สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านพลังงาน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะ ปี2562

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2562 สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านพลังงานในโรงเรียน ณ โรงเรียนสังคมวิทยา อำเภอสังคมเพื่อรณรงค์ วัตถุประสงค์กิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเกิดจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน และอบรมให้ความรู้ด้านพลังงาน

โพสต์โดย:
สพจ.หนองคาย
วันที่โพสต์:
2019-08-01 15:04:20