กิจกรรมส่งมอบเทคโนโลยีพลังงาน โครงการเพิ่มสมรรถนะฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563

        สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร โดย นางสาวเกยูร ช่ออัญชัญ พลังงานจังหวัดกำแพงเพชร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ทำการส่งมอบอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงาน หลอดไฟฟ้า LED T8 แบบยาว ขนาด 18 วัตต์ จำนวน 160 หลอด ให้แก่โรงเรียนวังแขมวิทยาคม ต.วังแขม อ.คลองขลุง (ร.ร.พลังงานชุมชน ปี 2562) โดยมีนายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับมอบในวันนี้ โดยการปรับเปลี่ยนหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ เป็นหลอด LED ณ อาคารศูนย์เรียนรวม คาดการณ์ลดค่าไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 50% ลงทุน 29,600 บาท ทั้งนี้ ภายหลังการส่งมอบจะมีการติดตามผลการใช้งานและผลประหยัดต่อไป

โพสต์โดย:
สพจ.กำแพงเพชร
วันที่โพสต์:
2020-06-23 10:09:04