วันที่ 14 สิงหาคม 2562 สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู โดย นายอนุรักษ์ หอสูงเนิน พร้อมคณะผู้ตรวจราชการ โดย นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ ผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 10 ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินโครงการด้านพลังงานของ สำนักงานพลังงานจังหวัด ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักอินทรีย์บ้านโพธิ์ศรีสำราญ ตำบลหัวนา อำเภอเมือง และ กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้ง ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง

โพสต์โดย:
admin
วันที่โพสต์:
2019-08-19 14:08:40