สัมมนาเชิงปฎิบัติการพลังงานเรื่องใกล้ตัวและการจัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงานในระดับตำบล กิจกรรมสำรับ องศ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการพลังงานที่ดี ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2564 วันที่ 2 ธันวาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเสือเหลือ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

โพสต์โดย:
สพจ.พิจิตร
วันที่โพสต์:
2021-08-03 15:18:09