เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2562 นายนที ทับมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงานพร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดลำปาง โดยมีนายนรินทร์ พันธ์เขียว นักวิชาการพลังงานชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง บรรยายสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานและให้การต้อนรับ พร้อมทั้งติดตามผลงานการดำเนินงานและความก้าวหน้าโครงการด้านพลังงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง รวมถึงรับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการ ประชาชนที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณกระทรวงพลังงาน อาทิเช่น
- โครงการสนับสนุนการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรม ณ บริษัท มาเจสติคอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
- โครงการสนับสนุนการจัดตั้งโครงข่ายก๊าซชีวภาพเพื่อการหุงต้มในชุมชนระบบ biogas network ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2560 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
- โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี พร้อมนำประเด็นปัญหาต่างๆ ไปเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงต่อไป
#สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง

โพสต์โดย:
สพจ.ลำปาง
วันที่โพสต์:
2019-08-01 15:00:18