กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย ประจำเดือนกรกฎาคม

วันที่ 26 ก.ค.62 เวลา 9.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายมอบหมายให้ นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 กิจกรรม “จังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่"
ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จังหวัดเชียงราย โดยมีประชาชนให้ความสนใจมา รับความรู้และรับการบริการด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ภายในบูธ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องต่อไป

โพสต์โดย:
สพจ.เชียงราย
วันที่โพสต์:
2019-08-01 15:04:31