นางสาวนุชจรินทร์  มุ่งนากลาง ตำแหน่งนักวิชาการพลังงานชำนาญการ  พร้อมด้วย นายสนธยา  ปานทอง  และนางสาวกฤษตยาภรณ์  อินโมหมื่นไวย ตำแหน่ง นักวิชาการพลังงาน ได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิผลการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนพลังงานเชิงพื้นที่ ซึ่งเป็นการดำเนินงานในการจัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิด้านพลังงานและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านพลังงานของกลุ่ม SMEs และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ภายในจังหวัดสิงห์บุรี

โพสต์โดย:
admin
วันที่โพสต์:
2022-01-10 10:37:01