กิจกรรมรณรงค์ด้านพลังงานและส่งมอบเทคโนโลยีพลังงาน เทศบาลตำบล
ระ
หาน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน (งบอุดหนุน) โดย นางสาวเกยูร ช่ออัญชัญ พลังงานจังหวัดกำแพงเพชร และคณะ ดำเนินการส่งมอบอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ประเภทหลอด LED T8 แบบยาว ขนาด 18 วัตต์ จำนวน  71 หลอด พร้อมเทคโนโลยีพลังงาน ได้แก่ เตาเผาถ่าน ขนาด 200 ลิตร (แบบตั้ง) ระบบผลิตแก๊สชีวภาพแบบถุง PVC ขนาด 8 ลบ.ม. ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 เมตร และเตาแก๊สประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงพร้อมเคส S5 ในการนี้ เทศบาลตำบลระหาน อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร โดย นายสุวิทย์ ภาษี หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมคณะ ร่วมรับมอบรับทราบวิธีใช้การงานการบำรุงดูแลรักษาอย่างพร้อมเพรียง

โพสต์โดย:
สพจ.กำแพงเพชร
วันที่โพสต์:
2020-06-23 10:35:31