การสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานชุมชน และส่งมอบหลอดไฟ LED T8 ยาว ขนาด 16 W จำนวน 317 หลอด

สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร นำโดยนายชัยรัตน์  พงค์พีระ  พลังงานจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่แจ้งผลการสนับสนุนเทคโนดลยีพลังงานชุมชน ในการสนับสนุนเตามมณฑล 2 กระทะ จำนวน 1 ชุด พร้อมมอบและติดตั้งหลอดไฟ LED T8 ยาว ขนาด 16 W จำนวน 317 หลอด แก่กลุ่มทอผ้าครามดาว บ้านคูตะคาม และกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เทสบาลตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว  จังหวัดสกลนคร ภายใต้งบอุดหนุน โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2563 เพื่อช่วยลดต้นทุนทางด้านพลังงาน ลดระยะเวลาการผลิต เพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และลดสิ้นเปลืองการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน โดยมีผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงในครั้งนี้

โพสต์โดย:
สพจ.สกลนคร
วันที่โพสต์:
2020-06-24 16:12:14