วันที่ 22 กรกฎาคม 2562

นางสาวเกยูร ช่ออัญชัญ พลังงานจังหวัดกำแพงเพชร ส่งมอบระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3×4 แก่กลุ่มวิสาหกิจกลุ่มอัตลักษณ์กำแพงเพชร อบแห้งกล้วยน้ำหว้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

โพสต์โดย:
สพจ.กำแพงเพชร
วันที่โพสต์:
2019-08-01 15:04:51