วีดิทัศน์ แนะนำ "สำนักงานพลังงานจังหวัด"

         ด้วย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการแนะนำสำนักงานพลังงานจังหวัด เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านพลังงานของสำนักงานพลังงานจังหวัดให้สัมฤทธิ์ผลนั้น ต้องมีการบูรณาการทั้งด้านข้อมูล ความร่วมมือ และความคิดเห็น จากภาครัฐ ภาคเอกชน และที่สำคัญคือภาคประชาชน ซึ่งการที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานนั้น การทราบบทบาทหน้าที่ของสำนักงานพลังงานจังหวัดเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อให้หน่วยงานที่จะร่วมดำเนินงานด้วยทราบถึงขีดความสามารถที่สำนักงานพลังงานจังหวัดสามารถดำเนินการได้

         ในการนี้ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานจึงได้จัดทำสื่อวีดิทัศน์เพื่อแนะนำบทบาทหน้าที่ของสำนักงานพลังงานจังหวัดให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่ และเป็นเครื่องมือสื่อสารขั้นต้นสำหรับดำเนินงานด้านพลังงานระดับจังหวัด

>> ท่านสามารถเข้ารับชมผ่านทาง YouTube Channel "กระทรวงพลังงาน" หรือคลิก ที่นี่

โพสต์โดย:
thaienergy_cmu
วันที่โพสต์:
2020-10-29 15:24:11