ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน


ภาค จังหวัด ชื่อสถานประกอบการ ประเภทโครงการ ประเภทอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ ผลรวมการใช้พลังงาน(ktoe)
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านคลองทำเนียบ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ต้นกล้าข้าว 0.0009798165
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งผลิตข้าวคุณภาพ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ข้าวข้าว ข้าวเหนียว 0.0015300546
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรพัฒนาบ้านวังน้ำบ่อ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลผลิตทางการเกษตร 0.0006541456
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกถั่วลิสงบ้านท่าตำหนัก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ถั่วลิสง 0.0006214999
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนร้านค้าชุมชนบ้านตลุกเทียม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ของชำ 0.0005623922
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกหญ้าแพงโกล่าและเลี้ยงโคตลุกเทียม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกหญ้าแพงโกล่าและเลี้ยงโค 0.0007924311
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาดทางมะพร้าว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาดทางมะพร้าว 5.7542E-5
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงโคเนื้อ 0.0005447227
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนข้าวดีศรีเมืองพรหม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ข้าวจ้าว 0.0015579594
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนเทพพนมสุรากลั่น วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สุรา 0.0015647492
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าบ้านท้องคุ้ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เย็บผ้าตามสั่ง 0.0002796606
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนเกษตรพอเพียงบ้านท้องคลุ้ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลผลิตทางการเกษตร 0.0013995401
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนเกษตรพอเพียงบ้านท้องคลุ้ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลผลิตทางการเกษตร 0.0009654028
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เพาะเห็ด 0.0001530017
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิสาหกิจชุมชนการเกษตรบ้านหนองสองห้อง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ พืชผลทางการเกษตร 0.0009140929
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์หลักศิลา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 0.0003082351
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนเย็บผ้าคลองห้วยชัน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เย็บผ้า 0.0005132696
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านชัยพัฒนาร่วมใจ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ 0.0036250555
ภาคตะวันออก นครนายก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเนินใหม่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยน้ำว้าอบกรอบ กระหรี่ปั๊บ ทองม้วน ผลไม้อบแห้ง 0.0009505058
ภาคตะวันออก นครนายก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริกตำบลทรายมูล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาแดดเดียว ปลาส้ม น้ำพริก 0.0006736948
ภาคตะวันออก นครนายก วิสาหกิจแม่บ้านเกษตรกร บ้านบางควายลุย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเกรียบเห็ด มะดันตากแห้ง 0.000149499
ภาคตะวันออก นครนายก วิสาหกิจชุมชนคนใจสู้กู้วิกฤตถนอมอาหาร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาเค็ม ปลาดูสด อื่นๆ 0.0004637312
ภาคตะวันออก นครนายก วิสาหกิจชุมชนคนใจสู้กู้วิกฤตถนอมอาหาร (กลุ่มย่อย) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ไขเค็ม (ไข่เป็ด) ไข่เค็มน้ำมะดัน 0.0006626815
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านคลองมะแพลบ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สมุนไพรอบแห้ง (พริกไทย ตะไคร้) 0.0006190635
ภาคตะวันออก นครนายก เบทาโกร สาขานครนายก SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เนื้อหมู เนื้อไก่ 0.0182141573
ภาคตะวันออก นครนายก กลุ่มสตรีน้ำส้มเกล็ดหิมะ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำส้ม 0.0012272033
ภาคตะวันออก นครนายก 2nd November SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาการ เครื่องดื่ม 0.0020105701
ภาคตะวันออก นครนายก กลุ่มรักษ์ดิน ถิ่นพลังงานยั่งยืน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ แชมพู สบู่ ครีมอาบน้ำฟักข้าว 0.0002249463
ภาคตะวันออก นครนายก วิสาหกิจชุมชนบ้านสรวลเสธ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ พืชผัก 2.17962E-5
ภาคตะวันออก นครนายก สุมาลีโภชนา SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหารตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยว 0.0029644635
ภาคตะวันออก นครนายก ร้านเจ๊อิ้ง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ขายของชำ 0.0002783687
ภาคตะวันออก นครนายก ร้านคุณตุ๊ก SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหารอีสาน 0.0002536609
ภาคตะวันออก นครนายก Coffee Today SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม ขนมปังปิ้ง 0.0011847796
ภาคตะวันออก นครนายก ร้าน ล้านกาแฟ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ชา กาแฟ เค้ก 0.0008084656
ภาคตะวันออก นครนายก ดวงพร SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ขายของชำ 0.0001355963
ภาคตะวันออก นครนายก บ้านตำนัว SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหารอีสาน 0.0034623768
ภาคตะวันออก นครนายก บ้านไม้หวาน กาแฟหอม SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม เค้ก คัฟเค้ก 0.0016512185
ภาคตะวันออก นครนายก Cafe' Amazon (PTT) SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม 0.0017162957
ภาคตะวันออก นครนายก ชาพะยอม SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม 0.0008623621
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ กลุ่มแปรรูปอาหารแดดเดียว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาแดดเดียว หมูแดดเดียว ปีกไก่ 0
ภาคตะวันออก นครนายก I-SURE COFFEE SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม เค้ก 0.0017809541
ภาคตะวันออก นครนายก โฟร์บูตะคาเฟ่ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหาร เครื่องดื่ม 0.0042849512
ภาคตะวันออก นครนายก ร้านชามี SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม 6.65736E-5
ภาคตะวันออก นครนายก ต้นข้าว SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม 0.0001519004
ภาคตะวันออก นครนายก ้ร้านส้มตำเจ๊นาง SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหารอีสาน 0.0007440009
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย โรงกลึงน้อยการช่าง SMEs อุตสาหกรรมโลหะ ชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆ 0.0006967186
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผักปลอดสารพิษ 0.0001402976
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย โรงกลึงตี๋การช่าง SMEs อุตสาหกรรมโลหะ ชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆ 0.0001292076
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรเลิศวารีร่วมใจ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลผลิตทางการเกษตร 0.0001171314
ภาคตะวันออก นครนายก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแค๊ปหมูไร้มันตำบลอาษา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แค๊ปหมูไร้มัน 0.0011313341
ภาคตะวันออก นครนายก SMILE CUP COFFEE SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม ขนมปังปิ้ง 0.0037878074
ภาคตะวันออก นครนายก Coffee by Boss SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม (ชา กาแฟ) 0.0004549735
ภาคตะวันออก นครนายก กาแฟพันธุ์ไทย (PT) SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม (ชา กาแฟ) 0.0009169976
ภาคตะวันออก นครนายก ร้ายก้อย SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ขายของชำ 0.0006340206
ภาคตะวันออก นครนายก ร้านนิ่ม SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ขายของชำ 0.0003726529
ภาคตะวันออก นครนายก เวชศาสตร์สุนทร SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ยาแผนโบราณ ขายของชำ 0.0006942404
ภาคตะวันออก นครนายก ร้านป้าสมร SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ขายของชำ 0.0007202713
ภาคตะวันออก นครนายก ร้านนางสำเนียง เจริญสุข SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ขายของชำ 0.0007996095
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนบ้านโปร่งนก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเกรียบ 0.0144380525
ภาคตะวันออก นครนายก ศิริชัยการค้า SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ขายของชำ 0.0008930218
ภาคตะวันออก นครนายก ร้านวาสนา SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ขายของชำ 0.0002675829
ภาคตะวันออก นครนายก MAFA CAFE SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม เค้ก อาหาร 0.0041033687
ภาคตะวันออก นครนายก ร้านศิรินภา SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำแข็งบด น้ำแข็งก้อน 0.0015790419
ภาคตะวันออก นครนายก เจ๊หญิง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ขายของชำ อาหารตามสั่ง 0.0019129716
ภาคตะวันออก นครนายก ร้านป้าเฉลา SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ขายของชำ 0.0017387147
ภาคตะวันออก นครนายก ร้านเจ๊แต๊น SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ขายของชำ อาหารตามสั่ง 0.0010867479
ภาคตะวันออก นครนายก ร้านป้าทร SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ขายของชำ 0.000800855
ภาคตะวันออก นครนายก ร้านป้านวย SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ขายของชำ ผักสด 0.0006325536
ภาคตะวันออก นครนายก กาแฟต้นหูกวาง SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม (กาแฟสด ชา) 0.0018919109
ภาคตะวันออก นครนายก ชาเบตง สาขาองครักษ์คลอง 15 SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม 0.0007472986
ภาคตะวันออก นครนายก สดใสพาณิชย์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ขายของชำ น้ำแข็งใส 0.001053691
ภาคตะวันออก นครนายก ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา สูตรโบราณ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ก๋วยเตี๋ยวหมู เนื้อ อาหารตามสั่ง 0.0047231275
ภาคตะวันออก นครนายก ดอนเบเกอรี่ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เค้ก พาย ขนมปังฯ 0.0346509043
ภาคตะวันออก นครนายก โจ้กสวนหลวง SMEs อุตสาหกรรมอาหาร โจ๊ก ข้าวต้ม ก๋วยจั๊บ 0.0013053839
ภาคตะวันออก นครนายก บ้านสวนริมเขา SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่พัก 0.0003449448
ภาคตะวันออก นครนายก โชติกาธารา รีสอร์ท SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่พัก สัมมนา 0.0137647109
ภาคตะวันออก นครนายก นิรุตพันธุ์ปลา SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เพาะพันธุ์ปลา 0.0027721493
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย หจก.ไทเลยก่อสร้าง SMEs อุตสาหกรรมอโลหะ อิฐบล็อก 0.0001980853
ภาคตะวันออก นครนายก วิสาหกิจ​ชุมชน​กลุ่ม​สมุนไพรไทยพัฒนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ แปรรูป​สมุนไพร 0.0007060385
ภาคตะวันออก นครนายก ดาเนียปลาทูนึ่ง(OTOP) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาทูต้มเค็ม 0.0023411687
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย สมใจคอนกรีต SMEs อุตสาหกรรมอโลหะ อิฐบล็อก 0.000637763
ภาคตะวันออก นครนายก สหกรณ์ประมงศรีจุฬา จำกัด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาดุกฟูผัดพริก ปลานิล 3 รส 0.001073619
ภาคตะวันออก นครนายก วิสาหกิจชุมชนผู้เพาะเลี้ยงและแปรรูปสัตว์น้ำบางสมบูรณ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูป ปลา กุ้ง 0.0008073896
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย ปากปวนวัสดุ SMEs อุตสาหกรรมอโลหะ อิฐบล็อก 0.0008528673
ภาคตะวันออก นครนายก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลไม้อบแห้งบางอ้อ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปผลไม้ตามฤดูกาล (มะดัน, กระท้อน, มะม่วง) 0.0007372493
ภาคตะวันออก นครนายก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านวังไทรชุมชนพัฒนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ไส้กรอก แปรรุปอาหาร 0.0008619355
ภาคตะวันออก นครนายก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บพรมอเนกประสงค์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เย็บพรม รองเท้า 0.0001450834
ภาคตะวันออก นครนายก วิสาหกิจชุมชนดอกไม้เทียนหอม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เทียนหอม 0.0001714009
ภาคตะวันออก นครนายก วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวบ้านเหล่าหุ่ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ พันธุ์ข้าว มะลิ105 3.05062E-5
ภาคตะวันออก นครนายก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรวังไทรร่วมใจ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์ใส้อั่ว 6.01758E-5
ภาคตะวันออก นครนายก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพหัตถกรรมผลิตภัณฑ์กลึงไม้มะม่วงศรีกะอาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ แจกันมะม่วง งานไม้ 0.0002647689
ภาคตะวันออก นครนายก ร้านอาหารสามสาว นครนายก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ก๋วยเตี๋ยว ต้มเลือดหมู 0.0056873261
ภาคตะวันออก นครนายก ร้านที่ตามหา SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ชา กาแฟ อาหาร 0.0013377941
ภาคตะวันออก นครนายก คุณน้องโภชนา SMEs อุตสาหกรรมอาหาร โต๊ะจีน บุฟเฟ่ 0.0013361767
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย ก.ธนัญชาญ SMEs อุตสาหกรรมอโลหะ อิฐบล๊อก 0.0009058018
ภาคตะวันออก นครนายก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านสตรีศรีดงละคร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ กระยาสารท 0.0005048906
ภาคตะวันออก นครนายก ไรซ์แคร์ (ข้าวเพื่อสุขภาพ) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ข้าวกรอบไรซ์แคร์ ไอติมข้างไรซ์แคร์ 0.000766188
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย เอกชัยการช่าง SMEs อุตสาหกรรมอโลหะ บ่อซีเมนต์,เสา 0.0008866237
ภาคตะวันออก นครนายก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตมะดันและมะดันแปรรูป วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ มะดันแปรรูป 0.0016481175
ภาคตะวันออก นครนายก ร้านซักอบรีด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ซัก รีด 0.0006576227
ภาคตะวันออก นครนายก ร้านแวะหน่อย SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ขายของชำ 0.0006013263
ภาคตะวันออก นครนายก ร้านค้าวิรดา SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ร้านขายของชำ ถุงโฟม สินค้าเบ็ดเตล็ด 0.0007986754
ภาคตะวันออก นครนายก ชญานุช SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ขายของชำ 0.0010742417
ภาคตะวันออก นครนายก มินิมาร์ทสายสมร SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ มินิมาร์ท 0.0032669147
ภาคตะวันออก นครนายก คีรีวันมินิมาร์ท SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ มินิมาร์ท ของชำ 0.0013783649
ภาคตะวันออก นครนายก ลัดดาอิ่มอร่อย SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวแกง 0.0038427299
ภาคตะวันออก สระแก้ว วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงแผ่นดินของพ่อ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร พืชผักปลอดสารพิษ
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มวิสาหกิจเกษตรเลี้ยงไก่แม่ฮ่องสอนบ้านต่อแพ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงสัตว์ 0.4586161137
ภาคตะวันออก สระแก้ว วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้แปรรูปผลไม้ตำบลวังใหม่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ลำไยอบแห้ง 0.368424546
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรม่อนตะแลง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร งาบดสามสหาย งาคั่ว ขนมงาช๊อกกี้ ขนมงารสต่างๆ 0.0004678123
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน บ้านขนุนปาย เกาสท์เฮ้าส์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ให้บริการที่พักอาศัย 0.0016900209
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน โรงแรม พานอรามา SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ให้บริการห้องพัก 40 ห้อง 0.0127009194
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน ร้านจงดียนต์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ จำหน่ายอะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ 0.0002413058
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย อู่ อินเตอร์เซอร์วิส SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ซ่อมรถ 0.0003315754
ภาคตะวันออก สระแก้ว วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชเศรษฐกิจแบบยั่งยืน (โกโก้) 27 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผลโกโก้ เมล็ดโกโก้
ภาคตะวันออก สระแก้ว วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานเสริมทรัพย์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวหอมมะลิ 0.0014741232
ภาคตะวันออก สระแก้ว วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตมะม่วงบ้านหนองผำ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะม่วงน้ำดอกไม้ มะม่วงเขียวเสวย มะม่วงฟ้าลั่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย อู่ บี.เอ็น.เซอร์วิส SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ซ่อมรถ 0.0003333071
ภาคตะวันออก สระแก้ว วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตมะม่วงบ้านบ่อนางชิง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะม่วงน้ำดอกไม้ มะม่วงเขียวเสวย มะม่วงฟ้าลั่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย กกเกลือวัสดุ SMEs อุตสาหกรรมอโลหะ คอนกรีต(เสา,บ่อซีเมนต์) 0.0002484512
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านริมคลอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลผลิตทางการเกษตร 0.0018999515
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและสารปรับปรุงดินบ้านปากคลอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและสารปรับปรุงดิน 0.0030020291
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนข้าวหลามแหลมลาด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวหลาม 0.0001046218
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาในกระชังแม่น้ำน่านบ้านย่านยาว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงปลา 4.48379E-5
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตน้ำยาสมุนไพรบ้านนาขุม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี น้ำยาสมุนไพร (น้ำยาล้างจาน) 0.0009353033
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยอัดเม็ดชีวภาพบ้านนาขุม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี ปุ๋ยอัดเม็ดชีวภาพ 0.0004329534
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนขนมหวานบ้านวังมะสระ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมหวาน 0.0015720639
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์บ้านวังมะสระ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมกระดาษ ดอกไม้จันทน์ 0.0001781682
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนประดิษฐ์หมอนฟักทองและของชำร่วยท่าช้าง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ หมอน ของชำร่วย 0.0003923882
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรแปรรูป วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สมุนไพรอบแห้ง 0.0005092106
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ 2020 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงโค-กระบือ 2.69027E-5
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชเศรษฐกิจปลอดสารพิษ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผักปลอดสารพิษ 0.0001420328
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านห้วยดั้ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ข้าวจ้าว ข้าวเหนียว 0.0023806385
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยสั่งตัดบ้านคุ้งเตาเหล้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ 0.0002642059
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปกระเทียม หมู่ 5 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กระเทียมเจียว กระเทียมแกะกลีบ น้ำพริกลาบ น้ำพริกคั่ว 8.5146E-5
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน วิสาหกิจชุมชนปลูกกล้วยและแปรรูปกล้วยบ้านห้วยกู่ป๊ะ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยฉาบ 1.78543E-5
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน วิสาหกิจชุมชนหมอกมุงเมือง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เหล้าลิ้นจี่ เหล้าข้าวเหนียว 0.0003368531
ภาคตะวันออก นครนายก ร้านหน้าบ้านกาแฟสด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ กาแฟ 0.0009565422
ภาคตะวันออก นครนายก ร้านกาแฟพันธ์ุไทย สาขานครนายก SMEs อุตสาหกรรมอาหาร กาแฟ เค้ก 0.003813091
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟและสินค้าทางการเกษตร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร จำน่ายกาแฟและสินค้าโอทอป 0.0005682975
ภาคตะวันออก นครนายก ๙&๙ มินิมาร์ท SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ขายของชำ 0.0010418588
ภาคตะวันออก นครนายก ร้านพ่อบุญลือ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ขายของชำ 0.0002205154
ภาคตะวันออก นครนายก ร้านศิริรภา SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ขายของชำ 0.2968867791
ภาคตะวันออก นครนายก ร้านกิจเจริญ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ข้าวสาร อาหารแห้ง ของใช้ในครัวเรือน 0.0008378418
ภาคตะวันออก นครนายก SMILE CUP (ร้านดุ่ย) SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ร้านขนมปังปิ้ง ชา กาแฟ 0.000712376
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ข้าวจ้าว 0.0014993812
ภาคตะวันออก นครนายก ดุ่ย SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ร้านขายของชำ 0.0006703268
ภาคตะวันออก นครนายก ร้านเจี๊ยบ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ขายของชำ 0.001504312
ภาคตะวันออก นครนายก Grass & Coffee cafe' SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม (กาแฟ ชา) 0.0011916299
ภาคตะวันออก นครนายก ทวีจิตร เบเกอรี่ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เบเกอรี่ ขนมปัง 0.0012929033
ภาคตะวันออก นครนายก ร้านเสริมสวย เจ๊แหม่ม SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ร้านเสริมสวย มีเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ 0.0021922315
ภาคตะวันออก นครนายก ร้านนันทนา SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ ตัดเย็บผ้า แก้ทรงเสื้อผ้า 0.0001184468
ภาคตะวันออก นครนายก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองยางสามัคคี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผลไม้แปรรูป(กระท้อน) ไข่เค็ม น้ำพริก 0.0004552209
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรบ้านสะพานหิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงสุกร 0.0036796851
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสามัคคีเศรษฐกิจพอเพียง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลผลิตทางการเกษตร 0.0027888773
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มร่วมใจเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลผลิตทางการเกษตร 0.0023672485
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรบ้านคุ้งเตาเหล้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงสุกร 0.0012176264
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช บริษัทแมรี่แอนแดรี่โปรดักซ์จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร นมพาสเจอร์ไรส์ 0.0489038414
ภาคตะวันออก นครนายก ร้านสวนศรีทอง SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เค้ก น้ำปั่น กาแฟ ของฝาก 0.0078857126
ภาคเหนือ เชียงใหม่ ร้านขายลูกชิ้นทอด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ลูกชิ้นทอด 8.4071E-6
ภาคเหนือ เชียงใหม่ ร้านเสริมสวย SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ เสริมความงาม 0.0004102591
ภาคเหนือ เชียงใหม่ สม ฟามร์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ นม 0.000173996
ภาคเหนือ เชียงใหม่ อินสน ฟามร์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ นม 0.0001053022
ภาคเหนือ เชียงใหม่ รับซ่อมผ้า SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ ซ่อมแซมเครื่องแต่งกาย 0.000177785
ภาคเหนือ เชียงใหม่ ร้านขายข้าวครัวตอนเช้า SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหารเช้า 0.0007760768
ภาคตะวันออก นครนายก ร้านกินน้ำ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ร้านชำ น้ำปั่น 0.0005847611
ภาคตะวันออก นครนายก วิสาหกิจชุมชนผักลืมดิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผักสลัด ผักกวางตุ้ง ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวกล้อง 0.0043042624
ภาคเหนือ เชียงใหม่ อุ้ย...อิ่ม SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ อาหารตามสั่ง 0.0007915369
ภาคตะวันออก นครนายก วิสาหกิจชุทชนกลุ่มอาชีพแปรรูปกุ้ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กุ้งอบแห้ง คางกุ้งทอด 0.0014618261
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส บริษัท อี.แอนด์ ซี.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ รับเหมาก่อสร้าง 0.0047614692
ภาคเหนือ เชียงใหม่ ครัวแซ่บนัว SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม 0.0009653576
ภาคเหนือ เชียงใหม่ เปิ่นกาแฟโบราน SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ บริการขายน้ำ 0.0001321473
ภาคเหนือ เชียงใหม่ น้ำลางจำโบ้ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ขายน้ำหวานทั่วไป 0.0003772907
ภาคตะวันออก นครนายก กลุ่มทำสวนครบวงจร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะม่วงกวน ปลาแดดเดียว หน่อไม้ต้มอบ 7.94019E-5
ภาคเหนือ เชียงใหม่ ร้านเสริมสวยนันธิยากร SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ จัดเเต่งทรงผมชายหญิง 0.0009554986
ภาคตะวันออก นครนายก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ด ตำบลโพธิ์แทน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เห็ดหลินจือแดง ชาสมุนไพรเห็ดหลินจือ 0.0011603844
ภาคเหนือ เชียงใหม่ story coffee SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ขายกาแฟ และน้ำหวาน 0.0019360015
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนปุ๋ยชีวภาพบ้านหนองโก หมู่ 7 ต.กุดกว้าง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี ปุ๋ยชีวภาพ 0.0001953213
ภาคเหนือ เชียงใหม่ ร้านขายขนมปิ๊บ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ขนมปังปิ๊บ 8.7219E-6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนโรงสีชุมชนบ้านผาน้ำทิพย์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวสาร 0.0007403374
ภาคตะวันออก นครนายก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารฮาลาล บ้านหัวหมอน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาแดดเดียว แปรรูปผลไม้(กล้วย) ผลไม้ตามฤดูกาล 9.8039E-6
ภาคตะวันออก นครนายก กลุ่มพริกแกง ตำบลบึงศาล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร พริกแกงเผ็ด พริกเผา 0.0001117877
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนโซฟาไม้ไผ่บ้านห้วยเตย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ โซฟาไม้ไผ่ 0.0049205687
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น ช่างน้อยชุมแพไฟเบอร์กลาส SMEs อุตสาหกรรมอโลหะ ตู้น้ำแข้งไฟเบอร์ 0.0011083223
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น ก.เจริญคิลป์ SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ เต้นผ้าใบ โครงหลังคารถ 0.0263371905
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น ชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์ อ.กระนวน และ เอสเอ็น กรุ๊ป (2555) SMEs อุตสาหกรรมไม้ ตู้เสื้อผ้า ตู้โชว์ โต๊ะ 0.0026253043
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน ป่าปุ๊ร้านค้า SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ จำหน่ายข้าวกล้องปลอดสารพิษและสิ่งทอ 1.13999E-5
ภาคตะวันออก นครนายก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ามะเฟืองสามัคคี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผลไม้แปรรูป (กระท้อน)/ กระท้อน 3 รส 0.0003114
ภาคเหนือ เชียงใหม่ ก๋วยเตี๋ยวลำปาง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ อาหารทั่วไป 0.0004156848
ภาคเหนือ เชียงใหม่ ชาจับปาก SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ขายน้ำหลานและ น้ำจำพวกชา 0.000300939
ภาคเหนือ เชียงใหม่ ร้านขายยาฟาร์มาโดม SMEs อุตสาหกรรมเคมี ยารักษาโรค 0.0003082764
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน ธเนศค้าวัสดุก่อสร้าง(1994) SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 0.0006107784
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วันดีชา SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ขายน้ำหวานและ น้ำชา 0.0006599607
ภาคเหนือ เชียงใหม่ ร้านต้นหนาว ข้าวเหนียว หมูทอด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ อาหารตามลูกค้าสั่ง 0.0006562942
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก่นสยามอินเตอร์เทรด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปซุปหน่อไม้ 0.0012931234
ภาคเหนือ เชียงใหม่ ส้มตำคาวบอย SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม 0.0002891495
ภาคเหนือ เชียงใหม่ ล้านเกล้าเพ็ญออล SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ อาหารสัตว์ 0.0005841863
ภาคเหนือ เชียงใหม่ ร้านป้าอ้วน SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ของใช้ทั่วไป 0.0002685327
ภาคเหนือ เชียงใหม่ chakuma เเม่โจ้ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่มและอาหาร 0.0006820601
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น บริษัท พิชญาภา ที เอ็น จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ขนมเปี๊ยะ 0.0028309991
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน น้ำมันงาตรากล้วยไม้ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำมันงา งาม่อนคั่ว งาดำคั่ว ถั่วเหลืองคั่ว พริกกะเหรี่ยงแห้ง ถั่วลายเสือ 0.0002374976
ภาคเหนือ เชียงใหม่ คลีนิกรักษาสัตว์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ คลีนิกรักษาสัตว์ 0.0003523668
ภาคเหนือ เชียงใหม่ 168 motorbike วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ซื้อขายรถมอเตอร์ไซต์ 5.08395E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น โรงกลึงวิชิตกลการ SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ เฟือง เพลา ชิ้นส่วนเครื่อจักร 0.0037990408
ภาคเหนือ เชียงใหม่ อ้วนมอเตอร์ไซต์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ อุปประกรรืชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 0.0009496068
ภาคเหนือ เชียงใหม่ สไมล์ เพ็ทช็อป SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ อาหารสัตว์ 0.0007895209
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น ฟาร์มเห็ดนกแก้ว ขอนแก่น SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เห็ดอัดก้อน 0.0012570995
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรระดับชุมชน 5 SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ตะไคร้ภูเขา สเปย์สมุนไพร แชมพูมะกรูด โลชั่นน้ำมันงา สปางาหอม ครีมมะขามป้อม กล้วยตาก 0.0007043519
ภาคเหนือ เชียงใหม่ กันต์ออโต้ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ อูปกรณ์เครื่องเสียงรถยนต์ 0.0002233177
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น ร้านดีไซน์ป้าย SMEs อุตสาหกรรมกระดาษ ป้าย สติ๊กเกอร์ 0.1214359644
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน กลุ่มน้ำมันงาเพื่อสุขภาพบ้านปางหมู วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำมันงาสปา น้ำมันไหล ถั่วลายเสือ ถั่วเหลือง ถั่วเน่าแผ่น ถั่วแปยี ถั่วแปหล่อ 0.0004868002
ภาคเหนือ เชียงใหม่ ซัก อบ รีด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ บริการซักอบรีดเครื่องเเต่งกาย 0.0008869745
ภาคเหนือ เชียงใหม่ เอเอก็อบปี้ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ให้บริการถ่ายเอกสาร 0.0007878733
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น โรงกลึงหนองเรือกลการ SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ ชิ้นส่วนเครื่องจักร 1.586369582
ภาคเหนือ เชียงใหม่ สุวรร โฟโต้ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ให้บริการถ่ายรูปและย่อภาพ ขยายภาพ ทุกชนิด 3.39482E-5
ภาคเหนือ เชียงใหม่ พิกุล SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ขายเหล้า 0.0011111357
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น พลวิทยาฟาร์ม SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ไข่ไก่ 0.0023266851
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช บริษัทกิรนาพาราวู้ดจำกัด SMEs อุตสาหกรรมไม้ แปรรูปไม้ยางพารา 0.0983351568
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช บริษัทชูศักดิ์ยูเนียนพาราวู้ดจำกัด สาขาชะอวด SMEs อุตสาหกรรมไม้ แปรรูปไม้ยางพารา 0.0046604406
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช บริษัทเขามหาชัยพาราวู้ดจำกัด SMEs อุตสาหกรรมไม้ แปรรูปไม้ยางพารา 0.0230936144
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช บริษัทที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักซ์จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตน้ำยางข้นและสกิมบล็อค 0.1309512796
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช สัณฐมิตรค้าไม้ SMEs อุตสาหกรรมไม้ แปรรูปไม้ยางพารา 0.0293252246
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัดปราณีพาราวู้ด SMEs อุตสาหกรรมไม้ แปรรูปไม้ยางพารา 0.0156905676
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช บริษัทพาเลทสุราษฎร์จำกัด SMEs อุตสาหกรรมไม้ แปรรูปไม้ยางพารา 0.0131963511
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โรงเลื่อยปิ่นแก้ว SMEs อุตสาหกรรมไม้ แปรรูปไม้ยางพารา 0.0055161691
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช บริษัทนครแดรี่พลัสจำกัด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร นมพาสเจอร์ไรส์ 0.0396043268
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช บริษัทเปเป้ไอศกรีม(1993)จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตไอศกรีม 0.0293252246
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช บริษัทซิลเวอร์เบเกอรี่แอนด์ฟู้ดจำกัด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ขนมปังและขนมเค้ก 0.0155392243
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โรงงานลูกชิ้นชวนชิม SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตลูกชิ้นจากเนื้อสัตว์ 0.0007665441
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น อิงฟ้า บ้านน๊อคดาวน์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ บ้านน๊อคดาวน์ 0.0012884929
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น โรงงานพัฒนาการเกษตรขอนแก่น SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ เครื่องนวดข้าว-นวดถั่ว 0.0023845172
ภาคเหนือ เชียงใหม่ เจ้านางตัดผมชาย-หญิง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ บริการเสริมความงามเเละจัดเเต่งทรงชาย-หญิง 0.0008809415
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านขนมคุณภัทรา SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหาร เบเกอรี่ 0.0025419754
ภาคเหนือ เชียงใหม่ บางเขนก็อบปี้ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ให้บริการถ่ายเอกสาร 0.0013003502
ภาคเหนือ เชียงใหม่ เบดดิ้งชิพ SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ ชุดเครื่องนอน 0.0001474814
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น บริษัท โจว ออร์แกนิก จำกัด SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ แคปซูลถังเช่าสีทอง 0.0024078711
ภาคเหนือ เชียงใหม่ ชายไทยบาร์เบอร์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ให้บริการตัดผมชาย 0.0007162772
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น บริษัท บัตเตอร์ฟลาย แปซิฟิก คอร์ปอเรชั่น จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร สบู่ และเครื่อง 0.0004606362
ภาคเหนือ เชียงใหม่ ร้านขายข้าวสาร SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวสาร 0.000793777
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ศูนย์การเรียนรู้บ้านดอนทือ (สวนสมรมบ้านดอนทือ) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ แปรรูปมะพร้าว (น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น,สบู่) 0.0001071256
ภาคเหนือ เชียงใหม่ ร้านสวัาดีแม่โจ้ โมบาย SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ เครื่องมือสื่อสาร 7.08224E-5
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช บริษัทนันทผลพานิชจำกัด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตน้ำแข็ง 0.248080709
ภาคเหนือ เชียงใหม่ ยศกาญจน์ 20 บาท SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ของชำ 0.0009420944
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย ส.รุ่งทรัพย์อิฐมอญ SMEs อุตสาหกรรมอโลหะ อิฐบล๊อก,อิฐมอญ 0.0018545289
ภาคเหนือ เชียงใหม่ ศรีพรรณ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ขายของชำ 0.0001337976
ภาคเหนือ เชียงใหม่ ซ่อมปะยางเปลี่ยนอะไหล SMEs อุตสาหกรรมโลหะ ซ่อมอะไหล่มอเตอร์ไซต์ 0.000394846
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น ฟาร์มเห็ดบ้านไผ่ SMEs อุตสาหกรรมเคมี ก้อนเห็ด 0.0014897926
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช บริษัทนาบอนรับเบอร์จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตน้ำยางข้น 0.1281010624
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย บุญมาการช่าง SMEs อุตสาหกรรมโลหะ ชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆ 0.0006266047
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย เลยโลหะกิจ SMEs อุตสาหกรรมโลหะ หลังคาเหล็ก 0.0003923488
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น สมบูรณ์ฟาร์มเห็ด ขอนแก่น SMEs อุตสาหกรรมเคมี ก้อนเห็ด 0.0013163033
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ปัทมาการยาง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ยางแผ่นรมควัน 0.0003834768
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย โสมหลังคาเหล็ก SMEs อุตสาหกรรมโลหะ หลังคาเหล็ก 0.0007517005
ภาคเหนือ เชียงใหม่ ร้านขายเสื้อผ้า SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องแต่งกาย 4.62967E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น บ.ดี.บี.พี.บ้านไผ่พลาสติก SMEs อุตสาหกรรมเคมี แก้วพลาสติก ขวดพลาสติก 0.0019665623
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตรามิตรแท้ SMEs อุตสาหกรรมเคมี ปุุ๋ย 0.0015804171
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น รุ่งทิวาเฟอร์นิเจอร์ SMEs อุตสาหกรรมไม้ โต๊ะทำงาน ตู้เสี้อผ้า เตียงนอน 0.0025407469
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น โรงงานสวรรค์สร้างเฟอร์นิเจอร์ SMEs อุตสาหกรรมไม้ ตู้ไม้ 0.0025246408
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น เฟรมโฟนเฟอร์นิเจอร์ SMEs อุตสาหกรรมไม้ ตู้เสื้อผ้า ตู้โชว์ 0.0008777858
ภาคใต้ พัทลุง วิสาหกิจชุมชนท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (ชา สมุนไพร กก สาคู) 0.0005716834
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น T.P.กระจกอลูมิเนียม มัญจาคีรี SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ ประตูอลูมิเนียม หน้าต่่างอลูมิเนียม 0.0005649236
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย เล็กเจริญ SMEs อุตสาหกรรมโลหะ หลังคาเหล็ก,ประตูม่วน 9.389E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น จอยน้ำแข็งหลอด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำแข็งหลอด 0.0629481327
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย โรงกลึงยูไนเต็ดกลการ SMEs อุตสาหกรรมโลหะ ชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆ 0.0012653744
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น ร้านซอกเกอร์ SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อ 0.0001832076
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น ร้านเขียวโรงศพ SMEs อุตสาหกรรมไม้ โรงศพ 0.0003577206
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น โรงงานผลิตกระเป๋าวังชัย SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ กระเป๋า 0.0050271355
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช บริษัทนูทราโก(ประเทศไทย)จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร คั่ว บด ป่น กาแฟ 0.0009164133
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น โรงกลึงพระยืน SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ ชิ้นส่วนเครื่องจักร 0.0015197869
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น ประสิทธิสแตนเลส SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ ประตูสแตนเลส 0.001120593
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น ร้านชอบผ้าใบ SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าใบเต้น 0.0025655101
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี ช.ช้างเรือนไทย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ จักรสานไม้ไผ่ 9.75924E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น สุวิทย์โรงกลึง SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ ผลิตชินส่วนเครื่อจักร ซ่อมบำบุงเครื่องจักร 0.0016132982
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย โรงกลึงมิตรยนต์ SMEs อุตสาหกรรมโลหะ ชิ้นส่วนอะไหล่ 0.0009802962
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น บจ.โรงงานปลาร้าแม่ประกาศ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ปลาร้า 0.0012275915
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย เลยรวมช่าง (1987) SMEs อุตสาหกรรมโลหะ ชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆ 0.0020390161
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น โรงน้ำแข็งซำสูงน้ำทิพย์ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำแข็ง 0.1022265555
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี สยามมิชซูรี่จิวเวอร์รี่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ กำไรข้อมือ แฮนด์เมด 0.0001433175
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น โรงงานน้ำดื่ม ฟ้าใส ขอนแก่น SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำดื่ม 0.0050674009
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี Siam Brasxry lewelery วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เข็มขัด 5.20038E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย ต.ศิลา SMEs อุตสาหกรรมอโลหะ อิฐบล๊อก 0.0026349953
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น หจก.สามารถวัสดุก่อสร้าง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ อิฐบล็อค ขายวัสดุก่อสร้าง 0.0023837118
ภาคตะวันออก นครนายก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ามะเฟืองสามัคคี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผลไม้แปรรูป(กระท้อน)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย กีต้าร์วัสดุก่อสร้าง SMEs อุตสาหกรรมอโลหะ อิฐบล๊อก 0.0015294028
ภาคตะวันออก นครนายก บ้านสวนครูกบ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่พัก 0.0028966521
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น นิรภัยวอเตอร์ ทรีทเมนต์ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำดื่ม 0.0006764588
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โรงก๋วยเตี๋ยวคุณดี SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว 0.000549848
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย J.N.P วัสดุก่อสร้าง SMEs อุตสาหกรรมอโลหะ อิฐบล๊อก 1.0813542654
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงานเชวงวัฒนาปลาป่น SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตปลาป่น 0.0054521659
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย ณรงค์ SMEs อุตสาหกรรมไม้ เฟอร์นิเจอร์ 0.0009290047
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น โรงกลึงวิชัยการช่าง SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ ประกอบชิ้นงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์การเกษตร 0.0079288664
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โรงงานขนมจีน SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตแป้งและเส้น 0.0769806802
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย บ้วนเซ้ง SMEs อุตสาหกรรมไม้ เฟอร์นิเจอร์ 0.0012553081
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช บริษัทพาณิชย์ปลาป่นจำกัด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตปลาป่น 0.9494004967
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย เจริญเลย SMEs อุตสาหกรรมอโลหะ อิฐบล๊อก 0.0013471848
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย กลุ่มแปรรูปไม้เนื้อแข็งจังหวัดเลย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ กระปุกออมสินไม้ไผ่และเฟอร์นิเจอร์ 0.0005630332
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย ส.การช่าง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ซ่อมเครื่องยนต์ 0.1652788152
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย อู่เจริญทรัพย์รุ่งเรือง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ซ่อมเครื่องยนต์ 1.2680427526
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น บ.สมาร์ท โฟโต้ ปริ๊น จำกัด SMEs อุตสาหกรรมกระดาษ สมุด 0.0075175507
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น อ.กระจกอลูมิเนียม SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ ประตูอลูมิเนียม หน้าต่างอลูมิเนียม 0.0006266303
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น โอชิน โฮมเมดเบอกอรี่ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ขนมปัง 0.0003716019
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น หจก.โรงพิมพ์รัตน์ SMEs อุตสาหกรรมกระดาษ ใบเสร็จ 0.0008708246
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น ประยูรการช่าง SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ เต้นผ้าใบ 0.0024127422
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น บ.ดีดี เมททอชีท SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ แผ่นหลังคาเหล็ก 0.0036762313
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น พิชัยรางน้ำฝน SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ รางน้ำฝน 0.0012482275
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โรงสีข้าววิไลพรค้าข้าว SMEs อุตสาหกรรมอาหาร สีข้าว 0.0032660019
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โรงสีพูลสวัสดิ์ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร สีข้าว 0.0072549384
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โรงสีข้าวศรีสุวรรณ์ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร สีข้าว 0.0359096417
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โรงสีนุกูล SMEs อุตสาหกรรมอาหาร สีข้าว 0.0307436588
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โรงสีนำผล SMEs อุตสาหกรรมอาหาร สีข้าว 0.0158550142
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โรงสีธรรมกิจ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร สีข้าว 0.0014780542
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โรงสีข้าวเกียรติธานินทร์ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อบเมล็ดข้าวเปลือก 0.0015551017
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โรงสีเศวตคชกุล SMEs อุตสาหกรรมอาหาร สีข้าว 0.0040788171
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โรงสีข้าวสินสมโชค SMEs อุตสาหกรรมอาหาร สีข้าว 0.0050521479
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โรงสีข้าวสนองผล SMEs อุตสาหกรรมอาหาร สีข้าว 0.0091149953
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น หจก. ว สุวรรณ แมชชินเนอร์รี SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ ชิ้นส่วนเครื่องจักรอุสาหกรรม 0.0107554976
ภาคใต้ ระนอง วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงสัตว์บ้านท่าฉาง (โค กระบือ แพะ) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงโค แพะ 0.0001993052
ภาคใต้ ระนอง ก้อง วัลเล่ย์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กาแฟสำเร็จรูป 0.0023645551
ภาคใต้ ระนอง วิสาหกิจชุมชนผลไม้คุณภาพเกษตรอินทรีย์ จ.ป.ร. วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มังคุด 0.0001411627
ภาคใต้ ระนอง วิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะพร้าวบ้านปลายคลอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำกะทิ ไอศครีม 0.0018173854
ภาคใต้ ระนอง บ้านทะเลนอกโฮมสเตย์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ นำเที่ยว3เกาะ 1.77509E-5
ภาคใต้ ระนอง วิสาหกิจชุมชนพัฒนาคุณภาพกาแฟบ้านในกรัง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เมล็ดกาแฟ 0.0004040929
ภาคใต้ ระนอง พิพิธภัณฑ์บ้านแร่นอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สินค้า OTOP 1.0237E-5
ภาคใต้ ระนอง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรปากแพรกร่วมใจ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริก 0.0001704148
ภาคใต้ ระนอง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟแปลงใหญ่ตำบลละอุ่นเหนือ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เมล็ดกาแฟ 0.0001604337
ภาคใต้ ระนอง ทุ่งเลี้ยงสัตว์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงวัว 0.0007565775
ภาคใต้ ระนอง วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกปาล์มน้ำมันบ้านเชี่ยวเหลี่ยง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปาล์มน้ำมัน
ภาคใต้ ระนอง กลุ่มสตรีบ้านม่วงกลวง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมคุกกี้ 0.0006577847
ภาคใต้ ระนอง สีหมอกฟาร์มแพะ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงแพะ 2.98919E-5
ภาคใต้ ระนอง วิสาหกิจชุมชนปาล์มน้ำมันคอกช้าง ม.10 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปาล์มน้ำมัน
ภาคใต้ ระนอง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาปาล์มน้ำมันทุ่งโรง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี ปุ๋ย (พืช) 5.9436E-6
ภาคใต้ ระนอง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตยางพารากะเปอร์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี ปุ๋ยหมัก,ปุ๋ยเคมีผสม 0.0002880819
ภาคใต้ ระนอง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้กวาดดอกอ้อบ้านห้วยนายร้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ไม้กวาดดอกอ้อ 0.0003067209
ภาคใต้ ระนอง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนลูกผสมบ้านพรุตาโรย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงโคเนื้ิอ 0.0003085098
ภาคใต้ ระนอง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อโคขุนอำเภอละอุ่น วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงวัว 0.0001030351
ภาคใต้ ระนอง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านบางแก้ว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ภาคใต้ ระนอง วิสาหกิจชุมชนชาวสวนปาล์มบ้านบางแก้วใหญ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปาล์มน้ำมัน 3.5133E-6
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช บริษัทโรงน้ำแข็งสร้อยฟ้าจำกัด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตน้ำแข็ง 0.055867953
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช บริษัทริชเชสวอเทอร์จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตน้ำแข็งและน้ำดื่ม 0.0224600588
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัดซีไอซ์ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตน้ำแข็ง 0.0550420038
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัดช่วงอนันท์ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตน้ำแข็งหลอด,น้ำแข็งบด 0.0928312976
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัดรัตนราช SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตน้ำแข็ง 0.0938482464
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัดกระแสร์สินไอซ์ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตน้ำแข็งซอง 0.1425472038
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัดวัฒนาเนรมิตร SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตน้ำแข็ง 0.0277995071
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัดคิงส์วอเตอร์ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ทำน้ำแข็งก้อนเล็ก 0.0187686529
ภาคตะวันออก สระแก้ว วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านสระหลวง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เห็ดนางฟ้า 2.491E-6
ภาคตะวันออก สระแก้ว วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงอำเภอวังน้ำเย็น วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะม่วงน้ำดอกไม้ มะม่วงฟ้าลั่น 0.0002062237
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนน้ำพริกลาบบ้านใหญ่เจริญ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริกลาบ
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน วิสาหกิจชุมชนกาแฟขี้ชะมดและกาแฟบ้านดง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ กาแฟ 0.0003483107
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านข่อยสูง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวกล้อง
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปการเกษตรสร้างป่าสร้างรายได้บ้านแม่จ๋า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำผลไม้สมุนไพร,ย้อมสีผ้า,กระเจี๊ยบแห้ง 0.0098777588
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช บริษัทยงกานต์พัฒนาจำกัด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตน้ำแข็ง 0.052543412
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรธรรมชาติวังดิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปุ่ย, โค, หมู, ปลา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น ท.เจริญกราฟฟิก SMEs อุตสาหกรรมกระดาษ ป้ายโฆษณา สติ๊กเกอร์ 0.0008114502
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาโคขุนบึงพาด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โคขุน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น พิชัยการช่าง SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าใบ 0.001401236
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น หจก.สมิตรเจริญเสาปูน SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ วัสดุก่อสร้างทุกชนิด เสาปูน ท่อปูน 0.0054982408
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น ช.รุ่งเรืองพลาสติก SMEs อุตสาหกรรมกระดาษ ป้าย สติ๊กเกอร์ 0.0009497602
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น ประพันธ์เบาะยนต์ SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ โครงหลังคารถยนต์ 0.0014274085
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช บริษัทเอสกีคอนกรีตจำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 0.0377442563
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัดวังศิลา SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตคอนกรีต ท่อคอนกรีตอัดแรง 0.0069647409
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิริคอนกรีต SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 0.0228115655
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านแก่ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร 0898595029
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัดคงถาวรคอนกรีต SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 0.004809327
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปเพื่อการเกษตรหมู่ 1 ข่อยสูง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ตะไคร้,มะม่วงกวน
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพเพื่อเสริมสร้างชีวิตใหม่ 7/43 เพื่อพ่อ ม.10 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร พริกแดง และ เพาะพันธุืพืช
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงวัวบ้านหนองหิน ม.6 ต.น้ำพี้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ วัว
ภาคกลาง นนทบุรี วิสาหกิจชุมชนน้ำสมุนไพรใบบัวบกวัดสโมสร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำใบบัวบก ใบบัวบกอบกรอบ ใบบัวบกทอดกรอบ 0.0015483515
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรพัฒนาชำสอง หมู่ 6 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ โคเนื้อ,เมล็ดพันธ์ุ
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคกระบือบ้านห้วยไร่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โค
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อไผ่ล้อม (2) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ โคเนื้อ , ปุ๋ยคอก
ภาคกลาง นนทบุรี วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรแปรรูปเทพประทาน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริกเผา น้ำสมุนไพร น้ำอัญชัน 1.84265E-5
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคตำบลฝายหลวง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โคเนื้อ
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ 0852706489 0.0045469194
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลิตสบู่ แชมพูสมุนไพร สูตรน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สบู่ แชมพู จากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 0.046995295
ภาคกลาง นนทบุรี วิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรและอาหารแปรรูปพฤกษา 10 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะเฟืองหยี น้ำมะเฟือง มะม่วงแผ่น เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ข้าวยำ ขนมจีนน้ำยา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำกล้วยฉาบ,ข้าวแตนและขนมดอกจอก ม.3 ตำบลสระแก้ว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยฉาบ ข้าวแตน ขนมดอกจอก 0.0008355668
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ ห้างหุ้งส่วนจำกัด ณัฏฐพลเทรด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำดื่มบรรจุขวด ตราพญานาค,สุรากลั่นขาว 0.0562812057
ภาคกลาง นนทบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรหน่อกะลา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ชาหน่อกะลา น้ำสมุนไพร น้ำมะม่วงหาว น้ำอัญชัน น้ำกระชาย 0.0004664986
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มลับแลเกษตรก้าวหน้า 59 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปุ๋ยหมัก,ปุ๋ยชีวภาพ 1.14552E-5
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพร (organic) บ้านด่านนาขาม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ชมพู่มะกรูดไคล้น้ำ 2.16614E-5
ภาคกลาง นนทบุรี วิสาหกิจชุมชนแปรรูปชุดสตรีเมืองนนท์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อผ้า รับออกแบบเสื้อผ้า 0.001425472
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนโคขุนสภาเกษตรกรตำบลป่าเซ่า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เนื้อโค 0.001046218
ภาคเหนือ อุทัยธานี กลุ่มทอผ้าลายโบราณ (สมบัติ) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอต่างๆ 7.49403E-5
ภาคเหนือ อุทัยธานี กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอต่างๆ 0.0001354607
ภาคเหนือ อุทัยธานี กลุ่มทอผ้าบ้านพูลสุข วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอ 0.0001582038
ภาคเหนือ อุทัยธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.บี.แอลลอยสตีล (กรุ๊ป) SMEs อุตสาหกรรมไม้ ประกอบ ซ่อมแซม สำหรับงานไม้ 0
ภาคเหนือ อุทัยธานี หนองฉางเมทัลชีท SMEs อุตสาหกรรมอโลหะ ส่วนประกอบใช้ในการก่อสร้าง เช่น หลังคาเมทัลชีท 0.0028531655
ภาคเหนือ อุทัยธานี มีดช่างแขก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ มีด กรรไกร 0.0004009615
ภาคกลาง นนทบุรี วิสาหกิจชุมชนน้ำมันนวดสมุนไพรอาศรมฤาษี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำมันนวดสมุนไพร 1.3308E-6
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนผลิตพันธุ์ไม้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้าพันธุ์ไม้ 0.0004203555
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน ผลิตภัณฑ์ข้าวตังไข่ขวัญ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวตัง งาคั่ว ถั่วลายเสือ ถั่วลูกไก่ กระเทียม 0.0002786972
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน วิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยเดื่อ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ชาเขียว ปํอบคอร์นไทยใหญ่ 0.0001258135
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารบ้านเมืองปอน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวตอกปั้น ข้าวปองต่อ ขนมงา แปโหย่ 0.0008942264
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์และชีวภาพชาววัง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลูกผักป่าขาย 7.03894E-5
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน วิสาหกิจชุมชนต้นบุญ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำมันงา น้ำมันดาวอินคา น้ำมันงาขี้ม่อน ถั่วดาวอินคา ถั่วลายเสือคั่วกรอบ งาขาวคั่ว งาดำคั่ว 0.0006122595
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน วิสาหกิจชุมชนออมทรัพย์เกษตรทางเลือกบ้านแม่สุริน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร งาขาว งาดำ ถั่วลิสงแปรรูป ถั่วลายเสือคั่ว ถั่วเน่าทรงเครื่อง ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ 0.0003549754
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านข่อยสูง หมู่ 1 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริกแกง,น้ำพริกลาบ,น้ำพริกปลาร้า 5.80436E-5
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวปากน้ำปราณ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ การท่องเที่ยว 0.000268618
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนอาหารทะเลแปรรูปปากน้ำปราณ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหารทะเลแปรรูป 9.17232E-5
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนโยคะเพื่อสุขภาพ (ปราณบุรี) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ชมรมโยคะ 0.0003795663
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโมบายมู่ลี่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ งานประดิษฐ์ 0
ภาคกลาง สมุทรสาคร K Design วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เครื่องประดับหินสี 1.43318E-5
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน สปา บุรี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ งานประดิษฐ์ 0
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มนวดแผนไทยจากสมุนไพรเพื่อสุขภาพ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สบู่,ยาหม่อง,ลูกประคบ,สมุนไพรอบแห้ง 0.0002867147
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงสุกร ต.เขาน้อย ฝั่งตะวันตก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงสัตว์ 0
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดบ้านปรือน้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ การเกษตร 9.43166E-5
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านไฮเทค วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ศูนย์เรียนรู้ 0
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนน้ำดื่มบ้านมาลัยทับใต้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำดื่ม 0.000290218
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนบ้านถ้ำฟาร์ม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงสัตว์ 6.11488E-5
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ (ดอนเต็งรัง) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงสัตว์ 7.62995E-5
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงแพะบ้านเนินพยอม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงสัตว์ 0.0001284739
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มภูพารามัลเบอรี่เพื่อผลิตและจำหน่าย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ การเกษตร 0
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้านภูหลวง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ การเกษตร 7.45251E-5
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มนวดไทยจากสมุนไพรเพื่อสุขภาพ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สบู่,ยาหม่อง,ลูกประคบ,สมุนไพรอบแห้ง 0
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มขนมฟ้าประทาน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ทำขนม 0.0005121213
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนไก่ชนทับใต้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงสัตว์ 0.0001062597
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกผักอินทรีย์ หมู่ที่ 2 บ้านหนองพลับ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ การเกษตร 0.0001094673
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย อู่พูนทรัพย์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ซ่อมเครื่องยนต์ 0.1107329972
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านกรรณิการ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ แปรรูปสมุนไพร 7.81735E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย ผู้ใหญ่บาง SMEs อุตสาหกรรมไม้ เฟอร์นิเจอร์ 0.0013512796
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรไม้บ้องพัฒนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ แปรรูปสมุนไพร 0.0002142512
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนรวมเกษตรสมุนไพรแปรรูปบ้านเขาวัง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปสมุนไพร (น้ำพริกกระวาน น้ำกระวาน กระวานทอดกรอบ) 0.0004285024
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรผักผลไม้ปลอดภัยและการท่องเที่ยววิถีชุมชนแห่งหุบเขาคีรีกัณฑ์(สวนสร้างบุญลานสกา) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ แปรรูปสมุนไพร 0.0005829816
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนชาวนาพระพรหม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปสมุนไพร (ข้าวสาร น้ำบรรจุขวด น้ำผึ้งมะนาว) 0.0006002258
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โอทอปนวัฒวิถีบ้านตรอกไม้แดง (แบรนด์เชิงเขาชาตะไคร้) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปสมุนไพร (ชาตะไคร้ น้ำเสาวรส น้ำมังคุด) 0.0002351755
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านวังม่วง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ แปรรูปสมุนไพร 5.4563E-5
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ไร่ถั่วดาวอินคา หลานปู่ชู ปู่ช่วย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปสมุนไพร (ชาใบถั่วดาวอินคา เมล็ดคั่ว) 0.0003200724
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านบ้านหมอไทย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ แปรรูปสมุนไพร 0.0001459442
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนสบู่สมุนไพรลูกชก (บ้านควนชก) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ แปรรูปสมุนไพร 0.00011909
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย นายสมคิด SMEs อุตสาหกรรมไม้ เฟอร์นิเจอร์ 0.0043609479
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสวนขันบ้านขนม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมไทย เบเกอรี่ แปรรูปขนม 9.07035E-5
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ขนมเดือนสิบและแป้งสาคู ม.6 ต.กะปาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมเดือนสิบ แป้งสาคู 0.0002142512
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนขนมบ้านไร่เหนือ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนม(เปี๊ย,โรตีกรอบ,โดนัท) 0.0010972988
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกล้วยฉาบควนมิตร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยฉาบ(หวาน,เค็ม) 0.0006427536
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช กลุ่มอาชีพกาละแมน้องมล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กาละแม 0.0285668246
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนสตรีขนมแปรรูป วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมลากรอบ ทองม้วน 0.000252087
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนขนมคนต้นน้ำ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนม (เค้ก,คุกกี้,ปั้นขลิบ) 0.0007818185
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์และแปรรูปสาคูบ้านกะโสม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปสาคูต้น (แป้ง,ขนมจากเม็ดสาคู,ทองม้วน) 0.0024265024
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมเพื่อสุขภาพ(จิ้งหรีดอบ) แปรรูปน้ำผึ้ง ทองม้วน 0.0009243
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผู้ผลิตขนม ตำบลสามตำบลหมู่ที่ 4 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมทองม้วน กล้วยตาก 0.0001842654
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช กลุ่มเครื่องแกงตำมือปักษ์ใต้บ้านไสขาม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องแกง 3.6853E-6
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนบ้านวัดโบสถ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องแกง 0.0001080205
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องแกงบ้านหนองบัว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องแกง 0.0001364833
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องแกงแม่บ้านควนปริง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องแกง 6.29259E-5
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องแกงบ้านหนองปลิงตำบลเขาโร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องแกง 2.2931E-6
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องแกงบ้านปากแพรก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องแกง 9.61686E-5
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องแกงบ้านควนตอ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องแกง 5.30684E-5
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีอาชีพเครื่องแกง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องแกง (ไตปลา แกงคั่ว แกงส้ม) 5.85555E-5
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เครื่องแกง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องแกง 1.5151E-6
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านผลิตเครื่องแกงบ้านหนองตาม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องแกง 0.0002850872
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกะลามะพร้าวเฉลิมพระเกียรติ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ แปรรูปมะพร้าว (เครื่องประดับ,ของที่ระลึก) 0.0004006578
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนพรรณวราฟาร์ม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ แปรรูปมะพร้าว 0.0009855526
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอารยเบี้ยท่องเที่ยวลุ่มน้ำปากพนัง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ มะพร้าวแปรรูป 0.0003213768
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นสมุนไพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ แปรรูปมะพร้าว 0.00017039
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนพืชผล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ แปรรูปมะพร้าว 0.0133377954
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นบ้านพังปริง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ แปรรูปมะพร้าว 9.33782E-5
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาและแปรรูปการเกษตรหาดบ้านแปร็ต วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ แปรรูปมะพร้าว 0.000335015
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนเกษตรอินทรีย์ภูสิบแสน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ แปรรูปมะพร้าว 0.0002302948
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์รักษ์ดีตามวิถีพ่อสอน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ แปรรูปมะพร้าว 0.0006994024
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนปลาดุกร้าตำบลท่าซัก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปปลา (ปลาดุกร้า,ปลาดุกทอดสำเร็จรูป,น้ำพริกปลาดุกร้า) 9.00995E-5
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาดุกร้าบ้านสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปปลา (ปลาร้า,ปลาดุกแดดเดียว) 8.0913E-6
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนปลาดุกอวน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปปลา (ปลาดุกใส่อวน,ปลาดุกแดดเดียว) 0.0009104281
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านนาสัญญา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปปลา (ปลาดุกร้า,ปลาแดดเดียว) 0.0002590954
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ศูนย์การเรียนรู้ปลาดุกใส่อวน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปปลา (ปลาดุกใส่อวน) 0.0004285024
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช แปรรูปปลาบ้านโคกแซะ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปปลา (ปลาดุกร้า) 0.0003674389
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนปลาดุกใส่อวน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปปลา (ปลาดุกใส่อวน,ปลาแดดเดียว) 5.52899E-5
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช กลุ่มชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกาะไชย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปปลา (ปลาบอกร้า,ปลาตากแห้ง) 2.17536E-5
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช กลุ่มแปรรูปอาหารทะเล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปปลา (ปลาแห้ง,ข้าวเกรียบปลา) 1.0288E-6
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกองทุนเศรษฐกิจพอเพียง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปปลา (ปลาดุกร้า,น้ำพริก) 0.0005850068
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช บริษัทเลิศวัฒนาคอนกรีตจำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ คอนกรีตผสมเสร็จ 0.0582907632
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช บริษัทสยามมาสเตอร์คอนกรีตจำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ,แผ่นพื้นสำเร็จรูป 0.0128224152
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี คอนกรีต SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 0.007072229
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัดประกอบกิจคอนกรีต SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 0.0830904705
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช บริษัท สันยาคอนกรีต จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 0.0092955754
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัดมานะซีแพค SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ทำคอนกรีตบล๊อค เสาเข็มและพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป 0.0265361835
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนไร่พลอยตะวัน (ผลิตเห็ดสด ก้อนเห็ดและเห็ดแปรรูป) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตเห็ดสด ก้อนเห็ดและเห็ดแปรรูป 0.0005481896
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสัมมาชีพบ้านไผ่ล้อม หมูที่ 1 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ยามองน้ำ 0.0004285024
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านความหวังใหม่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริก 0.0002571014
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคบ้านกระสัง หมู่6 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ลูกโค 2.32891E-5
ภาคตะวันออก สระแก้ว วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรสร้างอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เห็ดนางฟ้า 1.51951E-5
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลไม้แปรรูปแม่เพี้ยน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยกวน,มะขามแก้ว,กล้วยตาก 0.0002495616
ภาคกลาง นนทบุรี วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ชาใบรางแดง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนทำน้ำยาเอนกประสงค์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี น้ำยาทำความสะอาด 0.0004812569
ภาคกลาง นนทบุรี วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเห็ด และน้ำพริกรสเด็ด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เห็ดสด แหนมเห็ด น้ำเห็ด น้ำพริกเห็ด เห็ดสามรส น้ำพริกกากหมู 0.0002303318
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ กลุ่มตัดเย็บ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อผ้า 0.0005604739
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดฟาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เห็ดฟาง 0.0001943488
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ กลุ่มแม่บ้านกระเทียมโทนดองน้ำผึ้งบ้านซำตารมณ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กระเทียมโทนดองน้ำผึ้ง 0
ภาคกลาง นนทบุรี วิสาหกิจชุมชนมะม่วงแช่อิ่ม อำเภอปากเกร็ด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะม่วงแช่อิ่ม 0.000272764
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าและแปรรูปเสื่อกกบ้านโนน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื่อกก เสื้อผ้า 0.000462629
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปทุเรียน หมู่ที่ 6 ตำบลแม่พูล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ทุเรียนกวน 0.0012359147
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมรุ่งอรุณ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าไหม 0.0001798976
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปการเกษตรบ้านต้นงั่ว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ทุเรียนกวน,ทุเรียนทอด 0.0004864607
ภาคกลาง ชัยนาท กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหัวหว้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงแพะ 0.0005440334
ภาคกลาง นนทบุรี วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรแก้วภูพา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ แชมพูสมุนไพร โลชั่น สบู่สมุนไพร 1.63791E-5
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอีนทร์ยีพัฒนาบ้านท่ามะปราง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปุ๋ยอินทร์ยีอัดเม็ด,ข้าวแปรรูป 0.0063837725
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิสาหกิจชุมชนคนเกษตรบ้านโนนสง่า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผักปลอดสารพิษ
ภาคกลาง นนทบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปอุทัยวรรณ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สบู่สมุนไพร ยาสระผม น้ำยาล้างจาน น้ำมันนวดหน้า 2.22398E-5
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี นางสาวประไพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ยาหม่อง 6.27867E-5
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี เรือนสมุนไพร​ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำมันไพล 7.72583E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพพริกป่นบ้านเหล่าหลวง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร พริกป่น 4.35071E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนผลิตและจำหน่ายผ้าไหม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าไหม 0.0007041668
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี กาแฟโบราณ​ ไม้เค็ด​ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ กาแฟโบราณ​ 0.0003234455
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโรงน้ำดื่มชุมชนบ้านโสกจาน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำดื่ม 0.0013715488
ภาคกลาง นนทบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีผ้าแปรรูป วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อผ้าสำเร็จรูป 0.0006830104
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชน แขววิลเลจ kwao village วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สบู่ เครื่องสำอาง สมุนไพร 0.000575512
ภาคกลาง นนทบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปน้ำอ้อยสด น้ำส้มคั้นคุณโอ๋ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำอ้อย น้ำส้ม น้ำฝรั่ง 1.74144E-5
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี สมุนไพรร้อยเก้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำมันว่าน 0.0001503675
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงสุกรดงสะคร่าน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สุกร 0.0010319886
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิสาหกิจชุมชนการเกษตรบ้านไทรงาม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวฮางงอก สมุนไพร -0.00028956540000002
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี บุญสืบ เดชศร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เห็ดก้อนชีวภาพ 0.0002638681
ภาคกลาง ชัยนาท วิสาหกิจชุมชนร่มบ้านช่อง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตร่มแม่ค้า 0.0002391014
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเห็ดขอนขาว/4 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เห็ดขอนขาว 0.0001438806
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี บ้านถ่านไม้ไผ่ไทย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สบู่ถ่านไม้ไผ่ 7.75416E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแขววิลเลจ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ก้อนเห็ด,เห็ด 0.0006546564
ภาคใต้ สตูล วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพสรีบ้านกลาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมพื้นเมือง 0.0005491314
ภาคใต้ สตูล กลุ่มปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพบ้านควนพัฒนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ 3.83886E-5
ภาคใต้ สตูล กลุ่มแม่บ้านเกษตกรบ้านปากปิง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมพื้นเมือง 0.0028775175
ภาคใต้ สตูล กลุ่มอาชีพมุสลิมะฮ์ ชุมชนบ่อหลวง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมผูกรัก 0.0055840422
ภาคใต้ สตูล วิสาหกิจชุมชนกลุ่มขนมพื้นเมืองบ้านนาปริก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เห็ดนางฟ้า 0.0001325692
ภาคใต้ สตูล วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสะพานเคียน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กาแฟโบราณ 0.002789164
ภาคใต้ สตูล กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรและแปรรูปสมุนไพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตภันฑ์จากสมุนไพร 3.685E-7
ภาคใต้ สตูล กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟโบราณบ้านควนโดนใน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กาแฟโบราณ 0.0005165915
ภาคใต้ สตูล กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีเจ๊ะบิลัง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมผูกรัก 0.0029151981
ภาคใต้ สตูล กลุ่มแปรรูปอาหารทะเล บ้านบุโบย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหารทะเลตากแห้ง 0.0001465251
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโซฟาเครื่องหนัง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอโลหะ เครื่องหนัง 0.0005724512
ภาคเหนือ อุทัยธานี กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงปลาแรดบ้านน้ำซึม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาแรดแปรรูป 0.0001137611
ภาคเหนือ อุทัยธานี กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงปลาแรดบ้านสะแกกรัง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาแรดแปรรูป 0.0003113223
ภาคเหนือ อุทัยธานี กลุ่มเพาะเลี้ยงปลาแรดบ้านอุทัยใหม่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาแรดแปรรูป และปลาแรดสด 0.0012896265
ภาคเหนือ อุทัยธานี กลุ่มปลาย่างรมควันบ้านน้ำตก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาย่างรมควัน 0.0083943128
ภาคเหนือ อุทัยธานี กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงปลาแรดบ้านท่าซ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาแรดสดและแปรรูป 0.0014825232
ภาคเหนือ อุทัยธานี กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงปลาแรดบ้านเกาะเทโพ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาแรดสด 0.000170855
ภาคเหนือ อุทัยธานี บ้านสวนลูกแชมป์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมจีนน้ำยาปลาแรด,น้ำพริก 0.0020699602
ภาคเหนือ อุทัยธานี บริษัท วาโก้สยาม จำกัด SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ ประกอบประตูหน้าต่างอลูมิเนียม ตัด เจาะ 0.0003119716
ภาคเหนือ อุทัยธานี หจก.อรนไพลินยนต์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ซ่อม ทำสีรถยนต์ 0.0007223204
ภาคเหนือ อุทัยธานี อู่ปัญญาการช่าง SMEs อุตสาหกรรมโลหะ เชื่อม ดัดแปลงโลหะ 0.0007169153
ภาคเหนือ อุทัยธานี เม้งท่อไอเสีย SMEs อุตสาหกรรมโลหะ ท่อไอเสีย 0.0021227374
ภาคเหนือ อุทัยธานี มนัสการช่าง SMEs อุตสาหกรรมโลหะ ซ่อมรถยนต์ 0.000422582
ภาคเหนือ อุทัยธานี โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี SMEs อุตสาหกรรมอาหาร นมพาสเจอร์ไรส์บรรจุถุงและขวดหรือกล่อง 0.0066663128
ภาคเหนือ อุทัยธานี กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองบ้านเนินสำราญ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอต่างๆ 8.67284E-5
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ในกรงตับ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงไก่ในกรงตับ เลี้ยงโค 9.15441E-5
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี วิสาหกิจชุมชนอามีนตาลโตนด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำตาลโตนด 1.383041255
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี มูฮัมหมัดสุกรี ตาเยะ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเกรียบ 0.0395519893
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี อับดุลซอฟา ยีเร็ง SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหาร 0.0128952227
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี นิมิตร นิตรรักษ์ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเกรียบ 0.0001899384
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี ปาตีเมาะ ดาโอะ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเกรียบ 0.0312080879
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี มารีแย ดาโอะ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเกรียบ 0.0003928038
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี มะกอยาลี มะสะอิ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเกรียบ 0.005303245
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี วิสาหกิจชุมชนดาวเดือน SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเกรียบ 0.0052113171
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าปันหมี่และการแปรรูป วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ทอผ้า 2.94825E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปขนมทองม้วนเจ้าปู่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนม 0.0003249555
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสากิจชุมชนกลุ่มแปรรูปเศษไม้ตำบลหนองบัวบาน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ไม้ 0.0003439621
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสานบ้านหนองแชง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ไม้ 0.0002346313
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เห็ด 2.17024E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปไม้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ไม้ 0.0009114995
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมเฉลิมพระเกียรติ บ้านหนองขี้เห็น วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าไหม 0.0010997697
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารบ้านเชียงแหว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหาร 0.0002838199
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนท่อเสื่อกกแปรรูป วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื่อกก 3.99242E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหาร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนม 4.13219E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวชุมชนบ้านหนองกุง ต.หนองปลาหมอ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าว ข้าวกล้อง 0.0002278339
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหาร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนม 3.76209E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนปุ๋ยเกษตรอินทรีย์ หมู่ 8 ต.หนองเสาเล้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี ปุ๋ย 0.0002231659
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตและแปรรูปข้าว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าว 0.0017658768
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสุกรขุน ตำบลนาเพียง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สุกรขุน 0.0001953213
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนไข่เค็มบ้านหอย หมู่ 2 ตำบลโนนอุดม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ไข่เค็ม 3.75355E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนชาสมุนไพรครูแจ่มจันทร์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สมุนไพร 0.0002409953
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตและแปรรูปข้าว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ข้าว 0.0006850237
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนแปรรูปทางการเกษตรนาค้อ-ไทรงาม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ข้าวโพด 0.0005630332
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสากิจชุมชนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและแปรรูปผลิตภัณฑ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลา 0.0008459829
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสากิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารสมุนไพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สมุนไพร 5.99886E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสากิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารจากปลา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลา 0.0003365915
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสากิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกและแปรรูปสมุนไพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สมุนไพร 3.43962E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสากิจชุมชนแปรรูปจากกล้วยนิคมสงเคราะห์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วย 8.59905E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสากิจชุมชนแปรรููปเสื่อกกหนองหลัก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื่อกก 8.45573E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสากิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดแปรรูปบ้านดอนหมากผาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เห็ด 0.0001317498
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสากิจชุมชนแปรรูปเสื่อกกบ้านหนองโสกดาว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื่อกก 2.39545E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสากิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สมุนไพร 0.0003243071
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสากิจชุมชนกลุ่มงานฝีมือไม้แปรรูปบ้านสูงแคน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ไม้ 0.0002590464
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสากิจชุมชนแปรรูปสมุนไพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สมุนไพร 9.86332E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสากิจชุมชนแปรรูปอาหารและดอกไม้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหารและดอกไม้ 8.1896E-6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปกล้วย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วย 3.12944E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสากิจชุมชนบ้านหนองกอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยอบเนย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสากิจชุมชนบ้านหันเทา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวหาง 2.0474E-6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสากิจชุมชนผู้ปลูกกาแฟและแปรรูปสินค้าเกษตร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กาแฟ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสากิจชุมชนกลุ่มผลผลิตภัณฑ์แปรรูปจากวัสดุในท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ไม้ 7.1659E-6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสากิจชุมชนกลุ่มผลิตแปรรูปข้าวอินทรีย์บ้านเชียงดา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าว 3.13251E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสากิจชุมชนกลุ่มแปรรูปไม้กวาด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ไม้กวาด 9.6E-8
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปปลา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรุปผลิตภัณฑ์จากผ้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้า
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสากิจชุมชนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าว
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดแปรรูปโนนสะอาด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เห็ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนแปรรูปจากดอกบัวและสมุนไพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สมุนไพร 1.37442E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนขนมจีนบ้านโนนม่วง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมจีน 0.0007987649
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริกแก่นฝาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริก 0.0004885038
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ไม้กฤษณา ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้กฤษณา ของตกแต่งบ้านจากไม้กฤษณา 0.0007725771
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย หมู่ 4 ตาบลสะอาด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวกล้อง 0.0001506472
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพรบ้านวังชัย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สมุนไฟร 0.0001060379
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี วิสาหกิจชุมชนข้างพองสวรรค์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวพอง 0.0007695213
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี วิสาหกิจชุมชนชาย-เล ปัตตานี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเกรียบอบ 8.94301E-5
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี กลุ่มเยาวชนข่างไม้บ้านดาลอ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ แกะสลักไม้ 9.82749E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนเกษตรผู้เลี้ยงโคขุน ม.15 ต.หนองฮาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ โคขุน 0.0047956351
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนตัดเย็บหมอนขิต วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อผ้า 0.0001335924
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนตัดเย็บเสื้อผ้า บ้านมะลิวัลย์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าห่ม 0.0001335924
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บเสื้อผ้าบ้านสวนกล้วย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อผ้าสำเร็จรูป 0.0004453081
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บเครื่องนอนบ้านโพธิ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนอน 0.0010549194
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมเกษตรทฤษฎีใหม่ห้วยซันพัฒนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ วัว 0.002602109
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพิ่มพูน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงสัตว์ 0.0040909479
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ย อบต.ภูฝ้าย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด 0.0003057441
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าแปรรูปผ้ามัดหมี่ย้อมครามบ้านโพนกัน ม.6 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอ 0.0019328488
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนปุ๋ยชีวภาพบ้านโพธิ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปุ๋ยวภาพ 3.36284E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนเพาะพันธ์ปลาชุมชนตำบลบ้านยวด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ พันธ์ปลา 0.0013750294
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแคปหมูอิ่มสุข วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แคปหมู 0.001763245
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนแคปหมูขุนช้าง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แคปหมู 0.0035273424
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้านามงคลพัฒนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอ 0.0001592744
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชกลุ่มแม่บ้านจักสานเข่งปลาทู วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ เข่งปลาทู 2.45363E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปปลาน้ำจืด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาแปรรูป 1.99591E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากผือ กก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื่อ กระติบข้าว 0.0005928078
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ไอโอดีน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ไข่ไก่ 0.0002316626
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มล่องแพบ้านสินเจริญ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ แพกลางน้ำ 3.327E-6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรชา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ยาสมุนไพร 0.0005879815
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาตากแห้ง ปลาส้ม 0.0006018377
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรตำบลนาบัว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ยาสมุนไพร 0.0013365536
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ม.7 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปุ๋ยชีวภาพ 0.2071035537
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามบ้านนาบัว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอ 0.0011459777
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าว (ขนมจีนสูตรโบราณ) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมจีน 0.0041817085
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี กลุ่มเพาะเห็ดฟางตำบลนาพู่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เห็ดฟาง 2.69027E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองส่งออกตำบลน่าพู่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยหอมทอง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองส่งออกตำบลบ้านธาตุ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยหอมทอง 2.10178E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจรรยาสมุนไพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สมุนไพร 0.0011619512
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านนาส่วน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอ 0.0014644564
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี กลุ่มทอผ้าหนองหินใต้ ม.11 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ทอผ้า 0.0014089137
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี กลุ่มน้ำดื่มชุมชนศรีบูรพา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำดื่ม 0.0003935773
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี กลุ่มน้ำดื่มศรีสุทโธ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำดื่ม 0.0003921449
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี กลุ่มน้ำดื่มศรีอุดม2 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำดื่ม 0.0003988706
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี กลุ่มจักสานหมวกกระเป๋าจากกกทำบาย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ หมวก กระเป๋า 4.95085E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเศรษฐีจักสาน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ กระติบข้าว 3.08261E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอัจฉริยะดวงตามังกร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร พืชสมุนไพร 0.0013570109
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าบ้านสระแก้ว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้า 0.0009842039
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเกลือไอโอดีนบ้านดุงเหนือ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เกลือไอโอดีน 0.0010173341
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้กวาดด้ามทองหนองไฮ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ไม้กวาด 8.59393E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกล้วยฉาบนาคาสามรส วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยฉาบสามรส 0.0030371024
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนห้วยปลาโดโคขุน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาแห้ง 0.0019634215
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกและแปรรูปสมุนไพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สมุนไพรแปรรูป 0.0614594047
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี กลุ่มสมุนไพรพื้นบ้านมีชัย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สมุนไพร 1.46657E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี กลุ่มจักสานโนนสะอาดใต้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ จักสานจากไม่ไผ่ 3.0231E-5
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี โรงอิฐหลักสอง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ การผลิตอิฐ 0.0819035147
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี โรงอิฐเวาะหะยี SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ การผลิตอิฐ 0.0138049285
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี โรงอิฐเจะอุบง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ การผลิตอิฐ 0.0139798066
ภาคกลาง ชัยนาท ล.แสงทอง SMEs อุตสาหกรรมไม้ กรอบรูป 4.436E-6
ภาคตะวันออก สระแก้ว วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดกระด้างและเห็ดขอนขาวตำบลป่าไร่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เห็ดขอนขาว เห็ดกระด้าง 6.09441E-5
ภาคตะวันออก สระแก้ว วิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติและแปรรูปอาหารปลอดภัย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผักปลอดภัย 0.0364096936
ภาคกลาง ชัยนาท กลุ่มอาชีพบ้านดอนชงโค SMEs อุตสาหกรรมไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้สน (กระเช้าไม้ , กล่องไม้ ,ที่วางต้นไม้) 0.0030601877
ภาคตะวันออก สระแก้ว วิสาหกิจชุมชนรอยยิ้มบ้านดิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร พืชผัก 0.0003456256
ภาคตะวันออก สระแก้ว วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านซับตะเคียน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โคเนื้อ 0.0004359242
ภาคตะวันออก สระแก้ว ผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านวัฒนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โคเนื้อ 6.7257121137
ภาคตะวันออก สระแก้ว สมุนไพรบ้านใหม่คลองยาว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สมุนไพรตากแห้ง น้ำมันหอมระเหย 0.0013758483
ภาคตะวันออก สระแก้ว วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโคเนื้อไทยอุดม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เนื้อโค 2.491E-6
ภาคตะวันออก สระแก้ว วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลอดภัยและโค แพะ แกะ ทัพเสด็จ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แพะเนื้อ 0.0560473934
ภาคตะวันออก สระแก้ว วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตร แพะ แกะ อินดี้สู่อินเตอร์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แพะเนื้อ 0.0118322275
ภาคตะวันออก สระแก้ว วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะเนื้อบ้านทัพเสรี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แพะ 0.0149459716
ภาคกลาง ชัยนาท ร้านเกมส์กับกัน SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ สกีนเสื้อผ้าและกระเป๋า 8.40088E-5
ภาคตะวันออก สระแก้ว วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงแพะเนื้อบ้านหนองปรือ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แพะ 0.0056047393
ภาคตะวันออก สระแก้ว วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโนนสง่าโคเนื้อ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โค 3.36284E-5
ภาคตะวันออก สระแก้ว วิสาหกิจชุมชนโคเนื้อเจริญสุข วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โค 3.36284E-5
ภาคตะวันออก สระแก้ว วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโคเนื้อเข้มแข็ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โค 2.80237E-5
ภาคตะวันออก สระแก้ว วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปมัลเบอรี่บ้านคลองไก่เถื่อนเพื่อการค้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำหม่อน , แยมหม่อน 0.6426802322
ภาคตะวันออก สระแก้ว วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูปบ้านคลองใหญ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เค้กกล้วยหอม, กล้วยฉาบ 0.1039315346
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี ผลิตภัณฑ์​จากสมุนไพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สมุนไพรน้ำมันเหลือง 6.81782E-5
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี อุทัย​ประสิทธิ์​ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ พิมเสนน้ำ 0.0004088849
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี คุณทองหยิบ สมคุณ​ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ชาชงดอกอัญชัน 2.40057E-5
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี สวนปัญญา​ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กระท้อนหยี 0.0005938863
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี สวนผาสุข วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำมัลเบอรี่​ 0.0001255903
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี ปิยะวรรณ​ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สบู่​ธรรมชาติ​น้ำผึ่ง 2.98237E-5
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี กระยาสารท​ บุญ​เตือน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กระยาสารท​ 0.0001331488
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี นางจำเนียง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กระยาสารท​ 0.0004407867
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี ดวงสุดากระยาสารท วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กระยาสารท 0.0003881268
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี คุณกังวาล ชาญณรงค์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กระยาสารท 0.0006611019
ภาคกลาง ชัยนาท พันธ์กะลา SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตและจำหน่ายเครื่องประดับและโคมไฟที่ทำจากกะลามะพร้าว 4.99359E-5
ภาคกลาง ชัยนาท กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งรังกะโดน SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ทอผ้าพื้นเมือง 4.9155E-6
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี ศูนย์​อังกะลุงบ้านดงบัง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ อังกะลุง 0.0001132891
ภาคตะวันออก สระแก้ว วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรบ้านทับประดู่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สมุนไพร ขมิ้น ไพล
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน ร้านภวมัย SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ เครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน 0.0005034199
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน แสนสลิดโฮมสเตย์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ โฮมสเตย์ 0.0001499858
ภาคกลาง ชัยนาท กลุ่มบาติก SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ผ้าบาติก 8.7014E-6
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี คุณฟองจันทร์​ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาเค็ม​แดดเดียว 0.0001027109
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี นางสาวเขมิกา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สบู่ 2.9346E-5
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วารุณี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ครีมอาบน้ำฟักข้าว 9.16209E-5
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี กลุ่มเกษตร​อินทรีย์​บ้านดงบัง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สบู่ดาวอินคา 7.67773E-5
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านดงบัง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าพันคอ 0.0001622559
ภาคกลาง สมุทรสาคร กลุ่มเบญจรงค์ดอนไก่ดี อุไรเบญจรงค์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เบญจรงค์ 0.0006314844
ภาคกลาง สมุทรสาคร กลุ่มวิสาหกิจเบญจรงค์ดอนไก่ดี แดงเบญจรงค์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เครื่องเบญจรงค์ 0.0017997441
ภาคกลาง ชัยนาท คุณเยาวลักษณ์ ชัยวัฒนารักษ์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ กระเป๋าผ้า 2.18585E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม อู่บ้านท่าแร่ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ซ่อม ปะผุ และเคาะพ่นสีรถยนต์
ภาคกลาง ชัยนาท คุณสมเพียร ทองธีราฤทธิ์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ กระเป๋าผ้า 2.30332E-5
ภาคกลาง ชัยนาท คุณปรัชญา ชอ้อนชม SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตและจำหน่ายโต๊ะไม้เฟอร์นิเจอร์จากไม้พาเลท 0.0014802739
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี กลุ่มวิสาหกิจ​ชุมชนตำบลดงบัง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สบู่ถ่านไม้ไผ่ 5.39488E-5
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี พรณภา น้ำสมุนไพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำสมุนไพร 0.0001654773
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วรพิทักษ์​ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำฝรั่ง 0.0002449981
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี กลุ่มผลิตภัณฑ์​ OTOP วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำสมุนไพร​ 0.0001438422
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี นันท์​ นันท์​ น้ำผัก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำผักผลไม้ 0.00021359
ภาคกลาง ชัยนาท กลุ่มผลิตเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ แปรรูปข้าว , ผักสลัดอินทรีย์ , ปุ๋ยอัดเม็ด 0.0015431659
ภาคกลาง ชัยนาท กลุ่มเกษตรอินทรีย์ชัยนาท SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกผัก,ผลไม้,สมุนไพร 0.0001401185
ภาคกลาง สมุทรสาคร วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหาทะเลบ้านกระซ้าขาว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กะปิ 0.0003487735
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกมะยงชิด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ มะยงชิด 0.0006319141
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนภัตตาคารร้านอาหารจังหวัดพิษณุโลก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร จัดบูธขายอาหารท้องถิ่น 0.0012643194
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนจักสาน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ จักสาน 0.0001691369
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนผลิตพืชผักปลอดภัยบ้านน้ำโค้งเหนือ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผักปลอดสารพิษ 0.0003044997
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารบ้านทุ่งแพม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริกคั่วพริกกะเหรี่ยง , ปลานิลแดดเดียว , น้ำพริกลาบ , น้ำพริกตาแดง , ขนม 0.0002850441
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะชำกล้าไม้ขายทั่วประเทศ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ กล้าไม้ (ยางพารา มะม่วง ฯลฯ) 0.000562426
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านฮากไม้ใต้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ถั่วแดง,บุก 0.0486460664
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน เกษตรปลอดภัยนาป่าแปก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร หม่อน ผักกาดขาว มะเขือเทศ มะขามป้อม 0.0003339384
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน วิสาหกิจชุมชนกาแฟปางอุ๋ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กาแฟ 0.0002404664
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิสาหกิจชุมชนแปรรูปไม้เพื่อสิ่งประดิษฐกรรมภูหอ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ เฟอร์นิเจอร์ 0.0001283033
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย กลุ่มแปรรูปกะลามะพร้าว ไม้เนื้อแข็ง และไม้ไผ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ กระปุกออมสินจากไม้ไผ่ เฟอร์นอเจอร์ 0.00038491
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ออมสินไม่ไผ่ 0.0003139336
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม บริษัท ทรัพย์มงคล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด SMEs อุตสาหกรรมโลหะ ต่อตัวถังรถยนต์และดัดแปลง เคาะ พ่นสีรถยนต์และกลึง-เชื่อมโลหะ 0.0274271545
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงเป็ดเนื้อบ้านซำเตย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เป็ดเนื้อ 0.0007824849
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนไม้กวาดบ้านใหม่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ไม้กวาด 0.000456064
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน วิสาหกิจชุมชนถุงทรัพย์ขุนยวมสุรากลั่น วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สุรากลั่น 0.0009823422
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย เฟอร์นิเจอร์บ้านห้วยเตย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ เฟอร์นิเจอร์,ไม้แปรรูป 0.0001161896
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน วิสาหกิจชุมชนร้านครูสมศรี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อผ้าชนเผา , กาแฟสด 0.1017822711
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนสวนไผ่พลังงานพัฒนาตำบลชัยนาม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ไผ่ 0.0008739336
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมผลิตข้าวคุณภาพดีบ้านบึงพร้าว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ข้าวจ้าว ข้าวเหนียว 0.0015874355
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้ไผ่ชัยนาม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ เฟอร์นิเจอร์จากไม้ใผ่ 0.0006660208
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนมะม่วงสีทองหนองแฝก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ มะม่วงสีทอง 0.0001614165
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านหนองบัว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปุ๋ยอินทรีย์ 0.0002328336
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรบ้านห้วยไผ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ พืชสมุนไพร (พริกไทย สะเดา ขิง ข่า) 0.0001521253
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนชาวสวนยางพาราบ้านไผ่ใหญ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สวนยางพารา 0.0002421247
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกพริกไทยคุณภาพบ้านซำนกเหลือง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกพริกไทย 0.0003638872
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวหอมมะลิบ้านดงตาล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกข้าวหอมมะลิ 0.0006276694
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนเฟอร์นิเจอร์ไม้งาม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ เฟอร์นิเจอร์ 0.00032583
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวเจ้าไม่ไวแสง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลูกข้าวจ้าว 2.09244E-5
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มศิลปดิษฐ์และเฟอร์นิเจอร์บ้านหลังศาล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ เฟอร์นิเจอร์ 0.000714728
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพหรีดดอกไม้จันทน์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมกระดาษ พวงหรีด ดอกไม้จันทน์ 0.0001210624
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงเพื่อส่งออกบ้านหนองปรือ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลูกมะม่วง มะม่วงกวน 0.0019758728
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงกระบือบ้านใหม่ชัยมงคล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงกระบือ 4.96954E-5
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมะม่วงบ้านหนองปรือ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะม่วง มะม่วงกวน 0.0008841134
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตสินค้าเฟอร์นิเจอร์บ้านคลองหอย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ เฟอร์นิเจอร์ 0.0006206557
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนผ้าทอมือบ้านใหม่ซำเตย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอ 0.0002973551
ภาคเหนือ พิษณุโลก ท่าทองรีไซเคิล (2007) SMEs อุตสาหกรรมโลหะ เศษวัสดุ เศษเหล็ก สังกะสี 0.0006641656
ภาคเหนือ พิษณุโลก ที - วัน เม็ททอลลิค SMEs อุตสาหกรรมอโลหะ รางน้ำฝน ครอบหลังคา ประตูม้วน 0.0009287207
ภาคเหนือ พิษณุโลก ทวีวาริน SMEs อุตสาหกรรมเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี 0.0015088963
ภาคเหนือ พิษณุโลก ทรัพย์เพิ่มพูนการเกษตร SMEs อุตสาหกรรมเคมี ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช 0.0009955729
ภาคเหนือ พิษณุโลก ทรัพย์ทวีพานิช SMEs อุตสาหกรรมโลหะ ค้าเหล็ก 0.0015083289
ภาคเหนือ พิษณุโลก ตลาดสินค้าเกษตรพิษณุโลก (2000) SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ข้าวเปลือก 0.0016135001
ภาคเหนือ พิษณุโลก ถ้ำลอด ไดมอนด์ SMEs อุตสาหกรรมเคมี ปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืช 0.0014920877
ภาคเหนือ พิษณุโลก ฐานะภัณฑ์ SMEs อุตสาหกรรมอโลหะ ของใช้ในครัวเรือน 0.0005764169
ภาคกลาง สมุทรสาคร กลุ่มวิสาหกิจบ้านธรรมทำ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ยาหม่องเขียว 0.0001082312
ภาคกลาง สมุทรสาคร กลุ่มเรือประมงจิ๋ว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ เรือจิ๋ว 0.0008793896
ภาคกลาง สมุทรสาคร กลุ่มเรือจำลองฉลอมชายฝั่ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ เรือจำลอง 0.0004068375
ภาคกลาง สมุทรสาคร บ้านชายทะเลรางจันทร์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กุ้งแห้ง ปลาแห้ง กะปิ 0.0118241531
ภาคกลาง สมุทรสาคร วิสาหกิจชุมชนบ้านบางพลี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริกเห็ด เห็ดสมุนไพร 3 รส 8.98436E-5
ภาคกลาง สมุทรสาคร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านหลักสอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำว่านหางจระเข้ 0.0186432149
ภาคกลาง สมุทรสาคร กลุ่มสตรีแม่บ้านคลองสำโรง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริก 0.0001921314
ภาคกลาง สมุทรสาคร ขนมไทยโคกขาม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมไทย 0.0001931161
ภาคกลาง สมุทรสาคร ผู้ใหญ่เจ้ย ปลาสลิด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาสลิดแดดเดียว น้ำพริก ปลาสลิดทอดกรอบ 0.0066960358
ภาคกลาง สมุทรสาคร ปลาทูต้มเค็มสมุนไพรสูตรยายบัว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาทูต้มเค็ม 0.0006474301
ภาคกลาง สมุทรสาคร ชนานัต ผ้าไทย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าถุงทอ 0.0011332322
ภาคกลาง สมุทรสาคร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเก้าสิบ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี แชมพู น้ำยาล้างจาน 0.0001038448
ภาคกลาง สมุทรสาคร ตลาดเกษตรสมุนไพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี แชมพู 3.78924E-5
ภาคกลาง สมุทรสาคร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลตลาดกระทุ่มแบน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อผ้า 4.9308E-6
ภาคกลาง สมุทรสาคร วิสาหกิจเพชรรวี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี สบู่ 0.0002499967
ภาคกลาง สมุทรสาคร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางหญ้าแพรก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ มาลัยจำลอง 8.2612E-6
ภาคกลาง สมุทรสาคร หมวยสืบสานพลาสติก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ จักรสานเส้นพลาสติก กระเป๋า 1.63791E-5
ภาคกลาง สมุทรสาคร วิสาหกิจชุมชนบ้านลีลาวดี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ธัญพืชอบแห้ง 0.0011926664
ภาคกลาง สมุทรสาคร วิสาหกิจชุมชนกะลาเอกบ้านกระโจมทอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ โคมไฟกะลามะพร้าว 0.0001017555
ภาคกลาง สมุทรสาคร ลุงแกะชาใบขลู่ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ชาใบขลู่ตากแห้ง 0.0003337166
ภาคกลาง สมุทรสาคร กลุ่มพันท้ายร่วมใจ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ชาใบขลู่จากแห้ง 0.00012719
ภาคกลาง สมุทรสาคร วิสาหกิจชุมชนนารีรัตน์ข้าวแต๋นน้ำแตงโม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวแต๋นน้ำแตงโม 0.0114859211
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน วิสาหกิจชุมชนกุงไม้สักการสุรา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สุรา 0.0090200687
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน วิสาหกิจชุมชนไร่องุ่นหวานซึ้งไวน์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ไวน์ น้ำผลไม้ 0.0116599052
ภาคเหนือ พิษณุโลก ชินราช เอส.ดี.โอ. SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ ขายส่งสินค้าเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย 0.0012947579
ภาคเหนือ พิษณุโลก ชัยคลีนนิ่ง SMEs อุตสาหกรรมเคมี เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์เกี่ยวกับการทำความสะอาด 0.0011016555
ภาคเหนือ พิษณุโลก ช้างดาวเคมีเกษตร SMEs อุตสาหกรรมเคมี เคมีภัณฑ์การเกษตร 0.0009999225
ภาคเหนือ พิษณุโลก จุฑากิต นานาภัณฑ์ SMEs อุตสาหกรรมอโลหะ เครื่องครัว 0.0012013554
ภาคเหนือ พิษณุโลก จัดเจริญสุข SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตและจำหน่ายไอศกรีม 0.0051237722
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มปลูกพืชผักตามแนวเกษตร-อินทรีย์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผักปลอดสารพิษ​ไม้ดอกไม้ประดับ 3.8491E-5
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มผลิตภัณฑ์​งานทองเหลืองบ้านคลองยาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ ผลิตภัณฑ์​ทองเหลือง​ 0.001164728
ภาคตะวันออก ระยอง สละลอยแก้วเพื่อการเกษตร SMEs อุตสาหกรรมอาหาร สละลอยแก้ว 0.0003574593
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มสตรีสหกรณ์​บ้านปากแพรก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ทอดมันปลากราย 0.0002308485
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มอาชีพสตรีผ้าบาติกตำบลสองสลึง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตเสื้อ​ ผ้า​ บาติก 5.36753E-5
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มผู้ปลูกผักพื้นบ้านบ้านเขาโบสถ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผักปลอด​สารพิษ​สวนสมุนไพร 9.3981E-5
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะกก-หนองแตงเม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ประดิษฐ์บ้านทรงไทยจิ๋ว 6.30597E-5
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มหัตถกรรม หมู่ 7 ชำฆ้อ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ หัตถกรรมกะลามะพร้าว 0.0001113782
ภาคตะวันออก ระยอง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงชันโรง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สบู่จากชันโรง 2.51256E-5
ภาคตะวันออก ระยอง วิสาหกิจชุมชนร่วมใจพัฒนาอาชีพ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ทุเรียนทอด, ขนุนทอด 0.0002347211
ภาคตะวันออก ระยอง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านบุญ​นาค วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กะปิ, น้ำปลา 3.34367E-5
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแอล​ พี​ เอ​ ผ้าไทย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าไทย 0.000322436
ภาคตะวันออก ระยอง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตชาใบขลู่และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตชาใบขลู่ 4.65839E-5
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์​ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยตาก​ 3.6853E-6
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มท่องเที่ยวประแสโฮมสเตย์(สมุนไพร​ชาใบข​ลู่)​ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ชาใบขลุ่ 1.35128E-5
ภาคตะวันออก ระยอง มหาลัยบ้านนอก(สภาองค์กรชุมชน​ ต.เนินฆ้อ)​ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ท่องเที่ยวชุมชน 0.0240430066
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มกะปิ​ น้ำปลา​ บ้านจำรุง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผลิต​น้ำปลา​ กะปิ 7.52417E-5
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์​บ้านน้ำใส วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ดอกไม้ประดิษฐ์​จากลูกประดู่และใบยางพารา 5.85834E-5
ภาคตะวันออก ระยอง สวนเพียงพอดี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์​100% 7.73915E-5
ภาคกลาง ชัยนาท คุณน้ำเพชร ทัพโหง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงแพะ 0.0001718787
ภาคกลาง ชัยนาท คุณสำราญ รอดฉ่ำ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงเป็ดไข่ 8.22028E-5
ภาคกลาง ชัยนาท คุณพยอม อิ่มจิตร์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลาสวาย / ปลาตะเพียน / ปลานิล 0.0004105024
ภาคกลาง ชัยนาท คุณนงนุช ใจเอี่ยม SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำตาลอ้อย / น้ำอ้อยคั้นสด 0.0001071668
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยชีวภาะ ร.3 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปุ๋ยชีวภาพ 0.0001342749
ภาคเหนือ พิษณุโลก กาญจนพัฒน์พรหมมินทร์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ค้าขายพืชผลทางการเกษตร เช่น ข้าวเปลือก 0.0005286284
ภาคกลาง ชัยนาท คุณวันทนา วรรณโชติ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำพริก 0.0001219791
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี กลุ่มผลิตภัณฑ์​น้ำผลไม้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำหมากเม่า 0.0001067463
ภาคเหนือ พิษณุโลก ก.รุ่งเรืองพิษณุโลก จำกัด SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ เครื่องจักรกลการเกษตร 0.0006478244
ภาคกลาง ชัยนาท คุณขจรศักดิ์ อ่ำนาคิล SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ถั่วคาวาลเคด , ถั่วคาวาต้า 0.0003340711
ภาคกลาง ชัยนาท คุณวรพันธ์ เมตตาสุต SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ เพาะเห็ดนางฟ้า,ภูฏาน, นางรมฮังการี , เพาะถั่งเช่า 0.0012519896
ภาคกลาง ชัยนาท คุณเกตุไกร สุขโต SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ เพาะเห็ดฟาง , เห็ดโคนน้อย 3.08261E-5
ภาคเหนือ พิษณุโลก 11 โกลด์กอล์ฟ จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ซื้อขายอาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย การจัดสรรที่ดินเพื่อจำหน่าย 0.0007438958
ภาคกลาง ชัยนาท คุณนเร หอมเนียม SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกเมล่อน 6.91251E-5
ภาคกลาง ชัยนาท คุณสายันต์ บุญแต้ม SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ส้มโอขาวแตงกวา 0.0002584379
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวปลอดภัย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกข้าว 2.49782E-5
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนพริกแกงตาดำ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร พริกแกง 0.0002307638
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองบอน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลผลิตทางการเกษตร 7.92136E-5
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านเสือลากหาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลูกข้าว 9.52806E-5
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี สยามบลาสซูรี่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ กระเป๋าผ้า 0.0001126066
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้านดอนม่วง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลผลิตทางการเกษตร 4.07278E-5
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยหมักอัดเม็ดชีวภาพ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปุ๋ยหมักอัดเม็ด 0.000495459
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนเกษตรก้าวหน้า 2006 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผลผลิตทางการเกษตร 0.0001531962
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี คุณ​สุภา​งค์​ บุญ​ชู วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ หมวกผ้าลูกไม้ 3.23488E-5
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี นฤมิตรศิลป์ มกร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าถุงย้อมคราม 6.8304E-5
ภาคตะวันออก ระยอง วิสาหกิจ​ชุมชน​อาหารแปรรูป​ปากคลองกรอกยายชา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร หมูยอ, ปลายอ 0.0003767204
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงสุกรชาววัง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงสัตว์ (สุกร) 0.0001262935
ภาคตะวันออก ระยอง วิสาหกิจ​ชุมชน​กลุ่ม​เกษตรแปรรูปตำบลนาตาขวัญ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูป​ผลไม้ 0.0003780427
ภาคตะวันออก ระยอง สวนคุณพิชัยสละลอยแก้ว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สละลอยแก้ว 0.0020691896
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกล้วยตากปลอดภัย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยตาก กล้วยฉาบ กล้วยอบเนย 0.0001120948
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มแม่บ้านตำบลนิคมพัฒนา​ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ถั่วอบสมุนไพร​ 0.0007863128
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสวนผักบ้านวังครุฑ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลผลิตทางการเกษตร 0.0001262935
ภาคตะวันออก ระยอง วิสาหกิจ​ชุมชน​มาบตาพุดลิตเติ้ลเมอคอสเมติกส์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สบู่จากผลไม้ 0.0002306303
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกระบกแก้วพัฒนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ทุเรียนทอด 0.0003025308
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร​บ้านชากอ้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมกระยาสารท 0.0001910133
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์​ขากลูกประดู่-ใบยางพารา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ดอกไม้จากประดิษฐ์​จากลูกประดู่-ใบยางพารา 0.000197164
ภาคตะวันออก ระยอง วิสาหกิจ​ชุมชน​กลุ่ม​ผู้ผลิตสับปะรดผลสดและแปรรูป​ผลิตภัณฑ์​สับปะรด​ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สับปะรด​กวน 0.0002653541
ภาคตะวันออก ระยอง วิสาหกิจ​ชุมชน​น้ำพริกแม่ยี่สุ่น วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริกแกงทุกชนิด 0.0003291185
ภาคตะวันออก ระยอง วิสาหกิจ​ชุมชน​กลุ่ม​สนุมไพรพอเพียงชาใบขลู่ทะเลน้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ชาใบขลู่ 0.0001801706
ภาคตะวันออก ระยอง วิสาหกิจ​ชุมชน​บทบาทสตรีผลิตเห็ดนางฟ้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตเห็ดนางฟ้า 0.0005950664
ภาคตะวันออก ระยอง วิสาหกิจ​ชุมชน​สตรีผ้ามัดย้อมและของที่ระลึกตำบลตะพง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้ามัดย้อม 0.0001269384
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มอาชีพสตรีบ้านสันติสุข วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริกแกง,น้ำผลไม้ 0.0004927289
ภาคตะวันออก ระยอง วิสาหกิจ​ชุมชน​กลุ่ม​ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองลาวน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวและการเรียนรู้​ 0.000114654
ภาคตะวันออก ระยอง วิสาหกิจ​ชุมชน​ผลิตเห็ดสองกะหลึง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตเห็ด, เห็ดทอด 0.0004864726
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านชากตะไคร้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ทุเรียนทอด, ทุเรียนกวน 0.0001082701
ภาคตะวันออก ระยอง วิสาหกิจ​ชุมชน​อุตสาหกรรม​ผลิตภัณฑ์​ยาง​ อ.วังจันทร์​ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตภัณฑ์​จากยางพารา 0.0012403109
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มเย็บผ้าวิสาหกิจบ้านสระแก้ว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เย็บเสื้อผ้าโหล​ (รับมาอีก1ต่อ)​ 7.10855E-5
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี บำรุงศักดิ์​รองเท้าแฮนเมด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ คัชชูส้นสูงหญิง 3.8218E-5
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอมือกะเหรี่ยงบ้านท่าข้าม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอมือ,เสื้อ,ผ้าถุง,กระเป๋า 1.91302E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย โครงการเฉลิมพระเกียรติผาบ่าวผาสาว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าฝ้าย 0.0001689242
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอุตสาหกรรมไม้บ้านนาโคก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ เฟอร์นิเจอร์,ไม่แปรรูป 0.0001243147
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี รัชนี จันดาวงษ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำมะขามป้อมแขก 0.0001922972
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี อำนวยพร ลาพงค์​ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ หมวกชายใหญ่ 0.0002310688
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี นางดลนภา พันธ์​ธรรม​ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ กระเป๋าแฟชั่น 0.0001250957
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี กลุ่มแปรรูป​ผลิตภัณฑ์​จากผ้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าบาติก 0.0002300005
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปฮักปาย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ภาชนะใบไม้ 5.6815E-6
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี นิตยาเครื่องหนังสตรี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ รองเท้าหนังคัดชูสตรี 5.37782E-5
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน วิสาหกิจชุมชนสร้างป่าสร้างรายได้บ้านทบศอก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ภาชนะใบไม้ 0.0001818085
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน วิสาหกิจชุมชนสหการร้านค้าชุมชนบ้านแม่ลาย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ร้านขายของชำ 0.0004334332
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตงานผ้าแฮนด์เมด​ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ หมวกผ้า 0.000114381
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน ขนมงายวงพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมงา,ทองม้วน 0.0001120393
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย กลุ่มวิสาหกิจผ้าฝ้ายบ้านกกบก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้ามัดหมี่มีลวดลาย 1.27962E-5
ภาคกลาง ชัยนาท วิสาหกิจชุมชนเกษตรผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษบ้านโคกเข็ม SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ผักปลอดสารพิษ (ผัก, ข้าวโพด) 0.0008900275
ภาคกลาง ชัยนาท วิสาหกิจเมล่อนบ้านหัวเด่น SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกเมล่อน 0.0001401185
ภาคเหนือ พิษณุโลก ร้าน Pista Cafe SMEs อุตสาหกรรมอาหาร กาแฟสด,เครื่องดื่ม,เบเกอรี่ 0.0009691846
ภาคกลาง ชัยนาท วิสาหกิจชุมชนฟาร์นกใหญ่เมล่อน SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกเมล่อน, แปรรูปเมล่อน , บัตเตอร์นัท 0.0004796445
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตอินทรีย์ทางการเกษตรแม่สะเรียง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกดอกไม้ 0.0001868246
ภาคเหนือ พิษณุโลก The Key Café SMEs อุตสาหกรรมอาหาร กาแฟสด เครื่องดื่ม เบเกอรี่ 0.0013083825
ภาคเหนือ พิษณุโลก น้อยส้มตำมหาสารคาม SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ส้มตำ,อาหาร 0.0006905124
ภาคเหนือ พิษณุโลก ร้านส้มตำนิตยาแห่งใหม่ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ส้มตำ,อาหาร 0.0011373834
ภาคเหนือ พิษณุโลก ส้มตำ-ไก่ย่าง ตุ้ย&นุ้ย SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ส้มตำ,ไก่ย่าง,อาหารอื่นๆ 0.0008620356
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตการการเกษตรครบวงจรบ้านป่ากล้วย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผักอบแห้ง 0.0513633768
ภาคเหนือ พิษณุโลก ส้มตำนิวแซ่บ สุดซอย SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ส้มตำ,อาหาร 0.0011575344
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน วิสาหกิจชุมชนสวนฅนปายไฮโดรโปนิกส์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค ฟิลเล่ย์ 0.0339526066
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมัลเบอรรี่ @ปาย Mulberry @pai วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำมัลเบอรี่,ลูกอม 0.0123557773
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน วิสาหกิจชุมชนกระเทียมเจียวบ้านไร่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กระเทียมเจียว มะขาม 3 รส 0.0396603874
ภาคเหนือ พิษณุโลก ร้านขนมจีนต้นก้ามปู SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ขนมจีนน้ำยา 0.0017945256
ภาคเหนือ พิษณุโลก ร้าน nut มือถือ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ บริการซ่อมโทรศัพท์ 0.0002432508
ภาคเหนือ พิษณุโลก ร้านอั้มอั้มโมบายซ่อมมือถือ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ บริการซ่อมโทรศัพท์ 0.000136469
ภาคเหนือ พิษณุโลก ดีซ่อมมือถือ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ บริการซ่อมโทรศัพท์ 0.0005676233
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาหารพื้นเมืองบ้านสารอาหารครบถ้วนสูตรไทยใหญ่และชนเผ่าอำเภอปาย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผงซุปถั่วเหลือง,น้ำพริกคั่ว,กล้วยตาก,ซุปกะปิ,มัลเบอร์รี่ 0.1015723507
ภาคเหนือ พิษณุโลก ร้านก๋วยเตี๋ยวไทย นุชสุโขทัย 4 SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ก๋วยเตี๋ยว 0.0016825953
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน วิสาหกิจชุมชนตีมีดบ้านพะโท วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ มีด 4.75829E-5
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ำพริกลาบป่าขาม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริกลาบ 0.0098631967
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนบ้านวังส้มซ่า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สปา,ยาแผนโบราณ 0.0016189484
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนคนมีดีพิษณุโลก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลผลิตทางการเกษตร (ต้นข้าวไรซ์เบอรี่) 0.0001337664
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรบ้านคลองคู วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 0.0004214764
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านคลองหนองเหล็ก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลผลิตทางการเกษตร 0.0006208863
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือนจากเศษไม้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ เก้าอี้ตัวเล็ก กรอบรูป กระถางดอกไม้ 0.0695090047
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยบ้านวังวนพิษณุโลก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผักปลอดสารพิษ 0.0003933092
ภาคเหนือ พิษณุโลก นำเจริญเภสัช พิษณุโลก SMEs อุตสาหกรรมเคมี ขายยา 0.0012554616
ภาคเหนือ พิษณุโลก ร้านยาชัยพรเภสัช SMEs อุตสาหกรรมเคมี ขายยา 0.0024907462
ภาคเหนือ พิษณุโลก ร้านยาไอแคร์ พิษณุโลก SMEs อุตสาหกรรมเคมี ขายยา 0.0010883452
ภาคเหนือ พิษณุโลก ฟ้ามุ่ย SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหารตามสั่ง 0.0008066355
ภาคเหนือ พิษณุโลก ครัวละมัย SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหารตามสั่ง 0.0008163503
ภาคเหนือ พิษณุโลก อาหารตามสั่งลุงสมศักดิ์ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหารตามสั่ง 0.0008120792
ภาคเหนือ พิษณุโลก พาขวัญ ตามสั่ง SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหารตามสั่ง 0.001341054
ภาคเหนือ พิษณุโลก ครัวบ้าน บ้าน อาหารตาม​สั่ง SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหารตามสั่ง 0.0015957585
ภาคเหนือ พิษณุโลก ร้านขายของเบ็ดเตล็ด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ สินค้าเบ็ดเตล็ด 0.0003599984
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนวันเพ็ญสมุนไพรทอดกรอบเมืองสองแคว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สมุนไพรทอดกรอบ 0.0010718952
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรโบราณเมืองสองแคว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปสมุนไพร 0.0003005141
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกและแปรรูปมะละกอสบเมย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะละกอ 0.0017260664
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน วิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปสัตว์น้ำอำเภอแม่ลาน้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาแดดเดียว , ปลาส้ม 0.0147412322
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน วิสาหกิจชุมชนกาแฟธรรมชาติบ้านเลโค๊ะ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กาแฟ 0.0001785427
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรแปรรูปจิ้งหรีดและปลูกบุกห้วยแก้วล่าง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร จิ้งหรีดทอด 9.15448E-5
ภาคกลาง ชัยนาท กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอกไม้ประดิษฐ์และขนม SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ขนมปังสังขยา, ทองม้วน,ข้าวตัง 0.0060261191
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนรังไหมประดิษฐ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สิ่งประดิษฐ์จากรังไหม ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ร้านอร่อยจัง SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ขนมจีบ 0.0939608531
ภาคกลาง สระบุรี วิสาหกิจชุมชนเห็ดบ้านคลองไทร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำเห็ดหลินจือแดง 8.6806785005
ภาคกลาง ชัยนาท หน้าโหดโคตรอร่อย SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ เครื่องดื่ม(ชาเขียว ,นมเหนียว ) 2.67159E-5
ภาคกลาง สระบุรี กลุ่มอาชีพแปรรูปเห็ดตำบลโคกแย้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เห็ดทอดสมุนไพร เห็ด กล้วย พริก แปรรูปด้วยความร้อน 0.4460115071
ภาคกลาง ชัยนาท กล้วยอบเนย SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ กล้วยอบเนย,กล้วยฉาบ,กล้วยทอดปรุงรส 0.0006324215
ภาคกลาง ชัยนาท บ้านสมุนไพรบุญชื่นอโลเวล่า SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ สมุนไพรว่านหางจระเข้ 0.0011664364
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนงาดำและสมุนไพรแปรรูป วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปสมุนไพร 0.0004011885
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนงาดำและสมุนไพรแปรรูป วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปสมุนไพร 0.0004011885
ภาคกลาง ชัยนาท ขนมเปี๊ยะกุยหลี SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ขนมเปี๊ยะ 0.0011986777
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนผลิตน้ำดื่มบ้านวังส้มซ่า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เครื่องดื่มน้ำเปล่า 0.0011809375
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย สมบัติการช่าง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ซ่อมเครื่องยนต์ 0.0001095355
ภาคกลาง ชัยนาท อร่อยพ่วงข้าง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ขนมไทย 0.0009608687
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริก 0.0006474322
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย อู่สนั่นยนต์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ซ่อมเครื่องยนต์ 6.37251E-5
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนทรัยพ์มาแสนสุรากลั่น วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตสุรา 0.0012969367
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ โรงน้ำแข็งซันนี่ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำแข็ง 0.0809137536
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนลายไทยการสุรา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตสุรา 0.0005539305
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรจูงนาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 0.0005884243
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย คลับซิ่งออโต้ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ซ้อมเครื่องยนต์ 9.05972E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ห้องเย็น SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหารแช่เย็น 0.2752624493
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย โรงกลึงยิ่งเจริญ SMEs อุตสาหกรรมโลหะ ชิ้นส่วนอะไหล่ 0.0021163431
ภาคกลาง ชัยนาท ขนมเปี๊ยะมงคล SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ เครื่องตีแป้ง 0.0018595052
ภาคเหนือ พิษณุโลก ร้านก๋วยเตี๋ยวโชคอำนวย SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ก๋วยเตี๋ยว 0.0021225064
ภาคเหนือ พิษณุโลก ร้านตี๋ปั๊มกุญแจ SMEs อุตสาหกรรมโลหะ ปั๊มกุญแจ 0.0002694412
ภาคเหนือ พิษณุโลก ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ช่างเอก SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ บริการซ่อมมอเตอร์ไซค์ 0.0003736493
ภาคเหนือ พิษณุโลก ร้านขายของชำป้าปราณี SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ของชำ 0.000666968
ภาคเหนือ พิษณุโลก ร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านทุ่ง SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ก๋วยเตี๋ยว 0.0017632675
ภาคกลาง ชัยนาท ธัญญาขนมไทย SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ขนมมัด ,ขนมกง ,ขนมสามเกลอ 0.0002999573
ภาคเหนือ พิษณุโลก ร้านกาแฟสดริมน่าน SMEs อุตสาหกรรมอาหาร กาแฟสด เครื่องดื่ม 0.0003306165
ภาคกลาง ชัยนาท พรพัฒนาฟาร์ม SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ โคนม 0.0039583446
ภาคกลาง ปทุมธานี วิสาหกิจชุมชนคลองควาย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหาร (กล้วยตาก) 5.44709E-5
ภาคกลาง ปทุมธานี เกษตรรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้างกลองหอมปทุมธานี 0.0001886878
ภาคกลาง ปทุมธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสตรีชุมชนศัพท์กาดา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหาร 0.0002593126
ภาคกลาง ปทุมธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์โอ่งผ้าไหมประดิษฐ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ โอ่งดินหุ้มผ้าไหม/ดอกไม้ประดิษฐุ์ 2.08152E-5
ภาคกลาง ปทุมธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเครื่งทอพรมเช็ดเท้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ พรมเช็ดเท้า 8.71848E-5
ภาคกลาง ปทุมธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเเม่บ้านเกษตรบึงคำพร้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหาร (เเปรรูปปลาดุก) 6.19132E-5
ภาคกลาง ปทุมธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพหัตกรรมงานเเฮนด์เมดคลองสี่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ กระเป๋าสานผักตบชวา 0.0004591791
ภาคกลาง ปทุมธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสตรีขนมไทยคลองสาม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหาร (ทองหยิบ/ทองหยอด/ฝอยทอง) 8.85498E-5
ภาคกลาง ปทุมธานี วิสาหกิจชุมชนเเคปหมูไร้มันกรชนก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหาร (เเคปหมูไร้มัน) 0.0006744114
ภาคกลาง ปทุมธานี วิสาหกิจชุมชนสมจิตรหมี่กรอบ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหาร (หมี่กรอบ) 1.55602E-5
ภาคกลาง ปทุมธานี วิสาหกิจชุมชนเกาะเกรียงดอกไม้จันท์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมกระดาษ ดอกไม้จันท์ 3.83886E-5
ภาคกลาง ปทุมธานี วิสาหกิจชุมชนทรงเดชเครื่องหนัง SRAY วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอโลหะ กระเป๋าหนัง/รองเท้าหนัง 0.001902397
ภาคกลาง ปทุมธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มนวดเเผนไทย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ นวดเเผนโบราณ 0.0004923375
ภาคกลาง ปทุมธานี วิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์ชุมชนคลองรังสิต วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 0.0009309242
ภาคกลาง ปทุมธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ด ต.คลองเจ็ด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหาร (เห็ด) 2.047E-7
ภาคกลาง ปทุมธานี วิสาหกิจชุมชนโครงการน้ำดื่มอยู่ดีมีสุข วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำดื่ม 0.0006875147
ภาคกลาง ปทุมธานี วิสาหกิจชุมชไม้ดอกไม้ประดับบ้านกลาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ดอกไม้ประดิษฐ์ 1.53555E-5
ภาคกลาง ปทุมธานี วิสาหกิจชุมชนต่อเรือจำลอง ม.10 ต.บึงชำอ๋อ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ไม้ (ต่อเรือจำลอง) 0.0016166218
ภาคกลาง ปทุมธานี วิสาหกิจชุมชนเบเกอร์รีคลองสาม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหาร (คุกกี้/ขนมปัง/เค้ก) 0.0001333365
ภาคกลาง ปทุมธานี วิสาหกิจชุมชทองม้วนโบราณ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหาร (ทองม้วน) 4.09479E-5
ภาคกลาง ปทุมธานี เเปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหาร (เเปรรูปเนื้อจระเข้ทุบ/พริกไทดำ) 0.0052090806
ภาคกลาง ชัยนาท ขุนทองฟาร์ม SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ กระบือพันธ์ุ/โคเนื้อ 0.0013200425
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ โรงน้ำแข็งบัวขาวสายชล SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำแข็ง 0.0431751754
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี นันทิยาภรณ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ หมวกจักสานไม้ไผ่ 5.37782E-5
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ กลุ่มติดไม้ติดมือเขาค้อ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวไร่ลืมผัว 8.4071E-6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ ทินกรน้ำแข็งหลอด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ทำน้ำแข็งก้อน 0.0431564929
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ กลุ่มอาชีพเซรามิคบึงสามพัน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เซรามิค 1.15166E-5
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี CHAMYA วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ รองเท้าหนัง 6.46976E-5
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี กลุ่มหมวกจักสาน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ หมวกคาบอย 0.0002800834
ภาคกลาง ชัยนาท วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชุมชนคนรักแพะ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงแพะ 0.0001774834
ภาคกลาง ชัยนาท กลุ่มสัตว์ปีกหางน้ำสาคร SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงสัตว์ 0.0006937365
ภาคกลาง ชัยนาท วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงแพะรุ่งเรืองบ้านนมโท SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงแพะ 1.27014E-5
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี หจก.มานะกิจ(2006) SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ รับเหมาก่อสร้าง 0.0007666166
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี วิสาหกิจชุมชนตัดเย็บเสื้อผ้าส่งเสริมอาชีพบ้านลูโก๊ะ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ตัดเย็บเสื้อผ้า 0.001190764
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี กลุ่มมะพร้าวคั่วบ้านทะเล SMEs อุตสาหกรรมอาหาร มะพร้าวคั่ว 0.0117085172
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี ฮักเป๋า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ กระเป๋า​ผ้าวัยรุ่น 0.0002610427
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านสารวัน SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ถั่วลิสงคั่ว 0.0009679393
ภาคกลาง ชัยนาท กลุ่มปลากรายชัยนาท SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงปลา และแปรรูปปลากราย 0.0010546874
ภาคตะวันออก จันทบุรี วิสาหกิจชุมชนพัฒนามังคุดคุณภาพทุ่งกะบิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มังคุด 0.0003619905
ภาคตะวันออก จันทบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ชอง-มู-แฮง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เงาะ, ทุเรียน, มังคุด, ลองกอง 0.0034994645
ภาคตะวันออก จันทบุรี วิสาหกิจชุมชนมังคุดแปลงใหญ่คิชฌกูฏ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ทุเรียน 0.000391564
ภาคตะวันออก จันทบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ หมู่ 7 ตำบลคลองพลู วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผักใบ สมุนไพร 0.0582503886
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อบ้านบางโกระ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงโคเนื้อและโคขุน 0.0008434614
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี วิสาหกิจชุมชนบ้านบางโกระ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมโดนัทจิ๋ว ขนมปั้นสิบ 0.000429728
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี กลุ่มทุ่งพลาบาติก SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าบาติก 0.0004501109
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเยาวชนรุ่งอรุณ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องแต่งกายมุสลิมทั้งชาย-หญิง 0.0013133773
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี สมพรทองม้วน SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ขนมทองม้วน 1.43318E-5
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี กลุ่มส้มแขกคำแก้วบ้านทรายขาวออก SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์ส้มแขก 0.0004842938
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทรายขาว1 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ส้มแขกแปรรูป ส้มแขกแช่อิ่มอบแห้ง 0.0019000558
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคโคกโพธิ์ 1 ม.4 บ้านปุหรน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงโคเนื้อและโคขุน 0.0002147881
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวเกรียบสัมมาชีพชุมชนบ้านปุหรน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเกรียบฟักทอง 0.000431243
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์บุหงาซิเร๊ะ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 0.0001623589
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาเกตุ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวตัง 0.0014964114
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี วิสาหกิจชุมชนปลาคั่วปาตาบาระ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาคั่ว 0.0571633081
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี วิสาหกิจชุมชนปลาแห้งปาตาบาระ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาแดดเดียว ปลาแห้ง 0.0001457232
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี กลุ่มเกษตรกรบ้านดินเสมอ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ทองม้วน 0.0018661564
ภาคกลาง ปทุมธานี วิสาหกิจชุมชนเห็ดนางฟ้าตำบลสวนพริกไทย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า/นางรม/หูหนู 9.63094E-5
ภาคกลาง ปทุมธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าบึงกาสาม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เย็บเสื้อผ้า/เย็บกระเป๋า 0.0002203814
ภาคกลาง ปทุมธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์หนองเสือ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปุ๋ยอินทรีย์ 0.0003042427
ภาคกลาง ปทุมธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรพัฒนาอาชีพยั่งยืน ม.10 อ. คลองหก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหาร (ถั่วฝักยาว/พืชสวน) 0.0001812796
ภาคกลาง ปทุมธานี วิสาหกิจชุมชนผาสุจเจริญฟาร์มเห็ด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหาร (เห็ดฟาง/ก้อนเชื้อเห็ด) 9.63094E-5
ภาคกลาง ปทุมธานี วิสาหกิจชุมชนเกษตรรุ่นใหม่ อ. คลองหลวง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหาร (ผักปลอดสารพิษ) 3.21697E-5
ภาคกลาง ปทุมธานี วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชน ม.1 ต.บึงบา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวบรรจุถุง 0.0060770261
ภาคกลาง ปทุมธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์สวนฟุ้งขจร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปุ๋ยอินทรีย์บรรจุถุง 0.0003312682
ภาคกลาง ปทุมธานี วิสาหกิจชุมชนบ้านดาบชุ่ม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เบาะรองนั่ง 0.0003579765
ภาคกลาง ปทุมธานี วิสาหกิจชุมชนทรัพย์สำราญ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ กระเป๋าผ้า 0.000222811
ภาคกลาง ปทุมธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพกระเป๋าหนังเเท้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอโลหะ กระเป๋าหนัง 0.0001849752
ภาคกลาง ชัยนาท เกษตรผู้เลี้ยงวัวพ่อ-แม่พันธุ์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ โคเนื้อ (พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์) 0.0004049591
ภาคกลาง ปทุมธานี กลุ่มเกษตรพัฒนาอาชีพยั่งยืน ม.10 คลองหก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหาร (น้ำอ้อยสด) 0.0002525664
ภาคตะวันออก ตราด ร้านไทยเจริญยนต์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ซ่อมรถยนต์ อะไหล่ น้ำมันเครื่อง 0.0031789399
ภาคกลาง ปทุมธานี วิสาหกิจชุมชน ข้าวกล้องหอมปทุมธานี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหาร (ข้าวไรซ์เบอร์รี/ข้าวกล้องหอมปทุมธานี) 3.931E-5
ภาคกลาง ปทุมธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเเปลงนายายพึ่ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหาร (ข้าวบรรจุถุง) 0.0342101303
ภาคกลาง ปทุมธานี ศูนย์ส่งเสริมเเละผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ชุมชนตำบลระเเหง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เมล็ดพันธุ์ข้าว 1.65156E-5
ภาคตะวันออก ตราด ท็อปเท็น ซ่อมแม็ก SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ แม็กรถยนต์ อะไหล่ล้อรถยนต์ 0.0025406531
ภาคกลาง ปทุมธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเเม่บ้านพรพิมาน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหาร 4.42237E-5
ภาคกลาง ปทุมธานี วิสาหกิจชุมชนเจริญศรี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหาร (ขนมไทย) 7.81285E-5
ภาคตะวันออก ตราด หยกเจริญแอร์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ซ่อมรถยนต์ อะไหล่ น้ำมันเครื่อง 0.0001755384
ภาคกลาง ปทุมธานี วิสาหกิจชุมชน ชมฟ้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ดอกไม้ประดิษฐ์ 8.1476E-5
ภาคตะวันออก ตราด ร้าน ส.ไฟฟ้า SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ซ่อมรถยนต์ อะไหล่ น้ำมันเครื่อง 0.0027369
ภาคกลาง ปทุมธานี วิสาหกิจชุมชน SOMSOOK SABAI วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหาร (น้ำลูกยอ/น้ำกระชายดำ/น้ำหว่านชักมดลูก) 0.0001755128
ภาคกลาง ปทุมธานี วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชุนบึงสนั่น วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหาร (ข้าวกล้อง/ข้าวไรซ์เบอร์รี) 0.0002157918
ภาคตะวันออก ตราด อู่สิทธิพงษ์ช่างยนต์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ซ่อมรถยนต์ อะไหล่รถยนต์ น้ำมันเครื่อง 0.0022570464
ภาคตะวันออก ตราด ทีเอ็น หม้อน้ำตราด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ซ่อมหม้อน้ำ อะไหล่หม้อน้ำรถยนต์ 0.0013800284
ภาคตะวันออก ตราด ช่างกล้าฟิล์ม SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ทำแอร์รถยนต์ ติดฟิล์ม จำหน่ายฟิล์มกรองแสง 0.0002522218
ภาคตะวันออก ตราด แก่นมอเตอร์ไซค์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ซ่อมจักรยานยนต์ อะไหล่ น้ำมันเครื่อง 0.0007670082
ภาคกลาง ปทุมธานี วิสาหกิจชุมชนรังสิต วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหาร (มะม่วงเเช่อิ่มน้ำผึ้ง) 6.36739E-5
ภาคกลาง ชัยนาท ข้าวอุ่นใจ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ข้าวกล้อง กข-43 0.0004171201
ภาคตะวันออก ตราด ร้าน สุวรรณ เสริมวรศิริ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ สินค้าเบ็ดเตล็ด 0.0005699943
ภาคกลาง ปทุมธานี เเปรรูปอาหาร เนื้อสัว์-พืช จังหวัดปทุมธานี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหาร (น้ำพริกหนุ่ม/ไส้อั้ว/เเคปหมู) 0.0003405668
ภาคกลาง ปทุมธานี น้ำส้มเกร็ดหิมะ รังสิต วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหาร (น้ำส้มเกร็ดหิมะ) 0.0002857137
ภาคกลาง ปทุมธานี กลุ่มอาชีพไวท์เฮาส์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหาร (สเต็ก) 0.0004284171
ภาคกลาง ชัยนาท สหกรณ์การเกษตร SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ สีข้าวกข-79,กข-43 0.0003851147
ภาคกลาง ปทุมธานี บ้านฟ้าเบเกอร์รี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหาร (ขนมปัง/เเยมโรล/คัพเค้ก) 0.0007283616
ภาคกลาง ปทุมธานี กาญจนาหมูทุบเมืองปทุม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหาร (หมูทุบ) 9.84566E-5
ภาคกลาง ปทุมธานี ขนมปังกรอบเมืองปทุมธานี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหาร (ขนมปังอบเนย/ขนมปังอบกรอบกระเทียม) 0.0006919712
ภาคกลาง ปทุมธานี คนทำดินกินเห็ด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหาร (น้ำพริกเผาเห็ด/เห็ดบอง/เเหนมเห็ด) 0.0003893118
ภาคกลาง ปทุมธานี ส้มทองเบเกอร์รี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหาร (เบเกอร์รี) 0.0002937846
ภาคกลาง ปทุมธานี บ. บำรุงไทยเคหะภัณฑ์ จำกัด SMEs อุตสาหกรรมไม้ วงกบไม้ 0.038310666
ภาคกลาง ปทุมธานี กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรน้ำพริกคู่ครัวไทย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหาร (น้ำพริก) 0
ภาคกลาง ปทุมธานี วิสาหกิจชุมชนฟาร์มเห็ดกลางบ้าน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริกเห็ด แคปเห็ด ข้าวเกรียบเห็ด แหนมเห็ด 0.0001749796
ภาคตะวันออก ตราด ร้านป้าเพ็ญ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ สินค้าเบ็ดเตล็ด 0.0003405255
ภาคกลาง ปทุมธานี ปัทมพรธัญบุรี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหาร (ทองม้วน) 0.0001945058
ภาคตะวันออก ตราด ร้าน สายสมร นพพรรค์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ สินค้าเบ็ดเตล็ด 0.000322618
ภาคตะวันออก ตราด ร้าน นวนศิลป์ ศรีกุล SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ สินค้าเบ้ดเตล็ด 0.0006965232
ภาคตะวันออก ตราด ร้านจ๊ะจ๋าบริการ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ สินค้าเบ็ดเตล็ด 0.0026459327
ภาคกลาง ชัยนาท สหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ข้าวสาร 0.0025585763
ภาคตะวันออก ตราด ร้านเจ้ตุ๊ก ขายของชำ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ สินค้าเบ็ดเตล็ด 0.0011935604
ภาคตะวันออก ตราด ร้านตาแฉล้ม SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ สินค้าเบ็ดเตล็ด 0.0007284626
ภาคกลาง ชัยนาท ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านหนองเดิ่น (โรงคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว) SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตข้าวปลูก , โรงสีข้าว 0.0005823606
ภาคตะวันออก ตราด ลุงเบิ้ม SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ สินค้าเบ็ดเตล็ด 0.0005475992
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ บริษัท ดรากอนกรีน เอ็นเนอจี จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร แป้งมันสำปะหลัง 0.3417356133
ภาคตะวันออก ตราด ศูนย์สาธิตการตลาดตำบลห้วงน้ำขาว SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ สินค้าเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์การเกษตร อาหารแห้ง สินค้าOTOP 0.0004252845
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ กลุ่มแม่บ้านวังไทร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวแตน ทองม้วน 6.1422E-6
ภาคกลาง ปทุมธานี บริษัท ยี เอ็ม อิชิฮาร่า จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร แป้งเม็ดมะขาม 0.0651562464
ภาคกลาง ชัยนาท ฟาร์มสุขสบาย SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ข้าวอินทรีย์,ปลูกผัก,ไข่ 7.67773E-5
ภาคตะวันออก ตราด ริมคลองบูติก โฮเทล SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม 0.0011192972
ภาคกลาง ชัยนาท สมบูรณ์การเกษตร SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ข้าวอินทรีย์ปลอดสาร 0.0001047754
ภาคกลาง ชัยนาท ข้าวทองบุญ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ แปรรูปข้าวกล้อง 3.56246E-5
ภาคกลาง ชัยนาท ข้าวสานฝัน SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ข้าไรซ์เบอรี่ , ข้าวกข-43 1.52019E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิสาหกิจกาแฟห้วยลาด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กาแฟคั่วบด 5.11848E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยอบแห้ง 3.27583E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านหมากแข้ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอพื้นเมือง 7.49858E-5
ภาคตะวันออก ตราด ตาอี๊ด เบ็ดเตล็ด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ขายสินค้าเบ็ดเตล็ด 0.0006416207
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย โรงกลึงประสิทธิ์ยนต์ SMEs อุตสาหกรรมโลหะ อะไหล่,เครื่องฉีด,เครื่องจักรต่างๆ 0.2035465934
ภาคตะวันออก ตราด โจ๊กป้าแจ๋ว SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหาร (โจ๊ก ข้าวต้ม) 0.0009843432
ภาคกลาง ชัยนาท อนันต์ธัญญผล SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ข้าวสาร 0.0006731659
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย ร่วมใจเจริญยนต์ SMEs อุตสาหกรรมโลหะ อะไหล่ เครื่องจักรต่างๆ 0.000880891
ภาคตะวันออก ตราด ผัดไทยปลายคลอง SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหารตามสั่ง 0.0011513696
ภาคกลาง ชัยนาท วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอ้อย SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ แปรรูปข้าว 1.75052E-5
ภาคตะวันออก ตราด CHA TAN YONG SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม ชา กาแฟ 0.0007065043
ภาคตะวันออก ตราด THUR'S DAY CAFE SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ร้านเครื่องดื่ม (กาแฟ นมปั่น) 0.0047747559
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าบ้านโนนตะโก ต.หนองมะเขือ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ไม้กวาดดอกหญ้า 0.0002049987
ภาคตะวันออก ตราด บ้านท่า ร.ศ.112 SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหารและเครื่อมดื่มกาแฟ 0.0028014057
ภาคเหนือ พิษณุโลก ร้านกาแฟ Hashtag coffee & cafe SMEs อุตสาหกรรมอาหาร กาแฟสด เครื่องดื่ม เบเกอรี่ 0.0016114499
ภาคกลาง ชัยนาท กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงสีชุมชนบ้านทุ่งนาน้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ข้าวสาร 0.0002891534
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านซำพร้าว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ สิ่งทอ 6.7564E-5
ภาคตะวันออก ตราด ร้านลาบหนองคาย SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม 0.0013737156
ภาคตะวันออก ตราด ไก่ทอด 5 ดาว (สาขา 1) SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม 0.0003759219
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแจ่วบองพริกป่นบ้านหินลาด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แจ่วบองพริกป่น 6.18483E-5
ภาคกลาง ชัยนาท วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโรงสีชุมชนบ้านเชี่ยน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ข้าวสาร
ภาคตะวันออก ตราด จุ่ม ชะ โงก SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม 0.0005890038
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาด้วง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอ ผ้าหมดหมี่ขัด 8.1896E-6
ภาคตะวันออก ตราด ร้านมุกดา SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม 0.0006750945
ภาคกลาง ชัยนาท วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์และแปรรูปข้าวจังหวัดชัยนาท วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ข้าวหอมประชุม , ข้าว กข 79 0.0011410209
ภาคตะวันออก ตราด สุเสริมสวย SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ตัดแต่งทรงผมและทำสีผม 0.000450836
ภาคกลาง ปทุมธานี บริษัท กุลวงศ์ จำกัด SMEs อุตสาหกรรมเคมี หมึกพิมพ์สกีน 0.0046148246
ภาคตะวันออก ตราด เจี๊ยบ ซาลอน SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ตัดแต่งและทำสีผม 0.0005362123
ภาคกลาง ปทุมธานี บริษัท เอ็นโฟร์ โปรพริ้น จำกัด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมกระดาษ กระดาษ 0.0053027488
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย กลุ่มหัถกรรมไม้ไผ่ ไม้สัก กะลามะพร้าว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ กระปุกออมสินจากไม้ไผ่ เฟอร์นิเจอร์ 0.0005190142
ภาคกลาง ชัยนาท วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผลิตข้าวปลอดภัยบ้านคลองรี่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ข้าวประทุมธานี 1 , ข้าวหอมมะลิ 105 , ข้าวไรซ์เบอรรี่ 0.0009435242
ภาคกลาง ชัยนาท วิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านดอนตะไล้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ข้าวหอมปทุมธานี 0.0017368806
ภาคกลาง ชัยนาท วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมผลิตเมล็ดพันะุ์ข้าวชุมชนบ้านหนองน้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ข้าวกล้องมะลิแดง, ข้าว กข-43 , ข้าวไรซ์เบอรี่ 8.1998E-6
ภาคตะวันออก ระยอง ศูนย์​การเรียนรู้​บ้านจำรุ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผลไม้, กะปิ, สมุนไพร​ 0.0007047507
ภาคกลาง ชัยนาท กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและข้าว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวสารขาว 0.000592345
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย ยอดเยี่ยม กองสิงห์ SMEs อุตสาหกรรมไม้ เฟอร์นิเจอร์ 0.0013922275
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย ดาวัล ศรีสะอาด SMEs อุตสาหกรรมไม้ เฟอร์นิเจอร์ 0.0019962085
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย อมรรัตน์ SMEs อุตสาหกรรมไม้ เฟอร์นิเจอร์ 0.0016950711
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย ทองยุ่นเฟอร์นิเจอร์ SMEs อุตสาหกรรมไม้ เฟอร์นิเจอร์ 0.0011090047
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย มั่นคงเฟอร์นิเจอร์ SMEs อุตสาหกรรมไม้ เฟอร์นิเจอร์ 0.003051981
ภาคกลาง ชัยนาท วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวบ้านสำนักจั่น วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ข้าวหอมมะลิ 105 , ข้าวกข79 , ข้าวขาวพันธุ์ชัยนาท 0.0007912646
ภาคตะวันออก ระยอง กะปิแม่เกษร SMEs อุตสาหกรรมอาหาร กะปิ 8.29194E-5
ภาคตะวันออก ระยอง กวี​ 4​ แคว​ น้ำพริกเผา SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริก 0.0004802635
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูก แปรรูปและขนส่งสมุนไพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี แปรรูปสมุนไฟร 4.7909E-5
ภาคตะวันออก ตราด ร้าน เจน(ทำเล็บ) SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ตัดแต่งและทาสีเล็บ 0.0003718885
ภาคกลาง ชัยนาท วิสากิจชุมชนโรงสีข้าวบ้านหนองระกำ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ข้าวกล้อง , ข้าวหอมมะลิ, ข้าวกข 79 , ข้าวกข43 0.0035912252
ภาคตะวันออก ตราด ร้านเส้นผม SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ตัดแต่งและทำสีผม 0.001018957
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตอาหารสัตว์ภูเวียง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ อาหารสัตว์ 0.0004535045
ภาคตะวันออก ระยอง กบุ่มแม่บ้านเกษตรกร​ชากอ้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สับปะรด​กวน, เค้กกล้วยหอม​ 0.0005516502
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร​โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว​ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มังคุดกวน, วุ้นมะพร้าว, ทุเรียนทอด 0.0039283659
ภาคตะวันออก ตราด ร้านวันจันทร์แฮร์คัท SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ร้านตัดผมชาย-หญิง 0.0008386564
ภาคตะวันออก ตราด ร้านคุณปุ๋ย SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ เสริมสวย, ตัดแต่งและทำสีผม 0.0003628237
ภาคกลาง ชัยนาท วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษเมืองชัยนาท วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ 0.0013773128
ภาคตะวันออก ตราด ร้าน หมวยเสริมสวย SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ตัดแต่งและทำสีผม, ทำเล็บ 0.0002186616
ภาคตะวันออก ตราด ร้านเอเป็คเสริมสวย SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ บริการเสริมสวย, ตัดแต่งและทำสีผม 0.0011386783
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าอุตสาหกรรม SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าเช็ดมืออเนกประสงค์ 0.0006981611
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหลุมต้นตาล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ทุเรียนทอด,มะม่วงแช่อิ่ม 0.0002009242
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มผลไม้แปรรูป​บ้านหนองละลอก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สับปะรด, กล้วยทอด 0.0003813555
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพลาสามัคคี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กะปิ,ปลาข้าวสาร 5.03318E-5
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร​อริยคุณสามัคคี​ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กะปิ 5.7327E-5
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มผลิตน้ำพริกแม่ไหน่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริก 0.0002276801
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มจักสานตำบลชากโดน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ตะกร้าหกมุม 2.1327E-5
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มสืบสานตำนานเสื่อกกแกลงกะเฉด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ หมอกสาน, กระเป๋าสาน 0.0001356398
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มแม่บ้านตำรวจอำเภอแกลง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริก 0.000287737
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนพเก้าสามัคคี​ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ กระเช้าอเนกประสงค์, ตะกร้า 6.97137E-5
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านชากใหญ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ถั่วกรอบแก้ว 0.0001574171
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมะขามคู่สามัคคี​ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สับปะรด​กวน 0.0001509678
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์วังไทร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนุนทอด 0.0001464076
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแลงพัฒนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเกรียบผัก-ผลไม้,ทุเรียนทอด,กะปิ 0.0002986967
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาหนองตารส วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ทุเรียนทอด,กะปิ 0.0003301659
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มอาชีพผ้าบาติกชุมชนข้างอำเภอทางไผ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าบาติก 0.0002941706
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มแปรรูปผลไม้บ้านคลองเขต วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะม่วงแช่อิ่ม 2.86635E-5
ภาคตะวันออก ระยอง วิสาหกิจ​ชุมชน​เกษตรรักษ์กล้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เพาะปลูก 0.0019163602
ภาคตะวันออก ระยอง วิสาหกิจ​ชุมชน​กล้ายางพาราบ้านค่าย​ ระยอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เพาะปลูกต้นยางพารา 0.0017689479
ภาคตะวันออก ระยอง วิสาหกิจ​ชุมชน​สวนสุภัทราแลนด์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ท่องเที่ยวเกษตร​ 0.000472047
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดสุวรรณรังสรรค์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำส้มเกล็ดหิมะ 0.0003767488
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนปุ๋ยชีวภาพครบวงจรบ้านหนองโน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี ปุ๋ย 0.0002360235
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรก้นหนองพัฒนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ทุเรียนทอด 0.000194782
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแลง หมู่ที่ 1 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ทุเรียนทอด 0.0004560853
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองบางบ่อ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนุนทอด 0.0003173697
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มเสื่อกระจูดบึงสำนักใหม่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องจักสาน 0.0001197725
ภาคตะวันออก ระยอง วิสาหกิจ​ชุมชน​เงาะกระป๋องในชาก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เงาะกระป๋อง 0.0002633886
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มวิสาหกิจ​ชุมชน​กลุ่ม​ปรับปรุงคุณภาพ​มังคุดบ้านกร่ำ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปรับปรุง​คุณภาพ​มังคุด 0.0002456872
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มเกษตรอินทรีย์เขาน้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผักหวาน 0.0001717891
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ กลุ่มพัฒนาอุะตสาหกรรมชุมชนตำบลบ่อรัง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เครื่องนอน 2.38009E-5
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ กลุ่มพัฒนาอาชีพวิเชียรบุรี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าห่ม 1.22844E-5
ภาคตะวันออก ตราด ร้านเสริมสวย เบียร์ บิวตี้ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ตัดแต่งทรงผม ทำสีผม ทำเล็บ 0.0015457137
ภาคกลาง ชัยนาท วิสหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทำที่นอนบ้านธรรมมามูล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่นอน,หมอนหนุน,หมอนข้าง 0.0003557141
ภาคเหนือ พิษณุโลก ร้าน ก๋วยเตี๋ยวไก่วัดจันทร์ (ป้าล้อม) SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ก๋วยเตี๋ยวไก่ 0.001222237
ภาคกลาง ชัยนาท วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านทุ่ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ทอผ้า 9.0938E-6
ภาคกลาง ชัยนาท วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมศิลป์ถิ่นเจ้าพระยา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ จักรสาน 0.0002142512
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านบอน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อภูไท ผ้า และกางเกง 0.002079981
ภาคตะวันออก ระยอง วิสาหกิจ​ชุมชน​แปรรูป​ผลไม้บ้านเนินขมิ้น วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ทุเรียน, ขนุน 0.0003976976
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองศรีมงคล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กะปิ,ทุเรียนทอด 0.0004632512
ภาคตะวันออก ระยอง วิสาหกิจ​ชุมชน​กลุ่ม​อาชีพเพาะเห็ดบ้านตะกาด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เพาะเห็ด 0.0007526303
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มสตรีสหกรณ์วังไทร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยหอมทอด,ทุเรียนทอด,ขนุนทอด 0.0003299474
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองไร่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริก 0.0006335758
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มอาชีพสตรีทำกะปิบ้านเนินพยอม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กะปิ 1.12607E-5
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ทุเรียนทอด,กะปิ 0.0002334218
ภาคตะวันออก ระยอง วิสาหกิจ​ชุมชน​ชาวสวนผลไม้​ อ.เมือง​ระยอง​ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผลไม้ตามฤดูกาล​ 0.0009328863
ภาคตะวันออก ระยอง วิสาหกิจ​ชุมชน​กลุ่ม​ผลิตทุเรียนนอกฤดู​อำเภอ​วังจันทร์​ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ทุเรียนทอด 0.0004530711
ภาคตะวันออก ระยอง วิสาหกิจ​ชุมชน​แปรรูป​กล้วยมาบชลูด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูป​กล้วย 0.0013206745
ภาคกลาง สระบุรี บ้านไร่สมเกียรติ โฮมสเตย์. วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร บ้านไร่สมเกียรติ โฮมสเตย์. 0.0267982038
ภาคกลาง สระบุรี สวนดอกเบญจมาศบิ๊กเต้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แหล่งผลิตและส่งออกดอกเบญจมาศ..เช่น ป๊อปคอร์นคาราเมล เกรดพรีเมี่ยม 8.96758E-5
ภาคกลาง สระบุรี ไร่องุ่นภูนวพันธุ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากองุ่น องุ่นไร้เมล็ด 0.000843219
ภาคตะวันออก ตราด ร้านเสริมสวย นุ้ย แฮร์ ทูเดย์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ตัดแต่งทรงผม, ทำสีผม, ทาสีเล็บ 0.0008046256
ภาคกลาง สระบุรี ไร่มัลเบอร์รี่ ฟาร์มสายทอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มัลเบอร์รี่หรือลูกหม่อนสด ปลอดสารเคมี พร้อมการแปรรูปครบวงจร 0.0011014765
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ ขิงหยองแปรรูป นวลอนันต์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขิงแปรรูป
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ เครื่องนอนบ้านหนองบัว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ พวงกุญแจมะขาม 6.1422E-6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงงูจงอางบ้านโคกสง่าแผนกสมุนไพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี ยาหม่อง น้ำมันนวด 0.0819856561
ภาคกลาง สระบุรี กลุ่มวิสาหกิจชุมชน (CE)ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนมแพะ และสมุนไพร 0.3442257565
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ พริกรวย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำจิ้มสุกี้ 1.72749E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนผาม่านสปอร์ต ม.8 หนองบัวทอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผาม่าน 0.0002716072
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ กลุ่มสมุนไพรสตรีบ้านบุ่งยาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สมุนไพร ลูกประคบ 2.07299E-5
ภาคกลาง สระบุรี แปรรูปเกษตรซับมะกูด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปสินค้าเกษตร กาแฟหมามุ่ย 0.0002687937
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ มะขามนายแว่น วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะขามแปรรูป 1.15166E-5
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ กลุ่มเกษตรบ้านวังไทรงาม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะขามเปรี้ยวยักษ์
ภาคตะวันออก ระยอง วิสาหกิจ​ชุมชน​ลำยองหมูย่างจังหวัดระยอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร หมูย่าง 0.0005683649
ภาคตะวันออก ตราด กินรี รีสอร์ท เกาะกูด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ บริการห้องพัก 0.0030354654
ภาคตะวันออก ตราด ยุพาห้องเช่า SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ บริการห้องเช่า 0.0017836072
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ แปรรูปสมุนไพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สมุนไพร 1.01346E-5
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลชากโดน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ทุเรียนทอด 0.0005980024
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลกองดิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สับปะรดกวน 0.0002924427
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มทำเฟอร์นิเจอร์จากไม่ฉำฉา SMEs อุตสาหกรรมไม้ เฟอร์นิเจอร์ไม้ 0.0003485687
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มสตรีจักสานกระเป๋าพลาสติก ต.แม่น้ำคู้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ กระเป๋าจักสานพลาสติก 7.86199E-5
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มสตรีทำขนมบ้าบิ่น วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมบ้าบิ่น 0.0002797488
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มจักสานจากทางมะพร้าว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ตะกร้าจักสาน 7.6436E-5
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มจักสานไม้ไผ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ไม้ไผ่จักสาน 8.29194E-5
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มทำขนมเปียะชาววัง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมเปียะ 0.0012307649
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้ามัดหมี่ทอมือ 3.22273E-5
ภาคตะวันออก ตราด Rimklong Boutique Hotel SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ บริการห้องพัก 0.0020514882
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านอ่างทอง หมู่ 1 ต.ดงลาน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี ปุ๋ย 0.0004567325
ภาคกลาง สระบุรี ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลท่าช้าง หมู่ 4 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูบข้าว รับจ้างผลิตข้าว (โรงสีข้าว) 0.0336226214
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ หนองย่างทอยงานไม้ SMEs อุตสาหกรรมไม้ ไม้แห้ง 0
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านเนินสะเดา SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าพื้นเมือง 0
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ ขนมบ้านบ้าน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยแปรรูป 2.21118E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรทำสวนนางแดด เกษตรแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะม่วง เงาะ หน่อไม้ ฝรั่ง มะพร้าวน้ำหอม กล้วยหอม 5.15943E-5
ภาคกลาง สระบุรี แม่บ้านเกษตรกรแปรรูปเผือกหอม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เผือกหอมทอดกรอบ เผือกรสทิพย์ otop 4 ดาว 0.0021502919
ภาคกลาง สระบุรี ถั่วทอดสมุนไพร ตราใจดี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ถั่วทอดสมุนไพร กระเทียมทอด 0.00678341
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ วิสาหกิจชุมชนน้ำหนาวอาราบิก้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กาแฟ 2.07299E-5
ภาคกลาง ชัยนาท วิสากิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาบ้านอ้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา (ตะกร้า,จักรสาน) 0.0006280678
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส ดี มินิมาร์ท​1 SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ อาหารสด​ ผักสด ของชำ 0.0008868114
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส ห้างหุ้นส่วน​จำกัด อันดา เท​รดดิ้ง​ กรุ๊ป SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ เครื่อง​เพชรพลอย 0.0021171754
ภาคกลาง ชัยนาท วิสาหกิจชุมชนตัดเย็บผ้าและรองเท้าบ้านบางกระบวย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เสื้อผ้า,กระเป๋า,ของที่ระลึก,รองเท้าจากผ้า 0.0006384233
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี กลุ่มเกษตรกร​ชีวภาพ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำกระชาย 0.0002755052
ภาคใต้ ระนอง วิสาหกิจชุมชนสวนปาล์มบ้านบางปรุเหนือ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปาล์ม 0.0001569327
ภาคตะวันออก ตราด ตราด 101 SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ บริการห้องพัก 0.0045515465
ภาคใต้ ระนอง กลุ่มเห็ดนางฟ้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร คั่วกลิ้งเห็ดนางฟ้า 0.000457293
ภาคใต้ ระนอง เที่ยวระนองท่องอันดามัน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ จัดทัวร์นักท่องเที่ยว 0.0005096168
ภาคใต้ ระนอง บ้านสวนอรกวี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ไข่เค็มสมุนไพร 0.0002286399
ภาคใต้ ระนอง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารและผลิตภัณฑ์บ้านหินข้าว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมกล้วยฉาบ 0.0004901207
ภาคตะวันออก ตราด PARA DISO SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ โรงแรม 0.0046526502
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าด้วยจักรอุตสาหกรรม บ้านซ่งหนองขาม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อและกระเป๋า 0.0002374976
ภาคใต้ ระนอง วิสาหกิจชุมชนกาแฟผงสำเร็จรูป วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กาแฟ 3.91789E-5
ภาคใต้ ระนอง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านบางใหญ่ล่าง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงสุกร 2.2419E-5
ภาคใต้ ระนอง วิสาหกิจชุมชนผลิตสมุนไพรเพื่อการแพทย์อำเภอกระบุรี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ พืชผักสมุนไพร 0.0003711583
ภาคตะวันออก ตราด พรหมภักดี รีสอร์ท เกาะหมาก SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ บริการที่พัก 0.00543024
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนศิลปะไม้ตอบ้านท่าช้าง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ตอไม้สวยงาม 0.0011895355
ภาคกลาง ชัยนาท วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านทุ่งกระถิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เชือกร่ม,เชือกมัดฟาง,ไม้กวาด 0.0006667422
ภาคตะวันออก ตราด มุกดา เกสต์เฮาส์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ บริการที่พัก 0.0056625896
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย ชัยสิทธิ์คอนกรีต SMEs อุตสาหกรรมอโลหะ คอนกรีต 0.0050874756
ภาคตะวันออก ตราด ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ บริการที่พัก, ห้องพัก 0.0344102972
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนศิลป์ศิริ (แป้งและดินไทย) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สิ่งประดิษฐ์จากแป้งและดินไทย 0.0006809961
ภาคกลาง ชัยนาท วิสาหกิจชุมชนดวงประทีปผ้าไทย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอ 0.0005840138
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย สุริยนต์คอนกรีต SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ อิฐ หิน ปูน 0.0008317536
ภาคเหนือ พิษณุโลก กลุ่มฟาร์มเห็ดโคน เศรษฐกิจ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เห็ดโคน 0.0001322616
ภาคตะวันออก ตราด เรซิเดนท์เฮาส์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ บริการที่พัก, รีสอร์ท 0.0020345664
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนโรงผลิตน้ำดื่มชุมชนบ้านน้อยชานบึง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำดื่ม 0.0007727477
ภาคเหนือ พิษณุโลก กลุ่มนกมะพร้าวครูตุ่ม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ โมบายนกมะพร้าวจากกะลามะพร้าว 0.0006736095
ภาคตะวันออก ตราด Artist's SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ บริการที่พัก, รีสอร์ท 0.002945851
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย เมืองเลยเทอโบ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ซ่อมเครื่องยนต์ 0.3582938389
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรยยั่งยืน อำเภอเชียงคาน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยตาก มันฉาบ มะเขือเทศอบ มะม่วงกวนอบแห้ง สัปรดกวน แก้วมังกรกรอบสด 0.000783128
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มงานศิลป์ดินไทย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน 0.0010698367
ภาคตะวันออก ตราด ไทยยนต์ สาขา 5 (ช่างแบงก์) SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ยางรถจักรยานยนต์, น้ำมันเครื่อง, เบรค, อะไหล่ 0.0008068777
ภาคกลาง ชัยนาท กลุ่มหุ่นฟางนกเล็กวัดโคกเข็ม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ หุ่นฟางนก 0.0127139153
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรยายดาพัฒนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กะปิ 0.0242738957
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มผลิตภัณฑ์​จักสานกระจูดบ้านมาบเหลาชะโอน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตภัณฑ์​จักสานจากกระจูด 0.1075024351
ภาคตะวันออก ระยอง วิสาหกิจชุมชนสละลอยแก้วสองสลึง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สละลอยแก้ว 1.5479991469
ภาคตะวันออก ระยอง วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านคลองไผ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เห็ด,กล้วยตาก 0.0801973365
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ สบู่, น้ำหอม, เทียนหอม, น้ำมันกฤษณา 5.2252335355
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มเกษตร​ครบวงจร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เห็ดทอด, สมุนไพร, แหนมเห็ด 0.0496533355
ภาคตะวันออก ระยอง วิสาหกิจชุมชนการเกษตร​และแปรรูปบ้านดอน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะนาวดอง 1.42834E-5
ภาคตะวันออก ระยอง วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดฟางบ้านยายดา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เพาะเห็ดฟาง 0.0011907725
ภาคตะวันออก ระยอง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปรับปรุงคุณภาพมังคุด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปรับปรุงคุณภาพ​มังคุด 0.0007370616
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรครูอ๊อดตำบลในเมือง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 0.0008107166
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโนนแดง ม.2 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวกล้อง 0.0002030502
ภาคตะวันออก ตราด เอส.อาร์.อาร์ ศิริรักษ์ยางยนต์ จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ยาง, เบรค, อะไหล่รถยนต์, น้ำมันเครื่อง 0.003851582
ภาคกลาง ชัยนาท กลุ่มผ้าทอพื้นเมืองบ้านกุดจอก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอพื้นเมือง 9.4624E-6
ภาคเหนือ พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและสมุนไพรชุมชนธรรมบูชา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สมุนไพรอบแห้ง 0.0004406046
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านชมน้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมจีนอบแห้ง 0.0005169668
ภาคกลาง ชัยนาท กลุ่มสตรีบ้านศรีพัฒนา (กลุ่มยาสมุนไพร) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ยาสมุนไพร 4.5469E-6
ภาคกลาง ชัยนาท วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไข่เค็มดินสอพอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ไข่เค็ม,ขนมเปี๊ยะ 0.0002640711
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานและผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดหนองปลาหมอ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี ปุ๋ย 0.0004615695
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์1 SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ลูกชิ้น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผู้ใช้น้ำบ้านน้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะพร้าวแก้ว 0.0001562161
ภาคกลาง ชัยนาท กลุ่มเกษตรกรบ้านเชี่ยน ขนุนอบกรอบ,ไข่เค็ม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนุนอบกรอบ,ไข่เค็ม,กล้วยตาก,ขนมเปี๊ยะ,กลีบลำดวน 0.0005199441
ภาคกลาง ชัยนาท กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเชี่ยน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยตาก,ไข่เค็ม 0.0009159475
ภาคเหนือ พิษณุโลก กลุ่มแม่บ้านชุมชนพระองค์ขาว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำลูกยอตราอลิษา ผสมน้ำผึ้งป่าเดือน 5 และน้ำแอ๊บเปิ้ล ขนาด 750 มิลลิลิตร (OTOP) 0.0004533555
ภาคกลาง ชัยนาท วิสาหกิจชุมชนการแปรรูปผลผลิตเพื่อสุขภาพบ้านไร่ห้วยกระบอก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ไวน์มะม่วงหาวมะนาวโห่ ,หมากเม่า,กระชายดำ 0.000279128
ภาคกลาง ชัยนาท กลุ่มแปรรูปสินค้าทางการเกษตร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ไข่เค็ม,โดนัท,ทองม้วน 0.0009036256
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตลวดหนามใหม่นาเพียงพัฒนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ ลวดหนาม 0.0005281729
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะขามบ้านพลทอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยตาก หน่อไม้ตากแห้ง มะขามหวานอบแห้ง 0.0003138483
ภาคกลาง ชัยนาท วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริกบ้านดอนประดู่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริก,พริกแกง,พริกคั่ว 0.0010325431
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย ไร่ตมิสา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยหอม กล้วยน้ำว้า กล้วยตาก ผลไม้ หน่อไม้ สมุนไพรแปรรูป 0.0004480379
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตมะม่วงส่งออกหนองแซง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะม่วงกวน 0.0001868246
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย ถั่วคั่วทราย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ถั่วคั่วทราย 6.65403E-5
ภาคกลาง ชัยนาท กลุ่มเพาะเห็ดบ้านหัวตะพาน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เพาะเห็ดนางฟ้า / แปรรูปเห็ด 0.002314028
ภาคกลาง ชัยนาท วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านท่าข้าม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เพาะเห็ดนางฟ้า 0.0009522938
ภาคตะวันออก ชลบุรี กลุ่มศูนย์ส่งเสริมจักสาน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมกระดาษ ตะกร้า
ภาคตะวันออก ชลบุรี กลุ่มบ้านสวนตาล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ชะลอม
ภาคตะวันออก ชลบุรี กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองหงษ์ร่วมใจ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำว่านหางจระเข้
ภาคตะวันออก ชลบุรี กลุ่มเกษตรเกษตรไร่หลักทอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สับปะรดอบแห้ง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำปุ๋ยชีวภาพตำบลคำแคน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี ปุ๋ย 0.0004541118
ภาคตะวันออก ชลบุรี กลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านตม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี ครีมกันแดดมะเฟือง 0.0001330806
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย กาแฟเมล็ดคั่วเฉยเลย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กาแฟคั่วเมล็ด 0.0003245118
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกมะพร้าวและเลี้ยงสัตว์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงสัตว์ 0.0349175687
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรและโฮมสเตย์โดยชุมชนบ้านห้วยยาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 0.0511875213
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์พันธ์ุไก่ชรพื้นเมืองบ้านคลองวาฬ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ไก่ชน 0.0590468246
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยบ้านหนองโสน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยอบแห้ง 0.0902398436
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรประดู่ลาย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยตากอบแห้ง 0.0670616445
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์บ้านหนองน้ำขาว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 0.1470567156
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเขาเต่า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอ 0.0899317536
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุนชนกลุ่มผลิตภัณฑ์แม่บ้านกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองขอน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปผลไม้ทางการเกษตร 0.1269895735
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุนชนกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านหนองนกน้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ทุเรียนกวน 0.1313402844
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนมะม่วงกวนคุณเจี๊ยบ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะม่วง 0.076521327
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านรักษ์ถิ่น วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะพร้าวขาว 0.1133163981
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเมี่ยงปลาสายไหมชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหารทะเลแปรรูป 0.412454218
ภาคกลาง ชัยนาท วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผสมผสานครบวงจรอำเภอหันคา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกผักสวนครัว (ชะอม,ถั่วฝักยาว, แตงกวา) 0.0004938654
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะพร้าวพันธุ์ลูกผสมแสงอรุณ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะพร้าว 0.114724237
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนหนองหินถ่านอัดแท่ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ถ่านกะลาอัดแท่ง 0.1319223412
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนามะพร้าวชาวทับสะแก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะพร้าวขาว 0.1182328294
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนคนจับปลาประจวบฯ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหารทะเลตากแห้ง 0.0850582322
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนเกษตรประมงแปรรูปเขาเต่า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหารทะเลแปรรูป 0.1341554502
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสับปะรดบ้านเขาปอ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สับปะรด 0.1549357678
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้านหนองใหญ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สับปะรดกวน 0.7219026256
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนไร่ดินไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ โฮมเสตย์ 0.0557129858
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้านทุ่งมะเม่า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ทำไม้กวาด 0.0054221801
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนสตรีแปรรูปมะม่วงบ้างวังไทรติ่ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะม่วงกวน 0.0483443318
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองแก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สับปะรดกวน 0.1990939052
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดวังไทรติ่ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สับปะรด 0.1360083412
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชน m-shell วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ดอกไม้ประดิษฐ์ 0.1078771564
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนปังชาวไร่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมปัง 0.2499238578
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปุ๋ยอินทรีย์บ้านหนองคราม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี ปุ๋ย 0.0763063507
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลไม้บ้านหนองตาแววพัฒนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยตาก 0.0948242986
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประมงบ้านห้วยขวาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหารทะเล 0.145132891
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไร่นาสวนผสมและเกษตรผสมผสานบ้านหนองตาหลวง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ การเกษตร 0.0372021185
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคพื้นเมืองบ้านลาดวิถี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงโค 0.0508572512
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขวัญลดาร่วมใจ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยตาก กล้วยอบ กล้วยกวน 0.1517853412
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้านหนองคาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สับปะรด 0.3086813602
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เพาะเห็ดเศรษฐกิจ 2559 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เห็ด 0.1504834123
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนปลาหมอทองรุ่งเรือง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปอาหารทะเล จำพวกปลา 0.7848204739
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรนาวัลเปรียง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะม่วง 0.2252743294
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนขนุนใหม่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนุน 0.2223328009
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งกะโตน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เค้กทุเรียน/ คุกกี้ 0.2878771564
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนปั้มน้ำมันชุมชน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปั้มน้ำมัน 0.3320872038
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะตำบลหนองตาแต้ม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงแพะ 0.0563442654
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสับปะรดบ้านทุ่งยาง หมู่ 14 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สับปะรด 0.0882836019
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนทำขนมหนองแก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ทำไส้สับปะรด 0.4778806351
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบ้านห้วยขมิ้นพัฒนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สับปะรด 0.2894180758
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสับปะรดบ้านเนินกรวด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สับปะรด 0.1902208863
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดบ้านเกาะนาน้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เพาะเห็ด 0.1741103318
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแค็ปหมูไร้มันสูตรสมุนไพรแม่พร สามร้อยยอด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แคปหมู 0.309197346
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำสวนทับสะแก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สับปะรด มะพร้าว 0.1964085355
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกสับปะรด บ้านเกาะนาน้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สับปะรด 0.1214385782
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้านไร่ดินทอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สับปะรด 0.0560166825
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคและผลิตปุ๋ยชีวภาพ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี ทำปุ๋ย 0.6514396209
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตอ้อยแฟร์เทรด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อ้อย 0.2627651517
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้านหนองไพรวัลย์ หมุ่ 6 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สับปะรด 0.1248090995
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนปลาหมึกบ้านคลองวาฬ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาหมึก 0.104294218
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสับปะรดบ้านเกตุเอน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สับปะรด 0.0670700474
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนปลูกยางพาราบ้านต้นเกตุ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ยางพารา 0.5785933649
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนอาหารทะเลปลอดสารพิษตำบลคลองวาฬ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหารทะเล 0.2626754502
ภาคกลาง ชัยนาท วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านหนองตาตน ต.อู่ตะเภา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เพาะเห็ดนางฟ้า 0.0003543697
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนมะม่วงอ่าวน้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะม่วง 0.2989194313
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสับปะรดบ้านหนองหญ้าปล้อง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สับปะรด 0.0338229384
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้านย่านซื่อ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สับปะรด 0.0168705213
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้านแก่งกระทิง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สับปะรด 0.5523974787
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้านหนองจิก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สับปะรด 0.0525565877
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพฤกษาสมุนไพรเพื่อสุขภาพกุยบุรี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ยาสมุนไพรพื้นบ้าน 0.0429406635
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนปลากระตักบ้านบางปู วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ทำน้ำปลา 0.1763761137
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยหมัก/สารไล่แมลง/ผักปลอดสารพิษ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี ปุ๋ยหมัก 0.0389243602
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนไม้กวาดก้านมะพร้าวบ้านหนองหูช้าง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ไม้กวาดก้านมะพร้าว 0.0029175355
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากใบสับปะรดบ้านรวมไทย อ.กุยบุรี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปผลิตภัณฑ์จากใบสับปะรด 0.0008294502
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกข้าวบ้านสำโหรง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าว 0.0002818578
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยหมักคลองอ้อม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี เกษตรผสมผสาน ปุ๋ยหมัก 0.0204261611
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนบ้านปลายน้ำ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปผลไม้ 0.1318726066
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสับปะรดบ้านวังยาว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ การเกษตร ปลูกสับปะรด/มะม่วง 0.1585501422
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มสตรีบ้านชุมชนหญ้าแก้ว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ทำชาใบหม่อม 0.0275630332
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไข่เค็มบ้านนารอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ทำไข่เค็ม 0.0776064455
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนเขาน้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ชา 0.0550817062
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้านหนองแก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี ปุ๋ย 0.0327787678
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกุยบุรีออแกนิกส์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ การเกษตร ปลูกผักออแกนิกส์ 0.0116291943
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาพันธุ์มะพร้าวนาวัลเปรียง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำมะพร้าว 0.225963981
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนหัวตาลแถว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปั้มน้ำมันชุมชน 0.8983040758
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาและกุ้ง เกาะไผ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหารทะเลแปรรูป 0.1689236019
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหารทะเลแปรรูป 0.2426214882
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ ตลาดเกษตรกรสีเขียว อำเภอหัวหิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ทำสมุนไพรอบแห้ง 0.8716538389
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนบ้านบางปู วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหารทะเลแปรรูป 0.4076462559
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดวังไทร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกสับปะรด/ทำปุ๋ย 0.1174999052
ภาคกลาง ชัยนาท วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบ้านดอนสำโรง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำเห็ด/สินค้าแปรรูป (กล้วยตาก,มะเขือเทศเชื่อม,น้ำส้มคั้น 0.0006806389
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจ