กิจกรรม"การส่งเสริมกิจกรรมด้านพลังงานกับการศึกษาในท้องถิ่น"

เมื่อวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 

สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การส่งเสริมกิจกรรมด้านพลังงานกับการศึกษาในท้องถิ่น"

ณโรงเรีนวัดบุ่งเข้ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียนสำหรับการบริหารจัดการการผลิตพลังงานอย่างมีส่วนร่วม อีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพครู และนักเรียนสำหรับเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านพลังงานอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่

โพสต์โดย:
สพจ.นครนายก
วันที่โพสต์:
2019-08-01 15:29:12