กิจกรรมส่งมอบเทคโนโลยีพลังงาน กลุ่มอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

สพจ.กำแพงเพชร โดย นางสาวเกยูร ช่ออัญชัญ พลังงานจังหวัดกำแพงเพชร ส่งมอบตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 เมตร จำนวน 1 หลัง ให้แก่ กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนแปรรูปพืชผลทางการเกษตรบ้านคลองแต้ว ต.เพชรชมภู อ.โกสัมพีนคร โดยมีนางสมใจ
ช้างโต ประธานกลุ่มฯ และสมาชิก จำนวน 10 ราย ร่วมเป็นพยานในการรับมอบเพื่อใช้ประโยชน์แก่กลุ่ม และรับฟังการใช้งาน บำรุง และดูแลรักษาเทคโนโลยี ทั้งนี้ ดำเนินงานภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน (งบอุดหนุน) ประจำปีงบประมาณ 2563

โพสต์โดย:
สพจ.กำแพงเพชร
วันที่โพสต์:
2020-06-23 10:27:42