กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัมนาพลังงานของตำบลและร่างแผนพลังงานชุมชน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรีจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาพลังงานของตำบลและร่างแผนพลังงานชุมชน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ในวันที่ 17 กรกฏาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้กลุ่มร่วมทุนวิสาหกิจชุมชนตำบลหนองแซง  โดยมีเครือข่ายด้านพลังงานชุมชน(อส.พน.) พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี รวมจำนวน 35 คน

โพสต์โดย:
สพจ.สิงห์บุรี
วันที่โพสต์:
2020-07-30 09:58:41