สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมตลาดนัดร่วมใจ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน

วันพฤหัสบดี ที่ 5 สิงหาคม 2564 นายสุธีร์ สุดแดน นายช่างเทคนิคอาวุโส รักษาราชการแทนพลังงานจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้ นางชนิกานต์ ศรีวิชิต นักวิชาการพลังงานชำนาญการ จัดกิจกรรม “ตลาดนัดพลังงานร่วมใจ” ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน กิจกรรมจังหวัดนำร่อง ผลิตภัณฑ์ชุมชนลดใช้พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ณ ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกรจังหวัดพิจิตร สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
.
ตลาดดังกล่าวจัดขึ้นทุกวันพฤหัสบดีของทุกเดือน ตั้งอยู่บริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร โดยมีร้านค้าและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน นำสินค้าออกมาวางจำหน่าย ให้แก่ประชาชนได้เลือกซื้อ ซึ่งได้จัดระเบียบร้านค้า และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตราการของจังหวัดอย่างเคร่งคัด
โพสต์โดย:
admin
วันที่โพสต์:
2021-08-05 13:49:51