สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร ได้รับงบประมาณจากโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 2562 ในการส่งเสริมกังหันตีน้ำ เพื่อเพิ่มปริมาณอ๊อกซิเจนในน้ำ จำนวน 20 ชุด ในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตร

โพสต์โดย:
สพจ.พิจิตร
วันที่โพสต์:
2019-08-01 15:08:16