เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา
         สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พลังงานเรื่องใกล้ตัว สำหรับชุมชนใหม่ ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563
         ซึ่งมีความยินดียิ่งและขอต้อนรับเทศบาลตำบลคลองพิไกร ร่วมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนและบริหารงานด้านพลังงานชุมชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรต่อไป

โพสต์โดย:
สพจ.กำแพงเพชร
วันที่โพสต์:
2020-03-09 11:34:35