ติดตามโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลกกค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู โดย นายอนุรักษ์ หอสูงเนิน พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ ณ บ้านค้อ หมู่ที่ 1 ตำบลกกค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อติดตามการดำเนินโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 116 บ่อ ประจำปีงบประมาณ 2562

โพสต์โดย:
admin
วันที่โพสต์:
2019-08-21 08:34:37