กิจกรรมอบรมการเก็บข้อมูลกับกลุ่มเยาวชน โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม

          เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 สพจ.กำแพงเพชร และโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมอบรมการเก็บข้อมูลกับกลุ่มเยาวชน พร้อมอบรมเชิงปฏิบัติการ น้องๆ หนูๆ จากโรงเรียนต้นแบบพลังงานชุมชน ปี 2563 ในการนี้ น้องๆ ได้เข้าร่วมฝึกปฏิบัติการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานในโรงเรียน อย่างพร้อมเพรียงกัน

          ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู และน้องๆ ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มา ณ โอกาสนี้

 

โพสต์โดย:
สพจ.กำแพงเพชร
วันที่โพสต์:
2020-03-09 15:22:00