สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร ส่งเสริมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ช่องทางตลาดยุคใหม่ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพิจิตร

วันพุธ ที่ 11 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร นายสุธีร์ สุดแดน นายช่างเทคนิคอาวุโส รักษาราชการแทนพลังงานจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้ นางสาวชนิกานต์ ศรีวิชิต นักวิชาการพลังงานชำนาญการ จัดฝึกอบรม การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนและสร้างช่องทางการตลาดยุคใหม่ กิจกรรมจังหวัดนำร่อง ผลิตภัณฑ์ชุมชนลดใช้พลังงาน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปรงบประมาณ 2564
.
โดยการฝึกอบรมดังกล่าว ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรในการบรรยายจากศูนย์สิ่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 มาบรรยายในการยกระดับผลิตภัณฑ์ในหลากหลายมิติ รวมไปถึงช่องทางการตลาดยุคใหม่ ที่ตอบโจทย์การค้าในยุคปัจจุบัน
โพสต์โดย:
admin
วันที่โพสต์:
2021-08-16 13:10:37