กิจกรรมส่งมอบเทคโนโลยีพลังงาน โครงการเพิ่มสมรรถนะฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

        สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร โดย นางสาวเกยูร ช่ออัญชัญ พลังงานจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมคณะ ส่งมอบอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ประเภทหลอด  LED T8 แบบยาว ขนาด 18 วัตต์ จำนวน  160 หลอด ตามโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 (งบอุดหนุน) ในการนี้ โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร โดย นายเลิศชนิสร คำกองแก้ว รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม คณะครู และนักเรียนจากชมรมอนุรักษ์พลังงาน ร่วมรับมอบหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงานอย่างพร้อมเพรียง

โพสต์โดย:
สพจ.กำแพงเพชร
วันที่โพสต์:
2020-06-23 10:13:51