การตรวจราชการรอบที่ 2 (Monitoring and Evaluation) และตรวจติดตามผลการดำเนินงาน

ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน (นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ) มีกำหนดการตรวจราชการรอบที่ 2 (Monitoring and Evaluation)
และตรวจติดตามผลการดำเนินงาน โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน
ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดพิษณุโลก 
โพสต์โดย:
สพจ.พิษณุโลก
วันที่โพสต์:
2019-08-01 15:20:06