ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน


ภาค จังหวัด ชื่อสถานประกอบการ ประเภทโครงการ ประเภทอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ ผลรวมการใช้พลังงาน(ktoe)
ภาคตะวันออก ระยอง การเพาะเห็ดและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวแต๋น 5.19199E-5
ภาคตะวันออก ระยอง ไร้บ้านอ้อ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำสับปะรด 8.31754E-5
ภาคกลาง สมุทรสาคร ร้านน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำดื่ม (เก็กฮวย มะตูม กระเจี๊ยบ) 0.000450174
ภาคกลาง สมุทรสาคร ร้านมารดา 24 SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริกป่องอินเตอร์ (น้ำพริกแมงดา) 0.0011107191
ภาคกลาง สมุทรสาคร ร้านยำสามกรอบ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ยำสามกรอบ 0.0002632658
ภาคกลาง สมุทรสาคร สวนสมพิศ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ผลไม้ที่ปลูก 0.0011492972
ภาคกลาง สมุทรสาคร สุขใจ กาแฟโบราณ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำหวาน กาแฟโบราณ 2.31437E-5
ภาคกลาง สมุทรสาคร สำเภาทองฟู้ด โปรดักส์ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องปรุงรส 8.06033E-5
ภาคกลาง สมุทรสาคร ร้านค้าสวัสดิการอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหารตามสั่ง 0.0017335826
ภาคกลาง สมุทรสาคร ประเสริฐ หม้อน้ำ SMEs อุตสาหกรรมโลหะ ซ่อมหม้อน้ำรถยน์ และเรือยนต์ 5.30704E-5
ภาคกลาง สมุทรสาคร ร้านบอม บอม SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ขนมเบเกอรี่ 0.0001163307
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มเกษตรกรน้ำคอกหมู่2 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร หมูแดดเดียว 1.10559E-5
ภาคตะวันออก ระยอง วิสาหกิจชุมชนสมาคมคนพิการจังหวัดระยอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยตาก 1.27962E-5
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร พริกแห้ง 5.1441E-6
ภาคกลาง สมุทรสาคร มหาชัย น้ำปลาหวาน SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำปลาหวาน 0.0002503672
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองโพรง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร หมูแดดเดียว 1.27757E-5
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มอาชีพบ้านแหลม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร หมูแดดเดียว 1.0237E-5
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสะพานหิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร พริกแห้ง 2.85611E-5
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มผลิตกะปิแถวดอน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร หมูแดดเดียว 0
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปตำบลนาตาขวัญ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ชาหญ้าหวาน 3.04652E-5
ภาคตะวันออก ระยอง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านทิวลิปชุมชนเนินพยอม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมเปีียะ 0.0010495747
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มอาชีพเพาะเห็ดบ้านตะกาด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เห็ดแปรรูป 0.0007176185
ภาคตะวันออก ระยอง แปรรูปผลไม้ชุมชนบ้านพลง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะม่วงแช่อิ่ม 0.000459418
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มผู้ผลิตสับปะรดตำบลสำนักท้อน SMEs อุตสาหกรรมอาหาร สับปะรดแปรรูป 0.000289564
ภาคตะวันออก ระยอง เกษตรครบวงจรบ้านตะกาด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เห็ดแปรรูป 0.0004318294
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มแปรรูปผลผลิตเกษตรตำบลชากโดน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สละลอยแก้ว 0.0019431048
ภาคตะวันออก ระยอง การเกษตรและแปรรูปบ้านดอน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผลไม้แปรรุปตามฤดูกาล 0.0008853782
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มผลิตกะปิบ้านหนองสนม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กะปิ 0.0021113744
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาโบสถ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กะปิ 0.0250754502
ภาคกลาง สมุทรสาคร ร้าน ชารานัม SMEs อุตสาหกรรมอาหาร กาแฟ ชานม น้ำหวาน 0.0002217037
ภาคกลาง สมุทรสาคร สถาบันกวดวิชาเบรนพลัส SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ กวดวิชา ป1-ป 6 0.0016371879
ภาคกลาง สมุทรสาคร บ้านปังปอนด์ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ขนมปังกรอบ 0.0001075291
ภาคกลาง สมุทรสาคร ร้าน นีรนันท์ SMEs อุตสาหกรรมไม้ กระเป๋าจักรสาน เพ๊นท์ลาย 1.6584E-6
ภาคกลาง สมุทรสาคร ร้านพุดดิ้งไข่มุก SMEs อุตสาหกรรมอาหาร พุดดิ้งไข่มุก 0.0004292656
ภาคกลาง สมุทรสาคร วิสาหกิจชุมชนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหารทะเลตากแห้ง 0.0002202429
ภาคกลาง สมุทรสาคร ร้าน แต้ฮกเฮียง SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหารแห้ง 7.22832E-5
ภาคกลาง สมุทรสาคร ร้าน ลิลลี่ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ลูกพรุนจากแห้ง 0.0004461918
ภาคกลาง สมุทรสาคร ร้าน กินมัน SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหารจากแห้ง 0.0001199181
ภาคกลาง สมุทรสาคร คอนเฟร๊ก m&m SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวโพดคอนเฟล๊ก 0.0001060917
ภาคกลาง สมุทรสาคร ตะวันแคปหมู SMEs อุตสาหกรรมอาหาร แคปหมู 0.001763669
ภาคกลาง สมุทรสาคร B & B เบเกอรี่ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เบเกอรี่ 0.0065680209
ภาคกลาง สมุทรสาคร ป้าแมวอาหารตามสั่ง SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหารตามสั่ง 0.0006196863
ภาคกลาง สมุทรสาคร ป้าภาอาหารตามสั่ง SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหารตามสั่ง 0.0010902028
ภาคกลาง สมุทรสาคร อู่ซ่อมรถยนต์ สุธีการช่าง SMEs อุตสาหกรรมโลหะ ซ่อมรถยนต์ 0.0012624882
ภาคกลาง สมุทรสาคร น้ำเต้าหู้ นายรุ่ง เกิดสลุง SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำเต้าหู้ 0.0006461318
ภาคกลาง สมุทรสาคร วิสาหกิจชุมขนแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้วยสมุนไพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี สบู่ 5.5095E-6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย สำรวยฟาร์ม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวไรซ์เบอร์รี่ 0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย สำรวยฟาร์ม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวไรซ์เบอร์รี่ 0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย สำรวยฟาร์ม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวไรซ์เบอร์รี่ 0
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนญาณิศาน้ำปลาหวาน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กะปิหวาน/น้ำปลาหวาน 120.8136428573
ภาคกลาง สมุทรปราการ วาริศา จุฑาประทีป วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาสลิดแดดเดียว/กล้วยสุขใจ/ปลาสลิดกรอบทอด 305.4032040455
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนเนินพยอมรวมใจ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ร้านค้าชุมชน 0.2305358886
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพบ้านทุ่งเคล็ด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอโลหะ ทำปุ๋ยอินทรีย์ 0.3297235664
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านหนองหัดไทสามัคคี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ พวงหรีด เเละดอกไม้แห้ง 0.1481417502
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีบ้านเกาะคู่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ทอผ้าพื้นบ้าน 0.1468804905
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะปราณบุรี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงแพะ 0.2704088744
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนอาหารทะเลแปรรูปปลอดสารพิษ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปอาหารทะเล 0.2329262204
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสุกรบ้านหน้าป้อม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงโคเนื้อ 0.2228112441
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนแหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสานเพื่อการพึ่งพาตนเอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผักสวนครัว 0.1409231872
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปมะม่วงกวน 0.5134688318
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนการเลี้ยงสัตว์บ้านช้างแรก อ.บางสะพานน้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงวัว นก หมู 0.3179718341
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านบ่อไพ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ทำดอกไม้จันทร์ 0.2055133664
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีแม่บ้านพุน้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ทำพวงหรีด 0.1501847445
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตร หมู่ 2 บ้านกำมะเสน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหารทะเล 0.1714429976
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนสามร้อยยอดพัฒนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โต๊ะ ไม้กวาดทางมะพร้าว 0.1265336659
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนออมทรัพย์แม่บ้านเกษตรกรบ้านฝั่งแดงฯ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ร้านค้าชุมชน 0.8456806607
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาวนาสามร้อยยอด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกข้าว 0.4994968365
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้านตาลเจ็ดยอด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกสับปะรด 0.1636262204
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาบางเบิด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผลไม้ตากแห้ง 0.2089917688
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาน้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ กองทุนหมู่บ้าน 0.1743669313
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนบ้านท่ามะกรูด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ร้านค้าชุมชน 0.3919728555
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกิจการกาละแม ข้าวเหนียวแดง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ทำขนม กาละแม 0.3705197218
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มร้านค้าชุมชนกลุ่มสตรีแม่บ้านพุน้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ร้านค้าชุมชน 0.6844048507
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนเกษตรรุ่งเรือง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ร้านค้าปุ๋ย 1.3882088744
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนออมทรัพย์ฺบ้านสามร้อยยอด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ร้านค้าชุมชน 0.9561960782
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้านทุ่งเคล็ด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกสับปะรด 0.1362672145
ภาคกลาง สมุทรปราการ กลุ่มแปรรูปและผลิตภัณฑ์บ้านชุมชนคลองสวน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เห็ดสดอังการี/เห็ดอังการีตากแห้ง 372.5235986502
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนทองม้วนสมุนไพรบ้านสวน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ทองม้วนสมุนไพร/ทองม้วนกะทิสด 148.9344286863
ภาคกลาง สมุทรปราการ กลุ่มผลิตกะปิคลองด่านชุมชน 3 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กะปิ/ปลากุเหลาหอม 313.2512005581
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนร้านค้าชุมชนบ้านกระทุ่มโพรง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ร้านค้าชุมชน 0.5198966545
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนร้านค้าคนหมู่ 3 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ร้านค้าชุมชน 0.4487709597
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนหนองเป่าปี่ก้าวหน้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ร้านค้าชุมชน 0.6139230924
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้านหนองน้ำกลัด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกสับปะรด 0.080025782
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรล่มโพธิ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะม่วงกวน 0.2473185498
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำไร่ปราณบุรี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ทำไร่ 0.190112968
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้านหนองกา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกสับปะรด 0.1480739502
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรพอเพียงปราณบุรี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขายผัก 0.2113076943
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสัตว์สู่เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองข้าวเหนียว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ทำไร่ 0.0642162512
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคพื้นเมืองบ้านพุน้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงโคพื้นเมือง 0.0598227654
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประมง หมู่ 2 บ้านหนองข้าวเหนียว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ประมง 0.4617326659
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้านหนองหญ้าปล้อง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลูกสับปะรด 0.2415731659
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดเหลืองสามร้อยยอด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลูกสับปะรด 0.1852938555
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้านศาลาลัย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกสับปะรด 0.1550129076
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วืสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลูกปาล์ม 0.6081992239
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาวนา หมู่ที่ 6 บ้านบ่อไพ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกข้าว 0.1524544985
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านไร่บน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เลี้ยงวัว 3.6441940948
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านนาห้วย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงวัว 0.1732862559
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีบ้านใหม่พัฒนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ไม้กวาดทางมะพร้าว 0.1027331315
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสัตว์ ตำบลเขาน้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงวัว 0.1950434716
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรชาวนาผู้ปลูกข้าวบ้านหนองคาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกข้าว 0.2566609905
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปั้นดินให้เป็นเตาเพื่อพลังงานทดแทน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปั้นดินให้เป็นเตา 0.1081071256
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้านเขาน้อยห้วยตามา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกสับปะรด 0.1255666351
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้านหนองไทร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกสับปะรด 1.8276356878
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดตำบลไร่เก่า หมู่ 3 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกสับปะรด 0.1290895557
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้านเนินพยอม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกสับปะรด 0.1497199052
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลไร่เก่า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงโคเนื้อ 0.1856015787
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้านห้วยขมิ้น วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกสับปะรด 0.21292891
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้านหนองเป่าปี่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ทำไร่สับปะรด 0.1441535545
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม 100 พันมะพร้าวไทย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 1.0684241872
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานหวายบ้านห้วยเกรียบ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ จักสานหวาย 0.1527450569
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรแปรรูปบ้านหนองจันทร์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ น้ำส้มควันไม้ 0.0775644633
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงหมูหลุมบ้านหินตั้ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เลี้ยงหมู 0.1252923732
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาเกษตรอินทรีย์ตำบลชัยเกษม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี ทำปุ๋ยอินทรีย์ 0.2368000664
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนไม้กวาดแม่มดธงชัย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ไม้กวาด 0.1073768886
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชุมกลุ่มเกษตรกรแปรรูปบ้านตะเคียนสองพี่น้อง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยตาก 0.0933349408
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มณรงค์วิทย์เจริญถ่านกะลาอัดแท่ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ถ่านกะลาอัดแท่ง 0.2387254621
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนบ้านดอนแหลมใหญ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ร้านค้าชุมชน 0.2685886422
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกระยาสารสามอ่าวและผลไม้แปรรูป วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กระยาสาร 0.5668603507
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีก้าวหน้าบ้านหนองตาเมือง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สับปะรดแปรรูป 0.2264443934
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรเขาดินบางสะพาน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะม่วงกวน 0.3399221787
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวกล้องเศรษฐกิจพอเพียง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตข้าวกล้อง 0.1563914858
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนวังทองก้าวหน้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ กองทุนหมู่บ้าน 1.4674406773
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชน ส.ปราชญา ฟาร์ม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ฟาร์มหมู 1.4232687114
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้บ้านคลองลอย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปผลไม้ 0.6716902897
ภาคกลาง ชัยนาท เมล่อนบ้านหัวเด่น SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกเมล่อน 0.1401184834
ภาคกลาง ชัยนาท ฟาร์มนกใหญ่เมล่อน SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกเมล่อน,แปรรูปเมล่อน 0.1673327346
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนลูกค้าเข้มแข็งบ้านคลองเพลิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ร้านค้าชุมชน 0.2679906931
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบึงผักหนาม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 0.2414777417
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกปาล์มวังน้ำเขียว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกปาล์ม 0.1639119165
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสับปะรดบ้านวังน้ำเขียว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกสับปะรด 0.847387237
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวตำบลนาดี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวหอมมะลิ 0
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เห็ดก้อน 0
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านสันดัน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เห็ดก้อน 0
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ผสมผสานบ้านสระขุด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปุ๋ยหมักชีวภาพแบบแห้ง 0.020497192
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกบินทร์ร่วมใจ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริกปลาย่าง 0.0529087441
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนบ้านสมุนไพรบ้านบางแขยง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ลูกปะคบ 1.03402E-5
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านบางกุ้ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะม่วงแช่อิ่ม 2.4712E-5
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี กลุ่มแม่บ้านชุมชนท้ายวัดหลวง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ พิมเสนน้ำ 5.02123E-5
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตสมุนไพรไทยอุ่นหนาฝาคั่ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำมันเลี้ยงผิว 6.94373E-5
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนบ้านขนมสมุนไพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมปั้นขลิบสมุนไพร 0.0002413109
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านเสี่ยว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ก้อนเห็ด 6.16009E-5
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี คุณสำอาง ธรรมกุล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะม่วงแช่อิ่ม 3.95625E-5
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี กลุ่มหัตถกรรมเถาวัลย์ประดิษฐ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ เถาวัลย์ประดิษฐ์บ้านนก 0.1300947867
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านแก้ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ไม้กวาด 3.15299E-5
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตหน้ากากอนามัยและเห็ดลินจือ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ หน้ากากอนามัย 0.0745251685
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำยาอเนกประสงค์สตรี อพปร.ต. ทุ่งโพธิ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำยาล้างจาน 0.0230331754
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนตำบลดงบังเพื่อสังคม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ สบู่เหลวถ่านไม้ไผ่ 0.0358569009
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำมะพร้าว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำมะพร้าว วุ้นมะพร้าว 8.43225E-5
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนตอไม้เฟอร์นิเจอร์ไม้เก่า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ตอไม้สวยงาม 0.148563981
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนแปรรูปไม้กฤษณาบ้านโคกกรวด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ หัวเชื้อน้ำหอม 0.0004877801
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพบ้านบางพลวง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื่อกก 1.28986E-5
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอเสื่อกกหมู่4 กระทุ่มแพ้ว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื่อกก 3.81634E-5
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนแช่อิ่มหวานละมุน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะม่วงแช่อิ่ม 3.31678E-5
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาร้าตัว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาร้าตัว 0.0112038096
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสหแสงชัยเสื่อสำพัน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ แคร่ไม้ไผ่ 0.2322269232
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี กระยาสารทดวงสุดา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กระยาสารท 0.0705042531
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเสื่อกกบ้านบางพลวง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื่อกก 2.18278E-5
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอเสื่อกกทางกระเบา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื่อกก 6.38531E-5
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี สหกรณ์การเกษตรปลาบ้านสร้าง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาแดดเดียว 0.0609224827
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปปลาบ้านจัดสรร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาแดดเดียว 0.069291517
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนไม้กฤษณาทองขาว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ หัวเชื้อน้ำหอม 0.0003759697
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนทองสุขกฤษา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ หัวเชื้อน้ำหอม 0.0005831295
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำไร่ร่อนทอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ทำไร่สับปะรด 0.2232341232
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสับปะรดบ้านไทรคู่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะม่วงกวน 0.3448667275
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวังน้ำเขียว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ทุเรียนกวน 1.1376152972
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำไร่พงศ์ประศาสน์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ทำไร่มะม่วง 0.2821643246
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรบ้านหินกอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ทำไม้กวาดทางมะพร้าว 0.0803546062
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปาล์มแปลงใหญ่ อ.บางสะพาน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกปาล์ม 0.1139831445
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนบ้านเขากะจิ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ร้านค้าอื่นๆ 0.1057799218
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหนองตาจ่า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เห็ดนางฟ้า 0.1067080735
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพตำบลกำเนิดนพคุณ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ นวดแผนไทยโบราณ 0.1444735877
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนเกษตรหมอดิน นาผักขวง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี ทำปุ๋ยอินทรีย์ 0.0654153236
ภาคตะวันออก นครนายก วิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมการเกษตรชุมชนบ้านเขาทุเรียน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผักปลอดสารพิษ เมล่อน 0.1296001206
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปั้นหม้อเขียนสี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ หม้อดินเผา 0.2018276974
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนคนทำหมวก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ หมวก 0.120403928
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนเกษตรรวมใจเพาะเห็ดบ้านดงไชยมัน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เห็ดก้อน 6.38531E-5
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี กาละแมร์แม่แก้ว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กาละแมร์ 0.0001078071
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี คุณรัชนี จันดาวงษ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะขามป้อมแช่อิ่ม 3.50514E-5
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนโรงกลั่นไม้กฤษณา ส.เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ หัวเชื้อน้ำหอม 0.0005762502
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี หมี่กรอบสมุนไพรแม่พลอย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร หมี่กรอบสมุนไพร 6.41039E-5
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนการทำสุรากลั่นชุมชน หมู่ 1 ตำบลฟากท่า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สุราชุมชน 0.104098292
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม โรงสีข้าวสุนทร SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ สีข้าว แยกแกลบ แยกรำ 0.6909952607
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม โรงสีสมหมาย SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ สีข้าว แยกแกลบ แยกรำ 0.9213270142
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม โรงสีทรงวุฒิ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ สีข้าว แยกแกลบ แยกรำ 0.6142180095
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม โรงสีข้าวชาววังรุ่งเรื่องทรัพย์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ สีข้าว แยกแกลบ แยกรำ 0.9213270142
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม โรงสีข้าวจุงเฮง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ สีข้าว แยกแกลบ แยกรำ 0.9213270142
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม ท่างามไม้เก่า SMEs อุตสาหกรรมไม้ ผลิตและจำหน่ายบ้านน็อคดาวน์/ไม้เก่า 0.1592701422
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม เฮงหลีค้าไม้ SMEs อุตสาหกรรมไม้ จำหน่ายไม้แปรรูป 0.185290328
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม รุ่งโรจน์ค้าไม้ SMEs อุตสาหกรรมไม้ ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์/ไม้แปรรูป 0.056308477
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิสาหกิจชุมชนทำขนมเปี๊ยบ้านหนองหล่มน้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมเปี๊ยโบราณ/ขนมกระหรี่ปั๊บ/ขนมลูกเต๋า 0.8061611404
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาผักขวง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ งานจักสาน ทำพวงพรีด 0.0483914858
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดอนสง่า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ทำมะพร้าวขาว 0.2628564313
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านหนองคู วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าขาวม้า/ผ้าพันคอ/ผ้าซิ่น 0.008957346
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแสงอรุณ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ทำสับปะรดกวน 0.1315460047
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกองทุนบ้านจั่นเสือ ม.13 ตำบลห้วยยาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ร้านค้าชุมชน 0.2037018933
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกานดาค้ามะพร้าว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร รับซื้อมะพร้าว 0.7229509336
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องบ้านโนนสมบูรณ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ข้าวกล้อง 0.0007677725
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนรวบรวมผลผลิตมะพร้าวทับสะแกแปรรูป วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะพร้าวอบ 0.1453387322
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนน้ำพริกแกงรวมใจบ้านทุ่งยาว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริกแกง 0.3972952322
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิสาหกิจชุมชนทอเสื่อกกบ้านป่าจั่น ตำบลลาดพัฒนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื่อกก
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยยาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ทำน้ำมันมะพร้าว 0.1354650569
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนปาล์มน้ำมันอำเภอทับสะแก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกปาล์มค้าขาย 0.20371961
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านท่างาม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าซิ่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิสาหกิจชุมชนทอเสื่อกกบ้านสมศรี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื่อกก/กระเป๋า
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ำผลไม้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปน้ำผลไม้ 0.2310919763
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ชุมชนสวนตา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี ทำปุ๋ยอินทรีย์ 0.0995080735
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านดอนใจดี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงโค 0.5155568104
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรและเย็บผ้าบ้านเกิ้งใต้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ชุดผ้าไหม/เสื้อผ้าสำเร็จรูป 0.0511848341
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิสาหกิจชุมชนตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านโขงกุดหวาย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าม่าน/ปลอกหมอน 0.0575829384
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิสาหกิจชุมชนทอเสื่อกกบ้านหนองค่าย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื่อกก/กระเป๋า
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบ้านหัวช้าง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ข้าวกล้อง/ข้าวฮาง 0.0153554502
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิสาหกิจชุมชนทอเสื่อกกบ้านหัวช้าง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื่อกก 1.843E-7
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิสาหกิจชุมชนทอเสื่อกกบ้านหนองโจด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื่อกก 2.457E-7
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิสาหกิจชุมชนผลิตปลาร้าบองบ้านหนองโดน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลาร้าบอง 0.0245687204
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมบ้านหนองคู ตำบลท่าตูม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าซิ่น 1.4741E-6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิสาหกิจชุมชนถักทอสานบ้านวังยาว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าพันคอ/ผ้าขาวม้า/ผ้าห่ม/ผ้าซิ่น 2.02736E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิสาหกิจชุมชนตัดเย็บสิ่งทอบ้านท่าตูม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าย้อมคราม 3.7E-9
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิสาหกิจชุมชนผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านหมี่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตพันธุ์ข้าว 0.1689232197
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิสาหกิจชุมชนขนมไทยบ้านสันติสุข วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมต้ม/สังขยา/สาคู 1.34514E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารแดนน้ำถิ่นปลาบ้ารท่าตูม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเกรียบโบราณ 0.06628565
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนสุรากลั่นชุมชนบ้านวังถ้ำ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สุราชุมชน 0.0022438073
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนสุรากลั่นชุมชนยอดข้าวหอม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สุราชุมชน 0.0001322035
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนโคเนื้อโคขุน Shining Stream วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ โคเนื้อ 0.0001345137
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสุรากลั่นชุมชนตรามะพร้าวคู่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สุราชุมชน 2.0269E-6
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคบ้านน้อยน้ำแพ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ วัว 0.0082202844
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชสมุนไพรพฤกษาเพื่อสุขภาพ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สมุนไพรอบแห้ง 5.63033E-5
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงวัวขุนฝาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ วัว 0.0934324993
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฏีใหม่หัวใจพอเพียง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลาส้ม/ข้าว/ชา/พืชผัก/ปลา 0.0176219232
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตลาดกลางผลผลิต วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร มันสำปะหลัง/ข้าวโพด 0.1151658768
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มศิลปหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ โต๊ะ/เก้าอี้/เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ 0.0022283829
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนปลูกไผ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ไผ่/ตะเกียบ
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนสุราสยามวงศ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สุรา
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกโกโก้และพืชผลทางการเกษตร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลโกโก้สด
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคขุนบ้านยางจุ้ม ม.3 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ โคขุน
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนสุราท่าเหนือ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สุรากลั่นชุมชน 1.892E-7
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลากระชัง มั่งมีทรัพย์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลาสดขายส่ง 0.0028770995
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์และชีวภาพชาววัง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ 4.2E-9
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงเรียนทำกิน-ทำใช้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่และขนมบราวนี่กรอบ 0.0004285024
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มธุรกิจจักสานงานคนแก่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ธูปหอม
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนไข่เค็มกะทิสมุนไพรซุปเปอร์จิ๋ว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ไข่เค็มกะทิสมุนไพร/หมูสวรรค์
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบ้านโคนการเกษตร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ข้าว
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบแห้ง
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนโรงไฟฟ้าชุมชนตำบลถ้ำฉลองและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไผ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนทำไร่วังดิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ นายไชยวัฒน์ ปัญญาทา
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มนวดไทยจากสมุนไพรเพื่อสุขภาพ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สบู่,ยาหม่อง,ลูกประคบ,สมุนไพรอบแห้ง 0
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองบ้านสามร้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ไก่ 7.28616E-5
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงสัตว์ฟากท่า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ โค 1.4946E-6
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนสุรากลั่นชุมชนถุงเงินห้วยลึก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สุราชุมชน 0.0001893015
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนสุราชุมชนขวัญใจบ้านนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สุราชุมชน 0.00037891
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตน้ำดื่มชุมชนพอเพียง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำดื่ม 0.0560496353
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนผลิตสารชีวภัณฑ์ หมู่ 2 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี ปุ๋ยมูลสัตว์/น้ำหมักชีวภาพ/น้ำหมักไล่แมลง 4.9752E-6
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดตำบลผักขวง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี ปุ๋ยอัดเม็ดชีวภาพ 0.0002470794
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกองทุนชุมชนปุ๋ย ยาและผู้ปลูกสับปะรดบ้านนาผักฮาด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี ปุ๋ย
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านดงงาม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ 0.001483705
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนธนพรธัญพืช SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ สมุนไพรอบแห้ง
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าห่มใยสังเคราะห์ ม.3 ต.หาดงิ้ว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าห่มใยสังเคราะห์ 0.0186767727
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมะม่วงคุณภาพพิชัย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ขายมะม่วงสุก 7.06197E-5
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนภูน้ำริน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สุราชุมชน 1.4373E-6
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มนามแจ่มไม้ผลแปรรูป วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เม็ดมะม่วงหิมพานต์แปรรูป 0.0766281051
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปการเกษตรทองดี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผงแป้งจากข้าว 2.18E-7
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปกล้วยบ้านห้วยเนียม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยฉาบ 3.14E-8
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลุกผักปลอดภัยบ้านบ่อพระ หมู่ 7 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกแตงกวา/พริก 6.40809E-5
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนคนทำน้ำพริก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริก/หอมเจียว 0.0038112548
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิสาหกิจชุมชนกรรณิการ์ภรณ์แปรรูปเห็ด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเกรียบจากเห็ด 0.0704303318
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเหล่าน้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตข้าว 0.034549763
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาส่งเสริมการเกษตรบ้านหนองโก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สีข้าว แยกแกลบ แยกรำ 1.6890995261
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาอาชีพเกษตรกรบ้านไผ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ก้อนเห็ดนางฟ้า 6.02E-8
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี คุณกรรณิการ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมทองม้วน 0.0001714009
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี น้ำลูกยอขันชะลี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำลูกยอ 8.92767E-5
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี มานานน้ำเต้าหู้นมสด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำเต้าหู้นมสด 0.0001817005
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนถั่วทอดกลอยโคกไม้ลาย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ถั่วทอดแบบแผ่น 0.0001415637
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตแปรรูปอาหารบ้านคลองตาหมื่น วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยฉาบ 0.0001250097
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ พรมเช็ดเท้า 0.1433359621
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี ขนมไทย ป.บุญขวัญ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมหม้อแกง 0.0002004396
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนผ้าบาติกตัดเย็บตำบลกบินทร์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าบาติก 3.70353E-5
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วุ้นในลูกมะพร้าว ดวงกมล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร วุ้นในลูกมะพร้าว 0.0002281955
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี ปิ่นแก้วเฟอร์นิเจอร์ล้อเกวียนและไม้เก่า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ชุดโต๊ะรับแขก 0.3603838863
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมการปลูกพืชและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านหนองรี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ สุ่มไก่ 0.0525279242
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนสัมาชีพบ้านท่าข่อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เย็บถุงมือผ้า 0.1433451754
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตสินค้าแปรรูปและเกษตรชุมชนท่าหิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำยาล้างจาน 0.0389004739
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนเกษตรหัตถกรรมบ้านวังทอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เย็บถุงมือ 0.0798882654
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี กลุ่มเย็บผ้าวังทอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทำความสะอาด 0.0824287735
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนคนพอเพียงบ่อทอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าพันคอ 0.2149993365
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลวังท่าช้าง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาแดดเดียว 0.067563981
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ชาชงมะตูม 0.268784872
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองจอก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สุรากลั่น 0.0006068341
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าขาวม้า 2.9636E-5
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์พอเพียงบ้านปากน้ำ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาแดดเดียว 0.0191090047
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านคลองสอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาแดดเดียว 0.1045023697
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี ร้านโชติศิริ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เก้าอี้ม้าหินอ่อน 0.3666199052
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี เบ็ญจมาศ ชุดผ้าไทย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อผ้าไหม 5.70813E-5
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรหนองปลาแขยง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาสลิดแดดเดียว 0.0286871095
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนหนองจอก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สุรากลั่น 0.0006975822
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนซุ้มไม้หอมกฤษา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ หัวเชื้อน้ำหอม 0.0006856038
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนกฤษณาบ้านเนินไฮ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ หัวเชื้อน้ำหอม 0.0010858965
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนชำนาญกฤษาท่าเรือ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ หัวเชื้อน้ำหอม 0.0005713365
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชมณัณฐนัย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ หัวเชื้อน้ำหอม 0.0005713365
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนไม้ล้อมกฤษา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ หัวเชื้อน้ำหอม 0.0005713365
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนสรุพลไม้หอม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ หัวเชื้อน้ำหอม 0.0004735209
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนทองสุนทรกฤษณา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ หัวเชื้อน้ำหอม 0.0006450427
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บจักรอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าเช็ดมือ 0.1876777459
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี ลุงเทียน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมโลหะ ตีมีด 0.0005162275
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านกุง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่องทิชชู่ 6.01934E-5
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าฝ้ายมัดหมี่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าพันคอ 1.094E-7
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกองทุนเพื่อการเกษตรตำบลบ้านพระ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กระท้อนหยี 0.1858849721
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนคนพอเพียง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าพันคอ 4.16303E-5
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา ผลิตสิ่งทอ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ กระเป๋าใบ 0
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจ/SMEs SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ขนม 0
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี ร้านลุงขุนเชาว์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ บ้านไม้ไผ่ 0.1781232617
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี รจนา เรือนไม้ไผ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ กระท่อมไม้ไผ่ 0.2587581111
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยบ้านไทรงาม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ บันไดไม้ไผ่ 0.1551753555
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี สันชัย บ้านไม้ไผ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ บ้านไม้ไผ่ 0.2106255924
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วรวุฒิ บ้านไม้ไผ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ซุ้มไม้ไผ่ 0.3475109005
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี ชมรม ร.2 พัน.2 รอ.ค่ายจักรพงษ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ถุงคลุมเสื้อ 0.0656915033
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี กลุ่มแปรรูปผลไม้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ทุเรียนกวน 1.17725E-5
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลนาแขม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผงผิวข้าวชาชง 0.0368641534
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านสวนทอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ แชมพูสระผม 0.046106152
ภาคตะวันออก นครนายก ริมธาร รีสอร์ท SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ บ้านพัก 0.5527530938
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหนองไฮ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ไข่เค็มสมุนไพร 5.3595E-5
ภาคตะวันออก นครนายก ขวัญนคร เมาเทนวิว แอนด์ ลีลาวดี รีสอร์ท SMEs อุตสาหกรรมอาหาร บ้านพัก 0.3598029674
ภาคตะวันออก นครนายก บ้านเติมสุข รีสอร์ท SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ บ้านพัก 0.3082631509
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนท่าสะตืดพืชผลทางการเกษตร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาแดดเดียว 0.0125506032
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสัมมาชีพบ้านนนทรีย์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร พริงแกง 0.0583787192
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบ้านทับไทร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาแดดเดียว 0.0186818929
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูป หมู่ 1 บ้านทับไทร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยฉาบ 2.83649E-5
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาเจ๊พรห้วยโสมง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาแดดเดียว 0.0305615165
ภาคตะวันออก นครนายก โชติกาธารา รีสอร์ท SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ห้องพัก 1.8659671848
ภาคตะวันออก นครนายก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำสวนครบวงจร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยตาก หน่อไม้อบแห้ง 0.0025971327
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ กลุ่มแปรรูปกล้วยตากประทุมทิพย์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยตาก 4.6E-9
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิไลการค้า SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ของชำ 0.0006170536
ภาคเหนือ พิษณุโลก นภา คชสินธุ์ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ของหวาน ไอศกรีม เบเกอรี่ เครื่องดื่ม 0.0004578092
ภาคเหนือ พิษณุโลก ร้านจุฑามาศ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ร้านขายของใช้ / อุปกรณ์ 0.0005457583
ภาคเหนือ พิษณุโลก ตำยำแซ่บเจ๊กุ้ง SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ยำ 0.0004590131
ภาคเหนือ พิษณุโลก นงนุช พงษ์ประยูร SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหารทั่วไป อาหารตามสั่ง อาหารจานเดียว 0.0009330651
ภาคเหนือ พิษณุโลก โปรเตตัส ทะเลสด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหารทะเล 0.0012152747
ภาคเหนือ พิษณุโลก มิส เธอ หมูปิ้ง SMEs อุตสาหกรรมอาหาร หมูปิ้ง 0.0002008845
ภาคเหนือ พิษณุโลก ร้านโครตปลาเผา SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ปลาเผา 0.0005710732
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบริหารศัตรูมะพร้าวทับสะแก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี ทำน้ำยาฆ่าเชื้อ 0.2708079953
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปาล์มน้ำมันตำบลเขาล้าน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำมันปาล์ม 0.2277441879
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนภูมิปัญญาสิ่งประดิษฐ์จากพืชผล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ งานประดิษฐ์และจักสาน 0.2621152152
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชน Banana Perfect วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยตากแห้ง 0.3271829716
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนเกษตรพอเพียง หมู่ 12 หนองบัว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผัก 0.0480670735
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อบ้านสองลด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงโคเนื้อ 0.1141994645
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนบริหารศัตรูมะพร้าว อำเภอทับสะแก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี รับกำจัดศัตรูมะพร้าว 0.1121746137
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะสีดากล้วยเล็บมือนางอบแห้ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง 0.4061739037
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาปอ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ทำพวงหรีด 0.072180128
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนไก่นำโชค วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงไก่พันธ์ 0.1065524502
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกสับปะรด หมู่ 10 ตำบลอ่างทอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สับปะรดส่งออก 0.0726510284
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโคเนื้อบ้านเขาปอ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงโคเนื้อ 0.0967311384
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสับปะรดบ้านสีดา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลูกสับปะรด 0.0475687536
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรบ้านวังยาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงสุกร 0.1517368365
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ อำเภอทับสะแก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผักปลอดสารพิษ 0.1484663673
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกองทุนหมู่บ้านหัวเขา หมู่ 10 ตำบลห้วยยาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ไม้กวาดทางมะพร้าว 0.1170132867
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกองทุนบ้านชายคลอง หมู่ 11 ตำบลทับสะแก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ร้อยพวงมาลัย 0.5539014384
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมะพร้าวทับสะแก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะพร้าวขาว 0.1462616445
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการเพาะพันธ์ุมะพร้าวทับสะแก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เพาะพันธ์ุมะพร้าว 0.1067708389
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยทับสะแกก้าวหน้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยแปรรูป 0.4684899242
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนทับสะแกซีเล็ค วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะพร้าวกะทิ 1.4056039228
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนบ้านทุ่งประดู่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหารทะเลตากแห้ง 0.2237575521
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์มะพร้าวอินทรีย์ทับสะแก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะพร้าวขาว 0.1699066066
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนน้ำพริกบ้านประสพสุข วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริกเผา 0.4367628768
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนคุณเอมอรแปรรูป วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะพร้าวขาว 0.3811710284
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนอนันตา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะพร้าวขาว 0.2968815498
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ ตำบลทับสะแก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผักปลอดสารพิษ 0.3301725284
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคบ้านเพชรดง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงโค 0.1221181209
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านดงยาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยตาก 0.1723549479
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทับสะแก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะม่วง มะพร้าว แปรรูป 0.790598433
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้านยางชุม - กุยบุรี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สับปะรดส่งออก 0.1286863772
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรและอนุรักษ์ช้างป่า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ทำผ้าบูติค และหินสี 0.1434903304
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตร และอนุรักษ์สัตว์ป่า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ โฮมสเตย์ 0.0813353886
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรวัวเนื้อบ้านรวมไทย อำเภอกุยบุรี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เลี้ยงหมู 0.1249483342
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเนื้อบ้านรวมไทย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงวัวเนื้อ 0.0917791635
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านรวมไทย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 0.1254754476
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงแพะบ้านรวมไทย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงแพะ 0.082864109
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกองทุนบริการชุมชนบ่อนอกบ้านสองพี่น้อง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำดื่ม 1.0041781991
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้านหนองปุหลก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สับปะรดปอก 0.1885424136
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้านยุบพริก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สับปะรดส่งออก 0.2825124313
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้านคลองชายธง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สับปะรด/ว่าน 0.2693667063
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการตลาดปัจจัยเพื่อการผลิตบ้านทุ่งยาว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ กองทุนหมู่บ้าน 0.4117403175
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการศึกษา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ กองทุนการศึกษา 0.6234155616
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทุ่งยาว หมู่ 14 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ กลุ่มออมทรัพย์เกษตร 1.6078227654
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนสวนมายด์พรรณไม้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ เพาะพันธุ์กล้าไม้ 0.1465935068
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนไม้กวาดก้านมะพร้าวบ้านบ่อ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ทำไม้กวาดส่งออก 0.1769656863
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านสี่แยกเขาล้าน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงโคเนื้อ 0.053359827
ภาคเหนือ พิษณุโลก 7 JUICES SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ของหวาน ไอศกรีม เบเกอรี่ เครื่องดื่ม 0.0001791009
ภาคเหนือ พิษณุโลก ธนัชพร สาดศรี SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหารตามสั่ง อาหารจานเดียว 0.001070018
ภาคเหนือ พิษณุโลก วาฟเฟิลไส้ทะลัก SMEs อุตสาหกรรมอาหาร วาฟเฟิล 0.0522752769
ภาคเหนือ พิษณุโลก ลลิตวดี คล้อยแก้ว SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ร้านขายผลไม้ / ร้านขายผัก 0.0002577088
ภาคเหนือ พิษณุโลก ไก่ย่างตายาย SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหารทั่วไป อาหารตามสั่ง อาหารจานเดียว 0.0013340786
ภาคเหนือ พิษณุโลก นมหมีปั่น SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ของหวาน ไอศกรีม เบเกอรี่ เครื่องดื่ม 0.0007994155
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสับปะรดบ้านหนองตาเย็น วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สับปะรดกวน 0.4533406102
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสุขสวัสดิ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ จักสาน เเละดอกไม้ประดิษฐ์ 0.240057423
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพค้าขายบ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ 5 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ร้านค้าชุมชน 0.5761889609
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพค้าขายบ้านหนองบัว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ร้านค้าชุมชน 0.4899840327
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพประมงเรือเล็กปากน้ำปราณ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มเรือประมง 0.0721292588
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเลี้ยงสุกรบ้านปากน้ำปราณ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงหมู 0.178476719
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกตรกรผู้ปลูกมะม่วงปากน้ำปราณ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกมะม่วง 0.1750286376
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนนภัสกรเกษตรพัฒนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ทำสวนผัก 0.2095434867
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสับปะรดโรววานบ้านต้นไทร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกสับปะรดเข้าโรงงาน 0.097727378
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านหนองตาเย็น วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงโคเนื้อ 0.0936258754
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองตาเมือง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกผัก 0.4156303736
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรเขาหน่อพัฒนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกหน่อไม้ 0.1668161323
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา ผลิตสิ่งทอ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ โลหะ 0
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ ไม้กวาดก้านมะพร้าว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ไม้กวาดก้านมะพร้าาว 3.8389E-6
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ น้ำพริกเบญจวรรณ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริก 0.4362381208
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนผ้าทอมือบ้านนาเมือง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอมือ 0.0002476049
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานบ้านท่าโรงตะวันตก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ งานจักสาน 4.76403E-5
ภาคเหนือ พิษณุโลก บังอร ภักดีโต SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหารทั่วไป อาหารตามสั่ง อาหารจานเดียว 0.0002316626
ภาคเหนือ พิษณุโลก จิราพร พงศ์รุจิกรพันธ์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ร้านขายของฝาก (ขนม) 0.0004022923
ภาคเหนือ พิษณุโลก ร้านปลากัดบ้านบางกระทุ่ม SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ร้านขายสินค้าเกษตร 1.56748E-5
ภาคเหนือ พิษณุโลก เจ้น้อยนำชัย SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหารทั่วไป อาหารตามสั่ง อาหารจานเดียว 0.0008868623
ภาคเหนือ พิษณุโลก จอย อิ่มแจ่ม SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหาร ของหวาน เครื่องดื่ม 0.0006113346
ภาคเหนือ พิษณุโลก ฟอร์ดคอฟฟี่ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ของหวาน ไอศกรีม เบเกอรี่ เครื่องดื่ม 0.038779377
ภาคเหนือ พิษณุโลก ประจวบ ต๊กควรเฮง SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ของหวาน ไอศกรีม เบเกอรี่ เครื่องดื่ม 0.0009217194
ภาคเหนือ พิษณุโลก PRINCESS HAIR SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ร้านตัดผม/ร้านเสริมสวย/ทำเล็บ 0.1209112191
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนโรงสีชุมชนนาทุ่งพัฒนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเปลือก, รำ, ปลายข้าว 0.0003853258
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ กาแฟสยาม (กาแฟสำเร็จรูป) SMEs อุตสาหกรรมอาหาร กาแฟ 8.0841E-6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ กาแฟสยาม SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำอ้อยคั้น 3.2827E-6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ กลุ่มลุ่มน้ำมูล SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวกล้อง 8.445E-7
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด นภัสกมน เอ็นจิเนียริ่ง SMEs อุตสาหกรรมโลหะ ถังผสมอาหาร 5.0190894369
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนของชำร่วยของที่ระลึก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ของชำร่วย (พวงกุญแจ ตุ๊กตา กระเป๋า หมวก) 8.2919E-6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ บริษัท ไร่สุขสมาน จำกัด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สมุนไพรผง 2.59336E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 7 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โคเนื้อ 0.000742628
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองตาเย็นใต้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะม่วงกวน 0.1292204915
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสับปะรดวังวนร่วมใจ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกสับปะรด 0.1376683826
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้านหนองมะค่า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกสับปะรด 0.0950647415
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประมงเรือเล็กปากคลองปราณ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แล่ปลา 0.0376382259
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองบัว (เขากระโหลก) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ทำไม้กวาดทางมะพร้าว 0.1863157855
ภาคเหนือ พิษณุโลก Coffee Mania SMEs อุตสาหกรรมอาหาร กาแฟสด เครื่อบดื่ม 0.0275910606
ภาคเหนือ พิษณุโลก ไม้โอ๊คกาแฟสด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร กาแฟสด เบเกอรี่ 0.0266588101
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนบ้านพะเยีย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สุกรขุน 0.000215222
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้า หมู่ 9 ต.กำแพง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ กางเกง 0.0001951848
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมการเพาะเห็ดบ้านนาทุ่งพัฒนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เห็ดนางฟ้า (ดอกสด) 0.0004294426
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านขะยูง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เมล็ดพันธุ์ข้าว 2.59123E-5
ภาคตะวันออก นครนายก ภูเขาริมน้ำ รีสอร์ท วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ห้องพัก 0.8204226159
ภาคเหนือ พิษณุโลก ส้มตำเส้นสดป้าวิ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ส้มตำเส้นสด ไก่ทอด 0.0008208341
ภาคตะวันออก นครนายก Beef Grill เนื้อย่างไร้เทียมทาน SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เนื้อย่าง 5.0511260952
ภาคเหนือ พิษณุโลก Mayday Cafe SMEs อุตสาหกรรมอาหาร กาแฟสด เบเกอร์รี่ 0.0007105843
ภาคตะวันออก นครนายก บริษัท ศรีสวัสดิ์ผ้าใบ เอ็กซ์ตร้า จำกัด SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าใบ 0.6948699444
ภาคเหนือ พิษณุโลก ร้าป้าเผ่ย SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ของชำ 0.0006053118
ภาคตะวันออก นครนายก เพชร รีสอร์ท SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ห้องพัก 1.2983642966
ภาคตะวันออก นครนายก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ามะเฟืองสามัคคี (กลุ่มเกษตร) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมโมจิ ทองพับสมุนไพร ผลไม้แปรรูป 0.1751930178
ภาคเหนือ พิษณุโลก บ.วังทองผลพืช SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ขิงดอง 0.0896906292
ภาคตะวันออก นครนายก วิสาหกิจชุมชน RICE CARE (ข้าวเพื่อสุขภาพ) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวไรส์เบอร์รี่ 0.7857310525
ภาคตะวันออก นครนายก วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้ดอนยอ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะม่วงกวน มะม่วงอบแห้ง กล้วยตาก 0.0008011382
ภาคตะวันออก นครนายก วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านคลองโพธิ์ (เศรษฐกิจพอเพียง) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร พันธุ์ข้าว ผักสลัด กล้วย 0.0233900332
ภาคตะวันออก นครนายก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองจิกพัฒนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าว ผัก น้ำนมข้าวโพด 0.0233600615
ภาคตะวันออก นครนายก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาดูสมุนไพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาดูสมุนไพร น้ำพริก 0.0282997621
ภาคตะวันออก นครนายก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มขนมไทยบ้านนอก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร หมี่กรอบ โรตีกรอบ กระยาสารท 0.6216774569
ภาคตะวันออก นครนายก วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเกาะการ้อง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวแปรรูป ข้าวเปลือก 0.0456017693
ภาคตะวันออก นครนายก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีบ้านนนอก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ กระเป๋า หมวก ไม้กวาดดอกหญ้า 0.0056940927
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม อัศวินยานยนต์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ เบรค ครัช ช่วงล่าง 0.4340551325
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม เอกภพพาณิชย์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ เสาบ้าน เสารั้ว เสากลม ท่อ 0.1612322275
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม เส็งพาณิชย์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ เสาคอนกรีต 0.1023696682
ภาคตะวันออก นครนายก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแค้ปหมูไร้มันตำบลอาษา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แค้ปหมูไร้มัน 0.1583110664
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม หจก.สุคลเจริญการค้า SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ เสาคอนกรีต บ่อวงซีเมนต์ 0.3787677725
ภาคตะวันออก นครนายก วิสาหกิจชุมชนวิถีอินทรีย์บ้านห้วยโรง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปผัก ผลไม้ ปลา 8.6214623697
ภาคตะวันออก นครนายก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาเค็มน้ำมะดันแดดเดียว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาเค็มน้ำมะดันแดดเดียว 0.0063716008
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม มายด์มอเตอร์เซอร์วิส SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ เคาะพ่นสีรถยนต์ 0.2272606635
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม บ่อใหญ่ก่อสร้าง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ เสาคอนกรีต 0.3787677725
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม โรงสีข้าวโชคกิจเจริญ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร สีข้าว แยกแกลบแยกรำ 1.1516587678
ภาคตะวันออก นครนายก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักษ์ดินถิ่นพลังงานยั่งยืน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ แชมพู สบู่ 0.006613446
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม บุญนำพาวัสดุก่อสร้าง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ท่อวงซีเมนต์ เสาคอนกรีต อิฐบล็อค 0.8199810427
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม โรงสีข้าว ส.ศักดิ์ดา SMEs อุตสาหกรรมอาหาร สีข้าว แยกแกลบแยกรำ 1.9949800948
ภาคตะวันออก นครนายก วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีโคกกรวด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปุ๋ยอินทรีย์(มูลไส้เดือน) ผักปลอดสารพิษ 2.5846305632
ภาคกลาง ชัยนาท วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดคงคาราม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริก,ขนมไทยโบรราณ 0.1944209858
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม โรงสีข้าวตานวย SMEs อุตสาหกรรมอาหาร สีข้าว ชนิดแยกแกลบแยกรำ 3.5232227488
ภาคตะวันออก นครนายก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเนินใหม่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผลไม้แปรรูป กะหรี่ปั๊บ ทองม้วน 0.5425592417
ภาคกลาง ชัยนาท วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชืพบ้านดักคะนนพัฒนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยตาก,กล้วยฉาบ,พริกแกง,น้ำพริก,ข้าว 0.0145964645
ภาคกลาง ชัยนาท วิสาหกิจชุมชนคนทำเส้นบ้านแพรกศรีราชา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เส้นขนมจีน 0.0102599154
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม สุบรรณการช่าง เหล็กดัด SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ ประตู รั้ว หน้าต่าง เหล็กดัด งานเหล็ก และสแตนเลสทุกชนิด 0.5115076618
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ ลูกประคบสมุนไพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สมุนไพร 2.3033E-6
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ แปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยน้ำว้าฉาบ 0.0085787403
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม พลการช่าง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ซ่อมช่วงล่าง เบรค ครัช ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 0.2037975355
ภาคกลาง ชัยนาท วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรุปนมสดบ้านดอนกะพี้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เต้าหู้นมสด 0.0021168768
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ ขนมจีนบ้านโมคลา 57 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูป 0.0004499761
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม อู่ ส.สง่า SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ซ่อมช่วงล่าง เบรค ครัช 0.3949763033
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม เทพนิมิตร SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ จำหน่ายและผลิตอิฐบล็อค ท่อคอนกรีต เสาคอนกรีต. วงบ่อซีเมนต์ 0.1899632559
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม ถาวรการช่าง SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ ผลิตประตูเหล็ก ประตูม้วน เหล็กดัด โครงสร้างหลังคาเหล็ก 0.4334212732
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม อู่กิจเจริญการาจ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ซ่อมเครื่องยนต์ เบรค ครัช ช่วงล่าง 0.4576265403
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม โนนเดื่ออิฐบล็อค SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตและจำหน่ายอิฐบล็อค 0.4785781991
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม อู่รุ่งเจริญยนต์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ซ่อม ดัดแปลง เครื่องยนต์ยุโรป ญี่ปุ่น 0.414513
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม PNP อลูมินั่มซับพลาย SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ ประตู หน้าต่าง อลูมินั่ม เหล็กดัด 0.8274043177
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม ไทร์แอนด์วีล SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ เบรค คลัช ช่วงล่าง 0.6698462332
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม อู่รุ่งเรือง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ซ่อมเครื่องยนต์ เบรค คลัช ช่วงล่าง 0.5273744076
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโรงสีชุมชน หมู่ 10 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ข้าวเปลือก, รำ, ปลายข้าว 0.0002335308
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม อู่ 888 เซอร์วิส SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ซ่อมเครื่องยนต์ ช่วงล่าง เบรค คลัช 0.1890426562
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม โชคอนันต์การช่าง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ซ่อมเครื่องยนต์ เบรค คลัช ช่วงล่าง 0.1685687204
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม รุ่งเรืองรางน้ำ SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ รางน้ำ ปล่องควัน สังกะสี สแตนเลส 0.432
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม โรงกลึงศรีตั้งเจริญ SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ กลึง เชื่อม งานเครื่องมือกล งานโลหะทุกชนิด 0.4595971564
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม ต๊ะการช่าง SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ ประตู เหล็กดัด ประตูม้วน 0.4940189573
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม ชัยโรงกลึง SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ กลึงชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักรกล และโลหะทุกชนิด 0.553478673
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม หนองจิกรุ่งเรือง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตและจำหน่าย เสา บล็อคคอนกรีต 0.545971564
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม แท้การช่าง SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ ผลิตประตู เหล็กดัด ประตูม้วน 0.9472606635
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม บริษัท จีเอสไทยอินเตอร์ จำกัด SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ ผลิตและจำหน่ายเครื่องครัวสแตนเลส 1.9753592417
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม พลอย 2016 SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตหมุดปักเสาคอนกรีต 0.2293080569
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม แสนสุขประตูม้วน SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ จำหน่ายเหล็ก ผลิตประตูม้วน ประตูรั้ว 0.4356853081
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ ต้นฝันฟาร์มเห็ด (จำหน่ายก้อนเชื้อเห็ด) SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ก้อนเชื้อเห็ด 0.0025948705
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ ต้นฝันฟาร์มเห็ด (จำหน่ายดอกเห็ด) SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เห็ดนางฟ้า (ดอกสด) 6.7257E-6
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกเผือก หมู่ที่ 8 บ้านวังวนชลประทาน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกเผือก 0.3744022338
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประมงพื้นบ้านปากน้ำปราณ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาแดดเดียว 0.1867651173
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงหอยนางรมปากน้ำปราณ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงหอย 0.0327770844
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิฑูรย์การไฟฟ้า SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ อุปกรณ์ไฟฟ้า 0.1202102282
ภาคเหนือ เชียงใหม่ ป่าแงะ แบตเตอรี่ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ แบตเตอรี่ 0.0754048355
ภาคเหนือ เชียงใหม่ ชิต มอเตอร์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ซ่อมรถจักรยานยนต์ 6.6513666207
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วา วา บาร์เบอร์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ เสริมสวย 128.2876489939
ภาคเหนือ พิษณุโลก ป้าแมวอาหารตามสั่ง SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหารตามสั่ง อาหารจานเดียว 0.000760651
ภาคเหนือ พิษณุโลก กาญจนา นุ้ยเย็น (เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง) SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหารตามสั่ง อาหารจานเดียว 0.0005490347
ภาคเหนือ พิษณุโลก สันติ คาเฟ่ (เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง) SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ของหวาน ไอศกรีม เบเกอรี่ เครื่องดื่ม 0.0005259731
ภาคเหนือ พิษณุโลก อรรถวรรณกล้วยตาก SMEs อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยตาก 0.0003394737
ภาคเหนือ พิษณุโลก ขนมครกไส้โคตรทะลัก SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ขนมครก 0.0007997608
ภาคเหนือ พิษณุโลก ร้านป้ากลมข้าวคลุกกะปิ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวคลุกกะปิ 0.0007033137
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขี้นาคแผนใหม่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะขามแปรรูป 0.0082272455
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ กลุ่มแปรรูปกล้วยอบเนยบ้านห้วยโป่งน้ำ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยน้ำว้า 1.654E-7
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ กลุ่มแค๊ปหมูโบราณคลองกระจัง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แค๊ปหมู 0.0004642109
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวปลอดสารพิษตำบลชอนไพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ข้าวแพ็คสูญญากาศ 1.3035E-6
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ กลุ่มผู้ผลิตพริกแกงบ้านวังน้ำเขียว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร พริกแกงสด 1.53E-8
ภาคเหนือ พิษณุโลก บ้านชบา SMEs อุตสาหกรรมอาหาร กาแฟสด เครื่องดื่ม 0.0008736256
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวขุมชนบ้านโนนสว่าง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ข้าว, รำ, ปลายข้าว,แกลบ 0.0002687204
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีตำบลโดด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ถ่าน 0.007729763
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนแขววิลเลจ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมนางเล็ด 0.0058332739
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวชุมชน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าว 0.00050069
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีแม่บ้านจักสาน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ จักสาน 0.0003496868
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริกแกงบ้านบึงลำ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร พริกแกง 0.0006636523
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยไส้เดือนจากผลพลอยได้มูลวัว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปุ๋ยไส้เดือนจากผลพลอยได้มูลวัว 0.0001270408
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกล้วยตากสมศักดิ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยตาก 0.0003399719
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไก่ชน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สมุนไพร 0.0003407374
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวโพดหวานหลงรักท่าดินแดง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวโพดหวาน 0.0007443477
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปข้าวปลอดสารพิษ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวปลอดสารพิษ 0.0007179886
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนทุ่งน้อยสมุนไพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สมุนไพร 0.0005074157
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากดคลัง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลากดคลัง 0.0010915541
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพริกซอส วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร พริกซอส 0.0006636523
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปปลา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปปลา 0.0004750328
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อผ้า 0.1060399245
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลากดคังกระชัง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลากดคัง 0.0006501498
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมีบุญผักปลอดสาร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผักปลอดสารพิษ 0.0002070017
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาส้ม หมูส้ม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาส้ม หมูส้ม 0.0002284243
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนปลานิลริมน่าน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลานิล 0.0003143636
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตกล้วยตากมะลิอ่อง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ตกล้วยตากมะลิอ่อง 0.0005555431
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนดอกอัญชัญม่วงก้าวหน้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ดอกอัญชัญ 0.0001135894
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์และผลิตภัณฑ์กล้วยน้ำว้ามะลิอ่อง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยน้ำว้ามะลิอ่อง 0.0002936883
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตหน่อกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่อง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่อง 0.0003138654
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนตลาดนัดโค-กระบือ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โค-กระบือ 8.44229E-5
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอัดฟางแท่งบ้านดงอีโอ่ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ อัดฟาง 0.0322800739
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพันธุ์ข้าวบ้านโคกตาล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เมล็ดพันธุ์ข้าว 1.83805E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนเลี้ยง โคขุน-กระบือ-สุกร สร้างชาติเขาแดง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สุกร 0.0001935555
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคขุน-กระบือ-สุกร สร้างชาติเขาแดง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ โคขุน 0.0001898957
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคขุนโคกตาลเพิ่มพูน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ โคขุน 1.91943E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโคเนื้อสร้างอาชีพบ้านคลองคำโคกแต้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ โคขุน 4.03541E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากกกบ้านทำนบ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เสื่อกก 1.71981E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอุตสาหกรรมครัวเรือน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ เฟอร์นิเจอร์ 1.5611E-6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนอิฐดินซีเมนต์บ้านทุ่งหลวง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอโลหะ อิฐดินประสาน 0.0052013986
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชุมชน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวสาร 0.0003199052
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงสุกรบ้านละลมเหนือ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สุกร 0.063107123
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนโคเนื้อสร้างอาชีพรวมพลคนทหารเกณฑ์อำเภอห้วยทับทัน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ โคเนื้อ 0.0001920967
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีผลิตน้ำพริกปลาร้าสำเร็จรูปบ้านพลวง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริกปลาร้าสำเร็จรูป 5.37441E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิสาหกิจชุมชนขนมไทยสร้างรายได้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมไทย 0.0002390332
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสัมมาชีพชุมชนขนมนางเล็ด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมนางเล็ด 4.42237E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิสาหกิจชุมชนทำขนมดอกจอกบ้านหนองขุนปราบ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมดอกจอก 0.0476633175
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มขนมไทยลูกชุบบ้านสำโรง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ลูกชุป 0.0001249251
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพันธุ์ข้าวและปุ๋ยอินทรีย์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร พันธุ์ข้าวและปุ๋ยอินทรีย์ 0.1106862825
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงวัวบ้านสันติบันเทิง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ วัว 5.56737E-5
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขิง ขมิ้นชัน กระชายดำ 0.0001270408
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ผ้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ พวงกุญแจ ตุ๊กตา 0.1021644341
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกล้วยตากบุปผา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยตาก 0.0008941117
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดเนินกุ่ม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 0.9968258303
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวกล้องหอมมะลิเนินกุ่ม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวกล้องหอมมะลิ 0.0003886131
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตอ้อยอำเภอบางกระทุ่ม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อ้อย 0.0001951919
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะชำกล้าไม้บ้านบึงลำ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ กล้าไม้ยืนต้น 0.0003138654
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนน้ำตาลมะพร้าวสด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำตาลมะพร้าวสด 0.0004927257
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มขนมกรอบเค็มบ้านทะเมนชัย ม.14 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมกรอบเค็ม 0.1449759502
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาข้าวขาวดอกมะลิ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวขาวดอกมะลิ 0.0003973376
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคบึงลำพัฒนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โค 6.68832E-5
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนเกษตรบ้านแหลมครก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผักปลอดสารพิษ 7.36089E-5
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนโกรงเกรงเลี้ยงสุกร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สุกร 0.0001270408
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวหอมมะลิ 2.69027E-5
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มธุรกิจเลี้ยงโคขุน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โคขุน 0.0003531638
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกองทุนเลี้ยงสุกร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สุกร 0.0001135894
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผักปลอดสารพิษ 0.0001203151
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ โรงสีข้าวชุมชนบ้านโพธิ์ลังกา หมู่11 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเปลือก ข้าวสาร 0.0006965757
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ โรงสีข้าวชุมชนบ้านโพธิ์ลังกา หมู่6 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเปลือก ข้าวสาร 0.0009287676
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทำขนมบ้านหลัก หมู่ที่ 1 ต.เขาดินเหนือ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนม 0.0138853672
ภาคกลาง ชัยนาท วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตพืชผลการเกษตรตำบลหางน้ำสาคร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกผัก,สีข้าว,แปรรูป 0.0403530995
ภาคกลาง ชัยนาท วิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านดอนตะไล้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เมล็ดพันธุ์ข้าว,ข้าวสาร 0.0090085308
ภาคกลาง ชัยนาท วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอ้อยหมู่7 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สีข้าว,เมล็ดพันธุ์ 0.0270255924
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนสุรากลั่นสมุนไพรบ้านท่ามะขาม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สุรากลั่นสมุนไพร 0.0006583848
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกองทุนเลี้ยงสุกร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สุกร 0.0001737469
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนเพาะพันธุ์กล้าบ้านทุ่งน้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ กล้าข้าว 0.0001939086
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้และเส้นพลาสติก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้และเส้นพลาสติก 0.8714929297
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ไก่พื้นเมืองวังสาร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ อนุรักษ์ไก่พื้นเมือง 0.0001574309
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงนกกระทาแบบครบวงจรบ้านท่าตาล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ไข่นกกระทา 0.0005212408
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนชาเขียวใบหม่อนบ้านท่าตาล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ชาเขียวใบหม่อน 6.01575E-5
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคหนองชุมแสง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โค 6.01575E-5
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เกาะแก้ว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 0.000115821
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ควายไทย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ อนุรักษ์ควายไทย 7.36089E-5
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนธนาคารต้นไม้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ พันธ์ุไม้ 0.0003250749
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนขนมไทยสนามคลี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมไทย 0.0008715128
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บกระเป๋าบ้านสนามคลี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ กระเป๋าผ้า 0.0315052516
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวหอมมะลิ 0.0002070017
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนบ้านธูปหอมสมุนไพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สมุนไพรไล่ยุง/ผ้ามัดย้อม/สมุนไพร 491.8866291435
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนปลาสลิดแม่นิตยาบางบ่อ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริกปลาสลิด/ปลาสลิดอบ/ปลาสลิดสด/ปลาสลิดแดดเดียว 489.1563981043
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนดวงเดือน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร หมูแผ่นสมุนไพร/วุ้น/อาลัว/แปรรูปผลไม้ตามฤดูกาล 530.6847689312
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนแก่นไม้ดี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ชาสมุนไพร/ชาสมุนไพรเก๊กฮวย/ชาสมุนไพรดอกคำฝอย 199.6215837927
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนดวงเดือน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมเบื้องญวน/หอยจ๊อ/เบเกอรี่ 332.7018401653
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนตลาดโบราณหลวงพ่อโต วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมไทย 2.15974E-5
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนดอยผาส้ม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร หญ้าหวานอบแห้ง
ภาคกลาง ชัยนาท วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมผลิตเมล็ตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านหนองน้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ข้าวกล้องมะลิแดง,ข้าว กข43 0.0081998104
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพริกแกง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร พริกแกง 0.0005814051
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงข้าวอินทรีย์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร จมูกข้าวไรซ์เบอรี่ 0.0003870938
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ กลุ่มออมทรัพย์พัฒนาสตรี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ หอมแดงคัดเกรดส่งออก 0.0002429488
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านพุทธะปากน้ำ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ โคมไฟฟ้าใยบัว 3.7467E-6
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรใกล้บ้าน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สมุนไพรตากแห้ง/ชาต่างๆ 3.7288E-6
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนบ้านบางน้ำผึ้ง หมู่ 3 (แปลงสาธิตเกษตร) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ชาใบขลู่/สมุนไพรอบแห้ง 13.8199102575
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนสุขภาพบางน้ำผึ้ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ชาใบเตยอบแห้ง/สมุนไพรไล่ยุง 1.1261E-6
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพรบางน้ำผึ้งพอเพียง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ตลิงปลิงอบแห้ง/มะม่วงกวน/อัญชันอบแห้ง 30.7109024701
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนน้ำเพื่อสุขภาพบางปลา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ดอกอัญชันตากแห้ง/ดอกกระเจี๊ยบตากแห้ง 218.0476265605
ภาคกลาง ชัยนาท วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตข้าวทิบทิมชัยนาทหาดท่าเสา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ข้าวทับทิม 0.0015534597
ภาคกลาง ชัยนาท วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อความงามและสุขภาพบ้านท่าระบาด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สบู่,แชมพู,แปรรูปสมุนไพรต่างๆ(น้ำสมุนไพร/ไข่เค็มสมุนไพร/ชาสมุนไพร) 0.0201953602
ภาคกลาง ชัยนาท วิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้วีถีพอเพียงตำบลเนินขามภายใต้เครือข่ายป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ แชมพู,ครีมนวด,ครีมอาบน้ำ,น้ำยาบ้วนปาก,ยาสีฟัน,น้ำสกัดย่านาง 0.0444379479
ภาคกลาง ชัยนาท วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผักปลอดภัยบ้านหลั่น-มโนรมย์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกผัก(พริก,มะเขือ) 0.0312269573
ภาคกลาง ชัยนาท วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านหัวตะพาน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ก้อนเห็ด,แปรรูปเห็ด 0.4494641801
ภาคกลาง ชัยนาท วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านหนองตาตน ต.อู่ตะเภา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ก้อนเห็ด 0.0645285995
ภาคกลาง ชัยนาท วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารและพืชสมุนไพรบ้านสะพานแรม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำพริก,เครื่องแกง,อบแห้งสมุนไพร 0.0042019123
ภาคกลาง ชัยนาท วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรเขาราวเทียนทอง ชัยนาท วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ แปรรูปสมุนไพร,สบู่,บาล์ม,สมุนไพรสกัด 0.0467624645
ภาคตะวันออก จันทบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลคลองนารายณ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ 3.2430712964
ภาคกลาง ชัยนาท วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดและผลิตภัณฑ์จากเห็ดยายฉิมอินดี้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ก้อนเห็ด,แปรรูปเห็ด 0.4677472152
ภาคกลาง ชัยนาท วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวพ่อ-แม่พันธุ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงวัวพันธุ์ 0.0015751205
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคขุน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โคขุน 0.0001182256
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือเพื่อจำหน่าย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กระบือ 0.0001804726
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงสุกร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สุกร 0.0002540815
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเต้าเจี้ยว และซีอิ้วขาว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เต้าเจี้ยว ซีอิ้วขาว 0.0009844072
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงวัวแม่พันธุ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ วัวแม่พันธุ์ 0.0001649318
ภาคกลาง ชัยนาท วิสาหกิจชุมชนตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงแพะ-แกะบ้านท้ายน้ำ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงแพะ-แกะ 0.0590532227
ภาคกลาง ชัยนาท วิสากิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงแพะรุ่งเรืองบ้านนมโท วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงแพะ 0.0412882464
ภาคกลาง ชัยนาท วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแปรรูปและผลิตอาหารสัตว์ปีกตำบลหางน้ำสาคร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงไก่ 0.3353299872
ภาคกลาง ชัยนาท วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะตำบลไร่พัฒนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงแพะ 0.5380609547
ภาคเหนือ ลำพูน กลุ่มแปรรูปผ้าฝ้ายบ้านทากาศ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าปูโต๊ะ 0.2654459829
ภาคเหนือ ลำพูน กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีตำบลบ้านกลาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ กระเป๋าสตางค์/กระเป๋าผ้าเย็บมือ 0.1426378009
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกพืชสวนเชิงเศรษฐกิจพอเพียง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผักสวนครัว 0.0004984482
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลามังกรทอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลามังกรทอง 0.3813935084
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลากระชัง เพื่อจำหน่าย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาดุก ปลาหมอ ปลาทับทิม ปลานิล 0.0002289225
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนวังตาบัวเฟอร์นิเจอร์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ เฟอร์นิเจอร์ 0.2615372633
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนปลาทับทิมสามัคคี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาทับทิม 0.0003059215
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนดอกไม้ประดิษฐ์โคกสลุด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมกระดาษ ดอกไม้กระดาษ 0.0002795883
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโคกสลุด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร พันธุ์ข้าว 0.0003138654
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปน้ำพริก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริก 0.0006968218
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนข้าวพันธุ์ดีศรีบ้านไร่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเจ้า 0.0002655674
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนพืชและสมุนไพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผักปลอดสารพิษ สมุนไพร(ข่า ขิง ตะไคร้) 0.0002041371
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าจามจุรี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อผ้า ผ้าม่าน 0.0457784824
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกล่มเย็บผ้าริมชล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อผ้า 0.0545000089
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าสมหวัง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อผ้า 0.0927602684
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า ,ผ้าห่มนวมบ้านวัดใหม่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ตัดเย็บเสื้อผ้า ,ผ้าห่มนวม 0.0556010104
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนไข่เค็มกะทิบ้านวัดขวาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ไข่เค็ม 0.0003561304
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลาทับทิม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาทับทิม 0.000250345
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนศูนย์พัฒนาผลไม้สดและแปรรูปเพื่อการส่งออก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปผลไม้ตามฤดูกาล 0.0003447537
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเกษตรอินทรีย์บ้านดงบัง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำมันไพล 0
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี นางกาญจนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำอัดลม ซ่าสีโบราณ 0
ภาคเหนือ ลำพูน ปลาส้มสมุนไพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาส้ม 0.272985782
ภาคเหนือ ลำพูน ผลไม้แปรรูปอำเภอลี้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะม่วงอบ 0.8189578939
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานไม้ไผ่ภูมิปัญญาชาวบ้าน บ้านวัดขวาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ จักสานไม้ไผ่ 0.0003931791
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนครัวปลอดสาร อาหารปลอดภัย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผักปลอดสารพิษ 0.0003340425
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแม่เทียบ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผักปลอดสารพิษ 0.0002914464
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนเกษตรวังสาร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร พืชผักสวนครัว 0.0002675329
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนละเอียดไวน์ไทย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ไวน์ 0.0005818015
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนแปรรูปไม้เกาะคู วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ แปรรูปไม้ 0.1667131234
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมปุ๋ยหมักเปลือกกล้วยบ้านคลองกระล่อน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปุ๋ยหมักเปลือกกล้วย 0.0001965395
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ไก่เนื้อ 0.0008392999
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี สมุนไพรน้ำมันว่าน108 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สมุนไพรน้ำมันว่าน 0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด บริษัท วรัญญาเรียลเอสเตท จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ คอนกรีต แผ่นพื้น เสาเข็ม 120.6805926265
ภาคเหนือ ลำพูน กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและขนมหวานหนองเขียด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เห็ดทอด 0.0001310332
ภาคเหนือ ลำพูน กลุ่มแปรรูปกล้วยฉาบทรงเครื่อง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยฉาบทรงเครื่อง 0.0001771251
ภาคเหนือ ลำพูน กลุ่มแปรรูปผลผลิตเกษตรบ้านแพะยันต์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริกตาแดง/น้ำพริกหมู 0.0006039401
ภาคเหนือ ลำพูน กลุ่มแปรรูปอาหารทาป่าเปา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร หมูทุบ 0.0014802654
ภาคเหนือ ลำพูน กลุ่มผลิตอาหารบ้านป่าแขม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริกแกงอ่อม 0.0003501043
ภาคเหนือ ลำพูน กลุ่มแปรรูปลำไยผงบ้านหนองยวง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ลำไยผง/ข้าวเกรียบลำไย 4.352E-7
ภาคเหนือ ลำพูน กลุ่มปลาส้มดงหลวง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาส้มสูตรโบราณ 0.0003952834
ภาคเหนือ ลำพูน กลุ่มท๊อฟฟี่ลำไยสดดงฤาษี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ท๊อฟฟี่ลำไยสด 0.0016305839
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการตลาดบ้านดอนสง่า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ กองทุนหมู่บ้าน 0.2206881714
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร บ้านทุ่งโก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สับปะรดกวน 0.1898813764
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนปลูกสับปะรดเขาล้าน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกสับปะรด 0.0412235462
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสวนส้ม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปพริกแห้ง 0.0693857986
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกล้าสนประดิษฐ์พันธ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เพาะพันธ์ุต้นกล้า 0.1397205853
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนปลูกสับปะรดบ้านหัวเขื่อน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลูกสับปะรด 0.1583433341
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนปลูกสับปะรดสายห้วยเกตุ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกสับปะรด 0.1782726398
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกมะลิบ้านหัวโคก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกมะลิ 0.0976735877
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์บ้านละอองเพื่อการค้าโคเนื้อ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ 0.1729118815
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านบ่อนอก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ศูนย์การเรียนรู้เกษตร 0.3970728597
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้านเข็ดกา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สับปะรดส่งออก 0.0517645664
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำไร่พงศ์ประศาสน์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ทำไร่ ปลูกสับปะรด 0.1604604793
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านฝ่ายท่า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ไม้กวาด 0.233847602
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้านหนองบุญยงค์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สับปะรด 0.1618081848
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยเกรียบ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ สานหวาย 0.1630742773
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนชัยเกษมโฮมสเตย์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ โฮมสเตย์ 0.1458729634
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิสาหกิจชุมชนแปรรูปและถนอมอาหารเขวาน้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปอาหาร 0.3403032447
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดขอนขาว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เห็ดขอนขาว 0.0119054438
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนcoco inter prachin วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะพร้าวอัดเม็ด 0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิสาหกิจชุมชนน้ำดื่มธารธรรม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำดื่ม 2.8131102938
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเลี้ยง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปูแปรรูป 0.5280104645
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด บ.เก้าดี พริ้นติ้ง จำกัด SMEs อุตสาหกรรมกระดาษ งานพิมพ์ 1.1568732692
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ไก่ ไข่ 0.3389335385
ภาคเหนือ พิษณุโลก Mimimal Houze SMEs อุตสาหกรรมอาหาร กาแฟสด เครื่องดื่ม เบเกอรี่ 0.3334140614
ภาคเหนือ พิษณุโลก ร้านขายอาหารสัตว์วัดจุฬามณี SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหารสัตว์ 0.0001939086
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อชุมพรใหม่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โคเนื้อ 0.0726586964
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าแปรรูปบ้านสหราษฎร์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้า 0.1772223697
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิสาหกิจชุมชนโซนันท์ฟาร์มไก่พื้นบ้าน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ไก่ 0.2236354579
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิสาหกิจชุมชนขนมปั้นทิพย์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมปั้นทิพย์ 0.3642203602
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิสาหกิจชุมชนปุ๋ยชีวภาพบ้านเหล่าหาด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปุ๋ยชีวภาพ 2.1520129698
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอเสื่อกกบ้านขวางใหญ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื่อกก 0.2165732701
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องไม้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ เครื่องไม้ 0.21292891
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิสาหกิจชุมชนปั้นหม้อปั้นเตา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ หม้อ เตา 0.0533360917
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำขนมไทยบ้านเล้าขาว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมไทย 0.2196580095
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหม-มัดหมี่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าไหม-มัดหมี่ 0.1125298578
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด สุภาพรผ้าไหม SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ ชุดผ้าไหมสำเร็จรูป 0.3464189573
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด สมเพ็ชรชุดนอนผ้าฝ้าย SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ ชุดผ้าฝ้าย 0.4120993365
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวโพดเข้มแข็ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวโพด 0.0003407374
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ใช้น้ำฝายบ้านแก่งทุ่ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ พืชผักสวนครัว 0.0001868246
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการตลาดบ้านกกม่วง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ วิทยากรให้ความรู้การตลาด 2.01771E-5
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อสร้างรายได้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โคเนื้อ 0.0001051479
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านห้วยน้ำไซ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สมุนไพร ผลไม้ตามฤดูกาล 0.0003960739
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนน้ำดื่มตราเนินตูม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร นายสุนัน แก้ววาว 0.001048163
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยแม่บ้านโป่งกะเฌอ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ 1.0646781782
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอโลหะ เชือกมัดฟาง 1.0237370366
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตหม่อน บ้านแก่งเทิดพระเกียรติ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ หม่อน 6.72569E-5
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นบ้าน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ไก่พื้นบ้าน 6.72569E-5
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 0.0009736682
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนเงินทุนพืชไร่ (ข้าวโพด) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวโพด 0.0001868246
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนปั๊วยี้ฟาร์ม-สมุนไพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สมุนไพรแปรรูป 0.000607854
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปกล้วยบ้านนาหล่ม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วย 0.0003192967
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนคานาอัน เกษตรพอเพียง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผักสวนครัว 7.92136E-5
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสัตว์ปีกบ้านไร่ปลายภู วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ไก่ 0.0002446157
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ กระบือ 0.00071885
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสัตว์น้ำบ้านนาจาน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาหลากชนิด 0.0003661763
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บผ้านวมบ้านนาจาน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้านวม 0.3072194104
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนไม้ผลฮั้นแน้ว แอ่วชาติตระการ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผลไม้ตามฤดูกาล 0.0004539839
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์รักษ์น้ำลุ่มน้ำภาค วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผักปลอดภัย 0.0005749217
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนปลูกขิงเพื่อการจำหน่ายและแปรรูป วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขิง 0.0004446427
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนขิงเจริญ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขิง 0.0002406301
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนผู้ค้าขิงนาตอน1 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขิงนา 3.36284E-5
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนปลูกกล้วยน้ำว้ามะลิอ่อง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยน้ำว้า 4.917E-7
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนโคกใหญ่เพาะเห็ดนางฟ้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เห็ดนางฟ้า 0.0003938264
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนปลูกพืช ผักสวนครัว เครื่องเทศอินทรีย์เพื่อการส่งออก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผักสวนครัว เครื่องเทศ 0.001061164
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนล่องเเก่งบัวคำนำเที่ยวเชิงเกษตร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ บริการ 0.0009517604
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิสาหกิจชุมชนผลิตน้ำยาเอนกประสงค์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำยาเอนกประสงค์ 0.0365971564
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิสาหกิจชุมชนผลิตรองเท้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ รองเท้า 0.0221800948
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิสาหกิจชุมชนปุ๋ยชีวภาพหนองผือ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปุ๋ยชีวภาพ 2.3309061611
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเห็ดฟางหอม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เห็ดฟางหอม 0.0223562162
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิสาหกิจชุมชนตัดเย็บผ้าม่านผลิตและจำหน่าย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าม่าน 0.19869733
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าสไบขิต วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าสไบ 0.1038028436
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด บีควิท สาขาโรบินสันร้อยเอ็ด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ยางรถยนต์ 15.4377765918
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด ศักดิ์บริการ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ 1.8194611564
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โชคทองพูล SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ อัดเศษโลหะและเศษกระดาษ 4.5275079591
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโค-กระบือแบบสวยงามอนุรักษ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ โค-กระบือ 0.0004872387
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกข้าวโพด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 0.0001602955
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเพื่อจำหน่ายสวนเมี่ยง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โค 5.13424E-5
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงควายเพื่อชำแหละ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ควาย 0.0001094104
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด ภูฝ้าย by dao101 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ชุดผ้าสำเร็จรูป 0.3979247862
ภาคเหนือ พิษณุโลก โรงกลึงช่างโต้ง SMEs อุตสาหกรรมโลหะ งานกลึง 0.8724470586
ภาคเหนือ พิษณุโลก ป้าแจ๋ว SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ของชำ 0.0006695795
ภาคเหนือ พิษณุโลก ร้านเพื่อนบ้าน SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ของชำ 0.0004902791
ภาคเหนือ พิษณุโลก ร้านน้ำทิพย์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ของชำ 0.0007529033
ภาคเหนือ พิษณุโลก พจนารถ หริ่งฤทษ์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ของชำ 0.0005610677
ภาคเหนือ พิษณุโลก ชไมพร SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ของชำ 0.0008021585
ภาคเหนือ พิษณุโลก ส้มตำปากเบิน SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ส้มตำ ไก่ย่าง 0.0006206334
ภาคเหนือ พิษณุโลก ร้านอาหาร 25 น. SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหารตามสั่ง 0.0013658239
ภาคเหนือ พิษณุโลก ร้านข้าวแกงสวัสดี SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวแกง 0.0007259272
ภาคเหนือ พิษณุโลก ร้านโมทย์หมูสะเต๊ะ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร หมูสะเต๊ะ 0.0002315437
ภาคเหนือ พิษณุโลก ครัวพาราก้อน SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหารตามสั่ง 0.0017198203
ภาคเหนือ พิษณุโลก ร้านโตเป็ดตุ๋น SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เป็ดตุ๋น อาหารตามสั่ง 0.0012516239
ภาคเหนือ พิษณุโลก ร้านอาหารตามสั่งเฉลิมศรี SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหารตามสั่ง 0.0007538332
ภาคเหนือ พิษณุโลก ร้านข้าวแกง พี่อ้อ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวแกง 0.0002981573
ภาคเหนือ พิษณุโลก ศิลป์ศิริ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม 0.0008153536
ภาคเหนือ พิษณุโลก ก๋วยจั๊บญวน นาชาญา SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ก๋วยจั๊บญวน เล้งแซ่บ 0.0011586267
ภาคเหนือ พิษณุโลก ก๋วยเตี๋ยวปีนัง SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ก๋วยเตี๋ยว อาหารตามสั่ง 0.0010521448
ภาคเหนือ พิษณุโลก ร้านชงชา SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ชาไข่มุก 0.0423516858
ภาคเหนือ พิษณุโลก ร้านเผ่ย SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ร้านขายของชำ 0.0009295524
ภาคเหนือ พิษณุโลก บริษัท สำนักงาน โปรการบัญชี จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ บริการทำบัญชีและปรึกษาภาษีอากร 0.000287081
ภาคเหนือ พิษณุโลก บริษัท ซี๊ด แอคเค้าท์ จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ให้คำปรึกษาในด้านการดูแลเอกสารบัญชีและภาษีอากร 0.0009241323
ภาคเหนือ พิษณุโลก Mayday.cafe SMEs อุตสาหกรรมอาหาร กาแฟสด เครื่องดื่ม เบเกอรี่ 0.1137625251
ภาคเหนือ พิษณุโลก ทัพฟ้าคาเฟ่ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร กาแฟสด เครื่องดื่ม เบเกอร์รี่ 0.126439981
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ศูนย์การเรียนรู้/ ปลูกผัก 0.0322335776
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารทะเลไร้สารฟอร์มาลีนประจวบฯ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหารทะเลแปรรูป 0.30727109
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรพัฒนาเพื่อการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ มะม่วง มะพร้าว 0.1499410544
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนพืชไร้ดิน เกษตรพอเพียง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผักออนิกส์ 0.3642730806
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนแคนตาลูปและแปรรูปผลผลิตเมืองสามอ่าว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ทำแคนตาลูปส่งออก 0.7574541816
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรบ้านทุ่งเคล็ด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ฟาร์มไก่เเละสุกร 0.3939090654
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะบ้านหนองหญ้าปล้อง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงแพะ 0.1786568758
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนตลาดนัดชุมชนคนสองแผ่นดินด่านสิงขร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ กลุ่มแม่ค้าร้านต่างๆ 0.0354454976
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านห้วยใหญ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะม่วงกวน และสับปะรดกวน 0.2268597156
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์มะพร้าวบ้านทุ่งเคล็ด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เฟอร์นิเจอร์ มะพร้าวแห้ง 0.7740837043
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงไก่บ้านทุ่งเคล็ด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงไก่พันธ์ไข่ 0.0944837915
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนห่อหมกเจ้เพ็ญคลองวาฬ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ทำห่อหมก 0.4396948038
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงสามัคคีเพื่อการผลิต วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ส่งออกมะม่วงนอกฤดู 0.9800872038
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หนองแก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงกบและเพาะชำ 0.0004252453
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงปลาบ้านทุ่งโก 15 ไร่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงปลา 0.00087397
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกหญ้าบ่อนอก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ จำหน่ายหญ้าญี่ปุ่น 0.0004668654
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกว่านบ้านบ่อนอก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ทำว่านกระป๋อง 0.0008481156
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำไม้กวาดบ้านขวดน้ำมัน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ไม้กวาด 0.0005628159
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพริกและเลี้ยงโค วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร พริกขี้หนู โค 0.0005583156
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านรักชาติ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าไหม 0.088466284
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านน้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เมล็ดพันธุ์ข้าว 0.0002453903
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพปลูกหวายและเพาะเห็ด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร หวาย เห็ด 0.0001804726
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพบ้านดง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี ปุ๋ยชีวภาพ 0.0006087503
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและผลิตชาใบหม่อน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ หม่อน ไหม ชาใบหม่อน 0.0004648197
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมะเขือม่วง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะเขือม่วง 0.0003071397
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนการเลี้ยงโคแม่พันธุ์ไว้ขยายพันธุ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ โคแม่พันธุ์ 0.0001872819
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนการเลี้ยงโคแม่พันธุ์ไว้ขยายพันธุ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ โคแม่พันธุ์ 0.0001872819
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพริกเพื่อส่งโรงงาน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร พริกชี้ฟ้า พริกขี้หนู 0.0003340425
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปน้ำพริก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริก 0.0006757041
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนโคขุนบ้านนาน้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โคขุน 0.0005648201
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริกเศรษฐกิจพอเพียงบ้านชาติตระการ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริก 0.0010294601
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าลายขิตบ้านนาจาน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าลายขิต 0.1002825168
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงสุกรผลิตจำหน่าย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สุกร 0.0002406301
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนสุรากลั่นไข่นุ้ยการสุรา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สุรา 0.001390982
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอมือบ้านนาเมือง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอมือ 0.0804538095
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนซำตะเคียนร่วมใจพัฒนาตำบลวังนกแอ่น วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ครองแครงกรอบสูตรโบราณ 0.0012685991
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกองทุนหมุนเวียนกลุ่มผักกระเฉดบ้านดอนม่วง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผักกระเฉด 0.0006395716
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนปลูกตะไคร้ตัดใบจำหน่ายแบบเกษตรอินทรีย์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ตะไคร้ 0.0005269666
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรวบรวมข้าวโพดบ้านห้วยกอก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวโพด 0.0004140034
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกกล้วยหอมเพื่อปลดหนี้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยหอม 0.0004380375
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 0.0005279204
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตน้ำดื่มเคบีน้ำทิพย์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำดื่ม 0.0025369991
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเขียวบ้านลาดผาทอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ถั่วเขียว 0.0004140034
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนน้ำดื่มตราเนินตูม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำดื่ม 0.0006826351
ภาคเหนือ พิษณุโลก coffee desserts SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม กาแฟสด เบเกอรี่ 0.0812766142
ภาคเหนือ พิษณุโลก ญ่าคาเฟ่ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม กาแฟสด 0.0703889573
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกกาแฟบ้านร่องกล้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เมล็ดกาแฟ 0.0002189585
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นบ้าน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ไก่พื้นบ้าน 0.0004518944
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงสุกรเพิ่มนคร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เลี้ยงสุกร 0.0003210483
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกกล้วยน้ำหว้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยน้ำหว้า 0.0001670212
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงกบ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เลี้ยงกบ 0.0002951829
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรับซื้อสับปะรด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สับปะรด 0.0004416227
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนเกษตรแปลงใหญ่ร่วมใจรุ่งเรือง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เกษตรแปลงใหญ่ 2.585E-7
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนแปรรูปหน่อไม้อัดปี๊บ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร หน่อไม้อัดปี๊บ 1.054E-7
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนเงินทุนพืชไร่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวโพด 4.863E-7
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนน้ำดื่มชุมชน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำดื่ม 0.0013356853
ภาคเหนือ เชียงใหม่ ชุมชนผู้ปลูกและผลิตโกโก้เเม่ริม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โกโก้เเละกล้วย 1.4945996474
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนปุ๋ยบ้านลาดคื้อ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปุ๋ยอินทรีย์ 0.1105594931
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ หม่อน ไหม 0.000207749
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแกะ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ขนแกะ 0.7619659556
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนไสวการสุรา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สุรา 0.0008467484
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำขนมโดนัท วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมโดนัท 0.3518650237
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้ามัดหมี่ 0.0578202609
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปุ๋ยอัดเม็ด 2.689507109
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนทุ่งป่าปอเลี้ยงกระบือ-โค บ่อโพธิ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงกระบือ-โค 0.0001851924
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทุ่งทองเลี้ยงโค-กระบือ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงโค-กระบือ 0.0001540271
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคขุนบ้านโคกเนินทอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ โคขุน 0.0002188209
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนพรทิพย์สุรากลั่น วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สุรา 0.0004454195
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนดอกจำปาขาว นครไทยสมุนไพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สมุนไพร 0.0001942976
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนทำจักสานหมวกหนองแห้ว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ หมวกจักรสาน 0.0002421247
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนโคดำเมืองพ่อขุน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ โค 0.0001960971
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพืชสมุนไพรนครบางยาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ พืชสมุนไพร 0.0003474938
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้รวบรวมข้าวโพดบ้านโพธิ์เจริญ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ข้าวโพด 1.4946E-5
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนเห็ดเยื่อไผ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เพาะเห็ดเยื่อไผ่ 0.0011978707
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บหมอนที่นอน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ หมอนที่นอน 0.3224372562
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำส้มควันไม้มือธง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำส้มควันไม้ 0.5877588626
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงสุกร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร หมู 0.5293270295
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าไหม 2.0161706161
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกยางพาราบ้านหนองเซียงแก้ว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ยางพารา 10.0058480409
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าไหม 2.3756434123
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตอไม้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ เฟอร์นิเจอร์จากตอไม้ 0.21292891
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด บุญมาพรมเช็ดเท้า SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ พรมเช็ดเท้า 0.3143131734
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด สีทองออโต้เซอร์วิส SMEs อุตสาหกรรมโลหะ ซ่อมรถยนต์ 7.1190217931
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องเพื่อสุขภาพทุ่งกุลาร้องไห้ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวกล้องบรรจุห่อ 0.9018209039
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด น้ำจิ้มแม่อมร SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำจิ้มต่างๆ 0.5590460422
ภาคเหนือ เชียงใหม่ the blooming garden วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม 0.4858484485
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นบ้านหมู่8แคนใหญ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ไก่ 0.1344960998
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วงษ์พานิชขยะรีไซเคิล SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ขยะรีไซเคิล 9.2045037745
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด อู๋รุ่งเรืองบริการ SMEs อุตสาหกรรมโลหะ ซ่อมรถยนต์ 1856.026730874
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โรงกลึงบัณฑิต SMEs อุตสาหกรรมโลหะ ซ่อมอะไหล่รถ 6.1310750332
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกดอกมะลิและไม้ตัดดอก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ดอกไม้ 0.1732918636
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารขอนแก่นเหนือ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหารแปรรูป 0.4314779147
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิสาหกิจคนเลี้ยงจระเข้101 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ จระเข้ 0.198063128
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บเสื้อผ้าสตรี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อผ้าสตรี 0.1804777251
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิสาหกิจชุมชนผลิตของใช้และของประดับจากกะลามะพร้าว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ของใช้จากกะลามะพร้าว 0.1365099526
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิสาหกิจกลุ่มโรงสีชุมชนบ้านคุยผง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ข้าว 0.686890237
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิสาหกิจชุมชนผลิตแป้งข้าวหอมมะลิ105 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แป้งข้าวหอมมะลิ 0.8419905213
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิสาหกิจชุมชนปุ๋ยชีวภาพ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปุ๋ย 2.689507109
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดนาโพธิ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เห็ด 0.0223562162
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงกบเลี้ยงปลา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลา กบ 0.3153787678
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอเสื่อกกบ้านนาโพธิ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื่อกก 0.0835029384
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิสาหกิจชุมชนกลุ่มขยะรีไซเคิล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ขยะรีไซเคิล 1.4518953555
ภาคเหนือ เชียงใหม่ แคนาคาเฟ่ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ กาแฟ 0
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลลวงเหนือ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าว 0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด สถานีทดสอบและฝึกอบรมเกษตรกรรมร้อยเอ็ด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ อาหารสัตว์ 5.0546218009
ภาคเหนือ เชียงใหม่ กลุ่มแปรรูปการเกษตรบ้านแคว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูป/อบแห้ง 5.50626307
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด กลุ่มณัฐดนัยฟาร์มผึ้ง SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำผึ้ง 0.6307755431
ภาคเหนือ พิษณุโลก บ้านริมบึง SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ปลาสวรรค์แผ่น 0.0004222521
ภาคเหนือ พิษณุโลก กล้วยตากอบน้ำผึ้งตราอังคณา SMEs อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยตากอบน้ำผึ้ง 0.0002108627
ภาคเหนือ พิษณุโลก นิพนธ์เครื่องปั้นดินเผา SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ เครื่องปั้นดินเผา 0.0700370445
ภาคเหนือ พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลกล้วยธุรกิจ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ เครื่องเรือนเชือกกล้วย 0.0007304417
ภาคเหนือ พิษณุโลก ลูกชิ้นหมูผสมพริกไทยดำตรารสดัง SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ลูกชิ้นหมูผสมพริกไทยดำ 0.0007970195
ภาคเหนือ พิษณุโลก โรงหล่อพระอนุรักษ์ไทย SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ บริการหล่อพระพุทธรูปชินราช พระรูปเหมือน พระกริ่งลอยองค์ทุกขนาด รับปิดทอง กาไหล่ทอง ปัดมัน รมดำ 0.0381441026
ภาคเหนือ พิษณุโลก ร้านประดิษฐ์ผล SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ สมุนไพรบำรุงผม 0.0006352811
ภาคเหนือ พิษณุโลก ร้านประดิษฐ์ผล SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ สมุนไพรบำรุงผม 0.0006352811
ภาคเหนือ พิษณุโลก ม่านไหมฝ้ายคราม SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าซิ่นตีนจก 0.2458587242
ภาคเหนือ พิษณุโลก หจก.สองแควไวน์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ไวน์กระชายดำ ไวน์โสม ไวน์หญ้าปักกิ่ง 0.0008957312
ภาคเหนือ พิษณุโลก หจก. พิทวัส ไวน์ ไทย SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตภัณฑ์ไวน์สมุนไพร (ดอกอัญชัญ) 0.0007020455
ภาคเหนือ เชียงใหม่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลลวงเหนือ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าว 2.1903168301
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกล้วยตากบุปผา SMEs อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยตาก 0.0003410707
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนพัฒนาสตรีตำบลบางปูใหม่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริกเผากุ้ง/น้ำพริกปลาสลิด/น้ำพริกลงเรือ 296.350049346
ภาคกลาง สมุทรปราการ กลุ่มสมุนไพรแปรรูปศศิกุลภัทร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สบู่/เกลือขัดตัว
ภาคกลาง สมุทรปราการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำปลาหวานต้นหอม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำปลาหวาน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ บ้านตุ๊กตาไม้บ้านลวงเหนือ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ตุ๊กตาไม้ 1.2167830655
ภาคเหนือ พิษณุโลก ร้านกล้วยตากแม่โสม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยตากอบน้ำผึ้ง 0.0004285594
ภาคเหนือ พิษณุโลก ไร่เทพประทานพร SMEs อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยชอคโกแลคโรล 0.0004878768
ภาคเหนือ พิษณุโลก นิตยากล้วยตาก SMEs อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยตาก 0.0003545221
ภาคเหนือ พิษณุโลก มะขามแปรรูปสามพี่น้อง SMEs อุตสาหกรรมอาหาร มะขามแปรรูป 0.000657923
ภาคเหนือ พิษณุโลก จิตราผลิตภัณฑ์กำจัดขน SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำผึ้งกำจัดขน 0.0002858668
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำดื่มเพื่อสุขภาพเหนือเมือง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำดื่ม 3.4635621791
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงและแปรรูปจิ้งหรีด101 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร จิ้งหรีดทอด 0.0085347299
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด สมัยยานยนต์ SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ อะไหล่รถจักรยานยนต์ ซ่อมมอเตอร์ไซค์ 0.7118377251
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด บริษัท บูรพาฟารม์ 101 จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร วัตถุดิบจากเนื้อหมู 32.5070734123
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด อ้วนการยาง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ยางรถยนต์ 5.5307682654
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด สง่านาเมืองรักษ์ SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ เครื่องมือ เครื่องจักร ทางการเกษตร 2.7875670142
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด พรชัยกองอุดม กลุ่มศิลปะประดิษฐ์วัสดุธรรมชาติ SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ ตุ๊กตา สัตว์จำลอง จากวัสดุธรรมชาติ 0.7895141232
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด เกตุชัยรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ SMEs อุตสาหกรรมไม้ เฟอร์นิเจอร์ไม้ 1.1843262461
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด แดงรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ SMEs อุตสาหกรรมไม้ เฟอร์นิเจอร์ไม้ 1.5503300415
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด นิยมเฟอร์นิเจอร์ SMEs อุตสาหกรรมไม้ เฟอร์นิเจอร์ ตู้ โต๊ะ 1.0231686167
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โรงน้ำแข็งปทุมพร SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำแข็งหลอด 93.2438888815
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โรงน้ำแข็งกรเดช SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำแข็งหลอด 139.7231658768
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โรงน้ำแข็ง ซันนี่ สาขาจตุรฯ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำแข็งหลอด 64.3990180095
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด น้ำแข็งธาราทิพย์ จตุรพักพิมาน SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำแข็งหลอด 102.4669979147
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด แก้วกุมารไอซ์ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำแข็งหลอด 48.3851928995
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โรงน้ำแข็งซันนี่ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำแข็งหลอด 96.0380813844
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โรงน้ำแข็งสายรุ้ง SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำแข็งหลอด 119.7907233199
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด น้ำแข็ง ธาราทิพย์ สาขาร้อยเอ็ด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำแข็ง 148.2112407583
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โรงน้ำแข็งบุญกว้าง SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำแข็ง 161.5257813221
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วารีเทพ น้ำแข็งหลอด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำแข็งหลอด 92.3233407594
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด ธนพัฒธ์ SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ ชุดประตู หน้าต่าง กระจกอลูมิเนียม 0.5722767694
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โรงน้ำแข็งจำนงรัต SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำแข็งหลอด 174.268471564
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด อดุลอิฐแดง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ อิฐ 2.1183713744
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โชคภูวง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ อิฐ 2.1418417968
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด อนันทวรรณ อิฐมอญ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ อิฐ 4.0712089479
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โรงอิฐฉลอง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ อิฐมอญ 3.1106567544
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า ม.5 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อผ้าสำเร็จรูป 0.2791406286
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด บุญมีอิฐ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ อิฐมอญ 3.2475412322
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด ประจักษ์ อิฐมอญ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ อิญมอญ 0.6801758313
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด ประสิทธิ์อิฐมอญ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ อิฐมอญ 3.8499594313
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด ไพทูลย์ อิฐมอญ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ อิฐ 3.7427988626
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด เอี่ยวอิฐแดง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ อิฐแดง 0.1618342499
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิสาหกิจชุมขนกลุ่มเลี้ยงสุกรแม่พันธ์ุบ้านโนนสะอาดม.7 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สุกร 0.5257582135
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด อุดรอิฐมอญ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ อิฐมอญ 0.2340147308
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด ดำรงอิฐมอญ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ อิฐแดง 1.9852638019
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด หนูทับอิฐมอญ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ อิฐ 1.0863131402
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด สาเกต หลังคาเหล็ก SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ หลังคาเหล็ก 5.5043658085
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกเห็ดบ้านนิเวศน์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เห็ดนางฟ้า 0.1063631275
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บกระเป๋า SW วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ กระเป๋า 0.1572398304
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี กลุ่มผู้ผลิตข้าวกล้องงอกบ้านหัวดอน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวกล้องงอก 0.009860646
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี กลุ่มแปรูปอาหารบ้านยางขี้นก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมขบเคี้ยว,ถั่วทอดถั่วแปป 0.0004251379
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี กลุ่มขนมกะหรี่ปั๊บบ้านนาแก้ว ม.2 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กะหรี่ปั๊บ 0.0100452772
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี กลุ่มขนมถั่วตัดบ้านยางขี้นก หมู่ 1 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ถั่วตัด 0.0010936193
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี กลุ่มแม่บ้านผลิตขนมบ้านกอก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยฉาบ 0.014087619
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี กลุ่มข้าวเกรียบว่าวบ้านคูขาด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเกรียบว่าว 0.0005844028
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี กลุ่มทำปลาร้าบ้านกลางใหญ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาร้า เครื่องปลาร้า 0.0010165095
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี ผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรบ้านท่าลาดเหนือ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่มสมุนไพร ไข่เป็ดพอกสมุนไพร ไข่เค็ม 2.49782E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี ผลิตข้าวกล้องบ้านหนองหิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวกล้อง 0.0220023128
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี กลุ่มไวน์ผลหม่อน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ไวน์ 0.0002142557
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี แปรรูปข้าวกล้องงอกบ้านวาปี ตำบลเหล่างาม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวกล้องงอก 0.0284004007
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี กลุ่มชาเขียวใบหม่อนดอนมดแดง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ชา 0.0501423867
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี กลุ่มทำขนมบ้านหนองสิม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเกรียบ 0.0062967743
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี ข้าวเม่าตำบลนาพิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเม่า 0.0175730332
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี กลุ่มขนมจีนบ้านร่องหมู วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมจีน 0.0014633619
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี ข้าวกล้องงอกเพื่อสุขภาพบ้านทม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวกล้อง 0.0218612559
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี กลุ่มผลิตข้าวกล้องงอกหอมมะลิบ้านหนองบัว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวกล้อง 0.0437836493
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี ข้าวกล้องงอกเพื่อสุขภาพบ้านคำผักแว่น วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวกล้องงอก 0.0434839194
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี กลุ่มข้าวกล้องงอกเพื่อสุขภาพบ้านเกษม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวกล้องงอก 0.0222293005
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี กลุ่มแปรรูปสมุนไพรภูมิปัญญาไทยอุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สมุนไพรอบแห้ง 0.049162419
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี แคปหมูสกายแล็ปบ้านพงสว่าง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แคปหมู ทองม้วน มะพร้าว 0.0630309668
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำบ้านคำกลาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาแห้ง ปลาส้ม 3.6853E-6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี ขนมไทยเหรียญทอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยทอด 0.0014648417
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี กล้วยกรอบทอดเนยบ้านผึ้งนอก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยทอด 0.0016124528
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี ผลิตข้าวหอมมะลิไร้เบอรี่บ้านหว่ากบ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวไรซ์เบอร์รี่ -0.2041138152
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ ร้านค้าเศรษฐกิจชุมชนบ้านโนนผึ้ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สินค้าเบ็ดเตล็ด 0.000424138
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บกระเป๋าบ้านหนองบวบ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ถุงมือ 0.0001561479
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ โรงผลิตน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชน SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำดื่ม 0.0001340273
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคนมกันทรารมย์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำนมดิบ 5.0E-10
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตะบลละทาย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหารแปรรูป 6.1125E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ กลุ่มสุนไพรสี่เผ่าไทย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี แชมพูสมุนไพร 0.0027298578
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ กลุ่มสมุนไพรสี่เผ่าไทย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี สบู่สมุนไพร 0.0039625592
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ บ้านสมุนไพรตราดอกลำดวน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี น้ำมันสมุนไพร 8.57005E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ กลุ่มตัดเย็บผ้าจากอุสาหกรรม บ้านป่าบาก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้า 58.009478673
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ กลุ่มสมุนไพรสี่เผ่าไทย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี น้ำมันนวด 0.0076777251
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ กลุ่มครุน้อยบ้านสอางค์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ เครื่องจักสาน 0.0004285024
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ กลุ่มประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ตุ๊กตาโคเช ไหมพรม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ กลุ่มแม่บ้านออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านพรานใต้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวสาร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านเนินแสง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าว 1.87678E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนบ้านคูบพัฒนา หมู่ที่ 4 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ วัว 0.0005953308
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสัตว์ บ้านสวัสดี หมู่ที่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ วัว 0.0010116171
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนผู้ใช้น้ำพลังงานแสงอาทิตย์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาแดดเดียว 0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านปรือคันตะวันออก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ก้อนเชื้อเห็ด 0.0045469194
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านหนองแวง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ โคขุน 0.0044758298
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ กลุ่มสมุนไพรน้ำลูกสำรอง ตราหนึ่งเดียว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำลูกสำรอง 1.8E-9
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ นางบุญเริ่ม พงษ์พีระ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ขนม 0.0009396682
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านหนองแคน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ วัว 4.20592E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนอิฐดินอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอโลหะ อิฐดินประสาน 0.00012809
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ สวนทอฝัน SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เห็ดนางฟ้า 0.0159505924
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชน โคบาลสร้างอาชีพบ้านหนองปลาคูณ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ โค 46.8744440758
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ กลุ่มผ้ามัดย้อม(ดินภูเขาไฟ) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้ามัดย้อม 0.0198444313
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชน กลุมเพาะเห็ดฟางและโคเนื้อ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ โคเนื้อ 0.0934130477
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาประสิทธิ์ภาพยางพาราบ้านซำบันได วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ยางพารา(ก้อน)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านคูบ หมู่ที่ 4 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าไหม 0.0005497251
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มทุเรียนภูเขาไฟ บ้านซำบันได วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ทุเรียน 0.0040308057
ภาคกลาง สมุทรสาคร กล้วยทอด ออลนิวส์ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยทอด 0.0002157253
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ใช้ผลประโยชน์จากแหล่งน้ำ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ข้าว/ข้าวโพด/ถั่วเขียว 1.76076E-5
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนแสงจันทร์สุรา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สุราชุมชน 4.7704E-6
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปศุสัตว์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ วัว
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์และปุ๋ยหมักชีวภาพ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี ปุ๋ย/น้ำหมัก 4.1849221069
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนเพื่อสมุนไพรไทย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผักปลอดสาร/สมุนไพร 0.8158009479
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงจิ้งหรีดและแปรรูป วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร จิ้งหรีดสดแช่แข็ง/คุ๊กกี้จิ้งหรีด/บัตเตอร์เค้กจิ้งหรีด/ขนมปังอบกรอบจิ้งหรีด 0.1681426389
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโครงการเลี้ยงไก่บ้านห้วยฉลอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ไก่สด
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะขามหวาน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะขามคลุก
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปทุเรียนลักขณา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ทุเรียนทอดกรอบ/ทุเรียนกวน 1120.9478672986
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนข้าวคนละมุง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปข้าว/สมุนไพรอบแห้ง
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านข่อยสูง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปข้าวกล้อง/น้้ำมันรำข้าว/เครื่องดื่มจมูกข้าว 0.1119412322
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตการเกษตรน้ำหมีใหม่เจริญ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริกลาบ 0.1105728825
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนตำบลร่วมจิต วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยตาก 0.0115165877
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสับปะรดห้วยมุ่นครบวงจร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สับปะรดอบแห้งและพายสับปะรด
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส มานเฟอร์นิเจอร์ SMEs อุตสาหกรรมไม้ บานประตู 3.7178193941
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส บริษัท ฟูจิแลมป์ จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า 0.0705851147
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส หจก.บลูไอซ์ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำดื่ม/น้ำแข็ง 10.4750834502
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส บริษัท อาหารสำเร็จรูปสุไหงโก-ลก จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 81.4637345972
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส บริษัท นครธารา (สุไหงโก-ลก) จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำดื่ม 1.1162559242
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส ร้านฮงฮวด โกฟี้เตี้ยม SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม 1.4000950327
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส ร้านน้ำจิ้ม นานา SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำจิ้ม 0.2132701422
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส นูรีดา บูติก SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตผ้าคลุม/ผ้าละหมาด 1.1694966825
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงอิฐตันหยงมัส SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ อิฐดินเผา 0.330611872
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส ศิวกร เฟอร์นิเจอร์ SMEs อุตสาหกรรมไม้ เฟอร์นิเจอร์ 1.2780853081
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส ร้าน เฮมเฟอร์นิเจอร์ SMEs อุตสาหกรรมไม้ เฟอร์นิเจอร์ 2.2347298578
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส แมเฟอร์นิเจอร์ SMEs อุตสาหกรรมไม้ เฟอร์นิเจอร์
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส ผลิต และจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป และเครื่องแต่งกายมุสลิม SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิต และจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป และเครื่องแต่งกายมุสลิม 1.4352803611
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส น้ำดื่มหยาดฝน SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำดื่ม 0.3785971564
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส สถานีอาหารสัตว์ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหารสัตว์ 0.1233412567
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส เจ เค บาติก SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ผ้าบาติก 8.2919E-6
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส ร้านซาฮีดาเบเกอรี่ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เบเกอรี่ 0.1981876777
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส ร้านน้ำดื่มฟิรดาวส์ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำดื่ม 0.3353838654
ภาคกลาง นนทบุรี วิสาหกิจชุมชนรักษ์นนท์ ผลผลิตเกษตรแปรรูป วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางด้านเกษตร 0.1624549052
ภาคกลาง นนทบุรี วิสาหกิจชุมชนเบอเกอรี่บางรักน้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมปัง 0.9455344905
ภาคกลาง นนทบุรี วิสาหกิจชุมชนประดิษฐ์ดอกไม้จากใบเตย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ดอกไม้ประดิษฐ์จากใบเตย 0.0154316284
ภาคกลาง นนทบุรี วิสาหกิจชุมชนกระเพาะปลาน้ำแดงยอดมะพร้าว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กระเพาะปลา 1.2772834123
ภาคกลาง นนทบุรี วิสาหกิจชุมชนเสื้อผ้าสำเร็จรูปและมัดย้อม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อมัดย้อม 0.2394
ภาคกลาง นนทบุรี กลุ่มไผ่ดำธรรมชาติ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กาแฟคั่ว โรงเพาะเห็ด 0.3038735773
ภาคกลาง นนทบุรี หจก. ค้าไม้ดี จำกัด SMEs อุตสาหกรรมไม้ ไม้แปรรูป 0.7321263014
ภาคกลาง นนทบุรี หจก. ลดาค้าไม้ SMEs อุตสาหกรรมไม้ ไม้แปรรูป 1.4702116095
ภาคกลาง นนทบุรี บริษัท นนทบุรี โปรดักส์ ฟู้ด จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตน้ำผลไม้ 1.1209478673
ภาคกลาง นนทบุรี บริษัท 345 โคโคนัท SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องกระเทาะมะพร้าว 0.9280424645
ภาคเหนือ นครสวรรค์ กลุ่มจักสาน บ้านศรีอุทุมพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เข่งสาน 0.0369912796
ภาคเหนือ นครสวรรค์ กลุ่มทอเสื่อ บ้านกิปลุ่ม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื่อพับ,กระเป๋า,อาสนะ 1.1360985782
ภาคเหนือ นครสวรรค์ กลุ่มจักสานไม้ไผ่และหวาย หมู่ 4 บ้านกลางแดด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ขันโตก,ตะกร้า,กระบุง,หมู,ช้าง 0.2632432948
ภาคเหนือ นครสวรรค์ กลุ่มทอเสื่อ บ้านชุมตาบง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื่อกก 0.9211212796
ภาคเหนือ นครสวรรค์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.ชุมตาบง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ทอเสื่อ,ขนมนางเล็ด 0.1822102246
ภาคเหนือ นครสวรรค์ กลุ่มอาชีพจักสานตะกร้าหวาย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ตะกร้าหวายลายผีเสื้อ,โคมไฟ,ตะกร้าผ้า 0.5759181043
ภาคเหนือ นครสวรรค์ กลุ่มหัตถกรรมจักสานผักตบชวา วัดศรีอุทุมพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ กระเป๋า,ตะกร้า,กล่องใส่ของ 0.2779950711
ภาคเหนือ นครสวรรค์ กลุ่มทำตะกร้าโครงเหล็กเชือกฟาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ตะกร้า,กระเป๋าถือ,หมวก,ซองใส่แก้วเยติ 0.5913
ภาคเหนือ นครสวรรค์ กลุ่มแสงชัชวาลป์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เปลเชือกฝ้าย,เปลผักตบชวา,ชิงช้า 0.322464455
ภาคเหนือ นครสวรรค์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มทอผ้าไหม บ้านชุมตาบง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าไหม,เสื่อกก 0.6678290047
ภาคเหนือ นครสวรรค์ กลุ่มผลิตภัณฑ์จากไม้ บ้านอ่างหิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ โต๊ะ,เก้าอี้,ชิงช้า 1.0503281517
ภาคเหนือ นครสวรรค์ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว และเม็ดตาล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ โคมไฟ,ขัน,กระบวย,พาน,โมบาย,กระปุกออมสิน,พวงกุญแจ 1.286661327
ภาคเหนือ นครสวรรค์ กลุ่มไม้มงคล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้ 0.1924549763
ภาคเหนือ นครสวรรค์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านบึงหลวง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ตุ้มดักปลา,ลอบนอน,ลอบยืน,ไซ,กระชัง,ตะกร้า,ตะแกง 0.3962550711
ภาคเหนือ นครสวรรค์ วิสาหกิจชุมชน หัตถกรรมจักสานพื้นบ้าน บ้านดงชะพลู วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ กระด้ง,กระบุง,กระจาด 6.2810445498
ภาคเหนือ นครสวรรค์ วิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ และหวาย ตำบลกลางแดด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ กระบุง,ตะกร้า,กระวาน,กระดิ่ง 1.1565690995
ภาคเหนือ นครสวรรค์ กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกะลา และผลิตภัณฑ์ไม้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ โคมไฟ,รถต๊กๆ,รถเวสป้า จากกะลา 0.2178563033
ภาคเหนือ นครสวรรค์ กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์จากไม้ บ้านเขาแดง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ โต๊ะ,เตียง,เก้าอี้,ตอไม้ 0.2577258768
ภาคเหนือ นครสวรรค์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มหัตถกรรม ศาลาเกวียน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ศาลานั่งเล่นจากไม้เก่า ,โต๊ะ, เก้าอี้ 0.5113023697
ภาคเหนือ นครสวรรค์ กลุ่มผู้ผลิตไม้กวาดดอกหญ้า หมู่ที่ 3 บ้านเนินขี้เหล็ก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ไม้กวาดดอกหญ้า 1.3244075829
ภาคเหนือ นครสวรรค์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มปลูกพริกขี้หนู บ้านน้ำผึ้ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ พริกสด,พริกแห้ง 0.2776214218
ภาคเหนือ นครสวรรค์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มน้ำส้มควันไม้ จากเตาอิวาเตะ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ไม้ 1.3779827488
ภาคเหนือ นครสวรรค์ กลุ่มสตรีถ่านอัดแท่ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ถ่านถุง,ถ่านอัดแท่ง 0.0028342009
ภาคเหนือ นครสวรรค์ วิสาหกิจชุมชน แปรรูปข้าว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ข้าวสาร ข้าวปลูก,รำ,ปลาย,ข้าวไก่ 2.6771860664
ภาคเหนือ นครสวรรค์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกแตง แคนตาลูป วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ แตง, แคปตาลูป ถั่วเหลือง, ผักสด 0.0247744834
ภาคเหนือ นครสวรรค์ กลุ่มน้ำดื่ม บ้านศรีอุทุมพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำดื่มบรรจุถัง 0.3004763033
ภาคเหนือ นครสวรรค์ กลุ่มผู้ปลูกพืชไร่ บ้านสระตายม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, ทำนา 0.0031069194
ภาคเหนือ นครสวรรค์ วิสาหกิจชุมชน ศรีบรรเทาฟาร์ม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ทำปุ๋ยชีวภาพ เผาถ่าน, หมู่ป่า, ไก่รอง, ไก่ไทย, ไก่เตี้ย 0.174213981
ภาคเหนือ นครสวรรค์ วิสาหกิจชุมชนดินดี หมู่ 2 ต.ตะเคียนเลื่อน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ดินปลูกต้นไม้ 0.1198748815
ภาคเหนือ นครสวรรค์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีแม่บ้านข้าวหลามสันคู วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ข้าวหลาม ,ส้มแผ่น ,กล้วยตาก 0.2495740948
ภาคเหนือ นครสวรรค์ กลุ่มยาสีฟันสมุนไพร เอนไซม์ เฮริ้ม บุปผาอัน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ยาสีฟันสำหรับผู้ใหญ่ ยาสีฟันสมุนไพร สูตรข้าวไรซ์เบอรี่ ยีฟันสูตรเจล 0.4148893664
ภาคเหนือ นครสวรรค์ กลุ่มผลิตสารชีวภัณฑ์ บ้านหนองบอน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เชื้อบิวเวอร์เรีย โตรโดรโครม่า (สารเชื้อรา,ฆ่าตัวอ่อนแมลง) 0.0827351659
ภาคเหนือ นครสวรรค์ กลุ่มสมุนไพรนครสวรรค์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ยาหม่องสมุนไพร 0.0049232559
ภาคเหนือ นครสวรรค์ ยาหม่องสมุนไพรคุณยายจันทร์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ยาหม่อง ยาดมสมุนไพร ลูกประคม 0.0050905927
ภาคเหนือ นครสวรรค์ กลุ่มผลิตการะบูรหอม บ้านวังชุมพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร การะบูรหอม 0.040415545
ภาคเหนือ นครสวรรค์ กลุ่มแปรรูปสมุนไพรพรพงษ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม แชมพูสระผม 0.0017732986
ภาคเหนือ นครสวรรค์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ป้านอง ตาเชี้ยง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร จมูกข้าวกล้องชนิดผง กาแฟจมูกข้าว 0.2666571185
ภาคเหนือ นครสวรรค์ วิสาหกิจชุมชนไพร ตราดีย์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ยาหม่อง 0.0142611931
ภาคเหนือ นครสวรรค์ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านดอกปีบ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สบู่ อาหารสด ขนมไทย 0.0508053412
ภาคเหนือ นครสวรรค์ กลุ่มสมุนไพรแปรรูป คนตาคลี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำยาสระผม ยาหม่อง, ยาดม 0.3034743697
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี แปรรูปอาหารบ้านดอนหวาย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ทวงม้วน 0.0044899372
ภาคเหนือ นครสวรรค์ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปพริก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร พริกแกง, น้ำพริกเผา, พริกลาบ, น้ำพริกปลาย่าง, น้ำพริกแมงดา, พริกแกงส้ม 0.0951530474
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี แม่บ้านเกษตรกรแปรรูปอาหารบ้านสว่างคำ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาร้าบอง ปลาร้าสับ 0.0088736076
ภาคเหนือ นครสวรรค์ วิสาหกิจชุมชนกล้วยกวนกะทิสด "แม่อุบล" วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยกวน, กล้วยฉาบ, ผงกล้วยดิบ
ภาคเหนือ นครสวรรค์ หมูฝอยกรอบโกเนียร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร หมูทุบ, หมูสวรรค์, หมูกรอบ, แคปหมู 0.1427687232
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี ผลิตขนมจีนโบราณบ้านนาแพง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมจีน 0.0027281517
ภาคเหนือ นครสวรรค์ วิสาหกิจชุมชนบ้านบางเดื่อ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวสาร 1.2902417346
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทำขนมจีน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมจีน 0.0045469194
ภาคเหนือ นครสวรรค์ วิสาหกิจชุมชนกล้วยกวนกะทิสด "แม่ลำจวน" วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยกวน,กล้วยกวนเคลือบช็อคโกแลต 1.1975642062
ภาคเหนือ นครสวรรค์ กลุ่มฝรั่ง บ้าน มะเกลือ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ฝรั่งสด,ฝรั่งหยี 0.0934257736
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทำขนมจีน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาร้า ปลาส้ม 0.0230367796
ภาคเหนือ นครสวรรค์ กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านจอมคีรี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาร้าปรุงรส,ปลาร้าทอด(หลอดยาสีฟัน) ปลาร้าขวด,น้ำดื่ม 0.1515573299
ภาคเหนือ นครสวรรค์ กลุ่มปลาย่างพนมเศษ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาย่าง, ปลาร้า 3.28948E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี ข้าวเกรียบมิตรอุบล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเกรียบ 0.0229529175
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี สุราไทย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สุรา 0.0010668444
ภาคเหนือ นครสวรรค์ กลุ่มผู้ผลิตไผ่หวานและพุทราสามรส วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ไผ่หวาน,พุทรา 3 รส 0.0349382559
ภาคเหนือ นครสวรรค์ กลุ่มแม่บ้านน้ำใจพัฒนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมนางเล็ดน้ำแตงโม 0.2689660664
ภาคเหนือ นครสวรรค์ ร้านเรืองนคร SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ จำหน่ายผ้า 0.1784025896
ภาคเหนือ นครสวรรค์ หจก.กนกวรรณ ทับทอง SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ จำหน่ายชุดนักเรียน 2.5082902408
ภาคเหนือ นครสวรรค์ ร้านนัมเบอร์วัน SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ จำหน่ายผ้า 1.8520176114
ภาคเหนือ นครสวรรค์ บริษัทเซวาสโตว์ จำกัด SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ จำหน่ายผ้า 2.8161747827
ภาคเหนือ นครสวรรค์ ร้านชนินทร์ SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ จำหน่ายผ้า 2.1462069668
ภาคเหนือ นครสวรรค์ ร้านนิวสปอร์ต SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ จำหน่ายชุดกีฬา 0.3923679242
ภาคเหนือ นครสวรรค์ บางมะฝ่อผ้าไทย SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ รับตัดผ้า 0.1402622104
ภาคเหนือ นครสวรรค์ ร้านตัดเสื้อติ๋วบูติค ชุมแสง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ รับตัดเย็บผ้า/ผ้าสำเร็จรูป 0.5924320379
ภาคเหนือ นครสวรรค์ พี่รินเย็บผ้า SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ เย็บผ้า 0.1916974442
ภาคเหนือ นครสวรรค์ ร้าน นัน ดีไซน์ SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ บริการรับตัดเสื้อ 0.2826062104
ภาคเหนือ นครสวรรค์ ร้านแซ่บอีหลี SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหารอีสาน,อาหารตามสั่ง 1.421280261
ภาคเหนือ นครสวรรค์ ร้านอาหารลุงผ่อน SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหารไทย 1.362971619
ภาคเหนือ นครสวรรค์ ก๋วยเตี๋ยวตี่น้อย เนินมะกอก SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ก๋วยเตี๋ยวเรือ 6.8670482246
ภาคเหนือ นครสวรรค์ อินชอน บาบีคิว SMEs อุตสาหกรรมอาหาร หมูกะทะ,อาหาร 3.6242896607
ภาคเหนือ นครสวรรค์ ร้านเบ้นซ์ บุฟเฟ่ทะเลเผา หมูกะทะ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ร้านบุฟเฟ่ทะเลเผา หมูกะทะ 3.72436351
ภาคเหนือ นครสวรรค์ ร้านเอสซี SMEs อุตสาหกรรมอาหาร จำหน่าย ปลีก ส่ง 0.7540072038
ภาคเหนือ นครสวรรค์ ร้านโชกุนหมูกะทะ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร หมูกะทะ 0.5029389384
ภาคเหนือ นครสวรรค์ ไก่ป๊อปหัวหิน สาขานครสวรรค์ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร จำหน่าย อาหารสำเร็จรูป เช่น ไก่ป๊อป ชีสบอล เป็นต้น 1.8129733763
ภาคเหนือ นครสวรรค์ ชนบทรีสอร์ท SMEs อุตสาหกรรมอาหาร โรงแรม 34.2744216654
ภาคเหนือ นครสวรรค์ บริษัท ส.ล.โฮลเซลล์ จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ค้าปลีก-ส่ง 35.0512609479
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี กลุ่มผู้ผลิตน้ำดื่มประชารัฐ บ้านธาตุน้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำดื่ม 0.8220374036
ภาคเหนือ นครสวรรค์ 83 Salon SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ เสริมความงาม 1.8500412284
ภาคเหนือ นครสวรรค์ ร้านเสริมสวย เจ็กจ๋า ซาลอน SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ เสริมความงาม 1.8411350673
ภาคเหนือ นครสวรรค์ โรงแรมเอี่ยมสะอาด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ โรงแรม 3.3238066351
ภาคเหนือ นครสวรรค์ โรงแรมนรา รีสอร์ท SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ โรงแรม 49.2681668246
ภาคเหนือ นครสวรรค์ ร้านวิทยาเอเชีย แอร์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ บริการติดตั้งแอร์รถยนต์ 0.1772018957
ภาคเหนือ นครสวรรค์ หจก.นิยมชน SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ วัสดุครุภัณฑ์ 4.5413232227
ภาคเหนือ นครสวรรค์ ธงชัยอิเล็คทริค SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ จำหน่ายอุปกรณ์อิเล็คทรอนิค,เครื่องใช้ไฟฟ้า 1.9189475829
ภาคเหนือ นครสวรรค์ บ้านสวนริมธาร รีสอร์ท SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ โรงแรม 9.2161458427
ภาคเหนือ นครสวรรค์ หจก.ธัญญปิโตรเลียม SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลีก ส่งน้ำมัน 2.1433536682
ภาคเหนือ นครสวรรค์ ฟรองซ์ 98 Barber SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ร้านตัดผมชาย 0.4758194593
ภาคเหนือ นครสวรรค์ อดุลย์สแตนเลส การช่าง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ รับเหมาทำสแตนเลส 1.402464455
ภาคเหนือ นครสวรรค์ ยงยศการช่าง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ อู่ซ่อมรถยนต์ รับกลึง 3.6742521327
ภาคเหนือ นครสวรรค์ ร้านคุงเฮงเส็ง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ขายปลีก 0.4108163033
ภาคเหนือ นครสวรรค์ หนุ่มการช่าง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ติดตั้งประตูคอนโทรลทุกชนิด/กันสาด เมทัลชีท 0.9652777251
ภาคเหนือ นครสวรรค์ เพิ่มพูลอิเล็คทรอนิกส์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ จำหน่าย/ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 0.0515049441
ภาคเหนือ นครสวรรค์ ร้านคุงเฮงเส็ง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ขายปลีก 0.4108163033
ภาคเหนือ นครสวรรค์ โรงกลึงช่างเซียน SMEs อุตสาหกรรมโลหะ รับกลึง 1.5850601062
ภาคเหนือ นครสวรรค์ โรงกลึงช่างจุก SMEs อุตสาหกรรมโลหะ รับกลึง 3.2797931374
ภาคเหนือ นครสวรรค์ ร้านคูทอง SMEs อุตสาหกรรมโลหะ รับกลึง 4.1439241706
ภาคเหนือ นครสวรรค์ ร้านลูกสูบทองมอเตอร์ SMEs อุตสาหกรรมโลหะ รับเหมากลึง 1.2882199052
ภาคเหนือ นครสวรรค์ หนองเบนค้าไม้ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง/แปรรูป/หิน/ทราย/เป็นต้น 0.3476687204
ภาคเหนือ นครสวรรค์ โฮมแคร์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง/ไม้อัด-ไม้โครง/สี/ทินเนอร์ 0.2917262559
ภาคเหนือ นครสวรรค์ โฮมแคร์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง/ไม้อัด-ไม้โครง/สี/ทินเนอร์ 0.2917262559
ภาคเหนือ นครสวรรค์ บริษัท เจริญภัณฑ์พาณิชย์ (1984) จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ทุกชนิด 0.8982733649
ภาคเหนือ นครสวรรค์ ร้านสุจินต์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 0.4702299526
ภาคเหนือ นครสวรรค์ บริษัท เจริญภัณฑ์โฮมแอนด์ลีฟวิ่ง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 14.767957945
ภาคเหนือ นครสวรรค์ ร้านแสงไทย มอเตอร์ SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ อะไหล่รถจักรยานยนต์ 0.9914382938
ภาคเหนือ นครสวรรค์ บริษัท นครสวรรค์ ทรงพล จำกัด SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ ค้าส่ง 0.9914382938
ภาคเหนือ นครสวรรค์ ศักดิ์การช่าง SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ ไดนาโม,มอเตอร์,ซ่อมช่วงล่าง 1.6585698199
ภาคเหนือ นครสวรรค์ บริษัท อู่ พีซีซี จำกัด SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ อู่ซ่อมรถยนต์ 2.7446604739
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี เส้นขนมจีนกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรกาบิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมจีน 0.0013684982
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี กลุ่มผลิตน้ำดื่มเพื่อสุขภาพชุมชน หมู่ 5 ตำบลหนองทันน้ำ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำดื่ม 0.8220374036
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี แม่บ้านแปรรูปขนมจีนสมุนไพรบ้านขมิ้น วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมจีน 0.1490597778
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี แม่บ้านอาหารแปรรูปถั่วริสงถุงทราย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ถั่วลิสงคั่ว 0.0561287322
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจสมุนไพรบ้านน้ำหัก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สบู่สมุนไพร 0.0141832493
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนชมรมแผนไทยนครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สมุนไพร ยาหม่อง ลูกประคบ 0.0282668076
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี แปรรูปข้าวกล้องงอกดอนหวาย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวกล้องงอก 0.0249324916
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรว่านพฤษาพัฒนาการ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็น แซรั่มบำรุงผมจากน้ำมันมะพร้าว 0.0251093175
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านพรุพลูหนัง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ยาสระผม สบู่ก้อน ลูกประคบสมุนไพร 0.0379066578
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเพื่อสุขภาพบ้านลุ่มเตย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สบู่สมุนไพร ยาสระผม น้ำมันนวดสมุนไพร 0.1105131668
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเทพเทโวเตชะธโรโอสถ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ยาแก้ริดสีดวง ยาแก้กรดไหลย้อน ยาหม่อง ยาแก้เข็ด 0.0009852227
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนสบู่สมุนไพร Natnicha วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สบู่สมุนไพร 0.0029168104
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้สมุนไพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สมุนไพรตากแห้ง 0.0047090047
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนภูมิปัญญาไทยผลิตภัณฑ์สมุนไพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สบู่สมุนไพร ยาสระผม น้ำมันนวดสมุนไพร 0.0087995033
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนปลูกแปรรูปยาไทยเครื่องเทศ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ยาหม่อง น้ำมันตะไคร่ไล่ยุง ฟ้าทะลายโจร 0.0075888227
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช เครื่อข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรผู้ทำนาหมู่ที่3, 4 ต.ไสหมาก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวสาร 0.2557112417
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูป 0.1317176019
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกกาแฟ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กาแฟสำเร็จรูป 0.3401631469
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกล้วยกรุงชิง 5 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยฉาบ กล้วยกวน กล้วยหอมสด 0.0489831611
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกล้วยกรอบแก้ว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยฉาบ 0.2096940284
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกกล้วยหินเพื่อผลิตแป้ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยฉาบ 0.1781061611
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านม่วงฮี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวกล้อง ผงข้างกล้องแบบชง สบู่ 0.0629770009
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชกลุ่มกล้วยไข่กรอบแก้วบ้านเกาะร้าว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยไข่ฉาบ 0.0713477701
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกล้วยฉาบพาเพลิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยฉาบ 0.0073259374
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากกล้วยบ้านทรายทอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยฉาบ 0.0080133697
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี ปลาส้มโนนกาหลง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาส้ม 0.0806990758
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนเกษตรกล้วยหอมทองกรุงชิง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยหอมสด 0.0386037493
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ำตาลจากเป็นน้ำตาลผง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำตาลจากแบบผง น้ำตาลจากแบบข้น 0.2205011124
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนเพาะเลี้ยงและแปรรูปแมลงเพื่อจำหน่าย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร จิ้งหรีดทอด 0.0182267795
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ และกลุ่มผลิตภัณฑ์จากข้าวโพดบ้านศาลาขี้เหล็ก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กุนเชียง แคปหมู น้ำนมข้าวโพด 1.4161284171
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านนาแล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเกรียบปลา กะปิ 0.0247096493
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำยางพาราชุมชนบ้านทุ่งหนองควาย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตภัณฑ์หมอนยางพารา 1.0033607431
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนการแปรรูปหมอนยางพาราถ้ำพรรณรา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตภัณฑ์หมอนยางพารา 1.7847259678
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนสุรศักดิ์แปรรูปอาหารทะเล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลากระบอกร้า 0.0018296872
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินค้าเกษตรและประมง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลาตากแห้ง กะโป๊ะ ทอดมันปลา 0.1386961302
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจหนามตาทองฟาร์ม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เห็ดหอม เห็ดหลินจือตากแห้ง 0.0368545547
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านตรงเตรียง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เห้ดนางฟ้าสด เห็ดหูหนูสด เห็ดเป๋าฮื้อสด 0.0312816114
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนสวนเห็ดเพชรปาน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เห็ดหลินเจออบแห้ง, น้ำเห็ดหลินเจอ 0.0973930521
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนสวนเห็ดพอเพียง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เห็ดอบแห้ง 0.1614547109
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดตำบลนาบอน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ก้อนเห็ด เห็ดนางฟ้าสด 0.182362883
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี กลุ่มข้าวกล้องงอกบ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 8 ต.โพธิ์ไทร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวกล้องงอก 0.0481363507
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี กลุ่มปลาส้มโนนสุพัน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาส้ม 0.0001527773
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านควนพัง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เห็ดฟางสด 0.0193359242
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านวังฆ้อง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เห็ดนางฟ้าสด 0.0574211943
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี กลุ่มเพาะเห็ดขอนยางหมู่ 6 ต.โพธิ์ไทร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เห็ดขอนยาง 0.0002763981
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดบ้านทานพอ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เห็ดนางฟ้าสด 0.0736549763
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี กลุ่มปลาส้มปลาแห้งบ้านนกเต็น วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาส้ม ปลาแห้ง 9.09384E-5
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านเขาดิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เห็ดนางฟ้าสด 0.0127663507
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุชนกลุ่มเพาะเห็ดหมู่ 12 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริกเห็ดแครงเห็ดแครงย่าง เห็ดนางฟ้าสด เห็ดแครงสด 0.0053703606
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี กลุ่มข้าวเม่าหอมบ้านโนนข่า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเม่า 0.0057762085
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดแปรรูปบ้านแหลม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริกเห็ดแครง 0.039767875
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี แปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา หมู่ 4 ต.โนนกาหลง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาส้ม ปลาแห้ง 9.09384E-5
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบางขันน้ำพริกสมุนไพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริกสมุนไพร 0.0196522962
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี กลุ่มผลิตข้าวกล้องงอกบ้านโนนศีร์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวกล้องงอก 0.0396705213
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี กลุ่มทำปลาร้าแจ่วบองบ้านหนองแสง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แจ่วบอง 0.0002728152
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องแกงบ้านกลอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องแกง 1.1258564929
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี ข้าวกล้องบ้านโนนคำแก้ว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวกล้อง 0.0439708641
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงเคี่ยมงาม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องแกง 0.029608846
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านผลิตเครื่องแกงบ้านควนทอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องแกง 0.0135127962
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงบ้านนาสำโรง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องแกง 0.0540511848
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องแกงบ้านน้ำตกรสเด็ด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องแกง 0.0063469194
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องแกงบ้านทุ่งขันหมาก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องแกง 0.0122997156
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเครื่องแกงบ้านควนยูง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องแกง 0.1136303318
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องแกงชาววัง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องแกง 0.0155345972
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องแกงบ้านไร่เหนือและแปรรูปอาหาร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องแกง 0.1349835782
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนชะมายเครื่องแกง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องแกง 0.137049579
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี กลุ่มแปรรูปปลาร้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาร้า ปลาร้าสับ 0.000142042
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช สหกรณ์การเกษตรเขาขาว จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ยางแผ่นรมควัน 3.1495585956
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี แปรรูปอาหารบ้านสวนสน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร คุ๊กกี้ 0.3808451397
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี กลุ่มแปรรูปปลาส้มและแจ่วบอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาส้ม แจ่วบอง 0.0124207678
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช สหกรณ์สวนยางโสตประชา จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ แผ่นพื้นสนามกีฬาจากยางพารา 15.4498923981
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช สหกรณ์กองทุนสวนยางที่วังพัฒนา จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ยางแผ่นรมควัน 0.5782180095
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช สหกรณ์นิคมทุ่งสง จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ยางแผ่นรมควัน 2.2527432341
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี กลุ่มแปรรูปปลาแก้วบ้านโชครังสรรค์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาแก้วตากแห้ง 1.69033E-5
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไสสร้าน จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ยางแผ่นรมควัน 2.2829436171
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปปลา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาแห้ง 0.0061421801
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองรอพัฒนา จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ยางแผ่นรมควัน 2.27660789
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช สหกรณ์กองทุนสวนยางห้างส้าน จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ยางแผ่นรมควัน 0.9792719829
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช สหกรณ์กองทุนสวนยางเกษตรสัมพันธ์ จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ยางแผ่นรมควัน 2.1878258161
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี กลุ่มปลาแก้วสมุนไพร 3 รส บ้านคำเจริญสุฃ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาแก้วสมุนไพร 0.0070039565
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช สหกรณ์กองทุนสวนยางจันดี จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ยางแผ่นรมควัน 21.2070172777
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทอนวังปราง จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ยางแผ่นรมควัน 1.0718181043
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี ปลาส้มแม่พุก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาส้ม 7.55744E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี กลุ่มผู้ผลิตปลาซิวแก้วเพื่อจำหน่าย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาซิวแก้ว 0.0687953653
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โรงอิฐเพชรทักสิน ชะอวด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ อิฐมอญ 0.2041030794
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โรงอิฐมอญโมคลาน SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ อิฐมอญ 0.4119867913
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี กลุ่มปลาส้มบ้านคำกลาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาส้ม 4.54692E-5
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โรงอิฐแพรทอง2 SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ อิฐมอญ 0.1016396758
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี น้ำปลาตราปลาแก้วกลุ่มแม่บ้านเษตกรคำก้อ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาแก้ว ตากแห้ง
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โรงอิฐสุชีพ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ อิฐมอญ 4.1790458116
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช เตาอิฐพนิดา แสงมณี SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ อิฐมอญ 0.126213981
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โรงอิฐสามแยกหน้าสวน SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ อิฐมอญ 0.1063062843
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช เตาอิฐสมพงศ์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ อิฐมอญ 0.1331469589
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช พรหมนิมิตร โรงอิฐ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ อิฐมอญ 0.0840835427
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช บริษัท นครบล็อคดี จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ คอนกรีตมวลเบา CLC 5.8777298575
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โรงอิฐดินทองทุ่งสง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ อิฐมอญ 0.3633583655
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี เห็ดนางฟ้าบ้านนามน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เห็ดนางฟ้า 0.0854018957
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โรงงานน้ำดื่มต้นอ้อย SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำดื่มบรรจุขวด 0.4123859716
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งปากพนัง SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำแข็งหลอด 44.5987794159
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โรงน้ำดื่มสวัสดี SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำดื่มบรรจุถัง 18 ลิตร 0.1122265979
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โรงงานน้ำดื่มพระนาง SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำดื่มบรรจุขวด 0.3341629003
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมภพ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำดื่มตรารินทิพย์ 0.6812224891
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช บริษัทแฮ็ปปี้ดริ้ง จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำดื่มบรรจุขวด 3.0174319621
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด เครือไทยน้ำแข็งหลอด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตน้ำแข็งหลอด และน้ำแข็ง 53.5589832591
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โรงผลิตน้ำดื่มเติมสุข SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำดื่มบรรจุขวด 0.4621376303
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำแข็งภูเทพ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำแข็งหลอด และน้ำดื่ม 89.4292208531
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช บริษัทโรงน้ำแข็ง ขนอม จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำแข็งก้อนเล็กและน้ำแข็งซอง 98.8492245782
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โรงสีสง่าเจริญ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวสาร 31.4927125354
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โรงสีเกียรติคงทนพาณิชย์ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวสาร 33.5699916739
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โรงสีชูเกียรติ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวสาร 0.6591089926
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โรงสีพรไพศาล SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวสาร 30.1790368152
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โรงสีตาแจ็ค SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวสาร 0.3238293839
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โรงสีรุ่งเจริญ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวสาร 19.1558106631
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โรงสีอุปถัมภ์ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวสาร 0.2154331587
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โรงสีสุนทร ค้าข้าว SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวสาร 1.1652922578
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โรงสีกอบกิจพานิช SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวสาร 13.4407574445
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โรงสีศรีสุนทร SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวสาร 93.5223744455
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช บริษัท ไรซ์ ปากพนัง อินเตอร์เทรด จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร รังนกสดทุกรูปแบบ 0.5893934008
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช สาครข้าวกล้องบ้านโพธิ์ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวกล้อง 0.0330713403
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โรงงานไตปลาโก้หยัด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ไตปลาบรรจุขวด 3.7975052133
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุชาโตโรงงานปลาป่น SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ปลาป่น 55.3783733153
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โรงงานแป้งขนมจีนหัวไทร SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตแป้งขนมจีน 56.053535545
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช บริษัท เซาท์อิสเอเชียซีฟู๊ด จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร แมงกะพรุนดอง แมงกะพรุนแห้ง 0.0384461164
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วมณี สมุนไพร SMEs อุตสาหกรรมอาหาร สมุนไพรเพื่อสุขภาพ 0.4632304081
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วน โรงงานปลาบ่นสิชล SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ปลาป่น 1.4463058624
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช บริษัท สิชลเดลีเฟรซ จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เนื้อปูบรรจุกระป๋อง 63.6892679431
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช บริษัท ช.โปรเซสชิ่ง ฟู๊ด จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เนื้อหมูสด 10.3321001977
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา กาแฟอะราบิกาและมะคาเดเมียแบบประชาอาสาดงมะไฟ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ กาแฟดงมะไฟ 1.9208595259
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา กลุ่มรักจังฟาร์มเมล่อน วังน้ำเขียว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เมล่อนผลสด 0.2384350294
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา กลุ่มพัฒนาข้าวฮางงอกโพธิ์กลาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ข้าวฮางงอกอินทรีย์ 0.08092759
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา กลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนบ้านหนองโพธิ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ โคขุน 0.0531836633
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ บ้านทุ่งเฉลียง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ไข่ไก่ 0.1164714782
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา นาแปลงใหญ่ตำบลโคราช วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เมล็ดพันธุ์ข้าว ปุ๋ยอินทรีย์ 0.0665379845
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อวากิลบ้านหนองหว้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ โควากิล 0.0614218009
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา พืชอาหารสัตว์ และเลี่ยงสัตว์ ตำบลสระว่านพระยา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกหญ้าเยงสัตว์ และเลี้ยงโคเนื้อ 0.0518624531
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา กลุ่มเกษตรปลอดสาร ม.6 บ้านหมูสี ต.พระพุทธ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงหมู ไก่ไข่ ประมง ไม้ผล ทำนา 0.1681421801
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา กลุ่มผู้ปลูกกาแฟวังน้ำเขียว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ แปรรูปกาแฟ 1.9297965293
ภาคเหนือ อุทัยธานี กลุ่มทอผ้าบ้ายห้วยรอบหมู่ 2 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอ 4.54692E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา กลุ่มคนรวมตัว ความยรวมคอก บ้านหนองเครือขุด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ โคเนื้อ 0.1030797213
ภาคเหนือ อุทัยธานี กลุ่มแม่บ้านเกษตรทุ่งน้ำเค็ม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอ 3.7891E-6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา กลุ่มคนเลี้ยงแพะขามแสงพารวย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ โคเนื้อ 0.1338617926
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา กลุ่มคนเลี้ยงวัวบ้านหนองบังแดง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ โคเนื้อ 0.1376648483
ภาคเหนือ อุทัยธานี กลุ่มทอผ้าแม่บ้านโคกหม้อ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอ 9.09384E-5
ภาคเหนือ อุทัยธานี กลุ่มพัฒนาอาชีพทอผ้าบ้านโคก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอ 9.09384E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา กลุ่มคนเลี้ยงวัว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ โคเนื้อ 0.1504686521
ภาคเหนือ อุทัยธานี ทอผ้าบ้านทุ่งนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอ 9.09384E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา กลุ่มโคขุนกินหญ้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ โคเนื้อ 0.1377999081
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา กลุ่มโคขุนไทยแลนด์ 4.0 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ โคเนื้อ 0.1152054768
ภาคเหนือ อุทัยธานี กลุ่มทอผ้าลายโบราณบ้านภูจวง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอ 0.0001818768
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา กลุ่มโคเนื้อ ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ โคเนื้อ 0.0389659147
ภาคเหนือ อุทัยธานี กลุ่มแม่บ้านทอผ้า ต.บ้านไร่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอ 0.0001818768
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา กลุ่มโคเนื้อตะกั่วเก่า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ โคเนื้อ 0.0960857611
ภาคเหนือ อุทัยธานี ผ้าทอบ้านห้วนพลูหมู่ 7 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอ 9.09384E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา กลุ่มโคเนื้อบ้านดอนตลุงหว้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ โคเนื้อ 0.0465289118
ภาคเหนือ อุทัยธานี กลุ่มผ้าทอพื้นเมืองผ้าซิ่นตีนแดงบ้านเจ้าวัด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอ 4.5469E-6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา กลุ่มโคเนื่อบ้านหนองสะแก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ โคเนื้อ 0.147141637
ภาคเหนือ อุทัยธานี กลุ่มแปรรูปและจำหน่ายผ้าทอพื้นบ้าน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอ 0.0001571175
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อขายรัง อ.แก้งสนามนาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ใบหม่อน รังไหม 0.0345741469
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา แปรรูปอาหารบ้านโนนอุดม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เห็ด กล้วยฉาบ 0.0516859592
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านหัวบึง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกมันสัมปะหลัง ปุ๋ยชีวภาพ ขนมดอกจอก 0.2867090545
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา รวมใจปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษตำบลบึงสำโรง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ข้าวกล้องมะลิแดง 0.0337615735
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านคลองยาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ พุทรานมสด 0.055265346
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านหนองบัวกระจายและหนองอ้ายอู้ก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผักปลอดสาร 0.1194583678
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ปักธงชัยไรซ์เบอรี่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ข้างไรซ์เบอรี่ 0.0788514455
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา องค์กรเกษตรอินทรีย์สีคิ้วไรซ์เบอรี่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ข้าวล้องหอมมะลิแดง 0.055440182
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา หมอสมุนไพรพื้นบ้านอำเภอวังน้ำเขียว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผักสด 0.0359175355
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ผักอินทรีย์แปลงใหญ่ นิคมเศรษฐกิจพอเพียง อ.วังน้ำเขียว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผักอินทรีย์ 0.0364925972
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านแฝก-โนนสำราญ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผ้าไหม 0.1120586552
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา กลุ่มทอผ้าบ้านซับระวิง ม.2 ต.ลำเพียก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือ 0.0957987227
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา กลุ่มไหมไทยสีธรรมชาติบ้านหลุ่งประดู่ ม.1 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าคลุ่มไหล่ 0.101008569
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ปลูกหม่อเลี้ยงไหมหนองม่วงหวาน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าคลุ่มไหล่ ผ้าไหมธรรมชาติ 0.1145375684
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ลิ้นฟ้าพัฒนาไหมไทย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าไหมมัดหมี่ 0.4051590711
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา กลุ่มทอไหมหนองตาดใหญ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าไหม 0.0227808427
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา กลุ่มปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ทอผ้าไหม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าไหม 0.0381159242
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา กลุ่มทอผ้าบ้านดอนเต็ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย 0.1700403353
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา กลุ่มดอกไม้ผ้าใยบัว และของชำร่วยบ้านโคกเจริญ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า 0.2494154866
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา กลุ่มเย็บผ้าบ้านปรางค์ทอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้านวม ผ้าขาวม้า ผ้ากันเปื้อน 0.2347310423
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ข้าวเกรียบสมันไพรบ้านท่าแดง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเกรียบสมุนไพร เส้นหมี่ น้ำพริก 0.0953823341
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา น้ำพริกไทยทิพย์วิภา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริก น้ำจิ้ม 2.2946321809
ภาคเหนือ อุทัยธานี อู่ไพศาลการช่าง SMEs อุตสาหกรรมโลหะ ซ่อมรถยนต์ 2.6710979033