กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้และเก็บข้อมูลด้านพลังงาน พร้อมจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านการประหยัดพลังงานในโรงเรียน โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2562

สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้และเก็บข้อมูลด้านพลังงาน พร้อมจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านการประหยัดพลังงานในโรงเรียน โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2562 วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรีvvv

โพสต์โดย:
สพจ.กาญจนบุรี
วันที่โพสต์:
2019-08-01 15:01:13