วันที่ 28 กรกฏาคม 2562 สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร โดย นายธนากร สอนอาจ พลังงานจังหวัดยโสธร และเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร เข้าร่วมจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ ณ ลานถนนเทคนิคยโสธร - แยกโรงพยาบาลยโสธร ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

โพสต์โดย:
สพจ.ยโสธร
วันที่โพสต์:
2019-08-01 15:06:14