หนองด่านค้าไม้ SMEs อุตสาหกรรมไม้ ไม้แปรรูป 0.6944075829
ภาคเหนือ เชียงราย นางฟองจันทร์ เรือนสุภา SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เส้นก๋วยเตี๋ยว 1.6703317536
ภาคเหนือ เชียงราย ิเจริญกิจ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เส้นก๋วยเตี๋ยว 1.9950508527
ภาคเหนือ เชียงราย หงษ์สวรรค์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตน้ำแข็ง 9.275971564
ภาคเหนือ เชียงราย โรงน้ำแข็งทรัพย์สุบรรณ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำแข็งก้อน 11.1685308057
ภาคเหนือ เชียงราย บริษัท บีอินสปายด์พลาสติก จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ พลาสติก 41.4534526635
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ สุวรรณาการช่าง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมโลหะ เชื่อมโลหะทั่วไป 8.85549E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ มานะคาร์ไบด์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ กลึงและเชื่อมโลหะทั่วไป 0.0008272595
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ชัยประสิทธิ์รีไซเคิล SMEs อุตสาหกรรมโลหะ อัดโลหะและกระดาษ 0.0035017166
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ อำนาจอลูมิเนียม SMEs อุตสาหกรรมโลหะ จำหน่าย ติดตั้ง กระจก อลูมิเนียม สแตนเลส ประตูม้วน เหล็กดัด 0.0021731443
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ พีพีคอนกรีต วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตและคอนกรีตผสมเสร็จ 0.0325792288
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ อำนาจเจริญ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ทำคอนกรีตผสมเสร็จ 0.0181264743
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ บริษัท บุษยาการสร้าง จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต 0.0337898525
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ถินลุมพุก SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น เสา ท่อ อิฐบล๊อก 0.0063804353
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดโชคทวี SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตปุ๋ยจากมูลสัตว์ 0.0008265122
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ สากลการพิมพ์ SMEs อุตสาหกรรมกระดาษ เอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์ 1.6815439843
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ปัญญาเฟอร์นิเจอร์ SMEs อุตสาหกรรมไม้ ทำวงกบประตู หน้าต่าง บานประตู หน้าต่าง และเครื่องเรือนจากไม้ 1.1223115627
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ แสงชัยค้าไม้ SMEs อุตสาหกรรมไม้ ทำวงกบประตู-หน้าต่างและเครื่องเรือนจากไม้ 0.9348327827
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ วารีเทพอำนาจเจริญ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำแข้ง 14.0143435712
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ โรงน้ำแข็งหลอดอำนาจ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำแข็ง 11.2157395405
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ เชอรี่อุตสาหกรรม SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำปลา 0.2812271374
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ลานมันสุขสวัสดิ์ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ทำมันเส้น 1.1212064326
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ แม่เจียมพริกแกง SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ทำน้ำพริกแกง 0.0023704311
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ห้างหุ้นส่วนจำกัดพยงค์พืชผล SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าว 0.0031005418
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีเกษตรธัญญเจริญ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าว 0.0622183359
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ เจ๊ผ่องลูกชิ้นโพนทอง SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ทำลูกชิ้นจากเนื้อสัตว์ 0.0066272929
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ไทยเจริญวัฒนา SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อบพืชหรืออบเมล็ดพืช 0.0063540307
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ สมุนไพรสุพัตรา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สมุนไพร 0.000530582
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 4 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าว 0.00069779
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 5 ต.พนา อ.พนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าว 5.18127E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ กลุ่มสมุนไพรแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สมุนไพร 0.0004527384
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ เวชศาสตร์สมุนไพรศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครู กลุ่มที่ 1 อ.พนา จ.อำนาจเจริญ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สมุนไพรพื้นบ้าน 0.0004190246
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ เวชศาสตร์สมุนไพรศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครู กลุ่มที่ 4 อ.พนา จ.อำนาจเจริญ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สมุนไพรพื้นบ้าน 0.0003059062
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ผู้ใช้น้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านดอนม่วง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ พืชผักสวนครัว ผลไม้ตามฤดูกาล 3.38775E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ เวชศาสตร์สมุนไพรศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครู กลุ่มที่ 3 อ.พนา จ.อำนาจเจริญ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สมุนไพร 0.0022321809
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ กลุ่มเลี้ยงแพะบ้านอุ่มยาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แพะ 0.0007218904
ภาคเหนือ เชียงราย พีแอนด์ดีน้ำดื่ม SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำดื่มบรรจุขวด 0.555921691
ภาคเหนือ เชียงราย เชียงรายอาร์ตวู้ด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เฟอร์นิเจอร์ไม้ 2.9971791469
ภาคเหนือ เชียงราย ซองเฟอร์นิเจอร์ SMEs อุตสาหกรรมไม้ ประตูไม้ วงกบ 1.3768720379
ภาคเหนือ เชียงราย บริษัท โยนกโฟรสเซ่น โปรดักส์ จำกัด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ห้องเย็นแช่แข็งผักและผลไม้ 16.4405687204
ภาคใต้ ชุมพร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาเกษตรเขตคลองพระราชทานหัววัง-พนังตัก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 0.0005212373
ภาคใต้ ชุมพร กลุ่มเรือประมงพื้นบ้านปากน้ำหลังสวน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหารทะเลสด 5.52796E-5
ภาคใต้ ชุมพร ร้านกอบกุล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยเล็บมือนางอบ 0.008751178
ภาคใต้ ชุมพร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโครการสายใยรักบ้านทุ่งตะไคร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มังคุดแปรรูปกวนมือ 3.54976E-5
ภาคใต้ ชุมพร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านทุ่งวัวแล่น วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กาแฟคั่ว 0.5610523427
ภาคใต้ ชุมพร วิสาหกิจชุมชนทอปกรีนเวอร์จิ้นออยล์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำมันมะพร้าว 0.0005758308
ภาคใต้ ชุมพร วิสาหกิจชุมชนน้ำตาลมะพร้าวบ้านเขาสวนทุเรียน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำตาลมะพร้าว 0.0186300136
ภาคใต้ ชุมพร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดคุณภาพบ้านฉาน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มังคุดสด 0.0003399697
ภาคใต้ ชุมพร กลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กาแฟ 0.1288976531
ภาคใต้ ชุมพร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพ่อตาหินช้าง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยเล็บมือนางอบ 0.0017187867
ภาคใต้ ชุมพร วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากการเกษตรตำบลท่ายาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยอบ 0.0007557384
ภาคใต้ ชุมพร ร้านกล้วยอบคุณอี๊ดชุมพร SMEs อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง 0.0069964976
ภาคใต้ ชุมพร วิสาหกิจชุมชนวรรณะเกษตร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปกาแฟสด 0.0003953517
ภาคใต้ ชุมพร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดศูนย์เรียนรู้การเกษตรท่ามะพลา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มังคุดสด 0.0003844964
ภาคใต้ ชุมพร สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กาแฟคั่วบด ทรีอินวัน 0.000764663
ภาคใต้ ชุมพร บริษัท โอท๊อป-มาดเท่ จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 0.0040367623
ภาคใต้ ชุมพร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมังคุดคุณภาพบางมะพร้าว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มังคุดผลสด 1.79659E-5
ภาคใต้ ชุมพร กลุ่มมังคุดคุณภาพคลองขนาน-นาพญา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มังคุด 0.0004299526
ภาคใต้ ชุมพร พลชาสมุนไพร SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 0.0007287185
ภาคใต้ ชุมพร กลุ่มแปรรูปอาหารตำบลบางสน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหารทะเลแปรรูป 0.0002456872
ภาคใต้ ชุมพร วิสาหกิจชุมชนแหล่งเรียนรู้ธนาคารปูเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านหินกบ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ธนาคารปุ 0.0328970262
ภาคใต้ ชุมพร วิสาหกิจชุมชนพวงเพชรน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำมันมะพร้าว 0.0022406502
ภาคใต้ ชุมพร ศูนย์วิจัยชุมชนมัจฉาสตรีท วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โรงรับจำนำปู 0.00076075
ภาคใต้ ชุมพร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านประมงพื้นบ้านสะพลี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปอาหารทะเล 0.001323279
ภาคใต้ ชุมพร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณมะพร้าว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำตาลมะพร้าว มะพร้าวต้ม 0.0071148815
ภาคใต้ ชุมพร บริษัท บีนเมทคอฟฟี่ จำกัด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กาแฟสำเร็จรูป 0.0003613187
ภาคใต้ ชุมพร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยเล็บมือนางนพเก้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยอบ 0.0031091486
ภาคใต้ ชุมพร บริษัท คอฟฟี่ฟาร์มเมอร์(ประเทศไทย)จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร กาแฟสำเร็จรูป 0.0112120364
ภาคใต้ ชุมพร พรชนกน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำมันมะพร้าว 0.0002908135
ภาคใต้ ชุมพร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีเพื่อการแปรรูป วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยอบแห้ง 0.0030926778
ภาคเหนือ เชียงราย บริษัท หยกทองทวี จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ เครื่องประดับ 0.6602843602
ภาคเหนือ เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตสาหกรรมไฟแช็คไทย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ไฟแช็ก 5.1632581991
ภาคเหนือ เชียงราย บริษัท วิเวียนน่า แมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ เครื่องประดับสตรีโลหะ 0.1953039242
ภาคเหนือ เชียงราย บริษัท คิงส์ มาเบิ้ลแอนด์แกรนิต จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ หินแกรนิต 34.472985782
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ แปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ หมู่7 ตำบลนาป่าแซง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ไม้แปรรูป 0.8875104739
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ โนนงามฟาร์มเห็ด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เห็ดนางฟ้า เห็ดโคน เห็นพันธุ์พื้นบ้าน 0.0005924209
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ กลุ่มโซล่าเซลล์เพื่อเลี้ยงปศุสัตว์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เนื้อตากแห้ง 0.0001817804
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเลี้ยงโคขุนบ้านหนองลุมพุก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เนื้อตากแห้ง
ภาคเหนือ เชียงราย บริษัท ดี ดับเบิลยู โพลี เมทัล จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอโลหะ เมมัลชีท 1.7806674882
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ กลุ่มเกษตรโคขุน ม.1 ต.ลือ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เนื้อตากแห้ง 0.0001580536
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ กลุ่มโคขุนหนองลุมพุก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เนื้อ 0.0001350742
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ กลุ่มเพาะเห็ดฟาง ม.1 ต.ลือ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เห็ดฟาง เห็ดโคน 0.000221574
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 9 ต.ห้วย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าว 0.0001581535
ภาคเหนือ เชียงราย โรงน้ำแข็งปรียาภรณ์ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำแข็งก้อนเล็ก 5.0263507109
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี กลุ่มลูกหยีนำแสงแปรรูป SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ผักและผลไม้กวน 5.20857E-5
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี กลุ่มบ้านปาตาบาระ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเกรียบ 0.030731611
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี อามีเนาะ มามะ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเกรียบปลา 0.012669032
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี กลุ่มก้านจากเมืองสาย SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก 4.4838E-6
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี กลุ่มเศษผ้าแฟนซี SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ หมอนอิง 0.0003949422
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัลเมาว์ลากรุ๊ป SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ หมวกกะปิเยาะ 0.0011580712
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี กลุ่มบ้านรักษ์กะลา SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผลิตภัณฑ์จากกะลา 0
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านท่ามะนาว SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ 2.45278E-5
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี บริษัทเบญจเมธา เซรามิก จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ เครื่องปั้นดินเผา 0.0006098011
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี มีดย้อมครูดา ปัตตานี SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้ามัดย้อม 0.0066531889
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี กลุ่มวานิตาบากง SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ กระเป๋าผ้า 0.0003062645
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี กลุ่มวานิตาบากง SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ กระเป๋าผ้า 0.0003062645
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี สารีหะ วาเฮง SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเกรียบปลา 0
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี มารียะ กาเดร์ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเกรียบปลา 0.0137592778
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ภูมิปัญญา SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ปอเปี๊ยะทอด 0.0007835106
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำมะนาวสร้างตนเอง SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำมะนาวพร้อมบริโภค 0.000238292
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี มะฮาเซ็ง มะแด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหาร 1.19404E-5
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี กลุ่มข้าวเกรียบปลาปัตตานี SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเกรียบปลา 0.0569375445
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี ดรุณี จาแน SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหาร 0.004322334
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเซากูน่า SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริกสมุนไพร 5.51959E-5
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี อับดุลบาซิก สาแม SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเกรียบปลา 0.0025120834
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี โรตีกรอบอาชีวะ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร โรตีกรอบ 0.0064694191
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี กลุ่มสตรีปอเปี๊ยะ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ขนมไทย 0.0005699937
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี กลุ่มเกษตรกรบ้านนาเกตุ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ขนมไทย 0.0003773803
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี หาสมาส มามะ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเกรียบปลา 0.0077221718
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี แมะเสาะ อาบู SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเกรียบปลา 0.0294846825
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี กลุ่มข้าวเกรียบปลาบ้านดาโต๊ะ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเกรียบปลา 0.0131089706
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี กลุ่มปลาหวานดาริน SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ปลาหวาน 0.0027387213
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี ฮาซนะ เจ๊ะแต SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเกรียบปลา 0.0183445736
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี นางสาวพิชาพรรณ แดงกระจ่าง SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ประดิษฐ์จากเศษผ้า 0.000153964
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี กลุ่มปักผ้าคลุมม.5 บ้านท่ากุน SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าคลุม 0.0004650688
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี กลุ่มสตรีบ้านท่าด่าน SMEs อุตสาหกรรมอโลหะ ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 0.0001774844
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี กลุ่ม Yong satu SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ กระเป๋าผ้า 0.000802353
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี กลุ่มสตรีบ้านตรัง SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าขาวม้า 0.0001465017
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี กลุ่มตานีบาติก SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ กระเป๋าผ้า 0.004816322
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี กลุ่มหมวกกะปิเยาะห์บัดรีย์ SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ หมวกกะปิเยาะห์ 0.0072749517
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี กลุ่มตันหยงปัตตตานี SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ งานประดิษฐ์จากผ้า 0.0020604284
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ไก่บ้านฟาร์มชุมชนโสกใหญ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ไก่ 0.0030097373
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ เกษตรกรปลูกพืชสมุนไพรและเลี้ยงสัตว์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สมุนไพร เนื้อตากแห้ง 0.0001677685
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ กลุ่มปลูกพืชสมุนไพรไทยหนองข่า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สมุนไพรไทยพื้นบ้าน 0.00050069
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนโนนธาตุ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ข้าว สมุนไพร (ขมิ้น ข่า ขิง ฟ้าทะลายโจร) 0.0005868785
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ทอผ้าไหมลายขิตบ้านตำแย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าไหม 3.56835E-5
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี กลุ่มปักจักร3ราชินี SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผลิตภัณฑ์จากลูกปัด 1.20813E-5
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี สหพัฒนามหามิตร SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ขายของชำ 0.004671851
ภาคเหนือ เชียงราย บริษัท แม่จันไวเนอรี่ จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่มไวน์ 0.0012794775
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ข้าวหอมมะลิุคุณภาพดี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าว 0.0002863791
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ พัฒนาสตรีศรีเจริญหัวตะพาน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าไหม 8.07082E-5
ภาคเหนือ เชียงราย ลองการช่าง SMEs อุตสาหกรรมโลหะ กลึง เจาะ คว้าน คัด เจียน และเชื่อมโลหะ 2.7357440758
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ศูนย์ข้าวชุมชน ม.1,3 ต.ดงบัง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าว 0.0001824347
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ กลุ่มทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปุ๋ยชีวภาพ 0.0001731711
ภาคเหนือ เชียงราย เมืองทองการช่าง SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ทำโครงเหล็ก เต๊นผ้าใบ และกลึงเชื่อมโลหะ 0.3089799619
ภาคเหนือ เชียงราย บริษัท บ้านผลไม้ (ประเทศไทย) จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ผลไม้อบแห้ง 3.9177131101
ภาคเหนือ เชียงราย บริษัท ภาเบญ ฟู้ดส์ จำกัด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากพืช ผัก (น้ำพริก) 7.3259425365
ภาคเหนือ เชียงราย โรงก๋วยเตี๋ยวธนพล SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เส้นก๋วยเตี๋ยว 3.0269371086
ภาคเหนือ เชียงราย เชียงรายของเก่า SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ อัดเศษกระดาษและเศษโลหะ 1.3478672986
ภาคเหนือ เชียงราย เครื่องปั้นดินเผาดอยดินแดง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ เครื่องปั้นดินเผา 0.7882300664
ภาคเหนือ เชียงราย บริษัท สีเหลืองโซวิ่ง จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เสื้อผ้าสำเร็จรูป 4.1318377251
ภาคเหนือ น่าน กลุ่มแปรรูปผลผลิตมางการเกษตรบ้านกอก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปมะไฟจีน 0.3053277657
ภาคเหนือ น่าน กลุ่มแปรรูปผลผลิตมางการเกษตรบ้านกอก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปมะไฟจีน 0.0002142512
ภาคเหนือ น่าน ร้านขนมเปี๊ยะชาววังภัสรีสรี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมขวาน ขนมเปี๊ยะ 0.0002142512
ภาคเหนือ น่าน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสาหร่ายน้ำจืด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สาหร่ายน้ำจืด 0.2526136354
ภาคเหนือ น่าน กลุ่มแรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านดอนไชย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยอบ 0.0092132973
ภาคเหนือ น่าน เกิดแก้วสมุนไพรไทย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กระชาดำ ชาใบม่อน 0.0031996066
ภาคเหนือ น่าน กลุ่มแปรรูปผลิตภันฑ์ทางการเกษตรบ้านป่าคา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กระท้อนอบแห้ง 0.0118309752
ภาคเหนือ น่าน วิสาหกิจชุมชนทำขนมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร งาม้อนปรุงรศน้ำผึ้ง งาดำ งาขาว 0.5832119875
ภาคเหนือ น่าน ศรีแก้วข้าวเกรียบทอด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเกรียบทอด 0.0232601042
ภาคเหนือ น่าน ร้านพิชชา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ร้านค้าขายทั่วไป 0.0280117399
ภาคเหนือ น่าน ร้านป้านัว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ร้านค้าขายทั่วไป 0.0003495178
ภาคเหนือ น่าน กลุ่มน้ำยาอเนกประสงค์บ้านพญาแก้ว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำยาอเนกประสงค์สมุนไพร 7.6163E-6
ภาคเหนือ น่าน ร้านประนอม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สินค้าขายปลีกส่งทั่วไป 5.66079E-5
ภาคเหนือ น่าน กลุ่มแรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านดอนไชย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยอบ 0.0092243875
ภาคเหนือ น่าน เกิดแก้วสมุนไพรไทย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กระชาดำ ชาใบม่อน 0.0070469535
ภาคเหนือ น่าน ร้านราตรีการค้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ขายของทั่วไป 0.1352126551
ภาคเหนือ น่าน วิสาหกิจชุมชนวิถีตำบลน้ำเกี๋ยน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สบู่น้ำซาวข้าว ครีมสระผม เครื่องหอมสมุนไพร 1.1132875041
ภาคเหนือ น่าน เสวีวัฒน์เบเกอรี่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ร้านสดวกซื้อ 0.4673582889
ภาคเหนือ น่าน ร้านพวงพยอม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ขายของทั่วไป 0.3739459666
ภาคเหนือ น่าน ร้านชบาซุปเปอร์มาเก็ต วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ขายของทั่วไป 0.6622096675
ภาคเหนือ น่าน ร้านประยูรการค้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขายของทั่วไป 0.0005736762
ภาคเหนือ น่าน นภัสสรการค้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ร้ายขายของชำ 0.1372458677
ภาคเหนือ น่าน ป้าเสริมการค้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ร้านขายของชำ 0.0004278284
ภาคเหนือ น่าน ร้านสบู่ใยบวมบวชกาม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สบู่ใยบวม 0.3409633834
ภาคเหนือ น่าน เกิดแก้วสมุนไพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ แชมพูสมุนไพร 0.0006427536
ภาคเหนือ น่าน กลุ่มแปรรูปผลิตทางการเกษตรบ้านเชียงยืน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยอบเนย 0.0004285024
ภาคเหนือ น่าน กลุ่มสมุนไพรแม่คำดี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สมุนไพร,ลูกประคบ 0.0991363223
ภาคเหนือ น่าน กลุ่มแปรรูปผลิตทางการเกษตรบ้านเชียงยืน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยอบเนย 1.38199E-5
ภาคเหนือ น่าน ร้านใหม่การค้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ร้านขายของชำ 0.0003385263
ภาคเหนือ น่าน ร้านรัชนิกร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ขายสินค้าทั่วไป 0.2992530067
ภาคเหนือ น่าน ร้านสมเพียรการค้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขายของชำ 0.4711239264
ภาคเหนือ น่าน กลุ่มกล้วยฉาบทรงเครื่อง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยฉาบทรงเครื่อง 0.0240580322
ภาคเหนือ น่าน กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์และพืช วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แหนมหมู 0.0369152701
ภาคเหนือ น่าน เกิดแก้วสมุนไพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ แชมพูสมุนไพร 0.0783454521
ภาคเหนือ น่าน ลาเปื่อนคอฟฟี่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปกาแฟ 2.0977592417
ภาคเหนือ น่าน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสาหร่ายน้ำจืด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สาหร่ายน้ำจืด 5.9788E-5
ภาคเหนือ น่าน วิสาหกิจชุมชนทำขนมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร งาม้อนปรุงรศน้ำผึ้ง งาดำ งาขาว 0.0008884408
ภาคเหนือ น่าน ศรีแก้วข้าวเกรียบทอด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเกรียบทอด 0.0004285024
ภาคเหนือ น่าน กลุ่มน้ำยาอเนกประสงค์บ้านพญาแก้ว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำยาอเนกประสงค์สมุนไพร 0.0042597156
ภาคเหนือ เชียงราย บริษัท แจ้ง จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ทราย 22.6034310916
ภาคเหนือ เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำแข็งศิริกรณ์ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำแข็ง 31.0958489503
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนอ่าวมะนาวบาติก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าบาติก 0.0309965687
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนผลิตผ้าบาติกบ้านกูยิ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าบาติก 0.0619931374
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรน้ำพร้อมดื่มบ้านบากง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่มน้ำสมุนไพร 0.0765019621
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปน้ำสมุนไรเพื่อสุขภาพบ้านลาแป วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่มนน้ำสมุนไพร 0.020902436
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตำบลลุโบะบายะ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่มน้ำสมุนไพร 0.0191194976
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนกลุ่มต้นหม่อนตันหยงมัส วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่มน้ำลูกหม่อน 0.2518484076
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้(ลองกอง)บ้านเชิงเขา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำลองกอง 0.0006427536
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนมแพะบ้านบูเกะบากง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เต้าฮวยนมแพะ 0.0016474265
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านปูยู วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่มน้ำสมุนไพร 0.038817128
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะพร้าวบ้านทอนอามาน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่มน้ำมะพร้าว 0.9499265403
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลอดภัยจากสารพิษ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผักไร้สารพิษ 0.0186312796
ภาคเหนือ น่าน กลุ่มเครื่องเสวย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยฉาบ 0.0012855071
ภาคเหนือ น่าน กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรป่าเหียง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยฉาบ 0.0032137678
ภาคเหนือ น่าน กลุ่มทำกระเทียเจียวบ้านฟ้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กระเทียมเจียว
ภาคเหนือ น่าน กลุ่มน้ำพริกถ้วยใหม่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริกหมู แค็บหมูปรุงรศ หมูอบน้ำผึ่ง 0.0001538957
ภาคเหนือ น่าน กลุ่มแปรรูปข้าวและผลไม้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาอบ
ภาคเหนือ น่าน แปรรูปกล้วยอมอบเนยมันทอก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยฉาบ
ภาคเหนือ น่าน กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านทุ่งช้าง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยทอดกรอบ ข้าวแต๋น 0.0008570047
ภาคเหนือ น่าน วิสาหกกิจกลุ่มแปรรูปกล้วย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยทอด 0.0568722014
ภาคเหนือ น่าน ข้าวเกรียบทำจากข้าวโพดตราโคโต วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวโพดแปรรูป 0.0017140095
ภาคเหนือ น่าน แคบหมูเกศินี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แคบหมูไร้ไขมันปรุงรศ 0.0017140095
ภาคเหนือ น่าน ร้านขนมเปี๊ยะชาววังภัสรีสรี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมขวาน ขนมเปี๊ยะ 0.0002142512
ภาคเหนือ น่าน กล้วยกรอบแก้วสองพี่น้อง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยทอด กล้วยแปรรูป 0.0004285024
ภาคเหนือ น่าน กลุ่มแปรรูปขนมบ้านห้วยแก้ว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยอบเนย 0.0010712559
ภาคเหนือ น่าน วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ชุดกีฬา 0.0013012959
ภาคเหนือ น่าน วิสาหกิจชุมชุน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ขายสินค้าทั่วไป 0.000255327
ภาคเหนือ น่าน กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านกอก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปมะไฟจีน 0.0007032914
ภาคเหนือ น่าน กลุ่มทำนมมอลต์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวสาลีมอลต์ 0.0005999151
ภาคเหนือ น่าน กลุ่มแปรรูปขนมบ้านห้วยแก้ว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยอบเนย 0.0005288936
ภาคเหนือ น่าน กล้วยกรอบแก้วสองพี่น้อง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยทอดแปรรูป 0.0001211424
ภาคเหนือ น่าน ข้าวเกรียบทำจากข้าวโพดตราโคโต วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวโพดแปรรูป 0.0003298639
ภาคเหนือ น่าน แค๊บหมูเกศินี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แคบหมูไร้ไขมัน 0.0001090218
ภาคเหนือ น่าน กลุ่มผ้าทอลายโบราณ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอมือลายโบราณ 1.68142E-5
ภาคเหนือ น่าน กลุ่มแปรรูปบ้านภูแหน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ พรมปูโต๊ะ 1.73128E-5
ภาคเหนือ น่าน กลุ่มทอผ้าบ้านซาวหลวง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอ 0.0007585703
ภาคเหนือ น่าน กลุ่มน้ำยาอเนกประสงค์บ้านพญาแก้ว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำนาอเนกประสงค์สมุนไพร 0.0042597156
ภาคเหนือ น่าน ศรีแก้วข้าวเกรียบทอด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร จ้าวเกรียบผลไม้สด 0.0004285024
ภาคเหนือ น่าน วิสาหกิจชุมชนทำขนมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร งาม้อนปรุงรสน้ำผึ้ง งาดำ งาขาว 0.0008884408
ภาคเหนือ น่าน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสาหร่ายน้ำจืด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สาหร่าย 5.95142E-5
ภาคเหนือ น่าน ร้านวุฒิการช่าง SMEs อุตสาหกรรมโลหะ กลึงเชื่องโลหะ 0.176587706
ภาคเหนือ น่าน อู่ช่างกวน SMEs อุตสาหกรรมโลหะ งานกลึง 0.3641801089
ภาคเหนือ น่าน พ.พัฒนากิจการโลหะ SMEs อุตสาหกรรมโลหะ งานเชื่อมเหล็ก 2.4159241706
ภาคเหนือ น่าน ร้าน ส เทคนิคการช่าง SMEs อุตสาหกรรมโลหะ งานประตูเหล็ก 1.0966351073
ภาคเหนือ น่าน โรงกลึงช่างนาย SMEs อุตสาหกรรมโลหะ กลึงโลหะ 0.7549763033
ภาคเหนือ น่าน ไหล่น่านคอนรีต SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตคอนกรีต 3.2694313525
ภาคเหนือ น่าน ห้างหุ่นส่วนจำกัด เพรชพญาไทยก่อสร้าง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 3.8361328939
ภาคเหนือ น่าน แสงดาวโลหะกิจ SMEs อุตสาหกรรมโลหะ งานเชื่อมโลหะ 0.8476208764
ภาคเหนือ น่าน หจก.บารเมชฐ์ ฟู๊ด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เต้าหู้ไข่ 4.338836019
ภาคเหนือ น่าน บริษัทบ้านถั่วลิสง SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ถั่วลิสงอบ 1.2331223659
ภาคเหนือ น่าน เสถียรโลหะ SMEs อุตสาหกรรมโลหะ กลึงโละหะ อะไหล่โลหะ 0.5579176095
ภาคเหนือ น่าน ทิวากรงานกลึงโลห SMEs อุตสาหกรรมโลหะ กลึงโลหะ งานเชื่อม 0.648778419
ภาคเหนือ น่าน โรงกลึงชำนวยพร SMEs อุตสาหกรรมโลหะ กลึงเชื่อม อะไหล่โลหะ 0.9121137441
ภาคเหนือ เชียงราย บริษัท คอมโพสท์ ยูอิ จำกัด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปุ๋ย 58.8254621801
ภาคเหนือ เชียงราย บริษัท คิงส์ไลเตอร์ อินดัสตรี จำกัด SMEs อุตสาหกรรมกระดาษ กล่องกระดาษ 7.7664924512
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนฐากรศิลป์เรซิ่น วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ รองเท้าถัก 3.0112396209
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอัญมณีแห่งศรีราม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร นมถั่วเหลือง,น้ำเต้าหู้ 0.0059908436
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชไร่ปลอดภัยสารพิษบ้านหนองกระทุ่ม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกถั่วเขียว,ข้าวโพด 0.1494597156
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนร้านภูผาพญาไทย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ แกะสลักไม้ 0.1992796209
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บผ้าตำบลท่าช้าง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ หมอน,เบาะรองน้ำ 0.7105140512
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชน ผักต้นอ่อนทานตะวัน แบม แบม ฟาร์ม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ต้นอ่อนทานตะวัน 0.1108492891
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนหมูทุบหมวดยู วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร หมูทุบ 0.2430298578
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ Riceberry วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวกล้อง,ข้าวหัก 0.0027946919
ภาคเหนือ น่าน กลุ่มเคื่องปั่นดินเผาชุมชนบ้านบ่อสวก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เครื่องปั้นดินเผา 0.0575942869
ภาคเหนือ น่าน ร้านราตรีการค้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ขายของทั่วไป 2189.5849195644
ภาคเหนือ น่าน กลุ่มเครื่องเสวย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยฉาบ 59.9395939985
ภาคเหนือ น่าน กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรป่าเหียง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยฉาบ 7.3706221331
ภาคเหนือ น่าน กลุ่มทำกระเทียเจียวบ้านฟ้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กระเทียมเจียว 229.1033563336
ภาคเหนือ น่าน กลุ่มแปรรูปกล้วยหอมทอดอบเนย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้อยอบเนย 0.0172021008
ภาคเหนือ น่าน กลุ่มน้ำพริกถ้วยใหม่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริกหมู แค็บหมูปรุงรศ หมูอบน้ำผึ่ง 92.1327173642
ภาคเหนือ น่าน กลุ่มแปรรูปข้าวและผลไม้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาอบ 18.6825329573
ภาคเหนือ น่าน แปรรูปกล้วยอมอบเนยมันทอด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยฉาบ 13.1033175485
ภาคเหนือ น่าน กลุ่มแปรรูปอาหาร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยทอดกรอบ ข้าวแต๋น 8.8E-9
ภาคเหนือ น่าน วิสาหกกิจกลุ่มแปรรูปกล้วย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยทอด 4.84976E-5
ภาคเหนือ น่าน วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเนื้อสัตว์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปเนื้อสัตว์ 665.8514298017
ภาคเหนือ น่าน วิสาหกิจชุมชนผ้าปูโต๊ะบ้างเชียงโคม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าปูโต๊ะ 0.1182678159
ภาคเหนือ น่าน วิสาหกิจผ้าทอลาย้ำไหลบ้านหล่ายทุ่ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอมือ 6.85646E-5
ภาคเหนือ น่าน กลุ่มผ้าลายโบราณบ้านร้องแง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอ 0.5480742574
ภาคเหนือ น่าน วิสาหกิจทอผ้าบ้านดอนไชย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอ 0.4345480514
ภาคเหนือ น่าน กลุ่มทอผ้าวิสาหกิจชุมชนบ้านเฮี้ย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอ 1.7313921623
ภาคเหนือ น่าน กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเชียงราย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าห่มตราโก๋ง 0.5482192334
ภาคเหนือ น่าน ผ้าทอไทลื้อสีธรรมชาติบ้านดอลมูล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอ 0.0655195155
ภาคเหนือ น่าน กลุ่มผ้าทอไทลื้อ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ทอผ้าลายมือ 0.03894833
ภาคใต้ ภูเก็ต อินทนิล สาขากะทู้ภูเก็ต SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 1.1874887659
ภาคใต้ ภูเก็ต JE Electric SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ อุปกรณ์ไฟฟ้า 46.3475260664
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนน้ำนมถั่วเหลือง&อัลมอนด์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร นายธีระ เฟื่องหัตถกิจ 0.3387753555
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนเครื่องดื่มมัลเบอร์รี่ เจ้าของชายเดียว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำมัลเบอร์รี่,แยม 0.0523109005
ภาคใต้ ภูเก็ต ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เพาะก้อนเห็ด ทำกะปิ 1.6090976303
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนร้านธิดา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริกหนุ้มแคบหมู 0.5175042654
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านขนมหวานหมู่ที่ 9 ตำบลหนองโน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมไทย 0.0600952607
ภาคใต้ ภูเก็ต ร้านเมธี (เม็ดมะม่วงน้ำมะม่วงหิมพานต์) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร คั่ว กะเปลือกเม็ดมะม่วงน้ำมะม่วงหิมพานต์ 8.4461579147
ภาคกลาง สระบุรี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาชีพครกหินบ้านเขาโปร่ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอโลหะ ครกหิน 2.1631180095
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านขนมหวานหมู่ที่ 9 ตำบลหนองโน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมไทย 0.0600952607
ภาคกลาง สระบุรี กลุ่มเปลืองภัณฑ์ครกหิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอโลหะ ครกหิน 3.5621979526
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนโครงการบ่มเพาะเกษตรกรในอนาคตเขตปฎิรูปที่ดินสระบุรี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โคนม,น้ำมันดิบ 0.6949876777
ภาคกลาง สระบุรี กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำเต้าหู้ 0.0491374408
ภาคกลาง สระบุรี กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำเต้าหู้ 0.0491374408
ภาคกลาง สระบุรี กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำเต้าหู้ 0.0491374408
ภาคกลาง สระบุรี กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำเต้าหู้ 0.0491374408
ภาคกลาง สระบุรี กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำเต้าหู้ 0.0491374408
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนเกษตรนาข้าว หมู่ 5 โพนทอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ทำนาข้าว 0.1120947867
ภาคเหนือ เชียงราย บริษัท เชียงราย โฮมเมด ไอศกรีม จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ไอศกรีม 0.040974811
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนโรตี & ชาชัก (นรา) SKY COFFEE วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่มชาโบราณ ชาชัก 0.2438447005
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนน้ำดื่มปีแนมูดอ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำดื่ม 0.9079054988
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านทรายขาว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอ เสื้อผ้า 0.1279622696
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปักจักรผ้าคลุมผมบ้านบือเระ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าคลุมผมสตรี 0.0631279695
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าวัดเขานาคา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอ 2.21E-8
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านโคกชุมบก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอ 0.102369742
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนเย็บปักบ้านกำปงปีแซ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ หัตถกรรม เย็บผ้า,ปักผ้า 0.2717061931
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส กลุ่มชุมชนบ้านบาโง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าบาติก 0.4903507846
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส กลุ่มทอผ้าบ้านโคกไผ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ทอผ้า 0.054255933
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนช่างตัดเย็บผ้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ตัดเย็บเสื้อผ้า 0.1242085446
ภาคใต้ ภูเก็ต วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพืชผักเกษตรในชุมชน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผักปลอดสารพิษ 0.8027488544
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนเพาะกล้าไม้และขยายพันธุ์ไม้ทุกชนิด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เพาะกล้าไม้และขยายพันธุ์ไม้
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนพืชผักปลอดภัยบ้านกำปงบูเกะ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกพืชผักสวนครัว 0.0640837657
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนอามานะห์สัมมาชีพยี่งอ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เพาะกล้าไม้และขยายพันธุ์ไม้
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากบ้านฮูแตทูวอ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกพืชผักสวนครัว 0.2536637827
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดศาลาใหม่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เพาะเห็ด 0.0284075866
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนกลุ่มฟาร์มเห็ดบ้านลำภู วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เพาะเห็ด 0.1721175355
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนประชาภิรมย์พืชทางเลือก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกพืชผักสวนครัว 0.0720170664
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนกลุ่มคัดแยกผลไม้ชุมชนดุซงญอ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เพาะต้นกล้าและขยายพันธุ์ไม้,คัดแยะผลไม้ตามฤดูกาล 0.0115165976
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรพัฒนาคุณภาพสวนยางบ้านตอหลัง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เพาะต้นกล้าและขยายพันธุ์ไม้ 0.0414597333
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโน๊ะ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ 0.0460834123
ภาคเหนือ เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิรัชอ๊อกซิเจน SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ก๊าซออกซิเจน 2.83032E-5
ภาคเหนือ ลำปาง ตะกร้า SMEs อุตสาหกรรมไม้ ตะกร้า
ภาคเหนือ ลำปาง กลุ่มสมุนไพร SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ สบู่สมุนไพร เครื่องสำอางค์
ภาคเหนือ เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.ดี.น้ำดื่ม SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำดื่ม 0.6553742195
ภาคเหนือ เชียงราย บริษัท ข้าวทองธวัช จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวสาร 1.576492891
ภาคเหนือ เชียงราย บริษัท เชียงรายกิจศิริไซโล 1995 จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, ข้าวเปลือก,มันสำปะหลัง, ถั่วเหลือง 134.5140880379
ภาคใต้ ภูเก็ต บริษัทอาร์กอน เซอวิส (ประเทศไทย) จำกัด SMEs อุตสาหกรรมเคมี บริการกำจัดแมลง 0.927582654
ภาคเหนือ ลำปาง รัตน์ป่ายะเซรามิค SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ตุ๊กตาเซรามิคแต่งสวน
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนนมสดมวกเหล็ก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปนม 1.1769952607
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปลาดุกตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปปลาดุก 0.0737061611
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคขุนลำพญากลาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยวโคขุน 3.7E-9
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านแปรรูปเผือก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เผือกทอด 0.0986587678
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนบ้านมัทนี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มูลไส้เดือน 0.5574847393
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนผลไม้อบแห้ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 0.9627990142
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรนายาว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมทองม้วน,ขนมเปี้ยะ 0.1308146161
ภาคกลาง สระบุรี กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ถุงผ้า กระเป๋า 0.0084762085
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ ตำบลห้วยแห้ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงกระบือ 0.0928518483
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม 9 หัตถศิลป์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตดอกไม้จัน พวงหรีด 0.0037364929
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรหนองตอตะเคียน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงหมู 0.0531204739
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรหนองตอตะเคียน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงหมู 0.0531204739
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรหนองตอตะเคียน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงหมู 0.0531204739
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรหนองตอตะเคียน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงหมู 0.0531204739
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรหนองตอตะเคียน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงหมู 0.0531204739
ภาคกลาง สระบุรี กลุ่มข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ตำบลหนองควายโซ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลูกข้าว
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนหนองนากพัฒนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกผัก 0.1857036967
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนบ้านรักษ์แม่ธรณีพอเพียง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เพาะเห็ด 0.02392891
ภาคเหนือ เชียงราย บริษัท เชียงรายประตูม้วน (1994) จำกัด SMEs อุตสาหกรรมโลหะ ประตูม้วน 7.150521327
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยม่วงหวาน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกผัก 0.0171255924
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนไร่ผู้การ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหารเลี้ยงสัตว์ 12.4573618578
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพอเพียงหนองปลาหมอ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ดินผสมปุ๋ย 0.036116019
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคขุนอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงโคขุน 1.6717070128
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนตะกร้าเชือกมัดฟาง หมู่17 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ตระกร้าเชือกมัดฟาง 6.227E-7
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักสมุนไพรปลอดสารพิษ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกสมุนไพร,ปลูกผัก 0.0115208531
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนเกษตรพอเพียงบ้านท่าฤทธิ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ทำไร่อ้อย 0.4354123223
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนคนทำเกษตรพอเพียง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลูกมะนาว 0.1401184834
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผักหวาน 0.0747298578
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรแปรรูปผักหวานป่า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปผักหวาน 0.4670616114
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนเกษตรสรรพสิ่งสระบุรี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าว มะเขือพวง ผักเคล 0.0122188436
ภาคกลาง สระบุรี กลุ่มตัดเย็บผ้าตำบลท่าช้าง SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ ปลอกหมอน กระเป๋าผ้า 0.3720924171
ภาคกลาง สระบุรี กลุ่มปลาร้าสับ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาร้าสับ 0.0014741232
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวเจกเชยเสาไห้ ตำบลหนองควายโซ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าเจ็กเชยเสาไห้ 0.0001637915
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนชุมชนกร้าสวย ลายสาน งานศิลป์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ถักสร้อย 0.0071779692
ภาคเหนือ ลำปาง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปรากไม้เศษไม้แม่ลืน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ เฟอร์นิเจอร์ 0
ภาคเหนือ ลำปาง ฟาร์มผึ้งคุณนิท วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำผึ้ง 0
ภาคเหนือ ลำปาง ข้าวแต๋นปภาวี SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวแต๋น
ภาคเหนือ ลำปาง เซรามิค(งานดินเผา) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ กระถาง,โมบาย
ภาคเหนือ ลำปาง ดอกไม้ประดิษฐ์กระดาษสา SMEs อุตสาหกรรมกระดาษ ดอกไม้ประดิษฐ์กระดาษสา 0
ภาคเหนือ ลำปาง กลุ่มจักสานจากเส้นพลาสติก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ตะกร้าพลาสติก 0
ภาคเหนือ เชียงราย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าห่มบ้านสมานมิตร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าห่ม 0.0426635829
ภาคเหนือ เชียงราย วิสาหกิจชุมชนร่วมใจทำเกษตรปลอดสารพิษเพื่อคุณ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าว 0.4789194313
ภาคเหนือ พิจิตร กลุ่มแปรรูปกล้วยบ้านดงไทร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยอบเนย 0.2461785782
ภาคเหนือ พิจิตร วิสาหกิจชุมชนการเกษตรส่วนผสม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะม่วงกวน 0.0002533137
ภาคเหนือ เชียงราย วิสาหกิจชุมชนชาดอยตุง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ชา 0.5886255924
ภาคเหนือ พิจิตร เเปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านท่าเยี่ยม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เเปรรูปจากเห็ด 0.0111826919
ภาคเหนือ พิจิตร กลุ่มสตรีหนองหญ้าปล้อง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ไข่เค็ม 2.65342E-5
ภาคเหนือ เชียงราย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟอินทรีย์พนาสวรรค์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กาแฟอาราบิก้า 0.8615687204
ภาคเหนือ พิจิตร วิสาหกิจชุมชนน้ำพริกยางตะพาย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริกเผา 0.0009759398
ภาคเหนือ พิจิตร กลุ่มเเปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านวังเเดงเหนือ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวสาร 0.0916495166
ภาคเหนือ พิจิตร หจก.ข้าวเกรียบกุ้งเมืองชาละวัน 2020 SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเกรียบกุ้ง 0.3966927014
ภาคเหนือ พิจิตร กล้วยตากพันธุ์ทิพา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยตาก 0.0004606635
ภาคเหนือ เชียงราย วิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปกาแฟ-ชา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กาแฟ 0.6189526066
ภาคเหนือ พิจิตร กลุ่มทำข้าวแต๋น วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวแต๋น 0.0457387678
ภาคเหนือ พิจิตร วิสาหกิจชุมฃนบ้านสระปทุม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะม่วงกวน 0.0050208697
ภาคเหนือ พิจิตร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีเพื่อการเเปรรูปบ้านเนินสมอ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เเค็ปหมู 3.3741E-5
ภาคเหนือ พิจิตร กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีบ้านไทรย้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยเบรคเตก กระยาสารท 5.8351E-6
ภาคเหนือ พิจิตร วิสาหกิจชุมชนปลาร้าสง่าวงศ์บ้านรังนก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปล้าร้า 0.7957720379
ภาคเหนือ พิจิตร กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยอบกรอบพิจิตรา 0.1560113744
ภาคเหนือ พิจิตร ชมรมผู้ปกครองบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลไม้เเละสมุนไพรอบเเห้ง 3.3168E-6
ภาคเหนือ พิจิตร วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพุทธบึงพนมบอบ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร พืชสมุนไพร 0.0004110142
ภาคเหนือ พิจิตร วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรเเละผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สมุนไพรตากเเห้ง 0.0286737441
ภาคเหนือ พิจิตร วิสาหกิจชุมชนปลูกมะนาวและพืชสมุนไพร บ้านปลายห้วย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะนาว พืชสมุนไพร 0.0916044739
ภาคเหนือ เชียงราย วิสาหกิจชุมชนชาอู่หลงอินทรีย์ดอยแม่สลอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ชาอู่หลง 0.3962388626
ภาคเหนือ พิจิตร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านยางสองต้น ตำบลเนินปอ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ไข่เค็มสมุนไพร 0.0002545439
ภาคเหนือ พิจิตร วิสาหกิจชุมชน 99 ล้านบ้านวังสำโรง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เเปรรูปอาหารผลผลิตการเกษตร 0.0174803101
ภาคเหนือ พิจิตร เพลินจัง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยตาก ธัญพืช 0.1687985403
ภาคใต้ ภูเก็ต ร้านน้องโอ กาหยี ภูเก็ต SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ต้ม นึ่ง อบ กะเทาะเมล็ดพืช หรือเปลือกเมล็ดพืช และผลิตอาหารสำเร็จรูปจากเมล็ดพืช 0.8189581854
ภาคเหนือ พิจิตร ข้าวเกรียบบุญมี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเกรียบกุ้ง 0.8599052133
ภาคเหนือ พิจิตร วิสาหกิจชุมชนริมยมฟู๊ด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำปลาร้าปรุงรส 0.7548739336
ภาคเหนือ พิจิตร กลุ่มแปรรูปแก่นตะวันบ้านหนองกุ่ม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่มแก่นตะวัน แคปซูล 0.010039854
ภาคเหนือ พิจิตร กลุ่มสมุนไพรไพรหอม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สบู่ 0.0393099526
ภาคเหนือ พิจิตร กลุ่มสตรีส้มโอแก้ว4รส วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ลูกอมส้มโอ กะท้อน มะยม 1.8012752417
ภาคเหนือ พิจิตร วิสาหกิจชุมชนน้ำพริกเเกง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร พริกเเกง 0.036034763
ภาคเหนือ พิจิตร กลุ่มกล้วยกวนแม่จำนงค์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยกวน มะยม กะท้อน มะขาม ส้มโอ 0.616564527
ภาคเหนือ พิจิตร กลุ่มสัมมาอาชีพบ้าบัวยาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ไข่เค็ม 0.045440309
ภาคเหนือ เชียงราย วิสาหกิจชุมชนศูนย์สมุนไพรดอยแม่สลอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สมุนไพรเครื่องสำอางค์ 0.2614691943
ภาคเหนือ พิจิตร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรจันทร์หอม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สมุนไพรอบเเห้ง สบู่ ยาหม่อง 0.1203867299
ภาคเหนือ พิจิตร วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองแขม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยตาก 15.4373459716
ภาคเหนือ พิจิตร วิสาหกิจชุมชนปภัทร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยตาก 0.1659958294
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี อาบู พาณิชย์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ขายส่ง 0.0001121071
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี เดอะซัน อินเตอร์เนชั่นแนล SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ขายส่ง 0.0012030074
ภาคเหนือ พิจิตร วิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์ ไบโอเทค วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด 0.5057552986
ภาคเหนือ พิจิตร กลุ่มส่งเสริมกล้วยตากไฮโซพลังงานเเสงอาทิตย์เพื่อสุขภาพ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยตาก 0.257971564
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี กลุ่มผลิตภัณฑ์จากไม้บ้านสะกำ SMEs อุตสาหกรรมไม้ ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 0.0005793304
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี กลุ่ม fatoni Art SMEs อุตสาหกรรมไม้ ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 0.0002925152
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี กลุ่มกะลามะพร้าว SMEs อุตสาหกรรมไม้ ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 0.0004274548
ภาคเหนือ พิจิตร กลุ่มสมุนไพรทุ่งทรายทอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สมุนไพรประคบร้อน 3.4064701422
ภาคเหนือ พิจิตร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ม.2 ต.วังสำโรง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด 0.1529402844
ภาคเหนือ พิจิตร วิสาหกิจชุมชนวังศิลา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะม่วงกวนเเละเเช่อิ่ม 1.4639886256
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี กลุ่มเบญจเมธา เซรามิก จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ เครื่องปั้นดินเผา 0.0019979283
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี บริษัทเจ.เอส.ปัตตานี SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ขายส่ง 0.0037756391
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี บารอกัตอิมปอร์ตเอ็กซปอร์ต แอนด์คอนสตรัคชั่น SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ งานอินเตอร์เน็ต 0.0006683675
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี สนานาพาณิชย์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ขายส่ง 0.0012619518
ภาคเหนือ เชียงราย วิสาหกิจชุมชนตำบลแม่ฟ้าหลวยง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ถั่วดาวอินคา 0.2922227488
ภาคเหนือ พิจิตร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านแปรรูปมะม่วงกวนไดปลาดุก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะม่วงกวน 0.3738292012
ภาคเหนือ พิจิตร วิสาหกิจลำไยตอรัง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผลไม้อบเเห้ง 1.2160042464
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านใหญ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยหักมุกอบแก้ว 0.000926895
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี วิสาหกิจชุมชนปะเสยะวอพัฒนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำบูดูข้าวยำ 0.0047050267
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี ลูกหยีวีรชาติ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผักและผลไม้กวน 0.0009601928
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี วิสาหกิจชุมชนแปรรูปหาดแแฆแฆ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปข้าวตังและน้ำนมข้าว 7.14171E-5
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี วิสาหกิจชุมชนข้าวเกรียบมุสลีมะห์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเกรียบปลา 0.0005375795
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหญ้าพลังงานสะอาด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ หญ้าเนเปียร์เลี้ยงสัตว์ 0
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มถั่วทอดไฮโซ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ถั่วทอด 0.0001126536
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี กลุ่มปักผ้าคลุมผมตันหยงจึงงา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าคลุมผมสตรี 0
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี วิสาหกิจชุมชนตาลีอายร์เกษตรโมเดล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตพืช 0
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี อาหารทะเลแปรรูปบ้านอาโห วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเกรียบ 0.0001062938
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี กลุ่มดาวเดือน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเกรียบปลา 0
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี กลุ่มข้าวเกรียบปลาทะเล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเกรียบปลา 4.95213E-5
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี กลุ่มยาริงบาติก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าบาติก 0.0021938427
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านทุ่งคา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ดอกไม้ประดิษฐ์ 6.60114E-5
ภาคเหนือ พิจิตร วิสาหกิจชุมชนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพตำบลปากทาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ช่อดอกกัญชา 0.006731338
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี กลุ่มตัดผ้าคลุมบ้านบูแบ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าคลุม 0.000502891
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี วิสาหกิจชุมชนปลาส้มฮัยยา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาส้ม 0.0011750588
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอัลอามน๊ะฟูดเฮาส์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ลูกหยีเคลือบปรุงรส 0.0014893536
ภาคเหนือ พิจิตร วิสาหกิจชุมชนเเม่บ้านสระยายชี หมู่ 6 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยอบน้ำผึ้ง 0.0053232227
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเเม่บ้านเกษตรบ้านทรายขาว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผักเเละผลไม้หยี 0.0019589678
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี วิสาหกิจชุมชนข้าวเกรียบปรุงรสวานีตา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเกรียบปรุงรส 0.0052144135
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านใหญ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยหักมุกอบแก้ว 0.0005952173
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี ส้มแขกคำแก้วบ้านทรายขาวออก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผักและผลไม้แช่อิ่ม 0.0014990809
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี วิสาหกิจชุมชน dee dee seafood วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปอาหารทะเล 0.0055332184
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี วิสาหกิจชุมชนบ้านเนื้อปู วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปอาหารทะเลสมันปู 0.0009791277
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี วิสาหกิจชุมชน chimmi วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำแกงส้ม 0.0006011092
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตขนมโบราณภูมิปัญญาชาวบ้าน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมโรตีกรอบ 0.000291729
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี วิสาหกิจชุมชนภัทลี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหาร 0.0008700753
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี เครื่องแกงท่าด่าน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหาร 0.0003817979
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี กลุ่มสตรีบ้านโผงโผงนอก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ทำขนม 0.0008439192
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี สตรีทำขนมตาแกะ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ทำขนม 0.0003424959
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี สตรีทำขนมตาแกะ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ทำขนม 0.0003424959
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลปากบางตาวา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหารทะเล 0.0003930606
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี วิสาหกิจชุมชนเต้าส้อคุณเย็น วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เต้าส้อ 0.0008690305
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง 0.0003578844
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี กลุ่มตานีบาติก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง 0.004816322
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี กลุ่มผ้าละหมาดตำบลกระหยะ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าคลุมผมสตรี 0.0001418025
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี วิสาหกิจชุมชนผลิตผ้าคลุมบาวาเกรด A Zaria วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าคลุมบาวา 0.0037609046
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี กลุ่มสตรีสันติสุข วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ กระเป๋าผ้า 6.78097E-5
ภาคเหนือ พิจิตร ข้าวเเตนน้ำเเตงโมบ้านรังนก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเเตนน้ำเเตงโม
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี กลุ่มสตรีสันติสุข วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ กระเป๋าผ้า 6.78097E-5
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรการแพทย์ตำบลตะลุโบะ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สมุนไพรเพื่อการแพทย์ 7.9439E-6
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่บ้านปากา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ แตงกวา ถั่วฝักยาว 9.34123E-5
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่พืชผักบาราโหม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ข้าวโพดหวาน 4.67062E-5
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี กลุ่มปลูกพืชพลังงานทดแทนและผลิตพลังงานชีวมวลบ้านท่ากำชำ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกพืช 0.0001401185
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี กลุ่มพืชพลังงานทดแทนและพลังงานชีวมวลบ้านคูหา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกพืช 0.0002335308
ภาคเหนือ พิจิตร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเเปรรูปผลิตภัณฑ์ตำบลกำเเพงดิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาร้าสับอบเเห้ง 0.0082692512
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงแพะหมู่8บ้านเจ๊ะดี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ การผลิตแพะ 0
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปศุสัตว์ตำบลตะลุโบะ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตและจำหน่ายไก่พื้นเมือง 0.0007517773
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี วิสาหกิจชุมชนบุหงาฟาร์มเห็ด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เห็ดนางฟ้า 3.02033E-5
ภาคเหนือ เชียงราย วิสาหกิจชุมชนปงหลวงการสุรา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สุรากลั่น 6.5048799242
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานตำบลกะมิยอ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผักเหรี่ยง พริกไทยดำ 0.0002380146
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี วิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมผสานในสวนยางพาราบ้านบาราเฮาะ ปูยุด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ไผ่ลืมแลัง กาแฟ ผักเหรียง 9.34123E-5
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี กลุ่มไก่ไข่ แพะ ประชารัฐ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ไก่ไข่ 0.0019757498
ภาคเหนือ พิจิตร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ตำบลสามง่าม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าว ผัก น้ำปลา 0.4321381991
ภาคเหนือ พิจิตร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมตัดเย็บเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์ผ้า หมู่2 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เสื้อคอกระเช้า,สมุนไพรชาชงพร้อมดื่ม 0.6265023697
ภาคเหนือ พิจิตร วิสาหกิจชุมชนคนพลิกใจ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สมุนไพรอบเเห้ง 0.0415114976
ภาคกลาง สระบุรี บ้านกอบแก้ว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำยำ 0.3832720379
ภาคใต้ ภูเก็ต หจก.นำแสง ไฮไฟ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ เครื่องเสียง อุปกรณ์ไฟฟ้า 2.3669628057
ภาคเหนือ พิจิตร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกมะยงชิด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะยงชิด 0.3666399052
ภาคใต้ ภูเก็ต อาร์ต ทำป้ายโฆษณา SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ป้ายไวนิล 1.013877395
ภาคเหนือ พิจิตร กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีบ้านไทรย้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กระยาสารท กล้วยเบรคเเตก 0.0006189479
ภาคเหนือ พิจิตร วิสาหกิจชุมชนปลาย่างบ้านนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาสวายย่าง ปลาสร้อยย่าง 2.06377E-5
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนข้าวดีมีคุณเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์และทำเกษตรแปรรูป วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปทางการเกษตร 0.6631848341
ภาคเหนือ พิจิตร วิสาหกิจชุมชนเเปรรูปวัสดุการเกษตร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะม่วงเเผ่น 15.9952606635
ภาคกลาง สระบุรี กลุ่มข้าวหลาม SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวหลาม 0.0214976303
ภาคกลาง สระบุรี หมูสวรรค์บ้านตาลเสี้ยน SMEs อุตสาหกรรมอาหาร หมูสวรรค์ 0.1501675569
ภาคกลาง สระบุรี สัมมาชีพบ้านหนองไข่น้ำ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร แคปหมู 0.0135619336
ภาคกลาง สระบุรี ข้าวหลามกะลามะพร้าวอ่อน SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวหลาม
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนภูริธาราพรรณ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กระชายแปรรูป 0.1695279173
ภาคกลาง สระบุรี กลุ่มอาชีพบ้านป่าคา-หนองขมิ้น SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ สบู่ 0.0088693081
ภาคกลาง สระบุรี บุญเตือน กระจ่างโพธิ์ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ขนม 0.0088693081
ภาคกลาง สระบุรี กลุ่มอาชีพบ้านโพนกกโกน SMEs อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปปลาดุก 0.1399331943
ภาคกลาง สระบุรี OTOP SMEs อุตสาหกรรมอาหาร หมูส้ม 0.0097619716
ภาคกลาง สระบุรี OTOP SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ลูกชิ้นหมู 0.0360341232
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสตรีตัดเย็บชุดสำเร็จรูป วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ตัดเย็บชุดสำเร็จรูป 0.2537078673
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบ้านโคกแฝก SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ปลาร้าสับ กระยาสาท 0.0098581991
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจฃุมชนกลุ่มทอผ้าเช็ดเท้าบ้านคลองหัวช้าง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ พรมเช็ดเท้า 6.227E-7
ภาคกลาง สระบุรี OTOP SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ฝาชี 0.0074774696
ภาคกลาง สระบุรี OTOP SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ขนมไทย 0.0048322906
ภาคกลาง สระบุรี OTOP SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ผักสด 1.8582551659
ภาคกลาง สระบุรี OTOP SMEs อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปหมู 0.3151347867
ภาคกลาง สระบุรี กลุ่มอาชีพสามัคคีร่วมใจ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ของใช้ของตกแต่ง ของที่ระลึก 0.187597167
ภาคกลาง สระบุรี นางปพิชญา งามขำ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โรงสีข้าว 0.233894218
ภาคกลาง สระบุรี เก่งเจริญทรัพย์เฟอร์นิเจอร์ไม้ SMEs อุตสาหกรรมไม้ ของใช้ ของตกแต่ง 1.7810616114
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนน้ำมันเหลืองสมุนไพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา 0.0921415462
ภาคเหนือ เชียงราย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์เสื่อกกบ้านเวียงปางคำ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื่อกก
ภาคเหนือ เชียงราย วิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปอินทรีย์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวอินทรีย์
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 0.00307109
ภาคเหนือ เชียงราย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกโกโก้อำเภอเวียงชัย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โกโก้ 0.3582938389
ภาคกลาง สระบุรี OTOP SMEs อุตสาหกรรมอาหาร หมูสวรรค์ 0.1323536458
ภาคกลาง สระบุรี OTOP SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ เครื่องดื่ม 0.3075021043
ภาคเหนือ เชียงราย วิสาหกิจชุมชนขนมเปี๊ยะบ้านด้ายเจริญ หมู่ 15 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมเปี๊ยะ 1.7339535128
ภาคเหนือ เชียงราย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปวัสดุเหลือใช้ในชุมชนบ้านดอนแก้ว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี พลาสติก 2.06377E-5
ภาคกลาง สระบุรี กลุ่มสัมมาชีพบ้านช่องใต้ขนมไทย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมไทย 0.3812069687
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าราบพัฒนาร่วมใจ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาร้า 2.303E-7
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหนูนาอำเภอหนองแซง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เลี้ยงหนูนา 2.8024E-6
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรมั่นคงยั่งยืนชุมชนตำบลหนองหัวโพ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สีข้าว 0.1868246445
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงสัตว์หมู่ 1 บ้านโพน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงเป็ด 0.3736492891
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่ไข่บ้านห้วยป่าหมู่ 4 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงไก่ไข่ 3.7365E-6
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงกบนาในบ่อปูนซีเมนต์บ้านโพน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงกบ 0.030547109
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนหน่อไม้บ้านป่าหินลาด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร หน่อไม้ดอง 0.0088720379
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนคนเลี้ยงวัวบ้านป่าคาสามัคคี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงวัว 0.033628436
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงแพะ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงแพะ 2.8024E-6
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านม่วงงาม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกสมุนไพร 0.0046066351
ภาคเหนือ เชียงราย วิสาหกิจชุมชนดำรงค์การสุรา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สุรากลั่น 3.7645E-6
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาแปลงใหญ่บ้านเขาแย้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เกษตร
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ซื้อผลผลิตทางการเกษตร
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนชัยรังรองฟาร์ม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร คุกกี้มะม่วง 0.0147412322
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนวิถีใหม่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เกษตร 0.0464570616
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชผักสวนสมุนไพรบ้านกลุ่มพระบาท วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลูกผัก 0.2783687204
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโครุ่น วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงโค 2.8024E-6
ภาคเหนือ เชียงราย วิสาหกิจชุมชนน้ำอ้อยบ้านเทอดไทย 1 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำอ้อยแผ่น 3.80815E-5
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนข้าวเกรียบผักหวาน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเกรียบผักหวาน 0.1083582938
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมโครงการ ส.ป.ก ซับน้อยใต้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำนมวัวดิบ 2.2643146919
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรรื่นรมย์ชมตะวัน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สมุนไพร 0.0691251185
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าวช้างไทยงาม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกข้าว 1.8524460284
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เผือกทอด 0.0986587678
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมทองม้วน ขนมเปี้ยะ 130.77729677
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าวตำบลหนองโน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกข้าว
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนไม้ชะอม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลไม้ตาลฤดูกาล 0.0366319621
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่กระบือชะอม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงกระบือ 0.0031184147
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนหนองนากพัฒนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกผัก 0.1857036967
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดครบวงจรบ้านน้ำโจน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เพาะเห็ด 0.0077843602
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนวังม่วงวากิว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงวัว 3.7365E-6
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนเกษตรสมุนไพร พัฒนาก้าวหน้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกกัญชา 6.2773080569
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มคุกกี้ผักหวานป่า บ้านหมอ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร คุกกี้ 0.0147412322
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงแพะบ้านหนองกระทิง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงแพะ 6.7257E-6
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนคนเลี้ยงแพะบ้านโป่งสนวน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เลี้ยงแพะ 0.0928518483
ภาคกลาง สระบุรี วิสหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสัตว์สร้างชาติ ตำบลเจริญธรรม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ โคขุน,หมู,กระบือ 0.0464446066
ภาคกลาง สระบุรี วิสากหิจชุมชนภูผาพญาไม้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ แกะสลัก 0.373680302
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านดอนพุด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำมะพร้าว 4.4224E-6
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรหนองตอตะเคียน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงสุกร 0.0531204739
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่เผือกหอม อำเภอบ้านหมอ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ซื้อเผือก 0.9753781991
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนกระบองเพรชบ้านห้วยทองหลาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกกระบองเพชร 0.0015271763
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงปลาดุกแปลใหญ่วังม่วง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงปลาดุก แปรรูป 1.1209613187
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวไรซ์เบอรี่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวอบกรอบ 0.5711016114
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตกรรมมิตรภาพ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ หมวกคาวบอย 1.34514E-5
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนแฮนด์เมดรถตุ๊กตา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมโลหะ ตุ๊กตากระป๋อง 1.34514E-5
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผสมผสาน ตำบลหนองบัว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เลี้ยงสัตว์ 0.5604739336
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะอำเภอวังม่วง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงแพะ 0.8407109005
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลซับสนุ่น วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงวัว 0.1233042654
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผักหวานป่าบ้านคลองกระโดน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริก
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะแปลงใหญ่ลำสมพุง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงแพะ 4.03541E-5
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนบ้านซับลำใย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมดอกจอก 0.0747298578
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนคนพระบาทพัฒนาเกษตรแปรรูป วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปข้าว 0.1392227488
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาเกษตรหนองมัน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยตาก 3.64308E-5
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนหนูเส้นกรอบ น้องกุ๊กไก่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร หมูเส้นกรอบ 0.0491374408
ภาคเหนือ เชียงราย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพแปรรูปบ้านโชคชัย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยตาก
ภาคเหนือ เชียงราย วิสาหกิจชุมชนบ้านแสนใจ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ใบชาแห้ง 0.1983924171
ภาคเหนือ เชียงราย วิสาหกิจชุมชนบ้านแม่แสลบ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ชาอบแห้ง 9.6142521327
ภาคเหนือ เชียงราย วิสาหกิจชุมชนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวบ้านแม่อ้อ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าว
ภาคเหนือ เชียงราย วิสาหกิจชุมชนผู้เพาะเห็ดเศรษฐกิจปลอดสารพิษแม่แก้วกลาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เห็ด 0.0230331754
ภาคเหนือ เชียงราย วิสาหกิจชุมชนผลิตน้ำดื่มชุมชนบ้านแสนใจ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำดื่ม 0.1228436019
ภาคเหนือ เชียงราย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งตำบลแม่สลองใน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำผึ้ง
ภาคเหนือ เชียงราย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไผ่รักแผ่นดิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ฟอร์นิเจอร์ 3.0829905213
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนบ้านดงหมี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แคปหมู
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาบ้านท่ามะปราง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปปลาดุก 4.4961E-6
ภาคเหนือ เชียงราย วิสาหกิจชุมชนโรงงานชาหอมเหนือ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ชาอบแห้ง 0.7377440758
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกล้วยตากบ้านหนองโพธิ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยตาก 0.0373649289
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกหน่อไม้ฝรั่งบ้านตะพานหิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง 0.0934123223
ภาคเหนือ เชียงราย วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรดอนศิลา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สมุนไพร 0.432
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มฟาร์มเห็ดบ้านตะพานหิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เพาะเห็ด 0.326943128
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำไม้กวาดดอกหญ้าตำบลหนองปลาไหล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ไม้กวาด 1.1209E-6
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านใบบุญนวัตกรรม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ แปรรูปสมุนไพร,ปลูกสมุนไพร 0.0115208531
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนเผือกหอม บ้านนาหนองนาปุ๋ย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกเผือก
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนราษฎร์ร่มเย็น วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ พืชสมุนไพร 0.138250237
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตพืชตำบลศาลาไทยเกษตรผสมผสาน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะม่วง,มะนาว 0.5604739336
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนม่วงงามเกษตรพัฒนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สบู่
ภาคกลาง สระบุรี วิหาสกิจชุมชนหน่งฤทัยฟาร์มเห็ด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เชื้อเห็ด 0.0467196125
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกพืชสมุนไพร ต.ลำพญากลาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกพืชสมุนไพร 0.0115208531
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนทางหลวงแปรรูปสมุนไพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรสมุนไพร 0.0749345972
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานสมุนไพรบ้านป้ายเขต วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกผัก 0.2802369668
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนบ้านโคกงาม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ดอกไม้จันทร์ พวงหลีด 3.3628E-6
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านผลไม้ปลอดสาร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกผัก 0.5604739336
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ตำบลตะกุด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาดุกแปรรูป 0.2948246445
ภาคเหนือ เชียงราย วิสาหกิจชุมชนหมูฝอยสมุนไพรแม่พิม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร หมูฝอย พริกทอด 0.1256500152
ภาคเหนือ เชียงราย วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์โดยพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดเชียงราย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผักอบแห้ง 0.1467298578
ภาคเหนือ เชียงราย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานไม้ไผ่ หมู่ 1 แม่อ้อใน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ หมวกสานไม้ไผ่
ภาคเหนือ เชียงราย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาสตรีทำขนม ม.15 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยฉาบ
ภาคเหนือ เชียงราย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกกล้วยสามัคคีเก่า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วย
ภาคเหนือ ลำปาง ผลืตดอกไท้กระดาษสา SMEs อุตสาหกรรมกระดาษ ดอกไม้ประดิษฐ์ 0
ภาคเหนือ ลำปาง แคบหมูยายนงค์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แคบหมู 0
ภาคเหนือ ลำปาง ข้าวเกรียบบ้านทุ่งตุ่นแม่ติว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเกรียบ 0
ภาคเหนือ เชียงราย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ ต.สันติสุข วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โคเนื้อ 6.7718E-6
ภาคเหนือ เชียงราย วิสาหกิจชุมชนเกษตรรุ่นใหม่ หัวใจอินทรีย์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวและสมุนไพร 2.6285420815
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ กลุ่มเลี้ยงโค กระบือ ม.4 ต.โนนงาม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เนื้อโคตากแห้ง 5.71683E-5
ภาคใต้ ภูเก็ต บริษัทชัยนริศภูเก็ต เอ็นจิเนียร์ จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ อุปกรณ์ระบบน้ำ 2.2304788413
ภาคใต้ ภูเก็ต บริษัท ช.รวมช่าง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ บริการดูแลระบบวิศกรรมอาคาร 6.7755444739
ภาคใต้ ภูเก็ต บริษัท คิงอาร์ต แอดเวอร์ ไทซิ่ง จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ สื่อสิ่งพิมพ์ 5.6057865782
ภาคใต้ ภูเก็ต บริษัท ไซเบอร์ซิสเต็ม จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 6.1335669668
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านหนองกอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ขนมไทย น้ำสมุนไพร 1.6806251807
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนมาลีวนากลุ่มเกษตรก้าวหน้าเพื่อชุมชน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ คัดพันธ์ข้าวปลูก 0.0921327014
ภาคใต้ ภูเก็ต บริษัท คอมเทค ยูนิฟายด์ซิสเต็ม จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3.9195032417
ภาคใต้ ภูเก็ต บริษัท บิลเลี่ยนเทค จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ อุปกรณ์ก่อสร้าง 1.1443446597
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมบ้านหนองสองตอน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ พวงกุญแจ เศษผ้าวนเช็ดมือ พรมช็ดเท้า 0.1092629005
ภาคใต้ ภูเก็ต บริษัท ยูนิไทย เซาเทิร์น จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ Diesel Generortor 2.4319058502
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนศศิสโมสร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลูกผัก 2.341535545
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนบ้านเขาน้อยจอมสวรรค์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงแพะ กระบือ ปลูกไผ่ ตะไคร้ แตงกวา ชะอม 0.8095734597
ภาคใต้ ภูเก็ต บริษัท สิเหร่น้ำดื่ม จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำดื่ม 5.7097487773
ภาคใต้ ภูเก็ต บ.เลิศ คอมสตรัคชั่นแอนดีไซน์ จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ออกแบบและก่อสร้าง 5.9035956398
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนบ้านอ้อมแก้ว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สวนไผ่ ดินปลูกต้นไม้ 4.5113493839
ภาคใต้ ภูเก็ต บริษัท NSR การ์ด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ รักษาความปลอดภัย 4.1326358673
ภาคใต้ ภูเก็ต บริษัท ภูเก็ตกรุ๊ปเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ อุปกรณ์ไฟฟ้า กล้องวงจรปิด 1.8436564322
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรป่ายาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริก 0.3366938389
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์สระบุรี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำอ้อยคั้น 0.0266161137
ภาคเหนือ เชียงราย วิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องงอกทิวดอย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวกล้องงอก 0.5764947867
ภาคใต้ ภูเก็ต บริษัท ภูเก็ตไฮเทคซัพพลาย จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ อุปกรณ์เครื่องใช้ในโรงแรม 4.5237968531
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชน 125 แสลงพันโคขุน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงวัวขุน 0.0056365592
ภาคเหนือ เชียงราย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสวนชาดอยตุง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ชา 0.9459399583
ภาคใต้ ภูเก็ต บริษัท ภูเก็ตฟาร์มาซี จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ เวชภัณฑ์ 6.3917194692
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลห้วยแห้ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปข้าว 0.196549763
ภาคเหนือ เชียงราย วิสาหกิจชุมชนห้างชาดอยแม่ฟ้าหลวง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ใบชาอบแห้ง 0.7251184834
ภาคใต้ ภูเก็ต ธานีมิวสิค SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ เครื่องเสียง อุปกรณ์เครื่องเสียง 2.4312381611
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนขนมไทยบ้านนอกจากข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมไทย 0.004436019
ภาคใต้ ภูเก็ต 101 อักษรณ์ภัณฑ์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ อุปกรณ์เครื่องเขียน 1.4639144076
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตำบลเขาดิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาแดดเดียว ปลาร้า ข้าวกล้อง 0.0098274882
ภาคเหนือ เชียงราย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือขุน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กระบือขุน 0.0722998885
ภาคใต้ ภูเก็ต คอนเทน ไอที โซลูชั่น จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ เครื่องเสียง 2.0791061232
ภาคใต้ ภูเก็ต บริษัท ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ ภูเก็ต (สาขาถลาง) SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ สินเชื่อรถ 3.8076029573
ภาคเหนือ เชียงราย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากพริกบ้านป่าเปา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร พริกลาบ/พริกป่น 0.1546191469
ภาคเหนือ เชียงราย วิสาหกิจชุมชนเกษตรสมาร์ทฟาร์ม อำเภอแม่จัน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผลไม้ (เมล่อน, มะเดื่อฝรั่ง) 0.1983629346
ภาคเหนือ เชียงราย วิสาหกิจชุมชนกรีนสวีทโซน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เมล่อน ผักปลอดสารพิษ 0.4696846294
ภาคเหนือ เชียงราย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำนา ม.8 ตำบลสันทราย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเปลือก, ข้าวสาร, ข้าวเคลือบสมุนไพร 0.4030293839
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนดอกไม้จันทร์ไทยรักธรรม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ดอกไม้จันทร์ พวงหรีด 0.0170422976
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนเกษตรสีขาว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปนมแพะ 0.2323407583
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนมันน้ำหยดน้ำบ้านหนองบอน 3 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลูกมันสำปะหลัง 2.4159241706
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมันสำปะหลังระบบน้ำหยดบ้านมอดินแดง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลูกมันสำปะหลัง 0.5405118483
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจบ้านท่าข้าม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงหมู เลี้ยงวัว 0.8593933649
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแพะแปดสิบสอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงแพะ 0.0497618957
ภาคเหนือ เชียงราย วิสาหกิจชุมชนดงสุวรรณรักษ์กัญเพื่อชุมชน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหารเพื่อสุขภาพ, กาแฟ 0.3501042654
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนหมู่ 11 บ้านสวนมะเดื่อ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำมัน 0.0778436019
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาวง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำยาล้างจาน 3.4123E-6
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนเบ๊นช์โซย่า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่มน้ำนมถั่วเหลืองผสมอัลมอนด์ 0.0004691943
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านจาน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ไม้กวาด,ปลาแดเดียว 0.014768872
ภาคเหนือ เชียงราย นายจันทร์คำ ซาวลี้แสน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โคเนื้อ 0.068837255
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสานตะกร้าด้วยเชือกมัดฟางบ้านยู วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ตะกร้าเชือกมัดฟาง 5.60474E-5
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ไร้สารพิษ ต.ธารเกษม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ต้นอ่อนทานตะวัน ถั่วงอก 0.4485519597
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บผ้าตำบลท่าช้าง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ปลอกหมอน กระเป๋า ผ้าเช็ดหน้า 0.822954873
ภาคเหนือ เชียงราย วิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์บ้านนางแลใน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี ปุ๋ยอินทรีย์, ปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยอัดเม็ด 0.7217914692
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนผัดหมี่ไท-ยวน ป้าแอม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผัดหมี่ไท-ยวน 0.1113909953
ภาคเหนือ เชียงราย เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนซุปเปอร์ฟู๊ดส์ (Super foods) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำมันพืช 0.2840144076
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนอิ่วกุ่ยช่ายกรอบท็อปฮิต วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมกุ่ยช่าย 0.0311444467
ภาคเหนือ เชียงราย วิสาหกิจชุมชนข้าวและผักอินทรีย์ นิคมแม่ข้าวต้ม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าว,ผัก 0.0465781991
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชผักสวนครัวพุขามหวาน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ต้นหอม,ผักชี ,ต้นหอม 0.1970616114
ภาคใต้ ภูเก็ต กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านบ่อแร่ (เข็มกลัดดอกไม้เกล็ดปลา) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เกล็ดปลา อุปกรณ์ที่เป็นเข็มกลัด 4.074340436
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพแปรรูปเห็ดตำบลโคกแย้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ แปรรูปอาหาร เห็ด 0.2107996209
ภาคเหนือ เชียงราย วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลาบ้านหนองคึก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลานิล 8.97E-8
ภาคใต้ ภูเก็ต กลุ่มผลิตภัณฑ์ดอกไม้จากเกล็ดปลา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เกร็ดปลา 1.5134331754
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรสมุนไพรธรรมชาติ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เจลสมุนไพร ว่านหางจระเข้ ขมิ้นชัน 0.0260837915
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนพรมเช็คเท้าหนองนาถ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ พรมเช็คเท้า กระเป๋า แจกัน 5.71223E-5
ภาคใต้ ภูเก็ต วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (บ้านลิพอนใต้) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เพาะเห็ด ปลูกปัก เลี้ยงเนื้อสัตว์ 0.5279703867
ภาคเหนือ เชียงราย วิสาหกิจชุมชนเกษตรก้าวหน้าปูไข่ บ้านดู่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร พืชสมุนไพร 2.2418957346
ภาคเหนือ เชียงราย วิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์บ้านภูคำฟ้า@ดอยปูไข่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ห้องพักโฮมสเตย์ 8.7251107052
ภาคใต้ ภูเก็ต ภูเก็ตค้าสี SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ซ่อมรถ ทำสี 1.4828461012
ภาคใต้ ภูเก็ต โรงกลึงหิรัญการช่าง SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ จัดทำผลิตภัณฑ์โลหะรถยนต์ 7.0478104265
ภาคใต้ ภูเก็ต บริษัท สมยส เซอร์วิส จำกัด SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ อู่ซ่อมรถยนต์ 3.1721668004
ภาคใต้ ภูเก็ต อู่ณรงค์เซอร์วิส ภูเก็ต SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ อู่ซ่อม พ่นสี 2.2023561634
ภาคใต้ ภูเก็ต อู่ ช่างโจรน์ ภูเก็ต SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ซ่อมรถยนต์ 0.766594196
ภาคใต้ ภูเก็ต บริษัทภูเก็ต ออโต้เกท จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ออกแบบติดตั้งประตูทุกรูปแบบ 0.5090914032
ภาคใต้ ภูเก็ต อู่สมศักดิ์การช่างภูเก็ต SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ทำสีรถยนต์ 0.7583361577
ภาคใต้ ภูเก็ต หจก.พรพิชัย การช่าง SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ บริการซ่อมรถยนต์ 4.110469763
ภาคใต้ ภูเก็ต บริษัท เยอรมัน ออโต้ คัลเลอร์ ภูเก็ต SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ซ่อมสีรถยนต์ 1.4230256349
ภาคใต้ ภูเก็ต อู่ซ่อมรถยนต์เนตรการช่าง 2 ภูเก็ต SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ ปะยาง เปลี่ยนยางถ้วงล้อ 3.4599583757
ภาคใต้ ภูเก็ต อู่พงศักดิ์การช่าง SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ ซ่อมเครื่องยนต์ 2.9082607439
ภาคใต้ ภูเก็ต อู่เอราวัณ SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ อู่ซ่อมรถยนต์ ทำสี ขัดสี 2.7685322889
ภาคกลาง สระบุรี กลุ่มสัมมาชัยทำไม้กวาด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ทำไม้กวาด 0.0233530806
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนเพรชน้ำหนึ่งหมู่ 3 โป่งเกตุ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ตระกร้าเชือกมัดฟาง 3.83886E-5
ภาคใต้ ภูเก็ต โรงกลึง ป.การช่าง SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ อู่ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด 1.7584159666
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษศตำบลบ้านหลวง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ กระเจี๊ยบ พริก ข้าวโพด แตงกวา มะเขือเทศ บวบ มะระ 1.4011848341
ภาคใต้ ภูเก็ต เอส.พี.ออโต้คัลเลอร์ SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ ซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์ 2.1469335355
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรเพื่อการพัฒนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สมุนไพร เทียน ยาฆ่าเชื้อ 0.0199957991
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนของชำร่วยบ้านหินกอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ถุงแก้ว ถุงผ้าดิบของชำร่วย 0.0737144531
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนนวดแผนไทยรวมพลังร่วมใจสามัคคี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร นวดแผนไทย 0.5216758294
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนอัญมณีแห่งศรีราม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สร้อยคอ ข้อมือ ต่างหู ลูกปัดถักร้อย 3.31678E-5
ภาคเหนือ เชียงราย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตุ๊กตาดับกลิ่นบ้านร่องปลายนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ตุ๊กตาดับกลิ่น
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านสระบุรี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมกระดาษ พวงหรีด ดอกไม้จัน กรอบรูป ของที่ระลึก 0.0518246445
ภาคใต้ ภูเก็ต ร้ายลูกชิ้นปลา SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ลูกชิ้นปลา 1.6141137441
ภาคใต้ ภูเก็ต วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดอินทรีย์บ้านลิพอน หัวหาร - บ่อแร่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เพาะเห็ด หนึ่งเห็ด น้ำพริกเห็ด 1.6615202883
ภาคใต้ ภูเก็ต วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลฉลอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เห็ดก้อน ผักเมียง 0.3086119621
ภาคใต้ ภูเก็ต บี.บี รุ่งเรืองการช่าง SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ผลิต ซ่อมท่อไอเสียรถยนต์ และเชื่อมโลหะทั่วไป 1.5484463318
ภาคใต้ ภูเก็ต หจก.ภูเก็ตโดลต์สตอเรจ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ถนอมเนื้อสัตว์ ทำใหเยือกแข็ง 1.2816354882
ภาคใต้ ภูเก็ต โรงน้ำแข็ง แสงน้ำแข็งยูนิต SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ทำน้ำแข็งก้อนเล็ก 2.754614218
ภาคเหนือ เชียงราย วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสับปะรดนางแลเพื่อการส่งออก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สับปะรดปอก 0.0030976243
ภาคใต้ ภูเก็ต หจก.อู่แปดเซียน SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ ซ่อมเครื่องยนต์ เคาะพ่นสีรถยนต์ 3.8802391814
ภาคใต้ ภูเก็ต บริษัท ปิรามิด ลอนดรี่ จำกัด ซักอบรีด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ซัก อบ รีดเสื้อผ้า 7.8018536645
ภาคใต้ ภูเก็ต กลุ่มผลิตผักเหมียงแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผักเหมียง ผักอินทรีย์ และผักปลอดสารพิษ 0.2070955109
ภาคใต้ ภูเก็ต วิสาหกิจชุมชนสัปปะรดภูเก็ต วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สัปปะรดภูเก็ต 0.4801055545
ภาคใต้ ภูเก็ต วิสาหกิจชุมชนปลากะตัก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาฉิ้งฉ้าง 0.6144346152
ภาคใต้ ภูเก็ต ร้านลูกชิ้นหมูโกอ้านภูเก็ต SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เนื้อหมู เนื้อวัว 3.741611375
ภาคใต้ ภูเก็ต เจริญกิจมานิ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ซ่อมเครื่องยนต์ 4.580199128
ภาคใต้ ภูเก็ต AM service SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ รับซ่อมทำสี 5.4493421801
ภาคใต้ ภูเก็ต อู่ถลางเซอร์วิส 1999 SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ซ่อมรถ 1.8186749573
ภาคใต้ ภูเก็ต โรงกลึงสเจริญการช่าง SMEs อุตสาหกรรมโลหะ กลึงและเชื่อมโลหะ 1.6330337062
ภาคใต้ ภูเก็ต ร้านลูกหมากบาร์เบอร์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ตัดผมยืดผม 1.9473978199
ภาคใต้ ภูเก็ต สินี ลอนดรี สาขา2 SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ชักรีดเสื้อผ้า 3.160450237
ภาคใต้ ภูเก็ต เพอร์พอซี คอสเมติก SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ เครื่องสำอาง 3.9520822863
ภาคใต้ ภูเก็ต โรงพิมพ์ภูเก็ตออฟเซ็ท SMEs อุตสาหกรรมกระดาษ การพิมพ์ทำปกเข้าเล่ม 4.4662002654
ภาคใต้ ภูเก็ต ภูเก็ตโครเมี่ยม SMEs อุตสาหกรรมโลหะ ชุบโลหะ 0.9404015545
ภาคใต้ ภูเก็ต รวมสิน SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ คอนกรีตบล็อค 0.2700238863
ภาคใต้ ภูเก็ต สมศักดิ์การช่าง SMEs อุตสาหกรรมโลหะ ทำประตูหน้าต่างโลหะ 0.996056872
ภาคใต้ ภูเก็ต รวมชัยจักรกล SMEs อุตสาหกรรมโลหะ กลึงเชื่อมโลหะ 2.1913251185
ภาคใต้ ภูเก็ต บิลอับดุลล่าห์ ยูสคาร์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ซื้อขายรถยนต์ 0.2739903697
ภาคใต้ ภูเก็ต บริษัท เคอรี่เอ็กเพรส จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ พัสดุ 3.9812331754
ภาคใต้ ภูเก็ต เอกลักษณ์เสรี SMEs อุตสาหกรรมอโลหะ ทำประตูหน้าต่างเหล็ก 5.4173728152
ภาคกลาง สระบุรี กลุ่มสมมาชัยแปรรูปเผือก SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เม็ดขนุน 0.1083582938
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนรังไหม สระบุรี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กระเป๋ารังไหม 0.0280236967
ภาคใต้ ภูเก็ต นาย พัฒน์ลูกชิ้นฮาลาล SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ลูกชิ้นทอด 2.3547808152
ภาคใต้ ภูเก็ต วินัย เดเคอร์เรชั่น SMEs อุตสาหกรรมไม้ เครื่องเรือนจากไม้ 7.1789800948
ภาคใต้ ภูเก็ต หรรษา บิวตี้ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ร้านเสริมสวย 1.8545459716
ภาคใต้ ภูเก็ต จินต์เกียรติการช่าง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ซ่อมเครื่องยนต์ 6.1530312796
ภาคใต้ ภูเก็ต ภูเก็ตนำแสง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ขายมอเตอร์ไซต์ 5.1443545308
ภาคใต้ ภูเก็ต สะปำาออโต้แม็ค ภูเก็ต SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ เปลี่ยนยางถ่ายน้ำมันเครื่อง 1.7975746032
ภาคใต้ ภูเก็ต ร้านสะดวกซักคืนคลีน SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ซักรีด 10.7021612043
ภาคใต้ ภูเก็ต บริษัท ไข่ไอร์แลนด์ จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม 2.0877515829
ภาคใต้ ภูเก็ต อู่ ส.เจริญยนต์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ซ่อมรถยน ทำสี 2.5164266161
ภาคใต้ ภูเก็ต ร้านชาพะยอม SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ อาหารและเครื่องดื่ม 1.5417349763
ภาคใต้ ภูเก็ต เอส พี ออโต้คัลเลอร์ SMEs อุตสาหกรรมเคมี ซ่อมทำสีรถยนต์ 5.2877782749
ภาคใต้ ภูเก็ต Amazon SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม 17.1521837915
ภาคใต้ ภูเก็ต อันดามันคาร์แคร์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ล้างทำความสะอาดรถ 1.2898578199
ภาคใต้ ภูเก็ต ร้านโค๊ดแข็ง SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม 6.5411898722
ภาคใต้ ภูเก็ต มหามงคลฟาร์ม SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ สัตว์น้ำ 8.2451943128
ภาคใต้ ภูเก็ต โรงกลึง ส.เจริญการช่าง SMEs อุตสาหกรรมโลหะ กลึงและเชื่อมโลหะ 1.6330337062
ภาคใต้ ภูเก็ต ร้านเทพอนุสรณ์อิฐบล็อก SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตอิฐบล็อก 0.3439620853
ภาคใต้ ภูเก็ต ร้านเทพอนุสรณ์อิฐบล็อก SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตอิฐบล็อก 0.3439620853
ภาคใต้ ภูเก็ต อู่ธนกฤตเซอร์วิส SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ซ่อมรถยนต์ เคาะสี 9.2656834123
ภาคใต้ ภูเก็ต รัชดาเฟอร์นิเจอร์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ตกแต่งภายใน 3.1652701422
ภาคใต้ ภูเก็ต เอช เค ที ออโต้เซลล์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ จำหน่ายรถมือสอง 1.7123101422
ภาคใต้ ภูเก็ต บริษัททักษิณาเมตัล จำกัด SMEs อุตสาหกรรมโลหะ แผ่นหลังคาโครงหลังคา 1.8147930995
ภาคใต้ ภูเก็ต บ้านตัดผม SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ตัดผม ทำผม 2.4669943507
ภาคใต้ ภูเก็ต ฟารีฮาน SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหารตามสั่ง 2.6637406635
ภาคใต้ ภูเก็ต กลุ่มผ้ามัดย้อม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้ามัดย้อม 0.5764130957
ภาคใต้ ภูเก็ต รัษฎาโพน SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ซ่อมและขายมือถือ 4.9680633668
ภาคใต้ ภูเก็ต ไข่ไอซ์แลนด์ทราเวล สาขา2 SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ บริการนำเที่ยว 3.9028913744
ภาคใต้ ภูเก็ต ร้านโคโคนัดชิกเก็น SMEs อุตสาหกรรมอาหาร บริการอาหารและเครื่องดื่ม 22.6456774976
ภาคใต้ ภูเก็ต ไอริส SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ เครื่องสำอางบำรุง 1.4445281517
ภาคใต้ ภูเก็ต ร้านทุเรียนแอนมอ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม 14.9186183886
ภาคใต้ ภูเก็ต บริษัทมังกรคอนกรีต SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 9.9993531754
ภาคใต้ ภูเก็ต ป่าสัก car rental phuket tour SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ บริการรถเช่า 0.7479295209
ภาคใต้ ภูเก็ต คลินิกมอเตอร์ SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ ทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า 1.3371710332
ภาคใต้ ภูเก็ต บริษัท สุริยัน มารีน SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ บริการนำเที่ยว 3.0898305213
ภาคใต้ ภูเก็ต เลดี้สเตชั่น SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ทำเล็บ 0.0706321706
ภาคใต้ ภูเก็ต นมหกมีล้วนๆ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ อาหารและเครื่องดื่ม 0.5582320379
ภาคใต้ ภูเก็ต ฉลองกระจกอลูมินั่ม จำกัด SMEs อุตสาหกรรมโลหะ อุตสาหกรรมกระจกอลูมินั่ม 13.5483635261
ภาคใต้ ภูเก็ต บริษัทโภคาวินทราน SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ บริการนำเที่ยว 15.9561021327
ภาคใต้ ภูเก็ต ธเนศกันสาด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ติดตั้งผ้าใบ กันสาด 1.7596390521
ภาคใต้ ภูเก็ต อู่ ป ป่าสักเซอร์วิท SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ซ่อมเคาะทำสีรถยนต์ 9.7583493839
ภาคใต้ ภูเก็ต ป่าสักคาร์วอช SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ บริการล้างรถ 1.0557513036
ภาคใต้ ภูเก็ต สมาร์คาร์เรนท์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ บริการเช่ารถ 1.5035647393
ภาคใต้ ภูเก็ต แอ็คคอนโปร ภูเก็ต SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ บริการติดตั้งป้าย 2.3837579147
ภาคใต้ ภูเก็ต ยูเคลอนดรี่ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ซักอบรีด 10.5090388294
ภาคใต้ ภูเก็ต ร้านแอนซักอบรีด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ซักอบรีด 10.8981042654
ภาคใต้ ภูเก็ต แฮปปี้ลอนดรี่ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ซักผ้า 9.1108151659
ภาคใต้ ภูเก็ต ร้านซักรีด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ซักรีด 2.5532701422
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนทำนาปลูกเผือก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าว,เผือก 0.0055279621
ภาคกลาง สระบุรี กลุ่มอาชีพบ้านบ่อพระอินทร์ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเกรียบ,แกงเรียง 0.0523109005
ภาคใต้ ภูเก็ต ห้างหุ้นส่วนจำกัดนาตารซักอบรีด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ซัดรีด 9.7148815166
ภาคใต้ ภูเก็ต ร้านมาดีอาหารมุสลิม SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหาร 1.2088056114
ภาคใต้ ภูเก็ต รัษฎาแอร์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ซ่อมแอร์ 0.6235639507
ภาคกลาง สระบุรี กลุ่มอาชีพเยาวชนตำบลตลาดน้อย SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ พวงกุญแจรังไหม 0.1105592417
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนตัดเย็บเสื้อผ้าทานตะวัน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผ้าสำเร็จรูปลายไทย 0.7940047393
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนรังไหมประดิษฐ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สบู่รังไหม , โลชั่น 0.3358748815
ภาคใต้ ภูเก็ต เดอา คาร์แคร์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ล้างรถ 0.7373329483
ภาคใต้ ภูเก็ต อเมซอน SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ อาหารและเครื่องดื่ม 1.3221411185
ภาคใต้ ภูเก็ต อู่ประเสริฐการช่าง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ซ่อมรถยนต์ 2.614112438
ภาคตะวันออก ตราด ภูษิต กระจก SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ อลูมิเนียม สแตนเลส 0.4527882614
ภาคตะวันออก ตราด ที.เจ พาเลท SMEs อุตสาหกรรมไม้ พาเลทไม้ 0.0341737149
ภาคตะวันออก ตราด อำนวยเจริญศิลป์ SMEs อุตสาหกรรมไม้ ไม้แปรรูป 0.3677239689
ภาคตะวันออก ตราด เจ๊แย้ว ข้าวมันไก่ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหาร 0.2137089014
ภาคตะวันออก ตราด ช่างอ๊อด สแตนเลส SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ โลหะแปรรูป 0.8951867693
ภาคใต้ ภูเก็ต อู่เอ็มเคเซอร์วิสบ่อแร่ภูเก็ต SMEs อุตสาหกรรมเคมี ซ่อมทำสี-เคาะประตู 0.4496075829
ภาคตะวันออก ตราด วิสาหกิจชุมชนฟื้นฟูอาชีพบ้านยายม่อม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหารทะเลแปรรูป 0.4634413934
ภาคตะวันออก ตราด บริษัท เกษตรไทย รุ่งเรือง จำกัด SMEs อุตสาหกรรมเคมี ปุ๋ยเคมี 0.4011623318
ภาคตะวันออก ตราด มานิตย์ โลหะภัณฑ์ SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ เหล็กแปรรูป 0.9335567175
ภาคตะวันออก ตราด ณิ บริการตัมผมชาย-หญิง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ บริการตัดผม 0.0714132853
ภาคตะวันออก ตราด โลกสวรรค์ เคมีเกษตร SMEs อุตสาหกรรมเคมี ปุ๋ยการเกษตร (ถุง) 1.4385104053
ภาคตะวันออก ตราด ต่าย เสริมสวย SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ บริการตัดผม (คน) 0.0663905175
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวก้อง ข้าวสาร ข้าวเม่า 0.1009366152
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอเสื่อกกบ้านป่าหว้าน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื่อพับและเสื่อม้วน 0.0501169227
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าครามบ้านดอนกอย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าซิ่น ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ 0.2304171045
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ฯลฯ 0.0868660056
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าครามและผ้าพื้นเมือง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าซิ่น ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายธรรมชาติ 0.1179648168
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิสาหกิจชุมชน 1ตำบล 1SME ผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านดงห้วยเปือย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โคเนื้อและโคแม่พันธ์ุ 0.0002657892
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้ารับตะวันบ้านนาดอย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าฝ้ายธรรมชาติ ผ้าขาวม้า 8.02476E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิสาหกิจชุมชนทอผ้าคราม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ 7.02973E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหวายบ้านวาริชภูมิ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ กระติบข้าว ขายหวายยอดอ่อน 0.0276398281
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มค้าขายผลผลิตทางการเกษตร หมู่ 7 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แคนตาลูป ฟังทอง พืชผสมผสาน 0.2803443867
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและสมุนไพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สมุนไพรตากแห้ง ผักผสมผสาน 0.0685876925
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอเสื่อบ้านคำเจริญหมู่ 3 ตำบลหนองแปน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื่อพับผลิตจากต้นกกและเสื่อม้วนผลิตจากผือ 0.0003171531
ภาคกลาง สระบุรี กลุ่มผลิตน้ำมัลเบอร์รี่ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ เครื่องดื่ม 0.1281504455
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชสมุนไพรบ้านหนองกุง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ตะไคร้ ข่า 0.050651564
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชสมุนไพรสร้างครอบครัว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ต้นข่า พืชผักผสมผสาน 0.0001114597
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรปลอดสารพิษเพื่อการแปรรูป วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร พืชสมุนไพร และผักผสมผสาน 0.9345240765
ภาคเหนือ ตาก วิสาหกิจชุมชนเกษตรพื้นบ้าน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค 0.0087061784
ภาคเหนือ ตาก การผลิตพืชผักไม้ผล ไม้ดอก สมุนไพรธรรมชาติ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค 0.4047867299
ภาคเหนือ ตาก กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านน้ำโจน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค 0.0311374408
ภาคเหนือ ตาก เพาะเห็ดบ้านน้ำโจน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เพาะเห็ดนางฟ้า 354.596553555
ภาคเหนือ ตาก กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทิพย์ศิลา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค 0.0646237962
ภาคเหนือ ตาก ทำน้ำพริกแกงแม่สง่า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริกแกง 0.0133569981
ภาคเหนือ ตาก ดอกไม้จันทน์ หมู่5 บ้านวังหิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สินค้าอุตสาหกรรม 6.0E-10
ภาคเหนือ ตาก กลุ่มเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังลำน้ำปิงบ้านไร่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค 8.95166E-5
ภาคเหนือ ตาก กลุ่มชาวนาบ้านไร่หมู่2ตำบลวังหิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค 0.016709763
ภาคเหนือ ตาก กลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านไร่หมู่ที่2ตำบลวังหิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค 1.8529793032
ภาคเหนือ ตาก ผู้เลี้ยงโคขุนบ้านวังหิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปศุสัตว์ โคขุน 3.2969944045
ภาคเหนือ ตาก กลุ่มเกษตรกรบ้านเกาะอ้ายด้วน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค 0.0182705213
ภาคเหนือ ตาก ผลิตภัณฑ์ของผลิตผลการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านเกาะอ้ายด้วน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สินค้าอุตสาหกรรม ปุ๋ยชีวภาพ 0.3079279641
ภาคเหนือ ตาก กลุ่มปลูกข้าวบ้านวังหิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค นาข้าว 0.0272776066
ภาคเหนือ ตาก ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนหมู่ที่10ตำบลวังหิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุตสาหกรรม นาข้าว 0.0167726673
ภาคเหนือ ตาก ข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษบ้านประจำรักษ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค นาข้าว 0.0077845024
ภาคเหนือ ตาก กลุ่มเลี้ยงโค บ้านประจำรักษ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค เลี้ยงโค 4.4005308057
ภาคเหนือ ตาก กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านประจำรักษ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สินค้าอุปโภคบริโภค 0.033628436
ภาคเหนือ ตาก ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ม.7 ตำบลวังหิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค 0.0240294787
ภาคเหนือ ตาก กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคบ้างหนองบัว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สินค้าอุปโภคบริโภค เลี้ยงวัว 1.0711280854
ภาคเหนือ ตาก เลี้ยงปลาบ้านหนองบัว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค เลี้ยงปลาสวาย 0.0008951659
ภาคเหนือ ตาก บ้านหนองตาเรือโคเนื้อ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สินค้าอุปโภคบริโภค 0.9465781991
ภาคเหนือ ตาก กลุ่มไร่นาสวนผสมบ้านหนองตาเรือ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค ผักปลอดสารพิษ 0.0006713744
ภาคเหนือ ตาก กลุ่มน้ำพริกแม่บ้านหนองตาเรือหมู่12 ต.วังหิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค ทำน้ำพริก 0.0037971908
ภาคเหนือ ตาก กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านท่าไม้แดง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุตสาหกรรม 0.0086190711
ภาคเหนือ ตาก กลุ่มลำไยนอกฤดู วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค ปลูกลำไย 1.3700473934
ภาคเหนือ ตาก กลุ่มอิฐบล็อคสีญี่ปุ่น วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สินค้าอุตสาหกรรม อิฐบล็อกสีญี่ปุ่น 0.0016379147
ภาคเหนือ ตาก กลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านพุสะแก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค เลี้ยงโค 1.4198673238
ภาคเหนือ ตาก โครงการเลี้ยงโคบ้านนกแล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สินค้าอุปโภคบริโภค เลี้ยงโค 1.0711279845
ภาคเหนือ ตาก กลุ่มเกษตรอินทรีย์ หมู่ 3 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค ผักปลอดสารพิษ 0.0498199052
ภาคเหนือ ตาก เกษตรกรแม่ระมาด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สินค้าอุปโภคบริโภค 0.007507109
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรเป็นอาหารและเครื่องดื่มบ้านหนองหลวง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวโป่ง กล้วยฉาบ 0.0342399856
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านหนองกุง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แหนมหมูและเนื้อ 0.0810511319
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านโคกหลวง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ไข่เค็ม(2400 ฟอง) และกล้วยตาก(120 กก.) 0.0138326417
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิสาหกิจชุมชนการแปรรูปอาหาร TMR อำเภอภูพาน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร หญ้าผสมอาหารสัตว์ (โค) และผลิตหัวอาหารสัตว์ใช้ในกลุ่ม 0.1082767453
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชบ้านจันเพ็ญ ม.2 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวโพดฝักอ่อน มะเขือเทศ 5.96777E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพกิจกรรมปลูกพืชผัก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร พืชผักผสมผสาน พริก แคนตาลูป 0.0007927962
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชฤดูแล้งบ้านนางัว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะเขือเทศ 0.0004315166
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่และปลูกพืชไร่นาผสมบ้านอุ่มเหม้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร พืชผักผสมผสาน 0.0005370995
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชร่วมสามัคคี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร พืชผักผสมผสาน ผลไม้ 0.0003588009
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชเศรษฐกิจบ้านห้วยหิน ม.4 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ หวาย ยูคาลิปตัส และปาล์ม 0.0002237915
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรเลี้ยงโคและสุกรน้ำหนึ่ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โคเนื้อ โคแม่พันธ์ุ และสุกร 0.0808427602
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคโคกชัยวาน หมู่ 4 ตำบลทุ่งแก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โคเนื้อและโคแม่พันธุ์ 0.0001432322
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคหนองบัวสิม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โคเนื้อและโคแม่พันธุ์ 0.5138534005
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อบ้านหนองดินดำ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โคเนื้อและโคแม่พันธุ์ 1.4946718863
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร เครื่อข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงหมูบ้านเหล่าสมบูรณ์ ม.10 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ และลูกสุกร 0.5605766872
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิสาหกิจชุมชน 1ตำบล 1SME ผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านนาจาน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โคเนื้อและโคแม่พันธุ์ 0.6041074521
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โครงการ 9101 ตามรอยพ่อใต้ร่มพระบารมีการเพื่อการพัฒนาการเกษตรกรอย่างยั่งยืนกลุ่มเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์โคกภู 1 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาดุก ปลาหมอ และปลาอื่นๆ 0.0005262227
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม 1ตำบล 1SME ผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านโพธิ์ทอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โคเนื้อและโคแม่พันธุ์ 0.2743691161
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคแม่พันธุ์คุณภาพบ้านหลุบเลาพัฒนา ม.10 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โคแม่พันธุ์และโคเนื้อ 0.3736493171
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิสาหกิจชุมชนโนนหอมเลี้ยงโค-กระบือ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โคเนื้อและโคแม่พันธุ์ 0.6912848133
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคคุณภาพบ้านหนองห้าง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โคเนื้อและโคแม่พันธุ์ 0.5511601024
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิสาหกิจชุมชนโครงการเลี้ยงโคคุณภาพบ้านพะเนาว์ ม.7 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โคเนื้อและโคแม่พันธุ์ 0.1868588957
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคบ้านเหล่า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โคเนื้อและโคแม่พันธ์ุ 0.2740842085
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิสาหกิจชุมชนโคขุนบ้านท่าเยี่ยม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โคพันธุ์เนื้อ (โคขุน) 0.7131171105
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านนาเตียง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โคเนื้อและโคแม่พันธุ์ 0.0001255462
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ้านเดื่อ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โคเนื้อและโคแม่พันธุ์ 0.0004533611
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคขุนบ้านกลาง-ม่วงไข่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โคพันธุ์เนื้อ (โคขุน) 0.0004732891
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อเพื่อจำหน่าย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โคเนื้อ และโคแม่พันธุ์ 3.11374E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคกระบือแบบเกษตรผสมผสานบ้านเพีย-โพนก่อ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โคเนื้อ โคแม่พันธุ์ และพืชผักผสมผสาน 4.6706E-6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริบ้านทานตะวัน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โคเนื้อและโคแม่พันธุ์ 0.4671052038
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อจำหน่าย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ลูกไก่ ไก่แม่พันธุ์ ไข่ 0.0468743033
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโค-กระบือบ้านตาดภูวง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โคเนื้อ โคแม่พันธุ์และกระบือ 4.67062E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโค-กระบือบ้านตาลเดียว ม.3 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โคเนื้อและโคแม่พันธุ์ 2.33531E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โคเนื้อและโคแม่พันธุ์ 3.4578595024
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโค-กระบือตำบลเดื่อศรีคันไชย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โคเนื้อและโคแม่พันธุ์ 0.0002701484
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงเป็ดพันธุ์เนื้อบ้านห้วยโมง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เป็ดพันธุ์เนื้อ 0.0008609502
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ ม.5 9 ต.พังโคน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โคเนื้อและโคแม่พันธุ์ 0.0180285782
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อผลิตลูก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โคเนื้อ 0.0002397583
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิสาหกิจชุมชนโคขุนหนองใส 3 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โคขุน 8.61007E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิสาหกิจชุมชนโคเนื้อพอเพียงบ้านทันสมัย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โคเนื้อและโคแม่พันธุ์ 0.0004343673
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิสาหกิจเลี้ยงโคแม่พันธุ์บ้านบะหัวเมย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โคแม่พันธุ์ 0.0003093202
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพบ้านสมสะอาด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โคเนื้อและโคแม่พันธุ์ 0.0002895782
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคแม่พันธุ์โคกศรีสุพรรณ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โคแม่พันธุ์ 0.0019196232
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรอนุรักษ์โคทองบ้านโนนคำ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โคแม่พันธุ์ โคเนื้อ 0.1371355166
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าและเส้นด้ายบ้านหนองหอย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าขาวม้า พวงกุญแจ ผ้าเช็ดหน้าฯลฯ 0.0919309274
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิสาหกิจชุมชนแปรรูปลิตภัณฑ์จากเศษผ้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ กระเป๋าย่าม ต่างหู พวงกุญแจ ฯลฯ 0.0371341467
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าและทอเสื่อบ้านจันทร์เพ็ญ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผลิตเสื่อจากผือ (เสื่อม้วน) 0.0187412565
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิสาหกิจชุมชนทอเสื่อกกลายมัดหมี่และแปรรูปผลิตภัณฑ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื่อพับ เสื่อม้วน ชุดวางกับข้าวและรองแก้ว 0.0657328894
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอเสื่อบ้านคำเจริญ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผลิตเสื่อจากต้นผือ 0.0188485992
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านคำสร้างก่อ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าฝ้ายธรรมชาติ ผ้าขาวม้า 0.0003154601
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าครามและส่งทอบ้านกุดเรือน้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ฯลฯ 0.1075322935
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านขาไก่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ กระเป๋า ต่างหู พวงกุญแจ 0.0006098268
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิสาหกิจชุมชนแปรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านสามัคคี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าซิ่น ผ้าขาวม้า พวงงกุญแจ 0.0002254973
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร บ้านนานกเค้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยฉาบ กล้วยอบน้ำผึ้ง 0.0494281826
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าขาวม้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าขาวม้า กระเป๋าย่าม 0.0004722711
ภาคตะวันออก ตราด ไทยทองอิสเทิร์นอะลูมินั่ม สาขาตราด SMEs อุตสาหกรรมโลหะ โลหะแปรรูป 0.4316768911
ภาคตะวันออก ตราด พรทิพย์ซาลอน SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ การบริการเสริมสวย 0.8561818194
ภาคตะวันออก ตราด บางอิน ค้าไม้ SMEs อุตสาหกรรมไม้ ไม้แปรรูป 0.8059932618
ภาคตะวันออก ตราด ร้านเสริมสวยพี่ตา SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ การบริการ 1.3919934259
ภาคตะวันออก ตราด แสงรุ่งเรืองเคมีการเกษตร SMEs อุตสาหกรรมเคมี ปุ๋ยเคมีการเกษตร (กระสอบ) 0.1328704379
ภาคตะวันออก ตราด ร้านจิตราเกษตร SMEs อุตสาหกรรมเคมี ปุ๋ยเคมีการเกษตร (กระสอบ) 0.1357525194
ภาคตะวันออก ตราด ลุงเผ่น งานเฟอร์นิเจอร์ SMEs อุตสาหกรรมไม้ ไม้แปรรูป 0.4234650313
ภาคตะวันออก ตราด เนินทรายค้าไม้ SMEs อุตสาหกรรมไม้ ไม้แปรรูป 2.247627182
ภาคตะวันออก ตราด จุรีรัตน์ เฟอร์นิเจอร์ไม้ฉำฉา SMEs อุตสาหกรรมไม้ ไม้แปรรูป 2.2972974688
ภาคตะวันออก ตราด ร้านกมลสิน โลหะ SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ อะไหล่รถยนต์ 0.5391098616
ภาคตะวันออก ตราด ร้านช่างโจ อลูมิเนียม SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ อลูมิเนียม (ชุด) 0.5480060844
ภาคตะวันออก ตราด รติมา ซาลอน SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ จำนวนคนที่มาใช้บริการ 0.8191623071
ภาคตะวันออก ตราด ร้านเสริมสวย เบียร์บิวตี้ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ จำนวนคนมาใช้บริการ 0.7787386766
ภาคตะวันออก ตราด ร้านเสริมสวยลิสา SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ จำนวนคนมาใช้บริการ 0.874415363
ภาคตะวันออก ตราด ร้านอาหารป้าไพ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหาร 0.1980077972
ภาคตะวันออก ตราด ร้านอาหารตามสั่งป้ามอด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม 0.2009093016
ภาคตะวันออก ตราด A&J แฮร์บิวตี้ซาลอน SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ จำนวนคนมาใช้บริการเสริมสวย 0.7736229384
ภาคตะวันออก ตราด เก๋ ซาลอน SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ บริการเสริมสวย 1.9266303242
ภาคตะวันออก ตราด เจ๊ปู อาหารตามสั่ง SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหาร 0.199706528
ภาคตะวันออก ตราด เจ๊หน่อย อาหารตามสั่ง SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหาร 0.4967813517
ภาคตะวันออก ตราด เชอรี่แอน ซีฟู้ด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหาร 1.2503786246
ภาคตะวันออก ตราด ดาราค้าไม้ หนองบัว SMEs อุตสาหกรรมไม้ ไม้ท่อน 0.1962573475
ภาคตะวันออก ตราด บริษัท ณัฐพลค้าไม้ จำกัด SMEs อุตสาหกรรมไม้ ไม้แปรรูป 1.4709677801
ภาคตะวันออก ตราด ร้านสหกรณ์ไม้วังน้ำเย็น สาขาตราด SMEs อุตสาหกรรมไม้ ไม้แปรรูป 0.2016064152
ภาคตะวันออก ตราด ร้านวานิชการเกษตร SMEs อุตสาหกรรมเคมี ปุ๋ยการเกษตร 0.7199931754
ภาคตะวันออก ตราด ร้านณัฐพรเคมีภัณฑ์ SMEs อุตสาหกรรมเคมี ปุ๋ยการเกษตร 0.5384079469
ภาคตะวันออก ตราด นิโรจน์โลหะ หนองเสม็ด SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ หลังคาเมทัลชีท ประตูม้วน 2.336732251
ภาคตะวันออก ตราด เกียรติ์เจริญโลหะ SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ โลหะแปรรูป 0.269298145
ภาคตะวันออก ตราด ร้านตระกูลพาณิชย์ SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ เหล็กแปรรูป 1.645368856
ภาคตะวันออก ตราด บุญมีโลหะกิจ SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ อะลูมิเนียม (ชิ้น) 0.6865393956
ภาคตะวันออก ตราด ร้านเทพนิมิตการเกษตร SMEs อุตสาหกรรมเคมี ปุ๋ย 1.4248171962
ภาคตะวันออก ตราด ช่อใหญ่การเกษตร SMEs อุตสาหกรรมเคมี ปุ๋ย 0.8345980237
ภาคตะวันออก ตราด ครัวบ้านสวน SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม 1.222318986
ภาคตะวันออก ตราด ร้านอาหารแซบสะใจ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหาร 0.4016887725
ภาคตะวันออก ตราด ร้านอาหารบ้านฉัตร SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหาร 0.2790605943
ภาคตะวันออก ตราด ร้านพรไพลิน ไทยแกลอรี่แอนด์แฮร์สตูดิโอ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ จำนวนคนใช้บริการ 1.3810254347
ภาคตะวันออก ตราด ร้ารเสริมสวยจงเฮง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ จำนวนคนมาใช้บริการ 0.4218881699
ภาคตะวันออก ตราด ร้านตัดผมชาย (นายนิคม) SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ จำนวนคนมาใช้บริการ 0.3531130737
ภาคตะวันออก ตราด สหกรณ์ไม้วังน้ำเย็น สาขาตราด SMEs อุตสาหกรรมไม้ ไม้แปรรูป (ชุด) 0.5175814863
ภาคตะวันออก ตราด พลอยทะเล เฟอร์นิเจอร์ SMEs อุตสาหกรรมไม้ ไม้แปรรูป 0.3353651829
ภาคตะวันออก ตราด มะลิวัลย์ ไม้หอม SMEs อุตสาหกรรมไม้ หัวเชื้อน้ำหอม 0.750931473
ภาคตะวันออก ตราด เสกสรรค์ เฟอร์นิเจอร์ SMEs อุตสาหกรรมไม้ เฟอร์นิเจอร์ 0.2061725118
ภาคตะวันออก ตราด ดี้บิวตี้ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ จำนวนคนที่ใช้บริการ 2.4326711232
ภาคตะวันออก ตราด นูรีน บาร์เบอร์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ จำนวนคนเข้าใช้บริการ 1.5305384218
ภาคตะวันออก ตราด ร้านป้ากันยา SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม 0.7019664843
ภาคตะวันออก ตราด ร้านส้มตำ แดง ชิม ชิลล์ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหาร 2.1009449677
ภาคตะวันออก ตราด หวานละมุน คาเฟ่ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม 1.0185650616
ภาคตะวันออก ตราด ครัว อารีดอย SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหาร 0.6145954123
ภาคตะวันออก ตราด ช่างหมัดอลูมิเนียม SMEs อุตสาหกรรมโลหะ เหล็กและโลหะแปรรูป 1.7335459861
ภาคตะวันออก ตราด อู่เหล็กช่างพงษ์ SMEs อุตสาหกรรมโลหะ เหล็กแปรรูป 0.6868499443
ภาคตะวันออก ตราด ทรัพย์ไพศาลการเกษตร SMEs อุตสาหกรรมเคมี ปุ๋ย 0.5566282635
ภาคตะวันออก ตราด เขาสมิง การเกษตร SMEs อุตสาหกรรมเคมี ปุ๋ยการเกษตร 0.9100147664
ภาคตะวันออก ตราด แหลมงอบวัสดุภัณฑ์ SMEs อุตสาหกรรมโลหะ โลหะแปรรูป 0.809456468
ภาคตะวันออก ตราด ร้าน เกียรติเจริญโลหะ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ พัดลมเป่าอากาศ 0.7623596573
ภาคตะวันออก ตราด ร้าน ตระกูลพาณิชย์ SMEs อุตสาหกรรมโลหะ เหล็กแปรรูป 1.5330083033
ภาคตะวันออก ตราด ตราดค้าไม้ เสาเข็ม SMEs อุตสาหกรรมไม้ ไม้แปรรูป 0.3315317869
ภาคตะวันออก ตราด ร้าน ก.เคมีภัณฑ์ SMEs อุตสาหกรรมเคมี ปุ๋ยและยาสำหรับการเกษตร 0.115731749
ภาคตะวันออก ตราด ร้าน รุ่งสโตร์บิวตี้เซ็นเตอร์ SMEs อุตสาหกรรมเคมี ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม 0.3055294891
ภาคตะวันออก ตราด ร้าน กาแฟเกี๊ยะ สโลบาร์ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม ขนมหวาน 1.0428578716
ภาคตะวันออก ตราด ร้าน อบอุ่น เบเกอรี่ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม ขนมหวาน 0.6703151972
ภาคตะวันออก ตราด ฮาร์โมนี่ บิวตี้ ซาลอน SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ บริการเสริมความงาม 0.6090312162
ภาคตะวันออก ตราด ร้านเสริมสวยมุกดา SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ บริการเสริมความงาม 0.9250478801
ภาคตะวันออก ตราด ร้านเสริมสวยจันทร์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ บริการเสริมความงาม 1.3951320276
ภาคตะวันออก ตราด โรงไม้ SMEs อุตสาหกรรมไม้ ไม้แปรรูป 0.3417441014
ภาคตะวันออก ตราด ร้านสำเริงการเกษตร แสนตุ้ง SMEs อุตสาหกรรมเคมี ปุ๋ย 0.4893085177
ภาคตะวันออก ตราด ศิริภัณฑ์การเกษตร SMEs อุตสาหกรรมเคมี ปุ๋ยการเกษตร 0.9707340011
ภาคตะวันออก ตราด ร้านครัวนุ้ย SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหาร 0.4973583924
ภาคตะวันออก ตราด ครัวท่าเรือ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ อาหาร 0.4155141668
ภาคตะวันออก ตราด พิงค์ ซาลอน SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ บริการเสริมความงาม 0.9756122827
ภาคตะวันออก ตราด ตั้งไถ่ฮวด การโลหะ SMEs อุตสาหกรรมโลหะ เหล็กแปรรูป 0.6798577393
ภาคตะวันออก ตราด ร้าน ส.มิตรการเกษตร SMEs อุตสาหกรรมเคมี ปุ๋ย 0.2620734739
ภาคตะวันออก ตราด เมืองทองค้าไม้ SMEs อุตสาหกรรมไม้ ไม้ 0.8097510148
ภาคตะวันออก ตราด พีพีเอ็มบ่อไร่เฟอร์นิเจอร์ SMEs อุตสาหกรรมไม้ เฟอร์นิเจอร์ 1.8142849649
ภาคตะวันออก ตราด แสนตุ้งค้าเหล็ก SMEs อุตสาหกรรมโลหะ เหล็ก 0.6504061865
ภาคตะวันออก ตราด บุญเกรียง โลหะภัณฑ์ SMEs อุตสาหกรรมโลหะ เหล็ก 0.9699711668
ภาคตะวันออก ตราด ร้านทรัพย์เกษตร SMEs อุตสาหกรรมเคมี ปุ๋ย 1.8337607963
ภาคตะวันออก ตราด สหาย การเกษตร SMEs อุตสาหกรรมเคมี ปุ๋ย 0.2597322626
ภาคตะวันออก ตราด บ่อไร่ มิตรเกษตร SMEs อุตสาหกรรมเคมี ปุ๋ย 0.5603296385
ภาคตะวันออก ตราด เสริมสวยรักษ์ผม SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ งานบริการ 0.6443071265
ภาคตะวันออก ตราด นายช้างข้าวมันไก่ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหาร 2.65618771
ภาคกลาง สุพรรณบุรี วิสาหกิจชุมชนสารชีวภาพ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี ปู๋ยน้ำ สารชีวภาพ 1.70616E-5
ภาคตะวันออก ตราด โรงงานทำไม้บ้านท่าเรือ SMEs อุตสาหกรรมไม้ ไม้แปรรูป 1.4628039441
ภาคใต้ พัทลุง กลุ่มผลิตน้ำแร่เขาชัยสน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตน้ำแร่ 1.2514883886
ภาคใต้ พัทลุง กลุ่มเครื่องแกงบ้านชุมพล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องแกง 0.152735545
ภาคใต้ พัทลุง กลุ่มพัฒนาผ้าทอบ้านแพรกหา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอ 0.0368642457
ภาคใต้ พัทลุง กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ทุเรียนทอด 0.0951695308
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรแม่ใจ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ลำไยอบแห้ง 0.6708625814
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนโรงน้ำดื่มเวียงลดา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำดื่ม 0.548019051
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธ์ดี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เมล็ดพันธุ์ข้าว 0.0048881551
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลาบ้านแม่จว้าใต้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลานิล 0.1918578233
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนขนมจีนป้านา(เจ้าเก่า) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมจีนแห้ง/สด 0.7423165939
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานบ้านป่าแฝกสามัคคี หมู่11 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ กระเป๋า 0.047090073
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารชีวารุ่ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปอาหารเนื้อแดดเดียว,น้ำพริก 0.1036254603
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านนาหนุน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เลี้ยงไก่ 0.0229173557
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งห้วยยางขาม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำผึ้ง 0.0089095767
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงหมูบ้านทุ่งกระเทียม หมู่ 11 ต.ภูซาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เลี้ยงหมู 0.3940754502
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปเนื้อสัตว์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปอาหาร เนื้อนึ่งน้ำพริกแช่แข็ง 0.3788804651
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปการเกษตรดงเคียน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปพืชผักทางการเกษตร 0.0032417141
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตบ้านแวน หมู่ที่ 1 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตร 0.0169524263
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกะละแมไทลื้อ (ประชารัฐ) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กะละแม 1.2387016287
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มคัดสายพันธุ์ไก่ชน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงไก่พันธ์ 0.0229172062
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหมี่กรอบลำไยชุมชนบ้านดอนไชย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร หมี่กรอบลำไย 0.2990624094
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ศุภนิมิตจุน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร