ประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พลังงานฯ

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พลังงาน จังหวัดระยอง (ประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1) มีผู้เข้าร่วม จำนวน 40 คน

โพสต์โดย:
สพจ.ระยอง
วันที่โพสต์:
2020-06-16 13:59:57