เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563

       สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร โดย นางสาวเกยูร ช่ออัญชัญ พลังงานจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมคณะ ดำเนินการส่งมอบอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ประเภทหลอด LED T8 แบบยาว ขนาด 18 วัตต์ จำนวน 81 หลอด พร้อมเทคโนโลยีพลังงาน ได้แก่ ระบบผลิตแก๊สชีวภาพแบบถุง PVC ขนาด 8 ลบ.ม. และระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 เมตร ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน (งบอุดหนุน) ในการนี้ เทศบาลเมืองปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
โดย นายน้อย วงศ์วิทยา
นันท์ นายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร พร้อมคณะ ได้ร่วมรับมอบรับทราบวิธีใช้การงาน การบำรุงดูแลรักษาอย่างพร้อมเพรียง

โพสต์โดย:
สพจ.กำแพงเพชร
วันที่โพสต์:
2020-06-23 10:33:46