เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2562 นางสังวาล  มัลลานู  นักวิชาการพลังงานชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าพระรครเหนือ  ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

โพสต์โดย:
สพจ.นนทบุรี
วันที่โพสต์:
2019-08-01 15:07:06