กิจกรรมอบรมการเก็บข้อมูลกับกลุ่มเยาวชน โรงเรียนพิไกรวิทยา

          เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 สพจ.กำแพงเพชร และโรงเรียนพิไกรวิทยา จัดกิจกรรมอบรมการเก็บข้อมูลกับกลุ่มเยาวชน พร้อมอบรมเชิงปฏิบัติการ เด็กๆ จากโรงเรียนต้นแบบพลังงานชุมชน ปี 2563 บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน และความรู้มากมาย

           ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู และน้องๆ ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มา ณ โอกาสนี้

 

โพสต์โดย:
สพจ.กำแพงเพชร
วันที่โพสต์:
2020-03-09 15:19:49