หน่วยปฏิบัติการพลังงานเคลื่อนที่สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดนธานีออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัดเพื่อให้ความรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

โพสต์โดย:
สพจ.อุดรธานี
วันที่โพสต์:
2019-08-01 15:05:41