สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดในบึงสีไฟ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ บริเวณบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร นายสุธีร์ สุดแดน นายช่างเทคนิคอาวุโส รักษาการพลังงานจังหวัดพิจิตร, นางชนิกานต์ ศรีวิชิต นักวิชาการพลังงานชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร ร่วมปล่อย พันธุ์สัตว์น้ำจืดตามโครงการ ฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์สัตว์น้ำจืดในบึงสีไฟ ครั้งที่ ๒และโครงการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืดเพื่อเพิ่มผลผลิตส่งเสริมอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในจังหวัดพิจิตร รวมถึงอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์สัตว์น้ำจืดให้ดำรงความสมบูรณ์ ในเขตพื้นที่บึงสีไฟ ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

โพสต์โดย:
admin
วันที่โพสต์:
2021-08-04 10:50:00