วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย นำโดยนางรัตนา สังข์เจริญ พลังงานจังหวัด พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงาน จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564” ของสำนักงาน

            ทั้งนี้ วันรักต้นไม้แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่มีพระปณิธานที่จะฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ โดยทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์มาตลอดพระชนม์ชีพ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533 และต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2533

            สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สำนักงานพลังงาน ร่วมกันปลูกต้นทองกวาวหรือต้นดอกจาน บริเวณพื้นที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) ซึ่งคนไทยสมัยโบราณเชื่อไว้เป็นไม้มงคล เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางแบบผลัดใบ กิ่งก้านแตกไม่เป็นระเบียบ ออกดอกเป็นช่อคล้ายกับต้นทองหลาง โดยดอกทองกวาวจะมีสีแดงส้มหรือสีแสด เมื่อบานออกจะมี 5 กลีบ โดยออกดอกเรียงกันเป็นกลุ่มๆ และจะออกดอกมาในช่วงเดือนธันวาคม–กุมภาพันธ์ และเมื่อออกดอกหมดใบใหม่ก็จะเริ่มร่วงโรยผลัดใบ เชื่อกันว่าหากปลูกไว้ในบ้านจะมีเงินเยอะ การปลูกต้นใหญ่รอบนอกบริเวณบ้าน นอกจากจะให้ร่มเงาแล้ว และทำให้ได้รับอากาศบริสุทธิ์ อีกทั้งยังทำให้สำนักงานเย็นลงได้ โดยไม่ต้องพึ่งเครื่องปรับอากาศได้อีกด้วย 

โพสต์โดย:
สพจ.หนองคาย
วันที่โพสต์:
2021-11-03 18:49:01