กิจกรรมส่งมอบเทคโนโลยีพลังงาน โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

        สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร โดย นางสาวเกยูร ช่ออัญชัญ พลังงานจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมคณะ ส่งมอบอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ประเภทหลอด LED..T8 แบบยาว ขนาด 18 วัตต์  จำนวน  65 หลอด พร้อมเทคโนโลยีพลังงาน ได้แก่ เตาซุปเปอร์อั้งโล่ เตาแก๊สชีวมวล เตาย่างไร้ควัน ขนาด 200 ลิตร เตาเผาขยะไร้มลพิษ ขนาด 200 ลิตร และระบบผลิตแก๊สชีวภาพแบบถุง PVC ขนาด 8 ลบ.ม.
ตาม
โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 (งบอุดหนุน) ในการนี้ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร โดย นายนิกูล เปียมาลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะครู ได้ร่วมรับมอบหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงานและเทคโนโลยีพลังงานอย่างพร้อมเพรียง

โพสต์โดย:
สพจ.กำแพงเพชร
วันที่โพสต์:
2020-06-23 10:16:34