กิจกรรมอบรมการเก็บข้อมูลกับกลุ่มเยาวชน โรงเรียนคณฑีพิทยาคม

            เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางสาวเกยูร ช่ออัญชัญ พลังงานจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นางสาวเกศริน อุตธรรมชัย นักวิชาการพลังงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมอบรมการเก็บข้อมูลกับกลุ่มเยาวชน ณ โรงเรียนคณฑีพิทยาคม ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ทั้งนี้ คณะครู และนักเรียน โรงเรียนคณฑีพิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน และร่วมกันฝึกปฏิบัติการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานในโรงเรียน โดยสำรวจการใช้พลังงานในโรงเรียน เพื่อวางแผนการอนุรักษ์พลังงาน และดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานในโรงเรียนต่อไป

โพสต์โดย:
สพจ.กำแพงเพชร
วันที่โพสต์:
2020-03-09 15:14:54