19 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู โดย นายอนุรักษ์ หอสูงเนิน พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมการประชุมการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 10 ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานและข้อแก้ไขปรับปรุงในการบริหารงานของจังหวัดหนองบัวลำภู ต่อไป

โพสต์โดย:
สพจ.หนองบัวลำภู
วันที่โพสต์:
2019-07-19 14:28:29