สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการจัดรณรงค์ประหย้ดพลังงาน ณ ศาลาจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2562

โพสต์โดย:
สพจ.ชลบุรี
วันที่โพสต์:
2019-08-01 15:01:50