ชี้แจงการขอรับการสนับสนุน โครการเศรษฐกิจฐานราก ปี2564 ณ กลุ่มกระชาย ต.ดงเสือเหลือง อ.โพธิืประทับช้าง จ.พิจิตร

โพสต์โดย:
สพจ.พิจิตร
วันที่โพสต์:
2021-08-03 15:54:04