ประชุมคัดเลือกข้อเสนอโครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายพลังงานเพื่อทุกคนฯ

เมื่อวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง ได้จัดประชุม "คัดเลือกข้อเสนอโครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายพลังงานเพื่อทุกคน ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านพลังงานของจังหวัดระยอง" มีผู้เข้าร่วม จำนวน 21 คน

โพสต์โดย:
สพจ.ระยอง
วันที่โพสต์:
2020-06-16 13:54:15