พลังงานเรื่องใก้ลตัว โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563

          สพจ.กำแพงเพชร จัดพิธีลงนาม MOU และดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ พลังงานเรื่องใกล้ตัว น้องๆ หนูๆ นักเรียนจากโรงเรียนต้นแบบพลังงานชุมชน
ปี 2563 โรงเรียนคณฑีพิทยาคม ต.เทพนคร อ.เมืองกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน อย่างพร้อมเพรียงกัน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสุข สนุกสนาน และสาระความรู้เต็มที่

โพสต์โดย:
สพจ.กำแพงเพชร
วันที่โพสต์:
2020-03-09 11:57:44