19 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพลังงานจังหวัด โดย นายอนุรักษ์ หอสูงเนิน พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู และนางสาวจรินทนา เชื้อสะอาด นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลรับฟังการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการตามตัวชี้วัด ร้อยละของความสำเร็จของการการจัดทฐานข้อมูลของจังหวัดเพื่อให้การดำเนินการตามตัวชี้วัดดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

โพสต์โดย:
สพจ.หนองบัวลำภู
วันที่โพสต์:
2019-07-19 14:08:38