สพจ.แม่ฮ่องสอนจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อแผนปฏิบัติการพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2561-2565 (ทบทวน ปี 2562)

9 ก.ค. 2562
น.ส.ศิริลักษณ์ ปันทะนันท์ นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายให้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อแผนปฏิบัติการพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2561-2565 (ทบทวน ปี 2562) ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

โพสต์โดย:
สพจ.แม่ฮ่องสอน
วันที่โพสต์:
2019-08-01 15:13:01