กิจกรรมอบรมให้ความรู้ พลังงานเรื่องใกล้ตัว ณ โรงเรียนพิไกรวิทยา ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวเกยูร  ช่ออัญชัญ พลังงานจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย
นางสาว
เกศริน อุตธรรมชัย นักวิชาการพลังงานชำนาญการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ พลังงานเรื่องใกล้ตัว การชี้แจงโครงการฯ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โรงเรียนพิไกรวิทยา อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

โพสต์โดย:
สพจ.กำแพงเพชร
วันที่โพสต์:
2020-03-09 14:50:06