ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน


ภาค จังหวัด ชื่อสถานประกอบการ ประเภทโครงการ ประเภทอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ ผลรวมการใช้พลังงาน(ktoe)
ภาคเหนือ สุโขทัย กลุ่มวิสากิจชุมชนหนองชุมแสงร่วมใจการเกษตร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวมะลิแดง 9.2133E-6
ภาคเหนือ สุโขทัย กลุ่มแปรรูปน้ำพริกปูนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริกปูนา 1.36408E-5
ภาคเหนือ สุโขทัย แม่บ้านโคกกะทือ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำสมุนไพร ลูกประคบ 3.57085E-5
ภาคเหนือ สุโขทัย กลุ่มหัตถกรรมบ้านภูทอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอ เลี้ยงโค หม่อนไหม 0.0002164336
ภาคเหนือ สุโขทัย กลุ่มผ้าฝ้ายย้อมดินแดงบ้านวังหาด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอ 3.7891E-5
ภาคเหนือ สุโขทัย กลุ่มแปรรูปผลผลิตบ้านโซกเปือย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ไข่เค็ม 9.0938E-6
ภาคเหนือ สุโขทัย กลุ่มข้าวกล้องอินทรีย์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวกล้อง ตากกระเจี๊ยบ มะตูม 0
ภาคเหนือ สุโขทัย กลุ่มหัตถกรรมเทพนม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ กระเป๋าเป้ ผ้ามัดย้อม ของใช้ ของตกแต่ง 4.5469E-6
ภาคเหนือ สุโขทัย กลุ่มข้าวปลอดสารพิษบ้านวังไผ่สูง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวไรซ์เบอรี่ 0
ภาคเหนือ สุโขทัย ข้าวป้าสร้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวสามสี 0.0001126066
ภาคเหนือ สุโขทัย กลุ่มสัมมาชีพบ้านบนคุย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เห็ดสามรส 0.000233218
ภาคเหนือ สุโขทัย กลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านนาต้นจั่น วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ แชมพูมะกรูด ครีมนวดอัญชัน 4.5469E-6
ภาคเหนือ สุโขทัย วิสาหกิจชุมชนข้าวเพื่อสุขภาพ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ 3.95147E-5
ภาคเหนือ สุโขทัย วิสาหกิจชุมชนฟาร์มสเตย์บ้านตึก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ฟาร์มออแกนิค ทอผ้า โฮมสเตย์ 4.5469E-6
ภาคเหนือ สุโขทัย กองทุนข้าวบึงพระยอด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร พันธุ์ข้าว 0.000239545
ภาคเหนือ สุโขทัย ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพระร่วงดงไทย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตพันธุ์ข้าว 0.0002047393
ภาคเหนือ สุโขทัย เกษตรกรร่วมใจน้ำขุม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปุ๋ย น้ำพริก มะม่วงกวน มะม่วงตาก เลี้ยงโค 9.0938E-6
ภาคเหนือ สุโขทัย ปกิตตาออร์แกนิคฟาร์ม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ มะม่วง กล้วย มะนาว ไก่ ไข่ 0.0001827299
ภาคเหนือ สุโขทัย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเหนือรวมใจ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริก 0
ภาคเหนือ สุโขทัย แป้งกล้วยทอดแม่ถวิล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แป้งกล้วยทอด 0
ภาคเหนือ สุโขทัย วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรสามอย่างบ้านเสาหิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แคบหมู ข้าวแต๋น กล้วยม้วน เพาะเห็ด
ภาคเหนือ สุโขทัย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปั้นเตาอั้งโล่บ้านประดู่เฒ่า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เตาอั้งโล่พลังงาน
ภาคเหนือ สุโขทัย วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงกบในกระชัง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงกบ แปรรูปกบ เลี้ยงแพะ ทำเกษตรสมัยใหม่
ภาคเหนือ สุโขทัย วิสาหกิจชุมชนหมูสดบ้านไร่เต็ง(40คน) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริก กุนเชียง หมูแดดเดียว ปลูกผักออแกนิก
ภาคเหนือ สุโขทัย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริกประชารัฐบเานห้วยตะเพียนทอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริก
ภาคเหนือ สุโขทัย วิสาหกิจชุมชนน้ำพริกแกงบ้านหนองเงิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริกแกง
ภาคเหนือ สุโขทัย วิสาหกิจชุมชนกลุมแม่บ้านเกษตรกรหนองตูมพัฒนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยตาก อบเนย ม้วน ฟักทอง
ภาคเหนือ สุโขทัย วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว ผลิตแปรรูปสินค้าทางเกษตรและสมุนไพรพื้นบ้านชุมชนบ้านหนองโอ้ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กาแฟ ชา
ภาคเหนือ สุโขทัย พืชผักสมุนไพร วิถีไทย ตำบลบ้านซ่านหมู่3 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกพืชสมุนไพร
ภาคเหนือ สุโขทัย เย็บตู้พลาสติก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ พืชสมุนไพร
ภาคเหนือ สุโขทัย เลี้ยงโคพันธ์ุบ้านซ่าน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงโค
ภาคเหนือ สุโขทัย วิสาหกิจพืชสมุนไพรวิถีสุโขทัย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยเบรคแตก กล้วยอบเชย กล้วยกวน
ภาคเหนือ สุโขทัย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านโซกเปื่อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดทางมะพร้าว ไข่เติบ
ภาคเหนือ สุโขทัย วิสาหกิจชุมชนใบตองคลองกระจง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ภาชนะจากใบตอง
ภาคเหนือ สุโขทัย วิสาหกิจชุมชน เกษตกรปลอดสารบ้านป่าแฝก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปผลไม้ สมุนไพร
ภาคเหนือ สุโขทัย วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านสายใจไทย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปสมุนไพร กล้วยตาก มะม่วงกวน
ภาคเหนือ สุโขทัย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวหอมนิลปลอดสารพิษและแปรรูป วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวหอมนิล
ภาคเหนือ สุโขทัย วิสาหกิจชุมชนไร่ฟุ้งเฟื่องเมืองบางขลัง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ พืชสมุนไพร
ภาคเหนือ สุโขทัย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านปากคลองช้าง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะม่วง พืชสมุนไพร
ภาคเหนือ สุโขทัย วิสาหกิจชุมชน ขนมนางเลิกข้าวแตนบ้านหนองปลาหมอสวรรคโลก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวแต๋น
ภาคเหนือ สุโขทัย กลุ่มอสฃีะงักสานผักตบชวา(สหกรณ์) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ กระทงไขตาล จักสานผักตบฃวา แจกัน
ภาคเหนือ สุโขทัย กุ่มหัตถกรรมพื้นที่ล้านเมืองเก่าสุโขทัย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ไม้แกะสลัก
ภาคเหนือ สุโขทัย ไร่ตาปา ยายม้าย(ศูนย์เรียนรู้) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ทำสวน
ภาคเหนือ สุโขทัย ไร่ตาปา ยายม้าย(ศูนย์เรียนรู้) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ทำสวน
ภาคเหนือ สุโขทัย วิสาหกิจชุมชนน้ำพริกบ้านยาตอย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริก
ภาคเหนือ สุโขทัย วิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวเกรียบสมุนไพรบ้านสะพานยาว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเกรียบ ฟักทอง ใบเตย กะเพรา เผือก
ภาคเหนือ สุโขทัย วิสาหกิจชุมชนก้าวแรกสี่เจ็ดน้ำพริกแกงเผ็ดเกาะทับผึ้ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำพริก ไม้กวาด
ภาคเหนือ สุโขทัย วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านหนองเงิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เห็ดนางฟ้า ก้อนเห็ด
ภาคเหนือ สุโขทัย วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดบ้านดงคู่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ มะม่วง อ้อย ไม้กวาด
ภาคเหนือ สุโขทัย วิสาหกิจชุมชนพืชผักผลไม้สมุนไพรวิถีไทย อำเภอศรีสัชนาลัย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ พืชสมุนไพร พืชผล
ภาคเหนือ สุโขทัย วิสาหกิจชุมชน เลี้ยงแพะบ้านบ้านลานทอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เลี้ยงแพะ
ภาคเหนือ สุโขทัย วิสาหกิจชุมชนการเลี้ยงโคอย่างปราณีต กลุ่ม2 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงโค
ภาคเหนือ สุโขทัย วิสาหกิจชุมชนตาปิ้งย่างไร้ควันประหยัดพลังงาน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เตาเผาพลังงาน เตาชีวมวล เตาเผาถ่าน เครื่องจัดถ่านแท่ง
ภาคเหนือ สุโขทัย น้ำปลาปลาสร้อน้านวล(OTOP) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำปลา ปลาร้า น้ำพริก
ภาคเหนือ สุโขทัย วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านทับผึ้ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริกแกง ขนม(จัดเบรค) ทำกับข้าว(โต๊ะจีน)
ภาคเหนือ สุโขทัย วิสาหกิจชุมชนเสื้อเชิตและหมวกคลุม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ทำเสื้อเชิต หมวกคลุม ปลอกแขน
ภาคเหนือ สุโขทัย วิสาหกิจชุมชนไม้กวาดทองสองพี่น้อง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ไม้กวาด
ภาคเหนือ สุโขทัย วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชนบ้านใหม่โพธิ์งาม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เมล็ดพันธ์ข้าว
ภาคเหนือ สุโขทัย วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้ออย่างปราณีต กลุ่ม1 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงโค
ภาคเหนือ สุโขทัย วิสาหกิจชุมชนการเลี้ยงโคเนื้ออย่างปราณีต กลุ่ม3 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงโค
ภาคเหนือ สุโขทัย วิสาหกิจชุทชนการเลี้ยงโคเนื้ออย่างปราณีต กลุ่ม4 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงโค
ภาคใต้ สงขลา กลุ่มกล้วยฉาบบ้านควนหมาก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยฉาบ 7.5426E-5
ภาคเหนือ สุโขทัย วิสาหกิจชุทชนกลุ่มแปรรูปปลาบ้านหนองกระทุ่ม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาร้า น้ำปลา ปลาเกลือ ปลาแดดเดียว
ภาคเหนือ สุโขทัย วิสาหกิจชุมชนแปรรูปก้วยตากพลังงานแสอาทิตย์บ้านหนองจอบ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยตาก
ภาคใต้ สงขลา ขนมเปี๊ยะ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมเปี๊ยะไส้ฟัก 0.0645931109
ภาคเหนือ สุโขทัย วิสาหกิจชุมชนไม้กวาดดอกหญ้าบ้านหนองเงิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ไม้กวาดดอกหญ้า
ภาคใต้ สงขลา กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์บ้านตาแปด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำมันมะพร้าวสกัด 9.01E-8
ภาคเหนือ สุโขทัย กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ไม้กวาดดอกหญ้า
ภาคใต้ สงขลา กลุ่มข้าวดอกรายบ้านปากบางสะกอม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริกข้าวดอกราย 0.2974604895
ภาคเหนือ สุโขทัย สายใจขนมปังกรอบหมูหยองน้ำพริกเผา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมปังกรอบหมูหยองน้ำพริกเผา
ภาคเหนือ สุโขทัย กลุ่มสตรีสหกรณ์นิคมศรีสำโรง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริกปลาย่าง
ภาคเหนือ สุโขทัย กลุ่มแปรรูปอาหารตำบลตาลเตี้ย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ไข่เค็ม
ภาคเหนือ สุโขทัย น้ำพริกประนอม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริก
ภาคเหนือ สุโขทัย กลุ่มน้ำพริกรวมรส วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริก
ภาคเหนือ สุโขทัย ตะกร้าสมุดโทรศัพท์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ตะกร้า
ภาคใต้ พังงา ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีบ้านในไร่ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยฉาบ 0.0001142673
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนพลอยกับมายขนมไทย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมไทยต่างๆ 0.2081316114
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนผักปลอดสารพิษบ้านบางเพรียง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผักพื้นบ้านปลอดสารพิษ 0.657787837
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักสมุนไพรไทย บ้านสร้างแก้ว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เมล็ดกัญชา 0.1310464032
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริกสมุนไพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริกสมุนไพร 0.1561655551
ภาคเหนือ ตาก แปรรูปผลผลิตเกษตรบ้านโฮ้ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค แปรรูปกล้วยอบน้ำผึ้ง 0.0004301608
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนปลูกข่าอ่อนคลองกันยา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข่าอ่อน 0.2126442199
ภาคเหนือ ตาก เกษตรกรแม่ระมาด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สินค้าอุปโภคบริโภค 0.007507109
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิสาหกิจชุมชนผลิตผักและสมุนไพรลำหนองแสน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผัก ,ผลไม้ 0.3439743128
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกะปิคลองด่านชุมชน3 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กะปิคลองด่าน 0.1279855877
ภาคเหนือ ตาก ปลูกผักปลอดสารบ้านไหล่ท่า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผักปลอดสารพิษ 0.0137004739
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ กลุ่มแปลงใหญ่พืชผัก ลำหนองแสน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผัก ,ผลไม้ 0.2973449289
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนจิ้งหรีดฟาร์มบ้านป๊า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ฟาร์มจิ้งหรีด 0.0524541327
ภาคเหนือ ตาก กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ หมู่ 3 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี สินค้าอุปโภคบริโภค น้ำยาทำความสะอาดในครัวเรือน 2.17E-7
ภาคเหนือ ตาก กลุ่มเกษตรอินทรีย์ หมู่ 3 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค ผักปลอดสารพิษ 0.0498199052
ภาคเหนือ ตาก โครงการเลี้ยงโคบ้านนกแล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สินค้าอุปโภคบริโภค เลี้ยงโค 1.0711279845
ภาคเหนือ ตาก กลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านพุสะแก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค เลี้ยงโค 1.4198673238
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิสาหกิจชุมชนบ้านสองห้องหมู่ 11 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ หัวอาหารโค 0.4683591674
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิสาหกิจชุมชนผู้ไทเขาวง โฮมสเตย์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เปิดบ้านพัก ,ผัก ,ผลไม้ ,ของที่ระลึก 0.9102295382
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ กลุ่มปุ๋ยชีวภาพนาโน ต.กุดสิมคุ้มใหม่ ม.8 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ข้าวอินทรย์ ,แหนมเห็ด 0.3425623678
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักวัวภูไทบ้านโพน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ พุทธา ,มูลวัว 0.4039546919
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิสาหกิจชุมขน สหกรณ์การเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ หัวอาหารโค 0.5107572717
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ กลุ่มเรารักภูพาน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ดอกกระเจียว,กุ้งฝอย 0.0005967773
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกร เศรษฐกิจบ้านโพน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ พุทรา,ผ้าไหม 0.0294824645
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ กลุ่มปลูกเห็ดบ้านแซงบาดาล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เห็ดขอนขาว,เห็ดนางฟ้า 0.3711582938
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิสาหกิจชุมชนสวนสมุนไพรนวดแผนไทย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ลูกประคบ 0.0397859801
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร บ.โนนเมือง ม.15 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผัก,พริก,มะเขือ,ผักแค่,สลัด 0.085171564
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพิชผักปลอดสารพิษ ต.ภูมอ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผักสลัด,ผักกาด 0.0996398104
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ ผลิตเพื่อบริโภคและจำหน่าย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลานิล,ปลานวลจันทร์,หน่อไม้ดอง,ข้าวโพดฝักอ่อน,ฟักทอง 0.0035032068
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดภัย ฆ้องชัยพัฒนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผัก,หน่อไม้,ผลไม้ 0.2342218009
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ กลุ่มข้าวบ้านคอนผึ้ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าว,ข้าวก้อง 2.1625610662
ภาคเหนือ ตาก กลุ่มอิฐบล็อคสีญี่ปุ่น วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สินค้าอุตสาหกรรม อิฐบล็อกสีญี่ปุ่น 0.0016379147
ภาคเหนือ ตาก กลุ่มลำไยนอกฤดู วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค ปลูกลำไย 1.3700473934
ภาคเหนือ ตาก กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านท่าไม้แดง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุตสาหกรรม 0.0086190711
ภาคเหนือ ตาก ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่บ้านพุสะแก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ 9.40351E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ กลุ่มทอผ้าไหม แพรวา บ้านม่วงคำ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ สไบ ,ผ้าถุง 0.0819517001
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร วิสาหกิจชุมชนสีสันไม้ศิลป์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ เฟอร์นิเจอร์ 0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชนบ้านห้วยกอก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ พันธุ์ข้าว 0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร วิสาหกิจชุมชนสานตะกร้าบ้านชัยมงคล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอโลหะ ตะกร้าพลาสติก 0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทอเสื่อกก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื่อ ,กระเป๋า 5.61242E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิสาหกิจชุมชนตำหูก ไหมไทย สายใยชนบท วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าไหม 0.013848968
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ กลุ่มพัฒนา ทอผ้าพื้นเมือง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ สไบ ,เสื้อ ,ผ้าทอ 5.50032E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ย้านหนองยาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผักสลัด,พริก,มะเขือ,ข้าว 0.9013770433
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิสาหกิจชุมชนทอผ้า บ้านท่ากลาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าสีพื้น ,เสื้อ 0.1290282961
ภาคเหนือ ตาก กลุ่มน้ำพริกแม่บ้านหนองตาเรือหมู่12 ต.วังหิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค ทำน้ำพริก 0.0037971908
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ กลุ่มทอผ้าบ้านหนองยางใต้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าไหม,ผ้าฝ้าย 0.0553439909
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ บริษัท กิมชุนไอซ์ ห้วยเม็ก จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำแข็ง 2.0434791469
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ บริษัท กิมชุนไอซ์ ยางตลาด จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำแข็ง 2.0436517536
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ ร้านแม่เนื่อง SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหาร 6.2575548296
ภาคเหนือ ตาก กลุ่มไร่นาสวนผสมบ้านหนองตาเรือ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค ผักปลอดสารพิษ 0.0006713744
ภาคเหนือ ตาก บ้านหนองตาเรือโคเนื้อ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สินค้าอุปโภคบริโภค 0.9465781991
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาหารแปรรูป แม่ทัศนีย์สมเด็จ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แคบหมูไร้มัน,ปลาซิวแก้วสามรส,ปลาแดดเดียวเขื่อนลำปาว,ไส้กรอกสมุนไพร,ข้าวหมากดอกอัญชัน 0.6338729858
ภาคเหนือ ตาก เลี้ยงปลาบ้านหนองบัว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค เลี้ยงปลาสวาย 0.0008951659
ภาคเหนือ ตาก กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคบ้างหนองบัว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สินค้าอุปโภคบริโภค เลี้ยงวัว 1.0711280854
ภาคเหนือ ตาก ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ม.7 ตำบลวังหิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค 0.0240294787
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ กลุ่มสตรีทอผ้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าขิต ,ผ้าแพรวา 0.0086651591
ภาคเหนือ ตาก กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านประจำรักษ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สินค้าอุปโภคบริโภค 0.033628436
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ กลุ่มปลูกผักบ้านบัวสามัคคี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผัก,หน่อไม้ 4.89736E-5
ภาคเหนือ ตาก กลุ่มส่งเสริมอาชีพและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบ้านประจำรักษ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 0.00473112
ภาคเหนือ ตาก กลุ่มแปรรูปและถนอมอาหารบ้านประจำรักษ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค 0.0288148863
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ กลุ่มทอผ้าบ้านหนองแซง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อปักด้วยมือ 0.163833021
ภาคเหนือ ตาก กลุ่มเลี้ยงโค บ้านประจำรักษ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค เลี้ยงโค 4.4005308057
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ กลุ่มทอผ้าบ้านแซงบาดาล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าแพร 6.47079E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผัดอินทรีย์ โนนสามัคคี ม.1 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผัก,หน่อไม้,ถั่ว,ฟักทอง 0.2490995261
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ กลุ่มแม่บ้านปลูกม่อนเลี้ยงไหม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าไหม 5.18809E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรและผ้าแปรรูปบ้านคุณลุง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สบู่,แชมพู 0.5453304077
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านคำแหลม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าเช็ดมือ, กระเป๋า 0.1259895498
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่อารมณ์ดี ชุมชนเจ้าท่า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ไข่,เนื้อไก่ 7.17407E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเสื่อกก บ้านท่าเยี่ยม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื่อกก, กระเป๋า ,กล่องทิชชู่ 0.0184756982
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเขาวง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผลไม้,ผัก 0.1801706161
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไข่เค้มสมุไพร ม.1 ต.กลางหมื่น วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ไข่เค็ม 0.0007624959
ภาคเหนือ ตาก ข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษบ้านประจำรักษ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค นาข้าว 0.0077845024
ภาคเหนือ ตาก ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนหมู่ที่10ตำบลวังหิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุตสาหกรรม นาข้าว 0.0167726673
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ ทอผ้าไหมพื้นเมืองบ้านหนองแซง ม.9 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลาร้าบอง,ผ้าไหม,หน่อไม้ดอง 0.1219985733
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าและแปรรูปผลิตภัณฑ์ หมู่ 6 ตำบลกุงเก่า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผัก 0.0966942597
ภาคเหนือ ตาก กลุ่มแม่บ้านประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์บ้านวังหิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สินค้าอุตสาหกรรม ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 0.0491504622
ภาคเหนือ ตาก กลุ่มปลูกข้าวบ้านวังหิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค นาข้าว 0.0272776066
ภาคเหนือ ตาก กลุ่มทอผ้าเช็ดเท้าบ้านวังหิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ สินค้าอุตสาหกรรม ทอผ้าเช็ดเท้า 2.44118E-5
ภาคเหนือ ตาก ผลิตภัณฑ์ของผลิตผลการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านเกาะอ้ายด้วน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สินค้าอุตสาหกรรม ปุ๋ยชีวภาพ 0.3079279641
ภาคเหนือ ตาก กลุ่มเกษตรกรบ้านเกาะอ้ายด้วน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค 0.0182705213
ภาคเหนือ ตาก ผู้เลี้ยงโคขุนบ้านวังหิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปศุสัตว์ โคขุน 3.2969944045
ภาคเหนือ ตาก กลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านไร่หมู่ที่2ตำบลวังหิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค 1.8529793032
ภาคเหนือ ตาก กองทุนออมเพิ่มทรัพย์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ออมเงิน และดอกไม้จันทน์ 0.0037338843
ภาคเหนือ ตาก กลุ่มชาวนาบ้านไร่หมู่2ตำบลวังหิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค 0.016709763
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิสาหกิจชุมชนผ้ามัดมี่บ้านหนองบัว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าลายมัดมี่ ,ผ้าสีพื้น 0.1600924137
ภาคเหนือ ตาก กลุ่มเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังลำน้ำปิงบ้านไร่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค 8.95166E-5
ภาคเหนือ ตาก แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร บ้านวังหิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค 0.452706029
ภาคเหนือ ตาก กลุ่มหัตถกรรมงานผ้า ม.5 วังหิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ สินค้าอุตสาหกรรม 0.0929646802
ภาคเหนือ ตาก ดอกไม้จันทน์ หมู่5 บ้านวังหิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สินค้าอุตสาหกรรม 6.0E-10
ภาคเหนือ ตาก ทำน้ำพริกแกงแม่สง่า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริกแกง 0.0133569981
ภาคเหนือ ตาก กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทิพย์ศิลา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค 0.0646237962
ภาคเหนือ ตาก เพาะเห็ดบ้านน้ำโจน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เพาะเห็ดนางฟ้า 354.596553555
ภาคเหนือ ตาก กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านน้ำโจน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค 0.0311374408
ภาคเหนือ ตาก การผลิตพืชผักไม้ผล ไม้ดอก สมุนไพรธรรมชาติ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค 0.4047867299
ภาคเหนือ ตาก วิสาหกิจชุมชนเกษตรพื้นบ้าน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค 0.0087061784
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ ิวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้ามัดน้อมครามจากธรรมชาติบ้านหนองอีบุตร ม.1 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อ,ผ้า 6.80758E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อพื้นเมือง,ผ้าซิ้น 0.0599981016
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิสาหกิจชุมชนเสื้อเย็บด้วยจักร ถักด้วยมือ กลุ่มสตรีคำบง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อ,ผ้าคลุมไหล่,ผ้าโพกศีรษะ 0.0998179703
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิสาหกิจชุมชนทอกกเสื่อ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื่อ 8.28256E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านหนองแสงใหญ่ ม.8 ผ้าลายยางกล้วย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้า ,เสื้อคลุม 0.0410496867
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านหนองแสงใหญ่ ม.8 ผ้าลายยางกล้วย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้า ,เสื้อคลุม 0.0410496867
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ ทอผ้าไหมแพรวา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าไหมแพรวา 8.28256E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิสาหกิจชุมชนบริการท่องเที่ยวเชิงเกษตรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านโพน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เส้นไหม ,ผ้าไหม 0.0042850667
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองช้าง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าไหมแพรวา 9.4E-8
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ 0.0001245498
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย กลุ่มแม่บ้านสมุนไพรบ้านธารทอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ลูกประคบสมุนไพร 0.0001279621
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย บริษัท พฤกษาไพร จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร กาแฟ p-mix plus 8.4455E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย กลุ่มงานปั้นก๋อ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ งานปั้น พญานาค 5.11848E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย จุฑาทิพผ้าไหม ไทเลย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อสูทผ้าฝ้ายย้อมคราม 0.0013261848
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย เซรามิกผีตาโขน SMEs อุตสาหกรรมอโลหะ ของที่ระลึกหน้ากากผีตาโขน 0.0001791469
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย ไร่อธิศพัฒน์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวหอมนิล 0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย บริษัท เลยไวน์เนอร์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ไวน์กระชายดำ 0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย กลุ่มทอผ้าบ้านสันติภาพพัฒนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อผ้าฝ้าย 0.0020697867
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านกกก้านเหลือง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้ายกสี่ตะกรอ 0.0025890853
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย สามเทพสมุนไพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ภูไพรเฮิร์บ 0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิสาหกิจชุมชนบ้านสองห้องหมู่ 11 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ หัวอาหารโค 0.1702164762
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ ภูไทเขาวงโฮมสเตย์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ของที่ระลึก 1.6681E-6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ กลุ่มปุ๋ยชีวภาพนาโน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี ปุ๋ยชีวภาพ 0.1868421498
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ กลุ่มคนรักวัวภูไทบ้านโพน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ วัวเนื่้อ มูลวัว 0.3188493839
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ สหกรณ์การเกษตรร่องคำ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ หัวอาการโค 0.2112727837
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ กลุ่มจักสานบ้านที่เยี่ยม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ตะกร้า ชะลอม 6.76305E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ สวนสมุนไพรนวดแผนโบราณ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี ลูกประคบ 0.1279621343
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ ทีรูถ่านอัดแท่ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ถ่านอัดแท่ง 0.1157080163
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช บริษัทข้าวไทยฉัตรรุ่งเรื่อง จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวสาร 7.1477440379
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิระนคร SMEs อุตสาหกรรมไม้ ไม้แปรรูป วงกบ 0.4465876777
ภาคกลาง สุพรรณบุรี โชคอนันต์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปข้าวไรซ์เบอรี่ 1.5355E-6
ภาคกลาง สุพรรณบุรี กลุ่มกล้วยกรอบแก้ว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยแปรรูป 1.19431E-5
ภาคกลาง สุพรรณบุรี เปี๋ยะก๋งเจา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมเปี๊ยะ ขนมไทย 0
ภาคกลาง สุพรรณบุรี ขนมจีนน้ำยาสามพี่น้อง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมจีน 0.0004279052
ภาคกลาง สุพรรณบุรี อาหมวยบ้านสตูดิโอ SMEs อุตสาหกรรมไม้ กรอบรูป 0.0153554502
ภาคกลาง สุพรรณบุรี วิสาหกิจชุมชนจิปาถะงานฝีมือ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ กระเป๋าถัก 0
ภาคกลาง สุพรรณบุรี ชุมชนผู้ผลิตน้ำดื่มหมู่บ้านวัดเกาะ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำดื่ม 0.0014198673
ภาคกลาง สุพรรณบุรี บ้านสวนศจี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษ 0
ภาคกลาง สุพรรณบุรี จันทรรัตน์สานเส้นพลาสติก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ตระกร้าสาน กระเป๋าสาน 0
ภาคกลาง สุพรรณบุรี วิสาหกิจชุมชนสวนแตง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวโพดคั่ว 3 รส 0.0004285024
ภาคกลาง สุพรรณบุรี ฟินฟิช N-Joy fish วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเกรียบปลาสลิด 0.0413763697
ภาคกลาง สุพรรณบุรี ขนมเปี๊ยะสดแม่ออม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมเปี๊ยะสด 0.1010920095
ภาคกลาง สุพรรณบุรี วิสาหกิจชุมชนสยามทวาอู่ทอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เยลลี่มะม่วงน้ำดอกไม้ ทองม้วน 0.1100473934
ภาคกลาง สุพรรณบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสหกรวัดลาดปลาเค้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริก 0.0925612038
ภาคกลาง สุพรรณบุรี หมี่กรอบหม่อนเบอร์รี่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร หมี่กรอบรสลูกหม่อนเบอร์รี่ 0.0855223081
ภาคกลาง สุพรรณบุรี กลุ่มน้ำพริกบ้านโพธิ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาส้ม น้ำพริก 0.0002142512
ภาคกลาง สุพรรณบุรี ปรานีฟาร์ม สุพรรณบุรี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ไข่เป็ดสด แปรรูป 11.6886162796
ภาคกลาง สุพรรณบุรี เพาะเห็ดบ้านหนองไผ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เพาะเห็ด 6.65403E-5
ภาคกลาง สุพรรณบุรี บริษัทกรกนก อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เหล้ากลั่น 0.0037890995
ภาคกลาง สุพรรณบุรี วิสาหกิจชุมชนไวน์เฮ้าท์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ไวน์มะยม 0.0007013175
ภาคกลาง สุพรรณบุรี แม่บ้านเกษตรบ้านลานคา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ไข่เค็ม กระยาสารท 0.0941479336
ภาคกลาง สุพรรณบุรี ตังเมกรอบจิ๋ว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ตังเมจิ๋ว 0.1546257583
ภาคกลาง สุพรรณบุรี วิสาหกิจหัตถกรรมผักตบชวาบ้านยางนอน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ กระเป๋า ตะกร้า กล่องใส่ของ 0
ภาคกลาง สุพรรณบุรี วิสาหกิจชุมชนสารสกัดสมุนไพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวสาร 0.0025592417
ภาคกลาง สุพรรณบุรี กลุ่มแปรรูปปลาสลิดชุมชนวัดป่าเลไลยล์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาสลิดแดดเดียว 0.0007573001
ภาคกลาง สุพรรณบุรี กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนวัดใหญ่ราษฏบำรุง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะเขือเทศ ข้าวสาร 6.398E-7
ภาคกลาง สุพรรณบุรี กลุ่มเกษตรกรบ้านดงนุ่น วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะม่วงกวน มะม่วงแช่อิ่ม 1.5355E-6
ภาคกลาง สุพรรณบุรี กลุ่มผู้ปลูกมะม่วงเพื่อการส่งออก ตำบลกระเสียว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะม่วงกวน มะม่วงอบแห้ง 1.5355E-6
ภาคกลาง สุพรรณบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตอเบอรี่วังจรเข้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สตอเบอรี่ ผัสด ส้ม 0.000135519
ภาคกลาง สุพรรณบุรี วิสาหกิจชุมชนหน่อไม้ ม.6 ต.องค์พระ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร หน่อไม้อัดถุง 1.7062E-6
ภาคกลาง สุพรรณบุรี วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านพุกร่าง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาร้า ปลาส้ม 0.0002023507
ภาคกลาง สุพรรณบุรี วิสาหกิจชุมชนกรุ๊ปรักษ์ดอนเจดีย์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปุ๋ยสด ปุ๋ยหมัก 0.0006674502
ภาคกลาง สุพรรณบุรี แค็ปหมูไร้มัน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แค๊ปหมู 0.0741346635
ภาคกลาง สุพรรณบุรี กลุ่มขนมกง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมไทย ขนมกง 0.0099284076
ภาคกลาง สุพรรณบุรี กลุ่มเลี้ยงกุ้งนาแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กุ้งก้ามกาม กุ้งขาว 0.0072833972
ภาคกลาง สุพรรณบุรี วิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์เขียวปี๋ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปุ๋ยอินทรีย์ 0.0002579716
ภาคกลาง สุพรรณบุรี วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวเพื่อการบริโภคตำบลวัดดาว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าว ข้าวไรซ์เบอรี่ 0.0029994313
ภาคกลาง สุพรรณบุรี วิสาหกิจชุมชนปลาส้มจืด บ้านหนองกระโดนมน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาส้ม 0.0369743846
ภาคกลาง สุพรรณบุรี วิสาหกิจหมอนเกษตรกรเมืองเหน่อบางปลาม้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผักต่างๆ สมุนไพร 0
ภาคกลาง สุพรรณบุรี วิสาหกิจชุมชนโคกครามพัฒนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหารแปรรูป 0
ภาคกลาง สุพรรณบุรี กลุ่มผลิตภัณฑ์ผักตบชวาบ้านโพธิ์ตะวันออก SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 3.73649E-5
ภาคกลาง สุพรรณบุรี กลุ่มกุนเชียงไมตรี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กุนเชียงหมู หมูหยอง ห้อยจ๊อ 0.0001440512
ภาคกลาง สุพรรณบุรี กลุ่มจักสานหัตถกรรม SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื่อกก 6.1422E-6
ภาคกลาง สุพรรณบุรี เกษตรผลิตพันธ์กุ้งบ้านช้าง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กุ้งสายพันธ์ต่างๆ 0.0003930995
ภาคกลาง สุพรรณบุรี วิสาหกิจชุมชนเขาคีรี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่มผัก 0.0063404265
ภาคกลาง สุพรรณบุรี อิ่มใจ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำสมุนไพร ผลไม้แช่อิ่ม 0.0023626777
ภาคกลาง สุพรรณบุรี กลุ่มไม้กวาดจากใยมะพร้าว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ไม้กวาดจากใยมะพร้าว 0
ภาคกลาง สุพรรณบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติสบู่โปรตีนไหมไทยบ้านหนองสาหร่าย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี สบู่ ครีม 0
ภาคกลาง สุพรรณบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติสบู่โปรตีนไหมไทยบ้านหนองสาหร่าย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี สบู่ ครีม 0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร วิสาหกิจชุมไข่เค็มพอกเสริมไอโอดีนด่านมน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ไข่เค็ม 0.0213114929
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร วิสาหกิจชุมชนสานตะกร้าพลาสติกบ้านม่วงไข่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอโลหะ ตะกร้าพลาสติก 0.0814560777
ภาคกลาง เพชรบุรี มนตรี. แสงจินดา SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำตาลมะพร้าว 0.0006553081
ภาคกลาง เพชรบุรี ขนมเปี๊ยะหนองกะเจ็ด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ขนม 0.0027567299
ภาคกลาง เพชรบุรี ร้านขนมหม้อแกงสมอดาน SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ขนมหวาน 0.0035324135
ภาคกลาง เพชรบุรี ร้านขนมเปี๊ยะฮั้วเส็ง SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ขนม 0.0030524882
ภาคกลาง เพชรบุรี วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารแก่งกระจาน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริก 0.0041881777
ภาคกลาง เพชรบุรี วิสาหกิจชุมชนสิ่งประดิษฐ์จากตอไม้แบะไม้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ สิ่งประดิษฐ์ 6.14218E-5
ภาคกลาง เพชรบุรี ร้านขนมเปี๊ยะโง้วฮ้งเฮง SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ขนม 0
ภาคกลาง เพชรบุรี ทองม้วนนิ่มเกดแก้ว SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ขนม 0.0008362322
ภาคกลาง เพชรบุรี ทอฃม้วนธัญญาภรณ์ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ขนม 0.0021547962
ภาคกลาง เพชรบุรี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยม้วน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนม 0.2710714408
ภาคกลาง เพชรบุรี ขนมเปี๊ยะตาลกงตำบลไร่มะขาม SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ขนม 0.0096470616
ภาคกลาง เพชรบุรี ขนมเปี๊ยะตาลกง SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ขนม 0.0096470616
ภาคกลาง เพชรบุรี ขนมเปี๊ยะพรเพ็ญตำบลไร่มะขาม SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ขนม 0.0032506209
ภาคกลาง เพชรบุรี ร้านทองม้วนทิพย์ท่ายาง SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ขนม 0.0020042275
ภาคกลาง เพชรบุรี ร้านน้ำตาลมะพร้าวบางครก SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำตาลมะพร้าว 0.0004022815
ภาคกลาง เพชรบุรี ร้านน้ำตาลมะพร้าวเขาย้อย SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำตาลจากมะพร้าว 0.0003165555
ภาคกลาง เพชรบุรี ร้านน้ำตาลมะพร้าว SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำตาลจากมะพร้าว 0.0003165555
ภาคกลาง เพชรบุรี ร้านทองม้วนทิพย์กรอบ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ขนม 0.3315251261
ภาคกลาง เพชรบุรี ขนมหม้อแกงแม่อุบลบ้านลาด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ขนมหวาน 0.024414306
ภาคกลาง เพชรบุรี วิสาหกิจชุมชนตาลโตนดดอนยาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมหวาน 0.000151564
ภาคกลาง เพชรบุรี วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านคอละออม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมหวาน 0.000138836
ภาคกลาง เพชรบุรี วิสาหกิจชุมชนบ้านนางหย่อง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอโลหะ สมุนไพร 0.0036056235
ภาคกลาง เพชรบุรี กลุ่มแม่บ้านต้นตาลประดิษฐ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ งานประดิษฐ์จากไม้ตาล 0.0001296038
ภาคเหนือ เชียงใหม่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลลวงเหนือ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าว 0.1750213051
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนกระเทียมดองหนองควาย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กระเทียมดอง 2.55E-7
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบ้านสีเขียว ณ บางด้วน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร พืชผักพื้นบ้าน 0.0836029399
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนช่างแปรรูปผลิตไม้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ โต๊ะ 3.4786919719
ภาคกลาง เพชรบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำบ้านท่าลิงลม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปปลาน้ำจืด 0.0001428341
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนสิ่งประดิษฐ์จากไม้บ้านแม่จ้อง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ไม้เสียบลูกชิ้น, กรงนก, แจกันไม้ไผ่ 1.0651043509
ภาคกลาง เพชรบุรี กลุ่มสับปะรดกวนมะพร้าวอ่อน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนม 0.0002165403
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนจันหอมสุวรรณภูมิ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวสาร หอมมะลิ 0.3609064493
ภาคกลาง เพชรบุรี วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยกวนชาววัง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนม 0.0010799773
ภาคกลาง เพชรบุรี วิสาหกิจชุมชนสตรีอาสาพัฒนาบางแก้ว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริกแปรรูป 0.010924077
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรวมดาวท้ายบ้าน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กะปิเคยหอม 0.218655906
ภาคกลาง เพชรบุรี วิสาหกิจชุมชนสัตว์น้ำแปรรูป วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหารแปรรูป 0.0047981191
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักษ์สมุนไพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ แชมพูบอระเพ็ด 0.7189012322
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพเสาธงนอก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สินค้า otop อาหารแปรรูป 0.2023224569
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนข้าวสามสกุล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวสาร 0.2390495443
ภาคกลาง เพชรบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประมงแปรรูปสัตว์น้ำ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปสัตว์น้ำจืด 0.0005329432
ภาคกลาง เพชรบุรี วิสาหกิจชุมชนอ่หารทะเลแปรรูปฮ่อยจ้อแม่จินดา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปจากอาหารทะเล 0.016592888
ภาคกลาง เพชรบุรี นางวัชรี วิชาชาญ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ขนม 9.79408E-5
ภาคกลาง เพชรบุรี วิสาหกิจชุมชนวรรณาขนุนทอด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น ขนุน เผือก มัน ฯ 0.0189324256
ภาคกลาง เพชรบุรี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาต้มหวาน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปจากปลา 0.0001249799
ภาคกลาง เพชรบุรี กลุ่มแปรรูปกาบหมาก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ แปรรูปกาบหมาก 0.0090085308
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนบ้านสาขลา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กุ้งเหยียด กุ้งแแห้ง 0.3393229308
ภาคกลาง เพชรบุรี วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรกลุ่มสตรีในโครงการพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอโลหะ สมุนไพร 0.0108168705
ภาคกลาง เพชรบุรี บ้านขนมชื่นใจ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ขนมแปรรูปจากลูกตาลโตนด 0.0269928457
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนเสาหงษ์ - ธงตะขาบ มอญปากลัด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ธงตะขาบ เข็มกลัดต่างๆ 0.1070172546
ภาคกลาง เพชรบุรี วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านโค้งตาบาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอโลหะ สมุนไพร 0
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนรสสุคนธ์ขนมไทย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมงานไทยในมงคลต่างๆ 0.2393175754
ภาคกลาง เพชรบุรี วิสาหกิจชุมชนปลาแดดเดียว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาแดดเดียว 0
ภาคกลาง เพชรบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปเห็ด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปเห็ดต่าง ๆ 8.92713E-5
ภาคกลาง เพชรบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอโลหะ สมุนไพร. สินค้าแปรรูปของใช้ต่าง ๆ เช่นสบู่ ยาสระผม ฯ 0.0003224645
ภาคกลาง เพชรบุรี กลุ่มแม่บ้านหนองประดู่ตำบลท่าคอย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมโรตีกรอบ 0.0108139223
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนไข่เค็มสมุนไพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ไข่เค็มสมุนไพร 0.1611016789
ภาคกลาง เพชรบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีบ้านวังวน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เมี่ยงคำ 0.0001071256
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนบาติกเฮ้าส์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้ามัดย้อม ผ้าบาติก 0.0002355492
ภาคกลาง เพชรบุรี วิสาหกิจชุมชนดอนขุนห้วย 2 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สับปะรดกวน 0.0285742203
ภาคกลาง เพชรบุรี วิสาหกิจชุมชนคนทอผ้า ดอนขุนห้วย 1 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ทอผ้า ย้อมไหม ปั่นด้ายไหม 9.064E-5
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วา วา บาร์เบอร์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ เสริมสวย 0.0921199057
ภาคกลาง เพชรบุรี กลุ่มสตรีบ้านห้วยประสังข์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สับปะรดกวน 0
ภาคเหนือ เชียงใหม่ ชิต มอเตอร์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ซ่อมรถจักรยานยนต์ 0.2515561848
ภาคกลาง เพชรบุรี วิสาหกิจชุมชนแปรรูปนเำพริกห้วยแม่เพรียง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริกแปรรูปต่าง ฟ 0
ภาคกลาง เพชรบุรี วิสาหกิจชุมชนแก้วกล้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริกแปรรูปจากพืชผลทางการเกษตร 0
ภาคกลาง เพชรบุรี วิสาหกิจชุมชนน้ำพริกและขนมหวานละหานใหญ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนม 0.0011161774
ภาคกลาง เพชรบุรี วิสาหกิจชุมชนเกลือทะเลกังหันทอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอโลหะ สมุนไพร 0
ภาคกลาง เพชรบุรี วิสาหกิจชุมชนน้ำพริกแกงแม่เจี่ย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริกแกง 0.0002859449
ภาคกลาง เพชรบุรี วิสาหกิจชุมชนศูนย์พันธุ์ข้าวชุมชนตำบลไร่มะขาม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าว 2.7242868412
ภาคกลาง เพชรบุรี กลุ่มท่าหัวลบอร่อยจัง SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ขนม 0.003911346
ภาคกลาง เพชรบุรี นายเสน่ห์ หวังถนอม SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ขนม 0
ภาคเหนือ ลำพูน บริษัท อิ่นปัง จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อบพืชผลทางการเกษตร 0.293462026
ภาคเหนือ ลำพูน สงัดแกะสลัก SMEs อุตสาหกรรมไม้ ไม้แกะสลัก 0.7021194313
ภาคเหนือ ลำพูน กลุ่มปลูกไผ่เศรษฐกิจจำชมภู วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ไผ่ซาง 0.0768591469
ภาคเหนือ ลำพูน กลุ่มแกะสลักไม้บ้านทาทุ่งหลวง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ไม้แกะสลัก 0.2972978957
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด สาขาทุ่งสง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ยางแท่ง 311.9259263436
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนปลูกผัดปลอดภัยสารพิษ หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพระบาท วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาดุกร้า 0.0001918689
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องเเกงบ้านปากเเพรก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องเเกงพริก เครื่องเเกงส้ม เครื่องเเกงกะทิ 0.1035981043
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช กลุ่มอาชีพแปรรูปปลาดุก ศูนย์การเรียนรู้วิถีพอเพียง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาดุก ปลาแดดเดียว ปลาดุกร้า 0.0163791471
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช บริษัท ศิลาอารี จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ หิน ปูน 0.0069756835
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช บริษัท ร็อคสตาร์ ไบโอ เอ็นเนอร์จี จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ บดย่อยเศษไม้ ขี้เลื่อย แปรรูปเป็นเชื้อเพลิงอัด 40.4754383886
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช บริษัท น้ำแข็งแฮปปี้ จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำแข็งหลอด 137.853296872
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช บริษัท เตยหอมอุตสาหกรรม จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำดื่ม 184.5062559242
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โรงเลื่อยทวีทรัพย์พาเลท SMEs อุตสาหกรรมไม้ ไม้แผ่น 0.0146154404
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช เตยหอมอุตสาหกรรม SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำแข็งหลอด 32.4738625592
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โรงน้ำแข็งแพรกเมือง SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำแข็งซอง 39.1563981043
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นจำกัดน้ำแข็งภูเทพ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำแข็งหลอด 68.5296682464
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช หจก สินสุขเจริญออยล์ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำแข็งซอง 38.3494532701
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช หจก แนนนิว ทวีทรัพย์ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำแข็งหลอด 90.0698040284
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช กังไอซ์ทวีทรัพย์ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำแข็งหลอด 10.2671729858
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช บริษัท เปเป้ไอศกรีม SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำแข็งหลอด,ไอศกรีม 124.7153104265
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช บริษัท สันยาคอนกรีต จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ คอนกรีต 1.1809478673
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช บริษัท เสรีภัณฑ์คอนกรีต จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ คอนกรีต 1.4261772512
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช สหกรณ์กองทุนสวนยางเทพทองพัฒนา จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ยางรมควัน 5.6696300433
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัดทรัพย์มีคอนส์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ แพล้นคอนกรีตผสมเสร็จ 2.8910331754
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ศิริภัณฑ์คอนกรีต SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ คอนกรีต 5.8378578199
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านนาวา SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ยางรมควัน ปุ๋ย 0.1135384793
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนกล่มอาชีพบ้านคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริกกุ้งเผา 0.1220400401
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาการแปรรูปเกษตรบางพลี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยกวน 0.0047951864
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนปลานิลกุ้งขาวตำบลบางบ่อ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลานิลแดดเดียว 0.0149952933
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนกระเป๋าผ้าธนัชพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ กระเป๋าผ้าพื้นบ้าน 0.1499892603
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนนัทเฮิร์บถั่วอบสมุนไพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ถั่วอบสมุนไพร 0.0060095755
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีรินทร์ทอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สมุนไพรแปรรูป 0.7302889024
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาสลิดหอมบางบ่อ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาสลิดแดดเดียว 0.0448965776
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากน้ำมันธรรมชาติแนวสปาวรศาบางปู วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำมันอโรมา 0.0759418584
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรกรบางบ่อพัฒนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาแดดเดียว 0.0560995174
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนสหกรณ์การเกษตรบางบ่อ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาสลิดแดดเดียว 0.1383610265
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านประดิษฐ์ดอกไม้บางบ่อ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ดอกไม้ประดิษฐ์ 0.0244140552
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านแพรกษา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาสลิดแดดเดียว ปลาสลิดหอม 0.0644254802
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนโพธิ์ทองโปรดักท์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สมุนไพรผงสำเร็จรูป 0.0342701164
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านพุทธะปากน้ำ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่มสมุนไพร 0.0337315632
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โรงสีโชคอำนวย SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเปลือก ข้าวสาร 307.3343787299
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสวนโชว์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ยางแผ่นดิบ ปุ๋ย 1.0685348774
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โรงสีสินสมโชค SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวสาร 12.6960648935
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ฝ่ายโรงงาน 3 องค์การสวนยาง SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ยางลูกขุน 3.42E-6
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านฉลองน้ำขาวพัฒนา จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตยางแผ่นรมควัน 17.2054101327
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วัชระน้ำยางสด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ยางรมควัน 0.3347630337
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช สหกรณ์กองทุนสวนยางเขาน้อย จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ แปรรูปน้ำยางสด เป็นยางแผ่น 15.7622985782
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช เกียรติศักดิ์ จันหุณี SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำยางแปรรูป 0.0459426882
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ปัทมาการยาง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำยาง 0.0155687204
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช บริษัท ไทยนครพาราวู้ด จำกัด SMEs อุตสาหกรรมไม้ แปรรูปไม้ยางพารา 80.097107109
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันตาภัทรค้าไม้และวัสดุ SMEs อุตสาหกรรมไม้ ผลิตวงกบ ประตู หน้าต่าง 3.6504581801
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โรงสีกอบกิจพานิช 2 SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวสาร 16.5302650237
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โรงสีพรไพศาล SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวสาร 6.4399530626
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โรงสีสง่าเจริญ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวสาร 3.2979248531
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โรงสีศรีสุนทร SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเปลือก 2.946250237
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โรงสีพัฒนโสภณเจริญพาณิชย์ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวสาร 24.9966104417
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โรงสีเหมนำชัย (สุนทรค้าข้าว) SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเปลือก 0.6845336872
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โรงสีอุปถัมภ์ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเปลือก 2.7206090616
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โรงสี ส.สมบูรณ์ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเปลือก 0.20985782
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนหมอนยางพาราบ้านคลองโอม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ หมอนยางพารา ที่นอนยางพารา 1.1325154402
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โรงอิฐไร่ทวี SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ อิฐมอญ 0.0864753636
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช เตาอิฐหน้าสวน SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ อิฐมอญ 0.1898417656
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช เตาอิฐอู่ตะเภา SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ อิฐมอญ 0.371157733
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช เตาอิฐบางปู5 SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ อิฐมอญ 0.2715336442
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรหมู่ที่ 4 บ้านทุ่งนาใหม่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาดุกร้า ปลาแดดเดียว 0.0030710937
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรบ้านหนองหาร ม.5 ตำบลช้างซ้าย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาดุกร้า 0.0109196147
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนประมงท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาดุก ปลานิล 0.0061422276
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช เตาอิฐ สุขทวี SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ อิฐมอญ 0.3131474376
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช เตาอิฐบางปู2 SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ อิฐมอญ 0.0868362767
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาขี้เป็ด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยทับ มะพร้าวแห้ง สมุนไพร พริกไทย 0.0005324677
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต้นน้ำกลาย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วย 0.0033170738
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกล้วยกรอบแก้ว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วย 0.0037023753
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ดินทองจันดี SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ เครื่องปั้นดินเผา 0.0007473485
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัดทุ่งสงอิฐมวลเบา SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ อิฐมวลเบา 0.1228436038
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกล้วยฉาบควนมิตร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยฉาบกรอบแก้ว กล้วยไข่ กล้วยหวาน กล้วยน้ำว้า 0.0071658768
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกล้วยฉาบพาเพลิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยฉาบ 0.0280683128
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกล้วยน้ำว้าบ้านตลาดพฤหัส วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยฉาบ เผือกเส้น กล้วยเส้น 0.0291554502
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โรงอิฐนครการอิฐ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ อิฐมอญ 0.1205772705
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช เตาอิฐกิติมา แสงมณี SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ อิฐมอญ 0.072145318
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบ้านนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ทุเรียนทอดกรอบ 0.0082846919
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ใบยางพาราบ้านวังฆ้อง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ใบยางพารา ดอกไม้จันทร์ 0.0261554969
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านผลิตเครื่องแกงบ้านหนองตาม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องแกง 0.3392278758
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช เเปรรูปของฝากเเละอาหาร(เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผลไม้เเปรรูปตามฤดูกาล(เเห้ง) 0.1793611706
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนศูนย์ขยายผลเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบริการและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สมุนไพร ปลาดุกร้า 0.0004094787
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชุมชนบ้านทุ่งหนองควาย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าว 0.2327203791
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนภูมิปัญญาพื้นบ้าน บ้านหมอไทยสัตตะธารา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เวชสำอางค์ สารสกัดสมุนไพร 0.4671994661
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.นาบอน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เเปรรูปถุงมือจากยางพารา สมุนไพรอบเเห้ง ลูกประคบ เครื่องเเกง 0.001760474
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองคล้าสามัคคี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวไร่ ลูกเดือย 0.2756508057
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวสารซ้อมมือหมู่ 2 ท่าประจะ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าว 0.0364691949
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนเเปรรูปน้ำตาลจากสุราพื้นบ้านคลองน้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สุรา น้ำตาลจาก 0.0303109336
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเเม่บ้านเกษตรกรเเปรรูปจันทร์เทศบ้านร่อน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร จันทร์เชื่อม จันทร์เส้น จันทร์ดอง จันทร์สามรส 0.0343583104
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดเเปรรูปบ้านเเหลม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เพาะเห็ดเเครงขายปลีก-ส่ง 0.0249099526
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว บ้านบางระกำ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เมล็ดพันธุ์ ข้าวเปลือก 0.1186208531
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวครบวงจรอำเภอหัวไทร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าว 0.2817725118
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมเเละผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลหูล่อง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เเปรรูปข้าว ปลาเเห้ง 0.0255924176
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาป่าไหม้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าว ข้าวเกรียบ ปลาเเห้ง 0.1932227488
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ทำนาไสหมาก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเปลือก ข้าวเเปรรูป 0.1023696682
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านผลิตเครื่องแกงบ้านควนทอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องแกง 0.1355504019
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำยางพาราชุมชนบ้านทุ่งหนองควาย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ หมอนยางพารา 0.000356963
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนราโพคนพรุชะอวด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ หลอดดูดธรรมชาติ 0.0971283412
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนธนาคารต้นไม้และสมุนไพรไทยบ้านพึ่งตน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ลูกประคบ น้ำมันเหลือง สมุนไพรอบแห้ง 0.0462157432
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดสารพิษนาไม้ไผ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ลูกเดือย ข้าวไร่ 0.2751389573
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลสามตำบล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เมล็ดพันธุ์ ข้าวเปลือก ข้าวแปรรูป 0.0172748815
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเเปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบางตะพง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำมันมะพร้าว น้ำมันเหลือง น้ำมันเขียว 0.0202691948
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ำตาลเป็นสุรากลั่นพื้นบ้าน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สุรากลั่น 0.0019286037
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านดอกประดู่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องแกงคั่ว เครื่องแกงส้ม 0.0120796209
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารบ้านห้วยแหยง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาดุกร้า 0.005699512
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องเเกงบ้านควนโตน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องเเกงคั่ว เครื่องเเกงส้ม 0.0081895798
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องเเกงสมุนไพรบ้านลำหัก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องเเกงกะทิ เครื่องเเกงส้ม เครื่องเเกงคั่ว 0.0074934613
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องเเกงกาโห่เหนือ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องเเกงส้ม เครื่องเเกงพริก เครื่องเเกงกะทิ 0.072068301
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนบ้านเขาวง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องเเกงคั่ว เครื่องเเกงกะทิ เครื่องเเกงส้ม 0.0458616114
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนเครื่องเเกง ม.4 ต.บางรูป วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องเเกงคั่ว เครื่องเเกงส้ม 0.0045861611
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องเเกงหมู่ที่ 8 บ้านหนองหวายฝาด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องเเกง 0.0163791482
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนเครื่องเเกงป้าติ๋มเขาขาว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องเเกงกะทิ เครื่องเเกงส้ม เครื่องเเกงคั่วกลิ้ง 0.0495469296
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเเปรรูปผลผลิตทางการเกษตรชาววัง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาดุกร้า ปลาดุกเเดดเดียว น้ำพริก ผงปลาดุก 0.0055374739
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนเครื่องเเกงเคี่ยมงาม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องเเกง กล้วยฉาบหวาน มันฉาบหวาน เผือกฉาบหวาน 0.038900486
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ บ้านป่านสมุนไพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สมุนไพรแปรรูป 1.99621E-5
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ กลุ่มพริกแกงชาววัง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร พริกแกง 0.0002415327
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ กลุ่มขนมไทย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมไทย 0.0001876777
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ กลุ่มพริกแกง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร พริกแกงเผ็ด 0.0246327014
ภาคใต้ พังงา กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านพรุใน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ใบจาก 4.54692E-5
ภาคใต้ พังงา กลุ่มสัมชีพบ้านห้วยกร้าง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริกมะขาม, ขนมขี้มอด 0.0195573677
ภาคใต้ พังงา กลุ่มแม่บ้านน้ำจืดสามัคคี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยฉาบ 0.0001071256
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลาน้ำจืด ตำบลโสธร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง ปลูกพืช 3.83886E-5
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตกรรมไม้ไผ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ สานตะกร้า,สานสุ่ม,สานกระจาด,แคร่ไม้ไผ่ 0.000280237
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่หนู ปลากุเลาเค็ม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลากุเลาเค็ม,น้ำพริกเผา 2.7087E-6
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมิตรสัมพันธ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมกระยาสารท,กล้วยกวน 0.0003275829
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม น้ำหอมสมุนไพร (3in 1) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี น้ำหอมสมุนไพร 2.21118E-5
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านคลองตะเคียน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมกระดาษ ทำดอกไม้จันทร์ 2.3586E-6
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพริกแกงบ้านบางเรือน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร พริกแกง 9.418E-7
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มขนมอบ สาวชะโงก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมอบ 5.1185E-6
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพันธุ์ไม้งาม บ้านหนามแดง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ พันธุ์ไม้งาม 6.96545E-5
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดภัยบ้านบางขวัญ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผักปลอดสารพิษ 0
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าเด็ก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ตัดเย็บเสื้อผ้าเด็ก 0.0002653422
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา บริษัท บางคล้าพนาการ จำกัด SMEs อุตสาหกรรมไม้ แปรรูปไม้เลื่อยไม้ 0.2676625592
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา บริษัท เนเจอร์ รีไฟน์นิ่ง เทค จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ต้ม กลั่น สารละลายและเคมี 0.0031830142
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา บริษัท ไซเบอร์แพค จำกัด SMEs อุตสาหกรรมเคมี หัวเชื้อน้ำหอม 0.3978767773
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา เจอาร์ เมดิคอล ซัพพลาย SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ เครื่องแพย์ท 0.0003255355
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา ขุดตักดินหรือทราย SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ บ่อทราย 0.0002211185
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา ขนถ่ายสินค้าผ่านเรือและคลังสินค้า SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ถ่ายสินค้าเรือ 0.0001381991
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาสระผม ครีมนวดจากสมุนไพร SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ยาสระผม จากสมุนไพร 4.6066E-6
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา ขนมเปี๊ยะสมุนไพร ดอกอัชชัญ กับใบเตย SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ขนมเปี๊ยะสมุนไพร ใบเตย กับ อัญชัญ 5.30684E-5
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา กลุ่มสตรีดอกไม้ประดิษฐ์แสงจันทร์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ดอกไม้จันทร์ 3.73649E-5
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา Bio Great SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ทำความสะอาด 0.0007957536
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา ครีมบำรุงผิวถั่วเหลืองวราวิช SMEs อุตสาหกรรมเคมี ครีมบำผิว 7.6777E-6
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา สมุนไพร ยาหม่อง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ สมุนไพรยากันยุง ยาหม่อง 5.3068E-6
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา กลุ่มข้าวหอมมะลิ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวกอง หรือข้าวหอมมะลิ 3.6853E-6
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา เครื่องผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ เครื่องนอน ผ้าห่ม 4.3678E-6
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา กลุ่มน้ำผลไม้รวม SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำผลไม้รวม 1.12095E-5
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา กระเป๋าหนังวัว SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ กระเป็าหนัง กระเป๋าสตาง หนังวัว 0.0003454976
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา จันทร์ฉายขนมไทย SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ขนมไทย ขนมถ้วย เปียกปูน 3.071E-7
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา ภิรมย์ปลาซิวแก้ว แปดริ้ว SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ปลาซิวแก้ว 1.3436E-5
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา โคมไฟฟ้าหอมระเหย SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ โคมไฟฟ้าหอมระเหย จากไม้ไผ่ และ กระลามะพร้าว 4.42237E-5
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา บริษัท คัดชูชิกะ (ประเทศไทย)จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง 0.0079575355
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา มะม่วงสวนเพชรสำโรง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ สวนมะม่วง 0
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา กลุ่มวิมานดิน SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ปั้นดิน เครื่องปั่นดินเผา 6.634E-7
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา สมปองขนุนทอดกรอบ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ขนุนทอด 1.68142E-5
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนสตรีแปรรูปผลไม้ อ.บางคล้า SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ แปรรูปผลไม้ 7.37062E-5
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา กัญญาดอกไม้ประดิษฐ์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ดอกไม้กระดาษ สีย้อมผ้า 2.2112E-6
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา กลุ่มทอผ้า SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ ทอผ้า ยายใหม 9.41596E-5
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา รำเพยเรือนไทย SMEs อุตสาหกรรมไม้ ไม้ไผ่ และ ใบตาล ในหมู่บ้าน 1.0237E-6
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา โรงงานตั้งเซ็งจั้ว SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ เปี๊ยะ 9.04265E-5
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา กลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้าแตะ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ รองเท้าใส่ตามโรงแรม 7.67773E-5
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา กลุ่มนงลักษณ์ขนมไทย SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ขนมหวาน ทองหยอด,ฝอยทอง,เม็ดขนุน 0.0001919431
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำหนองตีนนก SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ เพาะลูกปลา ทุกชนิด 0.0001151659
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา ผลิตสิ่งทอ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ โลหะ 0
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจ/SMEs SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ขนม 0
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา ผลิตสิ่งทอ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ กระเป๋าใบ 0
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชน Friends GROUP เลขที่ 48 ม. 5 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ. ฉะเชิงเทรา 24160 ผู้ประสานงาน คุณอนุชิดา ดุนกุล โทร 0960742931 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร หมูและปลาแดดเดียว 0.0001171737
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจน้ำพริกเครื่องแกง เลขที่ 114 ม.6 ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 คุณสมพร โอสถานนท์ 0869073636 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร พริกเเกง 5.1836E-6
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนเกษตรพอเพียงตามรอยพ่อหลวง เลขที่ 30/1 ม.2 ต.สนามจันทร์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา คุณพงษ์ศักดิ์ บุญสิน โทร 0819449496 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เลี้ยงกุ้งและเลี้ยงปลานิล 3.317355745
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านวังควาย เลขที่ 36/2 ม.5 ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา คุณเผด็จ อินทสวัสดิ์ โทร 0942635241 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปผลผลิตเกษตร 0.001112968
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลอดสารรวมใจพัฒนาตำบลบางโรง เลขที่ 53/1 ม.1 ต.บางโรง อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา คุณวรกฤต นิ่มอนงค์ โทร 0911837519 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวสารบรรจุถุง 9.3575291943
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนบางเล่ารวมใจพัฒนาเกษตร เลขที่ 46/1 ม.1 ต.บางเล่า อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา 24000 คุณวาสนา ชุณหพันธ์ โทร.0626294628 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปผลผลิตทางเกษตร 0.0080334043
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนผลิตนำ้มันมะพร้าวสะกัดเย็น เลขที่ 95/1 ม.2 ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา คุณปราโมทย์ รัตนสินทร์ โทร 0868206609 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็น 0.0152698789
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์แปลรูปปลานิล เลขที่ 29/3 ม.4 ต.หนองตีนนก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา คุณเตือนใจ พูลแสวง 0853862250 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลานิลแดดเดียวและน้ำพริกเผาปลานิล 0.1529593081
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าบาติกและเส้นลายทองเคหะบ้านโพธิ์ เลขที่ 59/197 ม.3 ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา คุณอุไรวรรณ เคนทวาย โทร 0932245649 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าบาติก และผ้าเส้นลายทอง 1.63834E-5
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปลานิลตำบลหนอวตีนนกและปลูกพืช-ผักสมุนไพรปลอดสารพิษ เลขที่ 51/2 ม.4 ต.หนองตีนนก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา คุณพยอม ขมเล็ก โทร. 0892400767 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เลี้ยงปลาและผลิตอาหารปลา 4.8484758028
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนครัวดอกไม้ เลขที่ 21/1 ม.7 ต.ท้าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 คุณรัชนี คงพ่วง โทร 0811771812 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย 5.5075E-6
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนภูมิปัญญาพื้นบ้านธารสายชล เลขที่ 66 ม.7 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 คุณสายรุ้ง เกิดแก้ว โทร. 0815566702 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สมุนไพร 0.0006433611
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรและผลิตภัณฑ์การเกษตร เลขที่ 78/1 ม.5 ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 คุณอุบลรัตน์ โยคะวิจิตร โทร 0818471950 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี ยาหม่อง 1.42843E-5
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนอาชีพสตรีบ้านหนองกระทิง เลขที่ 117 ม.20 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 คุณสมพรมูลจันทา โทร.0806235849 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริกเห็ดนางฟ้า 0.0001558206
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสาน เลขที่ 13/1 ม.9 ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 ผู้ประสานงาน คุณสมศักดิ์ แก้วคำ โทร.0892336427 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลูกหน่อไม้ไผ่ตง 0.0200232451
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชุนกลุ่มสตรีแปรรูปผลไม้อำเภอบางคล้า เลขที่ 1/3 ม.3 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 วาสินี แจ้งสุคนธ์ 0878272855 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะม่วงกวน 4.2359630372
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มขนมบ้านบุญมี เลขที่ 39/5 ม.1 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 คุณฐิตารีย์ ศรีโสม โทร 0863516080 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมเป๊ยะ 0.074541054
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต เลขที่ 60 ม.6 ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต 24106 ผู้ประสานงาน คุณนันวัน หาญดี โทร.0853760505 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผักสด -0.2957420076
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ำตาลสด เลขที่ 30/3 ม.11 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 คุณสมนึก โลหะเจริญ โทร 0895395880 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำตาลสด 5.9804919486
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะม่วงอำเภอบางคล้า 84/1 ม.1 ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 คุณสมศักดิ์ วัลลานนท์ โทร. 0899313902 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะม่่วงกวน 0.0756186779
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนผลิตเชื้อเห็ดบริสุทธิ์ครบวงจรเเละไม้ผลเขาหินซ้อน เลขที่ 309 ม.11 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 โทร 0852215497 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เพาะเชื้อเห็ด 0.1119760379
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชุนพริกแกงไทยรสเด็ดชุมชนบ้านหนองบ่อ เลขที่ 3 ม.14 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24160 บุญยงค์ คำพา 24160 โทร 0642399422 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร พริกแกง 0.174204563
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงเป็ดปากน้ำเพื่อการแปรรูปเกษตรผสมผสานบ้านคุณณณัฐ เลขที่ 186 ม.9 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 2410 คุณลัดดาวัลย์ อึงสวัสดิ์ โทร 0824707525 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ไข่เค็มดินสอพอง 0.4171061637
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้สดสวนลุงเกรียง 21/4 ม.12 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 เกรียงศักดิ์ สมบูรณ์ทรัพย์ โทร 0614696649 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหาร 0.0163329597
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนสามแม่บ้านสัปปะรดกวน เลขที่ 5/5 ม.4 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160 คุณประพันธ์ งามฉวี โทร 0948202524 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สับปะรดกวน 0.000635946
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมการปลูกแคนตาลูปอำเภอราชสาส์น เลขที่ 145 ม. 5 อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120 คุณเจมนิจ แก้วมณี โทร 0853977078 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลูกแคนตาลูป 0.0013396865
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนผลไม้เเช่อิ่มสดตามฤดูกาล เลขที่ 174/6 ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 คุณขวัญเรือน รักษาสุข โทร 0835876906 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผลไม้สดเเช่อิ่ม 0.39221944
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรอำเภอบางคล้า เลขที่ 12 ม.2 ต.ปากน้ำ จ.ฉะเชิงเทรา 24110 คุณน้อย ไทยเจริญ โทร 0814352644 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปผลไม้ 0.538948963
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรอำเภอท่าตะเกียบ เลขที่ 54 ม. 10 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 2410 คุณรัตนา โทร 0959893203 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี แชมพูสระผมมะกรูด ครีมนวดผมมะกรูด 4.7611E-6
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนแปรรูปไม้ไผ่อำเภอท่าตะเกียบ 310 ม.18 อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160 คุณเสกสรรค์ พรสวัสดิ์ โทร 0614214997 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ถ่านไม้ไผ่ 0.0006731659
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเนินน้อย เลขที่ 20 ม.20 อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160 คุณเนียมพวัลย์ สาทิพย์จันทร์ 08393431358 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ตัดเย็บ เสื้อผ้า กระเป๋า 1.0824619905
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนบ้านหลุมมะขาม เลขที่ 57 ม.8 ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา คุณวินัย สุวรรณไตร โทร 0826856991 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สมุนไพรแปรรูป 0.0535846848
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักปลอดสารพิษบ้านบางคา เลขที่78/1 ม. 3 ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา คุณกมลลักษณ์ คชสีห์ โทร 0899344871 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลูกผักปลอดสารพิษ 104.6218127417
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลากระพงบ้านบางเรือน เลขที่34/1 ม.9 ต.บางกะไห อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 คุณธนพล แย้มเกษร โทร 0885851732 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปปลากระพง 10.7509623782
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวซ้อมมือเพชรมณี เลขที่ 65 ม.4 ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120 คุณมณี รักษาทรัพย์ โทร 0875642552 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวซ้อมมือ 2.0443038483
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนไร่สวนดอกปลอดสาร 39/9 หมู่ 7 ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24170 คุณโกมล ตั้งประกอบ โทร.096-1284799 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สมุนไพรและดาวอินคา 0.26692891
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี บริษัท พี จี พาราวู๊ด จำกัด SMEs อุตสาหกรรมไม้ แปรรูปไม้ยางพารา 71.8477012322
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ใยมะพร้าวนายปานสุเทพ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ทำเส้นใยมะพร้าว 22.8607029384
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี หจก.ศรีจราพร SMEs อุตสาหกรรมไม้ แปรรูปรูปไม้ยางพารา 65.9463764929
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชนเรื่องกล้วยๆ By บ้านสวนปันฝัน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยฉาบ 0.0001471991
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนสละอาทิตย์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สละลอยแก้วแปรรูปรูป 81.8379075071
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยฉาบบ้านถ้ำผึ้ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยฉาบ,มันฉาบ 0.5050692938
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านถ้ำผึ้ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยฉาบ,แกงไตปลา 0.4240543649
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบ้านถ้ำผึ้ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยฉาบ,มันฉาบ 0.0026711232
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิสากิจชุมชนเห็ดฟางขวัญพัฒนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เห็ดฟาง,ข่าวเกรียบเห็ด,เห้ดฟางดองซีอิ๊ว 0.3884331754
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาตำบลท่ากระดาน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้างกล้อง,ขนมข้าวตู 0.0102559905
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชนกล้วยฉาบ ขนมไทย กลุ่มสตรีบ้านบางกัน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยฉาบ,ครองแครง 0.1062882512
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชนวิริยะ 1 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กาละแม 0.3742887583
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี กลุ่มแปรรูปผลิตถภัณฑ์ชุมชน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ไวน์ผลไม้ 0.1263610486
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสนธิวัฒน์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริก 0.462125218
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี กลุ่มสมัมนาชีพบ้านนาชะอม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริก 0.0001022332
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี กลุ่มสัมมาชีพน้ำพริกออเจ้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริก 0.0002142512
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจุชมชนไชโยฟาร์มเห็ด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริกเห็ด 0.0009093839
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี กลุ่มแม่บ้านมุสลิมพุมเรียง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริก 0.0060778578
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี กลุ่มน้ำพริกเทพี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริก 0.0303728389
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี กลุ่มสตรีน้ำพริกเผาบ้านทำเนียบ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริกเผา 3.57085E-5
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี กลุ่มรักษ์สมุนไพรตำบลบางไทร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สบู่เหลว,แชทพู,ลูกประคบ,ฯลฯ 1.0136739668
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี กลุ่มเครื่องแกงบ้านนาดง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องแกง 0.0022828436
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี กุ๊กกาละแม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กาละแม 0.1465366991
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี กาละแมแม่พิกุล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กาละแม 0.1500842275
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลิปะน้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กาละแม 0.5665128341
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี บริษัท เค วัน พาราวู๊ด จำกัด SMEs อุตสาหกรรมไม้ แปรรูปไม้ยางพารา 140.6981823697
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี บริษัท เอ แอนด์ วาย วู๊ด จำกัด SMEs อุตสาหกรรมไม้ แปรรูปไม้ยางพารา 113.5743150711
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี บริษัท ยู.เอส.ไบโอแมส จำกัด SMEs อุตสาหกรรมไม้ วู๊ดชิบ 0.0621383886
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี บริษัท เอส เอส พี (99) จำกัด SMEs อุตสาหกรรมไม้ แปรรูปไม้ยางพารา 81.3342574408
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ลานไม้ชัชวาล SMEs อุตสาหกรรมไม้ เชื้อเพลงชีวมวล,ไม้ยางพารา 0.0372830332
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จุดน้ำยางบางรูป SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ยางแผ่นดิบ,ยางแผ่นรมควัน 2.3135672986
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ท่าฉางพลาสติก SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ พลาสติก 122.1229194313
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี บริษัท นันทผลพานิช จำกัด สาขา 3 พุนพิน SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำแข็ง 195.04492891
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี บริษัท สลักไทย จำกัด SMEs อุตสาหกรรมไม้ งานไม้,เครื่องเรือน 18.1521895735
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี บริษัท กลุ่มธุรกิจ เค กรุ๊ป จำกัด (โรงงานก๋วยเตี๋ยวสิงหราช นู้ดเติ้ล) SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ถั่งงอกและเส้นก๋วยเตี๋ยว 11.1934169431
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญธุระกิจ SMEs อุตสาหกรรมไม้ วู๊ดชิป 87.5974691943
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบ้านหนองยอ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สุรากลั่น 0.0124405213
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี กลุ่มปลาเค็มบ้านโฉลกหลำ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาหมึกแห้ง,ปลาแห้ง 0.7612663507
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี กลุ่มแปรรูปอาหารทะลและพืชสมุนไพรตำบลคลองฉนาก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กะปิ,กุ้งแห้ง,มันกุ้ง 0.0922763033
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี กลุ่มปัญญาสโมสร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำผึ้ง,น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 0.0001071256
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปากน้ำท่าเคย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กุ้งแห้ง 0.0100548341
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี กลุ่มทำกระปิบ้านดอนหาร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กุ้งแห้ง 0.0001774882
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านท่าโพธิ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กุ้งแห้ง,กุ้งแก้ว,ปลาแห้ง 0.0771462085
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชนเกาะพลวยสามัคคี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กุ้งแห้ง,ปลาแห้ง 0.0006820379
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี กลุ่มผ้ามัดย้อมบ้านในสวน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้ามัดย้อม 0.1370598483
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี กลุ่มมัดย้อมชุมชนแม่น้ำ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อ,กระเป๋า,ผู้เช็ดหน้ามัดย้อม ฯลฯ 0.0006193365
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ปรียามัดย้อมเสวียด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อผ้ามัดย้อม,ผู้เช็ดหน้า,หมวด ฯลฯ 0.0017064171
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชนประชาอุทิศการเกษตร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี ปุ๋ยเคมี 0.0256521327
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรตำบลท่าโรงช้าง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี ปุ๋ยเคมีผสม 0.0379177251
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันนิคมสหกรณ์พนม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี ปุ๋ยเคมี 1.3697061611
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชนคนเขื่อนเชี่ยวหลาน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ก้อนเห็ดลิ้นเจือแดง 0.0981012796
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชนเขาชิงชัง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ก้อนเห็ดหลินเจื่อ 0.3429854787
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชนบ้านสวนฟาร์มเห็ด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ก้อนเห็ด 0.3622504265
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชนเขาศกฟาร์มเห็ด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ก้อนเห็ด,เปิดดอกเห็ดขายสด 0.1049646028
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดบ้านสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ก้อนเห็ด 0.0004285024
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ยางพารากลุ่มชาวสวนยางบ้านศรีทอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี ปุ๋ยเคมี 0.026735545
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านควนไทร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องแก้งก้อนอบแห้ง,ข้าวเกรียบเห็ด 0.0365254976
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี กลุ่มวิสาหกิจชุมชน Suratthani elephant house วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปุ๋ยมูลช้าง 0.0803601896
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชนคันธุลีฟาร์มเห็ดอินทรีย์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ก้อนเห็ด 0.2218242882
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชนพัฒนาคุณภาพกระท้อนคลองน้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กระท้อนกวน,กระท้องทรงเครื่อง,ไวน์ 0.0002142512
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรอย่างยั่งยืนตะปานพัฒนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวไร่ 0.0457592417
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชนสหกิจยางทอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ยางแผ่นรมควัน 0.2285061611
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชนแปรรูปยางแผ่นดิบคุณภาพ บ้านควนฮาย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ยางแผ่นรมควัน 1.9394957346
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชนแปรรูปยางแผ่นรมควันบ้านตะปาน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ยางแผ่นรมควัน 0.5640484265
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลากะพงขาวบ้านทองหลวง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาุเลาแดดเดียว 0.2106275545
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชนท่าสะท้อนฟาร์มเห็ด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ก้อนเห็ด 0.3864572701
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชบ้านทุ่งตาหนอน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ แชมพู,ครีมนวด ฯลฯ 0.0295643602
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งนางพญา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำผึ้ง,สบู่น้ำผึ้ง 0.0060602844
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเก๖รบ้านมะม่วงหวาน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยฉาบ,มันม่วงฉาบ 0.0002380589
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชนบุญทิพย์ฟาร์ม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ก้อนเชื้อเห็ด 0.0517180095
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี บริษัท พลพิชัยการยาง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ยางเครป 24.4262218009
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี กลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นและท่องเที่ยวชุมชน ตำบลคลองไทร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำผัดไทย 0.1219617725
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี บริษัทนาสาร โปรดักซ์ จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เงาะอบแห้ง 1.724762218
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี บริษัท พี เอส ที (ทุ่งหลวง) จำกัด สาขา 00004 SMEs อุตสาหกรรมไม้ ไม้ยางพาราอบแห้ง 453.6104682464
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี กลุ่มทำขนมไทยบ้านอ่างน้ำผุด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมดอกจอก, ขนมข้างพอง,ขนมลา 0.0001387571
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี กลุ่มขนมเบเกอรี่วังหิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เบเกอรี่ 1.3107602559
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชนขนมเปี๊ยะบ้านควนเจริญ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมเปี๊ยะ 1.0279341469
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี กลุ่มทำขนมไทย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมไทยโบราณ 0.0010273934
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี กลุ่มรักษ์การทำเกษตรตำบลไทรโสภา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี ปุ๋ยหมักชีวภาพ 0.005241327
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี กลุ่มผสมปุ๋ย ส.ก.ย. ตำบลคลองน้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี ปุ๋ยเคมี 0.3046521327
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี กลุ่มชาวสวนยาง สกย. คลองฉนวน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี ปุ๋ยเคมี 1.5227488152
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี กลุ่มปาล์มน้ำมันตำบลท่าชี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี ปุ๋ยเคมี 0.1525308057
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านหาดคัน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี ปุ๋ยเคมี 0.5712227488
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี กลุ่มผสมปุ๋ยบ้านบางคราม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี ปุ๋ยเคมี 1.3218483412
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี กลุ่มขนมทองม้วนเนินสุวรรณ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมทองม้วน 1.13592E-5
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี กลุ่มขนมไทยบ้านคลองโร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ทำขนม,เครื่องแกง 0.2940056872
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี กลุ่มทำขนมโรตีกรอบ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โรตีกรอบ 7.14171E-5
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี กลุ่มทำขนมบ้านเสด็จ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมไข่, ขนมจั้ง 0.115380128
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรป่าสุขภาวะขุนทะเล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ยาต้ม,ยาสีฟัน,ลูกกลอน 0.0162648341
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี กลุ่มเครื่องแกงบ้านหนองชุมแสง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องแกง 0.0365254976
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี บริษัท เพชรศักดา จำกัด SMEs อุตสาหกรรมไม้ แปรรูปไม้ยางพารา 53.5814309005
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี บริษัท เหรียญชัย ไอศกรีม 1976 จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ไอศครีม 68.6638594692
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ร้านวงษ์พาณิชย์ สุราษฎร์ธานี SMEs อุตสาหกรรมโลหะ สินค้ารีไซเคิล (ขยะ) 11.9594729858
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี สมุนไพรสุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สบู่เหลว,มาร์คหน้า ฯลฯ 0.0941800948
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี กลุ่มภูมิปัญญาไทย สมุนไพรบ้านพรุกระแซง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สมุนไพร 0.0003570853
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี กลุ่มสัมมาชีพสบู่สมุนไพรบ้านทุ่งในไร่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สบู่มุนไพร 0.0366073934
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี กลุ่มสมุนไพรเทพอำนวย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สบู่,พิมเสน ฯลฯ 0.0002142512
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี บ้านสมุนไพรชัยสิทธิ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำมัน,สมุนไพรแช่เท้า 0.0001071256
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี กลุ่มสมุนไพรบ้านบางแทงแรด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สมุนไพรแปรรูป 0.0368649834
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี กลุ่มเครื่องแกงบ้านใหม่นิคม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องแกง 0.0273941232
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี กลุ่มเครื่องแกงแม่บ้านตำบลเสวียด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องแกง 0.4233190521
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสถาพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กาละแม 0.0002142512
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี กาละแมน้องสาว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กาละแม 0.0740717915
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี กลุ่มแม่บ้านสองพี่น้อง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กาละแม,ข้าวเหนียวกวนมะพร้าวอ่อน 0.019283545
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี กาละแมแม่ยินดี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กาละแม 0.0227345972
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มขนมไข่บ้านคลองขุด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมไข่ 0.353554612
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี กลุ่มแม่บ้านเกษตรไทรทอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กาละแม 0.0427168152
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี กาละแมพี่วรรณดี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กาละแม 0.4179267299
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี กลุ่มผลิตสมุนไพรแปรรูปตำบลสินปุน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สมุนไพรขมิ้นดำสกัด 0.0060602844
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชนนางไพรเขานาใน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ลูกประคบ,ครีมคลายเส้น,แชมพู ฯลฯ 0.6265023697
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนวังโชกุน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ชาใบหม่อน,ชาสมุนไพร ฯลฯ 0.1234863555
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกพืชสมุนไพรบ้านเชี่ยวหลาน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สบู่เหลว,ขมิ้นชัน,แชมพู,ลูกประคบ ฯลฯ 7.14171E-5
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี กลุ่มขมิ้นชันศาลาไทยและเกษตรแปรรูป วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ขมิ้นชัน,เครื่องสำอางจากสมุนไพร 1.3328967156
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมนถุงทองขนมไทย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมไทย 0.0195482559
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี กลุ่มขนมไทยสาวิตรี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมไทย,ข้างฟ่าง 1.4741232227
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี กลุ่มเครื่องแกงตำมือแม่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลสองแพรก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องแกง 0.0182627488
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี กลุ่มเครื่องแกงตำมือบ้านบางใหญ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องแกง 0.0684853081
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี กลุ่มเครื่องแกงบ้านรัตนโกสัย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องแกง 0.0426676777
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านควนยูง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องแกง 0.0091313744
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีคลองตะเค็ดฝั่งตะวันตก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เครื่องประดับ 0.0337752819
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนโกลเด้นท์ ออยล์ (Golden oil) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ยาหม่องน้ำ 0.0449714943
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนไม้ตุ้บตั้บ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องใช้ เครื่องประดับ 0.0449662632
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนเงาะป่าพาราไดซ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผ้ามัดย้อม 0.056416372
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสานกระเป๋าบางเมืองหมู่ 3 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ กระเป๋าสาน 0.150018695
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนพัฒนาสุข วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมอบ 0.0567815528
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปอาหารทะเล 0.0337425236
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนเภสัชไทยออยล์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ 0.0301740483
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนทรัพย์บุญชัย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริกสำเร็จรูป 0.0449993312
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีคลองตะเค็ดฝั่งตะวันตก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เครื่องประดับหินสี 0.1124877455
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนทองกรวยกรอบเบญจรงค์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมทองม้วนกรอบ 0.3643908825
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนเพ็ญอัญมณีบางบ่อ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมคุกกี้ปลาสลิด 0.0870297901
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพชุมชนรักษ์บ้านเกิด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาแดดเดียว 0.1046690676
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนบ้านเอื้อเฟื้อ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมแซนวิช 0.1352141881
ภาคใต้ ตรัง วิสาหกิจชุมชนพริกแกงแม่บ้านเกษตรกรพิกุลทอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องแกง 0.2373996011
ภาคใต้ ระนอง บจ.ระนองโฟร์เซ่นฟู้ดส์ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหารทะเลแช่เยื่อกแข็ง 937.4611563981
ภาคใต้ ระนอง วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม พ.แพะปากจั่น วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เนื้อแพะ 0.0927895735
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนขนมทองพับ พับด้วยรัก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมทองพับ 0.0812559352
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสะปอม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โรตี 0.0549597161
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะพร้าวบ้านกำปงบูเกะ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปมะพร้าว 0.268549763
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจพริกแกงครูสุดใจ(กะห๊ะ) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร พริกแกง 0.1166374408
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนบ้านยะลูตง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร บูดูคั่วแห้ง 0.1689099526
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแป๊ะบุญ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ไข่เค็ม, โรตีกรอบ 0.0556208862
ภาคใต้ ตรัง วิสาหกิจชุมชนลูกหยีแปรรูปบ้านหนองแสง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ลูกหยีตากแห้ง ลูกหยีกวน ลูกหยีสด 0.02457501
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาตันหยง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปปลา, ปลาป่น 0.0663696695
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านนากอ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ลูกหยีกวน 0.1370732405
ภาคใต้ สงขลา กลุ่มสะกอมขนมไทยและเบเกอรี่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมไทย 0.2355146343
ภาคใต้ สงขลา น้ำพริกแม่ปลื้ม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริก 0.4226054741
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนปลาเค็มกุเลาเค็มป้าอ้วนตากใบ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปและถนอมอาหาร,ปลากุเลา 0.0212300957
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี กลุ่มเครื่องแกงบ้านศรีงาม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องแกง 0.0192454976
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี กลุ่มเครื่องอบต.สินปุน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องแกง 0.0182627488
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนบ้านเห็ดพระสมุทรเจดีย์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว 0.0010455219
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านคู่สร้างคู่สม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยอบสมุนไพร 0.0376419549
ภาคใต้ ระนอง บริษัท ไท ฟง ฮง จำกัด SMEs อุตสาหกรรมไม้ แปรรูปไม้ยางพารา 381.1657974882
ภาคใต้ สงขลา กลุ่มทำขนมบ้านคลองยอ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมปังสอดไส้ 0.2709065592
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนเงาะป่าพาราไดซ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้ามัดย้อม 0.000282728
ภาคใต้ ระนอง บริษัท ไท ฟง ฮง จำกัด SMEs อุตสาหกรรมไม้ แปรรูปไม้ยางพารา 1136.6274136493
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนตลาดน้ำยะกัง ขนม 100 ปี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหารคาวหวาน ขนมโบราณอาเก๊าะ 0.0078181848
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนภู่ไท วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมทองม้วน 0.0003848588
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส หจก.บาเจาะ คอนสตรัคชั่น SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ รับเหมาก่อสร้าง 0.1248909953
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนสตรีพัฒนาบางปูใหม่น้ำพริกแม่มะลิเกิดแสง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริกต่างๆ 0.0004583431
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส ห้างหุ้นส่วนจำกัด สองกำนันปิโตรเลียม SMEs อุตสาหกรรมเคมี สถานีบริการน้ำมัน เชลล์ 1.9451544023
ภาคใต้ ระนอง โรงฆ่าสัตว์มาตราฐานเทศบาลเมืองระนอง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ชำแหละเนื้อหมู 1.69309476
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเดียพรอสเตติกส์ SMEs อุตสาหกรรมเคมี จำหน่ายสินค้านำเข้าสิ่งของ​เครื่องใช้ด้านสุขอนามัยหรือเภสัชกรรมที่ทำจากยาง 0.20610429
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี กลุ่มเครื่องแกงตำมือบ้านหนองหญ้าปล้อง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องแกง 0.1027279621
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชนยางพาราตำบลพรุพี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ยางแผ่นรมควัน 2.3006047393
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี กลุ่มเครื่องแกงบ้านขอนพอ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องแกง 0.0365254976
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยผสมตำบลเขาตอก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี ปุ๋ยเคมี 0.0192864455
ภาคใต้ สงขลา กลุ่มแปรรูปขนมลาบ้านหน้าเมือง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมลา 9.62458E-5
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ.นราคอนสตรัคชั่น SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ รับเหมาก่อสร้าง 0.2648247014
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิสาหกิขจชุมชนกาญจนาการยาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ยางแผ่นรมควัน 2.2387350711
ภาคใต้ ระนอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจพัฒนาการมารีนระนอง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ซ่อมแซ่มเรือประมง 19.091943128
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส อับดุลเร๊าะมันเฟอร์นิเจอร์ SMEs อุตสาหกรรมไม้ จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 0.1642180156
ภาคใต้ ระนอง บริษัท สินรัตน์นราที จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตน้ำแข็ง 493.7152606635
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส เกรียงศักดิ์จำหน่ายน้ำยาง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ รับซื้อน้ำยาง 0.1830603791
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำขนมตำบลบางยอ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมหม้อแกง 0.026199546
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลอดช่องสิงคโปร์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมลอดช่องสิงคโปร์ 0.0246546597
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเคหะเมืองใหม่บางพลี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริกกุ้งเผา 0.0389390844
ภาคใต้ ระนอง บจ.สินทองคำพาณิชย์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ซ่อมเรือประมง 0.0003282654
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารพื้นเมืองบ้านเวียงเหนือ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แคบหมู 0.0003110534
ภาคใต้ ระนอง บจ. วี ไอ อินเตอร์เนชั่นแนล SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป 132.5448341232
ภาคใต้ สงขลา กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านคลองจิก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องแกง 0.0262947754
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส ดินขาวอพาร์ทเม้นท์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ บริการห้องพักแบบรายวันและรายเดือน 130.8949320284
ภาคใต้ ระนอง บจ.เหมเรืองเงิน SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำแข็งซอง 274.8912227488
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกระเทียมแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กระเทียม ผลิตภัณฑ์กระเทียมแปรรูป 0.0250012476
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านสราลี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว แชมพู 0.0056655196
ภาคใต้ ระนอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิศวเมธี SMEs อุตสาหกรรมอโลหะ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 31.3592473934
ภาคใต้ ระนอง หจก.อนิรุธการโยธาและก่อสร้าง SMEs อุตสาหกรรมอโลหะ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 24.6981753555
ภาคใต้ ระนอง หจก.อนิรุธการโยธาและก่อสร้าง SMEs อุตสาหกรรมอโลหะ แอสฟัลทืติกคอนกรีต 1.64827109
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.เค.คอนสตรัคชั่น SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ รับเหมาก่อสร้างอาคารพาณิชย์ 0.059176527
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์นมแพะบางพึ่ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สบู่นมแพะ โลชั่นนมแพะ 0.0325465934
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน วิสาหกิจชุมชน กาแฟบ้านดอยช้างปาย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เมล็ดกาแฟกะลา 0.0004827014
ภาคใต้ ระนอง บจ.คอนกรีตผสมเสร็จ SMEs อุตสาหกรรมอโลหะ คอนกรีตผสมเสร็จ 28.4366559242
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน วิสาหกิจชุมชนกาแฟทริปเปิลทรี 333 (Tripple three 333) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กาแฟคั่วบด 0.0040072607
ภาคใต้ สงขลา กลุ่มแม่บ้านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ต.เชิงแส วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปลูกตาลเป็นลูกตาลกรอบ 1.5490902813
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส บริษัท พี.โอ.โลจิสติกส์ 2006 จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ การขนส่ง 1.2182707109
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนปลานิลกุ้งขาว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลานิลแดดเดียว 0.0448603336
ภาคใต้ ระนอง โรงน้ำแข็งไทยประดิษฐ์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำแข็งซอง 376.0780812193
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกบุกบ้านแม่ปาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร หัวบุก 0.0017260664
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนดอกไม้เกล็ดปลาบางน้ำผึ้ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตภัณฑ์จากเกล็ดปลา 0.0448690521
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทรัตน์ วิศวกรรม SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ รับเหมาก่อสร้าง 0.1190460899
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน วิสาหกิจชุมชน เกษตรผู้ปลูกส้มตำบลห้วยโป่ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ส้มสายน้ำผึ้ง 0.0005242464
ภาคใต้ ระนอง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้กวาดดอกอ้อบ้านห้วยนายร้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ไม้กวาดดอกอ้อ 0.0178001539
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านคู่สร้างคู่สม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมเปี๊ยะ เผือกอบ 0.1199867204
ภาคใต้ สงขลา เครื่องแกงไข่ไพ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องแกง 0.0042870165
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตตุ๊กตาไทใหญ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ตุ๊กตาไทยใหญ่ 0.0006500883
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงวัวห้วยปลามุง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ โคกระบือ 0.0128058828
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มบีเอ เอ็นจิเนียริ่ง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ รับเหมาก่อสร้าง 1.0946145441
ภาคใต้ ระนอง บริษัท โกศลสถาปัตย์ จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอโลหะ แอสฟัสท์ติกคอนกรีต 22.9241402844
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟานีส ออโต้ การาจ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ การบริการรถยก 0.1809822456
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน วิสาหกิจชุมชน หัตถกรรมพื้นบ้านป่าปุ๊ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ตุ๊กตาชนเผ่า พวงกุญแจตุ๊กตาชนเผ่า 0.0034806161
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านเจดีย์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมโมจิ คุกกี้ 0.0788735261
ภาคใต้ สงขลา สมุนไพรทองบัว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สมุนไพร
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน วิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปบ้านดอนผึ้ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กระเทียมเจียว กล้วยฉาบ พริกทอดกรอบ 0.017651218
ภาคใต้ สงขลา นันทวรรณ ลูกชิ้นหมูปิ้ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ลูกชิ้นหมูปิ้ง 1.3997241787
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนพฤกษาทิพย์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ แชมพูผสมสมุนไพร สบู่เหลว 0.0027184675
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลิตสบู่ แชมพูสมนุนไพรสูตรน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สบู่สมุนไพร 0.0003199337
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนน้ำปลาหวานต้นหอมบางเสาธง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำปลาหวานต้นหอม 0.0198891142
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน วิสาหกิจชุมชนกาแฟนาป่าแปก - ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เมล็ดกาแฟสด 0.0010356398
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน วิสาหกิจชุมชนปักผ้าฝ้าย ป่าปุ๊ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย 0.0027209377
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาข้าวฮางงอกโพธิ์กลาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวฮางงอก 0.0899216664
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอไหมพรมสุรนารีวิลเลจ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าไหมพรม 0.042784345
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกโกโก้และพืชสวนเศรษฐกิจ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โกโก้และพืชสวนเศรษฐกิจ 0.0256714464
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บกระเป๋าพลาสติกบ้านไร่แหลมทอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ กระเป๋า 0.0240008076
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชผักปลอดภัยบ้านบ่อลิง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผักปลอดสารพิษ 0.0128449194
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้ามัดหมี่กี่กระตุกบ้านหนองขนาก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้ามัดหมี่ 0.2745553981
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน วิสาหกิจชุมชนกาแฟขี้ชะมด และกาแฟสดบ้านดง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกาแฟขี้ชะมด 0.0188745711
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มลอดช่องสิงคโปร์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ลองช่องสิงคโปร์ 0.0173911599
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน วิสาหกิจชุมชนเกษตรเชิงท่องเที่ยวบ้านหัวฮะ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กาแฟ ข้าวซ้อมมือ 0.0576424526
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส ประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส (วิสาหกิจเพื่อสังคม) SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ การขายปลีกสินค้าท้องถิ่นและอื่นๆในร้านค้าทั่วไป 0.81158069
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซอฟรอนสหกิจ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ รับเหมาก่อสร้าง 0.3554070142
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส ลีแอนด์เพื่อน (1995) SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ รับเหมาก่อสร้าง 0.2635367886
ภาคใต้ ระนอง วิสาหกิจชุมชนมังคุคหวานเพื่อส่งออก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร คัดมังคุค/มังคุคกวน 0.4594243959
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้านวมและที่นอนปิกนิคบ้านหัวแหลม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้านวม ที่นอนปิกนิค 0.4301876474
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยี่ดิง คอนสตรัคชั่น SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ รับเหมาก่อสร้าง 0.1757468378
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน วิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปสัตว์น้ำ อำเภอแม่ลาน้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาแดดเดียว 5.35628E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิสาหกิจชมุชนสมุนไพรไทยเหลื่อมนคร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร 0.042876822
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดเศรษฐกิจ เห็ดเป็นยา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เห็ดแปรรูป เห็ดส้ม เห็ดสวรรค์ 0.0013739173
ภาคใต้ สงขลา ทักษิณเมืองทองบาติก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ตะกร้า กระเป๋า ผ้าบาติก 0.8732065547
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนทอผ้าฝ้ายบ้านช่อบูรพา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย 0.0151295374
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนเย็บผ้าบ้านน้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เสื้อผ้า กระเป๋า 0.0460909194
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเสน่ห์โคมไต วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ โคมไฟโครงไม้ไผ่รูปทรงต่างๆ 0.0075099771
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มดอกไม้จันทน์ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเยี่ยม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ดอกไม้จันทน์ 0.0204739923
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักรสานผักตบชวา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตภัณฑ์จักรสานจากผักตบชวา 0.0273863175
ภาคใต้ สงขลา เครื่องประดับไข่มุกสงขลา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สร้อยกำไล ไข่มุก 0.0001041714
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่น้ำรินรวมใจ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ กระเป๋าผ้าแถบ 0.0096040664
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนชนมหวานบ้านชะอม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมหวาน 0.4534113185
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกและแปรรูปพืชผลทางการเกษตรบ้านห้วยแม่ลาก๊ะ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เสาวรส ถั่วแดง กาแฟ 0.0002983886
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน วิสาหกิจชุมชนผ้าทอละว้าบ้านละอูบ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อ กระเป๋า ผ้าถุง ผ้าทอ 0.0001158176
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยประเสริฐเครน SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ให้บริการเช่ารถเครน 0.377825992
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน วิสาหกิจชุมชนบ้านดูลาเปอร์ โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ อำเภอแม่ลาน้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เมล็ดกาแฟ ผงกาแฟ 0.0103021996
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสายสาละวินการค้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สุรากลั่นชุมชน 0.0011079967
ภาคใต้ สงขลา ข้าวปั้นแดนใต้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ซูชิ 0.3175306464
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปมอลเบอรี่ (หม่อน) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำมอลเบอรี่ มอลเบอรี่อบแห้ ถั่วลิสง 0.0215248436
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ของชำร่วยงานประดิษฐ์และอาหารบ้านด่านจาก หมู่ 3 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ของชำร่วย 0.0821890711
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส ร้านน้ำดื่มหยาดฝน SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำดื่ม 0.2839954624
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านทอเสื่อจันทบูรบ้านกระแฮะ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื่อจันทบูร 0.0001371602
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปการเกษตร สร้างป่าสร้างรายได้บ้านแม่จ๋าน้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำสมุนไพร น้ำกระเจี๊ยบ ตะไคร้ มะตูม 0.016110064
ภาคใต้ สงขลา ยำลูกชิ้นปลานายโด่ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ยำลูกชิ้นปลา 0.472989802
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนผลิตแปรรูปจำหน่ายพืชสมุนไพรพื้นบ้านโตนด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สมุนไพรแปรรูป 0.1038235962
ภาคใต้ สงขลา กลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านหนองกวางข้อง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ลูกประคบน้ำมันนวดสมุนไพร 1.6789E-6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนทองม้วนเปรมชัยบิงมิตรภาพ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ทองม้วน 0.0686036221
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส โดเรียเบเกอรี่ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เบเกอรี่ 0.2876571307
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนข้าวแตนสีทอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวตัง ข้าวแตน 0.2311540607
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนข้าวแตนแม่ทิม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวตัง ข้าวแตน ฯลฯ 0.4700401507
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าลายขิดบ้านด่านช้าง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าลายขิด 0.0002584984
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมบ้านรกฟ้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าไหม 0.0002054597
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรทิพย์กันยา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สมุนไพร 0.082340163
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักษ์สมุนไพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ แชมพูสมุนไพร สบู่ 0.0006996967
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้ามัดหมี่แม่บ้านเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้ามัดหมี่ 0.0002155308
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนเหรียญเจริญสมุนไพรเกษตรธรรมชาติ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สมุนไพรแช่เท้า 0.102709556
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนไข่เค็มบ้านสำลาย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ไข่เค็ม 0.1028549721
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมบ้านดู่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าไหม 0.0005166303
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนข้าวเกรียบสมุนไพรบ้านท่าแดง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเกรียบสมุนไพร 0.1031859084
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอเสื่อกกและแปรรูปผลิตภัณฑ์ตำบลห้วยแถลง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื่อกก ฯลฯ 0.000200273
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหม,ผ้าฝ้ายและแปรรูปผลผลิตเกษตร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอ ผ้าฝ้าย 0.0005923365
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนทอเสื่อกกและไม้กวาดก้านมะพร้าวบ้านโนนสวน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เสื่อกก ไม้กวาด 0.0001201274
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาวไร่ข้าวโพดสูงเนิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวโพดต้ม นมข้าวโพด ฯลฯ 0.2875258038
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปพืชผักสมุนไพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สมุนไพรแปรรูป 0.1283850161
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส กุเลาทองแม่แป้นตากใบ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ปลากุเลาแปรรูป 0.2729620254
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเพื่อสุขภาพหนองสรวง อ.ขามสะแกแสง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 0.129168272
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุทชนกลุ่มกะละแมรามัญสูตรโบราณ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กาละแม พุทรากวน 0.012287636
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส นัสมีเบเกอรี่ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เบเกอร์รี่ 0.5151423856
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนสบู่สมุนไพรกลุ่มแม่บ้านเกษตรพันดุง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี สบู่สมุนไพร 0.0005914188
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส บายะเฟอร์นิเจอร์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ เฟอร์นิเจอร์ 0.8356188412
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปปลาสลิดเพลินตาบางบ่อ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมปั้นสิบปลาสลิด 0.0449966286
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านถนนคด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอ ผ้าซิ่น ฯลฯ 0.000244037
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส เอสพีโคโคนัท ออยล์ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร มะพร้าวแปรรูป 0.4143509451
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอเสื่อกกบ้านหันยางเอน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื่อ 0.0001456159
ภาคใต้ ระนอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัชชาค้าวัสดุและคอนกรีต วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอโลหะ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 3.2123840758
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านไร่อ้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ดอกไม้ประดิษฐ์ 0.2562263791
ภาคใต้ สงขลา กลุ่มถั่วคั่วทราย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ถั่วคั่วทราย
ภาคใต้ ระนอง วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วมือและท่องเที่ยวเชิงเกษตร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กาแฟคั่วมือ 0.2003008145
ภาคใต้ สงขลา กลุ่มจักสานเชือกมัดฟางบ้านพรุ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ตะกร้า กระเป๋า 1.56E-8
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็ม.ออโต้ช็อป SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ การผลิตเครื่องจักรตามแบบ 2.0466484522
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติดอนอีลุ่ม-ธรรมจักร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอสีธรรมชาติ 0.3200277346
ภาคใต้ ระนอง วิสาหกิจชุมชนสตรีสหกรณื บ้านบางกุ้ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร พริกแกง 0.1869518039
ภาคใต้ สงขลา ข้าวซ้อมมือตราคนตำข้าว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้างซ้อมมือ 0.1932209737
ภาคใต้ สงขลา วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านลานไทร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เต้าเจี้ยว เครื่องแกง 0.117682328
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส ทุเรียนกวน SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ทุเรียนแปรรูป 0.0114451027
ภาคใต้ สงขลา เครื่องแกงญานิสา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องแกง 0.1966375962
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บกระเป๋าหนองเจ้าเรือน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ กระเป๋า 0.0001250548
ภาคใต้ สงขลา กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านทุ่งนาหว่าน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องแกง 0.1229787299
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนปลาอบกรอบสมุนไพรเจ๊กุ่ย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาอบกรอบสมุนไพร 0.2952088303
ภาคใต้ สงขลา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงข้าวยำสมุนไพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร บูดูข้าวยำสมุนไพร 9.53266E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตมะม่วงปลอดสารพิษเพื่อการส่งออกเมืองปากช่อง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะม่วง 0.0003182123
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาหารสำเร็จรูปน้ำพริกข่าคุณยาย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร พริกข่า 0.0226657041
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมคาเวนดิช วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วย 0.067563981
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองยัดเยียด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยทอด 0.0785430734
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนเสื่อต้นกกบ้านภูเงิน (แม่ลำไย) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื่อ 0.0909294893
ภาคใต้ ระนอง บริษัท เฮอริเทจ โกรวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ต้ม นึ่ง เผา หรืออบเมล็ดพืช 4.7503400391
ภาคใต้ ระนอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงกระเบื้องวินัย SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ คอนกรีตผสมเสร็จ 4.3914199052
ภาคใต้ ระนอง วิสาหกิจชุมชนสตรีทำขนมบ้านโตนกลอย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมไข่โบราณ 0.0646288777
ภาคใต้ ระนอง บริษัท เทพพามาน้ำแข็ง จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำแข็งซอง 213.7273933649
ภาคใต้ ระนอง บริษัท เทพพามาปลาป่น จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปปลา 97.270521327
ภาคใต้ ระนอง บริษัท ทรัพย์สำเภา จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ หมากอบแห้ง 0.0045469194
ภาคใต้ ระนอง บริษัท ทรัพย์สำเภา จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร แช่แข็งอาหารทะเล 166.8347269052
ภาคใต้ ระนอง บริษัท พี เจ ปาล์มออยส์ จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ สกัดน้ำมันปาล์มดิบจากพืช 331.0906679004
ภาคใต้ ระนอง บริษัท เอส ซี อันดามัน ทิมเบอร์ จำกัด SMEs อุตสาหกรรมไม้ แปรรูปไม้ 19.0784303318
ภาคใต้ ระนอง หจก.ปรีดาสุทธิ์การก่อสร้าง SMEs อุตสาหกรรมไม้ แปรรูปไ้มยางพารา 7.6577286256
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนปูนาแปรรูป วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มันปู 0.0150688699
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนคุณดี้(หมี่กรอบรสผลไม้) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร หมี่กรอบ 0.3451280758
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนกัญญฃยานี ผ้าพื้นเมือง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าพื้นเมือง 0.3620473934
ภาคใต้ ตรัง วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมเกษตรป่ากอ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สมุนไพรแปรรูป พริก
ภาคใต้ ระนอง บริษัท แม่ดวงดี โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหารแช่แข็ง/รับแช่แข็ง 133.0552834123
ภาคใต้ ระนอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันดีทูน่า SMEs อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปเนื้อปลา 12.4729401363
ภาคใต้ ระนอง หจก.โรงน้ำแข็ง เค.ไอ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตน้ำแข็ง 25.5093270142
ภาคใต้ ระนอง บริษัท โรงงานน้ำแข็งเจริญชัย จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำแข็งซอง 78.1737440758
ภาคใต้ ตรัง วิสาหกิจชุมชนกาแฟรัษฎาและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ดอกกาแฟ เมล็ดกาแฟ กากกาแฟ 0.0153579327
ภาคใต้ ระนอง บริษัท เก้าดาวฟาร์ม (2005) จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร แช่เยือกแข็งอาหารทะเล 109.2716046529
ภาคใต้ ระนอง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทำเครื่องแกงหมู่ที่ 3 จ.ป.ร. วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร พริกแกง 0.0272585431
ภาคใต้ ระนอง วิสาหกิจชุมชนแปรรูป บ้านนิคม ผัง 4 จ.ป.ร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยกวนและกล้วยฉาบ 0.0104273034
ภาคใต้ ระนอง วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมและฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร พริกแกง 0.0379279621
ภาคใต้ สงขลา เพชร 8 SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ไตปลา 1.0666922473
ภาคใต้ ระนอง วิสาหกิจชุมชนบ้านบางสังตี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี น้ำยาล้าจาน 0.0460663507
ภาคใต้ ระนอง โรงน้ำแข็ง ภูเขาหญ้าไอซ์ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำแข็งหลอด 35.9382113744
ภาคใต้ สงขลา ขนมสามพี่น้อง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนม
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนน้ำพริกปลาสลิดศรีจันทร์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริกปลาสลิด 0.0007788325
ภาคใต้ ระนอง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรฟื้นฟูนาข้าว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวสาร 0.1984794313
ภาคใต้ สงขลา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรบ้านหน้าควน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องแกง 0.1402575424
ภาคใต้ ระนอง บริษัท ทีเอสเอ็ม ทักษิณมารีน จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหารทะเลแช่แข็ง 241.5642654028
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนตลาดโบราณหลวงพ่อโต วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมไทย 0.0006252398
ภาคใต้ สงขลา จำเนียรขนมทองม้วน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมทองม้วน 8.04871E-5
ภาคใต้ สงขลา กลุ่มเครื่องแกงบ้านบางหยี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องแกง 8.2643E-5
ภาคใต้ สงขลา ขนมไทยหัวนอนวัด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมไทย 0.0001510376
ภาคใต้ ระนอง ทินยางทอง SMEs อุตสาหกรรมอโลหะ ผลิตยางเครป 40.7878765166
ภาคใต้ สงขลา กลุ่มทำขนมพื้นบ้าน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เหนียว สังขยาไข่ 2.51829E-5
ภาคใต้ ระนอง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารและผลิตภัณฑ์บ้านหินขาว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยฉาบ โรตีกรอบ และไตปลาแห้ง 0.0007196815
ภาคใต้ สงขลา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงเห็ดแครงตำบลท่าข้าม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปเป็นขนมทองม้วน 0.0615096341
ภาคใต้ ระนอง วิสาหกิจชุมชนประมงพื้นบ้านบางกล้วยนอก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ซ่อมเรือไม้ 0.1384856872
ภาคใต้ สงขลา วิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงตราไผ่ตงบ้านควนขี้แรด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องแกง 0.1459706912
ภาคใต้ ระนอง เอ็มเอ็น ชาร์โคล SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตและจำหน่ายกะลามะพร้าว 11.5012322275
ภาคใต้ สงขลา พริกแกงคุณอ้วน SMEs อุตสาหกรรมอาหาร พริกแกง 1.1812677775
ภาคใต้ สงขลา กลุ่มเครื่องแกงบ้านบ่อทอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องแกง 0.0108313661
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนกรกมลผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าพื้นเมือง 0.040649528
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าและเชือกฝ้ายหมู่12 ต.สุเทพ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าม่าน,ผ้าปูโต๊ะ,เชือกจากฝ้าย 0.0163846749
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนฝ้ายละอ่อนชุดเด็กพื้นเมือง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าฝ้ายพื้นเมือง,ชุดสำร็จรูป 0.0092224834
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนจำหน่ายและแปลรูปผบิตภัณฑ์จากผ้าไหม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าไหมสำเร็จรูป 0.0614413945
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากฝ้ายใยกัญชง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าฝ้ายใยกัญชง 0.0065002265
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสุกิญญ์ผ้าฝ้าย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าพื้นเมือง,ผ้าฝ้าย 0.1668827363
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษรตรกรตัดเย็บบ้านศรีบัวเงิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าม่าน,ผ้าปักลาย 0.0388695583
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนแสงระวีผ้าไทย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าพื้นเมือง,ชุดสำเหร็จรูป 0.0358641333
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บสตรีศรีบัวเงิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าม่านและผ้าปูโต๊ะ 0.0072603981
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนกระเป๋าปักมือแม้เหี๊ยะ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ กระเป๋าผ้าและผ้าปัก 0.0110559377
ภาคเหนือ เชียงใหม่ แสงหล้า SMEs อุตสาหกรรมไม้ ผ.จากไม้ 0.0089855181
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มคนรักไผ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ถ่านอัดแท่งจากไม้ไผ่ 0.0250805687
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนมู่ลี่ทอดิ้นเงิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ มู่ลี่,กก,กระจูด 0.0110047393
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าฝ้ายเปลือกไม้บ้านต่อเรือ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ เสื้อผ้า 0.3569707109
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักรสานไม้ไผ่บ้านท่ามะโอ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ เข่งใส่ผักและผลไม้ 0.0156145991
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนกล่มจักรสานบ้านบวก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ หมวก,ของชำร่วย 0.0409552379
ภาคใต้ ระนอง โรงน้ำแข็งแสนบริการ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตน้ำแข็งหลอด 59.2856872038
ภาคใต้ ระนอง บริษัท ไทยอุดมคอนกรีต (1993) จำกัด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ คอนกรีตผสมเสร็จ 10.064207576
ภาคใต้ สงขลา กลุ่มข้าวสารชุมชนบ้านตะโล๊ะ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวสาร 8.9369E-6
ภาคใต้ สงขลา กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้ามุสลิมบ้านกูบู วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อผ้ามุสลิมบ้านกูบู 0.0608194988
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส บริษัทอาหารสำเร็จรูปสุไหงโก-ลก จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 12.1363026108
ภาคใต้ สงขลา กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านน้ำเขียว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำมะพร้าวสกัดเย็น 0.0001190969
ภาคใต้ ตรัง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประมงหาดยาวบ้านเจ้าไหม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาหวาน
ภาคใต้ สงขลา ผลิตภัณฑ์ผ้าปาเต๊ะเพ้นท์กากเพชร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าปาเต๊ะเพ้นท์กากเพชร 0.0001013306
ภาคใต้ สงขลา กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปุ๋ยชีวภาพ 5.1622E-6
ภาคใต้ สงขลา กลุ่มกระถางปูนปั้น วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ กระถางปูนปั้น 0.3783804057
ภาคใต้ ระนอง โรงงานโฟมระนอง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ลังโฟม 10.0063879951
ภาคใต้ ระนอง หจก.ระนอง วี.ซี. กรุ๊ป SMEs อุตสาหกรรมอโลหะ ผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 33.4490843602
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส บริษัท บี แอนด์ เอ็ม โกลด์ ฟรุ๊ต จำกัด (RINDU) SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ทุเรียนแปรรูป 84.2541633759
ภาคใต้ สงขลา กลุ่มจักสารเส้นใยพลาสติกแปดร้อยไร่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ตะกร้าเส้นพลาสติก
ภาคใต้ ตรัง วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยและขนมพื้นบ้าน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยฉาบ เครื่องแกงตำมือ 0.0439364883
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส ซาอีดะห์ เบเกอรี่ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เบเกอรี่ 0.2323938882
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส ลาโละการเชื่อม SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ จำหน่ายเหล็กและเชื่อมโลหะ 1.2555583139
ภาคใต้ สงขลา วิสาหกิจชุมชน ท.หมอลานโพธิ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปไวน์หม่อนเบอร์รี่ 0.0894748573
ภาคใต้ สงขลา กลุ่มกะลามะพร้าว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ แปรรูปเป็นร้องเท้า 0.2734803558
ภาคใต้ สงขลา วิสาหกิจชุมชนแม่ทองเกษตรอินทรีย์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลูกผักพื้ชสวนครัว 1.3042790036
ภาคใต้ สงขลา น้ำสมุนไพรบ้านหัวนอนวัด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำสมุนไพร 1.5462079288
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส อัลฮามีน บาติก SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าบาติก 0.1228485156
ภาคกลาง นครปฐม บริษัท สยามปิรามิด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำเเข็ง 0.8967582938
ภาคใต้ สงขลา กลุ่มข้าวหลามแม่ทอม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวหลาม 5.8965E-6
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส บริษัท นารา วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ หลอดดูดจากพืชธรรมชาติ 3.9101734135
ภาคใต้ สงขลา กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปข่าตาแดงบ้านเลียบ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ชาข่า
ภาคใต้ สงขลา วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรหอมทอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สมุนไพรสดและตากแห้ง 0.196549763
ภาคใต้ สงขลา กลุ่มขนมอบไทยบ้านควนจง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมอบไทย 4.31017E-5
ภาคใต้ สงขลา กลุ่มกล้วยฉาบบ้านสายแซะ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยฉาบ 0.1167014218
ภาคใต้ สงขลา กลุ่มเครื่องแกงบ้านโหนด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องแกง 0.0001307773
ภาคใต้ สงขลา กลุ่มจักสานบ้านช่าง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ กระเป๋า 1.63791E-5
ภาคใต้ สงขลา กลุ่มชั้นโรงบ้านช่างแก้ว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำผึ้งชั้นโรง 0.4113191158
ภาคใต้ สงขลา กลุ่มต้มสามเหลี่ยมทอด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ต้มสามเหลี่ยมทอด
ภาคใต้ สงขลา กลุ่มน้ำพริกบ้านช่างแก้ว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริก 0.1092699121
ภาคใต้ สงขลา วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรชุมชนบ้านหนองบัว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ถั่วแผ่นทอด 0.0596629467
ภาคใต้ สงขลา สัมมาชีพชุมชนบ้านโคกม่วง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยฉาบ ขนมปั้นสิบ 6.02753E-5
ภาคกลาง นครปฐม บริษัทชัยพัฒนาอุตสาหกรรม(1999)จำกัด SMEs อุตสาหกรรมโลหะ ผลิตเครื่องดนตรี 1.4716663507
ภาคใต้ สงขลา กลุ่มวังขนมไทย บ้านควนขี้แรด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมไทย 0.160020056
ภาคกลาง นครปฐม บริษัทฟู้ดสตาร์ จำกัด (เลขที่58/4) SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์ทำจากผลไม้
ภาคใต้ สงขลา กลุ่มข้าวสังข์หยด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวสังข์หยด 0.0140292604
ภาคใต้ สงขลา ขนมกะหรี่ปั๊บ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมกะหรี่ปั๊บ 0.0001233145
ภาคกลาง นครปฐม บริษัท ฟู้ดสตาร์จำกัด (เลขที่ 58) SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตเครื่องดื่มทำจากผลไม้
ภาคใต้ สงขลา กลุ่มแม่บ้านเกษตรทะเลสาบสงขลา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ไส้กรอก กุ้งหวาน ไข่เค็ม แปรรูปอาหารทะเล 0.0203911084
ภาคใต้ สงขลา กลุ่มอาชีพสตรีแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยบ้านคลองโพธิ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปกล้วยฉาบ 0.0001083481
ภาคกลาง นครปฐม บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารสมบูรณ์ จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ซอสปรุงรส 0.9385251185
ภาคใต้ สงขลา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนหม่อม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องแกง 0.2921532569
ภาคกลาง นครปฐม บริษัท ศรีอุดมชัยรับเบอร์ SMEs อุตสาหกรรมอโลหะ แผ่นโฟม EVA
ภาคใต้ สงขลา กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านควนขัน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปน้ำพริก 0.3676321187
ภาคกลาง นครปฐม บริษัท ไทยเฟิง จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอโลหะ ท่อ pvc 1.034343128
ภาคกลาง นครปฐม บริษัท กรุงเทพไทยโพลีพลาสติก จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอโลหะ กระสอบพลาสติกสาน 0.5896492891
ภาคกลาง นครปฐม บริษัท ส.เจริญรุ่งเรือง นิตติ้ง จำกัด SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ ทอผ้ายืด
ภาคใต้ สงขลา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานจากเส้นใยพืชบ้านท่าบอน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ กระจาด กระเป๋า เชือกกล้วย 1.4127E-5
ภาคกลาง นครปฐม บริษัทไทยฟอร์โมซาพลาสติกอินดัสทรี จำกัด SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ กระสอบพลาสติกสาน
ภาคกลาง สิงห์บุรี วิสาหกิจชุม​ชนหัตกรรมถักสานบ้านโพทะเล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ไม้กวาดดอกหญ้า 1.98597E-5
ภาคกลาง นครปฐม บริษัท ป.มิตรเจริญแมชชีนทูลจำกัด SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ กลึง เจาะ คว้าน เชื่อมโลหะ 1.0589118483
ภาคกลาง นครปฐม บริษัท วี.ซี.เค อินตัสเตรียล ไลน์ส จำกัด SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ โคมไฟฟ้าและอุปกรณ์
ภาคใต้ สงขลา กลุ่มลูกประคบสมุนไพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ยาสมุนไพร 9.22555E-5
ภาคกลาง นครปฐม บริษัทสายไฟฟ้ายูไนเต็ด(ประเทศไทย)จำกัด SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ สายไฟฟ้า 1.6731298578
ภาคกลาง นครปฐม บริษัทกรุงเทพแบนด์ซอว์ จำกัด SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ ใบเลื่อย สายพาน
ภาคใต้ สงขลา พิจิตรรวมใจสายใยถักมือ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ จักสานเส้นใยพลาสติก 1.03189E-5
ภาคกลาง นครปฐม บริษัทเอี่ยวน้ำโอสถ จำกัด SMEs อุตสาหกรรมเคมี ยาแผนโบราณ
ภาคใต้ สงขลา จักสานใบเตยปาหนัน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ กระเป๋า 3.01274E-5
ภาคกลาง สิงห์บุรี กลุ่มแม่บ้านบางตาโฉม​หมู่ที่8 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ หมวกไม้ไผ่
ภาคใต้ สงขลา วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านนาออก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะม่วงแช่อิ่ม 3.4407335513
ภาคใต้ สงขลา กลุ่มไข่เค็มสตรีบ้านโหนด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ไข่เค็ม 8.3E-8
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนกลุมอาชีพหัถกรรมทำของเล่นเด็กจากไม้ฉำฉาและยางพารา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ของเล่นจากไม 0.3422770806
ภาคใต้ สงขลา เครือข่ายเกษตรมัลเบอร์รี่กลุ่มผู้ใต้ร่มบุญ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มัลเบอร์รี่ 1.3546976315
ภาคใต้ สงขลา กลุ่มอาชีพสตรีบ้านแหลมจาก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริก 6.74E-8
ภาคใต้ สงขลา กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านห้วยโอน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตก้อนเห็ด 6.88115E-5
ภาคใต้ สงขลา ไก่ทอดแม่ยุพา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ไก่ทอด 0.0830067362
ภาคเหนือ เชียงใหม่ บ้านอนุรักษ์กระดาษสา SMEs อุตสาหกรรมอาหาร สมุด,กล่อง
ภาคใต้ สงขลา น้ำปลาหวานและผลิตภัณฑ์ตราป้าศรีนวล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำปลาหวาน 0.7123954248
ภาคเหนือ เชียงใหม่ กลุมทำรูปภาพกระดาษตัด 3มิติ SMEs อุตสาหกรรมกระดาษ กระดาษตัดสามมิติใส่กล่อง 0.0002130313
ภาคเหนือ เชียงใหม่ กลุ่มดอกไม้ประดิษฐจากกระดาษสา SMEs อุตสาหกรรมกระดาษ ดอกไม้กระดาษสา ถุงและกล่อง 0.1115866237
ภาคใต้ สงขลา กลุ่มข้าวซ้อมมือปลอดภัย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้างซ้อมมือ 0.0024152035
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสหกิจชุมชนกลุม่กระดาษสาเชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมกระดาษ กระดาษสสา 0.0191943128
ภาคเหนือ เชียงใหม่ ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน ซ้อยคอ กำไรข้อมือและแหวน 0.017163772
ภาคใต้ สงขลา วิสาหกิจชุมชนขนมลาบ้านคลองโหน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมลา 7.93877E-5
ภาคใต้ สงขลา วิสาหกิจชุมชนขนมลาบ้านคลองโหน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมลา 7.93877E-5
ภาคใต้ สงขลา วิสาหกิจชุมชนขนมลาบ้านคลองโหน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมลา 7.93877E-5
ภาคใต้ สงขลา วิสาหกิจชุมชนขนมลาบ้านคลองโหน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมลา 7.93877E-5
ภาคใต้ สงขลา วิสาหกิจชุมชนขนมลาบ้านคลองโหน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมลา 7.93877E-5
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระดาษรีไซเคิล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมกระดาษ ผลิตภัณฑ์จากกระดาษรีไซเคิลภาพนูนต่ำ 0.0276398104
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมหาพนลายต้อง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ กระดาษ,อลูมิเนียม,ผ้า 0.039258981
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนหมื่่นสารบัานวัวลาย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ เครื่องเงิน,ดุนลาย 0.0903073223
ภาคเหนือ เชียงใหม่ ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ กำไร,สร้อยแขนสร้อยคอ 1.15166E-5
ภาคเหนือ เชียงใหม่ กลุ่มบรรจุภัณฑ์และหัตถกรรมบ้านวัวลาย SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ ดุนลายโลหะ 0.1307080664
ภาคใต้ สงขลา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มขนมลาบ้านไหม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมลา 868.0947917204
ภาคใต้ ตรัง วิสาหกิจชุมชนบ้านขนมทุ่งขี้เหล็ก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมรังนก โรตีกรอบ ขนมไข่กรอบ 0.0578136774
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนบ้านสาขลา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาแดดเดียวไร้กาง 0.000654509
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนเหรียญเจริญสวนสมุนไพรเกษตรธรรมชาติ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สมุนไพรตากแห้ง 1.9216E-5
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส ศิวกร เฟอร์นิเจอร์ SMEs อุตสาหกรรมไม้ เฟอร์นิเจอร์ 0.9077096645
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงอิฐตันหยงมัส SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ อิฐบล็อก 0.6382649926
ภาคใต้ ตรัง ศูนย์เรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขาโหรง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิดผลทางการเกษตร ปศุสัตว์ เครื่องจักสาน 0.0498362264
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส สยามเทรดดิ้ง2004 SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ร้านขายของชำ 0.000405517
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส หจก เค.ยู.เบิร์ดเนสห์ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ซื้อขายรังนกนางแอ่น 3.2246E-6
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส จี เอส ซี กรุ๊ป SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ จำหน่ายวัสดุก่อสร้างแและรับเหมาก่อสร้าง 0.1171338968
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส หจก.บ้านกระจกและอลูมิเนียม SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ จำหน่ายและติดตั้งกระจกและอลูมีเนียม 0.6146694541
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เค.เอส มาร์เก็ตติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ร้านจำหน่ายสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ 2.94825E-5
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส ร้านมาหามะ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ร้านขายของชำ 3.816E-7
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส ร้านร้อยแปดพันเก้า SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ร้านจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องครัวและพลาสติก 1.41E-8
ภาคกลาง สิงห์บุรี กลุ่มสตรีบ้านไร่กล้วย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ หมวกไหมพรม 1.597E-6
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส ร้านน้องมินทร์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ร้านขายของชำ 0.0286636652
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ดอกไม้ประดิษฐ์ 7.7E-9
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส ร้านอัฟฟานค้าวัสดุ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 4.2207E-5
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส ร้านค้า ประชารัฐ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ร้านขายของชำ 0.0295593438
ภาคกลาง สิงห์บุรี กลุ่มแม่บ้านวัดโพธิ์ข้าวผอก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ประดิษฐ์​จากเศษผ้า 1.84453E-5
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส หัวคลองคาร์แคร์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ จำหน่ายอะไหล่รถยนต์และบริการล้างรถ 0.4966464455
ภาคกลาง สิงห์บุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มขนมหวานทองเอน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมไทย 0.00023551
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส บริษัท บีแอนด์บี ออโต้ไทร์ จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ร้านขายอะไหล่รถยนต์ 1.5345514919
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส แวอาลีการค้า SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ร้านขายของชำ 0.075134594
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส มะกาลิซ่า วัสดุก่อสร้าง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 0.0352670243
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ กลุ่มแคบหมูบ้านห้วยร่วมสายชล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แคบหมู 1.12607E-5
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส สีม่วงลามีน่า มินิมาร์ท SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ขายของชำ 0.0001605771
ภาคกลาง สิงห์บุรี กลุ่มผัามักโคลนเจ้าพญา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอ 0.0544607003
ภาคใต้ พังงา กลุ่มแปรรูปสัตวืน้ำ (ปลาหวาน) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาหวาน,ปลาแดดเดียว 0.0903793956
ภาคใต้ พังงา ภูตาล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอโลหะ ถ่านอัดแท่ง 0.3903696682
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส บจก.ดินขาว คอนสตรัคชั่น อีควิปเม้น SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 0.0891516967
ภาคกลาง สิงห์บุรี กลุ่มพรมเช็ดเท้าบ้านการ้อง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ พรมเช็ดเท้า 6.93452E-5
ภาคใต้ พังงา กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านตีนวัด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมทองม้วน 0.0168080758
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส ซูเซ็งการค้า SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ร้านขายของชำ 0.0312299659
ภาคกลาง สิงห์บุรี กลุ่มลวดดัดลายประดับดอกไม้งานมงคล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมกระดาษ งานประดิษฐ์จากกระดาษ 1.9109E-5
ภาคกลาง สิงห์บุรี กลุ่มอาชีพจักรสานบ้านสวนมะปราง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ตะกร้า​ กระจาดผลไม้​ ที่รองแก้ว
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคบ้านทำเนียบ-รามา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงโคเพื่อการค้า,รับจ้างเลี้ยงโค 0.0360469194
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนเสริมพลังสร้างชีวิตคนคุณภาพ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ จำหน่ายสินค้าแปรรูปโอทอป 0.019759081
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้านโคกป่าคา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงโคเพื่อการค้า 4.4224E-6
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคบ้านโคกสยา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ รับจ้างเลี้ยงโค ,เลี้ยงโคเพื่อจำหน่าย
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนรุ่งอรุณผลิตภัณฑ์การเกษตรและบริการ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ตัวแทนจำหน่ายสินค้าแปรรูปท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์การเกษตร 0.000393122
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี ร้านคุณนภาพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ซุ้มไก่ 7.11469E-5
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี บ้านครูต้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ไม้กวาดทางมะพร้าว 7.55283E-5
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนประดิษฐ์โคมและตุงล้านนาบ้านตุ่นใต้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ โคมและตุงล้านนา 1.0241E-6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย กลุ่มส่งเสริมอาชีพแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนกกข่า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าพันคอ 0.0001535545
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาใหม่ศาลาเฟือง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าขาวม้า 5.11848E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย กลุ่มทอผ้าไทเลยบ้านก้างปลา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอลายขัด 3.27583E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง ม.4 บ้านสูบ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอลายขัด 1.63484E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ บ้านหนองแคน ม.9 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กาแฟคั่ว (ชนิดเมล็ด) 8.53081E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย กลุ่มผ้าฝ้ายศรีประทุม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอลายขัด 1.06966E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย กลุ่มแกะสลักหินแกรนิต บ้านทับพญานาอ้อ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ครกหินแกรนิต 0.0005425592
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย กลุ่มสตรีมะพร้าวแก้วบ้านน้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผักและผลไม้ทอดกรอบ 0.0021572531
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย กลุ่มสตรีมัพร้าวแก้วบ้านน้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะพร้าวแก้ว 0.0037674028
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านใหม่ศาลาเฟือง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าหมัดหมี่ 0.0009472749
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านปากห้วย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผักและผลไม้ทอดกรอบ 0.0035708531
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือบ้านนากระเซ็ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอลายขัด 0.0001990066
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย สวนเรญา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เบเกอรี่ 0.0008468701
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาดี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริกแจ่วดำน้ำผักสะทอน 0.000189455
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านติดต่อ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แจ่วบองปลาร้าสุกแม่เพ็ญประภา 7.16588E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ เครื่องใช้ในครัวที่ทำจากไม้ 0.000291327
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย สุมาลีหมอนโชว์ SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ หมอนโชว์ 0.0002034597
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนสว่าง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ไวน์สมุนไพร 0.0001218609
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนจากไม้ บ้านเขาแก้วพัฒนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ เครื่องใช้ในครัวเรือนจากไม้ 0.0003250237
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย กลุ่มทำไม้กวาดแสงภา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ไม่กวาดดอกหญ้า 0.0005220853
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเครือคู้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอลายขัด 0.0004023128
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นบ้านไทดำ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าคลุมไหล่ 0.0001310332
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านน้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะพร้าวแก้ว 0.003120936
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย กลุ่มงานสวยด้วยสองมือ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ถักโครเชต์ 7.3706E-6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย กลุ่มหัตถกรรมจักสานไทเลย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ จักสานไม้ไผ่ 3.83886E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิสาหกิจชุมชนบ้านไร่พวย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ไผ่ 0.0001167014
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย ริยะจันทร์การเกษตร SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ทำมันเส้น 2.6872E-5
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกบ้านเกาะสวาด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ จำหน่ายสินค้างานหัตกรรมผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกบ้านเกาะสวาด 2.6915E-5
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรับซื้อขายส่งน้ำยางบ้านทรายขาว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ รับซื้อน้ำยางสด 0.1637991469
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนศูนย์กระจายสินค้าคนนรา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ จำหน่ายสินค้าโอทอปจังหวัดนราธิวาส 0.0001114806
ภาคกลาง สิงห์บุรี กลุ่มจักรสานบ้านปากคลองบางกระเพียง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ จักรสาน 0.1070242123
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนชีวมวลบ้านบาโงฮูมอ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ รับซื้อไม้ทำชีวมวล 5.528E-6
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชันโรงบูกิตตาเนาะจะแลเกาะ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เลี้ยงผึ้งชันโรง, รับซื้อ-ขายน้ำผึ้ง,รับซื้อ-ขายไม้ยาง 0.0333767773
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโน๊ะ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ 0.0460856542
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรพัฒนาคุณภาพสวนยางบ้านตอหลัง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เพาะต้นกล้าและขยายพันธุ์ไม้ 0.0414774051
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนกลุ่มคัดแยกผลไม้ชุมชนดุซงญอ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เพาะต้นกล้าและขยายพันธุ์ไม้,คัดแยะผลไม้ตามฤดูกาล 0.0115264919
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนประชาภิรมย์พืชทางเลือก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกพืชผักสวนครัว 0.0720218986
ภาคกลาง นครปฐม วิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปผลการทางเกษตร 15.8212574787
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนกลุ่มฟาร์มเห็ดบ้านลำภู วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เพาะเห็ด 0.1721175355
ภาคกลาง นครปฐม สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งนครปฐม จำกัด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กุ้งแปรรูป 0.7846635071
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ กลุ่มเกษตรอินทรีย์นางั่ว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวแต๋น กระยาสารท 0.0002321055
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ กลุ่มหัตถกรรมและแปรรูปอาหารหมู่8 ตำบลซับสมบูรณ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหารแปรรูป 4.62199E-5
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ ผลไม้แช่อิ่ม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผลไม้แช่อิ่ม มะขามแช่อิ่ม 8.9284E-5
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าบ้านนาแค วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ไม้กวาดดอกหญ้า 8.5683E-6
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ กลุ่มสมุนไพรแปรรูปบ้านเนินพัฒนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ยาหมอง น้ำมันนวด ยาสมุนไพร 6.96114E-5
ภาคกลาง นครปฐม วิสาหากิจชุมชนผู้ผลิตแปรรูปผลผลิตเกษตร ต.กระทุ่มล้ม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยอบ/ปลาเเดดเดียว/เห็ดหยอย
ภาคกลาง นครปฐม วิสาหากิจชุมชนเกษตรเมืองนครปฐม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ชากุหลาบ/กล้วยอบ/กล้วยผง 49.8881516588
ภาคกลาง นครปฐม กลุ่มสตรีเทศบาลตำบลดอนยายหอม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำสมุนไพร
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ กลุ่มแปรรูปบ้านซับไพเราะ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูป 6.0E-9
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ มะขามแปรรูป วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปมะขาม 5.8E-9
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ กลุ่มแปรรูปมะขามบ้านหนองไผ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ มะขามแกะสุญญากาศ 0.0001321934
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ กลุ่มแปรรูปเห็ด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แหนมเห็ด แหนมหน่อไม้ 4.6066E-6
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนเย็บเบาะรองนั่งตำบลแม่นาเรือ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เบาะรองนั่ง 0.039322237
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้สูงอายุ ม.17 บ.สันทราย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สมุนไพรอบแห้ง 0.0015109763
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มครอบครัวเจดีย์งาม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาแดดเดียวทรงเครื่อง 0.009423128
ภาคเหนือ พะเยา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน ม.11 ต.บ้านต๊ำ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยฉาบ 0.0034412588
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรต๊ำพระแล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สมุนไพรอบแห้ง 0.0050243033
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดศาลาใหม่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เพาะเห็ด 0.0284112682
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนทองม้วนสมุนไพรบ้านสวน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ทองม้วนสมุนไพรต่างๆ 2.36303E-5
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนบาติกเฮ้าส์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ 2.98919E-5
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากบ้านฮูแตทูวอ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกพืชผักสวนครัว 0.2539390678
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนอามานะห์สัมมาชีพยี่งอ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เพาะกล้าไม้และขยายพันธุ์ไม้
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนพืชผักปลอดภัยบ้านกำปงบูเกะ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกพืชผักสวนครัว 0.0644368323
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนน้ำพริกสำเร็จรูปบางเสาธง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริกสำเร็จรูป 1.038E-7
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนเพาะกล้าไม้และขยายพันธุ์ไม้ทุกชนิด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เพาะกล้าไม้และขยายพันธุ์ไม้
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านทรายขาว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอ เสื้อผ้า 0.1281463507
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปักจักรผ้าคลุมผมบ้านบือเระ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าคลุมผมสตรี 0.0631353327
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าวัดเขานาคา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอ 2.21E-8
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านโคกชุมบก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอ 0.1024433744
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนผลิตผ้าบาติกบ้านกูยิ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าบาติก 0.0614254863
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนอ่าวมะนาวบาติก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าบาติก 0.0307237991
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนเย็บปักบ้านกำปงปีแซ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ หัตถกรรม เย็บผ้า,ปักผ้า 0.2717381005
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้อบแห้ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะขามป้อมอบแห้ง 0.386650237
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครือวัลย์กล้วยกรอบ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยกรอบ 0.0344043981
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนเกษตรท่าฟ้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะม่วงกวนอบแห้ง 0.0153609782
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลอดภัย บ.ร่องดู่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาแดดเดียว 0.0069301297
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าว บ้านกองแล อ.ดอกคำใต้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวกล้องหอมมะลิ ข้าวหอมมะลิ 0.0716612246
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร บ.กองแล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ใบชา (มัลเบอรี่) 0.0206835867
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนฟาร์เห็ดบ้านสามหลัง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ก้อนเชื้อเห็ด 0.2506682047
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนดอกคำใต้ (แคปหมูอัจฉรา) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แคบหมู 0.2325443033
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกะละแมดอยนางแม่ลาว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริกกากหมู 0.0171318028
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรี ต.แม่ใส วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยตาก 8.1896E-6
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนแปรรูปขิงผลสำเร็จรูป วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขิงสำเร็จรูป 0.0982999416
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลาและแปรรูปปลาลุ่มน้ำเยี่ยน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเกรียบปลานิล 0.0654387867
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนน้ำพริกบ้านดอกบัว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริกลาบ 0.0066161517
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดสาร ม.12 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริกตาแดง 0.0084524588
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมล้านนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ กระเป๋าจักรสาน 0.2260322275
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านสันหนองเหนียว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาเกลือแดดเดียว 0.0141308531
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาข้าวก่ำ (ข้าวลืมผัว) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ชาข้าวก่ำ 0.0131442654
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส กลุ่มชุมชนบ้านบาโง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าบาติก 0.4904244171
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส กลุ่มทอผ้าบ้านโคกไผ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ทอผ้า 0.0542647689
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ กลุ่มมะขามแปรรูป บ้านวังร่องหมู่8 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะขามแช่อิ่ม มะขามคลุก 3 รส มะขามกวน 3.6853E-6
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนช่างตัดเย็บผ้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ตัดเย็บเสื้อผ้า 0.1242222893
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะพร้าวบ้านทอนอามาน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่มน้ำมะพร้าว 0.9499270731
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านปูยู วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่มน้ำสมุนไพร 0.0385288925
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนโรตี & ชาชัก (นรา) SKY COFFEE วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่มชาโบราณ ชาชัก 0.2439953198
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนมแพะบ้านบูเกะบากง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เต้าฮวยนมแพะ 0.0014368607
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้(ลองกอง)บ้านเชิงเขา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำลองกอง 1.22844E-5
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี กลุ่มไก่ไข่ แพะ ประชารัฐ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ไก่ไข่ 0.0019757498
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนกลุ่มต้นหม่อนตันหยงมัส วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่มน้ำลูกหม่อน 0.2514272758
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตำบลลุโบะบายะ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่มน้ำสมุนไพร 0.0186910946
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปน้ำสมุนไรเพื่อสุขภาพบ้านลาแป วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่มนน้ำสมุนไพร 0.0204740055
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรน้ำพร้อมดื่ม บ้านบากง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่มน้ำสมุนไพร 0.0760808303
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส วิสาหกิจชุมชนน้ำดื่มปีแนมูดอ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำดื่ม 0.9079066653
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนข้าวตังหมูหยองวิภารสทิพย์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวตังหมูหยอง 0.3845720171
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำยาล้างจานบ้านใหม่ไทยเจริญ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำยาล้างจาน 0.11130611
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนทอเสื่อกกบ้านสีสุก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื่อกก 5.89744E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านหวาย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปุ๋ยอินทรีย์ 0.0959813915
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหวาย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เห็ด 0.0006028199
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนกาแฟฟ้าประทาน เกษตรกรวังน้ำเขียว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กาแฟ 0.0130860919
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกกาแฟวังน้ำเขียว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กาแฟ 0.5739859416
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อผ้าสำเร็จรูป 0.068962105
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนนางเล็ดโบราณบ้านทำนบเทวดา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมนางเล็ด 0.1373022877
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนลิ้นฟ้าพัฒนาไหมไทย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าไหม 0.0003963318
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอเสื่อไหลราชินี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื่อ 0.0002436053
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพปั้นเม็ดบ้านห้วยปะคำ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปุ๋ยอินทรีย์ 0.2133337393
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนน้ำพริกตราลุงหนวด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริก 0.0009628535
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดพอเพียง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เห็ด 0.0013245801
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านทำขนมไทยประยุกต์ 300 อย่าง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมไทย 0.4148977075
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทยและดินญี่ปุ่น วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ดอกไม้ดินปั้น 0.0002209376
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนแปรรูปชาใบหม่อนบ้านห้วยม่วง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ชาใบหม่อน 0.130501777
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าไหม 0.1324674028
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานเส้นพลาสติกตำบลสีดา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ กระเป๋าสานจากเส้นพลาสติก 0.0499897297
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนทำกรงนกไม้ไผ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ กรงนกจากไม้ไผ่ 0.1663989065
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนทอเสื่อจากกกบ้านหนองกราด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื่อกก 0.0001854241
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย ตำบลสวนพริก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผักสวนครัว 0.095679107
ภาคเหนือ อุทัยธานี วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโค แม่ทัพเมืองผา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โค 1.495E-7
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนจักสานกล่องข้าวบ้านสันบัวบก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ กล่องข้าว 0.4260574408
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านใหม่ศิลามงคล SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอ 0.4460282377
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดภัย ต.บ้านตุ่น วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร พืชผัก 0.0978152417
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านบัว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวอินทรีย์ 0.696250237
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ครีมมะขามบ้านร่องคำ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ครีมมะขาม 0.0019547283
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนผักปลอดสารอาหารปลอดภัย บ้านโซ้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เตาชีวมวลแกลบ 0.1310331754
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัวดงสุรากลั่น วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สุรา (ข้าวโพด 0.00094824
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนน้ำพริกปลาส้ม มือคนเมือง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์จากปลาส้ม 0.1824022749
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโค หมู่ที่ 2 ต.แม่นาเรือ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ยางพารา 0.0141270142
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู ไร่กันธิชา SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ฝรั่งกิมจู 0.3480703234
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคและทำปุ๋ยหมักบ้านโซ้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปุ๋ยหมัก 0.0018836019
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนน้ำพริกป้าหนิ้ว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริก 0.0156015879
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนคนทำผักบ้านมารวิชัย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผักสวนครัว 0.0505272807
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบ้านไร่แฮนด์เมด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ กระเป๋าถักจากผักตบชวา 0.046831797
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าข้าวม้าแปรรูป วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ กระโปรง เสื้อ 0.2366852962
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนตุงไชยเกษตรแปรรูป 2019 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ซีเรียลธัญพืช 0.0550049204
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มงานประดิษฐ์ของที่ระลึก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ พวงกุญแจ และที่วางสบู่ ทำมาจากกะลามะพร้าว 0.5959773418
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรหวานดีบ้านดอนมูล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร หญ้าหวานอบแห้ง 0.0471002844
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลพระนอน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เห็ด 0.1059725699
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ต.จุน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปข้าวสาร 1.336586963
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าว ตำบลวังพัฒนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ข้าว 0.0287138811
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนบ้านสวนสมุนไพรยาไทยเพื่อสุขภาพ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ลูกประคบ 0.0999127962
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกและจำหน่ายพืชสมุนไพรตำบลจุน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผงขมิ้น 0.2119052133
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาน้ำอิง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาแดดเดียวและปลาร้า 0.458343128
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนโรงสีชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวกล้อง และข้าวหอมะลิ 0.8415687583
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนเกษตรโฮมเมด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ลำไยอบแห้ง 0.0687514692
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มป้าวาดผักตบชวา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ กระเป๋า 0.0355301915
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนโรงสีชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าว 0.1909849479
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ กระเป๋า 0.0150851943
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาบ้านสันเวียงใหม่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาส้ม 0.2668572512
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักตบชวาบ้านสันบัวบก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ กระเป๋า 0.0899460853
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนเย็บผ้าและพรมเช็ดเท้าบ้านเชียงทอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ พรมเช็ดเท้า 0.3052690806
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนสิริสมุนไพรแปรรูป (ห้วยน้ำขาว) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ แชมพูสมุนไพร 0.0319760872
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานสู่การแปรรูปเชิงนวัตกรรม (ข้าวน้ำจำ) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวแปรรูป 0.8133165623
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยทอดโบราณ 0.0001208133
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนหอมดอกคำใต้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวอินทรีย์ 2.4527772512
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนแสงเดือนสุรากลั่น วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สุรากลั่นชุมชน 0.0062854976
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองกลาง และผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ชุดโต๊ะรับแขก 0.2569970047
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลอดภัยบ้านร่องดู่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สลัดผัก 0.1201418957
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู ไร่คำตา SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ อ้อย 0.3378199052
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู ไร่กชพรรณ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ อ้อย 0.0008630332
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรพวงพยอม หมู่ที่ 5, 6 และ 9 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าว 0.955450237
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาสันป่าม่วง หมู่ที่ 4 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ กระเป๋า 3.13934E-5
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกและจำหน่ายพืชสมุนไพรตำบลจุน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขมิ้นชัน 0.2191844337
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู ไร่นพรัตน์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ อ้อย 0.0008630332
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักตบชวาผาช้างมูบ ม.1 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ กระเป๋า 0.382654237
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู ไร่วันนา SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ มะเขือพวง 0.0004315166
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนศิลปะหัตถกรรม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี ผ้ามัดย้อม 0.0343757346
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู ไร่อ้อยนัฐพงค์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ อ้อย 0.4446273395
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู ไร่อำนวย SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 0.0004315166
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู ไร่สังวาล SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ อ้อย 0.0004315166
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู ไร่นายเขียว SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ มันสำปะหลัง 0.0004315166
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู ไร่ละออง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ อ้อย 0.0004315166
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู บริษัทกล้าทิพย์จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าว 182.4079802844
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนขนมไทยศรีอโยธยา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมไทย กระยาสาร์ท 0.3699107751
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนหัตถอุตสาหกรรมครกหินกลึง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ครกหินกลึง 0.5771825782
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานบ้านหัวเวียง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ตะกร้า,กระเป๋า 0.1787011897
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนฟาร์มเห็ดวราปภา ตำบลหนองน้ำใหญ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ก้อนเห็ดนางฟ้า 0.0321833486
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งธรรมชาติสสามัคคี หมู่ 10 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยอบน้ำผึ้ง น้ำผึ้ง สบู่จากน้ำผึ้ง 0.2729994313
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลลำตะเคียน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ข้าว 0.0636653007
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนปลูกหญ้าเนเปียร์อำเภอดอกคำใต้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร นายธนพัต ธรรมสอน 0.0047124171
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์อำเภอดอกคำใต้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวอินทรีย์ 0.0023570616
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพร เกษตรอินทรีย์ดอกคำใต้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สมุนไพรพื้นบ้าน 0.0463963436
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ กุ้ง 0.4361093613
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา น้ำดื่มแม่ลาประชารัฐ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำดื่ม 0.1045849741
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา กลุ่มอาชีพบ้านชุ้ง หมู่ 2 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยฉาบ 0.0944098825
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรทางการแพทย์รักษ์ดอกคำใต้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สมุนไพรบดผง 0.196549763
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนบ้านทุ่งหลวงพัฒนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สุรากลั่นชุมชน 0.1105694787
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา ผ้าบาติกและมัดย้อมตำบลบ้านชุ้ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผ้า,กระเป๋า 0.4569273641
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนบ้านทุ่งหลวง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สุรากลั่นชุมชน 0.1105797156
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เห็ด 0.2542180095
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านน้ำพริกลาบ หมู่ 6 ตำบลดอกคำใต้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริกตาแดง 0.1151666306
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนอิ่นศิริโชค วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กระเจี๊ยบเขียวบดผง 0.6927014218
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปบ้านสันจกปก ดอกคำใต้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ดินอินทรีย์ 0.6109749384
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำปลาบ้านใหม่นคร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำปลา 0.0028254028
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชสมุนไพรบ้านแม่ต๋ำบุญโยง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สมุนไพรพื้นบ้าน 0.1391843602
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนผักตบชวาบ้านป่าตุ้ม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ กระเป๋า 0.1883601896
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บกางเกง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ กางเกง 1.289837346
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นกก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื่อ 0.0070635071
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพร ตำบลแม่ลาว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขิง 0.0423810427
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกกาแฟภูผานาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เชอรี่กาแฟ 9.8275E-6
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหาร บ้านเชียงบาน หมู่ 4 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวแคบสมุนไพร 0.018836019
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ชาวเขาแปรรูป วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อผ้าชาวเขา 0.0698843602
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำขนมบ้านใหม่แท่นคำ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมไทย 0.0955498009
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานและแปรรูปผลผลิตการเกษตรทุ่งต้นศรี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตภัณฑ์จากการจักสาน 0.0567810427
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนลำไยอบแห้งบ้านถ้ำ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ลำไยอบแห้ง 5.4172322275
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บปักถักร้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ หมอนฟักทอง และผ้าคลุมกระดาษทิชชู่ 0.3419146919
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านทุ่งต้นศรี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เมล็ดพันธุ์ข้าว 0.0207196209
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสุรากลั่นแท่นคำพัฒนา หมู่ 3 ตำบลห้วยลาน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สุรากลั่นชุมชน 0.0032799242
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนผึ้งจ๋าฟาร์ม พะเยา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำผึ้ง 0.1595943128
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู กลุ่มทอผ้าบ้านโคกกลางหมู่8 SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอ 0.1234688758
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู ผ้าทอแม่กรม SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอ 0.294842334
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู กลุ่มทอผ้าเทือกเถาเหล่ากอผ้าฝ้ายไทย SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าพันคอ 0.2184531185
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู ผ้าทอแม่คำแปลง SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอ 0.115688781
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู เทวาผ้าไทย SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าคลุมไหล่ 1.4848698882
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนรักถิ่นวังน้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สมุนไพรแปรรูป 0.1275885249
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนขนมบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อนแม่ทองสุขท่าเรือ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมบ้าบิ่น, ขนมไทย 0.0651966912
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนละมุดตำบลท่าตอ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ละมุด 0.0710317992
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนบ้านสนับทึบ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปุ๋ยอินทรีย์ 0.0620878963
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนสมาร์ทสนับทึบ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เค้ก 0.3617302526
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนจักรสาน1000ล้าน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ พัดจักรสาน 0.1001896521
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอายุวัฒนะ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ยาสมุนไพร 0.299243019
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนดอกไม้ประดิษฐ์บ้านโพแตง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ดอมไม้ประดิษฐ์ 0.031087028
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนรังนกอารียา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร รังนก 0.018656582
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู กลุ่มทอผ้า SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอ 0.144192728
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนขนมบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อนแม่ทองสุกท่าเรือ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมบ้าบิ่น 0.0183003282
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู กลุ่มทอผ้าบ้านศิลามงคล หมู่ 10 SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอ 0.2018609744
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู กลุ่มทอผ้าบ้านทรายงาม SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอ 0.2144902521
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู กลุ่มทอผ้าบ้านโคกป่ากุง SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอ 0.1743932542
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนตำบลคลองจิก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เห็ดนางฟ้า,กัญชา 0.1766841222
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนมีดอรัญญิกวินัยรวยเจริญ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมโลหะ มีด 0.4179839709
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนน้ำดื่มเทพนาคา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมไทย 0.1331848914
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนบ้านลำวังชั้น วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาแดดเดียว 0.2384392256
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนเกษตรบ้านหัวสะแก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ การปลูกสมุนไพร แปรรูปบรรจุถุง 0.0708099346
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนบ้านขวิดใต้ร่วมใจ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า 0.1272855475
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนตำบลคานหาม(โคกมะยม) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ชุดไทยผู้ใหญ่ 0.8334902722
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนสามบัณฑิตพัฒนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปุ๋ย ข้าวสาร 0.0249021475
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โปรวู๊ดดีไซน์ SMEs อุตสาหกรรมไม้ เครื่องครัวไม้สัก 1.9752350332
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านกลางขุย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ยาหม่องสมุนไพร สบู่สมุนไพร 0.2575304307
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู กะลาไทย SMEs อุตสาหกรรมไม้ เครื่องครัวไม้สัก 2.3108994427
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนปากร่อง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ไข่เยี่ยวม้า ไข่เค็ม 0.0243125428
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู มิตรศิลป์วัสดุก่อสร้าง SMEs อุตสาหกรรมไม้ เฟอร์นิเจอร์ 1.1117677649
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู สงกรานต์ค้าไม้ SMEs อุตสาหกรรมไม้ เฟอร์นิเจอร์ 1.15209029
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จักรสานและเกษตรแปรรูป ตำบลหัวไผ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผักปลอดสารพิษ ตระกร้า 0.0838510459
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัย ตำบลหัวไพ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผักคะน้า ผักบุ้งจีน ผักกวางตุ้ง 0.0171287953
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนรักษ์เกษตรตำบลบ้านนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เห็ด 0.0557014859
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนผู็ผลิตพืชผักและสมุนไพร ตำบลบ้านนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผักสวนครัว 0.0596337702
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำ ตำบลสำพระเนียง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาย่าง 0.0310870152
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปุ๋ยอินทรีย์และท่องเที่ยวเชิงเกษตรภาษี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปุ๋ยมูลชเ้าง 0.0350707416
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู หจก.คลังไม้อมรเดช SMEs อุตสาหกรรมไม้ เฟอร์นิเจอร์ 0.6603433251
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู หจก.เกศรินทร์ค้าไม้ SMEs อุตสาหกรรมไม้ เฟอร์นิเจอร์ 0.894950582
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู หจก.สมพรรุ่งเรืองค้าไม้ SMEs อุตสาหกรรมไม้ เฟอร์นิเจอร์ 0.5300134703
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักรสาน ตำบลกระทุ่ม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร พัด ตะกร้า โครงงอม 0.0491792074
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู เพิ่มพูนแปรรูปไม้ SMEs อุตสาหกรรมไม้ เฟอร์นิเจอร์ 0.2477456531
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนวู๊ด แอนด์ แบมบู วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ โต๊ะ เก้าอี้ กังหัน 0.0627040838
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู วีระพลเฟอร์นิเจอร์ SMEs อุตสาหกรรมไม้ เฟอร์นิเจอร์ 0.3066413801
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู เสาวภา อรรคฮาด SMEs อุตสาหกรรมไม้ เฟอร์นิเจอร์ 0.6093514373
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนผลิดเม็ดข้าวโพกพันธ์ดีตำบลบ้านแพน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปุ๋ยชีวภาพ 0.0033717134
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านคลองมโนราห์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยอบม้วน กล้วยตาก 0.006181323
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารร่วมใจพัฒนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กระเทียมโทนดองน้ำผึ้ง 0.1159777823
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนพืชผักสมุนไพรปลอดสารพิษและสมุนไพรเพื่อสุขภาพ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สมุนไพรเพื่อสุขภาพ 0.0440582618
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานงานฝีมือและแปรรูปอาหาร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ตะกร้าสารผักตบชวา 0.2233703981
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนการผลิตเห็ด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เห็ด 0.2278542636
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิขชุมชนขนมไทยโบราณ ตำบลสำพะเนียง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมไทย 0.3561456586
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนม้าขาวบิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สุรากลั่นชุมชน 0.1543734597
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนต่อยอดงานจักสานและผ้า บ้านงานฝีมือ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ พัด พวงหลีด พวงกุญแจ กระเป๋า 0.142841021
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนสันป่าคา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สุรากลั่นชุมชน 0.1078293839
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักผลไม้ปลอดภัยบ้านถ้ำ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผัก และผลไม้ และ ข้าวโพดหวาน 0.0927926872
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บ หมู่ 2 ต.เชียงบาน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อผ้าพื้นเมือง 0.5052966825
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนทัตเทพเพื่อการเกษตร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เห็ดหลินจือ 0.0158555647
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแจ่วบอง บ้านร่องส้าน หมู่ 8 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แจ่วบอง 6.1422E-6
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟภูอานม้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เมล็ดกาแฟ 0.9904197156
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตอาหารพริกแกงกุ้งกรุงเก่า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริก 0.0702955481
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำน้ำปู บ้านกว้าน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำปู 0.061094218
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนปลาร้าไทย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาร้า 0.0898932276
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวโพดชุมชน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวโพดดิบ 0.0627867299
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานบ้านหัวเวียง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ตะกร้า,กระเป๋า 0.178071455
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรบำรุงเส้นผม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สมุนไพรบำรุงเส้นผม 0.0915556068
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนการผลิตสินค้ากะลาเพื่อสุขภาพ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ กะลาเพื่อสุขภาพ 0.2785820578
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนเป่าแก้วประดิษฐ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เป่าแก้ว-เป่าแก้วสี 0.1613335
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนฟาร์มกล้วย เข้มแข็ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ กล้วย 0.1805373827
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนแก้วประดิษฐ์(แก้วถัก) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ แก้วประดิษฐ์(แก้วถัก) 0.4561751518
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนขนมไทย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมไทย 8.1239369945
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนบ้านรักษ์สมุนไพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สบู่สมุนไพร,ครีม,แชมพู 0.1116825645
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำขนมหมู่ 6 ดงสุวรรณ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยบาบีคิว 0.007786237
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีตำบลบ้านเลน(ปั้นจิ๋วดินไทย) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปั้นจิ๋วดินไทย 0.2019849458
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเห็ดตับเต่าบ้านสร้าง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เห็นตับเต่า 0.0079231857
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ตำบทไทรน้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยม้วน 0.0591783409
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนสตรีโรงลาด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ กระเป๋าจักรสาน 0.0180143022
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนบ้านขนมกรกมล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร นางเล็ด,ข้าวตัง 0.0456645983
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเห็ดตับเต่าคลองโพ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เห็ดตับเต่า 0.0145044356
ภาคเหนือ พะเยา วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนปางภูเวียง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าว 0.453292891
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร(กะปิกุ้งกบเจา) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กะปิกุ้ง ปลาร้าหอม 0.0076800566
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรสตรีมุสลิมตำบลสิงหนาท วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมปั้นสิบ 0.0089594532
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรทับน้ำ-บ้านม้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเกรียบมันเทศ 0.0556363002
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวโพดเทียนบ้านเกาะ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวโพด 0.2039832982
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนน้ำพริกแม่นางบางไทร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริก 0.0420791133
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนทุ่งบัวแดงอำเภอบางปะอิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมสายบัวเเดง,คุกกี้กลับบัว,ข้าวต้มมัดเม็ดบัว,ชาบัวแดง 0.0250005959
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชน