โครงการเยาวชนไทย ใส่ใจอนุรักษ์แหล่งน้ำ การประหยัดพลังงาน และการใช้พลังงานทดแทน ประจำปี 2564

โครงการเยาวชนไทย ใส่ใจอนุรักษ์แหล่งน้ำ การประหยัดพลังงาน และการใช้พลังงานทดแทน ประจำปี 2564  

ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและ

พลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit)

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

โพสต์โดย:
สพจ.พิจิตร
วันที่โพสต์:
2021-08-03 16:01:00