โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การสาธิตการผลิตระบบไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การสาธิตการผลิตระบบไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือนภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2564 วันที่ 6-7 มกราคม 2564 ณ เทศบาลตำบลเนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

โพสต์โดย:
สพจ.พิจิตร
วันที่โพสต์:
2021-08-03 15:30:52