กิจกรรมส่งมอบเทคโนโลยีพลังงาน กลุ่มอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 

          กิจกรรมส่งมอบเทคโนโลยีพลังงาน กลุ่มอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน (งบอุดหนุน) โดย นางสาวเกยูร ช่ออัญชัญ พลังงานจังหวัดกำแพงเพชร และคณะ ดำเนินการส่งเสริมและส่งมอบตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 เมตร จำนวน 1 หลัง ให้แก่ วิสาหกิจกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกาะน้ำโจนสามัคคี ผลิตภัณฑ์กล้วยกวนตองแก้ว (Brand OTOP) โดย นางสาวรุ่งนภา ไหววิจิตร ประธานกลุ่มฯ และสมาชิก จำนวน 30 คน ร่วมรับมอบ รับทราบวิธีใช้การงาน การบำรุงดูแลรักษาอย่างพร้อมเพรียง

โพสต์โดย:
สพจ.กำแพงเพชร
วันที่โพสต์:
2020-06-23 10:24:47