ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน


ภาค จังหวัด ชื่อสถานประกอบการ ประเภทโครงการ ประเภทอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ ผลรวมการใช้พลังงาน(ktoe)
ภาคใต้ กระบี่ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่วมใจพัฒนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริก ปลาเค็ม กุ้งแห้ง 0.0616122464
ภาคใต้ กระบี่ วิสาหกิจชุมชนขนมอบกลุ่มแม่บ้านเกษตรหงส์สยาม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนม คุ๊กกี้ เค้ก 1.0240235995
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม ต๊ะการช่าง SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ ประตู เหล็กดัด ประตูม้วน 0.4940189573
ภาคใต้ กระบี่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหนองหงส์พัฒนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมไทย เบเกอร์รี่ 0.8039998265
ภาคใต้ กระบี่ วิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทร์ชีวภาพบ้านหนองกก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยชีวภาพ 0.3275829384
ภาคใต้ กระบี่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพหมู่บ้านป่าไม้แผ่นใหม่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงปูดำ 0.0001428341
ภาคใต้ กระบี่ วิสาหกิจชุมชนคลองท่อมลายคราม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ กระเป๋าคัก กระเป๋าผ้า 0.0853165024
ภาคใต้ กระบี่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองท่อมร่วมใจ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เตยปาหนัน 0.0005217441
ภาคใต้ กระบี่ วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านในควน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องแกง 0.1280811137
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพื่อพลังงานทดแทน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผัก 3.74949E-5
ภาคใต้ กระบี่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไสใน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร พริกแกง 0.2954229847
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนเกษตรพอเพียงบ้านนาอุดม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผัก 7.85482E-5
ภาคใต้ กระบี่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนาน้ำเค็ม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร พริกแกง 0.0982828081
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโคประชารัฐบ้านหนองปิง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ โค 6.16521E-5
ภาคใต้ กระบี่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาวสวนยาง สกย. บ้านบางคราม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี ปุ๋มเคมีผสม 0.1599526066
ภาคใต้ กระบี่ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสัตว์น้ำ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาแดดเดียว ปลาเค็ม 0.0230331754
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองเเวงสักหลัก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผัก 0.0016561786
ภาคใต้ กระบี่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านช่องเสียด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร พริกแกง 0.1578381506
ภาคใต้ กระบี่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหินเพลิง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องแกง 0.3966933839
ภาคใต้ กระบี่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องแกงบ้านทุ่งยอ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร พริกแกง 0.2433065047
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปศุสัตว์บ้านพรหมนิมิตร ม.4 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ โค 8.9053E-6
ภาคใต้ กระบี่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำมันภูเขาไฟ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร พริกแกง 0.1409368365
ภาคใต้ กระบี่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีพัฒนานิคมตำบลคลองท่อมเหนือ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริก พริกแกง 0.035972218
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อศรีจันทร์ 1 บ้านหนองไหล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ โค 1.23304E-5
ภาคใต้ กระบี่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านร่วมใจพัฒนาท่าประดูยั่งยืน SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ลูกชิ้นปลา กะปิ ปลาเค็ม 0.1665353957
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการเกษตรจังหวัดขอนแก่น วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลา 0.0004190849
ภาคใต้ กระบี่ วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านเพหลา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตอาหาร 0.439479327
ภาคใต้ กระบี่ ท.การช่างยนต์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ซ่อมเครื่องยนต์ 0.0007081934
ภาคใต้ กระบี่ โรงอิฐณัชชา SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตอิฐบล็อค 6.88E-8
ภาคใต้ กระบี่ บริษัท ชุมรันพารากอน จำกัด SMEs อุตสาหกรรมไม้ แปรรูปไม้ อับน้ำยาและอบไม้ 0.7874591545
ภาคใต้ กระบี่ บริษัท อรลักษณ์สังหบุรี SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตคอนกรีต 3.31678E-5
ภาคใต้ กระบี่ หจก.ศรีสุวรรณค้าไม้ SMEs อุตสาหกรรมไม้ ทำเครื่องมือไม้ ทำวงกบ 0.5289385137
ภาคใต้ กระบี่ โรงงานวงกบไม้บางผึ้ง SMEs อุตสาหกรรมไม้ ทำวงกบ ประตู หน้าต่าง 0.0009187609
ภาคใต้ กระบี่ โรงกลึงกระบี่โลหะกิจ SMEs อุตสาหกรรมโลหะ กลึง เจาะ คว้าน เจียร 0.9914856569
ภาคใต้ กระบี่ บจก.บุญชัยพาณิชย์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตคอนกรีต 0.0010301869
ภาคใต้ กระบี่ สามพี่น้องอิฐบล็อค SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตอิฐบล็อค 0.3425411147
ภาคใต้ กระบี่ ชาลีผลิตภัณฑ์คอนกรีต SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 0.7421114275
ภาคใต้ กระบี่ พรศักดิ์ยนต์ SMEs อุตสาหกรรมโลหะ ซ่อมจักรยานยนต์ 1.3827226692
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม PNP อลูมินั่มซับพลาย SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ ประตู หน้าต่าง อลูมินั่ม เหล็กดัด 0.8274028451
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบ้านหัวช้าง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ข้าวกล้อง/ข้าวฮาง 0.0153554502
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม เอกภพพาณิชย์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ เสาบ้าน เสารั้ว เสากลม ท่อ 0.1612322275
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องบ้านหนองโจด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ข้าวกล้อง 0.0172748815
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิสาหกิจชุมชนหนองหล่มขนมเปี๊ยะโบราณ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมกระหรีปั๊บ/ขนมปังแผ่น 0.1279620951
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม โรงสีบุญส่ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สีข้าว แยกแกลบ แยกรำ 0.4478672986
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม โรงสีข้าวจุงเฮง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ สีข้าว แยกแกลบ แยกรำ 0.9213270142
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม พลอย 2016 SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตหมุดปักเสาคอนกรีต 0.2293080569
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม ไทร์แอนด์วีล SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ เบรค คลัช ช่วงล่าง 0.6698388699
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม แท้การช่าง SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ ผลิตประตู เหล็กดัด ประตูม้วน 0.9472606635
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม แสนสุขประตูม้วน SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ จำหน่ายเหล็ก ผลิตประตูม้วน ประตูรั้ว 0.4356853081
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิสาหกิจชุมชนทอเสื่อกกบ้านหนองค่าย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื่อกก/กระเป๋า
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิสาหกิจชุมชนทอเสื่อกกบ้านสมศรี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื่อกก/กระเป๋า
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านท่างาม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าซิ่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิสาหกิจชุมชนทอเสื่อกกบ้านป่าจั่น ตำบลลาดพัฒนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื่อกก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านชาดน้อย ม.3 ต.หัวเรือ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผ้าซิ่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านโนน ม.12 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าซิ่นไหมแท้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิสาหกิจชุมชนทอผ้าเกล็ดเฒ่า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าซิ่นไหมแท้/ผ้าโสร่งไหม/ผ้าพื้น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองแวง หมู่ 16 ตำบลขามป้อม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าซิ่นไหมแท้/ผ้าโสร่งไหม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิสาหกิจชุมชนเสื่อกกโนนงิ้วพัฒนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื่อพับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านกอก ม.6 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าซิ่นไหมแท้/ผ้าโสร่งไหม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหาร บ้านหนองกุง ม.5 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลาส้ม/ไข่เค็ม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าฝ้ายและผ้าไหม ม.14 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าซิ่นไหมแท้/ผ้าพื้น/ผ้าขาวม้า
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารและผลผลิตเกษตรบ้านพงสว่าง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยฉาบ/มันฉาบ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิสาหกิจชุมชนทอเสื่อกกเพื่อการออมทรัพย์บ้านดอนพยอม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เสื่อพับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิสาหกิจชุมชนทอเสื่อกกใหลบ้านเม่นใหญ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เสื่อพับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำขนมบ้านโดน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมกรอบแก้ว/ขนมทองม้วนโบราณ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปขนมบ้านโนนรัง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวแต๋นน้ำแตงโม/ทองม้วนโบราณ/ถั่วตัด/กล้วยกรอบแก้ว
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกกท่าเดื่อ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื่อพับ/กระเป๋า/รองแก้ว/รองจาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารบ้านดงเมืองน้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวแต๋นน้ำแตงโมแห้ง/ทอด
ภาคกลาง สิงห์บุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรออมทรัพย์แม่บ้านบางวัว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ที่นอน 0.0020207773
ภาคกลาง สิงห์บุรี วิสาหกิจชุมนกเอี้ยงเบเกอรี่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เบเกอรี่ 0.2605879393
ภาคกลาง สิงห์บุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ต้นโพธิ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปุ๋ยหมัก,ดินปลูก 0
ภาคกลาง สิงห์บุรี วิสาหกิจชุมชนหมูทุบ-เนื้อทุบตำบลต้นโพธิ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร หมูทุบ-เนื้อทุบ 0
ภาคกลาง สิงห์บุรี วิสาหกิจชุมชนขวัญข้าว บางระจัน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมไทย 0.003802044
ภาคกลาง สิงห์บุรี วิสาหกิจชุมชนข้าวปลอดสารพิษบ้านดอนตะโหนด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวสาร 0.1222801592
ภาคกลาง สิงห์บุรี วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปลาช่อนแม่ลา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาช่อนแดดเดียว 0.021292897
ภาคกลาง สิงห์บุรี วิสาหกิจชุมชนสิงห์ประสานใจ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาตากแห้ง 0.0466805757
ภาคกลาง สิงห์บุรี วิสาหกิจชุมชนอยู่อย่างสิงห์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี ปุ๋ย ดินปลูก 0.0001507564
ภาคกลาง สิงห์บุรี วิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์รฤกบ้านแม่ลา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่พัก 0.0001023697
ภาคใต้ พังงา อู่แสวงการช่าง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ซ่อมรถยนต์ 2.7295848341
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตอาหารสัตว์ 0.7472985782
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลอดสารพิษ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี ปุ๋ย 3.0631E-6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพร KP ขามป้อม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี สมุนไพร 0.0016555452
ภาคใต้ พังงา หนุ่ย การช่าง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ซ่อมรถ 4.6923696682
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนจักสานเส้นพลาสติก บ้านขามป้อม ม.12 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ กระเป๋า 0.0002192908
ภาคใต้ พังงา วนิดาปลาดุกร้า SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ปลาดุกร้า 1.638E-7
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนOk สมุนไพร ต.หนองแวง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี สมุนไพร 0.0002930072
ภาคใต้ พังงา ปัฐมาภรณ์ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ขนมพริก 0.4079004739
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนลูกประคบสมุนไพรไทย คุณจุรี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี ลูกประคบ 3.7467E-6
ภาคใต้ พังงา ตะลิงปลิงอบน้ำผึ้ง SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ตะลิงปลิง 0.2015006332
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรอำเภอชุมแพ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี ยาสมุนไพร 0.0001140458
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรตราหมอเสถียร ต.สาวะถี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี ยาสมุนไพร 9.09384E-5
ภาคใต้ พังงา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาละแมบ้านอินทนิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กาละแม 19.8556863287
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี ปุ๋ย 2.64513E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าขาวม้า ตำบลโคกสี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าขาวม้า 0.0005077536
ภาคใต้ พังงา วิสาหกิจชุมชนอาหารสำเร็จรูปทุ่งมะพร้าว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำหริก, หมูกรอบ 0.2136479709
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านไพรหอม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี สมุนไพร 0.0002613617
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรครบวงจรขอนแก่น วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี สมุนไพร 0.0001146191
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรเทศบาลนครขอนแก่น วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี สมุนไพร 2.27571E-5
ภาคใต้ พัทลุง วิสาหกิจชุมชนศูนย์ศิลปาชีพหัวป่าเขียว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ทอผ้า กระจูด สิ่งทองานปัก 0.0004080523
ภาคใต้ พัทลุง กลุ่มปลาดุกร้าบ้านบนตก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาดุกร้า ปลาส้ม กุ้งหวาน กุ้งส้ม 0.000165803
ภาคใต้ กระบี่ บริษัท อัยธนา จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ การศึกการประกอบอาชีพ 0.0001024516
ภาคใต้ กระบี่ มุกเฟอร์นิเจอร์ SMEs อุตสาหกรรมไม้ การค้า 0.0001071442
ภาคใต้ กระบี่ กระบี่เอ็นเจอร์ริ่ง SMEs อุตสาหกรรมโลหะ กลึง เชื่อมโลหะ 0.0020130763
ภาคใต้ กระบี่ ก.การช่าง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ กลึง เจาะ 0.0002303236
ภาคใต้ กระบี่ บริษัท ทรายช่อฟ้า จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตคอนกรีต 1.8222573552
ภาคใต้ กระบี่ โรงกลึงแสงรุ่งเรืองการช่าง SMEs อุตสาหกรรมโลหะ กลึง เชื่อมและซ่อมรถยนต์ 0.0011261582
ภาคใต้ กระบี่ โชติเจริญการช่าง SMEs อุตสาหกรรมโลหะ กลึงกละเชื่อมโลหะ 0.0011265583
ภาคใต้ กระบี่ โรงกลึงวิศวรุ่งโรจน์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ซ่อมเครื่องยนต์ กลึงและเชื่อม 0.0011753131
ภาคใต้ กระบี่ มะโนราการเคหะ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เหล็กดัด และเชื่อมโลหะ 9.69E-8
ภาคใต้ กระบี่ บุญพาศุกกิจ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 7.58E-8
ภาคใต้ กระบี่ กระบี่สินโอชา เบเกอร์รี่ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ขนมปังและเค้ก 2.0900478478
ภาคใต้ กระบี่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่น้ำแข็ง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตน้ำแข็ง 0.0004505942
ภาคใต้ กระบี่ โรงกลึงอนันต์ทวี SMEs อุตสาหกรรมโลหะ กลึงโลหะ และเชื่อมโลหะ 0.0034806037
ภาคใต้ กระบี่ ร้านกระบี่การค้าพาณิชย์ SMEs อุตสาหกรรมโลหะ กระดาษโลหะ 0.1529916529
ภาคใต้ กระบี่ โรงกลึงไทยเจริญการช่าง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ซ่อมเครื่องจักรกล เครื่องยนต์ 0.0002048195
ภาคใต้ กระบี่ เสน่ห์การช่าง SMEs อุตสาหกรรมโลหะ เคาะพ่นสีรถยนต์ ซ่อมช่วงล่าง 0.9172322275
ภาคใต้ กระบี่ สหกรณ์กองทุนสวนยางตำบลเขาทอง จำกัด SMEs อุตสาหกรรมไม้ ยางแผ่น
ภาคใต้ กระบี่ ห้างหุ้นส่วนเจริญพันธ์ค้าไม้ SMEs อุตสาหกรรมไม้ ทำประตุหน้าต่าง 1.2388379147
ภาคใต้ กระบี่ โกพร เฟอร์นิเจอร์ SMEs อุตสาหกรรมไม้ เฟอร์นิเจอร์ 3.3935545024
ภาคใต้ กระบี่ จิรศักดิ์ การช่าง SMEs อุตสาหกรรมโลหะ กลึง เชื่อมโลหะ 1.07692891
ภาคใต้ กระบี่ ศิริพรหมาดสม กลึงเชื่อมโลหะ SMEs อุตสาหกรรมโลหะ กลึง เชื่อมโลหะ 0.5608492891
ภาคใต้ กระบี่ โรงกลึงแสงรุ่งเรืองการช่าง SMEs อุตสาหกรรมโลหะ กลึง โลหะ 0.8803791469
ภาคกลาง สิงห์บุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคขุนบ้านกลับ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงโคขุน 0.0001645033
ภาคกลาง สิงห์บุรี กลุ่มเกษตรกรไร่อ้อยแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ต้นอ้อย
ภาคกลาง สิงห์บุรี กลุ่มผู้เลี้ยงแพะอำเภอค่ายบางระจัน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ แพะ 2.0E-10
ภาคใต้ กระบี่ ทรัพยศิริค้าไม้ SMEs อุตสาหกรรมไม้ วงกบ ขอบประตู 1.2274362085
ภาคใต้ กระบี่ นิ่ม คอนกรีต ผสมเสร็จ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ คอนกรีต 3.0680189573
ภาคใต้ กระบี่ ช.การช่าง กระบี่ SMEs อุตสาหกรรมโลหะ กลึง โลหะ 4.9235545024
ภาคใต้ กระบี่ เหนือคลองซีแพค SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 4.2423348626
ภาคใต้ กระบี่ โรงกลึงไทยเจริญการช่าง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ซ่อมเครื่องจักร เครื่องยนต์ 0.0004094787
ภาคใต้ กระบี่ หจก.เจริญพัน SMEs อุตสาหกรรมไม้ ทำวงกบ ประตูหน้าต่าง 5.3318815166
ภาคใต้ กระบี่ ยินดีค้าไม้ SMEs อุตสาหกรรมไม้ ทำประตู วงกบ 4.3652132701
ภาคใต้ กระบี่ วงกบไม้บางผึ้ง SMEs อุตสาหกรรมไม้ ประตู หน้าต่าง 2.376
ภาคใต้ กระบี่ สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองยาง SMEs อุตสาหกรรมไม้ ตัดแต่งไม้ 0.2698054976
ภาคใต้ กระบี่ อาร์ ออโต้ คาร์ Volvo SMEs อุตสาหกรรมโลหะ อู่ซ่อมรถ 0.6148936493
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าดอนเงินไหมไทย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าไหม 7.28912E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมและทอเสื่อกกบ้านโนนสวรรค์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าไหม,เสื่อกก 0.0002924473
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนการทอเสื่อกก ตำบลบ้านเม็ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื่อกก 0.0003637536
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าแปรรูปนาหว้า นาคำ ต.บ้านเม็ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้า 4.61346E-5
ภาคใต้ กระบี่ ภัทรชัยการช่าง SMEs อุตสาหกรรมโลหะ กลึง โลหะ 0.6141361137
ภาคใต้ กระบี่ ภัทรชัยการช่าง SMEs อุตสาหกรรมโลหะ กลึง โลหะ 0.6141361137
ภาคใต้ กระบี่ อู่ เอ็ส พี SMEs อุตสาหกรรมโลหะ ซ่อมปะยุพ่นสีรถยนต์ 0.0009059716
ภาคใต้ กระบี่ ช.การช่าง SMEs อุตสาหกรรมโลหะ งานช่าง เชื่อมโลหะ 0.5277668246
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมป่าหม้อ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าไหม 0.0002256247
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอมือหินช้างสี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้า 0.0002087698
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหินลาด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้า 0.0001321036
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมทอผ้าบ้านดอนหญ้านาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้า 2.97E-8
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอเสื่อตำบลพระลับ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ท่อเสื่อ 0.0004427645
ภาคใต้ พังงา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพราะเลี้ยงสาหร่ายทะเลบ้านปากแหว่ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สาหร่ายพวงองุ่น 0.1721776743
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปต้นกกบ้านโคกสี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ท่อเสื่อ 0.0004746745
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนบะขาม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื่อ 7.14415E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนกลุ่มงานฝีมือคนพิการล้อไม้เฟอร์นิเจอร์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ เฟอร์นิเจอร์ไม้ 0.0003427848
ภาคกลาง สมุทรสาคร ร้าน ลิลลี่ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ลูกพรุนจากแห้ง 0.0004461918
ภาคกลาง สมุทรสาคร ร้าน กินมัน SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหารจากแห้ง 0.0001199181
ภาคกลาง สมุทรสาคร คอนเฟร๊ก m&m SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวโพดคอนเฟล๊ก 0.0001060917
ภาคกลาง สมุทรสาคร ตะวันแคปหมู SMEs อุตสาหกรรมอาหาร แคปหมู 0.001763669
ภาคกลาง สมุทรสาคร B & B เบเกอรี่ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เบเกอรี่ 0.0065680209
ภาคกลาง สมุทรสาคร ป้าแมวอาหารตามสั่ง SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหารตามสั่ง 0.0006196863
ภาคกลาง สมุทรสาคร ป้าภาอาหารตามสั่ง SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหารตามสั่ง 0.0010902028
ภาคกลาง สมุทรสาคร อู่ซ่อมรถยนต์ สุธีการช่าง SMEs อุตสาหกรรมโลหะ ซ่อมรถยนต์ 0.0012624882
ภาคกลาง สมุทรสาคร น้ำเต้าหู้ นายรุ่ง เกิดสลุง SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำเต้าหู้ 0.0006461318
ภาคกลาง สมุทรสาคร วิสาหกิจชุมขนแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้วยสมุนไพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี สบู่ 5.5095E-6
ภาคกลาง สมุทรสาคร บ้านปังปอนด์ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ขนมปังกรอบ 0.0001075291
ภาคกลาง สมุทรสาคร สถาบันกวดวิชาเบรนพลัส SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ กวดวิชา ป1-ป 6 0.0016371879
ภาคกลาง สมุทรสาคร ร้าน ชารานัม SMEs อุตสาหกรรมอาหาร กาแฟ ชานม น้ำหวาน 0.0002217037
ภาคกลาง สมุทรสาคร มหาชัย น้ำปลาหวาน SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำปลาหวาน 0.0002503672
ภาคกลาง สมุทรสาคร ร้านบอม บอม SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ขนมเบเกอรี่ 0.0001163307
ภาคกลาง สมุทรสาคร ประเสริฐ หม้อน้ำ SMEs อุตสาหกรรมโลหะ ซ่อมหม้อน้ำรถยน์ และเรือยนต์ 5.30704E-5
ภาคกลาง สมุทรสาคร ร้าน นีรนันท์ SMEs อุตสาหกรรมไม้ กระเป๋าจักรสาน เพ๊นท์ลาย 1.6584E-6
ภาคกลาง สมุทรสาคร ร้านพุดดิ้งไข่มุก SMEs อุตสาหกรรมอาหาร พุดดิ้งไข่มุก 0.0004292656
ภาคกลาง สมุทรสาคร วิสาหกิจชุมชนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหารทะเลตากแห้ง 0.0002202429
ภาคกลาง สมุทรสาคร ร้าน แต้ฮกเฮียง SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหารแห้ง 7.22832E-5
ภาคกลาง สมุทรสาคร ร้านข้าวมันไก่ ติ๋มข้าวมันไก่ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวมันไก่ 0.000288981
ภาคกลาง สมุทรสาคร ร้านขนมครกสูตรโบราณ ป้าแดง SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ขนมครก 0.0010773367
ภาคกลาง สมุทรสาคร ร้านข้าวเหนียวหมูปิ้ง SMEs อุตสาหกรรมอาหาร หมูปิ้ง 0.0009390078
ภาคกลาง สมุทรสาคร ร้านน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำดื่ม (เก็กฮวย มะตูม กระเจี๊ยบ) 0.000450174
ภาคกลาง สมุทรสาคร ร้านมารดา 24 SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริกป่องอินเตอร์ (น้ำพริกแมงดา) 0.0011107191
ภาคกลาง สมุทรสาคร ร้านยำสามกรอบ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ยำสามกรอบ 0.0002632658
ภาคกลาง สมุทรสาคร สวนสมพิศ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ผลไม้ที่ปลูก 0.0011492972
ภาคกลาง สมุทรสาคร สุขใจ กาแฟโบราณ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำหวาน กาแฟโบราณ 2.31437E-5
ภาคกลาง สมุทรสาคร สำเภาทองฟู้ด โปรดักส์ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องปรุงรส 8.06033E-5
ภาคกลาง สมุทรสาคร ร้านค้าสวัสดิการอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหารตามสั่ง 0.0017335826
ภาคกลาง สมุทรสาคร ร้านสมุนไพรภูตะ SMEs อุตสาหกรรมเคมี แชมพู 7.89719E-5
ภาคกลาง สมุทรสาคร ร้านต่อไอติม SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ไอติม 0.0003603532
ภาคกลาง สมุทรสาคร วิสาหกิจชุมชนบ้านเห็ดขวัญวัลย์ฟาร์ม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เห็ดแปรรูป 0.0005111352
ภาคกลาง สมุทรสาคร แม่บ้านเกษตรกร บ้านสวนอำแพง SMEs อุตสาหกรรมอาหาร สลัดผัก 4.83645E-5
ภาคกลาง สมุทรสาคร วิสาหกิจชุมชนบ้านสวนหลวง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะพร้าวแก้ว 0.0002142512
ภาคกลาง สมุทรสาคร กระเช้าลูกตีนเป็ด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ กระเช้าลูกตีนเป็ด 2.4876E-6
ภาคกลาง สมุทรสาคร ร้านขายน้ำ นักชงมืออาชีพ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร กาแฟ ชานม ชาดำเย็น 0.0007019029
ภาคกลาง สมุทรสาคร ร้านก๋วยเตี๋ยว คุณปุ๊ก SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ก๋วยเตี๋ยว 0.0004299765
ภาคกลาง สมุทรสาคร ขนมจีนลุงแก้ว SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ขนมจีน 0.0007174874
ภาคกลาง สมุทรสาคร เอ็มบัส คาร์วอช SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ล้างรถยนต์ 8.18138E-5
ภาคกลาง สมุทรสาคร แช่อิ่มแม่อนงค์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผลไม้แช่อิ่ม 0.00021895
ภาคกลาง สมุทรสาคร น้ำผึ้งมะนาว "ชาวสวน" วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำมะนาวผสมน้ำผึ้ง 0.000434491
ภาคกลาง สมุทรสาคร วิสาหกิจชุมชนเกษตรเชิงวิถีชุมชน ตำบลกาหลง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี สมุนไพรเกลือ 7.31291E-5
ภาคกลาง สมุทรสาคร วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยว ตำบลกาหลง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ท่องเที่ยวทางเกษตร 0.000306292
ภาคกลาง สมุทรสาคร วิสาหกิจชุมชนพิณมิสา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี สารตัเงต้นทำเครื่องสำอางค์ จากเปลือกกุ้ง กระดูกปลาทะเล 0.0007944432
ภาคกลาง สมุทรสาคร วิสาหกิจเกษตรปลอดภัยบ้านสวนบางปลา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ฝอยทอง ทองหยุบ เม็ดขนุน แปรรูปไข่เป็ดขอวหวาน 0.0019784218
ภาคกลาง สมุทรสาคร วิสาหกิจชุมชนบ้านสันดาป วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ชาใบขู่ 0.0002320226
ภาคกลาง สมุทรสาคร วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่เกลือทะเล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เกลือทะเล 0.0003163897
ภาคกลาง สมุทรสาคร วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรธรรมชาติบ้านน้องพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สบู่สมุนไพร ชักคราม 7.63677E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม ไม้ทองค้าไม้ SMEs อุตสาหกรรมไม้ วงกบประตู/หน้าต่าง/ไม้แปรรูป 0.3195981043
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าบ้านโนนตะโก ต.หนองมะเขือ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ไม้กวาดดอกหญ้า 6.54526E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนกลุมจักสานไม้ไผ่เงินล้าน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ตะกร้า 1.11986E-5
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพหัตถกรรมทำของเล่นจากไม้ฉำฉาและไม้ยางพารา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ของเล่นจากไม้ 0.0784834123
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจิตอาสาฟื้นฟูสู่การพัฒนาตำบลสิงโตทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว 28/22 หมู่ 5 ต.สิงโตทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150 คุณขนิษฐา บริสุทธิ์ 0955897741 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เลี้ยงปลานิล 8.63033E-5
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนหมู่ 8 พัฒนา 59/4 หมู่ 8 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24170 คุณจุทามณี อัยวรรณ์ โทร. 0825157159 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แคปหมู 0.0058514076
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปและขนมหวานบ้านชวดสนามเถื่อน 68/2 หมู่ 3 ต.คลองขุด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 คุณธัญสิริ โพธิ์ทอง โทร 0616238939 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมหวานไทย 0.1162085972
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนไร่สวนดอกปลอดสาร 39/9 หมู่ 7 ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24170 คุณโกมล ตั้งประกอบ โทร.096-1284799 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สมุนไพรและดาวอินคา 0.26692891
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพหัตถกรรมณรงค์เกมส์ไม้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ของเล่นจากไม้ 0.3801668673
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิิสาหกิจชุมชนกลุ่มแกะสลักไม้สันป่าตอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ไม้แกะสลักรูปสัตว์ 0.1234444436
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลไม้แปรรูปแม่สมบูรณ์ 39 หมู่ 10 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา คุณณิชาภา นิลสุวรรณ โทรศัพท์ 0929261649 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สัปปะรดกวน และ มะม่วงกวน 1.6587028436
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนขนมอบสาวชะโงก 8 หมู่ 3 ต.สาวชะโงก อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา คุณบุปผา ค้าทองคำ โทรศัพท์ 0874556544 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมอบ 0.076203981
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักรสานพื้นบ้านหมู่7 ตำบลไชยสถาน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ จักรสานชะลอม 1.04076E-5
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ กลุ่มแปรรูปพริกบ้านแก่งโตน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปพริก 0.0162085308
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนตลาดใหม่บ้านคลองสวนใหญ่ 47/1 หมู่ 5 ต.สาวชะโงก อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา คุณธีราพัฒน์ โรจนตัณฒ์ โทรศัพท์ 0849187187 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงปลากัด 0.3420098957
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนข้าวโยธะกา 33/3 หมู่ 6 ต.โยธะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา คุณอัศนัย สิงหนาท โทรศัพท์ 0621956629 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตข้าว 0.1571316825
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนวนเกษตรเพื่อการจัดการอ้อยและทรัพยากรท้องถิ่นบ้านนาอิสาน 22 หมู่ 16 ต.ท่ากระดานหลอดไฟ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปลรูปอ้อย เป็น น้ำตาลปึก น้ำตาลปีป 6.183E-7
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ ตาอ้วนบ้านน้ำพริก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริกเผา น้ำพริกปลาร้า น้ำพริกตาแดง น้ำพริกนรก น้ำพริกกุ้งเสียบ 0.65517509
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านหนองกระทิง 70 หมู่ 20 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา คุณถวัลย์ บัวตัน โทรศัพท์ 0623859501 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เพาะเห็ดฟาง 0.027997978
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรเศณษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งวัว เลขที่ 257/2 หมู่ 13 ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา คุณวรนิธิ บุญญาไพศาล โทรศัพท์ 0861434448 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เลี้ยงโคเนื้อ 0.764404237
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ กลุ่มทอผ้าบ้านวังกวาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอ 1.05953E-5
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้บ้านโรงวัว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ แจกัน เชิงเทียน 0.0457251185
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมบ้านป่าไผ่ ม.7 ตำบลแช่ช้าง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ กระเป๋าสาน 0.0407561658
ภาคเหนือ เชียงใหม่ กลุ่มอาชีพหัตถกรรมทำของเล่นเด็กจากไม้ฉำฉาและไม้ยางพารา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ของเล่นเด็กจากไม้ฉำฉาและยางพารา 0.8856010851
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนช่างแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ โต๊ะกินข้าว, โต๊ะรับแขก, ผลิตภัณฑ์จากไม้ฉำฉา 0.7685445839
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนร่วมมิตรผลิตอาหารไทยแปรรูป เลขที่ 198 ม.1 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 คุณสุราวรรณ วงค์ฟัก โทร 0924868472 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปปลาสลิด 1.6428521261
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักรสานบ้านบวก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ หมวกสาน, ตะกร้าสาน 0.0002910165
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนรวมยางท่าตะเกียบ เลขที่ 289 ม.4 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160 คุณสุพัตรา ดวงเเสง โทร. 0892528584 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ยางพาราเเผ่น 0.013074149
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนสิ่งประดิษฐ์จากไม้บ้านแม่จ้อง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ไม้เสียบลูกชิ้น, กรงนก, แจกันไม้ไผ่ 3.5090742015
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักรสานไม้ไผ่บ้านทุ่งดินแดง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ตะกร้าสานไม้ไผ่ 0.0427487589
ภาคเหนือ เชียงใหม่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตุ๊กตาไม้บ้านลวงเหนือ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ตุ๊กตาไม้ 0.7098154328
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนบ้านคลองขุด เลขที่ 42/3 ม.3 ต.บางเตย อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 คุณธวัชชัย นาคสมบูรณ์ โทร 0627258111 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เลี้ยงปลากระพง 3.7574344664
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำมันนวดสมุนไพร 0.0092132701
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลากระพงบ้านบางกะไห ม.3 เลขที่ 68 ม.3 ต.บางกะไห อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 คุณเอ็นดู สุขถาวร โทร 0817725667 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เลี้ยงปลากระพง 1.5231022373
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนขนมไทย บ้านเมืองงาย หมู่ 1 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมไทย 0.0240963697
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนศรีพรรณอาหารพื้นเมือง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ไส้อั่ว 0.0378862891
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชผักตามฤดูกาล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ชาหน่อไม้ฝรั่ง, ชาผักเชียงดา 0.000467553
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนผู้แปรรูปผักเชียงดาและพืชสมุนไพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ชาผักเชียงดา
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและสมุนไพรบ้านห้วยแก้ว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำเสาวรส 0.0051184834
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตกาแฟอินทรีย์บ้านหนองเต่า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กาแฟ, อโวคาโด 0.2211184834
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปถั่วแระญี่ปุ่นเพื่อสุขภาพ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร นมถั่วแระญี่ปุ่น 0.1336271736
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตำบลแม่ก๊า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ลำไยอบแห้ง, ลำไยสด 0.5988625592
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดและแปรรูปบ้านดอกแดง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เพาะพันธ์เห็ด, เห็ดสวรรค์ 0.1788540782
ภาคเหนือ เชียงใหม่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแหนมแม่ทา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แหนม 0.0046066351
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนครัวฉลาด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร รับผลิตอาหาร จัดเลี้ยง 0.084622982
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและแปรรูปอาหารรปลอดภัย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ชาเก๊กฮวย, ลำไย 0.1437270142
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และเกษตรบ้านนาเลา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ นักท่องเที่ยว 4.0E-9
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศบ้านสันป่าเกี๊ยะ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ นักท่องเที่ยว 0.0809576419
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลลวงเหนือ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ยาฆ่าแมลง(อินทรีย์) 4.61E-8
ภาคใต้ กระบี่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่น้ำแข็ง SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตน้ำแข็ง 0.0001005843
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพกล้วยอบ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยอบ 0.2584951848
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนน้ำพริกคั่วทรายกุ้งตราปานรุ้ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริกคั่วทรายกุ้ง, น้ำพริกปลาป่น, อาหารมังสวิรัต 0.0864190237
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนบ้านปลา ธนาคารปู เลขที่ 17 ม.1 บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 คุณมะลิ สุวรรณ โทร0815909859 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาเเดดเดียว 0.000343719
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนบ้านบางกะโหลก เลขที่ 27 ม.8 ต.บางกะไห อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 คุณนรินทร์ นฤภัย โทร 0814004824 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เพาะเลี้ยงปลากระพง 29.8174310559
ภาคใต้ กระบี่ อู่ประสิทธิการช่าง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ เคาะสีรถยนต์ 0.6219817251
ภาคใต้ กระบี่ บริษัท วังกระบี่ จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ซ่อมรถยนต์ 0.35793982
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปพริก บ้านศรีบุญเรือง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร พริกลาบ 0.0131033175
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวซ้อมมือเพชรมณี เลขที่ 65 ม.4 ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120 คุณมณี รักษาทรัพย์ โทร 0875642552 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวซ้อมมือ 2.0443038483
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรหญ้าหวานและผลผลิตทางการเกษตร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร หญ้าหวาน 0.0167580569
ภาคเหนือ เชียงใหม่ ตุ๊กตาไม้นายโถ SMEs อุตสาหกรรมไม้ ตุ๊กตาไม้ 0.0572885718
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนกระเทียมดองหนองควาย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กระเทียมดอง 2.55E-7
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนเต่าคำผลิตและแปรรูปพืชผลทางการเกษตร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวแต๋นไรซเบอรรี่ 0.0003213768
ภาคใต้ กระบี่ กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำบ้านคลองหมาก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหารทะเลแปรรูป 0.0452569275
ภาคใต้ กระบี่ กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปสัตว์น้ำบ้านไหนหนัง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปอาหารทะเล ขนม น้ำพริก และกะปิ 0.0581967299
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลากระพงบ้านบางเรือน เลขที่34/1 ม.9 ต.บางกะไห อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 คุณธนพล แย้มเกษร โทร 0885851732 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปปลากระพง 10.7509623782
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักปลอดสารพิษบ้านบางคา เลขที่78/1 ม. 3 ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา คุณกมลลักษณ์ คชสีห์ โทร 0899344871 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลูกผักปลอดสารพิษ 104.6218127417
ภาคใต้ กระบี่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเราเขาแปรรูป วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหารทะเลแปรรูป ขนม น้ำพริก 0.2487609441
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนบ้านหลุมมะขาม เลขที่ 57 ม.8 ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา คุณวินัย สุวรรณไตร โทร 0826856991 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สมุนไพรแปรรูป 0.0535846848
ภาคใต้ กระบี่ วิสาหกิจชุมชนทะเลหรอย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหารทะเลแปรรูป 0.0377498215
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเนินน้อย เลขที่ 20 ม.20 อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160 คุณเนียมพวัลย์ สาทิพย์จันทร์ 08393431358 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ตัดเย็บ เสื้อผ้า กระเป๋า 1.0824619905
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนแปรรูปไม้ไผ่อำเภอท่าตะเกียบ 310 ม.18 อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160 คุณเสกสรรค์ พรสวัสดิ์ โทร 0614214997 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ถ่านไม้ไผ่ 0.0006731659
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนผลไม้ปลอดภัย บ้านกิ่วแลหลวง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เมล่อนญี่ปุ่น 0.336907109
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรอำเภอท่าตะเกียบ เลขที่ 54 ม. 10 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 2410 คุณรัตนา โทร 0959893203 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี แชมพูสระผมมะกรูด ครีมนวดผมมะกรูด 4.7611E-6
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรอำเภอบางคล้า เลขที่ 12 ม.2 ต.ปากน้ำ จ.ฉะเชิงเทรา 24110 คุณน้อย ไทยเจริญ โทร 0814352644 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปผลไม้ 0.538948963
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนกรกมลผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าพื้นเมือง 0.0126632064
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าและเชือกฝ้ายหมู่12 ตำบลสุเทพ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะ เชือกจากฝ้าย 0.0337888288
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนผลไม้เเช่อิ่มสดตามฤดูกาล เลขที่ 174/6 ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 คุณขวัญเรือน รักษาสุข โทร 0835876906 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผลไม้สดเเช่อิ่ม 0.39221944
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนรักษ์ไผ่และพืชพลังงานจอมทอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ไผ่(อยู่ระหว่างเตรียมต้นกล้า)
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยน้ำอินทรีย์ชีวภาพบ้านดงหาดนาค วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปุ๋ยน้ำอินทรีย์ชีวภาพ 1.34514E-5
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านจองคำ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ นักท่องเที่ยว 0.5218460701
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกดาวเรืองตราบ้าน อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เมล็ดพันธุ์ดอกดาวเรือง 1.3081990521
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักษ์ไผ่และพืชพลังงานตำบลข่วงเปา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ไผ่ (อยู่ระหว่างเตรียมต้นกล้า)
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเชิงดอย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ นักท่องเที่ยว 0.2840593991
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนผู้นำเที่ยวเฉพาะถิ่นกิ่วแม่ปาน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ นักท่องเที่ยว 0.0750227989
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่าย (ควาย) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ควาย 0.224874099
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชพลังงานเพื่อผลิตโรงไฟฟ้าชุมชนบ้านหลวง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ หญ้าเนเปียร์ 0.0467061611
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยหมักตำบลแม่คือ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปุ๋ยหมัก 4.03541E-5
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ใช้ก๊าซชีวภาพตำบลสันทราย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ก๊าซชีวภาพ 0.2101777386
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพลังงานทดแทนเชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เทคโนโลยี solar 0.2304175
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตไม้ตัดดอกและหัวพันธ์ุปทุมมาและกระเจียว อ.สันทราย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ดอกไม้ 0.0563033175
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ไก่ชนสายพันธุ์พื้นเมืองเทศบาลตำบลป่าไผ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ลูกไก่ชน 0.0001569327
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ไก่ชนพื้นบ้านท่ายาว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ลูกไก่ชน 0.0002032652
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ไก่ชนพื้นเมืองดอยผาตั้ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ลูกไก่ชน 9.86434E-5
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงไก่ชนพื้นเมือง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ลูกไ่ก่ชน 0.0004558521
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมการปลูกแคนตาลูปอำเภอราชสาส์น เลขที่ 145 ม. 5 อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120 คุณเจมนิจ แก้วมณี โทร 0853977078 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลูกแคนตาลูป 0.0013396865
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อชั้นในสตรี,กางเกงในสตรี,เสื้อผ้าสตรีอื่นๆ 0.1041713744
ภาคเหนือ เชียงใหม่ แคนาคาเฟ่ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ กาแฟ 0
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ทำนาไสหมาก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเปลือก ข้าวเเปรรูป 0.1023696682
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาป่าไหม้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าว ข้าวเกรียบ ปลาเเห้ง 0.1932260246
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมเเละผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลหูล่อง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เเปรรูปข้าว ปลาเเห้ง 0.0259769175
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวครบวงจรอำเภอหัวไทร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าว 0.2818001517
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวสารซ้อมมือหมู่ 2 ท่าประจะ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าว 0.0369298578
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว บ้านบางระกำ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เมล็ดพันธุ์ ข้าวเปลือก 0.1186208531
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้ามัดหมี่ 0.0255514692
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนธนาคารต้นไม้และสมุนไพรไทยบ้านพึ่งตน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ลูกประคบ น้ำมันเหลือง สมุนไพรอบแห้ง 0.046226696
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนภูมิปัญญาพื้นบ้าน บ้านหมอไทยสัตตะธารา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เวชสำอางค์ สารสกัดสมุนไพร 0.4675727417
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ จักสานตะกร้าด้วยซองกาแฟ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ตะกร้าด้วยซองกาแฟ 4.7909E-6
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนสามแม่บ้านสัปปะรดกวน เลขที่ 5/5 ม.4 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160 คุณประพันธ์ งามฉวี โทร 0948202524 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สับปะรดกวน 0.000635946
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชุมชนบ้านทุ่งหนองควาย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าว 0.2327203791
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ กลุ่มบ้านขนม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมกลีบลำดวน กล้วยไส้มะขาม กล้วยฉาบ 3 รส 0.0532322275
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ กลุ่มไส้เมี่ยงสมุนไพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปกล้วย ไส้เมี่ยงสมุนไพร ทองม้วนกล้วยหินอบควันเทียน 0.0037138469
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดสารพิษนาไม้ไผ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ลูกเดือย ข้าวไร่ 0.2751389573
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองคล้าสามัคคี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวไร่ ลูกเดือย 0.2756508057
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลสามตำบล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เมล็ดพันธุ์ ข้าวเปลือก ข้าวแปรรูป 0.0172748815
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวตำบลนาดี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวหอมมะลิ 0.0140758409
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนเเปรรูปน้ำตาลจากสุราพื้นบ้านคลองน้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สุรา น้ำตาลจาก 0.0303264119
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.นาบอน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เเปรรูปถุงมือจากยางพารา สมุนไพรอบเเห้ง ลูกประคบ เครื่องเเกง 0.0017850427
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้สดสวนลุงเกรียง 21/4 ม.12 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 เกรียงศักดิ์ สมบูรณ์ทรัพย์ โทร 0614696649 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหาร 0.0163329597
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดเเปรรูปบ้านเเหลม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เพาะเห็ดเเครงขายปลีก-ส่ง 0.0249289464
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงเป็ดปากน้ำเพื่อการแปรรูปเกษตรผสมผสานบ้านคุณณณัฐ เลขที่ 186 ม.9 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 2410 คุณลัดดาวัลย์ อึงสวัสดิ์ โทร 0824707525 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ไข่เค็มดินสอพอง 0.4171061637
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเเม่บ้านเกษตรกรเเปรรูปจันทร์เทศบ้านร่อน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร จันทร์เชื่อม จันทร์เส้น จันทร์ดอง จันทร์สามรส 0.1193983976
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเเปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบางตะพง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำมันมะพร้าว น้ำมันเหลือง น้ำมันเขียว 0.020269657
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ำตาลเป็นสุรากลั่นพื้นบ้าน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สุรากลั่น 0.0022712707
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนศูนย์ขยายผลเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบริการและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สมุนไพร ปลาดุกร้า 0.0004111555
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชุนพริกแกงไทยรสเด็ดชุมชนบ้านหนองบ่อ เลขที่ 3 ม.14 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24160 บุญยงค์ คำพา 24160 โทร 0642399422 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร พริกแกง 0.174204563
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านดอกประดู่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องแกงคั่ว เครื่องแกงส้ม 0.0120796209
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารบ้านห้วยแหยง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาดุกร้า 0.0058405182
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนผลิตเชื้อเห็ดบริสุทธิ์ครบวงจรเเละไม้ผลเขาหินซ้อน เลขที่ 309 ม.11 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 โทร 0852215497 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เพาะเชื้อเห็ด 0.1119760379
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเเปรรูปผลผลิตทางการเกษตรชาววัง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาดุกร้า ปลาดุกเเดดเดียว น้ำพริก ผงปลาดุก 0.0055374984
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช เเปรรูปของฝากเเละอาหาร(เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผลไม้เเปรรูปตามฤดูกาล(เเห้ง) 0.1793611706
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องเเกงบ้านควนโตน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องเเกงคั่ว เครื่องเเกงส้ม 0.0081959613
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องเเกงสมุนไพรบ้านลำหัก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องเเกงกะทิ เครื่องเเกงส้ม เครื่องเเกงคั่ว 0.0074950567
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องเเกงกาโห่เหนือ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องเเกงส้ม เครื่องเเกงพริก เครื่องเเกงกะทิ 0.072122789
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนบ้านเขาวง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องเเกงคั่ว เครื่องเเกงกะทิ เครื่องเเกงส้ม 0.0458616114
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนเครื่องเเกง ม.4 ต.บางรูป วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องเเกงคั่ว เครื่องเเกงส้ม 0.0045861611
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องเเกงหมู่ที่ 8 บ้านหนองหวายฝาด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องเเกง 0.0163804573
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนเครื่องเเกงป้าติ๋มเขาขาว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องเเกงกะทิ เครื่องเเกงส้ม เครื่องเเกงคั่วกลิ้ง 0.0495570417
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนเครื่องเเกงเคี่ยมงาม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องเเกง กล้วยฉาบหวาน มันฉาบหวาน เผือกฉาบหวาน 0.0389125126
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องเเกงบ้านปากเเพรก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องเเกงพริก เครื่องเเกงส้ม เครื่องเเกงกะทิ 0.1036044921
ภาคเหนือ เชียงใหม่ สุมาลี SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ ชุดผ้ามัดย้อม 0.0365864929
ภาคเหนือ เชียงใหม่ บ้านตุ๊กตาไม้บ้านลวงเหนือ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ตุ๊กตาไม้ 1.2167588648
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านดงยาง หมู่ 18 ตำบลสุมเส้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โค 42.989241327
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ชุมชนเลี้ยงโคเนื้อหนองแสนตอ ตำบลสุมเส้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร 0874919584 1.0095495055
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกระบือ หมู่6 ตำบลสุมเส้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กระบือ 1.8051898009
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ชุมชนทอผ้าหมี่ย้อมครามบ้านนาบัว ม.1 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม 0.0455258897
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์บ้านโคกสว่าง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สัตว์ 1.0521658919
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ชุมชนกลุ่มบ้านดงศรีสำราญ ตำบลบ้านเหล่า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โค 1.0828782973
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคบ้านจอมศรี ตำบลจอมศรี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โค 0.5883106009
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ชุมชนกลุ่มสุกรและโคบ้านหม้อ หมู่4 ตำบลเตาไห วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โคและสุกร 0.0431891286
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ชุมชนกลุ่มเลี้ยงโค วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โค 0.7071445877
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ชุมชนกลุ่มโคพื้อเมืองบ้านดอนเต็ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โคพื้นเมือง 0.6526365475
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ชุมชนกลุ่มโคเนื้อบ้านสร้างแป้นตำบลสร้างแป้น วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โคเนื้อ 0.4730269581
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ชุมชนกลุ่มโคบ้านสร้างแป้น วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โค 0.1787086723
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคบ้านโนนรังตำบลสร้างแป้น วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โค 0.0005183483
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ชุมชนกลุ่มเลี้ยงไข่ไก่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ไข่ไก่ 1.1148606938
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ชุมชนกลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไขหนองสองห้อง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ไข่ไก่ 0.7879606294
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ชุมชนกลุ่มไข่ไก่ไอโอดีนบ้านโพนสูงใต้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ไข่ไก่ 0.5393175628
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านโนนสูงเหนือ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โค 0.2736853763
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ชุมชนกลุ่มผู้ผลิตโคเนื้อนาสีทอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โคเนื้อ 0.8247079877
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตโคเนื้อหนองกา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โคเนื้อ 0.8871993162
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ชุมชนกลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านตาด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กระบือ 0.2056174635
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านโคกกลางใต้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โคเนื้อ 0.3839953103
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ชุมชนเลี้ยงไก่ไข่บ้านงิ้ว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ไข่ไก่ 1.0254765839
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ชุมชนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ชาวตำบลเพ็ญ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เมล็ดพันธุ์ข้าว 5.502E-7
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ชุมชนกลุ่มทอผ้า/แปรรูปผ้ามัดหมี่ครามบ้านโนนทัน ม.6 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ แปรรูปผ้ามัดหมี่ 0.5404711564
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคบ้านโนนทัน - ศรีสุวรรณตำบลเพ็ญ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โค 0.7438514844
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ชุมชนกลุ่มโคประชารัฐ บ้านดงสัมพันธ์ ตำบลเพ็ญ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โค 0.3692675602
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชมชนกลุ่มทอเสื่อบ้านธาตุหมู่ 1 ตำบลบ้านธาตุ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื่อทอ 0.8453729585
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ชุมชนกลุ่มโคขุนบ้านนาคอม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โคขุน 0.9410671348
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านวังสมบูรณ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผ้าทอ 0.2798530806
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ชุมชนกลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านธาตุกลุ่ม 1 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กระบือ 0.9524162679
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคเพื่อลดพื้นที่ปลูกข้าวบ้านนาดอม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โค 0.4515412948
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านทรัพย์สมบูรณ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โคเนื้อ 2.5763620095
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคเกษตรแปลงใหญ่ตำบลบ้านธาตุ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โค 1.3996741735
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงหมูบ้านหว้านใหญ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร หมู 1.5691231621
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงหมูบ้านหว้านใหญ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร หมู 1.5691231621
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ชุมชนกลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านนาฟู่ หมู่ 15 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สุกร 0.4984169821
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตระกร้าไม้ไผ่ลายขิด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ตระกร้าไม้ไผ่ 0.2432303318
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ชุมชนกลุ่มกระบือตำบลนาฟู่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กระบือ 0.2894045391
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนศูนย์เกษตรข้าวพันธุ์ดีประจำตำบล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าว 0.2408975318
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านนาฟู่กลุ่ม 1 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กระบือ 2.7216409137
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบ้านนาฮี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สัตว์น้ำ 0.1348822749
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักรสานบ้านดงยางน้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ จักรสาน 0.1415158294
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านห้วยสวย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กระบือ 2.6306493611
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้า บ้านโปร่ง หมู่ 1 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ทอผ้า 0.1435504265
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนโคขุนบ้านน้ำรอด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โคขุน 2.3609342559
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพแปรรูปผ้ามัดหมี่บ้านดงปอ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้ามัดหมี่ 0.279354397
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ หมู่ 1 ตำบลนาพู่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กระบือ 1.4153779109
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือนาฟู่ หมู่15 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กระบือ 1.8268273027
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดภัยจากสารพิษสามขา ตำบลบ้านโปร่ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผัก 0.3730772474
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือดอนยาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กระบือ 0.4088425479
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ชุมชนกลุ่มอนุรักษ์พันธุ์กระบือตามโครงการรัฐบาล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กระบือ 0.7994637043
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ชุมชนกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าพื้นเมือง 0.5149018685
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ชุมชนกลุ่มผุ้ปลูกไม้โตเร็ว ตำบลเชียหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัเอุดรธานี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ไม้ยืนต้น 0.168296488
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดฟางพรประจักษ์ ต.จำปี อ.ศรีธาตุ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เห็ดฟาง 0.7484214455
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ชุมชนเกษตรผสมผสสานบ้านโนนสะอาด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผลผลิตทางการเกษตร 0.3332241469
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงจิ้งหรีดหนองแวง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร จิ้งหรีด 0.5527962085
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ชุมชนแคปหมูอิ่มสุข วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แคปหมู 0.8716344159
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านกอก หมู่ 6 ตำบลศรีธาตุ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โคเนื้อ 2.0486454739
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ชุมชนวัวเงินคำแคนซำป่า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ วิสาหกิจชุมชนร้านค้า 0.0960117953
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านโนนสมบูรณ์ ม.3 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหารแปรรูป 0.4975349391
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ชุมชนสร้างแป้นพัฒนาขนมจีน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมจีน 0.651158094
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกศรี ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผัก 0.2200792265
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกศรี ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผัก 0.2200792265
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ชุมชนกลุ่มแพน้ำพาน ศาลปู่บ่อโอ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ บริการท่องเที่ยว 0.5528986601
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ชุมชนกลุ่มผู้ปลูกสบู่ดำเพื่อผลิตพลังงานทดแทน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี สบู่ 0.0942434104
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ศรีสุข วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผ้าหมี่ขิด 0.1791059716
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี กลุ่มแม่บ้านเกษตรจักสานจากต้นคล้าจังหวัดอุดรธานี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เครื่องจักรสาน 0.4784164601
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปอาหารปลากุดน้ำใส วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหารปลาดุก 0.3201205991
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ชุมชนกลุ่มชาวเรือเพื่การท่องเที่ยวโฮมสเตย์บ้านเดียม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่พัก 0.1977090995
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ชุมชนกลุ่มชาวเรือโนนน้ำย้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ หาปลา 0.195552273
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ท่องเที่ยวชุมชนคีรีวงกต ม.8 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ท่องเที่ยงชุมชนคีรีวงกต 0.5827904701
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ชุมชนเพราะเห็ดฟางบ้านทับกุง หมู่ 11 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เห็ด 0.9266470635
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี แม่บ้านชุมชนตลาด ม.4 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขายของทั่วไป 0.5969263803
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ชุมชนกลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านโคกศรี-ศรีเจริญ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โค-กระเบือ 1.4064966682
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ชุมชนกลุ่มผลิตภัณท์แปรรูปกล้วยนายูงพัฒนาสามัคคี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยตาก 0.9662754933
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านหนองโน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ถั่วคั่ว 0.2693056675
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ชุมชนการแปรูปอาหารชุมชนโนนอุทุมพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหารแปรรูป 0.733835247
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ชุมชนกลุ่มตระกร้าๆม้ไผ่ลายขิด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ตระกร้าไม้ไผ่ลายขิด 0.8007533991
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ชุมชนกลุ่มจักรสานบ่านดงยางน้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ จักรสาน 0.1435611754
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ชุมชนแปรรูปอาหาร TMR ต.หัวนาคำ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหารผสมแปรรูปสำหรับแม่โครีกม 3.8867043839
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ชุมชนกลุ่มปลาส้มบ้านโพนทอง หมู่ที่ 6 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาส้ม 0.5039351659
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านดงธาตุ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เห็ดฟาง 0.3515783886
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ชุมชนเลี้ยงกุ้งก้ามกราม อ.วังสามหมอ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กุ้งก้ามกราม 1.2610183649
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะม่วงอำเภอบางคล้า 84/1 ม.1 ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 คุณสมศักดิ์ วัลลานนท์ โทร. 0899313902 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะม่่วงกวน 0.0756186779
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ำตาลสด เลขที่ 30/3 ม.11 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 คุณสมนึก โลหะเจริญ โทร 0895395880 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำตาลสด 5.9804919486
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต เลขที่ 60 ม.6 ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต 24106 ผู้ประสานงาน คุณนันวัน หาญดี โทร.0853760505 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผักสด -0.2957420076
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปากน้ำโจ้โล้ เลขที่ 39/4 ม.1 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 คุณฐิตารีย์ ศรีโสม โทร 0863516080 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร หมี่กรอบ 0.1352280059
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มขนมบ้านบุญมี เลขที่ 39/5 ม.1 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 คุณฐิตารีย์ ศรีโสม โทร 0863516080 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมเป๊ยะ 0.074541054
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชุนกลุ่มสตรีแปรรูปผลไม้อำเภอบางคล้า เลขที่ 1/3 ม.3 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 วาสินี แจ้งสุคนธ์ 0878272855 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะม่วงกวน 4.2359630372
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสาน เลขที่ 13/1 ม.9 ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 ผู้ประสานงาน คุณสมศักดิ์ แก้วคำ โทร.0892336427 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลูกหน่อไม้ไผ่ตง 0.0200232451
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ชุมชนกลุ่มผลิตขนมไทยชุมชนบ้านหว้าน ม.3 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมไทย 0.2478107969
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนอาชีพสตรีบ้านหนองกระทิง เลขที่ 117 ม.20 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 คุณสมพรมูลจันทา โทร.0806235849 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริกเห็ดนางฟ้า 0.0001558206
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรและผลิตภัณฑ์การเกษตร เลขที่ 78/1 ม.5 ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 คุณอุบลรัตน์ โยคะวิจิตร โทร 0818471950 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี ยาหม่อง 1.42843E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ชุมขนการแปรรูปอาหารและการเกษตรอินทรีย์บ้านหนองไผ่ ม.8 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลากตากแห้ง 0.2622465213
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนภูมิปัญญาพื้นบ้านธารสายชล เลขที่ 66 ม.7 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 คุณสายรุ้ง เกิดแก้ว โทร. 0815566702 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สมุนไพร 0.0006433611
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนครัวดอกไม้ เลขที่ 21/1 ม.7 ต.ท้าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 คุณรัชนี คงพ่วง โทร 0811771812 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย 5.5075E-6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ชุมชนกลุ่มไม้ดอกเชิงธุรกิจบ้านทับกุง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอโลหะ ดอกไม้ 0.3869345687
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปลานิลตำบลหนอวตีนนกและปลูกพืช-ผักสมุนไพรปลอดสารพิษ เลขที่ 51/2 ม.4 ต.หนองตีนนก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา คุณพยอม ขมเล็ก โทร. 0892400767 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เลี้ยงปลาและผลิตอาหารปลา 4.8484758028
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ชุมชนร้านเมี่ยงปลาเผากลุ่มออมทรัพย์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาเผา 0.2302187374
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ชุมชนกลุ่มอาชีพล่องแพอ่างเก็บน้ำคำลิ้นควาย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ล่องแพ 1.3752562351
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านใหม่ศาลาเฟือง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าหมัดหมี่ 0.0009472749
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ชุมชนกลุ่มถ่านมหัศจรรย์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ถ่านอัดแท่ง 0.1428602298
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าบาติกและเส้นลายทองเคหะบ้านโพธิ์ เลขที่ 59/197 ม.3 ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา คุณอุไรวรรณ เคนทวาย โทร 0932245649 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าบาติก และผ้าเส้นลายทอง 1.63834E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านปากห้วย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผักและผลไม้ทอดกรอบ 0.0035708531
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์แปลรูปปลานิล เลขที่ 29/3 ม.4 ต.หนองตีนนก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา คุณเตือนใจ พูลแสวง 0853862250 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลานิลแดดเดียวและน้ำพริกเผาปลานิล 0.1529593081
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดบุ่งแก้ว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 3.6002020095
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนผลิตนำ้มันมะพร้าวสะกัดเย็น เลขที่ 95/1 ม.2 ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา คุณปราโมทย์ รัตนสินทร์ โทร 0868206609 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็น 0.0152698789
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ชุมชนเลี้ยงปลากระชัง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลา 3.2960609062
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนบางเล่ารวมใจพัฒนาเกษตร เลขที่ 46/1 ม.1 ต.บางเล่า อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา 24000 คุณวาสนา ชุณหพันธ์ โทร.0626294628 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปผลผลิตทางเกษตร 0.0080334043
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี กลุ่มขนมทองพับ-ทองม้วน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมทองม้วน 64.8665957892
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลอดสารรวมใจพัฒนาตำบลบางโรง เลขที่ 53/1 ม.1 ต.บางโรง อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา คุณวรกฤต นิ่มอนงค์ โทร 0911837519 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวสารบรรจุถุง 9.3575291943
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ชุมชนกลุ่มเลี้ยงกุ้งก้ามกราม อ.วังสามหมอ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงกุ้งก้ามกราม 0.862138237
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านวังควาย เลขที่ 36/2 ม.5 ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา คุณเผด็จ อินทสวัสดิ์ โทร 0942635241 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปผลผลิตเกษตร 0.001112968
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ชุมชนกลุ่มส่งเสริมการปลูกหน่อไม้ฝรั่งบ้านทับไฮ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร หน่อไม้ฝรั่ง 0.5450847014
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ชุมชนเกลือต้มดอนก่ำคำชะโนด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เกลือ 3.0710900474
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนเกษตรพอเพียงตามรอยพ่อหลวง เลขที่ 30/1 ม.2 ต.สนามจันทร์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา คุณพงษ์ศักดิ์ บุญสิน โทร 0819449496 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เลี้ยงกุ้งและเลี้ยงปลานิล 3.317355745
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม เสาถมทวี SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ เสาคอนกรีต/บ่อวงซีเมนต์/ท่อน้ำ 0.2074265403
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตเม็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองเรือ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ข้าวกล้อง 0.0122843602
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ชุมชนทำพานบายศรีตำบลวังทอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ พานบายศรี 0.1358604375
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ชุมชนเลี้ยงไก่บ้านมีชัย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ไก่ 4.3304315511
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ชุมชนกลุ่มอนุรักษ์กลองยาวบ้านพรเจริญ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ กลองยาว 0.4550618389
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มฟาร์มกระบือไทย ตำบลพันดอน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กระบือ 1.8434855261
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงหมูบ้านเหล่ากกโพธิ์ ตำบลแชแล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร หมู 0.7044589194
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มขายลูกตาลสดบ้านเหล่าใหญ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ลูกตาลสด 0.1819908768
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มราชินีข้าวเหนียวครบวงจร กลุ่มที่1 พันดอน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเหนียว 0.1535545024
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวรักสุขภาพตำบลแชแล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าว 0.1727488152
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์และบายศรี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ดอกไม้ประดิษฐ์และบายศรี 0.3326604739
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ กลุ่มที่1 หมู่8 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โคเนื้อ 0.9305402844
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกิจกรรมเลี้ยงโคเนื้อตูมใต้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โคเนื้อ 0.622413981
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงโคเนื้อ หมู่7 ตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โคเนื้อ 1.326489782
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าขิดผลิตสิ่งทอเชียงแหว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าขิด 0.5096090047
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสวนผักเฉลิมพระเกียรติ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผัก 1.0709735545
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนทอผ้าหมี่ขิดบ้านเชียบ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าหมี่ขิด 0.4145971564
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพันธุ์ข้าว อบจ.เชียงแหว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร พันธุ์ข้าว 0.0853240948
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวเหนียวหอมบ้านโศกคูณ หมู่ที่2 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเหนียวหอม 0.1054735166
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าบ้านทองอินทร์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เย็บผ้า 0.2779692739
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านโคกศรีสำราญ-วัวหน้าผา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โค-กระบือ 1.3864347725
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอเสื่อกก-พับ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื่อ 0.1462698768
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านหนองกวาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โค-กระบือ 1.8356519431
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนโครงการเลี้ยงโคเนื้อบ้านกุดยาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โคเนื้อ 1.0226729858
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนเกษตรแปลงใหญ่ไม้ผลตำบลท่าลี่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ไม้ผล 0.5309761137
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวเหนียวหอมบ้านท่าเปลือย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเหนียว 0.1267745972
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนทอเสื่อกกศรีสว่าง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื่อกก 0.121891564
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคบ้านโนนดู่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โค 0.596291673
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามบ้านแดง หมู่7 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้ามัดหมี่ 0.2480617706
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคขุนพื้นเมือง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โคขุน 1.1432393744
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพเลี้ยงกบบ้านเพิ่ม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กบ 0.7077560417
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลาอำเภอไชวาน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลา 1.2839459716
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพืชผักปลอดภัยบ้านหนองแสง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร พืชผัก 0.3047688341
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนเลี่ยงกบบ้านหนองหมื่นท้าว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ กบ 0.5515677725
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าฝ้าย้อมครามห้วยกองสี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อ ,ผ้าถุง ,กระเป๋า ,หมวก 0.485078673
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำขนมเปี๊ยะบ้านสามขา หมู่4 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมเปี๊ยะ 0.5395290995
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนไผ่อภิมหาเศรษฐี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ไผ่ 1.4663856114
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนหัถกรรมจักรสานหนองสระปลา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ จักรสาน 0.1556674123
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโคเนื้อนายูง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โคเนื้อ 2.7085371185
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำอ้อยสูตรโบราณ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำตาลอ้อย 0.5947651518
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารจากปลาบ้านแหลมทอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหารแปรรูป 0.4408532565
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนวังสามหมอ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าว 0.3259109551
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนจักสานหมวกกระเป๋าที่รองแก้วจากกกทำบายศรีตำบลศรีสุทโธ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ หมวก,กระเป๋า,ที่รองแก้ว 0.2211184834
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ หมู่8 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผักปลอดสารพิษ 0.4492752227
ภาคใต้ ชุมพร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีเพื่อการแปรรูป วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยอบแห้ง 0.0030926778
ภาคใต้ ชุมพร พรชนกน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำมันมะพร้าว 0.0002908135
ภาคใต้ ชุมพร บริษัท คอฟฟี่ฟาร์มเมอร์(ประเทศไทย)จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร กาแฟสำเร็จรูป 0.0112120364
ภาคใต้ ชุมพร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยเล็บมือนางนพเก้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยอบ 0.0031091486
ภาคใต้ ชุมพร บริษัท บีนเมทคอฟฟี่ จำกัด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กาแฟสำเร็จรูป 0.0003613187
ภาคใต้ ชุมพร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณมะพร้าว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำตาลมะพร้าว มะพร้าวต้ม 0.0071148815
ภาคใต้ ชุมพร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านประมงพื้นบ้านสะพลี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปอาหารทะเล 0.001323279
ภาคใต้ ชุมพร ศูนย์วิจัยชุมชนมัจฉาสตรีท วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โรงรับจำนำปู 0.00076075
ภาคใต้ ชุมพร วิสาหกิจชุมชนพวงเพชรน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำมันมะพร้าว 0.0022406502
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านนาหนองทุ่ม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอโลหะ ดอกไม้ประดิษฐ์ 0.1081338176
ภาคใต้ ชุมพร วิสาหกิจชุมชนแหล่งเรียนรู้ธนาคารปูเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านหินกบ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ธนาคารปุ 0.0328970262
ภาคใต้ ชุมพร กลุ่มแปรรูปอาหารตำบลบางสน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหารทะเลแปรรูป 0.0002456872
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย กลุ่มผ้าฝ้านทอมือบ้านนากระเซ็ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอลายขัด 0.0001990066
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย สวนเรญา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เบเกอรี่ 0.0008468701
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาดี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริกแจ่วดำน้ำผักสะทอน 0.000189455
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านติดต่อ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แจ่วบองปลาร้าสุกแม่เพ็ญประภา 7.16588E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ เครื่องใช้ในครัวที่ทำจากไม้ 0.000291327
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย สุมาลีหมอนโชว์ SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ หมอนโชว์ 0.0002034597
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนสว่าง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ไวน์สมุนไพร 0.0001218609
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนจากไม้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ เครื่องใช้ในครัวเรือนจากไม้ 0.0003250237
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย กลุ่มทำไม้กวาดบ้านกลาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ไม่กวาดดอกหญ้า 0.0005220853
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย กลุ่มสตรีมัพร้าวแก้วบ้านน้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะพร้าวแก้ว 0.0037674028
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเครือคู้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอลายขัด 0.0004023128
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย กลุ่มสตรีมะพร้าวแก้วบ้านน้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผักและผลไม้ทอดกรอบ 0.0021572531
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นบ้านไทดำ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าคลุมไหล่ 0.0001310332
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านน้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะพร้าวแก้ว 0.003120936
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย กลุ่มงานสวยด้วยสองมือ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ถักโครเชต์ 7.3706E-6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย กลุ่มหัตถกรรมจักสานไทเลย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ จักสานไม้ไผ่ 3.83886E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย ริยะจันทร์การเกษตร SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ทำมันเส้น 2.6872E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิสาหกิจชุมชนบ้านไร่พวย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ไผ่ 0.0001167014
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย กลุ่มส่งเสริมอาชีพแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนกกข่า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าพันคอ 0.0001535545
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาใหม่ศาลาเฟือง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าขาวม้า 5.11848E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย กลุ่มทอผ้าไทเลยบ้านก้างปลา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอลายขัด 3.27583E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง ม.4 บ้านสูบ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอลายขัด 1.63484E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ บ้านหนองแคน ม.9 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กาแฟคั่ว (ชนิดเมล็ด) 8.53081E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย กลุ่มผ้าฝ้ายศรีประทุม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอลายขัด 1.06966E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย กลุ่มแกะสลักหินแกรนิต บ้านทับพญานาอ้อ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ครกหินแกรนิต 0.0005425592
ภาคใต้ ชุมพร พลชาสมุนไพร SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 0.0007287185
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม กลุ่มไพรรักษา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สมุนไพรชุดต่างๆ,ยาหม่อง 0.0929481754
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม กลุ่มแม่บ้านเกษตรนางามเหนือ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ พริกแห้งบด,ข้าวคั่ว,แปรรูปหน่อไม้ 0.0485946085
ภาคใต้ ชุมพร กลุ่มมังคุดคุณภาพคลองขนาน-นาพญา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มังคุด 0.0004299526
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม กลุ่มทอผ้าบ้านหนองนางด่อน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอย้อมสีโคลน,เสื้อผ้า,ผ้าทอ 0.0001091261
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวคุณภาพดีบ้านหนองนางด่อน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ข้าวผง,ข้าวฮาง,คุกกี้ 1.3058782422
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตแตงโมไร้เมล็ดในโรงเรือนบ้านคำสะอาด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวโพดนมฮอกไกโด,กาโนล่า,ฟรุ๊ตโต๊ะ,แตงโมหนึบหนับ,น้ำแตงโม 2.9624189915
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวฮาง,ข้าวกล้อง,ข้าวผงพรพ้อมชง,กล้วยเบรกแตก,จมูกข้าว,ยาสระผมสมุนไพร,หญ้าหวานแห้ง 0.6462934976
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมเพาะเห็ดนางฟ้า-อังการี-นางลมดำ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เห็ด,แหนมเห็ด,กล้วยตาก,เห็ดสวรรค์,น้ำล้างจาน 0.0002018531
ภาคใต้ ชุมพร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมังคุดคุณภาพบางมะพร้าว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มังคุดผลสด 1.79659E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม กลุ่มเห็ดนาคูณใหญ่ 2 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เห็ดนางฟ้า,เห็ดขาว,แหนมเห็ด 0.0686849289
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม กลุ่มแม่บ้านเกษตรจักสานกระติบข้าว ม.4 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ กระติบข้าว 0.0005456303
ภาคใต้ ชุมพร บริษัท โอท๊อป-มาดเท่ จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 0.0040367623
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม ศูนย์ฝึกอบรมศรีโครตบูรณ์อโศก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ พืชผัก,ปุ๋ย,เห็ด,ฮูลาฮูป,น้ำดื่ม,น้ำยาล้างจาน 1.9297714351
ภาคใต้ ชุมพร สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กาแฟคั่วบด ทรีอินวัน 0.000764663
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม กลุ่มสตรีจักสานหมู่บ้านหนองงัว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ กระติบ,ตะกร้า 0.0005456303
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม ศูนย์ส่งเสริมการปลูกถั่วลิสงชุมชนห้วยไห วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ถั่วลิสง
ภาคใต้ ชุมพร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดศูนย์เรียนรู้การเกษตรท่ามะพลา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มังคุดสด 0.0003844964
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม กลุ่มแปรรูปอาหารตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ กระเจี๊ยบ,กล้วยตาก,พริก 0.2241895735
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม กลุ่มเพาะปลูกเห็ด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เฆ้ดนางฟ้า,เห็ดฟาง,แหนม,เห็ดปรุงรสชาววัง,เห็ดโคน 0.0004037062
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม กลุ่มเพาะเห็ด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เห็ดขาว,จำเพาะเชื้อเห็ด 0.1892610427
ภาคใต้ ชุมพร วิสาหกิจชุมชนวรรณะเกษตร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปกาแฟสด 0.0003953517
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม กลุ่มเกษตร วังโนพัฒนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ แจ่วบอง 0.0139197156
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม กลุ่มข้าวเกษตรอินทรีย์ (ศูนย์เรียนรู้) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ข้าวเกษตรอินทรีย์ 0.002170237
ภาคใต้ ชุมพร ร้านกล้วยอบคุณอี๊ดชุมพร SMEs อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง 0.0069964976
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม กลุ่มเกษตรอินทรีย์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ต้นกล้า,พืชผัก,มะขามฝักใหญ่ 0.016814218
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม กลุ่มศุนย์หัตถกรรมและพัฒนาอาชีพ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สานกระติบ,พานใส่บาตร
ภาคใต้ ชุมพร วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากการเกษตรตำบลท่ายาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยอบ 0.0007557384
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มขนมหวานส่งเสริมสุขภาพบ้านกลิ่นนารี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมไทย 0.2373154123
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม กลุ่มพืชเศรษฐกิจ ม.4 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกพืชผัก,เลี้ยงกบ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพอำเภอบ้านดุง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำมัลเบอรี่ 1.9706632038
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม กลุ่มจักสานแปรรูปจากไม้ไผ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ กระติบ,พานบุญ,ถาด,กล่องทิชชู่ 0.0009751052
ภาคใต้ ชุมพร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพ่อตาหินช้าง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยเล็บมือนางอบ 0.0017187867
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนลุ่มแม่บ้านเกษตรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมวังชมพู วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ หม่อนไหม 0.4473554502
ภาคใต้ ชุมพร กลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กาแฟ 0.1288976531
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม กลุ่มจักรสานนาคูณทุ่ง ม.3 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สานกระติบ,ตะกร้าหมาก,ตะกร้า 0.0005456303
ภาคใต้ ชุมพร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดคุณภาพบ้านฉาน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มังคุดสด 0.0003399697
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรบ้านห้วยไห วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ข้าวกล้องงอกไรซ์เบอรืรี่ 0.5745403436
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม กลุ่มสมุนไพรพื้นบ้าน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สมุนไพรพื้นบ้าน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตีเหล็กพัฒนาอาชีพบ้านโนนม่วงหวาน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมโลหะ ตีมีด 5.4511275071
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม กลุ่มแปลงใหญ่แมลงเศรษฐกิจ (จิ้งหรีด) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปุ๋ยแมลง,ข้าวเกรียบ,โปรตีน 2.2296400379
ภาคใต้ ชุมพร วิสาหกิจชุมชนน้ำตาลมะพร้าวบ้านเขาสวนทุเรียน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำตาลมะพร้าว 0.0186300136
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม กลุ่มแม่บ้านทำกล้วยฉาบ (OTOP) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยฉาบ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม แปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปอาหารแหนม,หมูแดดเดียว 0.0585963981
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถหนองปลาค้อเฒ่า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผักดอง,ถ่านไม้ใบโอชา,กล้วยฉาบ,ทองม้วน,ดอกจอก,พืชผัก,โค-กระบือ 0.520157346
ภาคใต้ ชุมพร วิสาหกิจชุมชนทอปกรีนเวอร์จิ้นออยล์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำมันมะพร้าว 0.0005758308
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถวังกะเบา-นาสีนวล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกพืชผัก,ปลูกถั่ว,ทำกล้วยฉาบ,ข้าวเกรียบ,เลี้ยงหมูป่า,โค-กระบือ,ถ่าน 1.1058483412
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี กลุ่มสตรีบ้านท่าด่าน SMEs อุตสาหกรรมอโลหะ ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 0
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี กลุ่มปักผ้าคลุมม.5 บ้านท่ากุน SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าคลุม 0.0004632006
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี มะฮาเซ็ง มะแด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหาร 0
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี กลุ่มตัดผ้าคลุมบ้านบูแบ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าคลุม 0.000502891
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านทุ่งคา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ดอกไม้ประดิษฐ์ 6.60114E-5
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี กลุ่มยาริงบาติก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าบาติก 0.0021938427
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี กลุ่มข้าวเกรียบปลาปัตตานี SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเกรียบปลา 0.0569375445
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี ฮาซนะ เจ๊ะแต SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเกรียบปลา 0.0183101774
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี กลุ่มข้าวเกรียบปลาทะเล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเกรียบปลา 4.95213E-5
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี หาสมาส มามะ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเกรียบปลา 0.0077252428
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี กลุ่มข้าวเกรียบปลาบ้านดาโต๊ะ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเกรียบปลา 0.0131243261
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี อับดุลบาซิก สาแม SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเกรียบปลา 0.0025120834
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี แมะเสาะ อาบู SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเกรียบปลา 0.0294961991
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี มารียะ กาเดร์ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเกรียบปลา 0.0137592778
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี สารีหะ วาเฮง SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเกรียบปลา 0
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี กลุ่มดาวเดือน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเกรียบปลา 0
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ภูมิปัญญา SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ปอเปี๊ยะทอด 0.0007835106
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจน้ำพริกเครื่องแกง เลขที่ 114 ม.6 ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 คุณสมพร โอสถานนท์ 0869073636 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร พริกเเกง 5.1836E-6
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชน Friends GROUP เลขที่ 48 ม. 5 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ. ฉะเชิงเทรา 24160 ผู้ประสานงาน คุณอนุชิดา ดุนกุล โทร 0960742931 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร หมูและปลาแดดเดียว 0.0001171737
ภาคใต้ ชุมพร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านทุ่งวัวแล่น วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กาแฟคั่ว 0.5610523427
ภาคใต้ ชุมพร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโครการสายใยรักบ้านทุ่งตะไคร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มังคุดแปรรูปกวนมือ 3.54976E-5
ภาคใต้ ชุมพร ร้านกอบกุล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยเล็บมือนางอบ 0.008751178
ภาคใต้ ชุมพร กลุ่มเรือประมงพื้นบ้านปากน้ำหลังสวน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหารทะเลสด 5.52796E-5
ภาคใต้ ชุมพร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาเกษตรเขตคลองพระราชทานหัววัง-พนังตัก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 0.0005212373
ภาคกลาง สิงห์บุรี วิสาหกิจชุมชนจักรสีห์บ้านที่ 100 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนม,เค้ก 0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม สหไม้ทอง SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เฟอร์นิเจอร์ไม้ 0.0153967257
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วุฒิพง์ค้าไม้ SMEs อุตสาหกรรมไม้ วงกบ/ประตู/หน้าต่าง 0.0001238264
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม โรงสีข้าวมิตรไชยมะโรง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ สีข้าว แยกแกลบ แยกรำ 1.0134597156
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม ทวีโชควัสดุ SMEs อุตสาหกรรมไม้ วงกบ/ประตู/หน้าต่าง 0.0001536364
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไทยพวนอำเภอบ้านผือ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าไหม 0.0815131177
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ไอโอดีน บ้านดงบัง หมู่ 2 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ไข่ไก่ 0.4886718483
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกไม้ยูคาลิปตัส วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ไม้ยูคา 0.1247697896
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนเครื่องหนังแท้บ้านผักตบ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องหนัง 0.3327194389
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลาบ้านโนนธาตุ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลา 2.3061327014
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าห่มจากเศษผ้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าห่มจากเศษผ้า 0.4166745782
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มขนมไทยอบแห้ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมไทย 0.3826273547
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพเย็บผ้าบ้านดอนสวรรค์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อผ้า 0.5749080569
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านซำป่าหัน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เลี้ยงไหม 0.071323978
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนจักสานเส้นพลาสติก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ตระกร้าสาน 0.4324749953
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารจากปลาบ้านถ่อนนาเพลินหมู่ 7 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แจ่วบอง 0.4256940284
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสหกิจชุมชนกลุ่มปลูกถั่วลิสงบ้านดงบัง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ถั่วลิสง 0.6385901801
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพแปรรูปสมุนไพรบ้านหมากหลอด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ยานวดแผนไทย 0.4475061384
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนลุ่มผู้เลี้ยงจิ้งหรีดหนองแวง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร จิ้งหรีด 1.2438406066
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชุนกลุ่มรักดอกไม้ปลูกไว้ในสวนมะลิ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ดอกมะลิ 0.482131109
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจนวดแผนไทยบ้านหัวขัว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ บริการ 0.4407628436
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดภัยจากสารพิษสามขา ตำบลบ้านโปร่ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผักปลอดสารพิษสารพิษ 0.4147445687
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านเชียง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เมล็ดกาแฟ 0.3956282616
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนลุ่มปลูกแตงร้านบ้านโนนเชียงค้ำ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แตงร้าน 2.9838901991
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบ้านนาฮี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ 1.2435833175
ภาคกลาง ราชบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักรสานเภาวัลย์แดงและไม้ไผ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ จักรสาน 3.7891E-6
ภาคกลาง ราชบุรี วิสาหกิจชุมชนเพชราแปรรูปเกษตร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ดีปลีตากแห้ง
ภาคกลาง ราชบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบ้านบางป่า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แป้งกล้วย กล้วยอบ 0.8155968855
ภาคกลาง ราชบุรี วิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัย ตำบลทุ่งหลวง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เห็ดฟาง กาแฟคั่ว รางจืด-ชยา อบแห้ง 0.1051539621
ภาคกลาง ราชบุรี วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ตำบลดอนทราย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวสาร ข้าวปลูก เลี้ยงวัว 3.4888E-6
ภาคกลาง ราชบุรี วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรตาลตอร่วมใจ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริก 7 อย่าง/มะม่วงกวน/กล้วยตาก 0.0749850155
ภาคกลาง ราชบุรี วิสาหกิจชุมชนน้ำพริกสระโกสินารายณ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริกต่างๆ 0.1200213034
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม เอ็นเอวูด แอนด์ ซับพลาย SMEs อุตสาหกรรมไม้ แปรรูปไม้ 2.395450237
ภาคกลาง ราชบุรี วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรปากแรด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริกเห็ด เห็ดทรงเครื่อง 0.0049209739
ภาคกลาง ราชบุรี วิสาหกิจชุมชนซีล&บีม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แคปหมู 0.0044404976
ภาคกลาง ราชบุรี วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านทุ่งทอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ลูกประคบ ยาหม่อง 0.0001138513
ภาคกลาง ราชบุรี วิสาหกิจชุมชนเพื่อความมั่นคงทางอาหารที่ปลอดภัยตำบลเตาปูน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เส้นขนมจีน 0.0034090271
ภาคกลาง ราชบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอนใหญ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาส้ม ปลาอบกรอบ 0.0507929949
ภาคกลาง ราชบุรี วิสาหกิจชุมชนอ้อยสมุนไพรตำบลบ้านม่วง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เห็ด ขมิ้น น้ำพริกเห็ด 1.2130082531
ภาคกลาง ราชบุรี วิสาหกิจชุมชนบ้านหัวทุ่งหนองโรงพัฒนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ก้อนเชื้อเห็ด เห็ดสด น้ำพริกเผาเห็ด 0.62898187
ภาคกลาง ราชบุรี วิสาหกิจชุมชนบ้านกุ่มพัฒนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยตาก 0.3686307185
ภาคกลาง สมุทรสาคร วิสาหกิจชุมชนสตรีพัฒนาอาชีพชุมชนคลองกระโจน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี แชมพู สบู่ 3.73853E-5
ภาคกลาง ราชบุรี วิสาหกิจชุมชนชุมชนเห็ดและผักหลากชนิดปลอดสารพิษสู่ชีวิตพอเพียง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผักปลอดสารพิษ 0.093296181
ภาคกลาง ราชบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวหิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยหน้าธัญพืช 0.1295278635
ภาคกลาง ราชบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสตรีต.สามเรือน(ผลไม้แปรรูป) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เมี่ยงคำสมุนไพร 0.1212823007
ภาคกลาง ราชบุรี วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้ มะหาด-ไทธารา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แยม เค้ก คุ้กกี้ 0.0365836265
ภาคกลาง ราชบุรี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องไรซ์เบอรี่เพื่อสุขภาพบ้านเขาราบ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ 0.0065590294
ภาคกลาง ราชบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวตังไรซ์เบอรี่ 1.2381544834
ภาคกลาง ราชบุรี วิสาหกิจชุมชนแปรูปอาหารเพื่อสุขภาพตำบลจอมบึง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กระหรี่ปั๊บไส้เห็ด 0.045966599
ภาคกลาง ราชบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านอ้ออีเขียว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลานิลแดดเดียว 0.0309279668
ภาคกลาง ราชบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอนมดตะนอย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยอบลูกอบแผ่น 0.0169526474
ภาคกลาง ราชบุรี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบางโตนด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริกนรกปลาย่าง 0.1512117128
ภาคกลาง ราชบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าตำบลบางโตนด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ กระเป๋าผ้า 0.2457928493
ภาคกลาง ราชบุรี วิสาหกิจชุมชนศิริวรรณเสื้อผ้าเด็ก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อผ้าจากฝ้าย 0.1967187958
ภาคกลาง ราชบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปักฉลุส่งเสริมอาชีพแม่บ้านหนองน้ำขวาน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าปักฉลุ 0.0001056455
ภาคกลาง ราชบุรี วิสาหกิจชุมชนสุนันทาไหมไทย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าขาวม้า 0.1307066229
ภาคกลาง ราชบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดนาหนอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าซิ่น 0.000211291
ภาคกลาง ราชบุรี กลุ่มส่งเสริมอาชีพผ้าทอมือบ้านไร่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าขาวม้า 0.2457437118
ภาคกลาง ราชบุรี กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านราชบุรีวัดนาหนอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าจกทอมือ 0.0001690328
ภาคกลาง ราชบุรี กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าไหมเขียนลายทอง 0.0002227564
ภาคกลาง ราชบุรี วิสาหกิจชุมชนชนัยพรผ้าจก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าซิ่นตีนจก 0.0001002404
ภาคกลาง ราชบุรี วิสาหกิจชุมชนมนตรีพัฒนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ กระเป๋าเสื้อจิ๋วแฟนซี 0.2950973573
ภาคกลาง ราชบุรี วิสาหกิจชุมชนนิคแน็คตู้ไม้สักจิ๋วลายไทย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ตู้ไม้สักจิ๋วลายไทย 0.739027109
ภาคกลาง ราชบุรี วิสาหกิจชุมชนอุดมทรัพย์โต๊ะไม้ท่าจันทร์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ เฟอร์นิเจอร์ไม้ 0.5159938378
ภาคกลาง ราชบุรี วิสาหกิจชุมชนบ้านตากแดดจักรสาน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ตะกร้าไม้ไผ่สาน 0.0001690328
ภาคกลาง ราชบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้มะพร้าวตำบลอ่างทอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ โคมไฟไม้มะพร้าว 0.196604797
ภาคกลาง ราชบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอุปกรณ์ประดับยนต์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ พวงมาลัยไม้ 0.1618456265
ภาคกลาง ราชบุรี วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมรากไม้ตำบลรางบัว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ป้ายไม้ เขียง 0.2284890995
ภาคกลาง ราชบุรี กลุ่มส่งเสริมอาชีพทำมาลัยจากกระดาษทิชชู่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมกระดาษ มาลัยทิชชู่ 0.0249339284
ภาคกลาง ราชบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสาชุบยางพาราบ้านโคกพระ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมกระดาษ กุหลาบจากกระดาษสา 0.0590262524
ภาคกลาง ราชบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอารักษ์ตำบลลาดบัวขาว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมกระดาษ กระดาษฟางข้าว 0.1041767828
ภาคกลาง ราชบุรี วิสาหกิจชุมชนการพัฒนาอาชีพภูผึ้งหลวงตะนาวศรี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมกระดาษ กระเป๋ากระดาษสา 0.0656083109
ภาคกลาง ราชบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหมูหลุมอินทรีย์ตำบลดอนแร่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปเนื้อหมู 4.2893783318
ภาคกลาง ราชบุรี วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรสมุนไพรใส่ใจสุขภาพซอนต้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปสมุนไพร 0.0852089084
ภาคกลาง ราชบุรี วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงเพื่อการส่งออกฯ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะม่วงแปรรูป 0.1180138828
ภาคกลาง ราชบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพืชสมุนไพรด่านทับตะโก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร พืชสมุนไพรตากแห้ง 0.0659336383
ภาคกลาง ราชบุรี วิสาหกิจชุมชนบ้านแก้วกลางสวนสมุนไพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี สเปร์สมุนไพรคลายเส้น 0.1114115798
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ แปรรูปผลไม้สด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะตูมแห้ง กระเจี๊ยบ ลำใยแห้ง มะม่วงหาวมะนาวโห่
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ น้ำพริกเบญจวรรณ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริก 0.455135545
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ ตูมตามหมูสวรรค์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร หมูสวรรค์
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ กลุ่มน้ำพริกปลาย่างไข่เค็ม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริก 0.021292891
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนแลงใหญ่มันสำปะหลังอำเภอโนนสะอาด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มันสำปะหลัง 19.2527986351
ภาคเหนือ อุทัยธานี วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโค แม่ทัพเมืองผา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โค 0.0001494597
ภาคเหนือ อุทัยธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านโป่งเก้ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โค 0.0001681422
ภาคเหนือ อุทัยธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโค-กระบือ เพชรรุ่งบ้านถนนใหม่ หมู่ที่ 6 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โค-กระบือ 0.0001681422
ภาคเหนือ อุทัยธานี วิสาหกิจชุมชนรวมใจสามัคคี (เลี้ยงโค - กระบือ) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โค - กระบือ 0.0004981991
ภาคเหนือ อุทัยธานี วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่พันธุ์ควายไทย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ควาย 9.34123E-5
ภาคเหนือ อุทัยธานี วิสาหกิจชุมชนบ้านเนื้อร้อนควายงาม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ควาย 0.000143727
ภาคเหนือ อุทัยธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ควายไทยบ้านเขาหินเทิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ควาย 0.0001569327
ภาคเหนือ อุทัยธานี วิสาหกิจชุมชนบ้านวังหินพัฒนาควายไทย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ควาย 7.18635E-5
ภาคเหนือ อุทัยธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสุพรรณิการ์ เลี้ยงกระบือ (ควายงาม) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ควาย 0.0001494597
ภาคเหนือ อุทัยธานี วิสาหกิจชุมชนรอยไถควายไทยหนองไผ่ล้อม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ควาย 0.0001176995
ภาคเหนือ อุทัยธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มควายไทยบ้านหนองเมน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ควาย 0.0001681422
ภาคเหนือ อุทัยธานี วิสาหกิจชุมชนค.คนเลี้ยงควายบ้านเขาน้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ควาย 0.0001961659
ภาคเหนือ อุทัยธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรพอเพียงเลี้ยงแพะแกะอำเภอบ้านไร่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แพะ 0.0001345137
ภาคเหนือ อุทัยธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงแพะอำเภอสว่างอารมณ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แพะ 0.000151328
ภาคเหนือ อุทัยธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงแพะแกะเขตป่าแนวกันชนห้วยขาแข้ง บ้านบึงเจริญ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แพะ 0.0001255462
ภาคเหนือ อุทัยธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะและแกะอำเภอหนองฉาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แพะ 0.0001793517
ภาคเหนือ อุทัยธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเขาผาลาด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แพะ 0.000215222
ภาคเหนือ อุทัยธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแพะทองคำ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เนื้อแพะ 0.000215222
ภาคเหนือ อุทัยธานี วิสาหกิจชุมชนฟาร์มควายทัพทัน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ควาย 0.0002092436
ภาคเหนือ อุทัยธานี นายส่งคุณ เอี่ยมรุ่งทรัพย์ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ทำมันเส้น 0.0004445956
ภาคเหนือ อุทัยธานี ลานมันธีรชัย SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ทำมันเส้น 0.00285739
ภาคเหนือ อุทัยธานี โรงนึ่งข้าวอำนวยผล SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวนึ่ง 0.000329614
ภาคเหนือ อุทัยธานี สำลีรัตน์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ สีข้าว 0.000260625
ภาคเหนือ อุทัยธานี นายสมคิด แคฝอย SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ สีข้าว 0.0002086703
ภาคเหนือ อุทัยธานี นายสงบ ทองคำขาว SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ สีข้าว 0.0002146323
ภาคเหนือ อุทัยธานี โรงสีอรพรรณพืชผล SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ สีข้าว 0.000260625
ภาคเหนือ อุทัยธานี นายพวน เกษกิจ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ สีข้าว 0.0001788603
ภาคเหนือ อุทัยธานี กิจดำรง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ สีข้าว 0.000191636
ภาคเหนือ อุทัยธานี นายนิพัฒน์ กมลรัตนกุล SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ สีข้าว 0.0002682904
ภาคเหนือ อุทัยธานี โรงสีบัณฑิต SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ สีข้าว 3.375E-7
ภาคเหนือ อุทัยธานี โรงสีบัณฑิต SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ สีข้าว 0.0003374923
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนเนินพยอมรวมใจ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ร้านค้าชุมชน 0.2305358886
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม ฌ พาณิชย์ SMEs อุตสาหกรรมไม้ ไม้แปรรูป/ประตูไม้อัด 0.0532322275
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม สมชัยเฟอร์นิเจอร์ SMEs อุตสาหกรรมไม้ ประตู/โต๊ะ/เตียง 0.0264952356
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชุมชนบ้านหินลาด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สีข้าวแยกแกลบ แยกรำ 0.4606635071
ภาคเหนือ เชียงใหม่ แสงเดือนผ้าฝ้าย SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ ชุดผ้าฝ้าย 0.358080642
ภาคเหนือ อุทัยธานี โรงสีไทยเจริญ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สีข้าว 0.0001788603
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนการเกษตรอินทรีย์ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ อ.ไชยวาน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผัปลอกสารพิษ 1.9793482464
ภาคเหนือ อุทัยธานี โรงสีกิจเจริญพร SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ สีข้าว 0.0002299632
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าพันธุ์มหา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าฝ้าย 0.1111852527
ภาคเหนือ อุทัยธานี โรงสีปล่อยเสือ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ สีข้าว 0.0003560417
ภาคเหนือ อุทัยธานี มิตรชาวนารุ่งเรือง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ สีข้าว 0.000191636
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิสาหกิจชุมชนกล้วยฉาบสมุนไพรบ้านดอนโมง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยฉาบ/กระหรีปั๊บ
ภาคเหนือ อุทัยธานี โรงสีบ้านหนองม่วง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ สีข้าว 5.962E-7
ภาคเหนือ อุทัยธานี โรงสีโกวา SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ สีข้าว 5.519E-7
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานดงธาตุ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ กระติ๊บ 0.5223855924
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพทอผ้าชุมชนโพนบก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผเาหมักโคลน 0.5494691943
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพชุมชนหนองใหญ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำมันนวดตัว 0.7835783886
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเข็มเพชรผ้าไหม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้า 3.9924170616
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมพื้นเมืองบ้านผาสิงห์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ กระเป๋า,กล่องกระดาษทิชชู 0.5223855924
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านจิกสปา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สมุนไพรขัดผิว 1.0388637725
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิกาหกิจชุมชนกลุ่มเสริมสวยนวดแผนโบราณตูมใต้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สมุนไพรนวดตัว 0.3767203791
ภาคเหนือ อุทัยธานี เพ็ชรเจริญ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ สีข้าว 2.683E-7
ภาคเหนือ อุทัยธานี โรงสีสัมฤทธิ์ผล SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ สีข้าว 1.916E-7
ภาคเหนือ อุทัยธานี แม่สำเริงอิฐแดง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตอิฐดินเผา
ภาคเหนือ อุทัยธานี เจทรายทอง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ดูดทราย 0.0118175545
ภาคเหนือ อุทัยธานี โรงสีมั่นคงธัญญา SMEs อุตสาหกรรมอาหาร สีข้าว 7.62E-8
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ วิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นสัมมาชีพ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวแต๋น 2.3E-9
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ มณสมุนไพรไทยบ้านวังใหญ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ชาหญ้าหวาน,ขิงอบน้ำผึ้ง,ข้าวเกรียบสมุนไพร 0.2522388626
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ ขนมจีนบ้านโมคลา 57 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูป 0.0004499761
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ กลุ่มแปรรูปกล้วยตากประทุมทิพย์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยตาก 4.6E-9
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ กล้วยฉาบบ้านกล้วย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยฉาบ 0.0004285024
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ กลุ่มแม่บ้านรวมทรัพย์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริก 0.1719810427
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บปักถักโครเซต์ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองม่วง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าปิดจมูกลายผ้าขาวม้า/กระเป๋าลดโลกร้อนลายผ้าขาวม้า 0.0405383886
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนลุ่มศิลปะประดิษฐ์จากเส้นใยธรรมชาติ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ศิลปะประดิษฐ์จากสิ่งทอ 0.5223855924
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลาบ่อซีเมนต์หมู่ 10 บ้านใหม่สามัคคี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เลี้ยงปลา 0.0909388919
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนเกษตรเลี้ยงปลาหมอบ้านดงปอ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาหมอ 0.4939098995
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงใหมดงบัง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ลูกหม่อน 2.30332E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้กวาดทางมะพร้าวบ้านม่วง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ไม้กวาดทางมะพร้าว 1.5724E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีบ้านซับสีทอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปหน่อไม้ 2.74965E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลาดุก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาดุก 1.74199E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่สร้างอาชีพ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เนื้อไก่ 6.81373E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลาเพื่อชุมชน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลา 0.0536711682
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดโนนทัน ม.12 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เห็ดฟาง 2.87454E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ กลุ่มสัมมาชีพไว้กวาดทางมะพร้าว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ไม้กวาดทางมะพร้าว 0.0131399659
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิสาหกิจชุมชนโครงการกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปเนื้อโค 0.0518350863
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิสาหกิจชุมชนบ้านเขว้าร่มโพธิ์ชัย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าไหม 2.21118E-5
ภาคเหนือ เชียงใหม่ ใบบัว SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อผ้า 0.1915437105
ภาคเหนือ เชียงใหม่ หม่าล่า รสเผ็ด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ หม่าล่า 1.98968E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ กลุ่มแปรรูปข้าวกล้องงอก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวกล้องงอก/ผงข้าวกล้อง 0.5600484034
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรแม่บ้านเกษตรบ้านโนนงิ้ว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ลูกประคบ 0.1345820672
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชเศรษฐกิจ ตำบลผักปัง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผัก 0.3633482798
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมหัตถกรรมพื้นบ้านภูเขียว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ตะกร้าจักรสาน 0.0639170002
ภาคเหนือ เชียงใหม่ ฝ้ายแก้ว SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าฝ้ายพิมพ์ลาย 0.2058808595
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดสารตำบลบ้านเดื่อ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผักปลอดสาร 0.0798770866
ภาคเหนือ เชียงใหม่ ชุดพื้นเมืองล้านนา SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ ชุดพื้นเมือง 0.1168152227
ภาคเหนือ เชียงใหม่ มะพร้าวปั่นอารมณ์ดี SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ เครื่องดื่ม 0.0179327346
ภาคเหนือ เชียงใหม่ สุมาลี SMEs อุตสาหกรรมกระดาษ กระดาษสา 0.0047163882
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิสาหกิจกลุ่มน้ำพริกบ้านแท่น วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริก 3.57085E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิสาหกิจกลุ่มเครือข่ายผู้ทอผ้าและแปรรูปผ้าลายอัตลักษณ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ กระเป๋าผ้า / ผ้า 0.1986449289
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านหัน หมู่ 1 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผักสวนครัว 0.0639170002
ภาคเหนือ เชียงใหม่ แพรวาผ้าเมือง SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าพื้นเมือง 0.1569726819
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงสัตว์ครบวงจร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงสัตว์ 0.0639361638
ภาคเหนือ เชียงใหม่ น้องจ๋าผ้าฝ้ายพื้นเมือง SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าฝ้ายพื้นเมือง 0.3659108878
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเฮือนไม้หมาก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เสาวรส 0.225349763
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิสาหกิจชุมชนคอนสารเกษตรอินทรีย์วิถีไทคอนสาร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผักสวนครัว 0.0887587064
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมการเกษตรเพื่อส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรภูฝ้าย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร พืชสมุนไพร 0.2029478673
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอเสื่อกกบ้านราษฎร์ดำเนิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื่อกก 0.0763123018
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหาร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริก 0.1863191841
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิสาหกิจชุมชนกบุ่มทอเสื่อกกและแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านป่าเสี้ยว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื่อกก 0.1330805687
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้า 1.0070337941
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิสาหกิจกลุ่มจักสานไม้ไผ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ตะกร้าสาน 8.292E-7
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ช่องสามหมอ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เกษตรอินทรีย์ผสมผสาน 0.6167772512
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อนครามบ้านนาทราย ม.7 ต.นาบัว อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้ามัดย้อม 0.6745415886
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ กลุ่มน้ำดื่มบ้านสร้างแว้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำดื่ม 0.0447650111
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาน้ำจืด 0.1005312728
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพบ้านน้ำปู วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าฝ้ายลายขัด 0.4158992986
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนทำข้าวเม่าเมืองพาน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเม่า 0.4242172845
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนผลิิตเก้าอี้โต๊ะอาหารบ้านเหล่าม่วง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ เก้าอี้โต๊ะอาหาร 0.821189346
ภาคเหนือ เชียงใหม่ นมหมีปั่น SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ เครื่องดื่ม 0.2313820109
ภาคเหนือ เชียงใหม่ ขนมไทยน้องรดา SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ขนมไทย 0.000112349
ภาคเหนือ เชียงใหม่ ไข่เป็ดเเม่ประมวล SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ไข่เป็ด 0.0031483066
ภาคเหนือ เชียงใหม่ ครัวฮิมฝาย SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหารพื้นเมือง 0.2093246215
ภาคเหนือ เชียงใหม่ เเม่ละเมียด กับข้าวพื้นเมือง SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหารพื้นเมือง 0.0290747755
ภาคเหนือ เชียงใหม่ ก๋องเเก้ว SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อผ้าพื้นเมือง 0.0440594787
ภาคเหนือ เชียงใหม่ ป้าเล็กไก้อบน้ำผึ้ง SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ไก่อบน้ำผึ้ง 0.0023633318
ภาคเหนือ เชียงใหม่ บิ๊กวันเฟรนฟายส์ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เฟรนฟายส์ 0.0031473102
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วุ้นยาหยี SMEs อุตสาหกรรมอาหาร วุ้น 0.0001057427
ภาคเหนือ เชียงใหม่ นภสร เบเกอรี่ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เบเกอรี่ 0.2906031191
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้ามิตรกุดจอกน้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าวน 67.6492890995
ภาคเหนือ เชียงใหม่ เกด เบญอาหารไทย SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อาหารไทย 0.0072239636
ภาคเหนือ เชียงใหม่ ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นรสเด็ด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ก๋วยเตี๋ยว 0.0283732456
ภาคเหนือ เชียงใหม่ นิภาพรชุดม้งเเฟชั่น SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ ชุดม้ง 0.0937864698
ภาคเหนือ เชียงใหม่ เชียงใหม่คิดส์ SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ ชุดเด็ก 0.2292898863
ภาคเหนือ เชียงใหม่ แพรวาผ้าฝ้าย SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าฝ้าย 0.0367877653
ภาคเหนือ เชียงใหม่ รพีพร ผ้าฝ้ายพื้นเมือง SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าฝ้ายทอ 0.1382285346
ภาคเหนือ เชียงใหม่ จิมมี่ SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้า 0.1063776455
ภาคเหนือ เชียงใหม่ ร้านผ้า จินเฮงฮวด SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้า 0.0310784485
ภาคเหนือ เชียงใหม่ ดั่งใจ๋ กาดหลวงเชียงใหม่ SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อ 0.0615495037
ภาคเหนือ เชียงใหม่ ถูกใจ กาดใหม่ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ของใช้ 0.2566278119
ภาคเหนือ เชียงใหม่ ป้าอี้ดเดิม ข้าวเกรียบ มันกัลยา SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเกรียบ มัลกัลยา 0.0142354774
ภาคเหนือ เชียงใหม่ จิ้นนึ่ง พริกข่า SMEs อุตสาหกรรมอาหาร หมูเเดดเดียว 0.0368893356
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิชิตขนมไทย SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ขนมไทย 3.10129E-5
ภาคเหนือ เชียงใหม่ มิลล์ By น้องพิมพ์ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำสมุนไพร 0.0677239647
ภาคเหนือ เชียงใหม่ ไก่ทอดนันทา SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ไก่ทอด 0.021343221
ภาคเหนือ เชียงใหม่ อัญชลีน้ำพริกรสเด็ด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริก 0.0213280882
ภาคเหนือ เชียงใหม่ ไส้อั่วปราณี SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ไส้อั่ว 0.2615545409
ภาคเหนือ เชียงใหม่ เเม่เครือวัลย์ ขนมวง SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ขนมวง 3.75518E-5
ภาคเหนือ เชียงใหม่ กล้วยทอดโมเลน SMEs อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยทอดโมเลน 0.0284283589
ภาคเหนือ เชียงใหม่ กาญจนาอาหารเเช่เเข็ง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ อาหารเเช่เเข็ง 0.0475489894
ภาคเหนือ เชียงใหม่ ต้นทองคอฟฟี่ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ เครื่องดื่ม 0.2497458148
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกองทุนขยะรีไซเคิลบ้านศรีสวัสดิ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอโลหะ ขยะรีไซเคิล 1.1004270893
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเห็ดออแกร์นิคบ้านบุ่งแก้ว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เห็ดสด 0.5427301991
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกาแฟนายูง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กาแฟ 1.5235771086
ภาคเหนือ เชียงใหม่ the blooming garden SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม 0.4857441802
ภาคเหนือ เชียงใหม่ ผัดไท หอยทอดป้าน้อง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ผัดไท หอยทอด 0.0023581629
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเนื้อสัตว์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ไส้กรอก/แหนมหมู/แหนมวัว 0.0038388626
ภาคเหนือ เชียงใหม่ เบญจกาญ ข้าวสารราคาถูก SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ข้าวสาร 0.0071422439
ภาคเหนือ เชียงใหม่ ก๋วยเตี๋ยวหม้อดิน SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ก๋วยเตี๋ยว 0.1048513462
ภาคเหนือ เชียงใหม่ นาซีมะห์ โรตีชาชัก SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ โรตี เครื่องดื่ม 0.1534453271
ภาคเหนือ เชียงใหม่ บ้านนม SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม 0.249733858
ภาคเหนือ เชียงใหม่ ก๋วยเตี๋ยวเพิ่มพูน SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ก๋วยเตี๋ยว 0.0112322713
ภาคเหนือ เชียงใหม่ หมึกย่างรสเเซ่บ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ หมึกย่าง 0.0040318627
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนล่องรือชมบัวแดงเชียงแหว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร บริการล่องเรือ 0.8549128493
ภาคเหนือ เชียงใหม่ พีเอ็น อินเตอร์เน็ต SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ถ่ายเอกสาร 0.1868436695
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าว (ขนมจีนสูตรโบราณ) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมจีนสูตรโบราณ 0.8523065175
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปปลาน้ำจืด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาตาแห้ง 0.5915012246
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาโบสถ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กะปิ 0.0250754502
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มผลิตกะปิบ้านหนองสนม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กะปิ 0.0021113744
ภาคตะวันออก ระยอง การเกษตรและแปรรูปบ้านดอน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผลไม้แปรรุปตามฤดูกาล 0.0008853782
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มแปรรูปผลผลิตเกษตรตำบลชากโดน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สละลอยแก้ว 0.0019431048
ภาคตะวันออก ระยอง เกษตรครบวงจรบ้านตะกาด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เห็ดแปรรูป 0.0004318294
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มผู้ผลิตสับปะรดตำบลสำนักท้อน SMEs อุตสาหกรรมอาหาร สับปะรดแปรรูป 0.000289564
ภาคตะวันออก ระยอง แปรรูปผลไม้ชุมชนบ้านพลง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะม่วงแช่อิ่ม 0.000459418
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มอาชีพเพาะเห็ดบ้านตะกาด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เห็ดแปรรูป 0.0007176185
ภาคตะวันออก ระยอง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านทิวลิปชุมชนเนินพยอม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมเปีียะ 0.0010495747
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปตำบลนาตาขวัญ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ชาหญ้าหวาน 3.04652E-5
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มผลิตกะปิแถวดอน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร หมูแดดเดียว 0
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสะพานหิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร พริกแห้ง 2.85611E-5
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มอาชีพบ้านแหลม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร หมูแดดเดียว 1.0237E-5
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองโพรง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร หมูแดดเดียว 1.27757E-5
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร พริกแห้ง 5.1441E-6
ภาคตะวันออก ระยอง วิสาหกิจชุมชนสมาคมคนพิการจังหวัดระยอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยตาก 1.27962E-5
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มเกษตรกรน้ำคอกหมู่2 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร หมูแดดเดียว 1.10559E-5
ภาคตะวันออก ระยอง ไร้บ้านอ้อ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำสับปะรด 8.31754E-5
ภาคตะวันออก ระยอง การเพาะเห็ดและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวแต๋น 5.19199E-5
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มรวบรวมและแปรรูปผลผลิตผลไม้ตำบลกระแสบน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผลไม้แช่อิ่ม 8.87642E-5
ภาคตะวันออก ระยอง วิสาหกิจชุมชนอาหาร แปรรูปปากคลองกรอกยายชา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร จ๋อปู 0.0002643395
ภาคตะวันออก ระยอง แปรรูปผลไม้และรวบรวมผลผลิตเกษตรตำบลทุ่งควายกิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยตาก 8.18417E-5
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มเกษตรพอกันบ้านหนองตะเคียน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ดินหอม 1.90659E-5
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มผลิตชาใบขลู่และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ชาใบขลู่ 7.24891E-5
ภาคตะวันออก ระยอง สละลอยแก้วสองสลึง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สละลอยแก้วและสละอบแห้ง 0.0007807035
ภาคตะวันออก ระยอง กะปิปรุงสำเร็จ By pa jeab วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กะปิ 6.74886E-5
ภาคตะวันออก ระยอง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรธารเกษม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำปลา 6.2343E-6
ภาคตะวันออก ระยอง ผลไม้แปรรูปตำบลเนินพระ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำปลา 0.0003324825
ภาคตะวันออก ระยอง แม่บ้านประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเกรียบหอยแมลงภู่ 0.0001715187
ภาคตะวันออก ระยอง จักสานตะกร้าหวายตำบลหนองบัว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ตะกร้าสาน 5.9374E-6
ภาคตะวันออก ระยอง วิสาหกิจชุมชนเพราะเห็ดและเกษตรผสมผสาน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเกรียบเห็ด 7.38272E-5
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองหอยสามัคคี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำปลา 6.27953E-5
ภาคตะวันออก ระยอง วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิธีเกษตรตำบลชุมแสง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ชาดาวเรือง 2.11649E-5
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มสมุนไพรพอเพียงใบขลู่ทะเลน้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ชาใบขลู่ 1.54783E-5
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจำรุง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปุ๋ย 0.0003838863
ภาคตะวันออก ระยอง แกลงรังนก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร รังนกสำเร็จ 0.0003920526
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มแม่บ้านเกษตรชุมชนพัฒนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กะปิ 0.0003209676
ภาคตะวันออก ระยอง ลำยองหมูย่าง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร หมูย่าง 0.0001006919
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มมังคุดคุณภาพเทศบาลเมืองแกลง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น่ำมังคุด 0.0005327494
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มสมุนไพรจิตอารีย์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ลูกประคบ 0.0003656337
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุชาดา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร หอยแมลงภู่ตากแห้ง 0.0003458258
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนคุณประยูร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ทุเรียนทอด 0.0001898991
ภาคตะวันออก ระยอง นำ้พริกแกงแม่ยี่สุ่น วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริกแกง 0.0002606758
ภาคตะวันออก ระยอง สมุนไพรเทวินทร์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ชาสมุนไพร 0.0004396118
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มผ้าบาติก บ้านฉาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผ้าบาติก 8.75238E-5
ภาคตะวันออก ระยอง ผลไม้ทอดกรอบกร่ำ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สับปะรดทอดกรอบ 0.0003716701
ภาคตะวันออก ระยอง อนุรักษ์พัฒนาปลากัดไทยและปลาสวยงาม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เพาะปลา 0.0082202844
ภาคตะวันออก ระยอง ศาลเจ้าพอเพียงพอ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เห็ดแปรรูป 0.0003807879
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านพยูน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กะปิ 0.0003611602
ภาคตะวันออก ระยอง สมุนไพรบ้านฉาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ชาสมุนไพร 0.000492075
ภาคตะวันออก ระยอง แปลงใหญ่สับปะรดตำบลตาสิทธิ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สับปะรดแปรรูป 0.0002013896
ภาคตะวันออก ระยอง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มดินเกษตรดินป้าแจ้ว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปุ๋ยหมัก 0.0005159431
ภาคตะวันออก ระยอง เกษตรอินทร์ สวนป้านุลุงไก่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปุ๋ยหมัก 0.0007567166
ภาคตะวันออก ระยอง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเขาไม้แก้ว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผักปลอดสารพิษ 0.0022418957
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มแม่บ้านเกษตรชากอ้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สับปะรดกวน 0.0004602711
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มเงาะกระป๋องในชาก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เงาะกระป๋อง 6.18654E-5
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มสตรีชากมันเทศ แม่น้ำคู้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยฉาบ 5.8957E-5
ภาคตะวันออก ระยอง ประมงพื้นบ้านบางกะเฌอ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปูม้าไข่ดำ 0.0116728038
ภาคตะวันออก ระยอง กะปิบ้านหนองตะพาน หมู่3 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กะปิ 0.0002293081
ภาคตะวันออก ระยอง วิสาหกิจชุมชนสวนเพียวพอดีอำเภอบ้านฉาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำมันมะพร้าว 1.53555E-5
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพงลำดวน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเกรียบสับปะรด 0.0004614432
ภาคตะวันออก ระยอง ผู้เลี้ยงโคบ้านฉาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เนื้อแดดเดียว 4.78919E-5
ภาคตะวันออก ระยอง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรทำไร่สับปะรดตำบลพนานิคม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สับปะรดแปรรูป 1.50483E-5
ภาคตะวันออก ระยอง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรตำบลวังจันทร์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กะปิ 0.0001143101
ภาคตะวันออก ระยอง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเห็ดนางฟ้า ม.6 บ้านคลแงอ่าง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เห็ดนางฟ้า 0.0009720313
ภาคตะวันออก ระยอง แปรรูปอาหารบ้านคลองทราย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผลไม้อบแห้งตามฤดูกาล 6.96088E-5
ภาคตะวันออก ระยอง นวดประคบสมุนไพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ลูกประคบ 3.52152E-5
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มแม่บ้านบุญนาค วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำปลา 4.26139E-5
ภาคตะวันออก ระยอง สวนมะนาวนิวมะนาวแป้นระยอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะนาว 0.0001868246
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบาติก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อบาติก 0.000337746
ภาคตะวันออก ระยอง บ้านเนินสำเหร่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ บ้านทรงไทย(โมเดล) 0.000387418
ภาคตะวันออก ระยอง บ้านพยูนสามัคคี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำปลา 3.41096E-5
ภาคตะวันออก ระยอง เกษตรเพื่อสุขภาพและส่งเสริมอาชีพชุมชน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปุ๋ยหมัก 0.0001469687
ภาคตะวันออก ระยอง สมุนไพรครบวงจร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ชาสมุนไพร 0.000248975
ภาคตะวันออก ระยอง โคเนื้อบราห์มันบ้านแซมไอซ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เนื้อแดดเดียว 0.0001301144
ภาคตะวันออก ระยอง บ้านฉางไฮโดรฟาร์ม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลูกผักไฮโดร 0.0001793517
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มฮาลาลฟู้ดสวนมะรุมเกษตรอินทรีย์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะรุม 9.34123E-5
ภาคตะวันออก ระยอง แม่บ้านเกษตรกรเอื้ออาทร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำปลา 6.408E-5
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีบ้านฉาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าบาติก 0.0005235014
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเนินหย่องสามัคคี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ทุเรียนทอด 0.0004499296
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มปรับปรุงคุณภาพมังคุด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำมังคุด 0.0003636142
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มแม่บ้านเกษตรชากตะไคร้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ทุเรียนกวน 0.0001105233
ภาคตะวันออก ระยอง วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต้นจากลุ่มน้ำประแสร์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขนมจาก 0.000225385
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านทะเลน้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกผักกระชับ 9.34123E-5
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มผลิตผักกระชับบ้านทะเลน้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผักกระชับ 9.34123E-5
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มหมูเส้นนิคม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร หมูเส้น 0.0004889755
ภาคตะวันออก ระยอง กลุ่มจัดสานกระจูดมาบเหลาชะโอน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ กระเป๋าจักสาน 8.31754E-5
ภาคตะวันออก ระยอง วิสาหกิจชุมชนบ้านเนินสว่าง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ หมอนยางพารา 0.0005036588
ภาคตะวันออก ระยอง สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสหมิตร จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ยางแผ่น 0.0010668967
ภาคตะวันออก ระยอง ธนากร SMEs อุตสาหกรรมไม้ ทำเครื่องเรือนวงกบประตู 0.0005191371
ภาคตะวันออก ระยอง สหกรณ์กองทุนสวนยางปลวกแดง จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ยางพาราแผ่น 0.002092436
ภาคตะวันออก ระยอง สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านชุมนุมสูง จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ยางพาราแผ่น 0.0011446567
ภาคตะวันออก ระยอง ทรงเกียรติ SMEs อุตสาหกรรมไม้ ประตูหน้าต่าง วงกบ 0.001382531
ภาคตะวันออก ระยอง บ้านค่ายยางพารา SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ทำยางแผ่นจากน้ำยางพารา 0.0005770919
ภาคตะวันออก ระยอง วันทนา ซื้อ-ขาย ยางพารา SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ รับซื้อ-ขาย ยางพารา 0.0009627117
ภาคตะวันออก ระยอง บ้านนาวงกบ SMEs อุตสาหกรรมไม้ ทำวงกบประตู 0.0019860995
ภาคตะวันออก ระยอง วชิระ สักทอง SMEs อุตสาหกรรมไม้ ทำวงกบประตู หน้าต่าง บานประตู 0.0015782946
ภาคตะวันออก ระยอง แสงกระจ่าง SMEs อุตสาหกรรมไม้ ทำวงกบประตู 0.0024240967
ภาคตะวันออก ระยอง ต.นำชัย SMEs อุตสาหกรรมไม้ ทำวงกบประตู หน้าต่าง 0.0006700095
ภาคตะวันออก ระยอง พิเชษฐ์ SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ ประตู หน้าต่าง 0.0003654597
ภาคตะวันออก ระยอง ทิพประมวล SMEs อุตสาหกรรมไม้ วงกบประตู 0.0005205129
ภาคตะวันออก ระยอง ฮั่วฮวด SMEs อุตสาหกรรมไม้ วงกบประตู-หน้าต่าง 0.0013526555
ภาคเหนือ เชียงใหม่ ป้านงค์ เสื้อผ้าพื้นเมือง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ เสื้อผ้าพื้นเมือง 0.1052467917
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงจิ้งหรีดบ้านละเอาะ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เพาะเลี้ยงจิ้งหรีด 0.0790124513
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง ลำน้ำห้วยเสนง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เกษตร,เลี้ยงไก่ 0.061270911
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคขุนบ้านสก็วน หมู่ 5 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงสัตว์,เลี้ยงโคขุน 0.0907579147
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงไก่บ้านหนองกก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เกษตร,เลี้ยงไก่ 0.0643641339
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าตำบลเฉนียง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ตัด,เย็บเสื้อผ้า 0.0078996334
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคบ้านสะแง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงสัตว์,เลี้ยงโคขุน 0.1215805377
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงวัวแม่พันธุ์สุดขอบฟ้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงสัตว์,เลี้ยงวัว 0.1059607795
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิสาหกิจชุมชนสุรากลั่นและสุราแช่ตำบลนอกเมือง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เครื่องดื่ม 0.3625543582
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลนอกเมือง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เกษตร,เลี้ยงไก่,ข้าวหอมมะลิ 5.0711864278
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพแม่บ้านตำบลนอกเมือง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ตัด,เย็บเสื้อผ้า,เกษตรผสมผสาน 0.0519012429
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำขนมบ้านไทรงาม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปอาหาร 0.2291285281
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกอาหารเลี้ยงสัตว์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปอาหาร 0.0764815759
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำขนมแปรรูปอาหารบ้านหนองไผ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปอาหาร 0.0558233408
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิสาหกิจชุมชนทำหมูยอบ้านอาผอ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปอาหาร 0.1733848446
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปข้าวชุมชนบ้านขาม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปอาหาร 0.0129949189
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านผือ ม.2 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปอาหาร 0.3174615721
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิสาหกิจชุมชนทำขนมเปียบ้านบุแกรง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปอาหาร 0.2200276382
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิสาหกิจชุมชนนางเล็ดแม่แจ่ม หมู่ 2 ตำบลปรือ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ทำขนมขบเคี้ยว,ขนมพื้นบ้าน 0.6607574304
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีสหกรณ์ผลิตขนมจีนบ้านตาตวน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เกษตร,เลี้ยงไก่,ข้าวหอมมะลิ 0.0221073506
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิสาหกิจชุมชนพัฒนาพืชสมุนไพรครบวงจร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สมุนไพร 0.0217398104
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารบ้านนาเกา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ทำขนมเปีย 0.2104789727
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านกาเกาะ ม. 8 ต.ท่าสว่าง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงสัตว์,ปลูกพืช,สีข้าวเปลือก 0.1772746411
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพเกษตรบ้านโคกพระ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงสัตว์,ปลูกพืช 0.1253389332
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิสาหกิจชุมชนกองทุนวัตถุดิบไทย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เกษตรกรรม,ทำสวน 0.0203137865
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมบ้านระกา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงสัตว์,ปลูกพืช 0.1452847434
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านนาดี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงสัตว์,ปลูกพืช 0.0432842852
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านขยูง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตรำละเอียด,สีข้าวเปลือก 0.1524973103
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมาชิกเกษตรกรบ้านระไซร์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงสัตว์,ปลูกพืช 0.0246541015
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สุรินทร์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงสัตว์,ปลูกพืช,พืชสวน 0.0236196057
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานสวนพระทอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เกษตรกรรม,ทำสวน 0.023482388
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิสาหกิจชุมชนบุญทองเกษตรอินทรีย์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตรำละเอียด,สีข้าวเปลือก 0.0728392662
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาดอนผ้าไหมทอมือสุรินทร์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ทอผ้าไหม 0.0992869367
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านทุ่งราม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ทอผ้าไหม 0.0496736695
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าไหม 0.1217029991
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิสาหกิจชุมชนสตรีทอผ้าไหมและเพาะเห็ด หมู่ 4 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผลิตภัณฑ์จากไหม 0.0749178788
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีผ้าไหมบ้านเจริญสุข วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ทอผ้าไหม 0.2218087139
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านท่าสว่าง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ทอผ้าไหม 0.0561890382
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบารู วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าไหม 0.0919436521
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านพญาราม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผลิตเส้นไหม 0.1387273249
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกหม่อนบ้านฮองตำบลเพี้ยราม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าไหม 0.1500160409
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านเพี้ยราม หมู่ที่ 1 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ทอผ้าไหม 0.4248433515
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชหมุนเวียนในรอบปีวิถีชีวิตแบบพอเพียง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สมุนไพรไทย 0.1309312528
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ สาหกิจชุมชนพัฒนาสมุนไพรครบวงจร หมูที่ 2 ต.หนองขวาว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 0.1273984498
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิสาหกิจชุมชนพัฒนาสมุนไพรครบวงจร ม.12 ต.ยาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สมุนไพร 0.1222774388
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรตำบลตระเปียงเตีย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ อบแห้งสมุนไพร,จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร 0.5388766151
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มลูกประคบสมุนไพรโชคเหนือ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ รับซื้อ,อบแห้งสมุนไพร 0.2060893536
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชสมุนไพรปรือ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ คัดแยก,อบแห้งสมุนไพร 0.4257095873
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรและพืชผักอินทรีย์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ อบแห้งสมุนไพร 0.4110725933
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองส่งออกตำบลบ้านธาตุ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ล้วยหอมทอง 0.3679853801
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิสาหกิจชุมชนพัฒนาพืชสมุนไพรบ้านทนง ม.7 ต.แกใหญ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ รวบรวมพืชสมุนไพรสด 0.0254272989
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพร ตำบลสำโรง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ อบสมุนไพร 0.6682178252
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวกล้องบ้านชาดใหญ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สีข้าว แยกแกลบ แยกรำ 0.6193364929
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิสาหกิจชุมชนโรงสีชุมชนบ้านชาดใหญ่ ม.2 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สีข้าว แยกแกลบ แยกรำ 0.496492891
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ แชมพูสระผมสมุนไพร 0.0226032227
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิสาหกิจชุมชนโรงสีชุมชนบ้านโคก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สีข้าว แยกแกลบ แยกรำ 0.595794786
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ โรงเชือดสุกรต้นทอง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ฆ่าสุกรและชำแหละสุกร 15.226033192
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วรรณเทพ 210320005125562 [3-14-51/56สร] SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก 99.55694448
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ ทองชูกิจสมบูรณ์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ อบพืชหรือเมล็ดพืช 0.4264037696
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ สังขะพลาสติก SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ บดหรือย่อยพลาสติก 12.5097267685
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ ทองเลื่อนมัลติเฟอร์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ทำเครื่องเรือนจากไม้ปาติเคิลบอร์ด 13.0954430969
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ อู่อุดมทรัพย์ธาดา SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ซ่อมแซมเครื่องยนต์ 10.7002138801
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งสิริเบญจ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ เคาะ ปะผุ ซ่อมตัวถัง พ่นสีรถยนต์ 17.5139313332
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิสาหกิจชุมชนโรงสีชุมชนบ้านนาฝาย ม.12 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สีข้าว แยกแกลบ แยกรำ 0.3838862559
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ สุรินทร์รวมช่าง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ซ่อมเคี่องยนต์ 11.1916048306
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชุมชนบ้านดงใหญ่ หมู่ 15 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สีข้าว แยกแกบ แยกรำ 0.4606635071
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ โรงกลึงอุดมทรัพย์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ กลึงโลหะ 5.9837772011
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ พงษ์พัฒนาการช่าง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ซ๋อมเครื่องจักรกล เช่น รถแทรกเตอร์ 7.9321533816
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ สหยนต์ไทย SMEs อุตสาหกรรมโลหะ กลึงเชื่อม 39.3386161137
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ นายบุญรวย จุลกิจวัฒน์ SMEs อุตสาหกรรมโลหะ ซ่อมเครื่องยนต์ 10.7002138801
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ นายพิชิต ศรีใหญ่ SMEs อุตสาหกรรมโลหะ กลึง-เชื่อม 18.9511478173
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ นายทรงพล นิลจันทร์20320001925575 [จ3-64(12)-19/57สร] SMEs อุตสาหกรรมโลหะ ผลิตแผ่นเหล็กหลังคารีดลอน เมทัลชีท 10.8595123855
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ นายสิริอนันต์ สันวัง SMEs อุตสาหกรรมโลหะ การตัด พับ ม้วน กลึง หรือเชื่อมโลหะ 14.6606302817
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ บริษัท สตาร์เทคสติล จำกัด SMEs อุตสาหกรรมโลหะ เมทัลซีส 7.0356609213
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ รุ่งเรืองหลังคาเหล็ก SMEs อุตสาหกรรมโลหะ ผลิตแผ่นเหล็กหลังคารีดลอน 6.2815714833
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ นายวาส สุขมณีใส SMEs อุตสาหกรรมโลหะ กลึง เชื่อม โลหะทั่วไป 7.2511790468
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ บริษัท คูย่งฮวด(1995) จำกัด SMEs อุตสาหกรรมโลหะ ผลิตแผ่นเหล็กหลังคารีดลอน 7.3471043725
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ นายทรงพล นิลจันทร์นายทรงพล นิลจันทร์ 20320001825577 [จ3-64(12)-18/57สร] SMEs อุตสาหกรรมโลหะ ผลิตแผ่นเหล็กหลังคารีดลอน เมทัลชีท 9.3689870195
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานโม่บดหินย่งล้ง สุรินทร์ SMEs อุตสาหกรรมอโลหะ หิน 174.9210995261
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ บริษัท สุรินทร์เทพศิลา จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอโลหะ หิน 146.1756966825
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ พูนสินพาณิชย์ SMEs อุตสาหกรรมอโลหะ ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต 3.8327970336
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ ร้าน ส.การปูน SMEs อุตสาหกรรมอโลหะ ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต 3.8334273031
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ นายนราชัย ปรากฏหาญ SMEs อุตสาหกรรมอโลหะ ผลิตอัดบล๊อกทึบ 4.6633577603
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ พีพี กลการ SMEs อุตสาหกรรมอโลหะ ผลิตคอนกรีตผสมเหลว 7.3473539252
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ บริษัท คูย่งฮวด (1995) จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอโลหะ ผลิตคอนกรีตผสม และผลิตภัณฑ์คอนกรีต 22.3591963905
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเกษตรอินทรีย์บ้านดงบัง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำมันไพล 6.78526E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ ท่าทรายทรงพาณิชย์ SMEs อุตสาหกรรมอโลหะ ดูดทราย 0.9594636303
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ ท่าทราย ทรัพย์โพธิ์เงิน SMEs อุตสาหกรรมอโลหะ ดูดทราย 0.9594406339
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ ร้าน ส.พานิชณ์ SMEs อุตสาหกรรมอโลหะ ดูดทราย 0.9581821091
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ บี.เค.ดับเบิลวู๊ด 999 SMEs อุตสาหกรรมไม้ ผลิตชิ้นไม้สับ 39.0511625623
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ บี.เค.เฟอร์นิเจอร์ SMEs อุตสาหกรรมไม้ ทำเครื่องเรือนจากไม้ปาติเกิลบอร์ด 22.2229644739
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ บริษัท แซนต้า แฟคตอรี่ จำกัด SMEs อุตสาหกรรมไม้ ผลิตของเด้กเล่นจากไม้ยางพารา 133.6138406582
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ นางสาวดวงดาว กล่อมฤทธิ์ SMEs อุตสาหกรรมไม้ แปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม 5.5282732891
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ อังเพิ่มผล SMEs อุตสาหกรรมไม้ เลื่อยไม้และแปรรูปไม้ 14.4131579147
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภกรเฟอร์นิช SMEs อุตสาหกรรมไม้ ทำวงกบประตู หน้าต่าง เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้ 16.7922126256
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ ทุ่งกุลาวู๊ดชิพ การเกษตร SMEs อุตสาหกรรมไม้ ไม้สับ และพาเรด 49.5075493672
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ บริษัท วู๊ดไอเดีย89 จำกัด SMEs อุตสาหกรรมไม้ บัวสำหรับตกแต่ง บันได 29.9165118483
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ ธนสมุทร SMEs อุตสาหกรรมไม้ ทำวงกบ,ประตู,หน้าต่าง และเฟอร์นิเจอร์จากไม้แปรรูป 12.5479006635
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ ธนัชพงศ์ เฟอร์นิเจอร์ SMEs อุตสาหกรรมไม้ ทำวงกบประตุ หน้าต่าง ส่วนประกอบของอาคาร 5.589384525
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี บ้านครูต้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ไม้กวาดทางมะพร้าว 0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ บริษัท อุตสาหกรรมอาหารเส้นเหลียงเฮง จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว เส้นบะหมี่ 10.5186881517
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี ร้านคุณนภาพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ซุ้มไก่ 0
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี ร้านอินท์ทวีพูน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ไม้กวาดดอกหญ้า 0
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี ร้านอินทวีพูน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ไม้กวาดดอกหญ้า 0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ ชือมุ้ยเฮง SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ทำขนมปัง 2.1995769327
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองส่งออกตำบลนาพู่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยหอมทอง 0.0763227299
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ เพชรเกษมโบว์ล SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ทำขนมเค็กและเบเกอรี่ 3.5351948133
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ ท๊อปเบเกอรี่ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ทำขนมปังและขนมไข่ 3.0732029573
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ ร้านบางแสนเบเกอร์รี่ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ทำขนมปังปอนด์ 2.1388709005
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ พอลลีน่า SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตน้ำแข็งก้อนเล็กและผลิตน้ำดื่ม 57.1776824645
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ โรงน้ำแข็งวรรณเทพ 220320100125465 [จ3-14-1/46สร] SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก 117.2679611374
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ เมี่ยวอู๋ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ทำน้ำแข็งก้อนเล็ก 118.640001327
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ อุดมผลบัวเชด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตมันสำปะหลังเส้น 9.7031704265
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาลีน้ำแข็งหลอด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ทำน้ำแข็งก้อนเล็ก 90.2306985782
ภาคกลาง สิงห์บุรี วิสาหกิจชุมชนปลายนายังคอย city วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาช่อนแดดเดียว,กระหรี่ปั๊บไส้ปลาช่อน,ไส้กรอกปลาช่อน 6.66564E-5
ภาคกลาง สิงห์บุรี วิสาหกิจชุมโฮมสเตย์บ้านดอนตะโหนด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ท่องเที่ยว 9.99839E-5
ภาคกลาง สิงห์บุรี วิสาหกิจชุมชนอยู่อย่างสิงห์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ดินปลูก,ปุ๋ย 0.1303517065
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา บริษัท วินเยสท์ อินดัสเทรี่ยล (ไทยแลนด์) จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ประกอบพลาสติล และเครื่องมือแพยบ์ 0.1885485498
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนท่องที่ยวเชิงเกษตรวิถีไทย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 0.0331677725
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร A SMEs อุตสาหกรรมโลหะ A 0
ภาคตะวันออก จันทบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปรับปรุงคุณภาพทุเรียนพลิ้ว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ทุเรียน 0.0001630749
ภาคตะวันออก จันทบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปรับปรุงคุณภาพทุเรียนตรอกนอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ทุเรียน 0.1231027182
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตสุรากลั่นชุมชนเกษตรกรไทย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สุรากลั่น 0.1358604375
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสภาชุมชนบ้านนาข่า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ชุดผ้าไหมสตรี 0.3672001638
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนไร่ฐานพาโชค (ถั่วดาวอินคา) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ถั่วดาวอินคา 0.1533677801
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนคนเอาถ่านบ้านท่ายม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ถ่านอัดแท่ง 4.8133302279
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัชราภรณ์ ยนตรกิจ บึงกาฬ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ซ่อมรถยนต์ 2.917535545
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ บริษัท โตโยต้าบึงกาฬ จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ซ่อมรถ 11.6394312796
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บึงกาฬกระจกรถยนต์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ เคาะ พ่นสีรถยนต์ 6.2806186919
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ บริษัท ซูซูกิเจียงอุดร จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ซ่อมรถยนต์ 4.2688151659
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ บริษัท อีซูซุบึงกาฬ จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ซ่อมรถยนต์ 9.4192727204
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ แก่นคำพืชผล SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ทำมันเส้น 0.4729478673
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ สุนทรพืชผล SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ โรงสีข้าว 8.2127090047
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ จินตนาการค้า SMEs อุตสาหกรรมเคมี น้ำมันปาล์ฒ 1.8426540284
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนทอผ้าหมี่ย้อมครามบ้านโพนทอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม 0.1773431659
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอเสื่อกบ้านคอสาย หมู่ที่ 4 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ เสื่อกก 0.171021327
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ บริษัท ภควิภา จำกัด SMEs อุตสาหกรรมเคมี น้ำมันปาล์ม 5.5279620853
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพเลี้ยงกบบ้านเพิ่ม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เพาะพันธุ์กบ 0.1422392417
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปุญญาพรน้ำมันปาล์ม SMEs อุตสาหกรรมเคมี น้ำมันปาล์ม 2.7639810427
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ โรงกลึงไทยสมบูรณ์กลการ SMEs อุตสาหกรรมโลหะ โรงกลึง 2.6106261611
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ ชัยมงคล SMEs อุตสาหกรรมโลหะ เชื่อมโลหะ 2.6107459336
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ เทพปราณี SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ อัดเศษโลหะ กระดาษ 3.0710900474
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรพัฒน์คอนกรีต SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ หลังคาเหล็ก 5.6815165877
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานอนามัยไทยเจริญ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ มวยนึ่งข้าว 355.0180094787
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ ศรีวิไล เมทัลชีท SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ หลังคาเหล็ก 5.6815165877
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ ที.เค.เมทัลชีท SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ ผลิตหลังคาเหล็ก 5.6815165877
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.บี.เม็ททอล ชีท SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ ผลิตหลังคาเหล็ก 5.6815165877
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เค.เม็ททอลชีท เซกา SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ แผ่นหัลงคาเหล็ก 5.6815165877
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮม เม็ททอลชีท (บึงกาฬ) SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ หลังคาเหล็ก 5.6815165877
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บึงกาฬ-กรุงเทพ ค้าไม้ SMEs อุตสาหกรรมไม้ ทำเฟอร์นิเจอร์ 1.2489099526
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ ปากคาดเฟอร์นิเจอร์ SMEs อุตสาหกรรมไม้ ตกแต่งภายใน 0.7677725118
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ เจริญทรัพย์พาราวุ้ด SMEs อุตสาหกรรมไม้ ผลิตไมไอัด 0.6244549763
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ ชัยภัทรพาราวู้ด SMEs อุตสาหกรรมไม้ ผลิตไม้วีเนียร์ 0.6451899526
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ ณัฐพล ว่องเจริญพืชผล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ทำไม้วีเนียร์ 0.7472985782
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ ร้านวิเศษการยาง SMEs อุตสาหกรรมไม้ ผลิตไม้อัด 0.9369435071
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ เจริญมั่นคงพาราวู้ด SMEs อุตสาหกรรมไม้ ไม้แปรรูป 0.9418009479
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ บริษัท เอ็นเลส ชิเซน จำกัด SMEs อุตสาหกรรมไม้ ผลิตไม้อัด 1.2018199052
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ โรงงานไม้ เกตุจำนงค์ SMEs อุตสาหกรรมไม้ ทำวงกลบประตู 0.409478673
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ ท่าทรายณัฐชมนต์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ดูดทราย 14.9254976303
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ ท่าทรายทนงศักดิ์ ระวะรักษ์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ท่าทราย ดูดทราย 10.0117535545
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ บริษัท อักษรวารี จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ท่าทราย ดุดทราย 10.0117535545
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ บริษัท ท้าวดี กรุ๊ป จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ดูดทราย 10.0117535545
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ บริษัท ช้าง คอปเปอร์เรชั่น จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ท่าทราย ดูดทราย 15.0176303318
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทราย เอส.ซี. SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ท่าทราย ดูดทราย 9.9196208531
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ ท่าทราย เอ็นเคพีอาร์ 89 SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ท่าทราย ดูดทราย 4.9137440758
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ บริษัท ช.ทวีรุ่งเรือง จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ท่าทราย ดูดทราย 17.4130805687
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ ท่าทราย นายประจักษ์ สมเสถียร SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ดูดทราย 5.0058767773
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ บริษัท ชัยพรสโตน กรุ๊ป 2561 จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ดูดทราย 5.0980094787
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ ท่าทรายเกวลี SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ท่าทรายดูดทราย 5.0109952607
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปฐมโชคชัยคอนกรีตอัดแรง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ดูดทราย 5.0058767773
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ ท่าทรายกัญญ์ชิสา SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ท่าทรายดูดทราย 7.6265402844
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไร่ภูวัว 2018 SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ดูดทราย 4.8523222749
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ รสชก. SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ท่าทรายดูดทราย 4.8523222749
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี.พี.เอส.ปรีชา SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ท่าทรายดูดทราย 7.6981990521
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ ท่าทรายทิชากร อติวรรณกุล SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ทาาทรายดูดทราย 5.2413270142
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ ท่าทราย นายปฐม โคทินวัฒน์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ดูดทราย 10.2533459716
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ นายประวัตร เสียงล้ำ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ท่ทราทยดูดทราย 5.0140663507
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ ท่าทรายอัครเดช จารุวงศ์กุล SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ท่าาทรายดุดทราย 5.1758104265
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ ท่าทรายกลีบประทุม SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ท่าทรายดูดทราย 5.3396018957
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ ท่าทรายกุสุมา หงษ์ชูตา SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ท่าทรายดูดทราย 5.1727393365
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี อาหารทะเลแปรรูปบ้านอาโห วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเกรียบ 0.0001062938
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ ประสงค์ โคตรสมบัติ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ท่าททรายดูดทราย 5.077535545
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ ท่าทรายรุ่งมณีวรรณ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ดูดทราย 7.711507109
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปฐมโชคชัยคอนกรีตอัดแรง SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ท่าทรายดูดทราย 7.730957346
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทราย วรณัน SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ท่าาทรายดูดทราย 10.3516208531
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ ท่าทรายพูนลาภ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ท่าทรายดูดทราย 10.3516208531
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาสนา กรวดทราย SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ท่าทรายดูดทราย 10.0281327014
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ ท่าทรายสุพัตรา SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ท่าทรายดูดทราย 7.730957346
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี วิสาหกิจชุมชนตาลีอายร์เกษตรโมเดล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตพืช 0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายสหชาติก่อสร้าง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ท่าทรายดูดทราย 7.5528341232
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลธรรม SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ท่าทรายดูดทราย 7.4893649289
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายสหชาติก่อสร้าง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ท่าทรายดูดทราย 7.927507109
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายเนรมิตบึงกาฬ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ท่าาทรายดูดทราย 7.4893649289
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ ท่าทรายรุ่งเรื่อง SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ท่าทรายดูดทราย 9.7967772512
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี กลุ่มวานิตาบากง SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ กระเป๋าผ้า 0.0003062645
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี กลุ่มวานิตาบากง SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ กระเป๋าผ้า 0.0003062645
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี กลุ่มปักผ้าคลุมผมตันหยงจึงงา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าคลุมผมสตรี 0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายแสงชัย 2005 SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ท่าทราย ดูดทราย 7.730957346
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี มีดย้อมครูดา ปัตตานี SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้ามัดย้อม 0.0066531889
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี บริษัทเบญจเมธา เซรามิก จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ เครื่องปั้นดินเผา 0.0006098011
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ เซกา กรวดทราย SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ล้าง ร่อน ทราย 7.730957346
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ โรงล้างทรายสุริยะ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ล้างทราย แยกทราย 7.730957346
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ บริษัท ภควิภา จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ล้างร่อนทราย 7.7506123223
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ ท่าทรายหนองจันทร์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ คัดแยกทราย 8.4762085308
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ บ่อทรายประสิทธิ์เดช วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ขุดตักทราย 9.2439810427
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ นายสุนทร พูนพิริยะพงศ์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ขุดดิน 1.3205687204
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ โรงโม่หินเนรมิต SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ โม่หิน 2.8172132701
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ โรงน้ำแข็งเอเซียบึงกาฬ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตน้ำแข็ง 22.109664455
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ บริษัท ล้านช้าง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร อบเมล็ดข้าว 3.6887018161
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ บริษัท กิมชุนไอซ์ บึงกาฬ จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตน้ำแข็ง 44.9183363033
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ โรงน้ำแข็งหงส์ทิพย์ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร โรงน้ำแข็ง 35.8542474313
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มถั่วทอดไฮโซ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ถั่วทอด 0.0001126536
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหญ้าพลังงานสะอาด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ หญ้าเนเปียร์เลี้ยงสัตว์ 0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริมีชัยบึงกาฬ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตน้ำแข็ง 31.631500254
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี วิสาหกิจชุมชนข้าวเกรียบมุสลีมะห์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเกรียบปลา 0.0005375795
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี วิสาหกิจชุมชนแปรรูปหาดแแฆแฆ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปข้าวตังและน้ำนมข้าว 7.14171E-5
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านท่ามะนาว SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ 2.45278E-5
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี กลุ่มบ้านรักษ์กะลา SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผลิตภัณฑ์จากกะลา 0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ บริษัท กิมชุนไอซ์ พรเจริญ จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตน้ำแข็ง 48.01079131
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ บริษัท กิมชุนไอซ์ ปากคาด จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตน้ำแข็ง 30.452601327
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี พี เอส ไอซ์ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตน้ำแข็ง 41.5477197043
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ โรงน้ำแข็งทรัพย์อนงค์ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตน้ำแข็ง 88.1058635829
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ บ้านเอราวัณน้ำแข็งหลอด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ผบิตน้ำแข็ง 34.5337073744
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริวีระผล SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตน้ำแข็ง 64.3127858957
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ ปากคาดเฟอร์นิเจอร์ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ทา พ่น หรือเคลือบเชลแล็ก 1.3201221156
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ เซกาใต้พืชผล SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ทำมันเส้น 0.5076503659
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีชัยเจริญ(1994) SMEs อุตสาหกรรมอาหาร โรงสีข้าว 7.9736471659
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่โขงโซล่าพาวเวอร์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ 1.1313020474
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศพัฒนาโซล่าพาวเวอร์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ 0.9833218806
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ บริษัท เอิร์ท พาวเวอร์โซล่าไลท์ ซิสเท็ม จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ 0.1492140284
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ บริษัท พัฒนาโซล่าเธอร์มอล จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ 0.6973765763
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ บริษัท แม่โขงเทคโนโลยี จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์) 2.9368138009
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ บริษัท พัฒนาโซล่าเธอร์มอล จำกัด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตพลังงานไฟฟ้า จากเซลล์แสงอาทิตย์ 3.6874701043
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ บริษัท อีสานโซล่าพาวเวอร์ จำกัด (สถานี 1) SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ 2.0686207393
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ บริษัท อีสานโซล่าพาวเวอร์ จำกัด (สถานี 2) SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ 3.4791382749
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ บริษัท สุริยพลัง จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตพลังงานไฟฟ้า จากเซลล์แสงอาทิตย์ 7.352140436
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (หนองคาย 1) จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ 2.8225419526
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตยาง 1.6383405498
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ บริษัท ย่านฉาง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตยาง 0.4719050616
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตยาง 0.8220693839
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอใจรับเบอร์ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตยาง 1.5461914692
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีประโคนชัยก่อสร้าง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1.8898205118
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ บริษัท สินทรัพย์อนันต์ จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 0.8975260664
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดชา คอนกรีต คอนสตรัคชั่น SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตแอสฟังท์ติกคอนกรีต 0.8203495735
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิรประภาก่อสร้าง SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 3.7764416303
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ นายณัฐวรรธน์ ไกรวิทย์กุล SMEs อุตสาหกรรมไม้ แปรรูปไม้ 2.719450237
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ บริษัท บึงกาญจน์ พาราวู๊ด จำกัด SMEs อุตสาหกรรมไม้ แปรรูปไม้ 1.6792163488
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ บริษัท ส.กิจชัย บึงกาฬ จำกัด SMEs อุตสาหกรรมไม้ ไม้แปรรูป 1.0643988626
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ บริษัท ทีพีเอ็น วู้ด จำกัด SMEs อุตสาหกรรมไม้ ไม้แปรรูป 4.4530851446
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ บริษัท เอเชีย แปซิฟิค พาราวู้ด จำกัด SMEs อุตสาหกรรมไม้ แปรรูปไม้ 1.9927962085
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ บริษัท ซานโหย่ว วู๊ด (ไทยแลนด์) จำกัด SMEs อุตสาหกรรมไม้ แปรรูปไม่ 3.9774808152
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ ท่าทรายวัยผกา SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ดููดทราย กรวด 0.3183703275
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ บริษัท อุดร วู้ดแลนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด SMEs อุตสาหกรรมไม้ แปรรูปไม้ 3.916238673
ภาคตะวันออก นครนายก บ้านนา รีสอร์ท SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ บ้านพัก/ห้องพัก 1.3595353934
ภาคตะวันออก นครนายก นาวา รีสอร์ท SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ห้องพัก 0.1679399573
ภาคตะวันออก นครนายก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปปลาศรีจุฬา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาเบรคแตก ปลาดุกฟูผัดพริก ปลาเส้นสมุนไพร หนังปลาทอด 0.0139854489
ภาคตะวันออก นครนายก วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านสันคูเมือง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผลไม้แปรรูป 0.003521752
ภาคตะวันออก นครนายก ข้าวหอม รีสอร์ท SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ บ้านพัก 0.8992717081
ภาคตะวันออก นครนายก ริมธาร รีสอร์ท SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ บ้านพัก 0.5480236915
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านกอย หมู่2 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โคเนืัอ 0.0003269431
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเลี้ยวจิ้งหรีด หมู่ที่10 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เลี้ยวจิ้งหรีดเพื่อขาย 0.0004259602
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคบ้านมะนาว หมู่ที่5 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โคเนื้อ 0.0008351062
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนโครงการเลี้ยงโค-กระบือ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โค กระบือ 0.0004633251
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงสุกร หมู่ที่17 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สุกร 0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคขุนบ้านโคนน้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โคเนื้อ 0.0004595886
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำดอกไม้จันทน์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ดอกไม้จันทน์ 0.0001654976
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชผักสวนครัว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผักสวนครัว 0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ หอมแดงเทศบาลตำบลยางชุมน้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร หอมตากแห้ง 0.0002137274
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มโคเนื้อสร้างอาชืพสะแบงตากก้าวหน้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โคเนื้อ 0.0005878749
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโคเพื่อสร้างอาชืืพ ราษีี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โคเนื้อ 0.0003786313
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโคเพื่อสร้างอาชืืพ ราษีี 1 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โคเนื้อ 0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนอำเภอขุขันธ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เห็นนางรม, เห็ดนางรมตากแห้ง, ข้าวเกรียบเห็ด 0.0004172986
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านขามใหญ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าไหม 6.34905E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคนาทุ่งเหนือ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงโค 0.0001539435
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนน้ำพริกปลาร้า จิ้งหรีดแปรรูป วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริกปลาร้า น้ำพริกจิ้งหรีด 0.0001966645
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกระเจี๊ยบแดงบ้านหนองคู วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำกระเจี๊ยบ กระเจี๊ยบสด 0.0001331137
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนทอผ้าด้วยผ้าขาวม้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าขาวม้า 4.436E-6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากดอกอัญชัน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี แชมพูสมุนไพร 0.0002380569
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนธูปสมุนไพรไล่ยุง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ธูปไล่ยุง 3.66825E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลาบ้านหนองไฮ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาดุก ปลานิล ปลาช่อน 0.0002740095
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำยาล้างจานเอนกประสงค์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี น้ำยาล้างจาน 1.05953E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนธูปหอมสมุนไพรโชคศิริ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ธูปหอม 0.0004409062
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนน้ำดื่มบ้านเหม้า ม.2 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำดื่ม 7.05682E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนปลูกหญ้าเนเปียร์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร วัว 7.67773E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและข้าวอินทรีย์บ้านจาน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เมล็ดพันธุ์ข้าว 6.64536E-5
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัลเมาว์ลากรุ๊ป SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ หมวกกะปิเยาะ 0.0011580712
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี กลุ่มเศษผ้าแฟนซี SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ หมอนอิง 0.0003949422
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี ลูกหยีวีรชาติ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผักและผลไม้กวน 0.0009601928
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ บริษัท 77 สเตชั่น (ไทยแลนด์) SMEs อุตสาหกรรมไม้ แปรรูปไม้ 0.5939436967
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ บริษัท กรีทองโปรดักส์ จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ดูดทราย กรวด 1.7198107951
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายนำโชคสุนทร SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ดูดทราย กรวด 1.7201789573
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยเลิศชินภัทร 1989 SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ดูดทราย 1.0861178844
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนแดงน้อยฟาร์มเห็ด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เห็ด 0.0004265118
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตน้ำพริกสมุนไพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริก 0.0006427536
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ำพริกบ้านพะแนง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริก 0.000113673
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนไก่ย่างสถานีกันทรารมย์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ไก่ย่าง 0.0682037915
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอำเภอกันทรารมย์ (แปรรูป) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริก 0.0004451374
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอำเภอกันทรารมย์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กบ, ปลานิล, ปลาตะเพียร 0.0004203555
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่ ต.ยางชุมใหญ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ลูกไก่ 0.000230946
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดบ้านหนามแท่ง หมู่ 9 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เห็ดขอนขาว 2.0154E-5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาแม่น้ำบ้านหัวนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริก 0.001657731
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่พริก หมู่ 1 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร พริกสด, พริกแห้ง, พริกแปรรูป 0.0021538976
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี กลุ่มก้านจากเมืองสาย SMEs อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก 4.4838E-6
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี วิสาหกิจชุมชนปะเสยะวอพัฒนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำบูดูข้าวยำ 0.0047050267
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี อามีเนาะ มามะ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเกรียบปลา 0.012669032
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี กลุ่มบ้านปาตาบาระ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเกรียบ 0.030731611
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี กลุ่มลูกหยีนำแสงแปรรูป SMEs อุตสาหกรรมอาหาร ผักและผลไม้กวน 5.20857E-5
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านใหญ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยหักมุกอบแก้ว 0.000926895
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนญาณิศาน้ำปลาหวาน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กะปิหวาน/น้ำปลาหวาน 120.8136428573
ภาคกลาง สมุทรปราการ วาริศา จุฑาประทีป วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาสลิดแดดเดียว/กล้วยสุขใจ/ปลาสลิดกรอบทอด 305.4032040455
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพบ้านทุ่งเคล็ด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอโลหะ ทำปุ๋ยอินทรีย์ 0.3297235664
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านหนองหัดไทสามัคคี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ พวงหรีด เเละดอกไม้แห้ง 0.1481417502
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีบ้านเกาะคู่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ทอผ้าพื้นบ้าน 0.1468804905
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะปราณบุรี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงแพะ 0.2704088744
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนอาหารทะเลแปรรูปปลอดสารพิษ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปอาหารทะเล 0.2329262204
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสุกรบ้านหน้าป้อม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงโคเนื้อ 0.2228112441
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนแหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสานเพื่อการพึ่งพาตนเอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผักสวนครัว 0.1409231872
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปมะม่วงกวน 0.5134688318
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนการเลี้ยงสัตว์บ้านช้างแรก อ.บางสะพานน้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงวัว นก หมู 0.3179718341
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านบ่อไพ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ทำดอกไม้จันทร์ 0.2055133664
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีแม่บ้านพุน้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ทำพวงหรีด 0.1501847445
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตร หมู่ 2 บ้านกำมะเสน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อาหารทะเล 0.1714429976
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนสามร้อยยอดพัฒนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โต๊ะ ไม้กวาดทางมะพร้าว 0.1265336659
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนออมทรัพย์แม่บ้านเกษตรกรบ้านฝั่งแดงฯ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ร้านค้าชุมชน 0.8456806607
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาวนาสามร้อยยอด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกข้าว 0.4994968365
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้านตาลเจ็ดยอด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกสับปะรด 0.1636262204
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาบางเบิด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผลไม้ตากแห้ง 0.2089917688
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาน้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ กองทุนหมู่บ้าน 0.1743669313
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนบ้านท่ามะกรูด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ร้านค้าชุมชน 0.3919728555
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกิจการกาละแม ข้าวเหนียวแดง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ทำขนม กาละแม 0.3705197218
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มร้านค้าชุมชนกลุ่มสตรีแม่บ้านพุน้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ร้านค้าชุมชน 0.6844048507
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนเกษตรรุ่งเรือง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ร้านค้าปุ๋ย 1.3882088744
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนออมทรัพย์ฺบ้านสามร้อยยอด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ร้านค้าชุมชน 0.9561960782
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้านทุ่งเคล็ด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกสับปะรด 0.1362672145
ภาคกลาง สมุทรปราการ กลุ่มแปรรูปและผลิตภัณฑ์บ้านชุมชนคลองสวน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เห็ดสดอังการี/เห็ดอังการีตากแห้ง 372.5235986502
ภาคกลาง สมุทรปราการ วิสาหกิจชุมชนทองม้วนสมุนไพรบ้านสวน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ทองม้วนสมุนไพร/ทองม้วนกะทิสด 148.9344286863
ภาคกลาง สมุทรปราการ กลุ่มผลิตกะปิคลองด่านชุมชน 3 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กะปิ/ปลากุเหลาหอม 313.2512005581
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนร้านค้าชุมชนบ้านกระทุ่มโพรง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ร้านค้าชุมชน 0.5198966545
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนร้านค้าคนหมู่ 3 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ร้านค้าชุมชน 0.4487709597
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนหนองเป่าปี่ก้าวหน้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ร้านค้าชุมชน 0.6139230924
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้านหนองน้ำกลัด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกสับปะรด 0.080025782
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรล่มโพธิ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะม่วงกวน 0.2473185498
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำไร่ปราณบุรี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ทำไร่ 0.190112968
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้านหนองกา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกสับปะรด 0.1480739502
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรพอเพียงปราณบุรี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขายผัก 0.2113076943
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสัตว์สู่เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองข้าวเหนียว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ทำไร่ 0.0642162512
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคพื้นเมืองบ้านพุน้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงโคพื้นเมือง 0.0598227654
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประมง หมู่ 2 บ้านหนองข้าวเหนียว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ประมง 0.4617326659
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้านหนองหญ้าปล้อง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลูกสับปะรด 0.2415731659
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดเหลืองสามร้อยยอด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลูกสับปะรด 0.1852938555
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้านศาลาลัย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกสับปะรด 0.1550129076
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วืสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลูกปาล์ม 0.6081992239
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาวนา หมู่ที่ 6 บ้านบ่อไพ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกข้าว 0.1524544985
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านไร่บน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เลี้ยงวัว 3.6441940948
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านนาห้วย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงวัว 0.1732862559
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีบ้านใหม่พัฒนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ไม้กวาดทางมะพร้าว 0.1027331315
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสัตว์ ตำบลเขาน้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงวัว 0.1950434716
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรชาวนาผู้ปลูกข้าวบ้านหนองคาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกข้าว 0.2566609905
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปั้นดินให้เป็นเตาเพื่อพลังงานทดแทน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปั้นดินให้เป็นเตา 0.1081071256
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้านเขาน้อยห้วยตามา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกสับปะรด 0.1255666351
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้านหนองไทร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกสับปะรด 1.8276356878
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดตำบลไร่เก่า หมู่ 3 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกสับปะรด 0.1290895557
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้านเนินพยอม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกสับปะรด 0.1497199052
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลไร่เก่า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เลี้ยงโคเนื้อ 0.1856015787
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้านห้วยขมิ้น วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกสับปะรด 0.21292891
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้านหนองเป่าปี่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ทำไร่สับปะรด 0.1441535545
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม 100 พันมะพร้าวไทย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 1.0684241872