กลุ่มงานส่งเสริม สพจ.ชุมพรจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังวานทดแทน ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2562

โพสต์โดย:
สพจ.ชุมพร
วันที่โพสต์:
2019-08-01 15:04:04