วันที่ 19 กันยายน 2562 สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู โดย นายอนุรักษ์ หอสูงเนิน พลังงานจังหวัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู จัดนิทรรศการ “ศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่” ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงาน ทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile  Unit) ปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนบ้านนาแก หมู่ที่ 2 ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

โพสต์โดย:
admin
วันที่โพสต์:
2019-09-20 08:50:02