โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาพลังงานของตำบลดงเสือเหลือง

โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาพลังงานของตำบลดงเสือเหลือง ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน กิจกรรมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการพลังงานที่ดี วันที่ 28 เมษายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเสือเหลือง

โพสต์โดย:
สพจ.พิจิตร
วันที่โพสต์:
2021-08-03 16:11:15